16.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mer ur

innehållet

MIN FAVORITPLATS

Emma Härdelin

SIDAN 2

ÖPPNAR

NY DJUR-

KLINIK

SIDAN 6

Studenter erbjuder samtal ............sid 8

Elever sätter upp Hair ...........sid 14-15

Köpta och sålda hus .....................sid 24

Motorsidor ...............................sid 28-29

Nr 3

Årgång 6

7 mars - 24 april 2010

SUND & SAVA

Nya Vinterstaden

SIDAN 22

Intresseanmälan!

Är du intresserad av att välja oss när vi öppnar hälsocentral?

Vi tar gärna emot din intresseanmälan (ej bindande).

Ring 063 - 670 20 00 eller gå in på www.medicindirekt.se

GE KROPPEN OMTANKE!

Spa-behandlingar

Massage

LPG

www.andrum.eu

063 - 10 06 60 ·Regementsg 32

AKTUELL: Sissela Kyle ................sid 32

Utställningar och kalender ...sid 34-37

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

www.glasoport.se

DEBATTKRÖNIKA

Sanna Palomaa

SIDAN 7

Minoritetsutredning

får kritik

SIDAN 4

PÅ JOBBET:

Rolf Gunnarsson,

fukttekniker

SIDORNA 10-11

CITY-

PROFILEN:

Anette Modin. Ägare

till Rut m.fl . och en

av dem som drabbades

av den stora

A

branden i januari.

SIDORNA 12-13

ANNONS

EN LYCKAD BAL!

MITTUPPSLAGET

063 - 670 20 00

Campus, Akademigatan 4 C


2

”Det Det är stan som

helhet jag gillar

MIN FAVORITPLATS ÄR Östersund som helhet. Jag gillar att se

stora kyrkan och andra spiror teckna av sig mot himlen, jag

har inget favoritfi k eller så utan gillar att det fi nns många olika

platser. Det är helheten jag tycker om, är nog inte mycket

för detaljer, Jag gillar också att det är en levande stad på alla

plan, att här fi nns musik, idrott, fi na saker att titta

på, närhet till naturen och ändå är det en riktig stad

och inte bara ett litet samhälle.

JAG HAR BOTT länge i Östersund. När jag fl yttade hit

i 20-årsåldern kände jag nästan ingen. Visserligen

är jag uppväxt i Kluk, men till staden åkte man bara

för att julhandla och jag tror att jag förälskade mig i

Östersund redan då. Jag har bott på fl era andra ställen;

Sundsvall, Malung och Delsbo. När jag träffade

min pojkvän, som bor i Hudiksvall, så testade jag att

bo där på heltid. Men det passade inte mig. Jag är

rastlös på ett sätt. Det kan bero på att jag har fl ackat

mellan Hälsingland och Jämtland under hela min

uppäxt. Som heltidsmusiker reser jag också mycket.

Så nu bor jag i Östersund ibland, i Hudiksvall ibland

och Kluk ibland. Och det passar mig bra att leva så.

DET VAR I SAMBAND med Norgeturnén 2005 som

jag blev tillfrågad att vara med i String Sisters.

Det ville jag ju hemskt gärna. Men jag blev livrädd

eftersom det var en sådan stor utmaning att spela

deras traditionslåtar på fi ol. De grupper jag varit

med i dessförrinnan, Garmarna och Triakel, har

Chefredaktör och ansv. utgivare:

GUNNEL EDVARDSSON

Tel redaktionen:

063 – 13 42 42

Tel annonser:

063 – 13 49 49

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

FÖREBILD:

Ingen just

nu. När jag

var yngre

Maria Röjås,

sånglärarinna i

folksång.

AVSKYR:

Otrevlighet.

Helt enkelt.

ÄLSKAR:

Min son. Mest i

hela världen.

FÖRSTÅR

INTE...

Hur man

kan utnyttja

människor i

underläge.

Det förstår jag

verklingen inte.

Upplaga: 43 000 (32 500 till

hushåll, 8 000 i ställ och 2 500

till företag). Distribution: SDR

och posten. Utgivningsområde:

Samtliga hushåll och företag i

Östersund – och Ås. Tryck: Tryck

i Norrbotten AB.

Nästa tidning:

Delas ut den 24 april och är

aktuell till den 29 maj.

Boka din annons:

Senast 16 april

MIN FAVORITPLATS I ÖSTERSUND

NAMN: Emma Härdelin

ÅLDER: 34 år

AKTUELL: Medlem i internationella

gruppen String

Sisters som gör första

Sverigeturnén. De fiolspelande

”systrarna” kommer till

Östersund den 30 mars.

jag känt mig väldigt trygg i, så jag gick fi olkurs i en termin

för Jonny Soling på Malungs folkhögskola. Det är jag glad för.

Jag vet inte om jag fi xat det annars. Jag spelade med String

Sisters i Skottland 07, Norge 08 och i Frankrike i höstas. Men

vi har inte spelat i Sverige förut. Det är fantastiskt kul att vi

får göra det nu genom Rikskonserter. Eftersom vi är

10 personer går det inte göra om man inte har en stor

organisation, eller festival, bakom.

DET ÄR SÅ KUL att vi får komma till Östersund. Det är

ju verkligen min hemmaplan och det är roligt att få

visa upp en annan sida av sig själv.

Ju mer jag spelar fi ol på scen, desto roligare tycker

jag att det är. Min familj har spelat fi ol i fyra generationer

bakåt. Det var jobbigt när jag var yngre, det

fanns så mycket förväntningar och krav på mig när

det gällde fi olspel, eftersom alla visste vem min pappa,

riksspelmannen Thore Härdelin, var. Mitt sätt att

frigöra mig och skapa något eget blev att sjunga. Nu

kan han få frågan om han är folksångerskan Emma

Härdelins pappa, och det känns väldigt bra.

DET KÄNNS också som om jag kommit över tröskeln

med fi olspelet tack vare String Sisters. Hade det bara

gällt att jag skulle spela fi ol med dem hade det nog

blivit för stort kliv att ta. Men tack vare att de ville ha

med mig som sångerska som också spelar fi ol så gick

det bra. Men visst var det en utmaning – för jag hade

ju kunnat tacka nej också.

Tidningen är samhällsinformation

och får därför delas

ut även till dem

som angett att de

inte vill ha reklam.

Vill du absolut inte

ha tidningen, sätt

upp en lapp på din

brevlåda. Tidningen

är politiskt obunden.

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Viktigt att

ifrågasätta

och diskutera

DET ÄR SÅ LÄTT att godta de ”sanningar”

som sprids i medierna. Jag

noterade att Folkhälsoinstitutet

kommit med en rapport om hur de

nationella minoriteterna mår. Och

Christina Åhrén kommenterade kort

resultat från rapporten i förra numret

av tidningen.

Men när vetenskapsjournalisten

Katarina Franck tittar närmare på

rapporten tycker hon att det fi nns

anledning att föra fram även de ifrågasättanden

som fi nns kring vad som

gjorts.

OM MAN VERKLIGEN går in och läser

rapporten ser man att många av de

som tillhör de nationella minoriteterna

är tveksamma till hur den görs.

”Judiska Centralrådet menar att

kartläggning av judars hälsa kan

medföra problem därför att den rör

känsliga frågor som kan väcka oro och

osäkerhet bland medlemmarna.”

”Uppdraget är för begränsat i omfattning

och resurser. För samernas

del är det viktigare att systematisera

den kunskap som fi nns och skapa konkreta

insatser för att utveckla ett praktiskt

folkhälsoarbete. Kartläggningen

som den formuleras i uppdraget ger

inte svar på rätt frågor.”

NÄR KATARINA FRANCK frågar ansvariga

på Folkhälsoinstitutet så får hon

också till svar att de var helt styrda av

uppdragsgivaren Socialdepartementet.

Hade de gjort utredningen själva

skulle de lagt upp den på ett helt annat

sätt. Del två av utredningen kommer

snart. Då är det läge att gå till källorna

innan man tar resultaten för givna.

Henrik

Sekander

GUNNEL EDVARDSSON, CHEFREDAKTÖR

SANNA ANKA: Lammkött har blivit

populärt och uppfödningen ökar. Nackdelen

är att vart femte lamm aldrig kommer

ut under sin livstid. Tur att det inte gick att

stänga inne den sanningen.

CHEFREDAKTÖR SÄLJARE/VD SÄLJARE

Roger

Söderberg

070 - 562 51 15

063 – 13 49 49

roger@100procentostersund.se

Adress: Samuel Permans gata, 28 A, 831 42 Östersund

www.100procentostersund.se


Läs till socionom i Östersund

Vi erbjuder:

• två praktikperioder

• stora möjligheter till utlandspraktik/utlandsstudier

• kunskaper för yrkesalternativ inom hela det sociala arbetsområdet

• breda kunskaper för arbete i interkulturella miljöer och inom internationellt

socialt arbete

Mer information om våra utbildningar fi nns på www.miun.se/soa

Tag gärna kontakt med Institutionen för socialt arbete via elsa.larsson@miun.se,

063-16 53 66 eller mona.larsson@miun.se, 063-16 53 65.

Härnösand • Sundsvall • Östersund

122x178_100%Östersund.indd 1 2010-03-22 08.14

Nina Plesner Dannevall

bjuder in till kostnadsfria seminarier och föreläsningar

Måndag 29 mars 08:30 - 12:00

Logografi a Norr, Monica Frank kommer till

Arenan! Kom och lyssna på en underbar föreläsare,

som är inspirerande och ROLIG! I dag

handlar det om : Retorisk grundkurs (konsten

att övertyga för att åstadkomma något)

Måndag 12 april 15:00 - 18:00

Ann-Sofi e Richardsson, Redovisningsföretaget Aersoks i Untersåker. Bokföring:

en fortsättningsträff på 3 timmar. Du måste kunna grundpelarna i

bokföring. Du vet att det fi nns något som heter kontoplan, debet och kredit

och du har själv bokfört i det lilla. Du är absolut ingen expert. Du behöver

svar på vissa frågor. Kursen skräddarsyr vi mera eller mindre till deltagarna.

Max deltagare: 10

Torsdag 15 april kl. 10:00 - 12:00

Hans-Ove Nordin Liv & Pension, Pengahantering i Företaget – Vad ska vi

tänka på när vi blir egna företagare. Vilket skydd försvinner och vilket nytt

skydd ska vi köpa in.

syre.se fotograftina.se

Påsk i

Skärvången

6-9 april

På getgården kl 12-16

Kan hela familjen hälsa på hos småkillingarna.

På mejeriet kl 14

Visning- så blir ost till.

I Butiken kl 12-16

Ostbufé, kaffe, choklad och tunnbrödstut.

I Östersund

Ostdemonstrationer i en rad olika butiker.

Öppettider i butiken: Långfredag, påsk-, och annandagen 12-15

Vardagar 10-17. Skyltad skoterled från Åkersjön.

Kolla hemsidan! www.bymejeriet.se

Tisdag 20 april 17:00 - 20:00

ViviAnn Labbe, Business Smart. Workshop för dig som blivande företagare eller

nyligen etablerat företagare. Mera detaljerat info på hemsidan. Missa inte

denna chans att uppleva ViviAnn LIVE!.

Torsdag 29 april kl. 09:00 - 12:00

Adeona Mervärden AB, Ewa Liljeros. Pengahantering i företaget:

Hur lägger man en budget för företaget.

Torsdag 29 april 17:00 - 20:00

Föreläsning, Adeona Mervärden AB, Ewa Liljeros,: Regler. Vad måste jag göra

som företagare, vad får jag göra? Vilka krav ska jag ställa på mina kunder

och leverantörer? Företagsformer, lön, egna uttag och utdelning. Första

föreläsningen av 3.

Tisdag 25 maj & Onsdag 26 maj 09:00 - 17:00

Nyföretagarseminarium. 2 dagars utbildning inom de viktigaste saker i ditt

företagande. Ett antal experter är på plats för att hjälpa dig att få ett stort

perspektiv på det att vara egen företagare. 2 dagar där du kommer att lära

dig massor på ett begripligt och roligt sätt.

Plats för föreläsningarna kommuniceras vid anmälan. Anmälan sker till administratör Marie Ericsson på e-post: marie.ericsson@almi.se

alternativt på telefon 063-57 11 18. Alla föreläsningarna är kostnadsfria, men du debiteras 375 kr om du inte dyker upp.

Kolla på hemsidan för fl era evenemang: www.arenajamtland.se

3


4

Rapporten om

minoriteters

hälsa får kritik

Folkhälsoinstitutets rapport om samer och andra minoriteters

hälsa har fått kritik för bland annat sin vetenskapliga

metod och etik. Institutet håller delvis med om kritiken.

DE FLESTA av de svenska

minoriteterna har sämre

hälsa än majoritetsbefolkningen.

Det här kom

Folhälsoinstitutet fram

till i en första delrapport

om minoriteters hälsa i

januari.

I rapporten står det

bland annat:

att renskötande samer

har en sämre psykisk

hälsa än befolkningen i

stort.

att judar äter mer grönsaker

och frukt och har

en bättre inkomst än genomsnittsbefolkningen.

att sverigefi nnar missbrukar

alkohol i högre

utsträckning än genomsnittsbefolkningen.

Ja, om man lyfter

fram delar av resultatet

på det här sättet så ligger

de ganska nära de

stereotypa uppfattningar

som kan fi nnas om olika

minoriteter.

RAPPORTEN har bland

annat fått kritik för den

vetenskapliga metodiken.

Man har till exempel

inte använt samma datainsamlingsmetod

till de

olika grupperna och vissa

svarsfrekvenser från

bland annat den judiska

gruppen var väldigt låg.

Är svarsfrekvenser

låga på enkäter riskerar

resultatet inte vara representativt

för gruppen

i stort. Och är metoden

inte den samma går det

inte lika lätt att jämföra

grupper med varandra.

Saman Rashid, chef för

utvärderingsavdelningen

på Folkhälsoinstitutet

håller inte med om just

detta.

– Det går att kalibrera

för låga svarsfrekvenser

och utifrån det uppdrag

vi fått är den vetenskapliga

nivån god, säger han.

DÄREMOT ANSER HAN att

institutet skulle lagt upp

studien på ett annat sätt

om de själva fått råda.

Särskilt utifrån den kritik

de fått efteråt bland

annat från minoritetsorganisationer

och andra

forskare.

– Vi fi ck ett uppdrag

från Socialdepartementet

att studera just de här

grupperna med väldigt

preciserade instruktioner

om vad vi skulle ta

reda på. Vi har varit

bakbundna, säger Saman

Rashid.

ÅR 2 000 erkändes samer,

tornedalingar, romer,

judar och sverigefi nnar

som nationella minoriteter.

Detta skedde

genom att den svenska

regeringen ratifi cerade

Europarådets konvention

för skydd av nationella

minoriteter och minoritetsspråkskonventionen.

Det åtagandet innebär

bland annat att följa upp

och åtgärda eventuella

skillnader i hälsa mellan

minoriteter och majoritetsbefolkning.

Det är med bakgrund

av detta som Folkhälsoinstitutet

fi ck i uppdrag

av regeringen att göra

studien.

NÅGRA AV RAPPORTENS RESULTAT I KORTHET:

ROMERNA: Hög arbetslöshet,

känsla av utanförskap.

maktlöshet, diskriminering,

ökade risker för ohälsa,

hög alkoholkonsumtion

framför allt bland män och

ungdomar, spelberoende,

tablett- och drogmissbruk

ett ökande problem,

mycket stress (bland kvinnorna)

förknippat med hög

arbetsbelastning i hemmet.

SAMERNA: Ökad risk för

dödsolyckor och självmord

bland renskötande samer,

höga värden vad gäller

ångest och depression

bland samiska män. I övrigt

liknar samernas hälsosituation

i stora drag majoritetsbefolkningens.

SVERIGEFINNAR: Sämre

fysisk hälsa, dagligrökare,

I RAPPORTEN kan man

läsa att minoritetsorganisationerna

redan

under planeringsfasen av

studien hade synpunkter

på bland annat metoderna

och vilka som skall

räknas till minoritetsgrupperna.

Det här hörsammade

institutet bland

annat genom att lägga till

frågor till den folkhälsoenkät

som användes,

men också genom att

utbilda intervjuare för

den romska gruppen.

– Det är oerhört komplicerat

att göra en sådan

här studie. Folkhälsoinstitutet

är inte vana

vid att göra studier om

minoriteter. Vi var inte

beredda på att det är

väldigt mycket känslor

inblandade, att folk känner

sig orättvis behandlade

och förtryckta, säger

Saman Rashid.

mer ekonomiskt utsatta,

högre andel med nedsatt

psykiskt välbefinnande

bland män, mer stillasittande

på fritiden.

TORNEDALINGAR: Mindre

fysiskt aktiva, mer ekonomiskt

utsatta, lägre socialt

deltagande, kvinnor uppger

i större utsträckning att de

upplevt sig diskriminerade.

Den som väljer Omvårdnadsprogrammet

har framtiden för sig.

Inom några år kommer behovet av välutbildad vårdpersonal bli allt större. I korthet innebär det att du som

väljer att gå Omvårdnadsprogrammet på Jämtlands Gymnasium har goda möjligheter att få arbete direkt

efter examen eller gå vidare till studier på universitet eller högskola.

Kontakta din SYV eller oss på Jämtlands Gymnasium så kan du få komma på besök och höra mer om hur

du kan bädda för en framtid inom vård och omsorg.

Ring 063-14 06 81 eller maila info@jgy.se

Läs mer om oss på www.jgy.se

Frågan om det etiska

i att göra studien på det

här sättet togs också upp

i planeringen av den.

SOLVIG EKBLAD, docent i

transkulturell psykologi

vid Karolinska Institutet

i Solna har invändningar

mot studiens etiska utgångspunkt.

– Rapporten andas vi-

och domtänkande. Det

skulle behövas ett paradigmskifte

där man går

från ett problemtänkande

till ett resurstänkande,

säger hon.

Hon menar att bara

genom upplägget så har

ansvariga bestämt att det

är majoritetsbefolkningen

som är normen för god

hälsa. Samtidigt pekar

man ut minoritetsgrupperna.

– Man måste vara

försiktig i att peka ut

JUDAR: Bättre fysisk och

psykisk hälsa, mindre

ekonomiskt utsatta, högre

socialt deltagande, män

uppger i högre utsträckning

att de blivit utsatta för

diskriminering.

KÄLLA:

Folkhälsoinstitutets hemsida,

uppdaterad den 18

januari 2010.

Instämmer delvis.

Saman Rashid, chef

för utvärderingsavdelningen

på Folkhälsoinstitutet,

menar att om

de själva hade fått råda

skulle studein lagts upp

annorlunda. Nu fick de

väldigt precisa instruktioner

från Socialdepartementet.

minoriteter så här. Först

är man utsatt och sedan

ska man beforskas också,

säger Solvig Ekblad.

SOLVIG EKBLAD är legitimerad

psykolog och har

arbetat kliniskt med och

forskat om fl yktingars

psykiska hälsa i över 20

år. Hon efterfrågar mera

verkstad.

– Vi vet ju redan att

grupper som är ekonomiskt

och socialt utsatta

har sämre hälsa. Studien

borde ha kombinerats

med åtgärder mot ohälsan

redan från början.

De hade behövt planera

mera och fråga erfarna

minoritetsforskare i

andra länder om hur man

genomför sådana här studier

där man involverar

målgruppen på ett bra

sätt för minoriteterna,

säger hon.

JUST NU planeras studiens

andra del som kommer

ut i slutet av april.

Den kommer att innehålla

förslag till åtgärder

mot minoriteters ohälsa.

– Vi har tagit åt oss

av kritiken och hämtar

bland annat information

från andra länder som

har mer erfarenhet av att

forska om minoriteter,

säger Saman Rashid.

KATARINA FRANCK

248x88_jgy_omsorg.indd 1 2010-03-19 17.09

www.syre.se


Hermods Vuxenutbildning

- Har du vad som behövs när det vänder?

Hermods erbjuder kärnämnen, språk, omvårdnad

och 137 kurser till. Kontakta oss!

E-post: ostersund@hermods.se,

Tfn: 063-51 77 30 eller besök oss

på Österängsskolan.

Hermods Yrkeshögskola

4

- Välj mellan utbildningar!

1. Företagssäljare

• Stockholm • Västerås • Östersund

2. Byggproduktionsledare

• Stockholm

3. Försäljning B2B i Öresundsregionen

• Helsingborg

4. The Game Assembly

• Malmö

Kom och njut

Du också!

Bydalsfjällen

– mer för

pengarna!

Sök

nu hos

LärCentrum!

Start

hösten 2010

Ansök på www.hermods.se

David och Goliat

Så länge det stora fl ygbolaget Goliat satte priserna fi ck du

som ville resa mellan Jämtland och Jämtland betala dyrt för

biljetterna. Men sedan det lilla fl ygbolaget David startade

verksamheten blev Goliat intresserad av den jämtländske

resenären. Så till den milda grad att priset för en tur och

returbiljett har sjunkit med över 2 000 kr*. Bra för dig och

bra för näringslivet här i Jämtland och Härjedalen.

Vill du fortsätta att ha en låg prisnivå på biljetterna och

samtidigt ha fl er avgångar att välja på, fl yg med oss till

Stockholm-Bromma. Du bokar din billiga biljett på

ostersundsfl yg.se

Välkommen.

Röda biljetter

fr 308 kr

inklusive moms och

fl ygplatsavgifter

*Prisuppgifterna är biljetter bokade under 2009: 23 januari, 31 mars, 26 april och 12 maj. Nerresa kl 9:55 och hemresa 18:10.

RÖDA

LÖRDAGAR

122x178_osdflyg_100%_davidgoliat.indd 1 2010-03-17 11.45

Östersunds närmaste fjäll

150 :-

Dagkort vuxen

120 :-

Dagkort

ungdom

exkl. keycard

www.bydalsfjallen.se • Pist- och väderinformation 0643-32021

5

www.syre.se


6

De tre veterinärerna och Raki. Ingrid Boström, Anna Mårtensson och sittande Catarina Freskgård framför sin blivande arbetsplats. Foto: Gunnel Edvardsson

Startar helt ny djurklinik

på Stadsdel Norr

Tre veterinärer

med lite olika

bakgrund

och inriktning

förbereder

sig nu för att

öppna en helt

ny djurklinik

på Stadsdel

Norr.

Förhoppningen

är att

det ska bli

invigning i

början av juni.

DET ÄR I ”Gamla sjukan”,

eller Byggnad 7, den ska

ligga och det är tänkt att

den ska starta i början av

juni. Bakom satsningen

står tre veterinärer; Anna

Mårtensson, Ingrid Boström

och Catarina Freskgård

(som var bortrest när

själva intervjun gjordes).

– Vi gör det här med ambitionen

att skapa något

bra, där vi kan förverkliga

våra idéer och tankar om

hur det ska vara, säger

Anna Mårtensson.

Inriktningen kommer

att vara mot främst hund

och katt, men också andra

smådjur. De har redan anställt

fyra djursjukvårdare

under sommaren.

– Vi kommer att kunna

göra ganska avancerade

operationer, göra utredningar,

ta röntgenbilder

och blodprov så att man

kan få svar direkt, säger

Ingrid Boström.

”Veterinärmedicin

är

inget nytt

för oss, däremotföretagarrollen

Men i deras arbete kommer

också förebyggande

vård att ingå, till exempel

vaccineringar, kastreringar,

tandvård och eventuellt

ögonlysning.

– Det är tänkt att kliniken

ska bli större så småningom,

men vi börjar så

här. Det fi nns många fördelar

med en liten klinik;

de som kommer får träffa

samma veterinärer, vilket

betyder att man kan skapa

långsiktiga relationer och

att vi får en helhetssyn.

– Och förhoppningsvis

blir det också mindre

stress, både för djur och

människor, säger de båda.

– Men vi har också de

stora klinikernas möjligheter

till behandlingar,

lägger Anna till.

DE TRE veterinärerna har

alla arbetat på Djursjukhuset

i Odenskog, innan

de bestämde sig för att

satsa på något eget.

– Det var där vi lärde

känna varandra. Men

dessförrinnan har vi

ju alla jobbat på andra

ställen. Jag har jobbat på

Universitetsdjursjukhuset

i Uppsala och Catarina

som distriktsveterinär.

Hur fick ni idén att satsa?

– Vi började prata om

det förra sommaren.

Konkret har vi jobbat med

den sedan nyår. Själva

veterinärmedicinen är

inget nytt för oss, däremot

företagarrollen. Och det

är svårt att säga om det

är något som är lätt eller

svårt. Jag ser den inte som

något statiskt, utan något

som man utvecklas i – och

som man aldrig blir klar

med, svarar Anna.

Har ni fått någon hjälp?

– Vi har fått lite hjälp

från kommunen, mycket

stöd och hjälp från Almi

och så har vi själva tagit

hjälp och stöttning från

olika håll, säger de.

Men finns det utrymme

för fler ”djursjukhus”?

– Vi vet att människor

har mer och mer husdjur

och att man värdesätter

dem mer. Man är också villig

att lägga mer pengar på

deras hälsa. Därför tror vi

att det fi nns utrymme för

vår klinik, säger Ingrid.

– Det är klart att vi tror

på den, annars skulle vi

inte satsa, skrattar Anna.

Sedan känns det bra för

oss att få vara med och

starta något nytt. Det

är kul att kunna tillföra

något när man mest pratar

om lågkonjunktur och

nedskärningar.

Om ni ser verksamheten

om fem år – vad ser ni

då?

– Vi har fl yttat till större

och mer ändamålsenliga

lokaler, vi har lite mer

personal, men vi har ändå

behållit alla fördelar och

känslan av att det är en

mindre klinik, säger Anna.

– Jag ser också ungefär

samma sak, säger Ingrid.

– Vi har samma vision

helt enkelt, fortsätter Anna.

– Ja, det har varit en

viktig del i företagsutvecklingen,

avslutar Ingrid.

GUNNEL EDVARDSSON


OM KRÖNIKÖREN:

Sanna Palomaa

är rektor på Birka

folkhögskola och har

jobbat i många år med

vuxenutbildning och

nära forskningsvärlden.

Har jobbat nio år på

Länsstyrelsen med bl.a.

regional utveckling.

Hon har arbetat, bott

och studerat i Östersund,

Stockholm,

Helsingfors och Paris

– och tycker emellanåtattÖstersund/Jämtland

glömmer att lyfta

blicken utåt för att lära

av världen ”där ute”.

100 PROCENT

DEBATT-

KRÖNIKA

Sanna Palomaa

Utbildning inte

bara en resa för

hjärnan – utan

även för själen

Vi har i rätt många år nu kunnat läsa i

rapporter från myndigheter och media

om dåliga resultat i den svenska

skolan. Skolverkets forskning härleder

problematiken till social bakgrund. ”Ett

komplext pussel av faktorer träder fram där

den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade

styrningen av skolan och den

alltmer differentierade och individualiserade

undervisningen har betydelse.”

VI LÄSER DÅ OCH DÅ att kraven på pedagogerna

har ökat, då de inte längre enbart förväntas

bedriva katederundervisning utan även vara

handledare, coacher, informatörer, utvärderare

mm.

Är det kraven som har ökat eller har de bara

förändrats?

I takt med samhällsförändringar, IT-utvecklingen

och inte minst globaliseringen så ställs

nya krav på all slags verksamhet; skola, offentlig

och ideell sektor samt näringsliv.

Jag menar att den viktiga frågan är hur vi

kan förhålla oss till förändringar. Vuxen- och

organisationsvärlden behöver ibland ställa sig

frågan ”hur benägen är jag själv att omvärdera

mina värderingar och arbetsformer”.

Precis som vi måste göra med demokratin

måste vi även göra med utbildning och bildning.

Den måste ständigt återerövras utifrån nya

förutsättningar och sammanhang.

LARMEN OM sämre skolresultat, ökat utanförskap

p.g.a. segregering eller socioekonomiska

skäl, ökad fysisk och psykisk ohälsa bland unga

ställer krav på alla miljöer som syftar till utbildning

och bildning. Utbildning bör inte vara en

resa enbart för hjärnan utan även för själen.

Min egen övertygelse är att utbildning måste

utgå ifrån individen utan att för den skull bli

individualiserad enligt skolverkets rapport.

Den som har lätt för inlärning ska utmanas

utifrån sina förutsättningar liksom den som av

olika anledningar har svårare att i traditionell

mening nå goda utbildningsresultat.

Gunnar Hirdman har myntat uttrycket ”Utbildning

ger färdighet – bildning ger värdighet”.

Färdighetssynen skall inte fördunkla värdighetssynen

och vice versa. Den ena är blind utan den

andra. Låt oss utveckla lärandet utifrån detta!

OM DU VILL LÄSA MERA på temat kan jag rekommendera

följande:

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/bildningen-vag-till-global-medkansla_4377909.svd

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17272

Sommarens målarkurs

i Ateljé Skaparkraft för

dig som vill ”men inte

kan” måla

Måndag - fredag

vecka 26 (28 jun-2 aug)

U ckande kons erapi

Samtal

Bildterapi

Distanshealing

Deeksha/Onenessblessing

Ateljé Skaparkraſt . Gunvor Karlstrand . Rådhusgatan 89A . Östersund

gunvor.karlstrand@telia.com . 070 680 11 71

Tack

till alla kunder som

handlat hos oss under

de 14 år vi funnits!

Vi fortsätter att servera

goda pizzor och sponsra

idrott och föreningsliv!

PIZZERIA

SPADER KUNG

Regementsgatan 5 • Tel 063 - 51 40 11

från

bebis

Årets

stora

upp till

50%rabatt rabatt

ORD PRIS

449 :-

299:-

ORD PRIS

499 :-

249:-

ORD PRIS

899 :-

499:-

ORD PRIS

3495 :-

BARNENS HUS ÖSTERSUND | 063-869 22

VAR 10-18 | LÖR 10-16 | SÖN 11-15

WWW.BARNENSHUS.SE

Coca Cola,

chips-påse

och en hyrfilm

Bergsgatan 26 FRÖSÖN 063-510268

Skärtorsdagen 09-21

Långfredagen 12-21

Påskafton 09-18

Påskdag, annandag 12-21

leksaks-

REA

ORD PRIS

699 :-

349:-

50:-

Erbjudandet Erbjudandeet

gäller från 1/4

till 5/4 2010

till

busfrö

ORD PRIS

699 :-

349:-

2495:- fler Mycket

ORD PRIS

995 :-

495-

Mycket fler

reavaror reavaror finns finns i i

butiken! butiken!

7


8

På psykologprogrammet

vid

Mittuniversitetet i

Östersund är den

första kullen studenter

på väg ut i

verkligheten.

De ska erbjuda

samtal till intensivvårdspatienter


Östersunds sjukhus.

PATIENTER PÅ en intensivvårdsavdelning

mår inte

bara fysiskt dåligt.

– Det har visat sig att

många har en försämrad

livskvalitet efter sin vistelse

på sjukhuset. Somliga

har också stressymtom

som har samband

med själva vistelsen,

berättar Andreas Karlsson

som är föreståndare

psykologprogrammet.

DÄRFÖR kommer Max

Wållgren, Gunilla Lif,

Anna-Karin Björkman

och deras kurskamrater

att erbjuda psykologsamtal

till patienterna. Efter

fyra dagar på intensivvårdsavdelningen

träffar

de patienterna och sedan

upprepas det här efter

tre, sex och tolv månader

efter sjukhusvistelsen.

Samtalen kommer bland

annat att handla om

livskvalitet och hälsa,

hur personen upplevt

vistelsen och om de känner

stress.

– Det skall bli spännande

att komma ut och

träffa patienter, säger

Gunilla Lif.

Studenterna skall ut i verkligheten. På Psykologiska institutionen sitter, från vänster, psykologprogrammets ledare Andreas Karlsson

tillsammans med studenterna Gunilla Lif, Anna-Karin Björkman och Max Wållgren som går andra året på programmet. Foto: Katarina Franck

Studenter erbjuder samtal

till svårt sjuka patienter

JAG SITTER MED studenterna

och Andreas

Karlsson i det ljusa och

luftiga P-huset på Campus

i Östersund. Det är

där psykologstudenterna

håller till under den femåriga

utbildningen.

– Jag undrar lite

vad som väntar oss på

avdelningen, säger Max

Wållgren.

– En del kommer ju att

vara mycket sjuka och

kopplade till apparater

och så. En del kanske inte

är helt medvetna, fortsätter

Max Wållgren.

– Men det är också det

som är intressant, fyller

Anna-Karin Björkman i,

då får vi använda det vi

lärt oss från böcker och

övningar ute i praktiken.

SAMTALEN ingår i ett

större projekt på sjukhuset

som psykologstudenterna

bjudits in till.

Målet är att utvärdera

hur intensivvårdspatienter

mår efter vårdperioden.

Samarbetet mellan

Psykologprogrammet och

sjukhuset har underlättats

av att Östersund är

en liten stad med korta

kommunikationsvägar.

– En annan fördel är

att psykologprogrammet

är så nytt. Det fi nns inga

stelnade organisatoriska

rutiner utan man kan

prova nya vägar, säger

Andreas Karlsson.

En sådan ny idé fi ck

Andreas Karlsson vid

ett besök på UCLA, det

kaliforniska universitetet

i Los Angeles. På universitets

psykologklinik

fi ck studenterna vara

hjälpterapeuter åt klinikens

psykologer när de

behandlade personer med

ångest och fobier.

TILL HÖSTEN börjar ett

liknande projekt vid

psykiatrin på Östersunds

sjukhus. Då kommer

Max, Gunilla, Anna-Karin

och deras kurskamrater

att vara assisterande

behandlare åt psykologer

som behandlar personer

med bland annat ångest,

fobier och posttraumatiskt

stressyndrom,

PTSD.

STUDENTERNA ser verkligen

fram emot det här. De

verkar överhuvudtaget

väldigt nöjda med sin

utbildning.

– Det är en stor förmån

att få vara bland de första

studenterna och det är

EN AV DE POPULÄRASTE UTBILDNINGARNA FAKTA: POSTTRAUMATISKT STRESSSYNDROM, PTSD

Psykologprogrammet är en av de populäraste utbildningarna

vid Sveriges universitet. Programmet har funnits i

två år på Mittuniversitet i Östersund.

Utbildningen är femårig och ger psykologexamen. Studenterna

lär sig att förstå hur människor tänker, känner

och handlar som individer, i grupper och i organisationer.

De får en omfattande utbildning i vetenskaplig teori

och metod. De vetenskapliga grunderna och de teoretiska

kunskaperna om individer, grupper och organisationer

förenas sedan i utbildningens praktiska moment.

verkligen en hög ambitionsnivå,

säger Gunilla

Lif.

Mittuniversitet har en

hälso- och arbetsprofi l

och det har också psykologprogrammet.

– Det andra viktiga är

den professionella kopplingen.

Studenterna ska

från början träna sig i det

psykologiska hantverket.

Och när de väl kommer

ut på praktiken senare

under utbildningen kan

de fokusera på att yrkesrollen

som psykolog,

säger Andreas Karlsson.

KATARINA FRANCK

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, efter engelskans posttraumatic stress disorder,

orsakas av ett överväldigande trauma (svår händelse) som inneburit livsfara eller en

grav kränkning av en persons fysiska integritet.

Den utlösande händelsen kan vara rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, naturkatastrofer,

upplevelser under intensivvård eller i samband med en svår förlossning, tortyr

eller krigshändelser. Det centrala symtomet är att den traumatiska händelsen återupplevs,

förknippat med skräck eller vrede. Återupplevandet kan utlösas av yttre sinnesintryck

eller händelser som påminner om traumat.

Källa: www.vardguiden.se


Lite utanför det tillåtna...

J

ag ska bryta mot

en regel. Det är

inte så att jag ska

synda utom alla

gränser, men lite utanför

det tillåtna rör jag mig.

För även om jag är same

så är jag också svensk

och som vi alla vet är

det lite förbjudet att dela

ut beröm i den svenska

världen. Det kan ju faktiskt

vara så att personen

i fråga tar åt sig och

att det stiger åt individens

huvud. Det behövs

väl ingen förklaring om

hur hemskt detta kan

vara? En människa som

tror han gjort något bra.

Hemska tanke.

DET FINNS dock tillfällen

då beröm bör ges. Även

om det innebär att man

bryter mot jantelagen

och lyfter fram någon annan.

Detta är ett sådant

tillfälle. För nu är det beslutat.

Det blir en samisk

förskola i Östersund.

Vilket för oss samer är

en fantastisk nyhet. En

nyhet som vi får tacka

Östersunds kommun och

Billigt

Bra beläget

Barnvänligt

Fun park

vår egen Torbjörn Doj

för. Torbjörn Doj trodde

nämligen att det var

möjligt att få till stånd en

samisk förskola och drev

den frågan. Alla samer

i Östersund är därför

skyldig dig ett tack i dag

Tobbe. Det är kanske

så att alla sydsamer är

skyldig dig ett tack.

Samiska föräldrar köar

nu för att få vara en del

av förskolan. Det känns

för många som en sten

lyfts från deras skuldror.

DET ÄR nämligen inte

alltid lätt att vara en

minoritetsförälder.

Minoriteter lever efter

andra villkor än majoritetsbefolkningen.

En av skillnaderna ligger

i ansvarsutdelningen.

Samer är enskilt ansvariga

för att deras kultur

skall överleva.

VI GÖR HÄR en jämförelse

med östersundare som

gemene man. Det är som

om det är du, ja just du

som läser detta, som är

personligt ansvarig för

För mer information om priser och

öppettider, besök vår hemsida

www.ostersund.se/skidor

”Samer är

enskilt ansvariga

för

att deras

kultur skall

överleva

att Sveriges kostnadsfria

sjukvård inte upphör.

Om inte du tar det

ansvaret kommer varje

individ att själv få betala

för blindtarmsoperationer

eller cellgiftsbehandlingar.

Jag har en vän som är

amerikan och när hans

fru skulle få barn blev

det en dyr historia. Varje

vattenglas hon druckit,

varje värktablett hon

tagit under tiden på sjukhuset

fanns uppräknade

på kvittot.

Tänk nu att det är du

som ska försvara det

svenska kostnadsfria

systemet. Om inte du gör

Gustavsbergsbacken

Priser

Vuxen dag: 105 kr Vuxen kväll: 70 kr

Ungdom dag: 65 kr Ungdom kväll: 55 kr

något varje dag för att

hålla systemet gående så

faller det samman. Det

fi nns inga politiker att

skylla på, inga tjänstemän

på försäkringskassan

att anklaga. Någon

har lämnat över ansvaret

för alla sociala försäkringar

till dig och du blir

ensam skyldig om inte

systemet fungerar.

DETTA ÄR verkligheten

för varje samisk förälder.

En same är alltid

ansvarig för sin befolknings

överlevnad. Om

inte jag talar samiska

med mina barn så dör

språket. Det fi nns ingen

annan att lägga skulden

på. Det fi nns inget dagis

som kan hjälpa till, det

fi nns inget dataprogram

som främjar sydsamisk

språkinlärning för barn

boende i Sverige. Det

fi nns inga grannbarn i

området som har samma

modersmål. Ansvaret är

mitt och mitt allena.

DET HÄR innebär att

alla samer lever under

ett oerhört tryck, med

ansvaret för kulturens

överlevnad lagd på deras

axlar.

MEN DET BETYDER också

att du som enskild individ

verkligen spelar en

roll för alla andra runt

omkring dig.

Gör du något bra så får

det en enorm betydelse

för alla andra samer.

Det är därför Torbjörn

Dojs insats bör hyllas.

För en samisk förskola

lyfter en enorm tyngd

från många samiska

föräldrars axlar.

Nu är de en del av ett

sammanhang och får

dela ansvaret för kulturen

med andra.

DET KÄNNS SOM om en

ny era börjat i Östersund

och jag är säker

på att staden kan räkna

med fl era nyinfl yttade

samiska småbarnsföräldrar.

Inte konstigt att jag

tycker det var dags att

dela ut lite beröm.

Även om det kanske

stiger Tobbe åt huvudet.

9

100 PROCENT

KRÖNIKA

Christina Åhrén

FORSKARE & AKTIVIST

Christina Åhrén är ordförande

för det sydsamiska

kulturcentret Gaaltije i

Östersund. Hon är forskare

och doktorerade 2008 vid

Institutionen för Kultur och

medievetenskaper vid Umeå

Universitet och beskriver sig

själv som samisk aktivist.

Sitter med i sametinget för

Samelandspartiet.

Sommarkurser 2010

14 - 18 juni Anhörigkurs

14 - 18 juni Arkeologi i Storsjöbygden

14 - 18 juni Vävkurs

14 - 18 juni RGRM

17 - 23 juni Kammarmusikkurs

-Sommarkurs i stråk, sång, piano och gitarr

21 - 24 juni Danskurs för nybörjare

21 - 23 juni Ensemblekurs Flux Trio & Roy Okutani

21 - 24 juni Teckningskurs med Kroki

28 juni - 2 juli Skrivarkurs livsberättelser

28 juni - 2 juli Skrivarkurs ungdomar

28 juni - 2 juli Naturfotografi - nybörjare

28 juni - 2 juli Akvarellkurs - nybörjare

28 juni - 2 juli Sydsamisk historia och nutid

5 - 9 juli Trädgårdslust

5 - 9 juli Naturfotografi - fortsättning

5 - 9 juli Avarellkurs - fortsättning

5 - 9 juli Hela mig – kurs för kropp och själ!

3 - 7 augusti Paddling – vandring

www.birka.fhsk.se


10

Kollar läget efter branden. Fuktteknikern Rolf Gunnarsson åker förbi Centralpalatset varannan dag för att kontrollera hur torkningen fortgår efter vattenskadorna.

För fuktteknikern innebär

svåra bränder mycket jobb

Efter bränderna i

Centralpalatset och

på Körfältet har det

blivit stora vattenskador.

Går det att

torka husen eller

måste de saneras

helt? För att få veta

det så är fuktteknikerns

arbete viktigt.

Vi har följt med

fuktteknikern Rolf

Gunnarsson under

en dag då både små

och stora vattenskador

skall åtgärdas.

VI ÄR PÅ VÄG till dagens

första jobb. I en radhuslägenhet

i Torvalla har

en familj fått problem

med läckage mellan badrummen

i två våningar.

– Två centimeter

vatten har runnit ner

i taklampan i badrummet,

måttar husägaren

Magnus Hennig mellan

tumme och pekfi nger.

Rolf Gunnarsson

kryper ner på alla fyra

vid badkarets avlopp på

ovanvåningen. Han mäter

med ett instrument

som kallas Bollman. Den

läser av fuktkvoten i trä.

Med ett annat instrument

kollar han noggrant

taket på det nedre

badrummet och kommer

fram till att det inte fi nns

någon fuktskada. Däremot

ska Magnus och

familjen se till att bada

lite försiktigt. Packning-

en i avloppet börjar bli

gammal och kan läcka

vid höga fl öden.

– Det lilla som runnit

ut har sipprat längs

med några ledningar

och hamnat i lampan.

Det är bara luft mellan

trossbottnarna i sådana

här hus, så det lilla som

runnit ut torkar lätt,

förklarar Rolf.

HAN HAR JOBBAT i tio år

som fukttekniker och

innan dess under många

år som byggare med auktorisation

på kakel- och

våtutrymmen. Kunskap

som han har stor nytta

av i sitt nuvarande arbete.

– Nu är det jättemycket

jobb! säger han.

Kylan i januari har

inneburit många spruckna

vattenledningar i

både slott och koja. Fukt

har trängt sig in där den

inte ska vara. Det innebär

bråda dagar för Rolf

och hans kollegor.

Han arbetar på ett

svenskt företag som

jobbar med att torka

fuktskador. Företaget

fi nns i hela världen och

bara i Sverige jobbar

300 fukttekniker. Tre

av dem är stationerade

i Östersund och servar

Jämtland och Härjedalen.

MAGNUS HENNIG i huset

i Torvalla kan pusta ut,

ingen renovering den

här gången. När vi åker

mot Centralpalatset och

nästa jobb så håller Rolf

på att köra fast i den

frusna tjocka snömodden.

Tur att han har

fyrhjulsdrift på bilen.

Bilen som också är hans

kontor.

PÅ JOBBET

Rolf Gunnarsson

fukttekniker

– Jag åker ungefär

7 000 mil varje år, berättar

han.

Herrgårdsvagnen är

fylld av stålväskor, torkar

och verktyg. Han är

redo för de fl esta former

av fuktskador som kan

uppstå. Genom den bärbara

datorn med mobil

internetuppkoppling kan

han göra all dokumentation

i bilen eller hemma

hos kunden. Fakturaunderlag

skickas direkt till

ekonomiavdelningen i

Sundsvall.

– Dokumentationen är

jätteviktig för att det inte

ska bli problem senare,

berättar han.

De allra fl esta uppdragen

får Rolfs fi rma av

försäkringsbolag efter

olika typer av vattenskador.

ROLF OCH HANS kollegor

En fukttekniker arbetar med

olika former av skadebegränsningar

när det uppstått

vatten- och fuktskador.

Utför bland annat fuktmätningar,

besiktningar och

montage av avfuktningsutrustning.

är stolta över sitt jobb.

Det är ett givande arbete.

– Ja, det bästa är kontakten

med alla trevliga

människor, säger Rolf.

Han är en social

person som får samtalet

att fl yta med byggare,

kunder och vaktmästare

där vi drar fram. Samtidigt

som Rolf talar med

kunden, scannar han

med vant öga snabbt av

situationen i det aktuella

huset. Vad är det för typ

av golv, vad kan han

vänta sig att fi nna mellan

golvplankorna?

Jag får en genomgång

av de senaste decenniernas

byggmaterial och

hur de reagerar på fukt.

– Sågspån torkar nästan

aldrig, säger han.

Nej, om det fi nns vått

sågspån mellan golvplankorna

är det bara att riva

ut allting. Nöjdast är


Foto: Katarina Franck

FUKTTEKNIKERNS ORDLISTA

DIFFUSION: Vandring av

fukt genom olika material.

Det finns nästan inga

helt täta material, vatten

kan till och med vandra

genom plast.

Rolf när han kan komma

på sätt att komma undan

det och i stället torka ut

fukten.

– Att slippa riva ut är

det bästa med arbetet.

Då känner jag att jag

gjort ett bra jobb, säger

han.

MEN BÅDE PÅ Centralpalatset

(Lindexhuset) och

i tegelhuset på Divisionsgränd

är det fråga

om rejäla saneringar.

De svåra bränderna i

det gamla Lindexhuset

och på Körfältet innebär

mycket jobb för

fuktteknikerna i de av

släckningen fuktskadade

husen.

– Jag åker hit varannan

dag, säger Rolf.

DET LUKTAR obeskrivligt

i Centralpalatsets gångar

och prång. En sur, frän

Hjälpmedel. Bollman och Protimeter

heter de här apparaterna som mäter fukt.

Kontoret. Bilen är Rolf Gunnarssons

kontor på hans långa resor i länet.

Mögel. Det fanns mögel bakom en av

tapeterna i Centralpalatset. Sådant måste

skickas iväg för provtagning på ett labb.

BOLLMAN: Fuktkvotsmätare.

Ser ut som en

eldgaffel.

LKV 200: En så kallad

sorptionsavfuktare som

doft i en blandning av

rök och mögel slår emot

oss när vi går in i huset,

iklädda bygghjälmar.

Det ser ut som en tromb

gått fram i lokalerna.

Vi går förbi bågnande

väggar och tömda skåp.

Här får Rolf användning

för hela sin yrkeskunskap.

– DET HÄR ÄR Sahlénsgivare.

Han visar ett knippe

med avlånga föremål

som liknar små nyårsraketer.

Inuti toppen fi nns

en kärna av trä. Han

stoppar in spolarna i

ett hål som han borrat i

tegelmuren. Träet svullnar

av fukten och det i

sin tur kan mätas med

fuktmätare.

Hela väggen är dessutom

täckt med sladdar

omvandlar luftens fukt till

vatten

PROTIMETER: Läser av

den relativa fuktigheten

i luft

som sitter fast i värmestavar

som stoppats in i

väggarna.

– Känn på teglet, säger

Rolf.

Det är alldeles varmt.

– Det är så här vi torkar

väggarna.

Sladdarna går till en

datacentral som skickar

ut information om torkningen

via nätet. Rolf

kan var som helst läsa

av hur torkningen fortskrider

via sin bärbara

dator.

DET ÄR INTE bestämt

än om huset ska rivas

eller stå kvar. Om det

ska saneras kommer

det att innebära mycket

jobb för Rolf och hans

arbetskamrater även

framöver.

KATARINA FRANCK

ALLT I ETT

Skriv ut, skanna, kopiera och faxa!

Oki MB280 1 995 kr

(exkl. moms) Gäller så länge lagret räcker

Nästa nr: 24 april

Boka senast 16 april

063 - 13 49 49

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Östersund • Brunflo • Krokom

ÖSTERSUND

Kyrkgatan 29

831 31 Östersund

063-51 00 58

KROKOM

Aspåsvägen 16

835 32 Krokom

0640-622 52

Hagvägen 15, Odenskog

063-551050

Utbildningarna som

din framtida arbetsgivare

har skapat!

Sök till nya Yrkeshögskolan

BRUNFLO

Centrumv. 28

(gamla läkarvillan)

834 32 Brunflo

063-203 33

OMBUD

Föllinge 0645-105 52

Hackås 063-77 05 30

Hammerdal 070-275 63 48

Jour dygnet runt – 063-51 00 58

www.ostersundsbegravningsbyra.se

Iréne

Clarence

Anna-Lena

LindaJenny

11

Din privata distriktssköterska

Gör din hälsoundersökning

hos oss.

Svar ges direkt

på proverna.

Både privatpersoner och

företag är välkomna.

HÄLSOANALYSEN AB

Lena Bergvall

Fyrvallavägen 2

831 43 Östersund

tel 063 - 51 89 80

lena@halsoanalysen.com

www.halsoanalysen.com

» Ledarskap och förbättringsarbete 2 år - Östersund

» Internationell Servicetekniker 2 år - Örnsköldsvik

» Produktionstekniker 2 år - Örnsköldsvik

» Automationsingenjör 2 år - Umeå

» Projektledare El (Allmän behörighet) 1 år - Umeå

» Butikschef/Ledare inom shoppingturism 1 år - Luleå

» Internationell Svetsspecialist 1,5 år - Luleå

» Applikationsutvecklare 2,5 år - Stockholm

» Köksmästare 1 år - Distans

Besök www.lernia.se/yh eller ring

0200 - 384 384. Sök senast 17 maj.

Lägenhet

sökes!

Vi får tillökning i familjen och är

i behov av en fyra eller större

i Östersund med omnejd.

Hör gärna av dig till Roger,

070-562 51 15

roger@100procentostersund.se


12

100 % CITY

”Första tanken var att

det inte var så farligt”

Söndag den

17 januari

upptäcktes

branden i det

s.k. Lindexhuset

i centrala

Östersund.

En av de affärsidkare

som

drabbades var

Anette Modin,

ägare till modebutiken

Rut

m.fl.

Vad var det första du

tänkte när du hörde att

det brann på Prästgatan?

– Att det var nog inte

så farligt. Jag hade precis

kommit innanför dörren,

och skulle vara hemma en

timme innan jag åkte till

Göteborg, när jag fi ck höra

det. En brand är inte precis

något man kalkylerat

med, men i sådana lägen

är jag nog rationell. Jag

tog reda på läget och om

det var något jag kunde

göra. Men det fanns inget

så jag åkte till Göteborg.

Min man, Patrik, var ju

också kvar i staden.

När insåg du att det var

allvarligt?

– Senare under kvällen

och morgonen efter.

Det blåstes upp en del i

medierna så det var svårt

att veta hur allvarligt läget

var. Men Patrik var där

tidigt nästa morgon och

plockade hem datorerna

osv för att rädda viktig information.

Vi diskuterade

med försäkringsbolag och

diskuterade olika alternativ

hur vi skulle göra.

Nu har det ju gått ett tag

efter branden, hur har det

varit?

– Mycket jobb, av den

typen som egentligen inte

ger något resultat. Först

var jag superoptimistisk.

Jag hade fått olika bilder

av att innertaket rasat

och hur det såg ut. När

jag kom dit var min första

reaktion att det fanns

massor med möjligheter.

Allt såg så snyggt ut och

jag ville att vi skulle ordna

med en utförsäljning så att

varorna kom till nytta. Så

det började jag jobba med

direkt. Vi fi ck tag på tillfällig

lokal på Kyrkgatan och

satte igång att fl ytta dit

allt. Jag provtvättade kläder

hemma för att kolla att

de inte luktade efteråt och

när vi hade utförsäljningen

kom det massor av folk.

Det kändes bra för oss alla,

eftersom det fanns tusen

frågor och funderingar.

Från att många undrade

hur det var med oss till om

presentkorten gällde.

Och nu letar ni nya lokaler,

flyttar ni permanent

då, eller?

– Vi har huserat i de

gamla lokalerna i 20 år –

och de har ett fantastiskt

läge. En bedömning är att

det kommer att ta minst

ett år innan det brännskadade

huset har renoverats.

Det viktiga för oss nu är

att hitta något riktigt bra

och snabbt komma igång

igen.

Bortsett från branden här

i Östersund verkar det

hända mycket på andra

ställen kring Rut m.fl. En

ny butik öppnades i Oslo

i mitten av mars och det

finns butiker i åtta städer,

både i Sverige och Norge.

Är det du och din man

som äger alla?

– Nej. Vi äger butikerna

i Östersund, Umeå och


CITY-

PROFILEN

Birsta – de övriga ägs av

andra.

Och vad står varumärket

för?

– Bra och billiga

modevaror, engagemang,

smile och vanliga

människor. Det ska vara

både äkta och vänligt.

Vad är det som intresserar

dig mest, kläderna

eller att göra

affärer?

– Jag har en stor drivkraft

i att göra affärer,

utveckla och expandera,

det vore lögn att säga

något annat. Jag vill att

det ska hända saker.

Men det handlar också

om att vara uppdaterad

så att kunderna får

vad de vill ha. Det är

mycket som påverkar

och konsten är att lägga

samman allt och kunna

köpa rätt saker i rätt tid

till rätt pris. Det är en

utmaning.

Hur hamnade du i modebranschen?

– Pappa och farfar var

egna företagare, så jag

är nog färgad av dem.

Jag var 19 år när jag

köpte min första butik

i Söderhamn. Sedan

fl yttade jag till Stockholm

och så småningom

hamnade jag här. Jag

gillar att tävla, sätta upp

mål och skapa resultat.

Jag har spelat allsvensk

fotboll och bandy, fast

det känns som det var

Foto: Gunnel Edvardsson

NAMN: Anette Modin

ÅLDER: 46 år.

GÖR: Ägare av Rut m.fl. i Östersund, Birsta och

Umeå. Äger tillsammans med maken Patrik Modin.

Gillar med city: Att det är så mycket liv och rörelse

för att vara en så liten stad, det är vänligt och

bitvis väldigt vackert. Vattnet är också en del.

Saknar i city: Kanske fler konserter, året runt.

Det vore mysigt. Och fler turistattraktioner.

för hundra år sedan.

Det här är ju mer en

tjejdröm.

Och vad gör du när du

inte arbetar?

– Tränar, gymmar

eller springer. Och jag

älskar att åka skidor och

Downhill (cykel). Det är

inte särskilt kvinnligt...

Tillbaks till modevärlden.

Vad är det som

kommer att gälla i vår?

– Det varierar. Från

blommigt, romantiskt

och fi na klänningar

till 80-talsinspirerade

kläder – och sailormode

med stora randiga

tröjor.

GUNNEL EDVARDSSON

SYNUNDERSÖKNING

HALVA PRISET

Ta med kupongen till butiken så betalar du 147:-

för synundersökningen (ord. pris 295:-) vid köp

av glasögon som fi nns fr. 395:-. Gäller till och med

2010-04-18 och endast i Mittpunkten, Östersund.

Kan kombineras med 2 för 1 men inga andra erbj.

ÖSTERSUND: Mittpunkten, Prästg 47, 063-12 20 90. www.specsavers.se

13

Exklusiv ekologisk hudvård

Turkos eko klinik & butik

Vårfin!

Möt våren frisk och vacker! Hos oss

hittar du allt du behöver för att

återuppväcka vårkänslorna. Dina och

andras …

Hos oss hittar du bland annat

certifierat ekologisk make-up med

artistisk färg och prestanda från

Nvey Eco.

Naturlig lyx är äkta lyx

– tillgänglig för dig!

Varmt välkommen!

Turkos eko klinik och butik

Köpmangatan 34 Östersund

www.naturkosmetik.nu 063-12 23 13


14

100 % CITY

Om Hair

Genom musikalen

Hair får vi en inblick

i flowerpowergenerationen

och dess

filosofi.

Medlemmarna

av ”stammen” är

ett gäng ungdomar

som kämpar med

sin egen personliga

identitet.

Man gör revolt mot

samhällets konventioner

och dess auktoriteter,

och framför

allt gör man uppror

mot Vietnamkriget.

Rockmusikalen Hair. Esteteleverna vid Vittragymnasiet under repetitionerna av musikalen. I mitten Viktor Olofsson och Lellan Nilsson.

Age of Aquarius

Den 30 mars är det premiär för musikalen Hair på Storsjöteatern. Då sätter esteteleverna vid

Vittragymnasiet i Östersund upp rockmusikalen från 1960-talet.

I musikalen berättas historien om en grupp långhåriga hippies, kallade stammen. De tillhör

”Age of Aquarius” – en tid av harmoni och förståelse, sexuell frigörelse och drogliberalism.

MUSIKALEN HAIR, en

produkt av 1960-talets

hippiekultur och sexuella

revolution, är skriven av

James Rado och Jerome

Ragni. Musiken är av Galt

MacDermot.

1967, vid musikalen

Hairs urpremiär, gav inslagen

av droger, sexualitet

och nakenscener upphov

till en mängd protester.

Nu sätts musikalen upp på

Storsjöteatern. Nina Nilsson,

Frej Wedlund, Jenny

Strandberg och Ronja

Karlsson är några av ungdomarna

från ensembeln

som berättar entusiastiskt

om sitt arbete.

Varför sätter ni upp Hair?

– Musikalen är gammal,

men den känns modern än

i dag, säger Jenny.

Musikaffären mitt i city

ATT MUSIKELEVERNA gärna

ville göra Hair har nog

också med musiken att

göra tror Frej Wedlund.

Det är inte den vanliga

musikalstilen. Ungdomarna

menar också att det

är en musikal som många

känner till, och som

väcker intresse.

Vad har Hair för budskap

till oss i dag?

– Drogfrågor är ju alltid

aktuella, svarar Frej.

– Men jag tycker inte att

vårt budskap i första hand

har med droger att göra

utan mer med ”make love,

not war”, menar Ronja.

MUSIKALEN SPEGLAR en

tid när man ville förändra

världen med kärlek och

fred. Man ville skapa en

Musik sedan 1916

CD-topplistan alltid från 179 :-

Kom in och prova den

nya basförstärkaren

EBS Session-60

Mycket prisvärd.

3.195:-

Almeria

Nylonsträngad

Klassisk gitarr

Solitt cederlock. Sidor

och botten i mahogny.

ord 2 995:-

H&N-pris: 2395:-

www.hammonilsson.se

värld där ras och hudfärg

saknar betydelse.

Vad tänker dagens unga

människor om musikalens

livsstil och de

”vildvuxna” och okonventionella

idealen?

– Du får vara den du är

och det är inte så utseendefi

xerat, säger Jenny.

– Stämningen har blivit

så hos oss här i gruppen –

alla vågar vara sig själva,

lägger Nina till. Vi vågar

mer och mer...

– Vi kan vara rätt närgångna

ibland, berättar

Jenny.

– Man får släppa trygghetszonen,

säger Ronja.

Vid originaluppsättningen

var det mycket naket på

scenen, hur är det nu?

Stöd den lokala idrotten

Välkommen att spela bingo på

BINGOHALLEN STORTORGET

Öppet

Mån, tis, tors, fre 10.30-21.00

Ons 10.30-22.00

Lör-sön stängt

OBS: Stängt långfredag och annandag påsk.

Vid osäkerhet ring telsvar 063-102219.

Bingospelet börjar kl 11.30 alla dagar

– Inte naket, men ganska

avklätt, säger någon.

– I originalet klär orkestern

och hela stammen av

sig, förklarar Frej.

Var det inte så att man

i originaluppsättningen

också tog upp publiken

på scenen i finalen?

– Joo...men vi är inte

helt klara med fi nalen

ännu, berättar Frej.

– Vi vänder oss mycket

till publiken, säger Nina.

Vi har samtal med publiken,

tillägger Jenny.

FÖRBEREDELSERNA för

musikalen började så fort

man fått manuset i höstas,

men då hade det redan

hållits en audition. Om

detta säger Jenny Strandberg:

Lokalen

är rökfri

(rökrum finns)

åldersgräns för spel är 18 år

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56

– Det är kul. Det är inte

bara de som går ”teater”

som får vara med. Även

jag som dansare hade

möjlighet att få en roll.

Hur gjorde ni när ni satte

igång arbetet?

– Vi hade samarbetsövningar

och vi diskuterade

droger. Vi gick också

igenom Vietnamkriget

och tidsperioden, berättar

Nina.

Vem har gjort scenografin?

– ”Bild och form”, säger

Nina. Likaså är det dansarna

själva som har gjort

koreografi n.

Vilken är den stora

behållningen av arbetet

med musikalen?

– Man får möjlighet

att testa nya saker, säger

Jenny.

RONJA KARLSSON framhåller

att genom engagemanget

med musikalen

har alla estetelever,

oavsett inriktning, fått

möjlighet att samarbeta.

– Det roligaste är att

vi har svetsats ihop som

grupp. Alla har arbetat

tillsammans, annars är

man alltid var för sig. Vi

hinner lära känna varandra

ordentligt.

JAMES RADO SOM står

bakom Hairs offi ciella

hemsida har sänt en hälsning

till vittraeleverna.

På samma hemsida

har deras affi sch blivit

utsedd till månadens

affi sch. Dessutom fi nns

Östersund med på den

karta som visar alla

platser världen över där

uppsättningar av musikalen

visas.

Esteteleverna har verkligen

”placerat Östersund

på världskartan”.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


Jeanie. Jenny Strandberg som spelar Jeanie tycker att det är bra att alla, oavsett

utbildningsinriktning, kan få en roll i musikalen. Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

Glad

Påsk!

69:-

Vackra påskägg Stor sortering

”Påskkärring”

Set med förkläde och ”huckle”

Påskdun

20 färger

Massor sor

av Påskpynt åskp kpynt

Stortorget 4 • ÖSTERSUND • tel: 063-51 33 10

Öppet Må–Fr 9.30–18.00 • Lö 9.30–16.00

8:-/frp

Här finns plats för idéer och företag www.norrvidden.se

LOKAL

TANKAR

PRÄSTGATAN 39

Kontorshotell mitt i stan. Nära till kommunikationer, restauranger och shopping.

I kontorshotellet hyr man ett eller flera kontorsrum och delar gemensamma

utrymmen som fika och konferensrum.

PRÄSTGATAN 46

Kontor högst upp i fastigheten på ca 200 kvm med utsikt över Storsjön och Frösön.

Moderna kontorsrum mitt i centrum.

HAMNGATAN 14

Kontor på ca 400 kvm i modern kontorsmiljö. Belägen i samma fastighet som

gallerian Kärnan mitt i Östersund.

Kontakta Peter Boström 063-55 53 75, Gunilla Paulsson 063-55 53 74,

Anders Bodin 063-55 52 64 eller Helena Renlund 063-55 53 78.

Fler lokaler i Östersund eller på andra orter i Norrland hittar du på

www.norrvidden.se

MARKNADSOMRÅDE ÖSTERSUND

Telefon. 063-55 52 60. Besöksadress. Kyrkgatan 43

15


16

100 % CITY

Godisfakta:

• År 2007 åt man i Sverige

i genomsnitt 17

kilo sötsaker per person.

Bärkonsumtionen

däremot var 2 kilo.

• Den största tillverkaren

av godis i landet är

Cloetta Fazer.

• Genomsnittspriset för

smågodis är 7,90/hg.

• Om smågodis följt

den allmäna prisutvecklingen,

hade priset

år 2009 legat strax över

19 kr /hg.

Källa: “Godis åt

folket – en bok om

hur svenskarna blev

sockerslavar i karamellkungens

rike” av

Thomas Hedlund och

André Persson.

Godis godis godis. Påsken är den största godishelgen på året, säger Fanny Haeggblom på Karamellagret. aramellagret. OOch

det mesta av allt godis

som säljs är lösgodis. Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

Största

godishelgen

Påsken lär vara den största godishelgen på året,

och svenskarna de mesta godisätarna i världen.

På bara 20 år har konsumtionen

av sötsaker ökat med nästan 50 procent.

Under samma tidsperiod har svenskens medelvikt

ökat med fem kilo.

Stämmer det att påsken

är den största godishelgen?

– Ja, påsken är störst.

Större än jul. Det menar

Fanny Haeggblom på

Karamellagret.

Men Tommy Jonsson,

hos Telogott, håller inte

riktigt med om det:

– Nej, jul kommer först,

men påsken är också stor.

Man kan nog säga att det

säljs tre gånger så mycket

under påskveckan som

under en vanlig vecka.

VÄGEN FRAM TILL svenskarnas

rekordartat stora

förbrukning av snask

tros ha tagit sin början

vid 1980-talets mitt, då

lösgodiset introducerades.

De allra fl esta köper

större mängd godis när

de plockar själva, än de

skulle gjort om de valt en

motsvarande färdigförpackad

vara.

Hur många sorters lösgodis

har ni?

– Cirka 150 sorter, säger

Godiskungens Nihad

Akrani, som nyligen tog

över affären.

Är kundernas ålder avgörande

för vilka sorters

godis de väljer?

– Ja, tonåringar köper

mest hårt godis. Äldre

köper mer fruktmarmelad,

fudge och mörk

choklad, säger Fanny

Haeggblom.

ÄLDRE PERSONER väljer

lyxigare produkter och

sedan Telogott slutade

med smågodis har man

märkt att kundkretsen

har förändrats. Nu är det

övervägande del äldre

personer som handlar

där.

Kvinnor äter mer godis

än män och godisindustrins

stora målgrupp är

kvinnor i åldern 25-45 år.

I hög grad är det också

frågan om ”plockgodis”.

Vilken sorts lösgodis

säljer man mest av på

karamellagret?

– Det är de här, vita

chokladlöv, dem är det

bara vi som har. Och de

här säljer bra – sura dödskallar.

På helgerna säljer

vi mer ”småbarnsgodis”

och marshmallows.

Är kunderna pigga på

att prova nya sorter?

– Det vi tar hem går

för det mesta åt, men

det kan väl hända någon

gång att något blir kvar.

Ibland kan det vara någon

som saknar en ”gammal

goding”, då vill de att vi

skall beställa hem, säger

Fanny.

INFÖR PÅSKEN skall alla

påskägg fyllas med godis.

Många förbereder si sig

inför skärtorsdagen ärtorsda och

eventuella bbesök

av påskkärringar

och påskgubbar.

På karamellagret säljer

man mest lösgodis vid

påsk, men man tar också

hem styckesaker, som till

exempel påskharar.

Vad efterfrågar man

mest hos Telogott vid

påsk?

– Det är huvudsakligen

påskägg, men också

marsipankycklingar. Och

så har vi chokladharar,

säger Tommy Jonsson.

Hur många sorters påskgodis

har ni?

– Ja, vi har väl 25-30

sorter, tror Tommy.

PÅ FRÅGAN OM det inte är

svårt att motstå sötsakerna

som man har runt sig

hela dagarna har alla tre

ungefär samma svar - Nej!

Det kunde vara lite lockande

i början, men man

får nog efter ett tag.

– Jag tycker om godis,

säger Nihad Akrani, men

jag låter bli. Jag har en

släkting som proväter

godiset. Om han säger att

en sort är god så tar jag

hem mer av den.

– I början var det jobbigt,

då köpte jag med mig

godis varje dag, berättar

Fanny Haeggblom. Nu

vill jag hellre ha mat när

jag har varit här. När det

börjar någon ny, märker

man att de är sugna och

har svårt att låta bli.

Vilken är då favoriten

i Telogotts sortiment,

enligt Tommy Jonsson?

– Jag tycker om mörk

choklad, till exempel

Amedei, Amano, Valrhona

eller Michel Cluizel.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


ALINA SYSTEMS

Din servicepartner i Östersund

Serviceavtal

Brukar ditt företag ha problem med datorer och annat IT-relaterat?

Vi kan hjälpa dig. Teckna serviceavtal hos oss för att få koll på din

IT-park.

Behöver hjälp på plats?

Har inte du möjlighet att komma in med datorn till vår butik?

Då kommer vi till dig. Våra skickliga utetekniker kan hjälpa

er med datorproblemen. Vi kan även leverera er dator hem

till er och göra den redo för användning.


HP Compaq Presario CQ5340

Grym stationär dator med dubbelkärnig processor

och mycket arbetsminne. Med denna skönhet kan

du spela alla dagens spel!Fujitsu Lifebook NH570

Kraftig och stilren dator med intel i5-processor från Fujitsu.

Utmärkt för dig som spelar mycket datorspel!

GAMERDATOR

Kraftfull Intel i5 processor!

4GB DDR3 minne!

18,4” Skärm

Din lokala datorbutik i Östersund!VÄRSTA KLIPPET!

3 990KR

REK: 4 990KR

ALINA GAMER THOR

Grym stationär dator med dubbelkärnig processor

och mycket arbetsminne. Med denna skönhet kan

du spela alla dagens spel!GAMERDATOR!

12 995KR

Dela upp på 24mån
när det gäller gaming datorer.
KOLLA PRISET!

9 990KR

REK: 10 990KR

Hellre bäst än störst!

www.alina.se

Från

280KR

i månaden

HP Compaq 615

Den perfekta surfdatorn som passar utmärkt till

allt hemarbete. Datorn är förinstallerad med

Windows 7 Home premium.

AMD Athlon 64 X2 QL-66
Freecom XS 1,5 TB External Drive

En av de minsta 3,5” diskarna ute på marknaden! Med det

stora lagringsutrymmet kan du göra backup på all din data

så som musik, fi lmer, bilder och annat!TVÅKÄRNIG PROCESSOR!

PRISPRESSAD!

VÄRSTA KLIPPET!

3 990KR

SPARA: 500KR

FöRETAGSERBJUDANDEN! Mer hittar du på www.alina.se/foretagHP PRO 3015 - Komplett Datorpaket!

Den ideala kontorsdatorn är här. Utrustad med en kraftig tvåkärnig

processor från AMD kombinerat med nVidia grafik gör den smidig

och lätt att arbeta med.Dual Core teknologi!

Windows 7 Professional!

3 års garanti på platsen!

Kampanjpris!

995KR *

Ord: 1 295KR

VILKET KLIPP!

4 396KR

inkl. moms 5 495KR

995KR

REK: 1 295KR

Flera Erbjudanden

hittar du i butiken!

MISSA INTE!

995KR

REK: 1 395KR
HP Probook 6545B

Perfekt arbetsdator från HP. Med den medföljande dockan

slipper du krångla med alla kablar när du kommer till jobbet!

Dockningsstation medföljer!

Tvåkärnig processor!

Windows 7 Professional!

E-post: foretag@alina.se Tele:

Kingston 8GB USB-Minne

Behändigt USB-minne med mycket utrymme där

du får plats med många bilder och fi ler!Microsoft Offi ce 2007

Officepå en enda praktisk plats.

Detta paket innehåller följande

program ur Office-serien:Får installeras på 3 datorer i hemmet.

7 836KR

inkl. moms 9 795KR

Östersund


E-mail ostersund@alina.se

Telefon


KANON PRIS!

195KR

REK: 295KR


Öppettider

Vardagar

Lördagar

Söndagar


18

100 % CITY

Dimmer på solen

med våra läckra vertikala persienner.

Se även vårt sortiment av lamellgardiner,

plisségardiner och rullgardiner.

Kyrkgatan 58, Östersund • 063-10 33 95

Öppet: Månd-fred 9.30-18.00 • Lörd 10.00-15.00

www.pontusericsson.se

Vad är det som

är så speciellt?

UNGEFÄR EN MÅNAD efter att fi lmproduktionen

”Hjem till jul” lämnat Östersund så var det dags

för nästa fi lmteam. Den gången hette fi lmen ”The

American”, regissör var Anton Corbjin och huvudrollen

i fi lmen spelades av George Clooney.

”Hjem till jul” beräknas ha sin världspremiär på

fi lmfestivalen i Cannes 2010 och ”The American”

har premiär september 2010.

Vad är det som gör att dessa produktioner väljer

att komma till Östersund?

Vad har Östersund som inte andra har?

Den lilla stora staden med naturen runt hörnet

ger stadsmiljöer och glesbygd inom några kilometers

radie. Helt plötsligt har Stjärntorget utanför

Filmstaden blivit ännu mer befogat än det var när

man anlade det.

JAG TROR IBLAND att vi Östersundare själva har

svårt att förstå vad som händer. Vår lilla stad,

som ute i Sverige börjar bli känd för staden där

det händer grejer.

På mindre än ett år har Lady Gaga varit här och

kört sin show på Stortorget, en världscup i Skidskytte

med ett antal miljoner TV-tittare ägt rum,

två fi lmproduktioner i världsklass har skildrat

Östersund med omnejd…och då har vi inte ens

nämnt Vinterfestivalen och Vinterparken.

Det var många som var i Vinterparken i söndags.

Min familj var där. Dom var helt lyriska.

Alina Systems

Må-fr ................10-19

Lör ....................10-16

Sön ...................12-16

Big travel

Må-fr ..................9-18

Lör ....................10-14

Biostaden 1-6

Må-to ..... 17.30-21.30

Fredag ........ 15-21.30

Lö-sö . 12-16, 17-21.30

Clas Alenius

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-16

DNA

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-16

Fin inunder

Må-fr ................10-18

Lördag ..............11-15

Fotograferna

Maria & Anna

Ti, to, fr .............09-17

Onsdag .............10-20

Grändens delikatess

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-15

Gå- och löpklin.

Må-fr ................10-18

Lördag ..............10-14

Hamm & Nilsson

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-15

Hobbyboden

Må-fr ............9.30-18

Lördag ...........9.30-16

Massor av människor tog del av aktiviteterna

som pågick hela helgen. Det är

bara att passa på och njuta så länge den

fi nns kvar

VINTERFESTIVALEN pågick under 17

magiska dagar i februari och mars,

och de innehöll det mesta. Med vinterfestivalen

vill man skapa Sveriges

största ljus-, sport- och nöjesfest

hittills. Visst fanns det något för alla

under festivalen, och det kännetecknar

väl hela vår stad?

Det breda utbudet, det småskaliga

blandat med det pompösa. De nyrenoverade

och nyöppnade galleriorna, och den

mysiga Storgatan med sina specialbutiker.

Det stora nya torget och de små myskiga

gränderna och innergårdarna.

Den lilla stora staden helt enkelt.

Det är väl det som är det speciella?

Rickard Hallström, cityledare

rickard@cityostersund.se

Hårcompaniet

Måndag... kvällsöppet

Ti-to ..............8.30-17

Fredag ...........8.30-14

Larssons guld

Må-fr ................10-18

Lördag ..............10-14

Metropolen

Måndag............07-20

Ti-on ................08-19

Torsdag ............07-20

Fredag ..............08-18

Lördag ..............09-12

Norrvidden

Må-fr .....08-11, 13-17

Parelle

Må-fr ................10-18

Lördag ..............10-16

Pontus

Ericsson

Må-fr ............9.30-18

Lördag ..............10-15

Sense

Må-fr ............9.30-19

Lördag ...........9.30-16

Söndag .............12-16

H allströms

ÖRNA

Design och funktion i hemmet

VASSA KNIVAR

Stans största utbud av

kockknivar - till webbpris!

NU! Global Jubileumset

3 knivar+bordsbryne

2 195:- (rek 2 590:-)

bilden: NV-10A, 3 195:-

Nya symaskiner

fr 1750:-

TOPPKVALITET!

Husqvarna Viking

Emerald 203 till

kanonpris. Levereras

med arbetsbord och

övermatare!

6 845 :-(rek 7 495:-)

SYGLÄDJE

Fortsatt bästa pris på

Brothers roliga och användarvänligasymaskiner.

Alltid 5 års garanti.

Från 3 195:-

www.clasalenius.se

w

Specsavers

Må-fr ...............10-19

Lördag ..............10-16

Söndag .............12-16

Turkos

naturkosmetik

Ti-fr ..................11-17

Långlördag .......11-15

välkomna till oss i city!

Tuttis konfetti

Må-fr ...............10-18

Lördag ......... 11.30-16

Östersunds

blomster

Må-fr ...............09-18

Lördag ..............09-16

Söndag .............11-16


Ring inte runt. Ring oss ! Vi har din resa och vi är opartiska.

Förhandsboka plats direkt hos oss på BIG Travel,

ring 063-131220 eller maila ostersund@bigtravel.se,

kontantbetalning vid ankomst.

Östersund

063-13 12 20

Prästgatan 9

9.00-18, lör: 10-14

ostersund@bigtravel.se

Kryssningskväll

Royal Caribbean International, BIG Travel, Clarion Hotel

Grand Östersund och Forex hälsar dig välkommen att delta

i vår kryssningskväll. Kom till oss och få svar på alla dina

frågor om kryssningar i hela välden. Låt dig inspireras.

0% ränta

Delbetala din resa

räntefritt i upp till

12 månader

(gäller alla resor

även charter)

Varmt välkomna in till oss!

Spara tusenlappar! Boka sommaren/hösten 2010 nu! Vi hjälper dig boka din drömresa!

6 maj 2010

KRYSSA MED

ROYAL CARIBBEAN

KRYSSA I VÄSTRA KARIBIEN

MED LIBERTY OF THE SEAS!

MIAMI - COSTA MAYA -

BELIZE CITY - COZUMEL -

GEORGETOWN - MIAMI.

Avresa 21/11 2010 - 17 500:- per person del i balkonghytt

I priset ingår: Flyg Arlanda-Miami t/r, skatter, 1

hotellnatt i Miami, transfer, 7 nätters kryssning med

helpension, del i utsides balkonghytt samt dricks

och hamnavgifter.

ANDERSTORP 13-15 AUG

ROXETTE

UPPTRÄDER PÅ THE RACE LEGENDS

Se förarlegenderna från Formel 1 göra upp på Sveriges enda F1

bana från 70-talet, Anderstorp Raceway. Den 13-15 augusti, 2010

kommer den att köras till förmån för barnen i tredje världen genom

vårt bidrag till SOS-Barnbyar. Förutom en spännande tävling kommer

du som besökare att se uppvisningar på banan, supportklasser, artistuppträdande

från ROXETTE & mängder av aktiviteter i eventbyn.

Missa inte årets största motorevent i Sverige, beställ din biljett eller

VIP-paket idag!

Ring eller boka på

www.bigtravel.se

Var:

När:

Pris:

Clarion Hotel Grand

Prästgatan 16

kl. 18:30

50kr inkl. fika

med BIG Travel!

Lilla rundresan i Thailand fr. 9 400:-

Har ni någon gång drömt om att bo i en bungalow på en

flod? Eller att äta underbara middagar i en djungel? Eller

rentav att shoppa i ett sex våningar högt varuhus med

tusen butiker? Nu har ni faktiskt chansen, på en och samma

vecka dessutom. Under denna minirundresa upplevs väldigt

mycket som de flesta förknippar med Thailand. Storstaden

Bangkok, floden Kwai, glittrande tempel, byar och djungel.

Till sist avslutas resan med en hel sol och bad vecka i Hua

Hin, thailands mest klassiska och kungliga badort.

Pris per person del i dubbelrum. Flyg tillkommer.

London

paket

BIG BI BIGTTr

Trav Travel avel el ooch

och ch RRub

Rubinresor ubin inre reso sor ko komm kommer mmer er ttill

til ill Re Rest Restaurang stau aura rang ng

Lilla Siam och berättar om Thailand. Kom till oss

och oc och få ssva

svar var på aall

alla lla di dina

na ffrå

frågor rågo gor om llan

landet ande det oc och lå låt

dig inspireras inspireras inför kommande semestrar.

28-31 maj 2010

Chelsea Flower Show

& Andrew Lloyd

Webber’s musikal

Love Never Dies

Star Clipper Cruise fr. 25 850:-

Bo en vecka på Serene Resort i Kata Beach och kryssa

sedan med det vackra Star Clipper runt Thailand och

Malaysia. Inkl. flyg.

Phuket - Ko Adang - Surin Island - Penang - Similan

Islands - Butang Group - Hin Daeng / Ko Rok Nok / Ko

Muk - Ko Khai Nok - Langkawi - Phang Nga / Ko Hong

- Ko Kradan - Similan Islands - Phang Nga / Ko Khai

Nok - Phuket.

Kontakta din närmsta BIG Travel

butik för fler rundresor, kryssningar,

paketresor etc till Thailand.

Endast flyg fr. 4 995:-

Barnrabatt 33% ( 2-11 år).

Vi bokar även hotell till kanonpriser!

Alla världens flygbolag

hos BIG Travel

BIG - Business, Individual, Groups:

Affärs-, privat- och gruppresor, vi

har styrkan och erfarenheten att

hantera alla tre koncepten!

BIG Travel Sweden AB är Skandinaviens största

privatägda fullservice resebyrå. Idag hjälper vi

många små och medelstora företag med deras

affärsresor. Vi har dessutom flera uppdrag för

kommuner, landsting och statliga myndigheter.

En bra relation är många gånger den viktigaste

hörnstenen i ett bra samarbete. Vi är den lokala och

personliga resebyrån som vill vara nära våra kunder för vi tror på att leverera det lilla extra. Idag

har vi ett 30-tal enheter som står beredda att serva dina behov i Sverige och dessutom finns vi

i Danmark och Norge med kontor i Köpenhamn och Oslo.

Mitt namn är Prinya Kayankarn och har mer än 17års erfarenhet av resebranchen. Bland annat

har jag arbetat som reseledare för Fritidsresor, arbetat som instruktör inom turism men också

hunnit med att testa hotell & restaurangbranchen. Jag har ett passionerat intresse för PATA

regionen(Sydostasien och Oceanien), framför allt Thailand med omnejd. Jag vill mena att jag

kan resmålet och vill gärna kalla mig för expert på Thailand.

Vi på BIG Travel är ett glatt och ödmjukt gäng resekonsulter som njuter av att arbeta med resor

världen över.

"Din resa - Vårt jobb".

Prinya Kayankarn

Branch Office Manager

Få det mesta utav din weekend i London. Med vårt prisvärda paket

får du njuta av en spännande musikal av ingen mindre än Andrew

Lloyd Webber, samt strosa omkring bland vacker natur på världens

kändaste trädgårdsutställning Chelsea Flower Show.

Priset gäller 3 nätter del i dubbelrum

med kontinental frukost, inkl flyg fr.

Köpenhamn & Stockholm, biljett till Love

Never Dies & Chelsea Flower Show.

Flyg-Konkurs-Garanti

Boka flyg + hotell eller hyrbil, kryssningar, rundresor

etc. Går flygbolaget i konkurs får ni pengarna tillbaka.

Res säkert med BIG Travel!

Specialpriser - hela världen

Även i businessklass & 1:a klass

Frånpriser inkl. skatter. Barnrabatt 25-50%

New York

Thailand

Shanghai

Västindien

Australien

Specialpriser med SAS till hela Europa

Över 114 000 hotell, lägenheter, villor

och bungalows till specialpris! p/p

London 360 USA 144

Bali 105 Rom 257

Sydney 325 Thailand 80

Även hyrbilar till specialpris.

Ring oss eller boka på bigtravel.se

It’s a BIG world Boka Australien/Nya Zeeland, Söderhavet eller Jorden Runt hos oss! BIG Travel - less money

3 855

4 795

4 295

5 895

8 555

fr. 5 635:pris

per person

inkl. flyg + hotell

Dubai

Bali

Canada

Peking

Hong Kong

2 395

7 055

4 355

4 455

4 755


HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS

En underbar bal!

Emma Rubensson Fredrik Östman

Klänning

På Parelle

Cosmetics

visar Elin ett

fl ertal klänningar.

Vi

fastnar för

en från Nixa

Cocktail, en

speciell linje

för bal och

fest, elegant

axelbandslös

med pärlbrodyr.

Pris på klänningenendast

1680 kr

Skor

På Prästgatan

fi nns skobutiken

DNA. Här hittar

vi fantastiska

skor. Här syns

fyra riktigt

snygga skor

som är perfekta

till bal och fest.

Närmast en konjaksbrun

sko från Face.

Därefter tre skor från

Chicas. Den längst bort

är en en champagnefärgad

sko från Chicas

med strasstenar som

Emma bär på sitt balfoto.

Smycken

Självklart

ska en

vacker

kvinna


bal ha

vackra

smycken.

Vi fi nner

italienska

smycken

från

Rebecca – Högsta mode från Milano. Det är stål och

brons med pålagt guld, berättar Björn Ulfson på Larssons

Guld.

– Det är kul om man väljer något lite större och glittrigare

så att det syns. Smycken är viktigt för helheten.

bal [bal]. Större, organiserad danstillställning (särskilt

i fi nare umgängesliv), typ av högtidlig tillställning

med pardans.

Balerna i organiserad form i Östersund uppstod på

restaurang Hov på Jamtli i början av 90-talet.

Tiden för skolavslutning närmar sig snabbt. Hos företagen

som hjälper dig att bli fi n till balen är aktiviteten

redan hög. Så det är hög tid att börja tänka på

hur du blir sådär sagolikt snygg!

Vi ger tips och idéer till allt: Från underkläder till

klänning och smoking, hår, smink och smycken.

Emma Rubensson, Palmcrantzskolan, och Fredrik

Östman, John Bauer, får hjälp att välja kläderna,

dofterna, uppiffningen som gör dem helt rätt i år.

Följ de tio stegen till en alldeles, alldeles underbar

bal.

Kostym / Smoking

Till Fredrik väljer

vi en smoking

från Cavaliere.

Hans Lassarp

på Parelle

Cosmetics

matchar här

en fl uga till Emmas

klänning.

På Parelle köper

du också

studentkostymen

från 2198.-

Smokingen

på stora bilden hyr du inkl. skjorta och knappar för

1100.- Om du köper kostym till studenten får du hyra

för endast 600 kr.(med reservation för slutförsäljning)

Parfym

Linda på Sense

vet direkt vad

som passar för

vårt balpar:

– Man vill

hitta något som

verkligen är

speciellt, men

ändå inte för

tungt.

Emma får en

eau de parfume

med blodgrapemandarin

och bulgarisk ros som heter The One

Rose från Dolce & Gabbana. Till Fredrik är det solklara

valet en relativt ny parfym med mandarin, mynta och

ljust läder. Namnet är 1 Million från Pacco Rabanne.

Underkläder

BH:n från Fin Inunder

är perfekt för bal. BH

kan användas halterneck,axelbandslös

eller som vanligt

med axelband!

Den fi nns i svart och

hudfärgad för 350 :-.

På Fin InUnder

fi nns även massor

av tillbehör såsom

Wing bra, Bra back

converter, Body

tape, Body bra och nipple cover!

Som student får du dessutom 50:-

rabatt för varje 300:- du handlar

för!

Håret

Gjort på Hårcompaniet.

Tel: 063-12 30 01

Prästgatan 44.

www.harcompaniet.com

Make up

Make up, både för honom

och henne, är gjord på

Andrum

Tel: 063-10 06 60

Regementsg. 32

www.andrum.eu

Smyckena

från Larssons Guld

063 - 51 24 27

Kyrkgatan 45,

Busstorget

www.larssonsguld.com

BH:n

Från Fin InUnder.

Tel: 063 - 10 27 70

Prästgatan 31, över gården

Fotot

Studiobilden är

tagen hos

Fotograferna Maria & Anna

Tel: 063-57 07 70, Prästg 44

www.fotografernamariaanna.se

Klänningen

Från Parelle i Östersund

Tel: 063-51 67 00

Storgatan 24

www.parelle.se skönhet kommer utifrån

Skorna

Skorna från DNA

Tel: 063-137106

Prästgatan 31

831 31 Östersund

www.dna-shoes.com


Parfymen

Från Sense.

Tel: 063-180250

Adress: Prästgatan 47

www.mittpunkten.net

Blommorna

Från Östersunds Blomster

Tel: 063-10 06 91

Adress: Prästgatan 38

www.ostersundsblomster.se

Östersunds Blomster

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS

Smokingen

Från Parelle i Östersund

Tel: 063-51 67 00

Storgatan 24

www.parelle.se

skönhet kommer utifrån

Blommor

Karin på

Östersunds

Blomster gör

en helt fantastiskkärleksbukett

till balen.

Den består av

vita rosor, en

orkidé, stjärngräs,

färgat

blåbärsris och

grönt med trådar

av silver.

En matchande

blomma fästs på kavajslaget.

– Och varför inte ge en litet armband till damen? En

perfekt present!

Hår

Hårcompaniet på Mårtens

torg på Prästgatan

gör ett fenomenalt

arbete med Emmas hår.

– Det är tio gånger mera

arbete med damernas

frisyrer än herrarnas,

berättar de. Tjejen ska

klippas, stylas, lockas,

färgas och fi xas. För

killen räcker oftast med

en enklare klippning

och styling. Målet är att

tjejen ska känna sig som

en prinsessa för en dag,

därför anstränger man

sig extra mycket!

Make up

Först lägger Erika

Hermansson

på Andrum en

puderfoundation

och käklinjen

markeras

med rouge på

Emma. All make

up som används

är mineralmake

up.

Ögonen framhävs rejält:

– I det här fallet är jag försiktig med färg på läpparna,

eftersom det kan bli för mycket om man betonar

både ögon och läppar, säger Erika.

Även Fredrik får en lätt make up och ojämnheter i

huden fi xas till.

Fotografering

Balen är ett

minne som

räcker för

livet. Självklart

ska ni

unna er en

professionell

fotografering.Fotograferna

Maria &

Anna har allt

som krävs

och fotar

antingen i

studio eller

utomhus.


22

SUND

& SAVA

SATIR

Protokoll fört vid möte

med Iskommittén, Rådhuset

30 mars 2010.

Ordf. (S) med-

§1 delade att kommunen

lyckats bra med

årets is och att den lade

sig enligt det kommunala

tidsprogrammet.

Istället för att kasta

snöbollar på och mula

varandra, fostras de

unga i isskulpterande

och skridskoåkning.

Satsningen kan betraktas

som en succé.

Cello (MP) var

§2 särskild tacksam

över att så många från

Konungariket Neder-

Nya Vinterstaden

”Cello (MP) was vooral blij dat zo veel

van het Koninkrijk der Nederland een

bezoek aan de Winter City”

länderna besökt Vinterstaden

och föreslog

att man som PR ska

ha kommunfullmäktigeprotokollen

även på

holländska.

Cello (MP) was vooral

blij dat zo veel van

het Koninkrijk der

Nederland een bezoek

aan de Winter City en

suggereerde dat PR de

gemeenteraad minuten

moet zijn ook in het

Nederlands.

Förslaget röstades

ned och Cello deppade.

Jazzanders (M)

§3 sade att han som

kommitténs representant

kan stiga ned

i isvaken i Storsjön.

”Det är intet mot den

chock jag upplever efter

varje provval – medlemmarna

vill ha mig

i värmestugan men

valberedningen kastar

ut mig i snön.”

Konrad (V) ogillar

§4 reklamen ”Östersund

on the rocks” eftersom

hitresande kan

frestas att konsumera

alkoholhaltiga drycker

från norra Storbritannien.

Han föreslog

istället ”Östersund the

white zone”. Kommittén

beslutade att inte

servera förslaget som

sitt eget.

Ordf. konstaterade

§5 att 45 av föredragningslistans

punkter

återstår men att tiden

inte räcker till för både

demokrati och fi ka,

varför kommunsekreteraren

får i uppdrag

att skriva protokoll, där

han fullt ut respekterar

såväl kommunens

marknadsföringsstrategi

som EG-rätten.

Ständig sekreterare

Illustration: Pia Sava, designer och docent i turismvetenskap vid Rotterdams universitet.

Och mot en rejäl ersättning

har nu Pia Sava

dragit upp riktlinjerna

för kommunens framtid

Eftersom föredragslistan även innehöll tio andra

förslag på att premiera holländska besökare (inlämnat

av Cello?) bestämde sig kommittésekreteraren

för att konsultera boerättlingen Pia Sava.

Sava är docent i turismvetenskap vid Rotterdams

universitet och har en designutbildning i botten.

För en rejält tilltagen ersättning har hon nu dragit

upp riktlinjerna för kommunens framtid.

Björntanden är begravd. Frösöberget bebyggs med

gigantiska väderkvarnar ritade av en holländsk arkitekt.

Det blir bl.a. hotell, opera, idrottsarena, bank

och massor av lägenheter speciellt inredda för att

anpassas till de gängliga nederländarna.

Den praktiska holländska träskon Klompen kommer

att ge holländarna möjlighet att snabbt förkovra

sig i våra vintersporter.

Vårt nationalepos döps om till Dunderklompen.

Landskapsblomman ändras till tulpan.

Planeringen av vinterstadens verksamhet kommer

fortsättningsvis att ske genom nya kanaler – naturligtvis

i tätt samarbete med Pia Sava.


Sjönära boende i aktiv miljö

Nu startar vi

försäljningen

Området har ett attraktivt läge vid

Storsjöns strand, endast några minuters

bilfärd från Frösö flygplats, Östersunds

och Krokoms centrum.

Om du vill bo nära en marina

eller en golfbana, är detta det

perfekta stället för dig.

www.sandnasetsjostad.se

info@sandnasetsjostad.se

070-640 60 91 • 063-15 24 50

Illustratör: GUNNAR BÄCKMAN


24

I januari såldes hus

för 24 566 000 kr i

Östersunds kommun.

Det dyraste kostade

2 955 000 kr.

Här kan du kolla

vilka som köpt och

sålt hus i kommunen

under månaden.

Dessutom kan du

kolla skillnaden mellan

utrop och slutgiltigt

pris i de fall det

varit budgivning.

Här finns också

uppgifter om hur

mycket husen kostar

per kvadratmeter i

olika delar av kommunen.

Körsbärsvägen 13

ÖSTERSUND

Pris: 1 773 000 kr

Pris/ m2: 14 533 kr

Taxeringsvärde: 1 138 000 kr

Huset: 122 m2

Tomten: 621 m2

Datum: 4 januari 2010

Säljare: Mari Olofsson och Leif Fahlén

Köpare: Kersti Ingeborg Folkesson och

John Torbjörn Halvarsson

Skrakvägen 21

ODENSALA

Pris: 2 150 000 KR

Utrop: 1 800 000 kr

Skillnad: + 350 000 kr (+19 %)

Pris/ m2: 17 623 kr

Bänkskivor i sten

Köks-, badrums- & fönsterbänkar

anpassas efter dina

önskemål. Även skiffer och

andra stenarbeten.

www.granitform.se

KÖPT OCH SÅLT

– med ägarbyte januari

DYRAST

KR

Dyrast i januari 2010. Det här huset med adress Slandrom 380 såldes för 2 955 000 och blev därmed dyrast under perioden.

063-30360 | Backen, Ås

STÖRST

PRISÖKNING

%

Taxeringsvärde: 1 212 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 122 m2

Tomten: 632 m2

Datum: 4 januari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Siri och Åke Olsson

Köpare: Britt-Inger och Kurt Torbjörn

Bengtsson

Torvalla By 3200

STÖRST

PRISFALL

OPE

Pris: 1 900 000 kr %

Utrop: 1 950 000 kr

Skillnad: - 50 000 kr (-3 %)

Pris/ m2: 13 287 kr

Taxeringsvärde: 1 371 000 kr

Huset: 6 r.o.k, 143 m2

Tomten: 2 150 m2

Datum: 8 januari 2010

Mäklare: Länshem Fastigh.förmedling

Säljare: Robert Johansson

Köpare: Eva Pernilla Westerlund och

Lars-Erik Zakrisson

Spjutvägen 14

ODENSALA

Pris: 1 900 000 kr

Utrop: 1 650 000 kr

Skillnad: + 250 000 kr (+15 %)

Pris/ m2: 15 323 kr

Taxeringsvärde: 1 352 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 124 m2

Tomten: 435 m2

Datum: 14 januari 2010

Mäklare: Svensk Fastigh.förmedling

Säljare: Lena Catrina Söderström och

Lars Erik Söderström

Köpare: Ulf Patrik Bolin och Annika

Christina Fredrika Folbert

Gudfasts väg 4

FRÖSÖN

Pris: 2 400 000 kr

Utrop: 2 200 000 kr

DYRAST

PER

KVADRAT-

METER

Skillnad: + 200 000 kr (+9 %)

Pris/ m2: 19 048 kr

Huset: 6 r.o.k, 126 m2

Tomten: 710 m2

Datum: 14 januari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Annika och Joakim Spejare

Köpare: Anna Heléne Mårtensson och

Jan Melker Mårtensson

Forellvägen 14

FRÖSÖN

Pris: 2 300 000 kr

Utrop: 2 200 000 kr

Skillnad: + 100 000 kr (+5 %)

Pris/ m2: 17 164 kr

Taxeringsvärde: 1 308 000 kr

Huset: 7 r.o.k, 134 m2

Tomten: 632 m2

Datum: 15 januari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Åsa Kristina Gunnarsson och

Johan Bromée

Köpare: Emma Cecilia Partti Modin och

Olof Daniel Modin

SLANDROM 382

Pris: 2 000 000 kr

Pris/ m2: 15 323 kr

Taxeringsvärde: 1 429 000 kr

Huset: 121 m2

Tomten: 2 861 m2

Pris/ m2: 16 529 kr

Datum: 22 januari 2010

Säljare: Elenor Margareta Sjödin och

Mårten Ronny Ellingsson

Köpare: Hanna Maria Lindblom och

Gustav Emanuel Enmark

HANDOG 115

Pris: 263 000 kr

Pris/ m2: 2 156 kr

Huset: 122 m2

Tomten: 1 500 m2

Pris/ m2: 2 156 kr

Datum: 25 januari 2010

Säljare: Jan Anders Gunne Engberg

Köpare: Jessica Elisabeth Hansson och

Nils Jesper Svedberg

Hjortronvägen 25

ÖSTRA ODENSALA

Pris: 1 800 000 kr

Utrop: 1 800 000 kr

Skillnad: +-0

Pris/ m2: 13 333 kr

Taxeringsvärde: 1 240 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 135 m2

Tomten: 476 m2

Datum: 27 januari 2010

Mäklare: Svensk Fastigh.förmedling

Säljare: Maria Grip och Lars Lindkvist

Köpare: Gösta Niklas Malmgren

Körsbärsvägen 11

ÖSTRA ODENSALA

Pris: 1 950 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

Skillnad: + 50 000 kr (+3 %)

Pris/ m2: 16 525 kr

Taxeringsvärde: 1 402 000 kr

Huset: 4 r.o.k, 118 m2

Tomten: 979 m2

Datum: 28 januari 2010

Mäklare: Allberg Fastigh.förmedling

Säljare: Gunnar Lindgård

Köpare: Karin Gunilla Rönnberg och

Mats Patrik Rönnberg

NORDERÅSEN 130

Pris: 1 175 000 kr

Utrop: 1 175 000 kr

Skillnad: +-0

Pris/ m2: 9 325 kr

Taxeringsvärde: 600 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 126 m2

Tomten: 2 000 m2

Datum: 29 januari 2010

Mäklare: Länsförs. Fastigh.förmedling

Säljare: Märta Bodil Margareta Olofsson

och Stefan Olofsson

Köpare: Åsa Mari Theres Stenman och

Per Anders Östling

Lagmansvägen 131

SÖDERGÅRD, BRUNFLO

Pris: 700 000 kr

Pris/ m2: 6 306 kr

Taxeringsvärde: 464 000 kr

Huset: 4 r.o.k, 111 m2

Tomten: 172 m2

Datum: 29 januari 2010

Säljare: Sara Angelica Nilsson och Lars

Daniel Persson

Köpare: Erica Margaretha Holmber och

Jonas Mikael Kalén

Arågränd 15

TORVALLA

Pris: 1 300 000 kr

Pris/ m2: 11 207 kr

Taxeringsvärde: 826 000 kr

Huset: 116 m2

Tomten: 164 m2

Datum: 29 januari 2010

Säljare: Lena Anita Bergefors och

Björn Lennart Bergefors

Köpare: Nils Roger Hällkvist och Laura

Alvarado Ordonez Lundin

SLANDROM 380

Pris: 2 955 000 kr

Pris/ m2: 18 942 kr

Taxeringsvärde:

1 291 000 kr

Huset: 7 r.o.k 156 m2 2

DYRAST

KR

Tomten: 2 000 m2

Datum: 29 januari 2010

Säljare: Ingrid Danielsson och Olof

Seved Tage Södergren

Köpare: Elisabeth Madeleine Hedlund

och Pär Arne Olofsson


KROKOMSBOSTÄDER

Krokomsbostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag i Jämtland vars främsta uppgift är att förse

kommuninvånarna med attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, som sedan 1993 byggt och förvaltat

hyrslägenheter, har i dag ca 1 300 lägenheter varav ca 140 st är specialanpassade för särskilt boende som t.ex.

äldreboende. I bolagets bestånd fi nns även kommersiella lokaler och vårdlokaler.

Barnvänligt och nära till allt!

Både centralt och nära till natur. Här ser vi barn och personal på Galaxens förskola i Byskogen, bara 5 kilometer från Stortorget i Östersund. Här vistas man

mycket utomhus och på vintern gillar många av barnen att gå ner till Storsjön för att åka skidor! I huset finns både förskolan och bostäder.

Krokomsbostäder kan ge dig nästan allt du önskar.

Från ett härligt och vackert område som Byskogen och Ås till fjällnära,

orörda miljöer i byar runt om i natursköna Krokoms kommun.

Vill du också hyra ditt

drömboende av Krokomsbostäder?

Ring 0640-164 30, 0640-164 65 eller gå in på

www.krokomsbostader.se

KROKOMSBOSTÄDER AB Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom

Härlig natur, fria vyer!

Krokom. Här finns all service. Ändå nära stan!


26

Vi gör ditt

hem och kontor

Påskfint

Tel. 063-51 34 22

Vi syr

båtkapell!

Se mer av våra

produkter på vår hemsida:

www.lindevalls.se

Lindevalls Industri AB Tel. 063-57 75 70

Vill du bli kontaktperson

till Camilla 36 år

eller Björn 42 år?

En kontaktperson har till uppgift att ge en

funktionshindrad person möjlighet att komma

ut på fritidsaktiviteter t.ex. bowla, åka skoter,

fi ska, styrketräna, gå på bio eller dans, ta en

promenad eller umgås hemma hos varandra.

Ni skall träffas en gång/vecka ca tre timmar,

du är fyllda 18 år och bör ha möjlighet att ta

uppdraget ett år framåt.

Du får ersättning för ditt uppdrag och dina

omkostnader.

Vi har stort behov av kontaktpersoner som

är äldre än 25 år med erfarenhet av arbete

inom psykiatrin eller omsorgen. Även om du

inte har det är du givetvis välkommen att

höra av dig till:

Kristin Olsson Andersson och

Alexandra Woxlägd

Tel. 063-144547, 063-144563

Kommunala habiliteringsteamet LSS,

Östersunds kommun

Hab.teamet@ostersund.se

Artister spelar gratis

för bluesfestivalen

Länets blueselit

går samman och

gör en gratiskonsert

för bluesfestivalens

överlevnad

den 10 april.

FÖRRA ÅRET fyllde bluesfestivalen

10 år, men de senaste

åren har besökarantalet

minskat, Förra årets

gjorde bluesfestivalen en

förlust på ca 90 000 kr.

Nu handlar det om

att hitta strategier för

överlevnad och på vägen

kommer en stödkonsert

att hållas på Storsjöteaterns

studioscen den 10

april. Då ställer länets

blueselit upp; Sannetorp

Bluesband, Tom & The

Bluestouch, Micke Mojo

Band, Bottleneck John’s

Delta Trio och Berit Svenningson

Band.

– Jag tycker det är en

bra grej och en kul spelning.

Det är också trist

om festivalen försvinner,

säger Mats Sannetorp,

som ställer upp med sitt

bluesband.

Men det är ju allt färre

som går på den. Vad

beror det på, tror du?

– Jag vet inte. En del

säger att det beror på att

den fl yttades till Folkets

hus, andra att det var bra

att den fl yttade.

Berit Svenningsson

Kan det vara så att Östersund

är för litet för en

sådan här festival?

– Jag vill inte riktigt

tro det. Man märker ju

att det fi nns ett stort

intresse för blues, det är

alltid fullt med folk när vi

spelar på Captain Cook.

Nej, jag vet inte varför

folk inte går ut.

Micke Mojo Nilsson

Mats Sannetorp

Men jag tycker att

festivalen har känts lite

gubbig...

– Kanske det... Blues är

ju ett brett uttryck, kanske

man skulle försöka

öka variationen inom

genren och inte stirra sig

blind på en sort.

GUNNEL EDVARDSSON


Nystartade företag

i Östersund

Här kan du kolla vilka nya företag som startats i Östersunds

kommun, vilka som styr dem och vad de gör. Vi börjar

med några företag som startade i januari i år. Fler kommer i

nästa nummer.

STUDIO 9 ULF & MARTIN AB

Adress: Samuel Permans

gata 9, Östersund.

Registrerat: 2010-02-19.

Verksamhet: Frisörsalong.

Styrelse: Jansson, Bo Ulf, Lit.

MB TRACK AB

Adress: Övre Hantverksgatan

21 B, Östersund.

Registrerat: 2010-01-13.

Verksamhet: Producera och

sälja konsulttjänster och

utbildning inom järnvägssektorn.

Bedriva försäljning av

värdepapper.

Styrelse: Bjärne, Alf Patrik,

Östersund.

CONNOC

Adress: Hjelmtorpsvägen 3,

Frösön.

Registrerat: 2010-02-15.

Verksamhet: Tekniska konsultationer.

Innehavare: Oledal, Jan,

Frösön.

NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

AROJ DEE TAKE AWAY

Adress: Ängevägen 9,

Brunflo.

Registrerat: 2010-02-19.

Verksamhet: Försäljning av

thaimat och munkförsäljning.

Styrelse: Jönsson, Ulf Sture

Jörgen, Brunflo och Seetraihueang,

Chanapha, Brunflo.

AMITTAS BILFIRMA

Adress: Centrumvägen 55,

Östersund.

Registrerat: 2010-02-12.

Verksamhet: Inköp och

försäljning av bilar.

Innehavare: Waadullah,

Ismail, Östersund.

Erbjudanden

från Bussgods

Bussbrev och Bussbox

BREV

• Bussbrev 1 kg 49 kr inkl emballage till/från bussgodsombud, b d mått: åt ått 34 34x26 26

• Bussbrev 2 kg 79 kr inkl emballage till/från bussgodsombud, mått: 45x35 5

BOX

OSANTI PRODUCTIONS

Adress: c/o Jorge A.

Conche, Allegatan 24 C,

Östersund.

Registrerat: 2010-02-19.

Verksamhet: Handel med

smycken och inredningsprodukter,

caféverksamhet samt

filmproduktion.

Innehavare: Concha Novoa,

Jorge Andrés, Östersund.

ÖSTERSUNDS

INDUSTRIMÅLNING

Adress: Odenskogsvägen

35, Östersund.

Registrerat: 2010-01-22.

Verksamhet: Lackering av

industriprodukter och köksluckor.

Innehavare: Torgersson,

Mats Einar, Hallen.

• Bussbox 5 kg 99 kr kr inkl emballage till/från bussgodsombud, mått: 37,5x30x19 5 30 19

cm

• Bussbox 10 kg 129 kr kr inkl emballage till/från bussgodsombud, mått: 39x35x29 cm

• Bussbox 20 kg 189 kr kr inkl emballage till/från bussgodsombud, mått: 49x40x29 cm

Priserna är inklusive moms och gäller t.o.m. 2010-05-31

Vi utför allt

i branschen.

In- och utvändigt.

063 - 210 42

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

27

Jägarsoldaterna i Jämtland behöver sjukvårdare

Övning idag - insats i morgon

Just nu rekryterar vi

nya hemvärnssjukvårdare i Jämtland.

Sveriges frivilligorganisationer,

däribland Röda Korset, bidrar till landets civila

och militära försvar. De utbildar personal med

avtal för krigsplacering inom Försvarsmakten

och är en viktig resurs.

Vi vill ha Dig

som är intresserad av krigssjukvård.

Mer information, fås på tfn. 063-55 15 36

e-post inger.karlstedt@redcross.se

Läs mer på

www.redcross.se/hemvarnssjukvard


28

MOTOR-

BLOCKET

Nyheter, tester och reportage

Aston Martin har inlett ett samarbete med Nike

och resultatet är ett par sneakers med det krångliga

namnet ”Hyperdunk Kobe Bryant Aston Martin

Edition”. De är av fi naste premiumläder och kommer

att säljas i en begränsad upplaga av 500 par.

Men hur kommer då basketspelaren Kobe Bryant

in i spelet? Jo, för två år sedan gjorde han en

reklamfi lm som blev en stor succé i USA när han

hoppade över en bil, vilket inte helt otippat var just

en Aston Martin. 5 100 spänn kostar det om man

vill ”sko sig” på det anrika bilföretaget.

Supersportbilar auktioneras ut. Lotus har tillsammans med supermodellen Naomi Campbell

tagit fram en limiterad upplaga av supersportbilen Evora. Specialutgåvan á la åtta stycken bilar kommer att

auktioneras ut och pengarna går oavkortat till de jordbävningsdrabbade på Haiti. Designern bakom den engelska

sportbilen är ingen mindre än Donato Coco som tidigare jobbat åt Ferrari. ”Att Lotus stödjer min välgörenhetsorganisation

Fashion For Relief betyder oerhört mycket och jag är säker på att med sådan generös hjälp

kommer vi att kunna rädda många liv” säger Naomi Campbell.

Fängslande bil. Fondförvaltaren

Kirk Wright lät specialbeställa en

silver- och rosafärgad Lamborghini

Gallardo Spyder prydd med kristaller

till sin fru. När hemligheten

bakom hans stora förmögenhet

uppdagades ställdes amerikanaren

inför rätta och dömdes till 710 års

fängelse för 47 fall av bedrägeri på

totalt 1,3 miljarder. Fondförvalta-

ren såg ingen annan utväg utan

hängde sig i sin cell. Myndigheterna

beslagtog ”bling-bling-bilen”

och nu är den till salu. Snacka om

”fängslande” Lamborghini.

PÅSKLOVSEXTRA PÅSKLOVSEXTRA PÅSKLOVSEXTRA

TAKBOX + bränsle PÅ KÖPET! 5000:-

VID KÖP AV EN BEGAGNAD VOLVO V70 2,0F, V50 1,8F ELLER MÉGANE 1,6 E85 TOURING BJUDER

VI PÅ EN PACKLINE TAKBOX MED LASTBÅGAR (värde ca. 6.300:-) OCH PÅSKLOVSBRÄNSLE FÖR 5000:-*

1.474:-/mån

Prisexempel vid Avbetalning 72 månader,

70.000:- kontant eller inbytesbil, 3,95% ränta.

Volvo V50 1,8F

Flexifuel Kinetic -09

Erbjudandet gäller modellår 2008-2009 och kan

ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden.

1.958:-/mån 1.068:-/mån

Prisexempel vid Avbetalning 72 månader,

70.000:- kontant eller inbytesbil, 3,95% ränta. Prisexempel vid Avbetalning 72 månader,

40.000:- kontant eller inbytesbil, 3,95% ränta.

Volvo V70 2,0F Flexifuel Kinetic -08

ÖSTERSUND

Fagerbacken 53,

063-14 94 10

STRÖMSUND

Lövbergavägen 15,

0670-29 10 44

Renault Mégane 1,6 16v

E85 Komfort Touring-08

* Pengarna sätter vi in på ditt Volvokort.

Har du inget Volvokort ordnar vi ett på plats.

bilbolaget.com


ISKALLT UPPDRAG

”Volvo Ice Camp” är världens högst belägna showroom. På

österrikiska Kitzsteinhorn har man skapat en iglooby 2 500

meter över havet. Höga alptoppar och väldiga glaciärer får

alpinister från hela världen att vallfärda hit.

För fjärde året i rad är det möjligt att stanna till i skidbacken

för att titta på bilar och ta sig något stärkande från isbaren.

Vi är här på ett iskallt uppdrag – att testa uppfräschade

Volvo C 70!

ÄR VOLVO helt ute i kylan?

Tja, frågan kan tyckas

befogad där vi sitter

i ”restaurang-igloon”

och där köttet steks på

värmehällar vid varje

isbord. Det är kallt eller

snarare svinkallt och vi

ska även övernatta här

fast höjden gör det tufft

att bara andas.

Med detta i åtanke så

blir det en värmande upplevelse

att köra nercabbat

mitt i vintern.

VOLVO C70 har efter fyra

år på nacken fått sig

ett lyft och trots att det

knappast rör sig om en

ny bil så gör faceliften

underverk. De största förändringarna

har skett i

fronten som nu knyter an

till helt nya S 60. Grillen

ser ut som en leende mun

och de snett uppåtriktade

strålkastarna gör att hela

fronten ser glad ut. De

nya dimljusen är pricken

över det berömda i:et och

BORRNING

ENERGI &

VATTENBRUNNAR

Levererar och monterar

NIBE värmepumpar

TINBAK

ENERGI

Tel. 0644-410 23

får helheten att se harmonisk

ut. Även baken

är ändrad men inte lika

mycket som nosen. Bagageluckan

är densamma

men baklamporna är nya

och innehåller moderna

lysdioder. Volvo har

lyckats bra med ansiktslyftningen

och i sin ambition

att få bilen att se

mer ”premium” ut. Även

interiören har fått sig

uppfräschning med nya

färger och materialval.

UTRYMMENA är desamma

vilket innebär generöst

med plats i framsätena och

lite småtrångt där bak,

men det får man acceptera

när det handlar om en

coupé-cabriolet.

Instrumenteringen är

ny och genom sin utsträckta

form får den hela

bilen att verka bredare.

Det tredelade plåttaket

är kvar sedan tidigare.

Luckor öppnas och stängs,

rutor höjs och sänks och

showen är slut efter trettio

sekunder. Bagageutrymmet

blir alltid lidande i

en plåtcab och man gör

därför klokt i att lämna de

största väskorna hemma

om man har tänkt färdas

med himlen som tak.

MOTORERNA är som

tidigare bensinare på

140, 170 respektive 230

hästkrafter eller dieslar

på 136 samt 180 kusar.

Vår testbil á la 406 000

kronor har den starkaste

bensinmotorn under huven

och femman spinner

gott under huven när vi

vinkar farväl till ”Volvo

Ice Camp”.

Att övernatta på 2 500

meters höjd är en ”oncein-a-lifetime

experience”

som våra brittiska kollegor

uttrycker det med

betoning på ”once”. Men

uppdaterade Volvo C70

kör vi mer än gärna igen!

JOHANNES GARDELÖF

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal

Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00

PLUS:

Foto: Bengt Dieden

Bilvärldens snyggaste

taklösning

Bra med plats för 4

Fina köregenskaper

Säkerheten

MINUS:

Bagageutrymmet

med taket nedfällt

Inget miljöalternativ

erbjuds

All info hittar

du på

www.ossk.se

Kontakta

Östersunds

Snöskoterklubb!

Tel. 070-326 97 55

CABBY CABBY

Bränsleförbr. bl. körning: SX4 2,0 Diesel 2WD–1,6 4WD 4,9–6,5 l/100 km. CO 2 129–149 g/km. Miljöklass

Euro5. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti.

*Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n 3,99%. Kontant 30%. Restvärde 50% av

nybilspriset efter 36 månader. Eff ektiv ränta 5,01% (inkl. uppläggnings- och aviavgift). Bilen på

bilden är extrautrustad.

29

NYA SUZUKI SX4

VÄXLAR UPP

129.900:-

MINICROSSOVER FRÅN 983:-/MÅN*

SX4 4GRIP MED i-AWD FRÅN 166.900:-

EN STORLEK STÖRRE ÄN PRISET

Vi har inte gjort den större. Nya Suzuki SX4 är fortfarande en

rymlig minicrossover i lilla mellanbilsklassen. Däremot har vi

gjort den ännu bättre, och prislappen ännu mindre. Bland annat

har vi utvecklat två helt nya motorer, ny interiör och ny front.

Välkommen in på en provtur.

Ska du köra moped

i sommar?

Nu måste du ha körkort för

EU-moppe kl. 1 och

förarbevis för kl.2

Vi ordnar kurser

hela sommaren!

Start 17/4.

FRÖSÖN

063 - 51 09 00

www.frosohusvagnar.se

SERVICE,

RESERVDELAR,

GASOL & TILLBEHÖRSBUTIK

Öppettider: Må-To 10-17, Fre 10-15

(Övrig tid ring 070 - 674 06 38)

Köpa husvagn eller husbil nu?

Vi kanske har den du söker!

VÄLKOMMEN!

Fröjavägen 29, Frösön

HOBBY HOBBY

suzuki.se


30

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Namn........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Förra kryssets lösning Ni vann

Stort tack till er alla

som löste förra månadens

korsord.

Vinnare två biobiljetter

ANGELICA ALMSTRÖM

Biblioteksg. 14

ÖSTERSUND

Andra och tredje priset

består av en biobiljett

RAGNHILD PERSSON

Risslersgatan 23 B

ÖSTERSUND

SOLVEIG ERIKSSON

Havrevägen 17

ÖSTERSUND

Lös krysset – biobiljetter i pris!

Många tycker att vi lever på den bästa platsen i

världen den här tiden på året. Många passar på och

njuter av sol och vårvärme. Det är också temat för

månadens kryss.

Första pris: Om du löser krysset rätt har du chans att

vinna två biobiljetter till valfri föreställning på Biostaden

i Östersund.

Andra och tredje pris: En biobiljett vardera.

Vi vill ha den rätta lösningen senast den 16 april.

Skicka in lösningen till:

Kryssa rätt, 100 procent Östersund

SAMUEL PERMANS GATA 28 A, 831 42 Östersund

Lycka till!

Bildgåtan Lösning & vinnare

Vad är detta en del av? Om du vet vad det är så

kan du vara med och tävla om två biobiljetter. Svar

senast 16 april. Skicka in ditt svar till:

Bildgåtan, 100 procent Östersund,

Samuel Permans Gata. 28 A, 831 42 Östersund.

Eller mejla svaret till:

bildgatan@100procentostersund.se

Svår men inte omöjlig. Det var faktiskt

många som såg att bilden i förra månadens

bildgåta var tagen på Stortorget i

Östersund. Trapporna upp mot Samuel

Permans gata ser ut så här på nära håll.

Eller som vinnaren formulerar sig: ”En av

de små trapporna på nya Stora Torget.”

Det skrev:

ISABELLA SUNDQVIST

Östfjällvägen 15, Östersund

Grattis! Du vinner två biobiljetter, som

vi skickar hem till dig.


V

Nu har du chansen att bygga ditt eget hus med drömläge.

Nära staden men ändå på landet i en rik kulturbygd som

utvecklas och lever.

Vid Sånghusvallen i södra Ås släpper vi nu

etapp 3 med 23 tomter. Senare kommer även etapp 4

med 37 tomter att släppas.

Förutom fjällutsikt, närheten till Storsjön o

ch fi na friluftsområden, fi nns här ett aktivt föreningsliv

som täcker in det mesta från ridning till pingis.

Sånghusvallen har dessutom en egen förskola och en ny

F-5 skola ska vara klar för infl yttning hösten 2011.

Välkommen till ditt nya liv.

www.sanghusvallen.krokom.se

Gå in på www.sanghusvallen.krokom.se eller ring Krokoms kommun på tel 0640–164 11 för ytterligare

information och för att anmäla ditt intresse. Turordningsregler gäller både för tomtkö och val av läge.

Till tomtkön anmäler du dig via www.krokom.se.


32

AKTUELL

I APRIL

Sissela Kyle

”Dina dagar är räknade”

heter showen som du nu

turnerar med. Du upptäckte

att du är dödlig,

var det så det började?

– Det började med en

50-årskris, något som inte

helt ovanligt, när livets

ändlighet gör sig påmind.

Det blev viktigt att kliva

åt sidan och stanna upp,

att vara i själva livet. Jag

pratade med Calle Norlén,

som varit på mig om en

One Woman Show och

då kände jag att jag ville

summera, Så det var ett

allvarligt avstamp, men

det blev roligt.

Du har ju fått en stämpel

som rolig kvinna, är det

något problem för dig?

– När jag var yngre

hade jag kanske opponerat

mig. Men jag är

stolt och glad om jag kan

sprida skratt och glädje

till människor.

Men hur roligt är det att

spela samma föreställning

om och om igen?

– Jag är skådespelare

så det är mitt jobb att

göra det. Det är ju ingen

överraskning för mig, Jag

är skolad och fostrad att

klara det och den här föreställningen

är ovanligt

lustfylld att spela eftersom

jag också har varit

medskapande..

– Sedan är jag ju inte

heller ensam om den.

Sami Al Fakir spelar bastuba

som om det vore en

fl öjt. Hans bror, Salem Al

Fakir, har skrivit en fi n

vals och Benny Andersson

har också varit med

och skrivit en låt.

Du har blivit rikligen belönad

för det du gör...

I oktober 2008 hade Sissela

Kyle premiär på showen

”Dina dagar är räknade” i

Stockholm. Den har också

gått i Göteborg och är nu på

en lång turné i landet. Den 23

och 24 april är det Östersunds

tur. På Folkets hus.

”Kvinnlig

humor...

det tycker

jag är

konstigt”

– Ja, både med Guldmask

och skriverier. Men

det bästa av allt är att det

är så många som kommer

och tittar. Och många

kommer tillbaka och ser

den fl er gånger.

Humor kan ju vara ett

sätt att tackla svåra

saker, till exempel dödsångest

och dödssynder.

Jag antar att det finns

trender även i vad man

kan skämta om. Vad är

det mest otrendiga idag,

finns det något som det

är riktigt pinsamt att

skämta om?

– Det beror på sammanhanget.

Buskis är ute...,

men ändå inte. Med rätt

inramning kan det fungera.

Men det måste vara

på rätt plats, i rätt miljö.

Själv har jag svårt för

sexistiska och rasistiska

skämt – men med ironi

och dragna till sin spets

kan det bli en vurpa som

fungerar. Nej, det här är

inte lätt, det är ungefär

som att försöka säga en

musiksort som inte är bra.

Till slut handlar det ändå

om hur det görs, om sammanhang

och om tilltal.

”Hon hade också humor,

en speciell kvinnlig humor,

sinnet för en siutation

eller en människas

anomalier (avvikelser

från det normala), kvickögd,

lagom elak och

skälmsk”. Skulle det här

kunna vara en beskrivning

av dig?

– Jag vet inte. Kvinnlig

humor...det tycker jag är

konstigt.

Det var den nyblivna

journalisten Elin Wägner

som beskrevs så av Gus-

Visste du att: Sissela Kyle är

syssling till sångaren Cat Stevens,

som numera kallar sig Yusuf Islam. Så

här hänger det ihop: Sisselas mamma

Gunhild är kusin till Yusuf Islams

svenska mamma Ingrid.

taf Hellström i en roman

1938. Finns det någon

skillnad mellan manlig

och kvinnlig humor, eller

är det bara fördomsfullt

att ställa frågan?

– Nej, inte fördomsfullt,

det tycker jag inte. Men

vad är manlig humor? Det

fi nns en grov sexistisk

humor, men ingen kille

jag känner tycker att det

typen av humor är rolig.

Jag var och tittade på

”Bara brudar”, en stå-

uppföreställning med enbart

tjejer, och där var det

otroligt mycket snusk. Så

jag tror inte att det har så

mycket med manligt eller

kvinnligt att göra, utan

mer med genren, som bygger

på ”fräckisar”.

Men det är fortfarande

betydligt färre kvinnor

än män som sysslar med

komik och humor?

– Det beror på hur man

ser det. Man kan också

säga att det är fl er kvinnor

än någonsin – och vi

lär inte bli färre. Och att

humorvärlden har fått

en annan status. Men vi

lever i en värld med manliga

makthavare, som ofta

väljer sina kompisar, eller

tycker att män är roligare

och bättre att jobba med.

Och om man ser på ett

program som Parlamentet

så ställer man hårdare

krav på tjejer än på killar.

Men när det gäller mig

själv ska jag inte klaga.

Jag kanske har haft hjälp

av att det inte funnits så

många tjejer, vad vet jag?

I alla fall tycker jag inte

att jag är i en position att

beklaga mig.

Du får uppmärksamhet

från många olika håll.

”Vill vi komma åt våld,

otrohet och miljöförstöring

måste vi i tid

få kontroll över vrede,

åtrå och girighet i människans

inre”, skriver

Thomas Östersberg i

tidningen Dagen, apropå

din serie i SVT om dödssynderna.

”Som snart

50-årig medelklassbög

med vänsterbakgrund

var showen som stulen

ur mitt eget liv”, skriver

Jon Voss i gaynyhetssajten

QX, efter premiären

av din föreställning.

Foto: Mats Bäcker

Funderar du vad som

händer efter att människor

sett dig?

– Nej, inte särksilt

mycket. Det har jag aldrig

gjort.

Men betyder det något

vad andra tycker?

– Naturligtvis. Men det

fi nns en gräns. Det skulle

inte bli bra om man hela

tiden tänkte på hur det

man gör skulle tas emot.

Däremot har jag en del

referenspersoner som jag

testar olika saker på. Till

slut får man lita på att om

jag uttrycker vad jag själv

tycker är roligt och viktigt

– då kommer tillräckligt

många att förstå.

GUNNEL EDVARDSSON


OM KARINA:

Har själv utövat yoga i

sjutton år. Yogalärare

på heltid sedan åtta år.

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och

betyder förening av

kropp, tanke och själ.

100 PROCENT

YOGA

Karina Freij

Hela attityden

känns så öppen

och tillåtande

Vårvintern är här och äntligen kan man

börja känna solen värma igen! Varje år

den här tiden blir jag påmind om varför

jag vill bo här. Och varje år är jag lika

glad över den satsning som gjort isen på Storsjön

så tillgänglig. Att komma ut där och se tillbaka på

stan tycker jag ger ett alldeles speciellt perspektiv

både på stan och på tillvaron.

I INDIEN PRATAR MAN om solen som det som tar

bort mörkret. Mörkret kan symbolisera alla olika

typer av problem vi har, allt från fysisk smärta

till trötthet, oro, stress och missförståelse. Mörker

förknippas med känslan av instängdhet på olika

plan. Efter vintern med så mycket mörker känns

det befriande att få njuta av solljuset som förstärks

av snön, och känslan av rymd ute på den öppna

vidden av is.

VI BEHÖVER ALLA få lite utrymme ibland för att

kunna fungera så bra som möjligt i våra relationer

till andra, utrymme såväl fysiskt, mentalt som

känslomässigt. För mig fungerar isen ungefär som

yoga. Att vara där ute ger det där välbehövliga utrymmet,

det som gör att stress, ilska och ledsenhet

kan rinna av. Det är också som om många av våra

bästa egenskaper kommer fram så fort vi kommer

ut på isen och får lite avstånd till stan. Folk hejar

och pratar med varandra i mycket större utsträckning

än på gågatan, hela attityden människor emellan

känns så öppen och tillåtande.

YOGA ÄR JU EN HEL LIVSFILOSOFI, så mycket mer

än enbart ett utövande av olika övningar för kropp

och andning. En viktig del i den här livsfi losofi n

handlar bland annat om hur vi relaterar till våra

medmänniskor. Ett av de råd som ges i yoga handlar

om förhållningssätt vi kan försöka utveckla för

att må bättre.

Glädjs med dem som är lyckliga.

Visa medkänsla med dem som är olyckliga.

Uppskatta dem som gör bra saker.

Låt dig inte störas av dem som gör dåliga saker.

EN GOD VÄN som nyss börjat åka långfärdsskridskor

uttrycker med glad förvåning att det känns

helt ok att stappla fram där på isen som nybörjare

bland alla andra, man behöver inte känna sig dum

eller i vägen. Ute på isen blandas skickliga skrinnare

med nybörjare, gamla med unga, nya utrustningar

med gamla reliker och allt känns tillåtet och

accepterat.

Tack till alla som gör det möjligt för oss att uppleva

vårvintern mitt i stan, och låt oss hoppas att

isen håller ännu några veckor!

Ödmjukhet ödmjukhet

ödmjukhet

”Någons svåger mår inte bra, han faller, måste

flygas med ambulanshelikopter för att få vård,

någons granne slår sin son, bilen går sönder

på en enslig väg, det är minus tjugo grader

kallt, vad som helst kan hända när som helst.

Men vi tänker inte på det.

Det där isblocket i skallen.

En liten förhårdnad i ett bröst, så liten att den

inte märks, inte syns, men den finns, den kan

bli upptäckt i tid, det kan bli för sent.

Liv eller död.

Det är den enda gräns som räknas.

Vara glad att man får bli galen på Telia en

dag till.”

Den 12 mars

– KLINISK HUDVÅRD

Specialerbjudanden!

Alpha Beta® Daily Face Peel

i storpack med 60 st pads:

1 295 kr (ord. pris 1 590 kr).

Dessutom 20% rabatt på

Dr Gross alla serum & Intense Hydra Mask.

Boka tid för en behandling med

Dr gross produkter pris 695:-

Välkommen!

www.kramsalva.com

Vi fi nns på Regementsgatan 17. För bokning, ring: 063-137400

Brunfl o

Sport & Fiske

Ett E lönande besök som

ger mer för pengarna. Allt

för den glada amatören

till sportfi skaren.

Öppet mån-fre 09-18 09-18, , lör 9-14

Tel: 063-229 55

En blogg är

inte en blogg

”Hade Montaigne levt nu och inte mellan

1533 och 1592 hade han direkt

insett vilket behändigt verktyg internet

är och skaffat sig en hemsida,

en så kallad blogg.

Att en blogg kan vara ett konstnärligt

uttrycksmedel, ett redskap, och inte

– som vissa påstår – en fara för tanke

och språk, hade varit lika självklart för

Michel de Montaigne som för mig.

En gång försökte jag slå ihjäl en man

med en stekpanna, men inte var det

någon som ifrågasatte stekpannan för

det.”

Den 14 mars

Gäller så långt lagret räcker. Dock längst tom 14 april 2010

33

100 PROCENT

CITAT

av Bodil Malmsten

www.fi nistere.se

”En blogg är en kommunikationsform.

Det är inte formens fel om

kakan är kletig.

Inga liknelser, inget finstilt.

Mediet är inte meddelandet.”

Den 15 mars

Jätterea

på alla typer av cyklar

Pris 2495:-

Stans största utbud av barncyklar.

Monterad och körklar för DIN säkerhet.

1 års kostnadsfri service.

Ex. Crescent

Bikerz 20”

Flick 3vxl.

Ord 2795:-

Öppet: Månd-Fred 10-18, Lördag 10-14

Hemv. 26 • 063-51 46 70 • www.sodersport.com

Vi Vi trycker trycker på nästan nästan allt! allt!

Egen kasse utan att

det kostar skjortan!

Perfekt för dig som vill ha mindre upplaga.

Vi trycker kassar, magasin, tidningar,

visitkort och mycket mycket mer!

www.daustryckeri.se Tel. 063-16 03 30


34

Utställningar

27 mars – 24 april

Nu – 28 mars

CANADA. Kristina Torstensdotter

ställer ut teckningar.

Konstnären är bosatt och

verksam på Frösön. År

2005 gav Kristina ut boken

“Hemma i Ås, vandring

bland hus och lador”, som

innehåller många kärleksfullt

gjorda teckningar.

Härke.

Nu – 28 mars

VÄLGÖRANDE. Natasha Andersson

ställer ut ko- och

blomstertavlor. Behållningen

vid försäljning kommer att

gå till barn från Tjernobyl.

Konsthyllan OSD (Folkets

hus).

Nu – 31 mars

MONICA JOHANSSON. Enligt

egen utsago jobbar

konstnären med monotypier,

skålar och smycken.

Café Otto, Länsbiblioteket.

Måleri Grafik Foto

Performance Design

Teckning Akvarell

Nu – 4 april

MÅLERI. Lucy Pettersson.

“Viktigast i mitt måleri är

färgerna, att hålla renheten,

och att få fram ett färgspel.

I kompositionen vill jag se

och höra harmoni, som i

musiken”. Galleri Eken.

Nu – 11 april

VÄRLDENS BÄSTA KONST.

Under ett halvår förvandlas

Jamtli till konstmuseernas

motsvarighet till Pirate

Bay. Världens mest kända

konstverk visas i kopior och

reproduktioner. På grund

av publiktillströmning, ja så

påstår Jamtli, så förlängs

utställningen nu med tre

månader. Jamtli.

Nu – 11 april

VISP. I samarbete med vinterfestivalen

öppnar Färgfabriken

Norr en soloutställning

med konstnären Christian

Partos. Partos objekt och

installationer är ofta stor-

slagna, extremt tekniska och

teatrala. Med verket visp

som är en gigantisk installation

visar han oss förmågan

att tillsynes bekymmerslöst,

med finurliga konstruktioner

spränga både fysikens

rum och vanans begrepp.

Visp tar över stora salen på

Färgfabriken Norr. Det går

fort, snurrar och låter. En

jättemaskin har konstruerats

av fem stycken 10 meters

stållinor. Färgfabriken

Norr.

Nu – 14 april

MÅLERI OCH GRAFIK. Bildkonstnär

Staffan Schönberg

är bosatt på Frösön och

medlem i Härkes ateljéförening.

Har bland annat deltagit

i projektet Art Camp,

ett utbytesprojekt mellan

svenska och mongoliska

konstnärer vars gemensamma

språk är konsten.

Galleri S.

Nu – 17 april

KERAMIK. Björn Dahlström,

Östersund, ställer ut skålar.

Drejeriet.

Nu – 23 maj

I NATURENS RUM. Upplev naturens

former och glödande

färger i en unik bildvärld.

Jämtlands läns konstförening

presenterar Ingegerd

Möller, målare och grafiker,

uppvuxen i den jämtländska

fjällvärlden. Mångsidig

konstnär som varit verksam

i mer än fem decennier och

är representerad i ett stort

antal offentliga sammanhang.

Jamtli.

Nu – 31 dec

PRIMUSRUMMET. Öppet tisdagar

och torsdagar kl. 12-15.

Glöm inte detta speciella

galleri! Här visas akvareller,

oljemålningar, pasteller,

skulpturer och ryor skapade

av Östersunds antagligen

mest kände konstnär

Primus Mortimer Pettersson

1895-1975. Här kan man

också se norske konstnären

JonArne Mogstads skisser

för Primavera – en hyllest til

Primus sine himler. Landstingshuset,

Kyrkgatan 12

10 april – 25 april

KERAMIK. Margareta Hafstad,

Mörsil, har experimenterat

med gestaltning vid tillverkning

av bruksföremål - ett

försök att åstadkomma uttryck

och figurer även i kärl.

Härke.

10 april – 25 april

BLANDTEKNIK. Jukka Nyström

från Nälden. Han arbetade i

många år som typograf, men

har nu det konstnärliga arbetet

som sin huvudsakliga

syssla; måleri, skulptur, collage,

mosaik, fotobaserade

bilder – och en blandning av

alla dessa tekniker. Galleri

Eken.

10 april – 25 april

MÅLERI OCH GRAFIK. Dan

Wirén, Stockholm ställer

ut måleri och grafik. Han är

utbildad vid Gerlesborgsskolan

och Konsthögskolan

i Stockholm. Har gjort offentliga

utsmyckninar bland

annat på KTH och Danderyds

sjukhus i Stockholm.

Ahlbergshallen.

10 april – 28 april

MÅLERI. Utställning med

verk av Birgit Ståhl Nyberg.

Konstnär, född i Hammerdal

1928. Ett måleri med starka

drag av socialrealism. Galleri

Bolin.

17 april – 5 maj

MÅLERI. Annica Nordin ställer

ut målningar i blandteknik

på papper, pannå och duk.

Färgstarka organsiak former

och skrapiga ytor.

Imaginära växter i inre och

yttre landskap. Livskraft,

växtkraft, spirande, grönt...

Galleri Remi.

17 april – 7 maj

NÄRVARO AV LJUS. Utställning

av Kaj på Höjda. Målningar i

akryl med tema vårmotiv och

naturstämningar. Galleri S.

24 april – 15 maj

KERAMIK. Anniki Andersson,

Östersund. Drejeriet.


Primusrummet. Som fondvägg fi nns ett uppförstorat fotografi med Primus, där han sitter i tapetserarverkstaden på Frösö sjukhus och arbetar med en målning.

Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

Primusrummet i Landstingshuset

invigdes sommaren

2008. Här visas

målningar, textilier och

skulpturer av konstnären

Primus Mortimer Pettersson.

Landstinget, som länge

förvaltat konstsamlingen,

blev år 2006 även formell

ägare genom en donation.

Till hösten planeras

byte av utställning i Primusrummet.

Även i fortsättningen

kommer verk

av Primus att visas, men

bildtemat blir ett annat.

SOM FONDVÄGG I rummet fi nns ett uppförstorat

fotografi med Primus, där han

sitter i tapetserarverkstaden på Frösö

sjukhus och arbetar med en målning.

Alldeles invid denna vägg fi nns också

en liten skärm, där man kan se fi lmen

från 1970-talet om konstnären Primus.

Närmare 30 målningar, i form av

akvareller och oljor, fi nns utställda.

På väggen hänger också nio ryor, men

fl er fi nns att se i utdragbara lådor. I utställningen

visas även ett mindre antal

skulpturer.

PRIMUS MORTIMER FÖDDES i Östersund

1895, i en familj med två äldre syskon.

Primus var vildsint och utagerande,

han rymde från skolan och han rymde

hemifrån. Han var lite som dagens barn

och ungdomar med diagnosen ADHD.

När modern dog 1909 försvann förmodligen

den trygga och fasta punkten

i Primus liv, och redan som 14-åring

gick den orolige ynglingen till sjöss.

Efter en sjukhusvistelse 1918, då Primus

stigit i land i Oslo, blev hemlängtan

för stark och han begav sig hemåt.

Oljemålning. En av Primus Mortimer Petterssons målningar, som visas i Primusrummet.

1920 VAR DET åter dags för sjön. Vad

som egentligen hände Primus under de

följande åren till sjöss, och vilka platser

och hamnar han besökte är det ingen

som riktigt lyckats utröna. Några platser

som han nämnt är Durban, Georgia,

Baltimore, Bermuda, New Orleans,

Los Angeles, Barcelona, Trinidad och

Havanna.

1923 togs Primus in på ett mentalsjukhus

utanför San Fransisco. Han hade då

gripits för fylleri ett antal gånger, han

”hörde röster” och diagnosen blev ”alkoholpsykos

med aktiv hallucination”.

Om någon konkret händelse varit upphov

till Primus sammanbrott eller om

han helt enkelt inte orkade ”stå emot”

sjukdomen längre är det ingen som vet,

och själv kunde han aldrig redogöra för

vad som hände. Året därpå sändes han

hem till Sverige.

FRÅN 1929 OCH fram till sin död 1975

kom Primus att ha sitt hem på Frösö

sjukhus. Vad som egentligen var Primus

diagnos är i dag lite osäkert, men

på Frösön beskrevs han som schizofren.

Hur som helst måste man nog betrakta

sjukdomen som en förutsättning

för Primus konstnärskap. Måleriet var

ett sätt för honom att för sig själv klargöra

vad han upplevt och vad han varit

med om. Det var ett livslångt försök att

återskapa och kartlägga det förfl utna.

Konsten var också ett medel för Primus

att uttrycka sig, ett sätt att förmedla

det han i tal hade svårighet att berätta.

När det gällde måleriet hade han inga

problem, då var hans yttringar omedelbara

och äkta.

PRIMUS BRUKAR RÄKNAS till de ”äktnaiva”

målarna, det vill säga oskolade

konstnärer som arbetar på det enda sätt

de förmår. Dock är det så att Primus

planerade och komponerade sina bilder

på ett sätt som inte är karakteristiskt

för dessa målare, han skissade först

upp sina motiv i blyerts innan han

satte igång med själva måleriet. Hans

hantering av tomrummet är inte heller

typisk. Kanske tillhörde Primus sin

alldeles egen kategori.

35

Primusrummet

HANTVERKSFÖRESTÅNDAREN PÅ FRÖSÖ

sjukhus, med tiden nära vän till Primus,

gav honom papper och kritor. Det

var så det hela startade. Av en konstintresserad

läkare blev Primus uppmuntrad

att måla, och så småningom fi ck

han också hjälp att visa upp sina alster.

Men det var först 1966, vid 71 års ålder,

som Primus fi ck sitt stora genombrott

som konstnär. Då arrangerades en

separatutställning på Svensk-Franska

Konstgalleriet i Stockholm. 74 verk

ställdes ut, det blev succé och nästan

allt såldes.

Nu skrevs ett femårskontrakt med

Svensk-Franska, varvid utställningsarrangören

ensam erhöll rätten till hela

Primus produktion. Samtidigt fi ck Primus

”arbetsförbud” utanför sjukhuset.

NÄR DET 1968 var dags för nästa utställning

lämnades 4 000 verk till galleriet.

Då inträffade det ofattbara att man

förstörde 3 000 av Primus inlämnade

målningar. De verk som inte brändes,

stämplades med ”Makulerad”. Produktionen

var för stor och de personer som

nu hade ensamrätt till målningarna var

rädda att priserna skulle sjunka.

Trots övergreppen med destruktion

av bilder och förbud att måla utanför

sjukhusområdet innebar Svensk-Franska

Konstgalleriets engagemang att

man fi ck upp ögonen för Primus konst.

Han blev respekterad av andra konstnärer

och han trivdes med uppmärksamheten.

Primus Mortimers verk kom

att visas vid ett fl ertal utställningar,

både i Sverige och utomlands. Inkomsterna

av försäljningen gjorde också

att Primus efter alla år fi ck möjlighet

att göra några utlandsresor där han

hämtade ny inspiration till sitt måleri.

Man beräknar att Primus, under sina 45

år vid Frösö sjukhus gjorde cirka 15 000

bilder.

PRIMUS DOG 1975, men hans livsverk

– ett stort antal målningar och andra

konstverk – fi nns kvar till beskådande

och eftertanke.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


36

Musik – från klassiskt till

hårdaste hårdrock

Föreläsningar Stå upp

Poesi Teater Show Dans

KALENDER

26 mars – 24 april

Fredag 26 mars

LUNCHKONSERT. Från Händel

till Tea for two. Mats Bergström,

gitarr och Joakim

Svenheden, violin. Gamla

kyrkan. 12.00

MUSIK DIREKT. Länsfinal.

Storsjöteatern. 18.30

KONSERT. Duo a piacere.

Mats Bergström, gitarr och

Joakim Svenheden, violin.

Birka folkhögsk. 17.00

STÅ UPP. Mark Levengood.

Publiken välkomnas att ta

del av Marks universum i en

kväll av bubblande lättsinne

och mjuka djup. Gamla

Teatern. 20.00

DANSWEEKEND. Jannez, Zlips

och Blender. OSD (Folkets

hus. 20.00 - 02.00

CLUB CORAZON. MotoBoy

och Elias & The Wizzkids.

Storsjöteatern. 22.00

Lördag 27 mars

TJEJ- OCH KVINNOMÄSSA.

Lits Tjej & Kvinnomässa

erbjuder en rad aktviteter,

t ex frisörer, nagelvård, hantverk,

ansiktsbehandlingar,

scrap-booking, healing och

(Ingår i Jämtlands läns landsting)

TÄVLING

Var med och tävla om två biljetter till

Sissela Kyle’s show

Dina dagar är räknade.

Två vinnare som får två biljetter var

kommer att dras 10 april

Showen är lö 24 apr 19.30 på OSD

(fd. Folkets Hus)

Fråga:

Vilket år är Sissela Kyle född?

1. 1947

X. 1957

2. 1967

Sista tävlingsdag är

10 april

Skicka ditt svar till

Sissela Kyle

100 procent Östersund

Samuel Permans Gata 28 A

831 42 ÖSTERSUND

Eric Bibb Theresa Andersson Hindenburg

mycket mer. Föreläsningar.

Lits Sporthall. 11-17

RELEASEKONSERT. För Jenny

Michaneks Himmel & Helvete.

Jenny Mickanek och

Katarina Åhlén. Storsjöteatern.

19.00

EARTH HOUR. En timme för

klimatet. Släck ljuset i en

timme för klimatet. Sprakande

eldshow och fackeltåg

till Stortorget. Vinterparken.

20.30 - 21.30

DANSWEEKEND. Jannez, Shake

och Wizex. OSD (Folkets

hus. 20.00 - 02.00

NOSTALGIKVÄLL. Hardda Ku

Hardda Geit live. DJ:S

”Orsa” och ”Frillen”. Marité.

21.00 - 02.00

Söndag 28 mars

CAFÉ PICASSO. Prova på att

måla, exprimentera och

skapa egna mästerverk i

ateljén. Jamtli. 12-16

KONSERT. Theresa Andersson.

Med fiol, trummor,

gitarr, dulcimer, sångstämmor

med sig själv och ett

batteri samplingspedaler

bildar hon en helt egen

enkvinnasorkester! Gamla

Teatern. 18.00

Måndag 29 mars

KONSERT. Världens Musik. En

musikalisk resa runt jorden

som börjar och slutar i den

jämtländska myllan. PC:s

musikesteter möter Hoven

Droven. OSD (Folkets

hus). 19.00

Tisdag 30 mars

DUBBELKVARTEN. Livslångt

idrottande. Per Tech

berättar om några unika undersökningar

som studerat

livslångt idrottande, inklusive

färska undersökningar

av äldre framgångsrika skidlöpare.

Han berättar också

om hur hans forskning i

rymden kan ha betydelse

för kunskap om fysisk hälsa

och aktivitet hos äldre.

Campus F229. 12.15

JÄMTKRAFTSSPRINTERN.

Utmaning för företagen i

regionen att tävla mot och

med vår svenska skidelit!

Tre personer per lag plus

en elitåkare som lottas in

i respektive lag. Skidstadion.

17.00

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

MUSIKAL. Hair – The Musical.

Med esteterna från åk

3 på Vittraskolan. Storsjöteatern.

19.00

KONSERT. Världens Musik. En

musikalisk resa runt jorden

som börjar och slutar i den

jämtländska myllan. PC:s

musikesteter möter Hoven

Droven. OSD (Folkets

hus). 19.00

PÅSKEN I FRÖSÖ FÖRSAMLING

LECTIO DIVINA

SKÄRTORSDAGEN 1 APRIL

Fritzhemsgatan 4 kl 18

Bibelmeditation

SKÄRTORSDAGSMÄSSA

SKÄRTORSDAGEN 1 APRIL

Hornsbergskyrkan kl 19

Wikström, präst, Ternvall, kantor

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

LÅNGFREDAGEN 2 APRIL

Frösö kyrka kl 11

Wikström, präst, Ternvall, kantor

MUSIKGUDSTJÄNST - ”Jesu sju ord på korset”

LÅNGFREDAGEN 2 APRIL

Hornsbergskyrkan kl 15

Frösö kyrkokör med vänner under ledning av Mats Ternvall

Wikström, präst

PÅSKNATTSMÄSSA

PÅSKAFTON 3 APRIL

Hornsbergskyrkan kl 23

Lugner, präst

HÖGMÄSSA

PÅSKDAGEN 4 APRIL

Frösö kyrka kl 11

Lugner, präst, Elisabeth Lundqvist, piano & orgel

Lena Moén, solosång

EMMAUSMÄSSA

ANNANDAG PÅSK 15 APRIL

Hornsbergskyrkan kl 11

Lugner, präst

Lena Moén, kantor

KONSERT. String Sisters

– världens stråk. Keltisk

musik med mycken rytmisk

energi, men också nordiskt

vemod och stämning. Med

Catriona McDonald, Emma

Härdelin, Annbjörg Lien,

Mairéad Ni Mhaonaigh, Liz

Carroll, Lis Knowles och

Tore Bruvoll. Gamla Teatern.

19.30

Onsdag 31 mars

SNÖLEK. För barn och vuxna

tillsammans: snölek med

blåbärssoppa och påskris

från förr. Öppna förskolan,

Hackåsgården. Jamtli. 9-12

BLUESKAFÉ. Från hårdrock

till blues. Mats Sannetorp.

Svenssons Kafé. 19.00

TEATER. Stirraren. Neno

är femton år. Han älskar

Sandra, och Sandra älskar

honom. Inget skall någonsin

skilja dem åt. Trots att

de kommer från olika håll,

skilda kulturer. Nästan som

Romeo och Julia. Storsjöteatern.

19.00

Torsdag 1 april

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

MUSIKAL. Hair – The Musical.

Med esteterna från åk

3 på Vittraskolan. Storsjöteatern.

19.00

DANS. Jannez spelar. Furuparken.

21-01

Fredag 2 april

MUSIKAL. Hair – The Musical.

Med esteterna från åk

3 på Vittraskolan. Storsjöteatern.

19.00

Söndag 4 april

CAFÉ PICASSO. Prova på att

måla, exprimentera och

skapa egna mästerverk i

ateljén. Jamtli. 12-16

HÅRDROCK. Abramis Brama

och Hindenburg. GIII

DANS. Lars-Kristerz. OSD

(Folkets Hus). 21-01

Tisdag 6 april

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

Onsdag 7 april

LUNCHTRAV. Östersundstravet.

12.20

TEATER. Två klassiker och en

kändis. En galen komedi

med mycket publikkontakt.

Storsjöteatern. 19.00

Torsdag 8 april

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

HiFi · Hembio · Bilstereo

Butiken för dig som

värdesätter personlig

service och ställer

krav på din fritidssysselsättning.

Vi marknadsför

utvalda produkterfrån

de ledande

tillverkarna.

Norra Gröngatan 7, Östersund.

Tel 063-13 30 88 www.jamtljud.se

info@jamtljud.se

Abramis Brama


String Sisters

Fredag 9 april

LUNCHKONSERT. Romlid/

Frank. Visor & ballader

med Ulla Romlid och

Anders Frank. Gamla

Kyrkan. 12.00

ARKIVFORSKNING. Pröva på

själv. Kortkurs med handledare.

Landsarkivet. 13.00

Lördag 10 april

KONSERT. Vårblues. Stödkonsert

för Bluesfestivalen.

Med Bottleneck John’s

Delta Trio, Micke ” Mojo”

Nilsson, Mats Sannetorp

Bluesband, Tom & The

Bluestouch och Berit Svenningson

Band. Storsjöteatern,

studioscenen. 19.00

DANS. Dansbandskalaset

2010. Playtones &

Titanix. OSD

(Folkets Hus). 21-01

Söndag 11 april

CAFÉ PICASSO. Prova på att

måla, exprimentera och

skapa egna mästerverk i

ateljén. Jamtli. 12-16

SHOW. After Dark med

Babsan. Show, dans,

sprakande scenkläder och

galna parodier. Sporthallen.

19.00

TEATER. Skaffa mig en tenor.

Sedan premiären 1989 i

New York har detta galna

möte mellan opera, teater

och klassisk fars spelats

i fler än 20 länder och

översatts till hela 15 språk.

Ulf Brunnberg i rollen som

den hårt prövade operadirektören

Clas Velander

som förlorar sin storstjärna.

Sporthallen. 19.00

Måndag 12 april

TEATER. Skaffa mig en tenor.

Sedan premiären 1989 i

New York har detta galna

möte mellan opera, teater

och klassisk fars spelats

i fler än 20 länder och

översatts till hela 15 språk.

Ulf Brunnberg i rollen som

den hårt prövade operadirektören

Clas Velander

som förlorar sin storstjärna.

Sporthallen. 19.00

Tisdag 13 april

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

FÖRELÄSNING. Kjell Enhager,

vinnare Stora talarpriset

2009, om hur man kommer

loss och får handlingskraft.

OSD (Folkets hus). 18.30

Onsdag 14 april

KÄRNA SMÖR. Prova smörlyckan

– för barn och

vuxna tillsammans. Öppna

förskolan, Hackåsgården.

Jamtli. 9-12

Torsdag 15 april

VINTERBAD. Vedeldad badtunna

med utsikt över Storsjön

och Frösön. Både herr

& dam. Ta med badkläder.

Ångbåtsbryggan. 16-19

FÖRELÄSNING. Geten, butösen

och messmöret. Bitr.

länsantikvarie Jesper Larsson

ger i sin doktorsavhandling

“Fäbodväsendet

1550 - 1920” en ny och

modern beskrivning

av jordbruket norr om

fäbodgränsen.

Landsarkivet. 18.30

KONSERT. Gershwin on

guitar. Andreas Pettersson

Quartet & kören Decibel.

Gamla Teatern. 19.30

DANS. Rolandz (Robert

Gustafsson) med Deutgen.

OSD (Folkets hus) 21-01

Fredag 16 april

LUNCHKONSERT. Glad såsom

fågeln i morgonstunden.

Med Frösö PRO-teater.

Gamla kyrkan. 12.00

SHOW. Liket som visste för

mycket. En livs levande

skrattfars. Med Lasse Brandeby,

Regina Lund, Carina

Lidbom, Linus Wahlgren, Johannes

Brost m.fl. Folkets

hus. 19.00

TANGOKONSERT. Beata Söderberg

& Justango. Prova

på. Gamla Teatern. 19.00

DANS. Zlips spelar. Furuparken.

21-01

Lördag 17 april

MUSIKTÄVLING. Rockkarusellen.

Sveriges största tävling

för oetablerade artister.

Medv: Our Entry, Cellar jam

quintet, Rói höttur, Constitution

och Five-leav clover.

Studioscenen, Storsjöteatern.

18.00

DANS. Martinez. OSD (Folkets

Hus). 21-01

Söndag 18 april

CAFÉ PICASSO. Prova på att

måla, exprimentera och

skapa egna mästerverk i

ateljén. Jamtli. 12-16

BARNTEATER. Sagan om den

lille farbrorn. Med Skottes

Musikteater. Storsjöteatern.

13.00

TRAV. V 5. Sax.

Östersundstravet. 14.20

KONSERT. Med Melodikryss!

Hemvärnets Musikkår Jämtland

spelar. OSD (Folkets

hus). 14.00

KONSERT. Eric Bibb. Personlig

folk- och roootsmusik

med stark blueskänsla.

Gamla Teatern. 18.00

Tisdag 20 april

FÖRELÄSNING. Byggnadsantikvarie

Christina Persson

berättar om hur Jamtli har

gått tillväga för att bygga

en kopia av Håsjö kyrka.

Jamtlis arkiv. 18.30

KONSERT. ”Je Suis”, ett

frijazz- band, där Niklas

Barnö på trumpet backas

upp av ytterligare musiker.

Med Niklas Barnö, trumpet,

Joel Grip, bas, Mats

Äleklint, trombon, Marcelo

Gabard Pasoz, saxofoner,

Magnus Vikberg, trummor

och Alexander Zethson,

piano. Färgfabriken,

Stadsdel Norr. 19.30

Onsdag 21 april

TRANBREV. Tranan landar

med tranbrev– för barn och

vuxna tillsammans. Öppna

förskolan, Hackåsgården.

Jamtli. 9-12

FÖRELÄSNING. Växa tillsammans.

Pär Johansson är

ledare för Glada Hudik-teatern,

där utvecklingsstörda

och “normalstörda” agerar

tillsammans. Han berätttar

om vägen fram till uppsättningen;

om ledarskap, medmänsklighet,

uthållighet och

laganda. OSD (Folkets

hus) 13.00 OCH 18.30

ÖPPEN SCEN. Gör’t – en

öppen scen för musik och

scenkonst. Musik, poesi,

dans, teater, konst, standup

– eller vad du vill. Tingshuset.

18-22

Torsdag 22 april

KONSERT. Jan Slottenäs

Storband 25 år. Det firar

orkestern, som numera spelar

nästan lika ofta utanför

landets gränser, med en

omfattande Sverige-turné.

OSD (Folkets hus). 19.30

Fredag 23 april

LUNCHKONSERT. Linnékvartetten

med Öystein Baadsvik.

Gamla Kyrkan. 12.00

REVY. Sissela Kyle. Dina dagar

är räknade! En parodi,

revy eller monolog med

Sveriges roligaste kvinna.

Folkets hus. 19.30

Lördag 24 april

KONSERT. Linnékvartetten

med Öystein Baadsvik.

Sunne Kyrka. 18.00

REVY. Sissela Kyle. Dina dagar

är räknade! En parodi,

revy eller monolog med

Sveriges roligaste kvinna.

Folkets hus. 19.30

Maria cello Angella violin Lucia piano

Ahn trio

Trion förtrollar sin

publik världen över!

tors 6 maj 19.00

Gamla Teatern

www.ahntrio.com
EN ME ESTAURANG

Smaklig måltid med lokala råvaror


37

STOCKE

TITT

DET ÅRETRUNTÖPPNA

SOMMARCAFÉET.

063 – 431 70,

070 – 603 07 27

stocke.titt@telia.com

stocketitt.blogg.se

Öppet i

påsk!

Smaskiga

påskerbjudanden

varje dag!

Vecka 13-14

öppet alla dagar kl 11-17.

Matakademien rekommenderarGe blod ge livRing oss på 063-15 41 35

Östersunds sjukhus


38

KORT

E L L E R

GOTT

Åre tur och retur

DEL 2

TÄNNFORSEN är ett av

Jämtlands mest besökta

turistmål och ett av

Jämtlands få outbyggda

vattenfall. Tännforsen

har hotats av exploatering

men räddades av

folkopinionen. I dag är

PÅ VÄG

Hans-Erik Persson

Tännforsen klassat som ett Natura 2000-område.

Vintertid kan det vara extra intressant att besöka

området. Det kan bildas dramatiska isformationer och

brukar nu för tiden vara belyst. Nedanför fallet har

man byggt en stor igloo och i denna håller man konserter.

Man kan även gifta sig i igloon. Tänk er om ett par

från något land runt ekvatorn skulle gifta sig där, de

skulle få ett minne för livet.

NÄR JAG skriver om Tännforsen kommer jag att tänka

på en sak. Året är 1954 och min pappa fyller 50 år. Jag

och mina föräldrar är på väg till Trondheim och gör en

avstickare till Tännforsen. Vi åker i en Volvo Duett.

Denna bil var mycket praktisk, fem vuxna fi ck plats.

Om man fällde ned baksätet fi ck man stort lastutrymme.

Man kunde med lätthet lasta ca en kubikmeter

ved, som väger ca 500 kg. Man kunde lasta sängar och

soffor med lätthet, eftersom bakdörrarna öppnades åt

sidorna och var ej i vägen vid lastning. Det gick alldeles

utmärkt för två personer att sova där bak.

En nackdel fanns dock, bilen var känslig för stark

sidovind. Volvo slutade att tillverka denna bil alltför

tidigt. Det var stor efterfrågan efter nedläggningen.

NÄR VI KOMMER FRAM till Trondheim och campingen

blir jag sugen på en glass och går till kiosken. Jag ber

om en glass, men farbrorn bakom disken förstår ingenting.

Jag upprepar min begäran. Han förstår fortfarande

ingenting. Då får jag hjälp av en pojke i min ålder,

han förstår vad jag vill ha och jag får min glass.

När vi har rest tältet kommer det fram en gubbe och

sjunger för oss. Pappa ger honom en krona. Gubben

går och köper en pils, den kostade ej mera på den

tiden.

Vad jag minns så var vädret bra, men så var det när

man var barn.

HÄR FÖLJER NÅGRA FAKTA OM TÄNNFORSEN: Det ligger

i Åre kommun och är ett av Sveriges största. Fallhöjden

är är 38 meter, varav lodrät fallhöjd är 32 meter.

Bredden är 60 metter, vilket ger en lodrät fallyta på

1920 kvadratmeter. Det är den största i Sverige.

Området kring Tännforsen har för länet en ovanlig

natur. Det är den höga och jämna luftfuktigheten som

gör det. Här kan man hitta exklusiva växt- och djurarter.

De två viktigaste grupperna är lavar och mossor.

Du kan även hitta en grupp kortvingar, vilket är en

typ av skalbagge.

Inom området har man funnit 21 rödlistade trädlevande

lavar och hela området är en naturtyp som är

hotad i hela Europa.

Ha det så bra alla läsare – och ta en tur till Tännforsen!

FOTONOT: Glass heter is på norska. Det visste jag inte

när jag var liten.

AVLYSSNAT

...den 11 mars. Framtidsdebatt på Storsjöteatern

”Vi är en för liten region för att satsa på allt.

Vi måste se till vad som kan dra fram de

övriga och inte smeta ut utvecklingsresurser.

Det är tufft att välja bort, men jag tror att vi

måste bli tuffare.”

Lars ”Linken” Lindqvist, vd för Peak Innovation – vars målsättning är att regionen Åre-Krokom-Östersund

år 2016 ska vara den ledande miljön i Europa när det gäller forskning och affärsutveckling inom turism,

sport och friluftsliv.

SVART-

VITT

Så rinner sista drivan sakta ned från taket.

Solen börjar värma – och nu är det vår!

Vill ha allmän screening för tarmcaner

En allmän screening

för tarmcancer

skulle

kunna rädda liv.

DET MENAR Mef Nilbert

från Östersund. Numera

professor, forskare och

cancerläkare vid onkologiska

kliniken vid

universitetssjukhuset i

Lund.

I mitten av mars tilldelades

hon det svenska

tarmcancerpriset.

Tarmcancer är den

tredje vanligaste cancerformen

och tillsammans

med lungcancer den

största dödsorsaken i

cancer. De 5 600 fallen

skulle kunna blir färre

med en allmän screening,

menar hon.

Det fi nns också

sedan några år en EUrekommendation

om

screening, som några

länder har infört. Nu

bör Sverige följa efter,

menar Mef Nilbert.

I världstopp.

Mattias Wallmark

kom på femte

plats i bageri-VM.

Världsklass


Mattias

bröd

DET VAR PÅ Palmcrantzskolans

bagerilinje Mattias

Wallmark lärde

sig grunderna. I

början av mars

tävlade han individuellt

i bageri-VM

i Paris och slutade

på femte plats.

Klassen var matbröd

och tävlingen

pågick i två dagar.

Mattias, som driver

ett bageri i Midsommarkransen

till vardags är nöjd

med resultatet.

– Vinnaren kommer

från Taiwan

och han hade tränat

tio timmar per

dag. Det har inte

jag haft möjlighet

till, skrattar han.

Vilket är det mest

underskattade

svenska brödet?

– Helt vanligt

knäckebröd. Om

man vill lyxa till

det så kör man

det lite snabbt i

brödrosten.

Inte förrän 2014

hålls nästa individuella

omgång.

– Mitt mål är

att bli världsmästare

någon gång,

säger den 34-årige

bagaren.

GUNNEL EDVARDSSON

Lär ut frisbee

Frisbeeprojekt.

Den 13 april kommer

VM-guldmedaljören

Tomas Burvall till

Lugnviksskolan för att

lära ut Frisbee, i ett

projekt för barn och

unga med funktionshinder.

Även den 1

juni, på friidrottens

dag, finns det chans

att testa.

– Det fina är att det

finns nio olika frisbeegrenar

så det går

alltid att anpassa så

det blir bra och kul för

barnen, säger han.


HITTA

RÄTT

DIN BRANSCHGUIDE

Guiden till alla du behöver nå. Alltid i 100 procent Östersund. Vill du vara med?

Mejla hitta@100procentostersund.se eller ring 063-134949 så berättar vi mera.

Bygg > > > > > >

Vi utför allt inom bygg gg

Betongarbeten, ,

Kakel/klinker,

Mattläggning,

snickeri-arbeten n

Ring Micke! ke!

070-6773061

Nu

även

VVS!

Hushållstjänster > > > >

Camillas

TÄDSERVICE

Byggstäd

Hemstäd

Flyttstäd

Företagsstädning

Tel: 070-6596358

callemillas@bredband.net

Studieförbund (f)

Arbetskläder

Elinstallationer

Begravningsbyråer

Med vår kunskap och

Er valfrihet behöver en

begravning inte vara dyr.

Rådgör med oss!

ellebrinks begravningsbyrå

Bilförsäljning

Din bilhandlare

i Krokomsporten

Vi säljer bilar, fyrhjulingar,

samt moped.

Bilverkstäder

Feng shui Fönster/dörrar Golvslipning

Låssmeder

Lösullsisolering

Målerier Pantbanker Radonsanering > > > > Restauranger

www.brunflomaleri.se

Brunfo Måleri utför kvalitativa

jobb till ett skäligt pris.

Tel: 063-21042

Fax: 063-22762

Mob: 070-5851102

E-post: brunflo.maleri@telia.com

Balsta 135, 834 97 Brunflo.

Se även vår annons i tidningen!

Sjukgymnastik

effektiv

behandling

mot

huvudvärk,

nack- & ryggvärk

tel I 070-3944694

e-post I marcus@manumed.se

internet I www.manumed.se

063-517855

www.studieframjandet.se/

ostersund

Biblioteksgatan 9

831 30 Östersund

Tryckerier (forts) Trädgård

FÖR EN GRÖNARE

MILJÖ!

Nu klimatkompenserar

jag alla mina trycksaker!

Läs mer på

www.priotryck.se

TELEFON 063-10 20 10

Vi kan husgrunder, gator, vägar,

vatten- och avlopp, stängsel,

grindar och givetvis markarbete!

070 - 607 66 20

ab.angsta@telia.com

Flyttstädning

Fönsterputsning

Barnpassning

Sopsortering

Städning

Skyltar

Ge någon du tycker om

ett presentkort på hjälp

hemma!

070-685 86 01

ps. Vi städar också på företag!

Låna av dig själv!

Inga kreditbedömningar

Betalningsanmärkningar

spelar ingen roll

Snabbt, enkelt och säkert

Färjemansgatan 19 • 063-510606

www.pantbankenostersund.se

0640-107 20

0640-105 65

Alla typer av

Elinstallationer.

Välkommen att anlita oss.

IT

Markarbeten

Studieförbund > > > > > > > > > >

Välkommen till våra kurser,

anmäl dig idag!

Rådhusgatan 37

063-57 00 00

www.jh.abf.se

Brunflovägen 5

831 36 ÖSTERSUND

tel/jour. 063-10 21 81

Bostad: Hovermo 0643-401 99

ellebrink@begravningar.se

Vi har det du söker

Musik Data Hantverk

Språk Båtförarintyg

mm mm. Välkommen

till oss för mer info.

Storgatan 25 831 30 Östersund.

063-510060

www.medborgarskolan.se

Länstrafikens bussar fraktar

gods. Vill du veta mer om

tider, priser, linjer och

avgångar, ring gärna:

Östersund

063-13 18 30

www.bussgods.se

Vuxenutbildning > > > .

• Vuxenutbildning

• Grafiska kurser:

Photoshop

Indesign

Dreamweaver

• Ekonomiutbildningar

Välkommen

till oss

www.mikaelssonbil.se

Krokomsporten 1, Krokom

Telefon: 0640 - 627 58

Nya fönster

monterat

och klart

063-77 87 70

www.wisy.se

Lunchbuffé

Vardagar 10-14

Catering

Festlokal

063 - 51 65 04

www.carlslundskrog.se

Städ Tandhygienister Transport > > > > >

Vi kan

hålla

ditt hem

eller kontor

rent. Ring oss!

063-51 34 22

Vi hjälper dig med allt

på tomten hela året

Specialitet: Trädfällning

Tel: 063-362 26

Bengt Mob: 070-511 66 57

info@tradotomt.com

www.tradotomt.com

För en trygg husaffär

• Energideklarationer

• Överlåtelsebesiktningar

• Termografering

• Radonutredningar

• Fuktskadeutredningar

Hagvägen 28, Östersund

063-123530

info.norr@independia.se

Yrkesinriktad

gymnasial

vuxenutbildning

på distans

Ring oss på 063-19 93 71

eller titta in på Rådhusgatan 72

www.academedia.se/ostersund

Föreläsningar Kurser

Konsulta oner

Eija Koivisto 070-2577238

www.livefengshui.se

Lås, larm,

kassaskåp.

Stortorget 4

063 - 12 73 00

Radon?

Har du koll på om din

bostad är radonfri?

Vi utför besiktningar

och saneringar.

Radon och miljö

Tel. 070-344 48 48 www.radexo.se

ISOLERA OCH TJÄNA PENGAR

LÖSULLSISOLERING

Kontakta oss:

063-10 00 80, 070 – 346 75 76

eller mejl: info@mandaria.se

Utnyttja ROT-avdraget och sänk

arbetskostnaden med 50%.

Bygg – Mark – Anläggning – Lösullsisolering

www.mandaria.se

Har du en idé

- kom till NBV

cirklar & kultur!

063-126600

ostersund@nbv.se

www.nbv.se/ostersund

Återanvändning

· Butik

· Snickeri

· Måleri

Voltv 26 · 063-107956

www.z-rondellen.se

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

VOLVO-service

0642-10047

www.ernqvist.se

GOLVSLIPNING

Är ditt trä- eller parkettgolv slitet?

Vi har lösningen!

Vi slipar dammfritt,

oljar eller lackar ditt golv!

Ring eller mejla för kostnadsfri

besiktning och förslag.

christer.soderlund@angtvattbilen.se

www.angtvattbilen.se

Christer Söderlund

070 - 340 70 60

Dränera huset

i vinter

Värmen från huset gör att tjälen inte

når ända fram till grunden vilket gör

den lättarbetad samtidigt som man

förvarar massorna på tjälen.

www.stefanbjorklund.se

070-607 66 84

info stefanbjorklund.se

@

Salonger

Salong M

hudvård massage vax manikyr

Frösövägen 13, Frösön

Tel. 070-300 19 80

www.salongm.net

Tryckerier >

Tel 063 I 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

w.d

Ögonlaser

memira.se

063-10 80 10


Frösövägen 13 - Frösön

063-513018


Vi gör dina

trycksaker!

tr

VILL DU FÅ EN

BÄTTRE SYN UTAN

GLASÖGON OCH

LINSER?


Yogaskolan

Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

UPPLAGA:

43 000

Till sist: Varför ska jag gå ned i vikt?

h

ärom kvällen

slog jag mig

ned i soffan och

öppnade en påse chips

samt en dricka som inte

var märkt ”light”. Några

gram ned i påsen ringde

min mobiltelefon och

displayen visade ett okänt

nummer. Jag svarade.

”Hej!”, sa en pigg röst.

”Jag heter Sara och ringer

från ********, har du tid i

två minuter?”

Tv:n slog plötsligt om till

reklam och jag tryckte på

mute-knappen.

”Okej”, sa jag.

”JO, DET ÄR SÅ HÄR att vi

erbjuder ett bantningspiller

som gör att du inte

går upp i vikt även om du

ökar din matkonsumtion.

Du behöver inte träna,

och inte heller vara i form

för att förlora vikt.”

Almåsaberget

Ska du ut och resa?

Vi vaccinerar dig gärna inför

din utlandsresa

Besök vår vaccinationsmottagning

För mer information se:

www.lakarhuset.com

Tidsbokning dygnet runt på tel.063-51 61 00

”Tycker du att jag

är tjock?”, frågade jag

förvånat.

”Va? Öhm, nej…”

”Varför vill du att jag

ska gå ned i vikt då?”

Det uppstod en sekunds

tvekan. Sedan sa hon:

”Det här är en tjänst

som gör att vi ringer upp

slumpvis utvalda personer

och erbjuder dem

marknadens senaste preparat

mot fetma och övervikt.

Preparatet är noga

testat av forskare och har

inga biverkningar.”

”Förutom sämre självkänsla.

Är det testat på

djur?”

”Nej, verkligen inte.”

”Vad bra. Det är ju

dumt om till exempel björnar

går ned i vikt. Dom

behöver ju underhudsfettet

om de ska ligga i ide.”

Saras röst hade plötsligt

34 minuter från

Östersund

Östersunds närmaste större skidanläggning.

Härifrån har vi 53 km till Östersund och 70 km

till Åre. Välkommen till snösäkra Almåsaberget.

Massor med snö &

grym skidåkning!

öppet:

Alla helger: 10-16

Påsklovet kl 10-16

(om föret tillåter)

I övrigt se

www.almasaberget.se

Nio pister, Railpark

& barnbacke.

Dagkort:

vuxen endast 190:ungdom

170:-

Upp pp till sex år gratis.

.se

Bokning: Tel 0640-331 25 • 070 6573092 Info: almasaberget.se

stråk av desperation och

det lät som om hon läste

innantill: ”Preparatet används

av fl era hollywoodkändisar

för att gå ned i

vikt utan att de behöva

svälta eller träna.”

”Jag har en kompis

som har anorexi. Om han

går ned mera i vikt måste

han läggas in. Vad tror

du skulle hända om du

ringde honom ikväll? Förresten

är det fredag. Tänk

om du ringer någon rödvinsberusad

sentimental

trettioåring som plötsligt

insett att beachkroppen

från millennieskiftet inte

är kvar. Hur skulle dessa

personer reagera om du

ringer och förklarar att de

inte duger som de är.”

”Så… du är inte intresserad?”,

frågade Sara.

”Inte av produkten.

Men av fenomenet. Har

100 kr

(eller billigare)

Alla Alla plagg plagg

När ett liv blir till minnen

Vi hjälper dig att skapa

en personlig begravning.

Hembesök – Jour dygnet runt – Familjejuridik

Vi fi nns för dig i Östersund och Brunfl o

Gunhild Zetterström-Berg

Regina Mattsson

Berith Nilsson

NÄSTA TIDNING KOMMER UT DEN 24 APRIL

ANNONS? BOKA SENAST 16 APRIL

RING DIN SäLJARE ELLER 063-13 49 49

TIPS? RING REDAKTIONEN 063-13 42 42

du provat tabletterna?”,

frågade jag.

”Tack för att du tog dig

tid.”

DET KLICKADE TILL och

Sara försvann ur mitt liv.

Det är inte lätt att få jobb

i dag. Ändå hoppas jag att

hon sade upp sig.

Jag återvände till tv:n

och förundrades en aning

över hur mycket matprogram

som går på tv just

nu. I ett program får man

veta att man inte är bättre

än den mat man stoppar i

sig, och i ett annat står en

plufsig proggrockare och

dricker vin i bar överkropp

medan han skär

fi sk i småbitar. Jag tror

det var Sokrates som sa;

somliga lever för att äta.

Jag äter för att leva.

Sedan tog jag en näve

chips till.

Kyrkgatan 37, Östersund, tel. 063 - 13 13 75

Centrumvägen 18, Brunfl o, tel. 063 - 209 19

Jackor Kappor

Jeans Tröjor

100 PROCENT

KRÖNIKA

Johan Hemmingsson

KRÖNIKANS SOUND-

TRACK: Köket, av Little

Marbles

UTFÖRSÄLNING AV ALLA VÅRA VINTERKLÄDER

Skjortor Underställ

Skor Fleece

Boxerkalsonger (Salming,

Frank Dandy, Millport)

ÖPPET: Fredag-lördag-söndag 26 - 28 mars 11-18

Bara nya märkeskläder • Besök oss på Genvägen 1

Grundad 1945

MASSOR AV BILLIGA BARNKLÄDER!

Märkesoutlet • www.fashionoutlet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!