Ladda hem prospektet som pdf - Stall Skift

stallskift.se

Ladda hem prospektet som pdf - Stall Skift

Knockout Skift

Rikast på Stället efter Electras vinst på Oaks

Electra Skift

Köp en andel i

Knockout på stället!

Ni erbjuds i detta prospekt att bli delägare i Knockout på stället.

Ett konsortie som byggs upp kring den tvååriga hingsten Knockout

Skift. Konsortiet kommer att drivas enligt den beprövade

Skiftmetoden där hästägande blandas med intressanta upplevelser

av olika slag – både med och utan travkoppling.

Om uppfödaren och konsortieförvaltaren

Stall Skift är en hårdsatsande uppfödare som hittills i en liten

uppfödningsverksamhet fått fram hästar som Baloo Skift, Electra

Skift, Hobbe Skift och Igloo Skift. Idag driver Stall Skift, förutom

uppfödning och träningsverksamhet, fyra aktiva konsortier.

Under de senaste åren har mer än 100 delägare varit med i olika

Skiftkonsortier. För mer information se www.stallskift.se

Hästen

Knockout Skift är efter Coktail Jet och undan Barbican. Det handlar

alltså om en halvbror till unghäststjärnan Electra Skift. Electra

vann bl a Oaks som 3-åring med 1 000 000 kr i förstapris.

Totalt vann Electra 9 av 39 lopp och sprang in 2,4 Mkr. Knockouts

pappa Coktail Jet är en av tiderna bästa tävlingshästar och

avelshingstar som t ex bara i Sverige hittills producerat

11 miljonärer. Per Lennartsson säger efter att ha sett hästen i

träning under vintern: Jag kan inte lova att den här hästen blir en

stjärna, det kan man inte med någon häst, men Knockout har alla

förutsättningar för att bli en. Knockout har tränats kontinuerligt

under hela sin uppväxt utan anmärkning.

Tränare

Hästen kommer att gå i träning till Per Lennartsson preliminärt i

slutet av maj/början på juni i år. Per är en av landets främsta tränare

och kuskar som huserar på en mycket fin träningsanläggning

utanför Stjärnhov i Sörmland. Fram till dess tränas Knocken av

Kent och Elisabet Carlsson som tränar upp alla Skiftavkommor.


Knockout Skift

För mer information kontakta:

Kent Carlsson,

Tel: 070-85 75 00, mail: kent@stallskift.se

Björn Frössevi

Tel: 0703-36 06 03, mail: bjorn@stallskift.se

Pris

Stall Skift erbjuder ”Knocken” till konsortiet med följande villkor:

100 000 + moms betalas vid konsortiets bildande, 100 000 + moms

betalas efter genomfört premielopp, 100 000 + moms betalas efter

genomfört kval. Som mest kan alltså hästen kosta 300 000 + moms, men

2/3 av köpeskillingen är villkorad av prestation. Till det kommer

kostnader för hästens träning, utrustning, veterinärvård, transporter mm

samt information och administration för konsortiedelägarna. Andelar i

Knockout på stället erbjuds i följande delar: 2 %, 5 %, 10 % eller mer.

2,5 %

Vid 2,5 % betalas ett fast pris om 25 000 kr. Detta täcker alla tänkbara

köpeskillingar samt alla kostnader till den 31/12 2012 (efter hästens

4-årssäsong). Avräkning skickas kvartalsvis under 2010 och därefter

månadsvis för att alla skall kunna se ställningen. Det fasta priset fungera

på följande sätt; Ingen andelsägare med denna modell kan bli

betalningsansvarig för mer än grundinsatsen. Om det blir pengar

”över” (t ex hästen vinner pengar, kostnaderna blir lägre än planerat,

någon av tilläggsköpeskillingarna behöver inte betalas) så betalas

överskjutande del tillbaka.

5 %

Två modeller – antingen betalas 50 000 kr i fast avgift enligt samma

villkor som beskrivs ovan för 2,5 % andelen eller så kan månadsvis

inbetalning väljas. Då betalas 5 000 kr vid varje köpeskillingstillfälle

(prognos maj 2010, september 2010, mars 2011) samt de faktiska

kostnaderna månadsvis. Stall Skift garanterar att månadsavgifterna i snitt

aldrig kan bli högre än 1 250 kr under perioden 1/5 2010 – 31/12 2012.

10 %

Två modeller – antingen betalas 100 000 kr i fast avgift enligt ovan eller

10 000 kr vid varje köpeskillingstillfälle (prognos maj 2010, september

2010, mars 2011) samt de faktiska kostnaderna månadsvis. Stall Skift

garanterar att månadsavgifterna i snitt aldrig kan bli högre än 2 500 kr

under perioden 1/5 2010 – 31/12 2012.

Spelbolag

Vi erbjuder alla konsortier att ha ett spelbolag vid sidan av hästägande.

Beslut om spelbolag för Knockout på stället tas på första bolagsmötet

som preliminärt kommer att hållas i slutet på maj 2010.

Administration

Vi driver alla konsortier i kommanditbolagsform där de externa

delägarna blir kommanditdelägare och bara riskerar sin egen insats.

Juridiska personer kan utan problem köpa andelar och våra konsortier

revideras av den auktoriserade revisorn Peter Rexhammar. Vi gör månadsvisa

bokslut och arbetar vanligtvis efter en modell där

konsortiedelägarna betalar faktiska kostnader månadsvis i efterhand.

Similar magazines