SKeBOHyreSgäSterna tycKer till: SKeBO – BäSt i Sverige!

skebo.nu

SKeBOHyreSgäSterna tycKer till: SKeBO – BäSt i Sverige!

Anders Ling från undersökningsföretaget Tyréns Temaplan presenterade

undersökningsresultatet för Skebos medarbetare. Och han

är inte återhållsam: ”Skebo har de nöjdaste kunderna i Sverige!”

Skebos hyresgäster har återigen i den återkommande kundenkäten

givit Skebo och företagets medarbetare ett gott betyg. Faktiskt

mer än så. det finns inget annat företag i branschen som har så

höga värden, säger anders ling på tyrénstema plan som genomfört

undersökningen.

6 kom in kom in 7

miljö

SKeBO är SverigeS BäSta

HyreSvärd” anderS ling, tyrÈnS teMaPlan

Kom in! har även vid de tidigare tillfällen då det

så kallade Nöjd Boende Indexet (NBI) mätts kunnat

berätta om hur ni hyresgäster ser på ert boende

och på Skebo som hyresvärd. Slående har varit att

Skebos hyresgäster är nöjda med det allra mesta. I

årets mätning steg NBI från redan höga 73 till 75.

Det är ett ovanligt högt värde och gör att

Skebo nu har de mest nöjda kunderna i Sverige.

Ett fantastiskt resultat inte bara jämfört med

andra kommunala bostadsföretag utan också

jämfört med de privata fastighetsägarna, säger

Anders Ling på Tyréns Temaplan som ansvarat

för undersökningen.

SPOrrande reSultat

Självklart är personalen på Skebo nöjda och stolta.

Det centrala i undersökningen är att Skebo

förbättrat sig i mätmodellens alla underliggande

faktorer och det från redan höga nivåer, säger

Jerker Eriksson, vd på Skebo.

Man kan ju undra om det här nu betyder att

Skebo tänker slå sig till ro.

HyreSgäSTernAS beTyg på SkebO SOM värd

SVAGT MEDEL STArkT

80

70

60

50

2000 2002 2004 2006 2008

Inte alls! Tvärtom sporrar det här oss att

vilja bli ännu bättre. Det är verkligen roligt att

vi nått så här långt, och vi skulle inte lyckats om

inte personalen gjort ett så fantastiskt jobb.

Jerker menar att det är extra roligt eftersom

alla i företaget verkligen engagerat sig och ansträngt

sig för att bli bättre inom många olika

områden.

Naturligtvis är det svårt att få så mycket

bättre betyg av sina hyresgäster än vad vi har

fått. Vi är både ödmjuka och glada. Ändå är

vår ambition att hitta sätt att bli en ännu bättre

hyresvärd.

Och det är också undersökningens egentliga

syfte.

Vi gör undersökningen för att få veta på

vilka områden vi kan bli bättre för att kunna

prioritera insatser och resurser på sådant som är

viktigt för våra hyresgäster.

Undersökningen är utformad på ett sådant

sätt att man kan peka ut såväl olika verksamhetsdelar

med utvecklingspotential som vad som

HyreSgäSTernAS uppLeveLSe Av infLyTAnde

80

70

60

50

2000 2002 2004 2006 2008

Såväl hyresgästernas samlade omdöme om Skebo som hyresvärd, som deras upplevda inflytande

har stigit stadigt i varje mätning sedan 2000, från goda nivåer till mycket goda.

SVAGT MEDEL STArkT

Metoden för mätning av nöjdheten är väl

beprövad och går ut på en omsorgsfull

sammanvägning av många olika mätvärden.

kan åtgärdas i enskilda bostadsområden. Anders

Ling på Temaplan säger dock att Skebo är bra på

i princip allting.

BäSt i BranScHen”

Kundvård är en riktig paradgren för Skebo. Det

är en styrka för hela Skellefteå att kunna erbjuda

ett så bra boende. 75 är ett väldigt högt värde för

ett bostadsföretag. Det måste helt enkelt vara roligt

att bo hos en så bra hyresvärd. Det visar sig

också i att Skebos hyresgäster har en hög benägenhet

att rekommendera Skebo till andra.

I och med denna undersökning seglar Skebo

in i topp bland de kommunala bostadsföretagen.

Skebo har högsta värdet av alla företag i

branschen. Vi har en gång i tiden upplevt ett

litet företag med ungefär 100 hyresgäster som

hade bättre mätvärden. Men Skebo är utan tvekan

bäst i Sverige idag. Och vägen hit har varit en

fantastisk resa, avslutar Anders Ling.

More magazines by this user
Similar magazines