jöRgen “Klaatu” KaRlssOn - Riotminds

u6550890.fsdata.se

jöRgen “Klaatu” KaRlssOn - Riotminds

att äventyRa i FRaDKOv

Det viktigaste spelledaren måste tänka på när rollpersonerna kommer till Fradkov är rikets storlek och

uppbyggnad. Dvärgriket är uppbyggd kring ett stort antal utspridda salar och hallar som länkas samman

med stormgångar, tunnlar, broar, trappor, schakt och trånga passager. I denna labyrint är det lätt

att gå vilse i och rollpersonerna kommer för det mesta att vandra på måfå och hoppas på att de kommer

rätt.

Ett annat viktigt element att tänka på är stämningen som det övergivna dvärgriket genomsyras av. Riket

är insvept i ett ödesmättat mörker där faror hotar bakom varje hörn. Gångarna är trånga, fuktiga och

kalla. Olika lavar, mossor och svampar har tagit över delar av riket och överallt finns det spår från både

dvärgar och bestar. För att underlätta för spelledaren finns det också ett antal färdigskriva stämningstexter

att använda sig av.

Följande punkter är det också bra om spelledaren hållar reda på.

proviant och vatten

När rollpersonerna väl är inne Fradkov kommer det att ta många dagar innan de kommer ut igen.

Därför är det bra om spelledaren håller koll på hur mycket mat och vatten som rollpersonerna bär

med sig eftersom det finns en risk att förråden tar slut. För rollpersonerna kommer det att vara viktigt

att ta vara på allt ätbart de kan komma över. I vissa grottor växer ätbara svampar och rovor. På dessa

ställen står det hur många dagars proviant maten räcker till. För att dryga ut matförrådet kanske rollpersonerna

måste fälla ett eller annat tunnelsvin. Ett normalt tunnelsvin ger 400 dagars proviant om

det slaktas rätt. Vatten finns det rätt gott om i riket. Spelledaren bör också vara generös när det gäller

vatten eftersom vätska har en förmåga att ta slut fortare än föda. I värsta fall kommer rollpersonerna

att svälta. Regler för svält finns beskrivet i Trudvangs stigar sidan 47.

Klaustofobi

För alla rollpersoner som inte är dvärgar eller av en eller annan anledning inte är vana att befinna sig i

underjorden känns Fradkov som ett mörkt och skrämmande rike. Miljön känns kvävande och tung så

det inte går att andas frisk luft och väggarna verkar krypa sig närmre för varje dag som går. Därför måste

dessa rollpersoner slå ett situationsslag Psyke för varje dag som går med svårighetsgraden 12 (glöm inte

att modifiera för exceptionella karaktärsdrag). För varje misslyckat slag får rollperson 1T5 skräckpoäng

och svårighetsgraden sänks med 1. För varje lyckat slag höjs svårighetsgraden med 1 (dock inte högre

än 12). Alla skräckpoäng som erhålls på detta sätt kan inte återhämtas på normalt sätt utan sitter kvar

tills rollpersonen har fått sova ut (minst 6 timmar i sträck). Detta beror på att personen inte har avlägsnat

sig från den skrämmande miljön utan fortfarande befinner sig i den. Skulle det otänkbara hända

och svårighetsgraden når 0 har rollpersonen drabbats av nervsammanbrott och blir helt apatisk. Den

drabbade kan bara botas genom att befinna sig ovan jord i 1T6 månader där någon måste ta hand om

personen och mata denne. Rollpersonen har permanent drabbats av klaustrofobi.

ljus

Om rollpersonerna tillhör raser som inte har mörkersyn kommer de att få det besvärligt i Fradkov. För

att över huvud taget se något måste rollpersonerna bära med sig facklor, oljelyktor eller andra föremål

som lyser. En normal fackla har en brinntid på 3 timmar och ger en modifikation på -5 i FV på alla

stridsfärdigheter på grund av det svaga ljuset. En oljelykta rymmer olja för 6 timmars brinntid och ger

en modifikation på -2 i FV. Det finns andra lysande och skinande föremål att hitta i Fradkov och står

det inget speciellt så ger de ingen minusmodifikation vid strid.

Kartritning och grottorientering

När rollpersonerna träder in i Fradkov är det säkert någon som vill rita en karta för att hålla reda på

vart man går. Detta är dock en helt befängd idé eftersom Fradkov är ett nav av stormgångar, trappor,

broar, passager, salar och hallar. En kartritare finner snabbt att det är en livslång uppgift att kartlägga

5

More magazines by this user
Similar magazines