16.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mer ur

innehållet

DEBATTKRÖNIKA

Robert Pettersson

SIDAN 4

Köpta och sålda hus .....................sid 10

Cityprofilen: Lars Anderzon ..sid 12-13

Porträtt: Oline Bakkom .........sid 20-21

Sund & Sava ..................................sid 24

Nr 4

Årgång 6

24 april - 29 maj 2010

KRÖNIKÖR

Christina Åhrén

SIDAN 11

Hundratals köar

till seniorboende

SIDORNA 6-7

Vi har ansökt om att

få starta hälsocentral!

Är du intresserad av att välja oss?

Läs mer på www.medicindirekt.se eller ring 063-670 20 00

TINGS,

YO!

Läs bilagan i

denna tidning.

Bolins bokkrönika ..........................sid 28

Utställningar och kalender ...sid 39-41

BILGLAS

Vi byter eller lagar

MIN FAVORITPLATS

Lars ”Vegas” Gustafsson

SIDAN 2


2 HJUL

063-100 200

www.glasoport.se

Dags för

konstskolans

vernissage

SIDORNA 22-23

Ny gästhamn

på Frösön

till midsommar

SIDAN 8

Jasmine och Josefina

gillar höga farter | Mikael

cyklar året om | Säsong

för cykelstölder

SIDORNA 29-33

063 - 670 20 00

Campus, Akademigatan 4 C


2

”Privat Privat är jag

inte lika kaxig

MIN FAVORITPLATS ÄR Storsjöteaterns scen. I salongen

har jag sett saker som inspirerat och fått det jag gjort

att ta andra vändningar. Här har jag varit med om

att sätta upp olika föreställningar sedan jag var i

16-17-årsåldern. Hela min utveckling som artist har

skett här och i de här korridorerna har man varit otroligt

nervös. När ridån är nere och man tjuvlyssnar på

publiken är det ren bensin. Vi har spelat på många andra

ställen, men här låter det som ingenstans annars

i Sverige. Det är ljudet av ett förväntansfullt sorl och

mummel blandat med skratt. En förväntan byggd på

att man kanske lämnat barnen till barnvakten, klätt

upp sig, doftar gott och så har man kommit hit.

Jag har spelat i olika band sedan jag gick i fjärde

klass. På gymnasiet träffade jag Erik Koskinen och vi

skrev musikaler som vi satte upp här. Det måste ha varit

1985 eller 86. Jag spelade ihop med andra också. Det

fanns fl era musikalgäng med folk i ungefär samma ålder

som vi och vi turades om att göra föreställningar.

Sedan 1990 har vi gjort vårkonserter med Lars Vegas

Trio här, med avbrott för vårt uppehåll.

Det sägs att om man är nervös och har scenskräck

ska man föreställa sig att man går ut på sin hemmaplan. Det

här är verkligen min.

NÄR VI STARTADE LARS VEGAS TRIO för drygt 20 år sedan hade

vi tur. Det var rätt folk och rätt idé. Egentligen är det samma

sak vi gör nu, fast ändå på lite olika sätt. Det är vansinnigt

roligt. Vi litar så mycket på varandra att man kan dra iväg

Chefredaktör och ansv. utgivare:

GUNNEL EDVARDSSON

Tel redaktionen:

063 – 13 42 42

Tel annonser:

063 – 13 49 49

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

FÖRE-

BILD:

Muhammad

Ali

(Cassius

Clay).

För det

obotliga

självförtroendet.

AVSKYR:

Nordvästvind.

ÄLSKAR:

Livet. Helt

enkelt.

FÖRSTÅR

INTE...

Nästan allt.

Upplaga: 43 000 (32 500 till

hushåll, 8 000 i ställ och 2 500

till företag). Distribution: SDR

och posten. Utgivningsområde:

Samtliga hushåll och företag i

Östersund – och Ås. Tryck: Tryck

i Norrbotten AB.

Nästa tidning:

Delas ut den 29 maj och är aktuell

till den 26 juni.

Boka din annons:

Senast 21 maj

MIN FAVORITPLATS I ÖSTERSUND

NAMN: Lars Gustafsson

ÅLDER: 43 år

GÖR: Artist och frilansande

mediearbetare.

AKTUELL: Med ny skiva och

Lars Vegas Trios årliga vårshow

på Storsjöteatern den

14 och 15 maj.

och ändå känna sig trygg med att vi får ihop det. Men

man måste träna massor för att det ska se spontant ut.

En bekant till mig såg två olika föreställningar och blev

sedan förbannad för att det var samma improvisationer

båda gånger. Fler grejer är inövade än vad folk tror. Men

vi har upptäckt att om vi inte är noggranna när vi sätter

programmet blir det för dåligt tempo. Samtidigt måste vi

sätta det lite luftigt så att det fi nns utrymme för det som

händer.

PRIVAT ÄR JAG LÅNGT IFRÅN den som folk tror, om man

sett Lars Vegas Trio. Jag är en helt vanlig snubbe. Komplicerad

som de fl esta, men med en glad och positiv inställning

i grunden. Jag är inte så kaxig som Lars Vegas,

utan hoppas att jag är med ödmjuk än så. Jag är allt det

där som man sade att man inte skulle bli när man var 14.

Lite småborgerlig med villa, bil, två barn, tomt att kratta

och ordning & reda.

I höstas lämnade jag ett fast jobb för att jag tyckte det

var för lite sång och dans i livet. Hur roligt jobbet än är

så vill jag göra fl era saker. Det är inte religiöst, men jag

tror att man får vinkar om att man är på väg åt rätt eller

fel håll. I det här fallet så hade jag en dålig dag på jobbet när

jag på precis samma dag får två erbjudanden att göra roliga

saker. Då tror jag det är meningen att man ska se det som en

vink att göra något annat. Det är oväsentligt vad det kallas,

det är ett bra sätt att jobba med sig själv. Det handlar om magkänsla

och att man inte ska ta alltför snabba beslut. Eller så är

det ett uttryck för mitt jämtländska kynne.

Tidningen är samhällsinformation

och får därför delas

ut även till dem

som angett att de

inte vill ha reklam.

Vill du absolut inte

ha tidningen, sätt

upp en lapp på din

brevlåda. Tidningen

är politiskt obunden.

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Vilka frågor hamnar

i rampljuset?

DET ÄR VALÅR I ÅR. Än så länge har

valdebatten inte tagit fart. Strategerna

i de olika politiska partierna försöker

förutse vilka de stora valfrågorna

kommer att bli och hur man ska tackla

dem.

DET FINNS INGA lagstadgade krav på

att en kommun måste ha ett nytt torg,

småbåtsplatser, konserthall eller en

multiarena. Att just den frågan drivs

beror på att politikerna lyssnar på

idrottsrörelsen och de aktiva, de som

har behoven – och dessutom ser utvecklingsmöjligheter

för invånarna.

Det fi nns heller inga lagstadgade

krav på att kommunen måste ordna

seniorboenden. Men behoven fi nns där

likaväl. Flera hundra står i kö, handläggaren

får lyssna till gråtande människor

– ändå har inte frågan hamnat i

rampljuset.

De mindre rörliga äldre människorna

prioriteras inte lika högt

som idrottsungdomarna, skulle man

mycket tillspetsat kunna tolka det.

DET ÄR BRA att det blir debatt kring

frågor. För då tvingas både de styrande

och opposition att skärpa argumenten

och kanske också underlagen inför

olika beslut.

Frågan om multiarenan i Östersund

har varit en fråga som debatterats

länge. Forskaren Robert Pettersson,

har studerat själva debatten och redovisar

intressanta iakttagelser om hur

den förts.

Han ställer också tänkvärda frågor

kring hur tillgänglig den politiska

processen är för folk i allmänhet.

Debatten lär hetta till ju närmare

valdagen vi kommer. Det återstår att se

om de 400 i kön till seniorboende tillhör

dem som lyckas göra sina röster hörda

i årets valrörelse.

Henrik

Sekander

GUNNEL EDVARDSSON, CHEFREDAKTÖR

SANNA ANKA: Gråkråkan är svart på

huvudet, framhalsen, vingarna, benen och

stjärten. I övrigt är den askgrå – precis

som vi alla riskerar att bli om inte Eyjafjallajökull

lugnar ner sig.

CHEFREDAKTÖR SÄLJARE/VD SÄLJARE

Roger

Söderberg

070 - 562 51 15

063 – 13 49 49

roger@100procentostersund.se

Adress: Samuel Permans gata, 28 A, 831 42 Östersund

www.100procentostersund.se


Distansutbildning till diplomerad

Massör/Massageterapeut

Det finns fortfarande platser kvar på våra

distanskurser som ger dig möjlighet att fortsätta

att jobba parallellt med studierna. Är du intresserad

av friskvård och människor så är detta utbildningarna

för dig. Kurserna startar 10:e september,

bedrivs 1-2 helger/mån i Falun och avslutas i

januari respektive maj till 2011. Efter genomförd

kurs finns möjlighet till certifiering.

Stallgränd 9, 791 40 Falun

023-391 60

info@mtutveckling.se

www.mtutveckling.se

För ytterligare information kontakta oss gärna eller läs mer på hemsidan

Har din hund det

Tråkigt

hemma?

Jag g kommer hem till dig g och ggår

ut med den!

Anlita mig för enstaka promenader eller

abonnera abonnera som alternativ alternativ till hunddagis.

anci@dogwalking.se

070-65 46 853

Den som väljer Industriprogrammet

har framtiden för sig.

Inom några år kommer behovet av välutbildad arbetskraft inom industrin att bli allt större. I korthet

innebär det att du som väljer att gå Industriprogrammet på Jämtlands Gymnasium har goda

möjligheter att få arbete direkt efter examen eller gå vidare till studier på universitet eller högskola.

Kontakta din SYV eller oss på Jämtlands Gymnasium så kan du få komma på besök och höra mer om

hur du kan bädda för ett jobb inom industrin.

Ring 063-14 02 38 eller maila info@jgy.se

Läs mer om oss på www.jgy.se

248x88_jgy_IP.indd 1 2010-04-19 16.54

Nätverksträff för idébärare, öppet för alla med en idé.

Sälj din idé!mattias.eriksson@almi.se, 063-57 11 14,

sara.klockervold@almi.se, 063-57 11 33

PROJEKT

INNOVATIONSALLIANSEN

Torsdag 27 maj kl 16-19Kvällen avslutas

med buffé.

www.mitt.almi.se

3

www.syre.se


4

Forskare om debatten

kring nya multiarenan

I Östersunds kommun jobbar

man valåret 2010 med ett

uppmärksammat beslut – en ny

arena för gymnastik och issporter,

samt förbättrade förutsättningar

för basketen. Frågan har

berört, och i vissa fall kanske

upprört, många företrädare från

politik, idrott och allmänhet.

Jag har ombetts att sammanfatta

de inlägg som gjorts i

arenafrågan under våren 2010.

Här är ett försök att spegla

lite av de åsikter som uttryckts

kring Östersunds nya arena;

vilka frågor har berörts och vilka

har deltagit i diskussionen?

Vid sidan om det som skrivits

i kommunens dominerande

lokaltidningar (ÖP och LT) har

hänsyn tagits till de inlägg som

gjordes under kommunens informationsmöte

den 7 april.

FÖRST EN TILLBAKABLICK. Arena är ett

gammalt ord med språkliga rötter i latinets

hare´na som betyder sand eller sandig

plats. De antika arenornas huvudsakliga

funktion var i stort densamma som

i dag, det vill säga att göra en skådeplats

tillgänglig för en grupp åskådare.

Historiskt har arenan erbjudit många

platser utan större krav på bekvämlighet.

Senaste århundradet har dock

sittplatserna blivit bättre, liksom åskådarservicen

i form av mat och dryck.

Andra hälften av 1900-talet byggs arenor

världen över för att bli tryggare och

säkrare och möjliggöra hela familjens

närvaro.

De senaste decennierna har vi sett

en utveckling mot ökad kommersialisering.

Ledord har varit fi nansiering,

management, strategi och design.

Arenor beskrivs idag som turistattraktioner,

handelsplatser, mötesplatser

och tillväxtfaktorer.

Arenor bidrar till att skapa nya och

vitalisera stadsdelar.

Så vad händer i Östersund?

LÅT OSS BÖRJA MED FRÅGAN vilka inlägg

som gjorts under våren.

Om man räknar ihop såväl skriftliga

inlägg i media som muntliga inlägg under

kommunens informationsmöte kan

man konstatera att fem större frågeställningar

dominerar:

1PROCESSEN. Hur har den politiska

gången varit? Vilka beslut har fattats

av vilka? Hur har man jobbat med information,

underlag, och förankring?

PLACERING. En av de heta potati-

2 sarna. Var ska arenan ligga? Flera

alternativ har nämnts, exempelvis

R3-området bortom Jämtkraft arena,

slakteritomten, Campus och några ännu

mer centrala lägen.

3INNEHÅLL. Vilka verksamheter ska

arenan inrymma? Vilka idrotter,

vilka faciliteter och vilken service?

4FINANSIERING. Med andra stora kommunala

satsningar i färskt minne

har fi nansiering och kalkyler av såväl

byggnader som drift diskuterats.

5ÖVRIGT. Här återfi nns övriga frågor i

stort och smått. Nämnas kan exempelvis

arenans koppling till hotellbäddar,

friskolor och hur media skriver om

frågan.

En sammanställning visar att det är

placeringen av arenan som sammantaget

lockat till fl est inlägg. På andra och tredje

plats kommer innehåll/verksamheter

och frågor om själva processen. Minst

inlägg kan, kanske lite oväntat, kopplas

till frågor om fi nansiering och drift.

OM VI I STÄLLET tittar på vilka grupperingar

som står bakom inläggen kan vi

se tre större grupper:

Politiker.

Idrottens företrädare (främst genom

föreningar).

Allmänheten.

Vad gäller gruppen politiker kan man

konstatera att det är den grupp som står

bakom de fl esta inlägg i såväl media som

under informationsmötet, tätt följda av

idrottens företrädare. Bland politikerna

DEBATT-

KRÖNIKA

Robert Pettersson

Vad diskuteras?

Vilka debatterar?

är det framför allt oppositionen och allianspartierna

som står bakom inläggen.

Bland idrottens företrädare dominerar

de berörda idrotterna, det vill säga

issporterna (läs ishockey och i någon

mån bandy), gymnastik och i mindre

utsträckning basket. Vid sidan av dessa

idrotter märks i huvudsak skidskyttet

samt friidrott och curling. Även länsidrotten

har synts i media.

Allmänheten står för omkring en fjärdedel

av det totala antalet inlägg, med

en något mer undanskymd plats under

informationsmötet.

(Noteras kan att alla som begärde

ordet under informationsmötet fi ck det.)

VILKA SLUTSATSER kan man då dra av de

inlägg som gjorts i arenafrågan under

våren 2010?

Till att börja med tycker jag att det är

förvånansvärt lite som sagts om fi nansiering,

kalkyler och driftskostnader.

Detta handlar ju ändå om en av största

enskilda satsningarna på länge i kommunen,

och historien har lärt oss att

kalkyler och prognoser kan vara något

annat än det slutgiltiga utfallet.

Vidare undrar man i sitt stilla

sinne hur det står till med de politiska

arenorna i kommunen. Räcker de till?

Att politiker tar med sig debatten från

rådhuset, via media och hela vägen till

ett informationsmöte för allmänheten

kan kanske delvis förklaras av att det är

valår?

En annan fråga jag tycker man ska

ställa sig är den om den politiska proces-

• Forskare och föreståndare vid Avdelningen

för turism, som inkluderar

turismutbildning och turismforskning

(Etour)

• Som turismforskare har han tittat på

arenaforskning främst i evenemangssammanhang.

Dessutom var han

moderator vid kommunens informationsmöte

om en ny arena på Folkets

hus i början av april.

Hur bereds ärenden?

sens tillgänglighet. Ansvaret för om

allmänheten är insatt i en process som

denna vilar förstås inte bara på politikerna

utan också på allmänheten.

I vilket fall är det uppenbart att

många av ovilja eller okunskap inte

har tagit till sig besluten, även om det

många gånger varit politisk enighet.

Förbättrad medborgardialog var för

övrigt ett av de insatsområden som identifi

erades i samband med återremissen.

Vissa frågor hade vunnit på att förklaras

närmare. Exempelvis har frågan om varför

inte Campus är ett alternativ för placering

orsakat återkommande frågor i såväl

media som under informationsmötet.

AVSLUTNINGSVIS fi nns det en fråga som

återkommer: hur bereder man ärenden

inför stora skattefi nansierade investeringar?

Vilka underlag tar man fram

och var hämtar man kunskap?

Självklart har kommunen och arenagruppen

svar på dessa frågor, men

särskilt tydligt för allmänheten har det

inte varit. Kanske kan vårt universitet

bidra med mer kring kunskap och

beslutsunderlag?

VAD VI VET I DAG kommer arenainvigningen

allt närmare. Om man betänker

att den mer än 2 000 år gamla arenan

Colosseum utanför Rom lockar besökare

än i dag kan vi förvänta oss att få njuta

av Östersunds nya arena under lång tid.

Än är väl sista ordet i arenafrågan

inte sagt, men Rom byggdes ju inte heller

på en dag.


NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

KANSLISTEN I ÖSTERSUND

Adress: Vickervägen 129,

Östersund,

Registrerat: 2010-01-19,

Verksamhet: Kanslist- och

konsulttjänster med administrationsverktyg

på internet

till föreningar. Webbutveckling,

utbildning och löpande

administration. Försäljning

och konsulttjänster inom

IT-teknik.

Innehavare: Hansson, Jan

Magnus, Östersund.

JURISTFIRMA

JON M HÅKANSSON

Adress: Samuel Permans

gata 31 B, Östersund.

Registrerat: 2010-01-20.

Verksamhet: Konsultverksamhet,

främst affärsjuridik.

Innehavare: Håkansson, Jon

Magnus, Östersund.

VARICARRY

Adress: Lugnviksvägen 119,

Östersund.

Registrerat: 2010-02-03.

Verksamhet: Innovation och

utveckling av nya produkter

för trädgårdsarbete.

Innehavare: Nässén, Lillie

Elisabeth Ingeborg, Östersund.

Vi utför allt

i branschen.

In- och utvändigt.

063 - 210 42

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

BÄTTRE

MAT I DAG

– 10 000 NYA JOBB I MORGON!

Jordbruksminister Eskil Erlandsson lanserar satsningen

”Sverige-Det nya matlandet”. Genom att

bli bäst på mat i Europa kan vi skapa nya jobb och

öka turismen och intresset för svenska råvaror och

svensk mat utomlands.

De De De fl esta est sta aa av av dessa dde

jobb kommer att

sk skap skapas apas as a där de behövs bäst, på

landsbygden.

Lå Lå Lå Lå Lå Lå Lå Lå Lå Lå LLåt t t t oo oss använda potentialen

ii i i i i dde de dd den svenska maten till att

öök ök ök ök ök ök öök ök ökaaa öka a aaa ti til tillväxen och skapa jobb i

he he he hhhe hela hela la la la la lllla la landet. lllllan

an an an an a de det. t Från jord till bord, från

st stor storkök orkö kö till lyxkrog.

Östersund Östers

www.jamtland.centerpartiet.net

www.jamtland.ce

Håll ihop!

1 maj - enade mot borgarna.

Fira arbetarnas högtidsdag med Vänsterpartiet!

Underhållning med Mikael Rahm och Görda.

13.30 - Samling vid busstorget i Östersund.

14.00 - Avmarsch för demonstrationen.

14.20 - Tal och underhållning på busstorget.

15.00 - Fika på caféet i Länsbiblioteket.

Fira 1 maj med oss!

PROGRAM

13.00 Gör din egen skylt,

Österängsparken

14.00 1 maj-tåget startar.

Vi går från Österängsparken,

genom

centrala Östersund,

till Stortorget.

15.00 1 maj-tal på

Stortorget.

Ann-Sofi e Andersson

och Bo Krogvig talar.

ca 17.00 De som önskar samlas

på Bishops Arms

för ”After 1 maj-tåg”

med en bit mat och /

eller dryck.

Äntligen valår igen. Kom till Österängsparken

och gör din egen skylt och delta i vårt 1 maj-tåg!

Efter tåget är det tal, barnaktiviteter, fi ka, lottförsäljning

och underhållning på Stortorget (vid

dåligt väder är vi på Storsjöteatern).

Hjärtligt välkomna!

Vill du ha mer information?

Kontakta

Anna Gundersson, 076-117 73 41 eller

Emil Burman, 070-641 05 01

FRAMGÅNG KRÄVER RÄTTVISA

Läs mer på www.socialdemokraterna.se/jamtland

5


6

NÄR VI TRÄFFAS i hennes

lägenhet är hon öm i hela

kroppen efter en olycka

i förra veckan. Hon ramlade

utanför Apoteket.

– Oj, vad blodet rann,

berättar hon och visar

sårskorporna på knäet

och armen. Jag är frisk,

men ostadig på benen

och det var därför jag

ramlade, säger hon.

– Jag behöver rollator

när jag är ute och går.

Om jag tar mig ut, tillägger

hon.

SEDAN MAKEN gick bort

för några sedan år bor

hon i en liten etta på

nedersta botten i ett

fl erfamiljshus. Det låter

närmast idealiskt för en

person som behöver rollator

för att ta sig fram.

Men huset är byggt runt

1960 och inte handikappanpassat.

– Det går inte att köra

ut med rollatorn, säger

Benedikte Svensson.

Hon är van vid att

klara sig själv och lagar

all mat och städar. Bakar

gör hon ofta till besöken

av barn och barnbarn.

Känselbortfallet i vänster

hand kanske är en följd

av hennes tidigare förslitningsskador

från 25 års

arbete i storkök.

Det stör henne i hushållsarbetet,

men annars

känner hon sig ganska

frisk.

Enda kruxet är alltså

att hon inte kommer ut

för att röra på sig.

Därför träffar hon

heller inte lika lätt människor

som förr. Hon vill

gärna kunna gå själv till

affären i huset mitt emot.

– Besöket i affären

varje morgon klockan

åtta är dagens händelse,

säger hon.

HENNES DRÖM är att få en

anpassad seniorlägenhet

i Odensborg, ett hus

som hon kan se från sitt

fönster. Då skulle hon

kunna fortsätta att klara

sig själv under några år

till och göra sin dagliga

utfl ykt till affären utan

hinder.

Liksom Benedikte

Svensson är många i

kommunens långa kö till

seniorboenden kvinnor

med en liten pension. De

har därför inte råd med

dyra nybyggen.

De fl esta är födda på

1920-30- talet och behöver

ett tryggare boende för

att fortsätta klara sig på

egen hand.

– Men det viktigaste

skälet för de fl esta är den

sociala samvaron, att

slippa vara ensam, berättar

Kristina Martinsson.

Hon är ansvarig för

kön till Östersunds kommun

fyra seniorboenden.

– De ringer hit och gråter

för att de inte kommit

fram i kön.

De som får bostäder

nu har stått i kö sedan år

2006. Många är förtvivlade.

– När jag blev ansvarig

för kön för några år

sedan trodde jag att det

skulle vara en bisyssla

till mitt vanliga arbete.

Men nu tar det nästan all

tid, säger hon.

DET ÄR TEKNISKA förvaltningen

som ansvarar för

själva förmedlingen. Men

egentligen fi nns det ingen

kommunal nämnd som

har ansvaret för seniorboenden.

– Det fi nns ingen

lagstadgad skyldighet för

kommunen att tillhandahålla

seniorboenden,

säger Katarina Nyberg-

Finn, ordförande för

Det är svårt att hitta ett tryggt boende

i Östersund om du är äldre

och förhållandevis pigg. Över 400

personer står i kommunens kö till

seniorboende.

En av dem som står i kön är

79-åriga Benedikte Svensson i

Odensala.

400 i kö för seniorboende

– men ingen är ansvarig

”De som får bostäder nu

har köat sedan 2006.

Många är förtvivlade.

vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

har ansvar för

boende med stöd, det vill

säga när kommunens invånare

behöver vård och

omsorg i sitt boende. Men

seniorboenden är alltså

ingen ansvarig för.

Katarina Nyberg-Finn

har just varit och sett

ett privat seniorboende

i Umeå och ser det som

en möjlighet även för

Östersund.

– De privata bolagen

kunde bygga mer här

också, säger hon.

MEN JÖNS BERTIL Ericsson

från Pensionärernas

Riksorganisation (PRO)

tycker att kommunen

borde ta mer ansvar.

– Politikerna har ju

ansvar för hur kommunens

invånare har det,

säger han.

Östersundsbostäder

bygger visserligen lägenheter

i Torvalla varav

några planeras bli seniorlägenheter.

Dessutom

fasar man långsamt in

seniorlägenheter i före

detta servicelägenheter

i olika servicehus som

till exempel Odensborg

i Torvalla och Solberg i

centrala staden. Sammanlagt

rör det sig om

knappt hundra lägenheter.

Men det täcker

ändå inte det nuvarande

behovet.

DE FLESTA av de nuvarande

seniorbostäderna

är privata, men på några

av dem betalas en deposition

– eller så är de rena

bostadsrätter.

– En äldre kvinna med

låg pension tar inte gärna

lån, säger Jöns Bertil

Eriksson från PRO.

– Man lånar inte och

man klagar inte, fortsätter

han.

Han menar att samhället

skulle spara pengar på

att ordna fl er seniorboenden,

eftersom de äldre

då klarar sig längre utan

hjälp från samhället.

– Men vi ser det förstås

främst som ett sätt att

öka livskvaliteten för

äldre, säger han.


Här fi nns seniorboenden i kommunen

Det finns nio seniorboenden

i kommunen.

Totalt finns 293 seniorlägenheter,

av dem är 214

privata.

KOMMUNALA

VÄSTERVIK, FRÖSÖN

Adress: Södra Strandv. 20

Typ: Hyresrätt

Antal:16 lägenheter

Kostnad: En tvåa på 82 kvm

kostar 7 400:-

Ålder: 55+

Extra: Sällskapsrum och

övernattningsrum

Kö: Ja

ODENSBORG, ODENSALA

Adress: Slåttervägen 11 B

Typ: Hyresrätt

Antal: 17 lägenheter

Kostnad: en tvåa på 62,4

kvm kostar 4 840:-

Ålder: 65+

Extra: Närhet till service, bra

tillgänglighet

Kö: Ja

FAKTA OM SENIORBOENDE.

Även vice ordförande i

vård- och omsorgsnämnden

Karin Andersson (c)

anser att samhället sparar

pengar på att äldre

har tryggare boenden.

– Man skjuter behovet

av vård- och omsorg på

framtiden några år, säger

Karin Andersson.

Grundproblemet enligt

henne är att det har

byggts för få bostäder

överhuvudtaget i Östersund

de senaste 15 åren.

– Det är ont om lägenheter

för alla grupper i

samhället. Det är inte

klokt att det skall råda en

sådan bostadsbrist i en

liten stad som Östersund,

säger hon.

Även hon tycker att

de privata byggherrarna

skulle bygga mer.

– Det är ju en attraktiv

målgrupp som betalar i tid

och inte stör, säger hon.

KOMMUNENS EGET bostadsbolagÖstersundbo-

HAVREVÄGEN, TORVALLA

Adress: Havrevägen 28

Typ: Hyresrätt

Antal: 16 lägenheter

Kostnad: En tvåa på 63,7

kvm kostar 4 334:-

Ålder: 65 +

Extra: Ingen service i närheten,

ingen restaurang

Kö: Ja

SOLBERG, CENTRALA STADEN

(Populärast)

Typ: Hyresrätt

Antal: 30 seniorlägenheter

Kostnad: En tvåa på 60 kvm,

kostar 4 569:-

Ålder: 65+

Extra: Närhet till service

(därför det är så populärt),

matsal, underhållning, bra

tillgänglighet

Kö: Ja

PRIVATA

LJUNGENS SENIORBOENDE

Ägare: Sköts av Attendo

Care AB, husen ägs av

Riksbyggen

Seniorboende kallas ibland plusboende, trivselhus

eller kooperativ. I allmänhet menas ett ordinärt

boende som är särskilt tillgängligt för rörelsehindrade

och som ofta har gemensamma utrymmen för mat

och social gemenskap. De finns i form av allmännytta

eller privat som hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ

hyresrätt.

I november antog regeringen en förordning enligt

Äldredelegationens förslag i slutbetänkandet ”Bo bra

hela livet” (SOU 2008:113). Den började gälla ifrån

den 1 januari 2010 och innebär bland annat att både

privata och kommunala fastighetsbolag kan söka investeringsstöd

från Boverket för att bygga eller bygga

om till så kallade trygghetsboenden.

Ett trygghetsboende skall vara handikappanpassat

och innehålla gemensamhetslokaler. Åldersgräns

är 70 år.

Enligt Länsstyrelsen finns det ännu inga ansökningar

från Jämtlands län. Totalt har 23 ansökningar inkommit,

varav 2 har blivit beviljade, enligt Boverkets statistik.

Förordningen gäller byggen som startar mellan 1

oktober 2009 och 2011.

städer borde också ta sitt

ansvar, säger hon.

– Även om kommunen

inte har ett lagstadgat

ansvar för frågan så

står det i styrdokumenten

för Östersundsbostäder

att de skall ta ett

socialt ansvar, säger

hon.

MEN FRÅGAN om seniorbostäder

har hamnat

mellan stolarna.

– Det är ingen som tagit

ansvar för det. Egentligen

skulle frågan ligga hos

Miljö- och samhällsnämnden

som har ansvar för

samhällsplaneringen

eller kommunstyrelsen,

säger hon.

BEHOVET AV tryggt boende

för seniorer kommer bara

att öka. Redan nu har de

första 40-talisterna ställt

sig i kommunens kö för

seniorboende.

KATARINA FRANCK

Plats: Tegelbruksvägen 11

Typ: Bostadsrätt

Antal: 30 lägenheter (ettor

till fyror, marknadspriser på

bostadrätt)

Kostnad: Månadsavgiften på

en 2:a på 59 kvm är 3 500:-

Ålder: 55 +

Extra: Restaurang, närhet till

service, dagcentral, underhållning

i huset, innergård,

bibliotek, aktivitetsråd, bra

tillgänglighet

Planer: Inga planer på nya

boenden.

ASPNÄS SENIORBOENDE

Ägare: Rydells Fastighetsförvaltning,

Aspnäsgatan

1-7, Frösövägen 55

Typ: Hyresrätt

Antal: 51 lägenheter (tvåortreor

av varierande storlekar)

Kostnad: En tvåa på 64 kvm

kostar 5 700:-

Ålder: 55 +

Extra: Föreningen har lokal

i källaren med bibliotek,

samlingsrum, julbord, kaffe

en gång i månaden, god

tillgänglighet

Planer: Inga planer på nya

boenden

Kö: Ja

VÄSTERPORT SENIORBOENDE

Ägare: Attacus

Plats: Kyrkgatan

Typ: Kooperativ hyresrätt,

deposition på mellan 80

000-125 000:-

Antal: 52 lägenheter (tvåor

till fyror av varierande storlekar)

Månadsavgift: 4 500-

5 500:-/månad

Ålder: 50+

Extra: Gemensamhetslokal

med aktiviteter, bastu och

relax

Kö: Ja

STIFTELSEN

BLOMSTERFONDEN

Plats: Gröna gränden och

Eriksbergsvägen

Typ: Hyresrätt

7

Antal: 45 lägenheter (ettor

till treor av varierande storlekar,

mest ettor och tvåor)

Kostnad: En tvåa på 60 kvm

kostar ungefär 5 000:-

Extra: Gröna gränden: samlingslokal,

vinterträdgård

Eriksbergsvägen: Samlingslokal,

träffas en gång i

veckan för kaffe,

Båda: En läkare kommer en

gång i månaden, fotvård en

gång i kvartalet ingår i hyran.

Planer: Planer har funnits

på att skaffa fler hus, men

lågkonjunkturen har gjort

att planerna skjutits på

framtiden.

Kö: Ja

Träffa oss på

Bohelgens visningar

8-9 maj!

Tack för senast

– ses vi igen i maj?

Swedbank har under många år varit Östersunds mest anlitade

bank för att finansiera olika boenden. Vi kan med stolthet

konstatera att en träff med oss borgar för kompetens i

Din kanske viktigaste affär. Vårt täta samarbete med Fastighetsbyrån

gör att hela din boendeaffär går smidigt från budgivning

till finansiering. Alla vi jobbar med boenderådgivning

på kontoren i Brunflo, på Tegelplan och på Stortorget.

Om vi inte syns under Bohelgen är ni välkommen in

på något av våra kontor.

Ni kan också ringa 063-14 25 00 för att boka ett möte.

www.internetmedia.se


8

80-tal. Åstorpet användes som hamn på F 4:s tid. Bryggbygge. I väntan på islossningen. Åstorpet. Själva huset.

Gästhamn och badplats

i Åstorpet till midsommar

Redan till midsommar

kommer

Åstorpet att ha

en gästhamn med

bryggor, badplats,

vindskydd, bastu,

parkeringsplatser

och toaletter.

Allt ska vara tillgängligt

för alla.

BAKOM SATSNINGEN står

Storsjöns Sjöråd och det

är bland annat överskott

från försäljningen av sjökort

som gjort satsningen

möjlig. Men den drivs

också som ett Leaderprojekt,

alltså med EU-medel

– och massor av ideellt

arbete förstås. Sammanlagt

investeras ungefär

en halv miljon kronor i

projektet.

REDAN LIGGER bryggor

färdigspikade och väntar

på att isen ska försvinna.

De nya gästplatserna

kommer att bli ett välkommet

tillskott för båtfolket

och att badplatsen

är populär gick inte att ta

miste på förra sommaren.

Men det kommer att vara

mer ordning för besökarna

i år, med ordnad

parkering och toalett.

DEN SATSNING som görs

i år är första delen i det

som Sjörådet kallar destinationBynäset/Kungsgårdsviken.

Nästa etapp

innefattar servicehus

med toalett och

dusch, eftersom det är en

förutsättning för att till

exempel kunna anordna

FRÖSÖN

kurser och ungdomsläger

där. Men till det fi nns

ännu inga pengar.

SJÖRÅDET representerar

alla olika båtklubbar som

fi nns runt Storsjön, och

det var de som planerade

och genomförde projektet

med sjökortet.

De anser att det fi nns

stora möjligheter att

utveckla sjölivet, med

både båtsporter, fi ske och

turism.

De pekar också på att

ett aktivt sjöliv är något

som många som funderar

på att fl ytta till Östersund

är intresserade av. Men

då gäller det att se till att

grundförutsättningarna

fi nns med hamnar, gästhamnar,

varvskapacitet

och åtgärder för sjösäkerheten.

– Det fi nns ett otroligt

stort intresse för sjösport.

Östersund skulle kunna

marknadsföra sig som

både sjö- och vinterstad

om man ville, säger Asbjörn

Norling.

GÄSTHAMNAR är ett av de

stora problement. Verkön

i dag den enda gästhamnen

med någorlunda service.

Det är kommunen

som äger, men Gamla

Teatern arrenderar restaurangen

och planerar

ÖSTERSUND

Illustrationen. Foto av en liten del av det sjökort som Sjörådet gett ut. De prickade linjerna och cirklarna tillagda som illustration till artikeln.

Sjörådet. Lars Göransson, Asbjörn

Norling och Franz Birkl.

Gästhamnen Verkön. Den är byggd

för tio båtar, men många fler lägger till.

att köra egna båtturer dit

under sommaren.

– Det är trångt där

redan nu för båtfolket.

Bryggorna är dimensionerade

för tio båtar, men

det kan ligga 60 där. Men

vem ska stå för den satsningen?

Vi äger ju inget

där, säger medlemmarna

i Sjörådet.

Men räcker Storsjön

till för dem som gillar

riktigt sjöliv?

– Titta på sjökortet. Om

du vill färdas motsvarande

sjösträcka mellan

Stockholm och Visby så

åker du mellan Svenstavik

och Trångsviken,

säger Asbjörn.

– Men båtlivet är lite

annorlunda här. Eftersom

det är en insjö så blir

vi ett kompisgäng, där

alla känner varandra och

gör upp om att träffas på

olika platser runt sjön,

säger Lasse.

GUNNEL EDVARDSSON

Lång kö

för båtplats

i

hamnen

I Frösöns hamn

finns plats för

260 båtar och i

Östersunds 150.

Men de flesta

som har större

motorbåtar och

segelbåtar vill

ligga i Östersund.

130 båtägare

står i kö för

en båtplats där.

– DET ÄR NÅGOT färre

än tidigare, men många

ger upp, säger Franz

Birkl som är med i

hamnkommittén.

Hamnarna ägs av Östersunds

kommun, men

drivs av båtklubbarna

via kommittén.

FÖR ETT PAR år sedan

gjordes ett försök att

bygga ut hamnen med

ett 60-tal platser, något

som också skulle ha löst

problemet med gästplatser

för besökare som

kommer med båt.

Det blev ja till själva

utbyggnaden, men kommunen

ville inte vara

med och medfi nansiera,

med motivering att man

inte var beredd att ta

mer ansvar för hamnen.

– Det handlade om en

kostnad på ca 2,5 miljoner

kr. För oss båtägare

blir det konstigt om vi

ska stå för utbyggnaden

utan att vi äger något,

säger Frans Birkl.

HAN OCH DE ANDRA i

sjörådet tycker att båtfolket

fått dåligt gehör

från kommunen när

det gäller hur hamnen

ska fungera. Men, säger

de, när man ska göra

reklambroschyrer för

Östersund så åker man

gärna ner till hamnen

och tar bilder på båtarna

som ligger där.


NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

WIBERGS

- PROJEKTKVALITET

Adress: c/o FQAB, Tannhöjdsvägen

8, Östersund.

Registrerat: 2010-02-02.

Verksamhet: Bygg-, projekt-

och byggprojektledning,

ritningsarbeten, besiktningar,

utredningar, rådgivning och

kvalitetsarbete.

Innehavare: Viberg, Hans

Ivan, Frösön.

GALADRIELS GARDEN

Adress: Börön 190, Brunflo.

Registrerat: 2010-02-01.

Verksamhet: Framställning

och försäljning av ekologiska

teblandningar och andra

örtprodukter.

Innehavare: Böhme, Katrin,

Östersund.

GLÄDJESNICKARNA AB

Adress: Norderön 401,

Frösön.

Registrerat: 2010-01-12.

Verksamhet: Husrenoveringar,

bilreparationer och

långtidsparkering.

Styrelse: Larsson, Max Herman,

Frösön.

MD MARKDESIGN

I ÖSTERSUND

Adress: Drommenvägen 15,

Östersund.

Registrerat: 2010-01-11.

Verksamhet: Markprojektering,

konsultverksamhet och

besiktning av markentreprenader.

Innehavare: Edvardsson,

Sven Olov, Östersund.

En E dag d fylld f lld av skoj, k j upplevelser l l och h ett tt tillfälle tillfäll att tt träffa täff

nya vänner. Hela dagen tolkas från engelska till svenska.

Plats: Folkets Hus, Strömsund.

Datum: 23 oktober, 2010 kl 11.00 till 19.15

Storseans

Ett tillfälle att få kontakt med en

älskad person på ”andra sidan”.

Föredrag

Om ett arbetande mediums erfarenheter.

Presentation av

Bergsmeditationen

Ett verktyg för andlig utveckling ”En dag med Terry Evans”.

Under dagen kommer vi även att bjuda på sång och musik

med Gunnar Hjorth och Ingrid Langaard. Lunch och fika ingår.

För vidare information och biljettbokning kontakta Creative

Experiences Terry Evans AB. Hemsida: www.creativexperiences.com

E-mail: biljett@creativexperiences.com - Tel: 0581-519 20

Biljettpris: 950.00 kr. OBS! Endast förköp. Om du har speciella behov

vad gäller kost, så ber vi dig informera oss när du bokar biljett.

Medium

Diplomerad av Terry Evans

Privata sittningar och andlig healing

Margaretha Leijon

070 - 366 14 68 maggan@mertid.nu

BREEZE

Härlig solstol

i textilen och

aluminium.

395:-

Finns i fl er färger

NJUTA

Solstol i textilen

och aluminium.

595:-

(Ord. pris 795:-)

Finns i fl er färger

Koll på vad du får

slänga i vanliga

soptunnan?

En av de här är ok. Alla andra är

Miljöfarligt avfall och ska till någon av

våra återvinningscentraler.

I Östersund är vi bra på att sortera ut

miljöfarligt avfall. Och det ska vi fortsätta

att vara, så att inte bly, kvicksilver,

kadmium och andra giftiga ämnen hamnar

i naturen.

Testa dina sopkunskaper! Spela spelet på

www.ostersund.se/sopor

Vi på Renhållning hämtar dina Sopor till förbränning

och även ditt Matavfall. Miljöfarligt

avfall och stora och skrymmande sopor lämnar

du kostnadsfritt på någon av våra Återvinningscentraler.

Renhållning

063 - 14 31 00

renhallning@ostersund.se

ostersund.se/sopor

9


10

I februari

bytte hus för

31 486 000 kr

ägare i Östersund.

Det dyraste

kostade

3 800 000 kr.

Här kan du

kolla vilka hus

som bytte

ägare. Dessutom

kan du

kolla skillnaden

mellan utrop

och och slutgiltigt

pris i de fall

det varit budgivning.

Här hittar du

också uppgifter

om hur mycket

husen kostar

per kvadratmeter

i olika delar

av kommunen.

KÖPT OCH SÅLT

– med ägarbyte februari

DYRAST

KR

Dyrast i februari 2010.

Vintervägen 11B på Frösön

såldes för 3 800 000,

bytte ägare i februari och

blev därmed dyrast under

perioden.

SOLSKYDDSPRODUKTER AB

Persienner & Markiser

www.solskyddsprodukter.se

Beställ ditt solskydd före prishöjningen!

Vid beställning

av markis

köp till motor med fjärrkontroll,

normalpris 3 000 kr, du betalar 1 000 kr

Markiser 20%

Persienner 20%

Rullgardiner 20%

Plisségardiner 20%

Lamellgardiner 20%

Markisvävar 20%

Solskyddsprodukter AB

Frösövägen 21, 832 43 Frösön

063-13 71 80, 070-376 66 57

info@solskyddsprodukter.se

Skolgången 3

ÖSTERSUND

Pris: 2 300 000 KR

Pris/ m2: 21 495 kr

Taxeringsvärde: 1 412 000 kr

Huset: 107 m²

Tomten: 879 m²

Överlåtelse: 1 februari 2010

Säljare: Eva Ankarhed och Christer

Säwström

Köpare: Federica Calidoni och Lars-

Göran Olof Lundberg

Smultronvägen 40

ODENSALA

Pris: 2 000 000 kr

Pris/ m2: 14 085 kr

Taxeringsvärde: 1 254 000 kr

Huset: 142 m²

Tomten: 432 m²

Överlåtelse: 1 februari 2010

Säljare: Lars Alexander Ottosson

Köpare: Jenny Elisabeth Wallin och

Tomas Fredrik Wallin

Konvaljevägen 29

FRÖSÖN

Pris: 2 335 000 kr

Pris/ m2: 18 984 kr

Taxeringsvärde: 1 479 000 kr

Huset: 123 m²

Tomten: 588 m²

Överlåtelse: 1 februari 2010

Säljare: Björn Stefan Norberg och Ira

Irina Vladimirovna Norberg

Köpare: Maria Agneta Backman och

Anders Bertil Pålsson

Genvägen 28

KARLSLUND

Pris: 3 300 000 kr

Utrop: 3 200 000 kr

DYRAST

PER

KVADRAT-

METER

Skillnad: + 100 000 kr (+3 %)

Pris/ m2: 15 000 kr

Taxeringsvärde: 2 671 000 kr

Huset: 220 m²

Tomten: 922 m²

Överlåtelse: 1 februari 2010

Mäklare: Länsförs. fast.förmedling

Säljare: FQ Fastighetskvalitet AB

Köpare: Åshild Haaheim och Mats

Daniel Berggren

Böle 145

Pris: 2 950 000 kr

Pris/ m2: 14 390 kr

Taxeringsvärde: 1 710 000 kr

Huset: 205 m²

Tomten: 14 530 m²

Överlåtelse: 4 februari 2010

Säljare: Britt och Per Arvid Råbock

Köpare: Eva Katarina Anita Paulson

och Nils-Lennart Paulsson

Vintervägen 11B B

FRÖSÖN DYRAST

Pris: 3 800 000 kr KR

Utrop: 3 300 000 kr

Skillnad: + 500 000 kr kr (+15 %)

Pris/ m2: 20 321 kr

Taxeringsvärde: 2 498 000 kr

Huset: 7 r.o.k 187 m²

Tomten: 1 240 m²

Överlåtelse: 15 februari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Åke Fjellström Teamcoaching

& Training AB

Köpare: Marie-Louise Lundberg

Hilmarsson och Hilmar Thorarinn

Hilmarsson

Gräftågränd 25

TORVALLA

Pris: 1 370 000 kr

Pris/ m2: 11 810 kr

Taxeringsvärde: 841 000 kr

Huset: 116 m²

Tomten: 195 m²

Överlåtelse: 18 februari 2010

Säljare: Anita och Curt Granlöf

Köpare: Ylva Viveka Hällqvist och

John-Erik Karlsson

Spjutvägen 3

VÄSTRA ODENSALA

Pris: 2 100 000 kr

Utrop: 1 825 000 kr

Skillnad: + 275 000 kr (+15 %)

Pris/ m2: 19 811 kr

Taxeringsvärde: 1 371 000 kr

Huset: 5 r.o.k 106 m²

Tomten: 807 m²

Överlåtelse: 22 februari 2010

Mäklare: Länsförsäkringar fast.förm.

Säljare: Ann-Sofi e och Staff an

Alexandersson

Köpare: Ida Irene och Karl Johan

Göransson

Åsmundgården 2:9

Pris: 2 536 000 kr

Överlåtelse: 22 februari 2010

Säljare: Sveaskog Förvaltnings AB

Köpare: Björn Stefan Eriksson

Åsmundgården 2:10

Pris: 2 235 000 kr

Överlåtelse: 22 februari 2010

Säljare: Sveaskog Förvaltnings AB

Köpare: Urban Georg Eriksson

Gåsenvägen 67

TORVALLA

Pris: 1 850 000 kr

Utrop: 1 700 000 kr

Skillnad: + 150 000 kr (+9 %)

Pris/ m2: 14 567 kr

Taxeringsvärde: 930 000 kr

Huset: 5 r.o.k 127 m²

Tomten: 180 m²

Överlåtelse: 26 februari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Anna och Jan Mårtensson

Köpare: Anders Erik Daniel Ericsson

och Hulda Maria Ericsson

Nedre

Andalsvägen 3

OPEBACKEN

Pris: 1 660 000 kr

Utrop: 1 500 000 kr

Skillnad: + 156 000 kr (+11 %)

Pris/ m2: 14 435 kr

Taxeringsvärde: 933 000 kr

Huset: 4 r.o.k 115 m²

Tomten: 1 310 m²

Överlåtelse: 26 februari 2010

Mäklare: Allberg fast.förm.

Säljare: Marti och Rose-Marie

Källmalm

Köpare: Per Erik Eriksson och Jenny

Maria Lauri Béve

Vandrarvägen

14

FRÖSÖN

Pris: 3 050 000 kr

Utrop: 2 200 000 kr

Skillnad: + 850 000 kr

STÖRST

PRISÖKNING

KR

STÖRST

PRISÖKNING

%

(+39 %)

Pris/ m2: 21 034 kr

Huset: 6 r.o.k 145 m²

Tomten: 1 070 m²

Överlåtelse: 26 februari 2010

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Anders Sunnfors

Köpare: Jan Christer och Märet

Johansson


Samer dras över en kam – alla får ta

kritik för allt som har med samer att göra

En viktig del

inom den samiska

kulturen

är tystnaden.

Inte så att vi inte pratar.

Tvärt om pratar jag både

mycket och länge.

Ändå har psykiatriprofessor

Lars Jacobsson

beskrivit hur samer

lever i en tystnadens

kultur. Samer pratar

sällan, för att inte säga

aldrig, om stora saker

som psykisk hälsa. Ett

fåtal vågar diskutera

hur de egentligen mår.

NU KAN DET TYCKAS att

detta påminner om det

svenska samhället och

det är förvisso sant. Men

samer pratar inte heller

om små saker och de

sätter värde i att inte

berätta någonting om

någonting.

En väsentlig värderingsgrund

är tystnad.

Den samiska världen

är fylld av starka, tysta

1.

2.

3.

4.

Halva

priset

på arbetet

med nya ROTavdraget!

individer. Vi biter ihop

och kämpar.

NÄR DET PUBLICERAS

en artikel om samer i

en tidning kan man på

nätet alltid läsa hundratals

kommentarer om

artikeln.

De fl esta av dem är negativa

och väldigt sällan

har kommentarerna något

med själva artikeln

att göra. Istället handlar

de fl esta inläggen om de

stora bidrag som samerna

får av staten och

hur deras renar springer

fritt på åkrar och ängar.

Detta trots att artikeln

inte handlat om renar

eller om ekonomi. Detta

trots att samen i artikeln

aldrig varit renägande

eller åtnjutit något bidrag

av staten som varit

samerelaterat.

Samer dras över en

kam och alla får ta kritik

för allt som har med

samer att göra.

Ät frukost i ditt gamla kök.

Laga middag i ditt nya.

Se nedan hur fort det går!

När du dukat bort

frukosten börjar

nedmonteringen av

ditt gamla kök.

Du kan låta allt ditt

porslin och dina

köksredskap stå

kvar i skåpen.

Nya skräddarsydda

luckor med dina

personliga tillval

monteras.

Till middag är ditt

nya kök på plats!

Smaklig måltid!

”Vi lever

i en

tystnadens

kultur,

där man

inte pratar

om saker

som kan

vara svåra

DET ÄR NU LÄTT att tycka

att det som skrivs i kommenteringsfält

är något

som varje individ bör

kunna skaka av sig.

Just nu jobbar jag i Östersund-

Frösöområdet och hjälper alla

som vill förnya sitt kök.

Passa på!

Alla som bokar ett hembesök

och beställer sitt kök av mig

under maj månad får ett

fantastiskt erbjudande!

Kontakt:

Telefon 076-763 02 81

staffan.carlsson@harjedalskok.se

Men det som skrivs där

kan en same också få

höra på en fest, i affären

eller i annat valfritt socialt

sammanhang.

Lägg nu till att varje

enskild same under

sin uppväxt får lära sig

att han är personligt

ansvarig för sin kultur.

Det betyder att varje

same har mycket svårt

att inte känna sig direkt

påhoppad. De negativa

omdömena är som små

droppar som sakta äter

sig in i varje enskild själ.

VARJE SAME skulle

kunna prata om det här

med någon men vi lever

i en tystnadens kultur

och biter ihop. Vi lider

sida vid sida i ett starkt

sammanbundet klansamhälle,

där släkten

betyder allt.

Vi pratar dagligen om

allt från väder till vind

men inte om saker som

kan vara svåra.

Vi pratar inte om någonting

som kan betyda

någonting.

När en ung same då

bryter tystnaden och

talar ut om sin psykiska

ohälsa blir han förvånad

över att responsen är så

positiv. Världen rasar

inte samman för att vi

öppnar upp oss. Istället

visar det sig att han mår

bättre.

JAG HAR SKRIVIT en

avhandling om samiska

ungdomar och alla jag

intervjuat lever inte

i dag. I stället för att

öppna upp sig och prata

ut med någon valde de

att leva i tystnaden.

Den tystnad som är en

betydande del av vår

samiska kultur. Den

tystnad som vi betalar

ett mycket högt pris för.

Samer har Sveriges

högsta självmordsstatistik,

men om det skall vi

prata tyst.

Birka folkhögskola

På Birka kan du välja att utvecklas som

människa, att fördjupa och förnya kunskaper,

få nya intressen både för arbete

och friluftsliv och inte minst lära känna

nya spännande människor. På birka kan du

välja någon av följande utbildningar:

Allmän linje, Afrikalinjen, Behandlingsassistentutbildning,

Musikutbildningar, Fritidsledarutbildning,

Distansutbildningar.

Sommarkurser 2010

i har sommarkurser som inriktar sig mot både

natur, kultur och din egen personliga utveckling.

Nedan ser du ett axplock av de kurser som vi ger

under sommaren 2010.

Sommarkurs i stråk, sång, piano och gitarr,

Teckningskurs med Kroki, Skrivarkurs livsberättelser

Akvarellkurs, Trädgårdslust, Naturfotografi,

Hela mig – kurs för kropp och själ! Paddling – vandring

Gå in på Birka.fhsk.se där du kan se alla våra

sommarkurser och vad de innehåller.

11

100 PROCENT

KRÖNIKA

Christina Åhrén

FORSKARE & AKTIVIST

Christina Åhrén är ordförande

för det sydsamiska

kulturcentret Gaaltije i

Östersund. Hon är forskare

och doktorerade 2008 vid

Institutionen för Kultur och

medievetenskaper vid Umeå

Universitet och beskriver sig

själv som samisk aktivist.

Sitter med i sametinget för

Samelandspartiet.


12

100 % CITY

1957 kom Carl-

Gustaf Lindstedts

monolog om Bilskollläraren,

som

utspelar sig på den

tiden det var vänstertrafik

i Sverige.

Monologen ligger

på Youtube om

någon vill lyssna på

den igen.

Här är några

citat:

”Jag var faktiskt en av

de skickligaste (bilskollärarna)

som fick

sparken det året.”

”Om jag är rädd för

att åka med nybörjare?

Nej, då. En bilskollärare

måste ha

nerverna i sin hand”.

”...I med ettan och

så en riktigt fin start

så får vi se...Oj då...

Ojsan...Ni tog alla

växlarna på en gång...

Ha ha...Men igång är

vi...Ha Ha.”

”Ni kör på fel sida.

Det är därför cyklisten

åker in i porten

där.”

”Det är kul att få följa

elevernas utveckling”

I år firar Lars Anderzon20-årsjubileum

som bilskollärare.

Han har

tolv lektioner per

dag och tycker att

vi andra borde ha

lite större förståelse

i trafiken för

dem som är nybörjare.

Det var inte så lätt att

hitta en tid för intervju

med dig. Är det här den

intensivaste tiden på

året för dig?

– Ja, från början av april

till slutet av september.

Nu är det mc-tider och

mängder av nya kunder

och så är det många

18-åringar som vill ta

körkort.

Hur många lektioner har

du under en dag?

– Tolv. Mellan 7.30 och

17.40.

Vad är det som gör att

det är så roligt att lära

andra köra bil?

– Jag brukar säga att

det är det allra bästa

lärarjobbet. Eleverna är

alltid motiverade, man

undervisar dem en och

en och man får följa dem

i utvecklingen. Det är kul

att se glädjen när de får

körkortet, det är ett steg

in i vuxenlivet. Och så

gillar jag att träffa människor,

det är roligt.

Du är nästan född och

uppvuxen på körskolan?

– Ja. Det är ju så. Min

pappa startade den 1954.

Själv försökte jag länge

hålla mig ifrån den, det

var inte riktigt det jag

suktade efter i tonåren.

Jag provade på annat

men landade här, och det

ångrar jag inte nu.

Stämmer det att du träffade

din fru också här

på körskolan?

– Ja, men hon var inte

min elev utan pappas. Jag

lärde känna henne på körskolan,

men vi träffades

mer på riktigt ett år efter.

På ett sätt var det tur att

hon var pappas elev för vi

har en hård linje om att

det inte får förekomma

några förhållanden mellan

lärare och elev.

Du har varit körskolelärare

under 20 år. Vilket

är det bästa råd du kan

ge till någon som vill ta

körkort?

– Det fi nns många, men

först kommer nog att man

verkligen ska vilja och

att man har den tid som

behövs. Sedan måste man

alltid utgå från sig själv

och inte jämföra sig med

andra för då pressar man

sig själv. Alla lär sig saker

olika snabbt. Det fi nns de

som skryter åt fel håll, dvs

att de tagit så lite utbildning

som möjligt. Det är

lite tokigt, men kommer

nog alltid att fi nnas. Men

många vill också ha en

utbildning som räcker

för livet och inte bara för

provet.

Vad skulle du ha sagt

om jag frågat dig för tio

år sedan?

– Jag skulle nog sagt samma

sak. Skillnaden är att

det i dag inte är lika högt

prioriterat att ta körkort

när man är 18 år. Då var

det mer att man skulle ta.

Punkt slut. Nu prioriterar

ungdomar andra saker,

till exempel att resa. Och

det är helt rätt att de ska

ta när lusten kommer.


CITY-

PROFILEN

Vi är ju några som har

haft körkort ett tag.

Vilket är det vanligaste

felet vi östersundare

gör i trafiken?

– Att ha för bråttom, det

är då felen kommer. De

allra fl esta kan köra bil,

men om man har bråttom

börjar man slarva

och det uppstår felbeteenden

och irritation.

Finns det några ställen

som du alltid retar upp

dig på?

– Nej, inte retar upp mig

på, då hade man fått

sluta det här jobbet. Men

ett ställe som vi inom

kåren är förvånad över

hur det kan bli så många

olyckor är den berömda

korsningen på Vallaleden.

Sikten är bra, så det

handlar helt enkelt om

att folk kör för fort där.

– Sedan kan jag undra

över att så många inte

visar respekt och hänsyn

till dem som övningskör.

Det går lite knackigt i

början, men det har det

gjort för alla.

Att man får hjärtklappning

som ny körskoleelev

är väl inte så ovanligt.

Men har du blivit

riktigt stressad som

lärare någon gång?

– När jag började som

lärare satt jag mer på

helspänn än i dag. Vanan

gör att man ser situationer

långt innan de

inträffar. Dessutom är

det dubbelkommando

och man kan bryta in om

det händer något. Så i

Foto: Gunnel Edvardsson

NAMN: Lars Anderzon ÅLDER: 43 år.

GÖR: Äger och driver Anderzons trafikskola.

GILLAR MED CITY: Alla kunder finns här i närheten

och bussarna landar här. Det mesta av mitt

jobb sker också i stadstrafik, så jag har jobbet runt

hörnet.

SAKNAR I CITY: Fler parkeringsvakter. Det kan

vara riktigt grötigt att köra ibland när bilarna står

huller om buller.

dag får jag sällan någon

större hjärtklappning.

Kroppen sitter still, men

ögonen och huvudet rör

sig i ett.

Vad är det värsta du

varit med om?

– En gång blev körskolebilen

rammad i en korsning.

Det var inte vårt

fel, men eleven blev skärrad.

Som tur var klarade

sig alla utan blessyrer.

Men då och då blir man

påkörd bakifrån av bilar

som ligger för nära. Man

måste komma ihåg att

det kan ta tvärstopp då

och då när man övningskör.

Det är därför vi har

skylten med övningskörning.

GUNNEL EDVARDSSON

ÖSTERSUND:

Mittpunkten, Prästg 47,

063-12 20 90.

www.specsavers.se

Exklusiv ekologisk hudvård

Turkos eko klinik & butik

Vårfest!

Våren är examenstid, och en tid för

festligheter. Hos oss hittar du allt du

behöver för att känna dig strålande

frisk och vacker, till fest och vardag.

Just nu får du

15 % studentrabatt

på Nvey Eco ekologisk

make-up

(gäller t.o.m. 11/6)

Kom på en

make-up kväll!

Tider och info hittar

du i butiken och på

www.naturkosmetik.nu

Turkos eko klinik och butik

Köpmangatan 34 Östersund

www.naturkosmetik.nu 063-12 23 13

13


14

100 % CITY

Iakttagelserna gjorda

av Gunnel Edvardsson

Iakttagelser 17 april 2010

Zen och konsten att sköta en motorcykel är en bok av Robert M. Pirsigs, där han

bland annat undersöker begreppet kvalitet. Boken, som kom ut 1974, beskriver en

resa genom USA, men är egentligem em massa filosofiska diskussioner. Den titeln

tänkte jag på. Sedan undrade jag om det verkligen är en Buddha på bilden.

Inga resultat


Google

för ”baddräkt

för

hundar” eller

”baddräkt på

hundar”. Alltid

något.

”Mitt liv som hund” är en svensk långfilm från 1985. Den vann två guldbaggar

för bästa film och bästa manliga huvudroll 1986. Den släpptes i USA 1987

under namnet My Life as a Dog och fick en Golden Globe för bästa utländska

film 1988 och nominerades samma år för två Oscar i kategorierna bästa regi

och bästa manus efter förlaga. Anton Glanzelius spelade huvudrollen. I höstas

utsågs han till ny programchef för TV4 Plus. Så kan det gå.

Hetero kommer från grekiskans

heteros, vilket betyder ’annan’,

’olika’. Termen ”heterosexuell”

myntades kort efter det att

termen ”homosexuell” hade

introducerats av Karl Maria

Kertbeny 1868 och publicerades

första gången 1869.

Visste du det?

1808 föddes

Elias Sehlstedt

i Härnösand.

Han är ihågkommen

för

en sång:

Litet bo jag

sätta vill

Gård med trädgårdstäppa

till

Liten åker till att grava

Vill jag uppå landet hava

Huset utan vank och brist

Fyra rum och förstukvist

Hur skulle hans dröm ha sett ut om han levt i dag måntro?

Numera används baddräkt

nästan uteslutande av kvinnor,

men fram till mitten

av 1900-talet brukade

även män bära baddräkt,

fast de hade

en annan skärning.

Det har funnits ett

mode i baddräkter

åtminstone sedan

mitten av 1800-talet

då särskilt

den begynnande

me-delklassen

började tillbringa

sommarsemestrar

vid badorter. De

moderna baddräkterna

började komma under

mellankrigstiden, läser jag i

Wikipedia.


Ont från rygg/leder/muskler?

Akutsjukgymnast

Hjälp när DU behöver den

• Laserbehandling

• Akuta och kroniska besvär

• Idrottsmedicin Tidsbokning:

www.metropolen.net

www.pirehab.se

Telefon: 063-55 65 57

Ej landstingsavtal

Storgatan 34. Tel vx 063-55 65 50

Erbjudande

Träna på

Metropolen

Köp vårt sommarkort

nu för 450 kr

och få 5 veckor

gratis!

Gäller från v.20 till och

med 28/8-10

Ord. Sommarkort gäller

från vecka 26 till och

med vecka 34.

Sjukgymnastik • Rehab- & Friskträning • Massage

Vårnyheter från

Hello Kitty/ Blixten McQueen

Barnstorlekar.

NYHET 2010! Crocsband

Barnstorlekar. Flera färger.

KÄRNAN ÖSTERSUND - 063-13 22 00

Måndag-fredag 10–18. Lördagar 10–16

249:-

Cayman ”Originalet”

Dam/Herr. Flera färger. 349:-

I ÅR PRISSÄNKT 100:-

NYHET 2010! Crocsband

349:- Dam/Herr. Flera färger. 449:-

Köp klokt - handla lokalt!

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Östersund • Brunflo • Krokom

ÖSTERSUND

Kyrkgatan 29

831 31 Östersund

063-51 00 58

KROKOM

Aspåsvägen 16

835 32 Krokom

0640-622 52

BRUNFLO

Centrumv. 28

(gamla läkarvillan)

834 32 Brunflo

063-203 33

OMBUD

Föllinge 0645-105 52

Hackås 063-77 05 30

Hammerdal 070-275 63 48

Jour dygnet runt – 063-51 00 58

www.ostersundsbegravningsbyra.se

Iréne

Clarence

Anna-Lena

LindaJenny

Här finns plats för idéer och företag www.norrvidden.se

TÖRNSTENSGRÄND 15

Fina, moderna kontorslokaler på ca 170 kvm mitt i centrum nära shopping och

restauranger. Lokalen finns på plan 1 och fastigheten är utrustad med hiss.

Entrén är från gården där även parkeringsplatserna finns.

HAMNGATAN 13

Kontorslokaler om ca 390 kvm på plan 1 i charmig fastighet med flera uteplatser.

Centralt belägen med Östersunds utbud av butiker och restauranger runt hörnet.

Fastigheten har hiss.

KYRKGATAN

Ljusa kontorslokaler på ca 245 kvm nära busstorget i centrala Östersund. Kontoret

ligger på första våningen, hiss finns. Även detta kontor ligger mitt i centrum med

alla tänkbara bekvämligheter inom gångavstånd.

Kontakta Gunilla Paulsson 063-55 53 74, Anders Bodin 063-55 52 64,

Helena Renlund 063-55 53 78 eller Peter Boström 063-55 53 75.

Fler lokaler i Östersund eller på andra orter i Norrland hittar du på

www.norrvidden.se

MARKNADSOMRÅDE ÖSTERSUND

Telefon. 063-55 52 60. Besöksadress. Kyrkgatan 43

15

MITT I

CENTRUM?


16

100 % CITY

De jobbar

på Folkhälsocentrum

Hos personalen vid

Folkhälsocentrum finns

en rad olika yrkesområden

representerade,

bland annat läkare, dietist

och olika specialistsjuksköterskor.

Det finns också personer

som arbetar med

tobaksavvänjning, samt

sexualitet och smittskydd.

Ronny Weylandt är chef för Folkhälsocentrum i Östersund. En god hälsa är grunden för allt annat och förutsättningarna för en

god hälsa skall gälla alla, säger han. Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

Folkhälsa i centrum

Sedan början av året finns Folkhälsocentrum i Östersund, och i mitten av april invigdes de nya lokalerna

på Törnstensgränd. Övergripande mål för verksamheten är ”En god hälsa för alla”, och det som

styr arbetet för medarbetarna är landstingsplanen och Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsomål.

– Vi vill identifiera grupper som har problem med en god hälsoutveckling. Förutsättningarna för en

god hälsa skall gälla alla, men vi har inte ett sådant samhälle i dag.

Det säger Ronny Weylandt, chef för Folkhälsocentrum.

FOLKHÄLSOCENTRUM är landstingets nya

instans för folkhälsoarbete. De två huvudsakliga

ansvarsområdena är att hjälpa till

att tidigt hitta personer med riskbeteenden

samt att öka förutsättningarna för människor

att hålla sig friska.

– Vi har blivit duktiga på att äta rätt,

motionera och att inte använda tobak. Ju

duktigare vi blir på detta, desto större blir

gapet till de eftersatta grupperna. Det är

angeläget att minska denna ojämlikhet eftersom

hälsa är grunden för allt annat, menar

Ronny Weylandt.

Dessa riskgrupper är till exempel funktionshindrade,

utlandsfödda, arbetslösa,

långtidssjukskrivna och unga som aldrig får

möjlighet till utbildning.

På vilket sätt kommer Folkhälsocentrums

arbete människor till del?

– Folkhälsocentrum arbetar inte med enskilda,

vi bygger nätverk. Vi samarbetar till

exempel med de funktionshindrades organisationer,

de kan bäst föra enskildas talan.

Övriga landstinget, kommuner, idrottsrörelsen

och olika föreningar är också viktiga

parter, berättar Ronny.

REGERINGEN HAR bestämt att de viktigaste

områdena att jobba med är alkohol, tobak

och fysisk aktivitet, och det är främst vid

de olika hälsocentralerna som detta arbete

genomförs.

– Det utförs ett viktigt jobb på hälsocentralerna

med att identifi era personer med risk-

bruk som till exempel alkohol och tobak. Det

här arbetet har pågått under lång tid, men

nu vill vi förbättra förutsättningarna. Om vi

inte kan minska infl ödet av människor med

riskbeteenden så kommer vi inte att klara av

problemen, tror Ronny.

FUNKTIONSHINDRADE är också en grupp som

Folkhälsocentrum vill ägna extra uppmärksamhet.

I undersökningen ”Hälsa på lika

villkor” visar Jämtlandsversionen liksom

den nationella utredningen att funktionshindrade

har sämre förutsättningar.

– Funktionshindrade har aldrig omfattats

av Folkhälsan, vi har en konstig norm som

utesluter dem. Målet var att Sverige skulle

vara lättillgängligt 2010, men så har det inte

blivit. Delaktighet i samhället är viktigt

för hälsan och därför vill vi fokusera på de

funktionshindrade.

RONNY WEYLANDT SÄGER också att sjukvården

har blivit bättre på att skriva ut fysisk

aktivitet på recept.

– Vi utbildar den som skriver recept, men

det är sjukvården som möter folk och som

ordinerar, säger han.

En ordination innebär alltså att legitimerad

personal skriver ut fysisk aktivitet på

recept på precis samma sätt som man gör

med läkemedel. Patienten genomför sedan

aktiviteten på egen hand eller med hjälp av

idrottsrörelsen.

Hur kan arbetet mer se ut i praktiken?

– Vi hade till exempel en hälsodag för

invandrare i samarbete med Integrationsservice,

berättar Ronny. Vi bjöd in invandrargrupperna

till Folkets hus, och det kom 220

personer. De inbjudna fi ck information om

levnadsvanor. Vi planerar också en livsstilsskola

tillsammans med hälsocentralerna.

Det blir tio träffar för riskpersoner med

exempelvis högt blodtryck, högt kolesterol

eller diabetes. De skall sedan slussas över till

ett hälsosamt liv tillsammans med föreningar

och andra aktörer.

FOLKHÄLSOCENTRUM arbetar också med ett

projekt som heter Assist. Det är ett tobakspreventivt

projekt i årskurs sex. Eleverna

själva har valt ut ett antal kamrater som

skall utbildas och sedan vara till stöd för

övriga elever på skolan. Det är första gången

det görs här, men det har tidigare genomförts

med lyckat resultat i Storbritannien.

– Det är bättre att hitta ungdomarna innan

de har börjat röka, än att försöka få dem att

sluta i 45-årsåldern, säger Ronny.

ETT ANNAT AV Folkhälsocentrums projekt

handlar om goda matvanor för alla.

– I media översvämmas vi av olika dieter,

som långsiktigt inte ger någon hjälp. Vi

vill att det skall fi nnas en samlad information

om bra kost för alla, och den skall vara

fullt begriplig och hanterbar, säger Ronny

Weylandt.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


ALINA SYSTEMS VÄLKOMNAR DIG. BÄTTRE ÄN STORMARKNADSPRISER MED BRA & PERSONLIG SERVICE.


*Priset kan variera beroende på avstånd!


Vi hjälper ert företag med

Navigon 4310 MAX GPS

GPS-mottagare från Navigon för bilar. Perfekt om du

åker till mycket främmande platser du inte hittar till!

• Funktioner: Voice Control, Touch Screen

• Skärmstorlek: 4,3”

• HxBxD cm: 7,6 x 12 x 2,1

Fastpris


• Server & Lagringslösningar

• Skräddarsydda IT-lösningar

• Installation & Driftsättningstjänster

• Online backup

• Serviceavtal på er nya eller befintliga IT-Park

• Förmånliga finansieringslösningar via Hyra/Leasing

• Reparationer av IT-produkter

Från


Från


i månaden

För mer information angående våra tjänster

och priser, kontakta en av våra butiker i Östersund

eller Uppsala.

Välj rätt IT-partner, spara pengar i längden.


FrånBelkin 150N & USB-adapter

Enkel och bra trådlös router som fungerar alldeles

utmärkt i hemmet! Nu får du även en USB-adapter

på köpet till ett riktigt bra pris!


www.alina.se Hellre bäst än störst!

VI TÅL ATT JÄMFÖRAS

MED STORMARKNADERNA

Freecom XS 1,5 TB External Drive

En av de minsta 3,5” diskarna ute på marknaden! Med det

stora lagringsutrymmet kan du göra backup på all din data

så som musik, fi lmer, bilder och annat!

• 1500 GB

• USB 2.0

HP Compaq 615

Den ideala surfdatorn som passar utmärkt till allt hemarbete!

Med den dubbelkärniga processorn går det mesta smidigt.

• AMD Athlon 64 X2 QL-66

• 2 GB DDR2 minnen

• 160 GB hårddisk

• 15,6” (1366 x 768) skärm

• ATI Radeon HD 3200

• Windows 7 Home Premium
Max 1 per kund!


SPARA

1000:-

Vi reserverar oss för pris- och produktförändringar samt tryckfel. Erbjudanden gäller t.o.m 2010-05-20 med reservation för slutförsäljning.

Östersund

Storgatan 40

E-mail ostersund@alina.se

Telefon 063 - 13 00 01RABATT 100 KR

Mot uppvisning av denna kupong. Kan ej kombineras med andra erbjudnanen. Giltlig t.o.m 20010-04-30


Vardagar 10 – 19

Lördagar 10 – 16

Söndagar 12 - 16

Bärbar ASUS UL30VT

Den är inte bara slim och snygg, utan

även riktigt kraftfull och effektiv med många

bra egenskaper.

• Intel® Core 2 Duo SU7300

• 4 GB DDR3 1066Mhz minne

• 500 GB hårddisk

• Bluetooth 2.0 + EDR

• 13.3” skärm (1366 x 768)

• nVIDIA GeForce G 210M 512 MB

• Windows 7 Home Premium 64-bit


Uppsala, Kungshörnet

Kungsgatan 113

E-mail info@alina.se

Telefon 018 - 12 90 90

Vardagar 09 – 19

Lördagar 10 – 17

Söndagar 11 - 17


18

100 % CITY

IBLAND ÖNSKAR JAG att

vi i stället för att stå

med mössan i hand och

ursäkta oss för att vi är

en mellanstor eller mellanliten

stad i Norrlands

inland med ett antal

missade OS-ansökningar

bakom sig skulle ställa

oss längst fram på barrikaderna

och utropa

Östersund till Norrlands

metropol.

Kan Sundsvall på

eget initiativ utropa sig

till huvudstad så kan

väl Östersund kalla sig

metropol?

NU TÄNKER NI: ”Den där

cityledaren har satt sig

på riktigt höga hästar

och ändå fått vatten över

huvudet”.

Jo, visst låter det lite

väl kaxigt.

Men varför inte?

Vi har en av nordens

största stadsfestivaler –

Storsjöyran. Vi har en

av de största fotbollscuperna

i landet med 15 000

tillresta – Storsjöcupen.

Stöd den lokala idrotten

Välkommen att spela bingo på

BINGOHALLEN STORTORGET

Öppet

Mån, tis, tors, fre 10.30-21.00

Ons 10.30-22.00

Lör-sön stängt

Vid osäkerhet ring telsvar 063-102219.

Bingospelet börjar kl 11.30 alla dagar

Vi borde utropa

oss till Norrlands

metropol

Lokalen

är rökfri

(rökrum finns)

åldersgräns för spel är 18 år

Alina Systems

Må-fr ................10-19

Lör ....................10-16

Sön ...................12-16

Big travel

Må-fr ..................9-18

Lör ....................10-14

Vi har världscuppremiär

i Skidskytte med

miljontals TV-tittare och

tusentals besökare.

Vi hade nyligen en alldeles

unik Vinterfestival,

vi har Vintersportcentrum,

Norrlands största

sjö med Sveriges enda

riktiga sjöodjur, närhet

och samarbete med Åre

som alpin metropol, fi lmproduktioner

med namn

som Bent Hamer, Anton

Corbijn och George

Clooney, Mittuniversitet,

etc, etc.

MED EN DOS ödmjukhet

så kanske man inte ska

utropa sig till något, eller

påstå att man är något.

Kanske ska man istället

bara vara stolt som

Östersundsbo och vara

en ambassadör för staden

utan att behöva skryta

eller överdriva.

Min egentliga mening

är att Jantelagen inte får

ta över utan man istället

ser den utveckling och

förvandling Östersund

har gjort sedan regementenas

nedläggningar.

Vi ska vara stolta över

att vara östersundare och

på så sätt locka hit fl er

besökare och potentiella

infl yttare. Det är ett av

framgångsrecepten för de

städer som slåss om unga

människor.

SEN KAN JAG TILLÄGGA

att föregångaren till

Vinter-OS, de nordiska

spelen, ibland förlades

till Östersund på grund

av snöbrist i Stockholm i

början av 1900-talet.

Så vi har visst haft OS i

Östersund!

Rickard Hallström, cityledare

rickard@cityostersund.se

fl aggor o. vimplar

GLAS

T-SHIRTS

COLLEGETRÖJOR

m.m

Flaggstänger

Längder upp till 18 meter. Även för befi ntliga U-balkar.

HAMNGATAN 11 • 831 31 ÖSTERSUND

063-51 26 00 • FAX 063-51 26 10 www.fl aggbutiken.se

Biostaden 1-6

Må-to ..... 17.30-21.30

Fredag ........ 15-21.30

Lö-sö . 12-16, 17-21.30

Clas Alenius

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-16

Flaggbutiken

Må-fr ..................9-18

Lör .................9.30-15

Gå- och löpklin.

Må-fr ................10-18

Lördag ..............10-14

Hamm & Nilsson

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-15

Metropolen

Måndag............07-20

Ti-on ................08-19

Torsdag ............07-20

Fredag ..............08-18

Lördag ..............09-12

Norrvidden

Må-fr .....08-11, 13-17

Pontus

Ericsson

Må-fr ............ 9.30-18

Lördag ..............10-15

Specsavers

Må-fr ...............10-19

Lördag ..............10-16

Söndag .............12-16

H allströms

ÖRNA

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56

Sportringen,

Kärnan

Må-fr ...............10-18

Lördag ..............10-16

Söndag .............12-16

Tingshusets

Café

tom 1 maj:

Må-to ...............11-19

Fredag ..............11-17

Lör ....................12-16

därefter sommartider se

www.cafetingshuset.com

Turkos

naturkosmetik

Ti-fr ..................11-17

Långlördag .......11-15

välkomna till oss i city!


Ring inte runt. Ring oss ! Vi har din resa och vi är opartiska.

Östersund

063-13 12 20

Prästgatan 9

9.00-18, lör: 10-14

ostersund@bigtravel.se

Kryssningskväll

Royal Caribbean International, Azamara Cruises, Celebrity Cruises,

BIG Travel, Clarion Hotel Grand Östersund, Forex & Atelje Lilia

hälsar dig välkommen att delta i vår kryssningskväll. Kom till oss

och få svar på alla dina frågor om kryssningar i hela världen. Låt dig

inspireras.

Förhandsboka plats direkt hos oss på BIG Travel,

ring 063-131220 eller maila ostersund@bigtravel.se,

kontantbetalning vid ankomst.

0% ränta

Delbetala din resa

räntefritt i upp till

12 månader

(gäller alla resor

även charter)

Varmt välkomna in till oss!

Spara tusenlappar! Boka hösten/vintern 2010 nu! Vi hjälper dig boka din drömresa!

6 maj 2010

KRYSSA MED

ROYAL CARIBBEAN

KRYSSA I VÄSTRA KARIBIEN

MED LIBERTY OF THE SEAS!

MIAMI - COSTA MAYA -

BELIZE CITY - COZUMEL -

GEORGETOWN - MIAMI.

Avresa 21/11 2010 - 17 500:- per person del i balkonghytt

I priset ingår: Flyg Arlanda-Miami t/r, skatter, 1

hotellnatt i Miami, transfer, 7 nätters kryssning med

helpension, del i utsides balkonghytt samt dricks

och hamnavgifter.

BUSSFYND I EUROPA

Italienska Rivieran

Budapest

Paris

Luganosjön

Rom

Wien m. Donaukryssning

Prag Direkt

Holland Weekend

Alsace

Budapest

Provence

London Direkt

Stora Italienresan

Polen Weekend

Costa Brava Calella

England

Tysk Flodkryssning

Stora Kroatienresan

9 dgr

7 dgr

7 dgr

7 dgr

9 dgr

7 dgr

6 dgr

4 dgr

7 dgr

7 dgr

9 dgr

6 dgr

13 dgr

4 dgr

9 dgr

9 dgr

4 dgr

13 dgr

fr. 3 995:fr.

2 695:fr.

2 995:fr.

2 995:fr.

4 995:fr.

3 495:fr.

1 995:fr.

2 195:fr.

4 195:fr.

3 395:fr.

6 695:fr.

2 995:fr.

7 995:fr.

2 395:fr.

2 995:fr.

5 495:fr.

2 895:fr.

5 995:-

Ring och boka hos BIG Travel!

Var:

När:

Pris:

Clarion Hotel Grand

Prästgatan 16

kl. 18:30

50kr inkl. fika

med BIG Travel!

BIG Travel och Rubinresor kommer till Restaurang

Lilla Siam och berättar om Thailand. Kom till oss

och få svar på alla dina frågor om landet och låt

dig inspireras inför kommande semestrar.

Alla världens fl ygbolag

hos BIG Travel

TRYGGT, SÄKERT

& SMIDIGT

Välkommen till FOREX Bank i Östersund

Prästgatan 51, Tel 063-101350. MÅN-FRE 10-18 LÖR 10-14 www.forex.se

Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst 500.000 SEK eller, om det

är högre, det belopp i SEK som motsvarar 50.000 EUR då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret.

BIG - Business, Individual, Groups: Aff ärs-, privat-

och gruppresor, vi har styrkan och erfarenheten

att hantera alla tre koncepten!

BIG Travel Sweden AB är Skandinaviens största privatägda fullservice resebyrå. Idag

hjälper vi många små och medelstora företag med deras aff ärsresor. Vi har dessutom

fl era uppdrag för kommuner, landsting och statliga myndigheter.

En bra relation är många gånger den viktigaste hörnstenen i ett bra samarbete. Vi är den

lokala och personliga resebyrån som vill vara nära våra kunder för vi tror på att leverera

det lilla extra. Idag har vi ett 30-tal enheter som står beredda att serva dina behov i

Sverige och dessutom fi nns vi i Danmark och Norge med kontor i Köpenhamn och Oslo.

Jag heter Sandra Danielsson och efter min Travel Academy utbildning Resor & Arrangemang har jag arbetat en längre tid med jordenrunt

och långresor världen över. Idag arbetar jag som resekonsult på Big Travel Östersund och är specialiserad på kryssningar och

projektledare för våra kryssningserbjudanden och paketarrangemang.

Jag är lyckligt lottad som arbetar med resor och drömmar till vardags och har nyligen kryssat i Karibien med fartyget Liberty of the

Seas och kommer till sommaren att resa till Syd och Centralamerika. Välkomna till vår kryssningskväll och få en inblick i hur fantastiska

kryssningar kan vara.

Vi på BIG Travel är ett glatt och ödmjukt gäng resekonsulter som njuter av att arbeta med resor världen över.

"Din resa - Vårt jobb".

Sandra Danielsson, Travel Consultant

Atelje Lilia kommer gästa BIG

Travel på kryssningskvällen

den 6 maj och visa upp festliga

kläder som passar perfekt för

lyxiga middagar på din kryssning.

063-10 00 99

Kyrkgatan 80

831 34 Östersund

Flyg-Konkurs-Garanti

Boka fl yg + hotell eller hyrbil, kryssningar, rundresor

etc. Går fl ygbolaget i konkurs får ni pengarna tillbaka.

Res säkert med BIG Travel!

Specialpriser - hela världen

Även i businessklass & 1:a klass

Frånpriser inkl. skatter. Barnrabatt 25-50%

New York

Thailand

Shanghai

Västindien

Australien

Specialpriser med SAS till hela Europa

Över 114 000 hotell, lägenheter, villor

och bungalows till specialpris! p/p

London 360 USA 144

Bali 105 Rom 257

Sydney 325 Thailand 80

Även hyrbilar till specialpris.

Ring oss eller boka på bigtravel.se

It’s a BIG world Boka Australien/Nya Zeeland, Söderhavet eller Jorden Runt hos oss! BIG Travel - less money

3 855

4 795

4 295

5 895

8 555

Dubai

Bali

Canada

Peking

Hong Kong

2 395

7 055

4 355

4 455

4 755


20

Ett levande ljus lyser upp fönstret på andra våningen.

Väl insläppt i lägenheten skiner levande ljus i flera

rum. Det är mitt på dagen.

På datorn i kontoret spelar Oline Bakkom sin

nya och kritikerrosade skiva Frivild.

– Frivild betyder fjäril på Rendalsdialekt

och det betyder också att musiken

skall vara fri och vild. Det måste den

vara. Det är A och O, säger hon.

Medan vi dricker te vid hennes

köksbord i Östersund

berättar hon om sin långa

karriär som musiker och

konstnär.

”Jag vill inte ens spela mina egna kompositioner

på samma sätt varje gång – det är urtråkigt”

– JAG TJATADE OM att få

spela fi ol i fl era år, säger

Oline Bakkom.

När hon fyllde nio år

skulle hon äntligen få

börja spela. Flöjt. Precis

som i svenska musikskolor

var det i Norge på

1970-talet obligatoriskt att

börja spela fl öjt.

Till slut lyckades hon

ändå övertala de vuxna

till att få börja spela fi ol

som nioåring. Hon tog

lektioner i klassisk fi ol

fl era gånger i veckan,

spelade i ensemble och

i ett spelmanslag. Övrig

tid lekte hon med kompi-

Specialpriser

under

Mässdagarna

sarna hemma på gården

eller sportade i den lilla

fjällbyn.

– Det blev inte mycket

tv-tittande, säger hon med

ett leende.

Det här inre drivet som

gjorde att hon en gång började

spela, och den starka

viljan att uttrycka sig

genom musiken har följt

henne genom livet.

Bäst uttrycker hon sin

kunskap och personlighet

i det egna komponerandet.

– Jag måste komponera

själv. Det är då jag känner

mig som mest genuin och

kan överskrida mina mu-

sikaliska gränser, säger

hon.

Hur skulle du beskriva

dina kompositioner?

– De kännetecknas av

ett vemod, en melankoli

och den är melodiös, säger

hon.

– Melodin är viktig för

mig.

Vemodet är också typiskt

för Rendalsmusiken.

Ett slags norsk uråldrig

blues. Oline Bakkom

berättar om de äldre

folkmusikerna hon lärt de

typiska polskorna och andra

stilar av. När de satt

tillsammans och spelade

stampade de takten olika.

På den nya skivan

Frivild har Oline Bakkom

gått tillbaks till sina

musikaliska rötter. Den

avlånga fjällbyn Rendalen

har 2000 invånare och

ligger precis mitt i mellan

Oslo och Trondheim. Den

är bland annat känd för

en stor canyon och för Pilgrimsleden

mot Nidaros.

Men kanske allra mest för

ett intensivt musikliv som

sträcker sig långt tillbaks

i historien.

– Mångfalden, är det

typiska för Rendalen,

säger Oline Bakkom fl era

gånger under intervjun.

Hon uttrycker en stark

tillhörighet till sin barndoms

by, trots att det var

längesedan hon bodde där.

Men hon låter inte lokalpatriotisk,

utan beskriver

snarare en känsla av

gemenskap och förbundenhet

med århundraden

av musik.

– Det kändes som om

jag hade en skyldighet att

bidra till att bevara dessa

uråldriga musiktraditioner

för framtida generationer,

säger hon om sin

skiva.

Vår-Mässa 2010

Fredag 7 maj kl. 10-17 - lördag 8 maj kl. 10-15

Missa inte vår tidning som medföljer ÖP och LT den 3 maj, den innehåller massor av kanonerbjudanden

Det är för övrigt den

första skiva med Rendalsmusik

som någonsin getts

ut.

OLINE BAKKOM är en

fi rad folkmusiker både i

Sverige och Norge sedan

1980-talet. 19 år gammal

var hon med om att skapa

kultgruppen Dalakopa.

Gruppen spelar hon

fortfarande i, 25 år senare.

Det var också i Dalakopa

som hon träffade musikern

Thore Härdelin. Hon

gifte sig med honom och

fl yttade till Sverige och

Dalarna och har bott i Sve-

Vi visar det senaste från Logosol

och vedmaskiner från Pilkemaster

Evo, Duun, Faxes, Per Wikstrand, fyr- fyr-

hjulingar från Suzuki, Can.Am. samt

Stihl, Husqvarna, Trane m.m.

OPE ÖSTERSUND | 063-354 45


”Jag både rös och grät

för att jag blev så berörd

av Jussi Björlings sång

rige sedan dess. År 1995

blev hon Sveriges första

utländska riksspelman.

HON FLYTTADE till Östersund

för ett år sedan när

hennes nuvarande sambo

fi ck ett nytt jobb.

– Jag frilansar så det

spelar egentligen ingen

roll var jag bor, säger

hon.

Hon har många musikerkollegor

här i trakten

och hon trivs bra, men

reser mycket på turnéer

och andra uppdrag.

Så har det varit hela

hennes karriär.Några

dagar efter intervjun blir

det turné igen som börjar

med invigning av en

hjärtklinik i Dalarna.

– Av någon anledning

så har jag ofta spelat

på invigningar av just

hjärtkliniker, säger Oline

Bakkom.

HON ÄR ALLTSÅ mest känd

som folkmusiker, men i

Oline Bakkoms musikaliska

värld fi nns det ingen

skillnad mellan klassisk

musik och folkmusik.

– Hos musiker fi nns

inte den uppdelningen

i olika genrer. Ta min

senaste skiva till exempel

– där bjöd jag in jazzmusiker,

säger hon.

Kanske har den här

musikaliska öppenheten

också att göra med hennes

ursprung i Rendalen.

Där samsades nämligen

spelmanslag med ortens

egen symfoniorkester.

Ofta var byns musiker

med i både spelmanslag

och orkester, precis som

Oline Bakkom.

Symfoniorkestern

fi rade 130-årsjuibleum

förra året. Då var Oline

Bakkom huvudnumret

tillsammans med världscellisten

Åge Kvalbein.

SOM 14-ÅRING satt hon

längst bak och spelade

andrastämman på sin fi ol.

Då var Oline Bakkom

också med i byns andra

orkester, Stormusiken. I

orkesterns regler stod det

att ingen fi ck rätta den

som spelade fel förrän

han eller hon själv upptäckte

felet.

Det här förhållningssättet

gav en frihet att

uttrycka sig och respekt

för att man kan uttrycka

samma musik på olika

sätt, menar Oline Bakkom.

– Jag vill inte ens spela

mina egna kompositioner

på samma sätt varje gång.

Det är urtråkigt, säger

hon.

– Man tar kål på lusten

om pedagogiken är för

styrande och hård. Det är

lusten som ger en människa

modet att uttrycka

sin egenart, säger hon.

Men en vältränad teknik

ger också frihet.

– Tekniken är ett

verktyg att uppnå det du

vill uttrycka musikaliskt,

säger hon.

– Grunden till att bli en

helgjuten musiker fi nns

i folkmusiken. Hur skall

du bli en genuin musiker

om du inte känner till

dina rötter? säger Oline

Bakkom.

HENNES FÖRSTA musikaliska

idol var en klassisk

musiker.

– Jussi Björling, säger

hon.

Varje måndag kväll

sändes en konsert på

radion när hon var barn.

Oline Bakkom satt och

väntade hela den långa

konserten för att förhoppningsvis

få höra sin idol

någon gång på slutet.

– Jag både rös och grät

för att jag blev så berörd

av hans sång, säger Oline

Bakkom.

– Jag blir väldigt berörd

av röster, säger hon lite

förvånat, som om hon just

upptäckte det.

HON BERÄTTAR OM

kosacksångarna som

höll henne i handen och

sjöng en tacksång efter en

konsert i Kiev.

– Det var nog min häftigaste

musikupplevelse!

säger Oline Bakkom.

Hon vet att musiken

kan överbrygga skillnader

mellan människor

och skapa gemenskap.

Det är det som driver

henne.

– Musik är kärlek,

säger hon.

Hon är inte andlig i religiös

bemärkelse.

– Men jag tror att det

fi nns något som håller

samman alla människor,

säger hon.

HON HAR BYGGT sin fi ol

själv. När hennes gamla

fi ol blev stulen bestämde

hon sig för att bygga en

ny själv.

– Jag åkte till Tyskland

och hämtade virke. Sedan

byggde jag varje del för

hand. Det tog 1,5 år, berättar

Oline Bakkom.

Slutresultatet blev så

lyckat att hon använder

fi olen fortfarande.

– Ljudet blev precis som

jag ville ha det, säger hon.

KATARINA FRANCK

Sucker

”En sucker är en lättlurad

fåne som blir imponerad

och går på till exempel

märkesvaror och

extrapris.

Som jag.

Jag känner igen mina

beteenden och blir så

trött.

Never give a sucker an

even break är en film från

1941 med W C Fields,

filmen har jag inte sett

men jag har boken.

W C Fields är rolig i stil

med The Marx Brothers

om någon minns dem.”

Den 13 april

100 PROCENT

CITAT

av Bodil Malmsten

Tullkontroll

”Här kommer man från den

blommande Spring Street

och rakt in i det grå, käpprätt

på samma gamla gråvita

arlandakändisar - Britt Ekland,

E-Type, Björn Borg i

gången till tullkontrollen. Jag

har ingenting att förtulla som

vanligt; det jag har i huvudet

kan inte den effektivaste

knarkhund spåra upp.”

Den 15 april

Nina Plesner Dannevall

bjuder in till kostnadsfria seminarier och föreläsningar

Torsdag 29 april 17:00 - 20:00

Ewa Liljeros, Adeona Mervären AB

Tisdag 4 maj 10:30 - 14:00

Viviann Labbe, Business Smart

Måndag 10 maj 17:00 - 21:00

Monica Frank, Logografia

Onsdag 19 maj 13:00 - 17:00

Monica Frank, Logografia

Tisdag 25 maj och

Onsdag 26 maj 09:00 - 17:00

Nyföretagarseminarium

Torsdag 27 maj 17:00 - 20:00

Ewa Liljeros, Adeona Mervären AB

Torsdag 3 juni 12:00-13:00

Hans-Ove Nordin, Liv & Pension

Plats kommuniceras vid anmälan till:

marie.ericsson@almi.se

Anmälan sker till administratör Marie Ericsson på e-post:

marie.ericsson@almi.se alternativt på telefon 063-57 11 18.

Alla föreläsningarna är kostnadsfria, men du debiteras 375 kr

om du inte dyker upp. Se vår hemsidan för mer information:

www.arenajamtland.se/ostersund

Ny kunskap eller er nytt jobb?

Yrkesinriktad gymnasial

vuxenutbildning på distans

• Distansutbildningar

• Över 50 olika kurser

• Handel och service

• Ekonomi, reception, telefoni

Start 6 september

Välj och vraka bland över 50 olika kurser på distans eller

en av våra utbildningar. Vi finns på Rådhusgatan 72, men

du läser på distans där du är. Utbildningarna berättigar till

studiemedel via CSN.

www.academedia.se/ostersund

Ring 063-19 93 71 för info!

Utbildningarna genomförs på uppdrag av

Lärcentrum i Östersund.

Sommarens målarkurs

i Ateljé Skaparkraft för

dig som vill ”men inte

kan” måla

Måndag - fredag

vecka 26 (28 jun-2 aug)

21

U ckande kons erapi

Samtal

Bildterapi

Distanshealing

Deeksha/Onenessblessing

Ateljé Skaparkraſt . Gunvor Karlstrand . Rådhusgatan 89A . Östersund

gunvor.karlstrand@telia.com . 070 680 11 71

Låt oss presentera

Hollywoods senaste

»must have!«

Nu fi nns det inga ursäkter längre.

Tunna, tjocka, spretiga, för

mycket eller inga alls


nu kan alla ögonbryn få fi lmstjärne-status,

tack vare Billion Dollar Brows!

För mer info besök våran hemsida www.kramsalva.com

Vi fi nns på Regementsgatan 17. För bokning, ring: 063-137400

HiFi · Hembio · Bilstereo

Butiken för dig som

värdesätter personlig

service och ställer

krav på din fritidssysselsättning.

Vi marknadsför

utvalda produkterfrån

de ledande

tillverkarna.

Norra Gröngatan 7, Östersund.

Tel 063-13 30 88 www.jamtljud.se

info@jamtljud.se

®


22

Ylva Kikajon. Ylva tycker om att experimentera med olika textila

tekniker.

Konstskolan ställer ut

– och jubilerar i år

Andraårseleverna

vid 25-årsjubilerande

Östersunds

Konstskola ställer

ut i Ahlbergshallen,

med början den

8 maj.

Nio elever visar då

resultatet av årets

arbete vid konstskolan

på Frösön.

I HÖST HAR Östersunds Konstskola

funnits i 25 år. När skolan

startade var den belägen

inne i centrala stan, men sedan

ett antal år är skolan inrymd i

lokaler vid Frösö strand.

Åtta av de nio eleverna i

årskurs två är på plats för

att berätta om studierna vid

konstskolan och sin kommande

utställning. Saknas gör Anna

Norlén.

Vad är bra med Östersunds

konstskola?

– Friheten. Även om man får

uppgifter att utföra på skolan

så fi nns det också tid att arbeta

med egna saker, säger Christoffer

Svensson.

– Och man har ett ställe att

gå till där man måste jobba. Om

man tappar sugen så kan man

inspireras av vad de andra gör,

tillägger Simon Eriksson.

BÅDE CHRISTOFFER OCH SIMON

brukar hålla till nere i skolans

källare. Där fi nns ett utrymme

där de kan släppa loss, och inte

behöver vara så försiktiga.

– Där kan vi använda sprayfärg,

säger Christoffer.

GUN SUNDKVIST SÄGER att det

som också är bra med konstskolan

är att man kan diskutera

med sina kamrater, hemma

Christoffer Svensson. Christoffer håller

gärna till nere i källaren med sitt måleri.

Simon Eriksson. Det här är mina självporträtt,

berättar Simon.

har man ingen att diskutera

med.

– Här är alla likasinnade.

PÅ FRÅGAN OM något saknas i

utbildningen, svarar Ylva Kikajon

att hon saknar de textila

inslagen. Ylva som tycker om

”Ju bättre man är

på ett hantverk

desto lättare är

det att uttrycka

det man vill

att experimentera med olika

textila tekniker, försöker själv

föra in den beståndsdelen i sitt

arbete på konstskolan.

– Jag såg fram emot att få

”Ullens drottning”, textilkonstnär

Siv Anneli Göransson,

som en av årets gästlärare

på skolan. Tyvärr fi ck vi inte

Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

arbeta med ull då, skolan hade

inte råd att köpa in den sortens

material.

TROTS SCHEMALAGDA ÄMNEN

som video, digital bildhantering

och konceptkonst råder

det delade meningar om undervisningens

fördelning mellan

moderna och traditionella

uttrycksformer.

Är det fortfarande de traditionella

teknikerna som dominerar

undervisningen?

– Svar ja, säger Ylva. Ellenor

Ågevall tycker däremot att ”det

är så modernt så herre gud”.

Behöver man vara duktig på

att teckna för att bli en bra

videokonstnär?

– Det är inte säkert att man

är kreativ för att man är duktig

på att teckna, menar Ylva.

– Idén är halva grejen, säger

Mia Nummelin Björklund.

– Ju bättre man är på ett

hantverk desto lättare är det

att uttrycka det man vill, anser

Denise Melender.

Vad skulle ni göra om ni hade

oändliga resurser?

– Skaffa en stor och ljus

ateljé, svarar Christoffer. Jag

skulle bara åka runt och njuta

av konst, säger Ylva.

Är det många som har sökt

vidare till högre konststudier?

– Jag har sökt till Kungliga

Konsthögskolan, berättar

Christoffer.

Någon har också sökt till

tredje året vid Östersunds

konstskola, medan andra

skall återgå till sina ordinarie

arbeten.

Finns det något speciellt tema

för utställningen i Ahlbergshallen?

– Nej, vi har inget speciellt

tema. Vi visar det vi har gjort

under året.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


Victor Josefsson. En av andraårseleverna som ställer ut i Ahlbergshallen. Här är

han fullt upptagen av arbetet med en stor skulptur som hänger ner från taket.

Mia Nummelin Björklund. Mia visar upp

några av sina grafiska alster.

Denise Melender. Ju bättre man är

på ett hantverk desto lättare är det att

uttrycka det man vill, anser Denise.

Gun Sundkvist. På skolan är

alla likasinnade, säger Gun.

Ellenor Ågevall. Ellenor framför några

av sina målningar som kanske kommer att

ställas ut i Ahlbergshallen.

www.expostugun.se

Folkfest i Stugun

Dans till CC & LEE

Björntest av hundar, jaktstig, prova på bergs-klättring, barnaktiviteter,

jerkbaitfiske med Stugun Pike Fishing Center, fyrhjulingar, bil-provning,

björnjaktsföreläsning av Rasmus Boström, Jämtlamell Cup-ungdomsturnering i

fotboll, utställare, servering, skogsmaskinsvisning, öltält m.m.

ARRANGÖRER SAMARBETSPARTNERS

och föreningarna i Stugun

Är du intresserad att ställa ut på Expo Stugubygden kontakta Kenneth Edin 070-602 33 66

EN SUPERCHANS ATT NÅ UT!

• Allt som händer på studentkvällen

• Alla namn på studenterna

• Bilagan - ett minne att behålla!

Studentbilagan 2010 -

av studenter för

studenter och

gymnasieungdomar.

Nå alla som tar studenten

med Studentbilagan

30 maj i

43 000 exemplar!

Utdelning till alla hushåll,

företag och på alla skolor!

En superchans

att nå ut med ditt erbjudande!

23

30 ma maj

STUDENTBILAGAN

43 000 exemplar

2010

Boka din medverkan

senast 12 maj

Roger: 070-562 51 15

Henrik: 070-562 56 78

eller 063 - 13 49 49

Prisexempel

HALVSIDA

248x178 mm

7 500 kr

+ moms


24

SUND

& SAVA

SATIR

VÅR

STAD

Protokoll fört vid möte

med Vårkommittén, Rådhuset

den 19 april 2010.

Ordf. (S) lanserade

§1 begreppet Vår Stad,

som kopplar till Vinterstaden

och samtidigt visar

att det är allas vår stad.

Jazzanders (M) tyckte

att det fanns en bolsjevikisk

underton om kollektivism

och undrade om

nästa steg blir kolchoser

och parader till Stortorget.

Ordf. (S) sade att

begreppet Vår Stad icke

har något med hr. Stalin

att göra utan att det helt

faller inom de av liberaler

omhuldade marknadsekonomiska

ramarna.

Cello (MP) påpekade

§2 att det blir mycket

skyltbytande: ibland

Vinterstaden, ibland Vår

Stad, och att norrmän

kan tro att de kört fel när

det uppenbarar sig nya

skyltar.

På förslag från Gugge

Dovner (FP) återremitterades

förslaget och ska,

i likhet med frågan om

Sportladan, bli föremål för

de intrigerande partiombudsmännensränksmiderier.

§3 Vårkommittén

beslöt enhälligt att

skicka ett skarpt formulerat

brev till Miljö- och

samhällsnämnden och

uppmana den att se till att

det blir bättre städning

på gator, torg och andra

allmänna platser. Nu

ligger gamla tobakspaket,

glasspapper, mosbrickor

och annat i drivor och

på lång sikt hotar det

investeringar och därmed

välfärden.

På förslag från Z (C)

beslöts att ordet pottsorkar

ska ingå i brevet till

miljöknuttarna.

Sekreteraren fi ck

§4 i uppdrag att hålla

tal till våren på sista april

och i övrigt ta de sämsta

arvoderade uppdragen.

Ständig sekreterare

P Sava fi ck rycka in med både tillägg och vårtal

SEKRETERAREN RINGDE UPP miljööveringenjör

Pia Sava för att få mer tyngd i brevet till Miljö-

och samhällsnämnden. Ingenjör Sava, som för

en gångs skull var på ett strålande humör (ingen

vet varför), lämnade följande viktiga tillägg:

Ordet pottsorkar användes frekvent under mitten

av förra seklet, men mer sparsamt från slutet

på 1960-talet. Kommer ursprungligen från Gotland

och betyder latrintömmare. En pottsork gick

tidigt varje morgon runt i kvarteren (Visby) och

tömde de fyllda nattkärlen som husägaren satte

ut på förstukvisten i gryningen, såvida det inte

fanns en mer diskret grovingång. Att de förekom

just på Gotland härrör från faktumet att infödda

gotlänningar sen många generationer har händer

stora som dasslock. Det är också därifrån som

uttrycket kommer. Mycket viktigt var att han (det

var alltid en man, på gotländska ”sork”) tömde

kärlen innan tidnings- och mjölkbudet kom. Var

pottsorken försenad och tidningsbudet satte

foten i pottan blev ”sorken” inte bara av med jobbet,

utan tvingades gå upp till fyra veckor med

foten i en potta. Om det har Hasse Alfredsson

skrivit en sorgsen visa; ”Jag satte foten i en potta

och kunde inte komma loss”.

INGENJÖR PIA SAVA tillfrågades också om hon

händelsevis kunde hjälpa sekreteraren lite med

vårtalet. P. Sava är enligt egen utsaga släkt med

både Bruno K Öijer och Dan Andersson på avlägset

håll. Så Sava åtog sig uppdraget mot ett

arvode som vida översteg sekreterarens budget.

Tack gode gud för sms-lån. Mer får vi inte veta.

Kvideliddeli,

NU ÄR VÅREN HÄR !

Nu är det vår

Du undrar hur jag

mår.

– Vart jag går

med mina tio tår

följer mina bleka lår

Jag fäller en tår

över mitt risiga hår

Jag kliver upp på en

lår

så schampot jag når

Illustration: Pia Sava

Men trillar ner och

får

stora otäcka sår

Jag fäller ännu en tår

Efter ryggen går

en kall kår

Över skadan jag ej rår

En tanke jag sår:

jag måste hämtas

med bår.

Så är min vår.


STUDENTBUFFÉ

Tunnbrödchips med parmesan & gräslök Minipaj med basilika,

körsbärstomater & mozzarella Kallrökt lax med grön sparris

& balsamicoreduktion Lime & chilimarinerade kycklingspett.

Citronkryddad lax med rom- & rödlökscremefraiche Potatissallad

med sparris, soltorkade tomater, sockerärtor & vinägrett

Sallad med tomat, ruccola & rödlök Melon & myntasallad

Baguetter Smör med örter & havssalt Vaniljpannacotta med

färska jordgubbar.

195 kr/person. Minsta antal 10 personer.

Boka på 063-12 68 60, info@foodcatering.se

Fler menyförslag finner ni på www.foodcatering.se

Vår & Studenterbjudande!

Meny M 1. 159:-

Meny M 3. 165:- 6

Skagenbakelse med dill & citron

Sommarplanka

&

Marinerad kall kycklingfilé

Helstekt dubbelmarinerad fläskfilé med bearnaisesås

Vitlöksdressing

Garneras med baconlindad sparris

Potatissallad med kapris & äpple

Serveras med grekisk potatisgratäng

Rostbiff

Varmrökt lax

Meny 2. 195:-

Skarpsås

Västerbottenpaj med lax & skaldjurs cremé

Exotiska frukter

&

Brytbröd

Helstekt färsk biff (Jämtlandsgården) med pepparsås

Garneras med wookade primörer

Serveras med potatiskaka med purjo & morot

Smör

studenterbjudande

Pris: 98:-/person

Odenskogsvägen 42

Tel: 063-12 62 62

www.kalleskok.com

(Catering)

STADSDEL NORR

FYRVALLA

063-199180, 8:00-15:00 063-121770, 8:00-15:00

Lunchbuffé 9:00-14:00 Lunchbuffé 9:00-14:00

för mer förslag se WWW.MRHUSMAN.COM

063-19 91 81, 063-19 91 83 eller 070-684 90 45

Najad Lax

Citrus & örtmarinerad kyckling

Pastrami

tomat & mangodressing

Potatissallad

Cole slow

Frukter

Lantbaugette & smör

Förpackad i snygga miljövänliga engångsformar

Erbjudandet gäller mellan 19/4 - 2/7

ALLT DU BEHÖVER

– Beställ festmaten hos oss!

– Exotisk planka, catering till student och examen.

– Ska du göra studentmaten själv?

Beställ hem på www.kvantumostersund.se

Studentmat från

CARLSLUNDS

KROG

Lunchrestaurang · Catering · Festlokal

Studentbuffé!

Paj med fetaost, soltorkade tomater

& basilika.

Pestokryddad lax, limehollandaise,

baconlindad kycklingfi lé på spett,

pastasallad fylld med mangojalapeñokryddade

skaldjur, vårsallad med

melon, oliver, haricots verts & paprika,

krämig potatissallad fylld med lök,

gurka & äpple, tomatsallad med basilika

& purjolök, foccacia, hommus, vispat

smör med fl ingsalt, jorgubbspannacotta

med rabarberkompott & havrecrisp.

190kr/pers

Studenterbjudanden gäller 25/5-13/6

Morsdag!

Söndag 30 maj dukar vi upp vår Morsdagsbuffé.

Helgrillad fl äskfi lé, pestobakad lax,

potatisgratäng, bearnaisesås, whiskykryddad

pepparsås, limehollandaise, kokt potatis,

sill, salladsbuffé, tårta, kakor, kaffe, bröd, smör

195 kr/pers

Ring & boka bord!

Studentmeny!

S

Förrätter F

Skagencanapé med stenbitsrom.

Sweet chilikryddad kycklingröra på toast.

Huvudrätter

H

Örtgrillad fl äskfi lé med wokade grönsaker

Parmesanbakad lax med wokade grönsaker.

Välj mellan följande tillbehör

och såser till huvudrätten.

Pestoslungad kulpotatis, potatisgratäng

eller potatissallad med lök, gurka och

äpple.

Bearnaisesås, pepparsås eller limehollandaisessås.

Desserter:

Jordgubbspannacotta med rabarberkompott

och havrecrisp.

Chokladkaka med rårörda hallon &

vispgrädde

2 rätter: 145kr/pers

3 rätter: 180kr/pers

063 - 51 65 04

www.carlslundskrog.se

Vår & Examens meny

MENY 1

Marinerad kycklingfi lè, örtdressing. Grillad fl äskkarrè, bbq-sås. Pastasallad med fetaost och soltorkad

tomat. Sommarsallad. Painriche och smör. Grönsaksstavar med vitlöksdressing och salsa.

Pris: 129 kr/person

MENY 2

Apelsingravad laxfi lè med romsås. Dubbelmarinerad fl äskfi lè och bbq-sås. Pastasallad med

salami, fetaost och soltorkad tomat. Färskpotatissallad med dijonsenap.

Sommarsallad. Painriche och smör. Grönsaksstavar med vitlöksdressing och salsa.

Pris: 149 kr/person


26

INSÄNT

LÄSAR-

BERÄTTELSE

Anders Stävhag,

universitetsadjunkt

vid Mittuniversitetets

Institut

för socialt arbete,

förbereder sig för

att vandra den 36

mil långa vägen

från Akko-Acri till

Jerusalem.

”Som pilgrim möts jag av vänlighet”

ANNANDAG PÅSK bjöd

Marielundskyrkan på

Emmausfrukost. Detta

skedde till minne av

apostlarnas möte med

den återuppståndne

Jesus, i den lilla byn

Emmaus några kilometer

utanför Jerusalem. Efter

fi ka och samkväm följde

en andakt ledd av prästen

Madeleine Dahl.

Församlingen påbörjade

sedan en vallfart

ner till gamla kyrkan i

Östersund för en gudstjänst.

Alla kunde delta

på den korta pilgrimsvandringen.

Bland de noviser som

njöt av vandringen i

vårsolen återfanns också

en mer erfaren pilgrim.

Anders Stävhag, 43 år

och universitetsadjunkt

vid Mittuniversitet, har

vandrat som pilgrim till

Santiago de Compostela,

till Rom och längs Abrahams

väg i Jordanien,

och förbereder sig nu

för att vandra den 36 mil

långa vägen från Akko-

Acri till Jerusalem.

Han har förenat sig

med den lilla skaran från

Marielundskyrkan för

att lufta sin ryggsäck och

dela med sig av sina erfarenheter

som pilgrim.

Personlig assistans

på dina villkor

Vårt jobb är a uorma din assistans helt eer

dina behov och som du vill ha den. Du får en

kontaktperson och egen jurist som ser över dina

behov. Vi tar hand om arbetsgivaransvaret och

anställer assistenter med rä kompetens ufrån

dina önskemål.

Åa av o säger a livet har förbärats sedan de

blev kunder hos oss. Du kan bli en av dem!

Vill du ha bäre livskvalitet?

Kontakta mig för e kostnadsfri besök.

Krister Jönsson

0200-125 145 • 0705-44 88 29

DEN ALLMÄNNA BILDEN

av pilgrimsresan har

ofta religiösa förtecken

och inom de fl esta stora

religioner fi nns också

en tradition av vallfärd

till platser med stark

anknytning till trosinriktningen.

Buddhisternas stora

vallfartsmål är Bodh

Gaya i den indiska delstaten

Bihar där Buddha

enligt traditionen ska

ha uppnått upplysning

efter en lång tids meditation.

Troende muslimer

vallfärdar bland annat

till Mekka för att besöka

templet Kaba med den

Svarta Stenen och till

klippdomen i Jerusalem.

Även kristna vallfärdar

till Jerusalem, som spelar

en betydande roll i den

kristna läran.

ANDERS MENAR ATT man

inte behöver ha en religiös

tro för att företa sig

en pilgrimsresa. Att det

handlar om andlighet går

det dock inte att ta miste

på. Anders talar om att

få perspektiv. Och om att

utvecklas som människa

genom vandringen. Den

gamla sanningen om att

”vägen är resans mål”

blir här ytterst påtaglig.

EN PILGRIM BER med sina

fötter, konstaterar Anders.

”För varje steg man

tar kommer man närmare

målet. Sen är frågan

om målet i sig är resans

slutpunkt”, skrattar

han och fortsätter. ”Det

är vad som sker under

resans gång som är det

viktiga. Det man kallar

för pilgrimsprocessen.”

Anders talar om ”den

inre resan” och beskriver

pilgrimsvandringen som

ett sätt att stå inför sig

själv. ”Vilka värderingar

har jag? Vilken människosyn

har jag? Vad är

viktigt för mig?”

I EUROPA OCH i resten av

världen har pilgrims-


vandringen fått en renässans.

Man har även i ett

mer världsligt perspektiv

insett värdet av pilgrimens

kulturarv och dess

betydelse. De orter som

pilgrimslederna passerar

får en lokal utvecklingsmöjlighet.

Anders berättar att

man i Spanien i år räknar

med att tio miljoner

människor ska komma

till Santiago De Compostela.

Man uppskattar att

kanske upp till 200 000

människor kommer att

vandra den 80 mil långa

Jakobs väg till Santiago

de Compostela.

Det finns en stor

utvecklingspotential

för de små byar som

ligger längs leden, med

allt vad det innebär för

turistnäring och arbetstillfällen.

GENOM JÄMTLAND sträcker

sig St Olofsleden som

går från Selånger i Medelpad

till Nidarosdomen

Foto: Fredrik Wallin

i Trondheim. Leden går

genom Pilgrimstad men

det fi nns även en annan

sträckning, Indalsleden,

vilken går förbi Stugun

som faktiskt grundades

under 1200-talet för att

ge skydd och härbärge

åt pilgrimer på väg till

Trondheim.

Anders hoppas att vi

snart kan komma att få

åtnjuta pilgrimsvandringens

renässans även

här i våra nordliga breddgrader.

”Det skulle vara

en fantastisk möjlighet

för de hembygdsgårdar

som ligger längs leden”,

säger han med en visionärs

övertygelse.

DET FINNS ALLTID en osäkerhet

berättar Anders

om den kommande vandringen

genom det heliga

landet. ”Jag vet faktiskt

inte om jag hittar någonstans

att bo. Jag vet inte

var nästa matställe fi nns.

Man blir så primitiv. Då

blir man tacksam över

små saker som ett vänligt

ord, en frukt eller en

kopp kaffe. Att få tak över

huvudet när man gått en

hel dag i spöregn...”

ORDET PILGRIM kommer

från det latinska ordet

peregrinus som betyder

främling, berättar han.

”När en pilgrim vandrar

så är han en främling

bland alla människor

som han möter längs vägen.

Han är en främling i

ett främmande land. När

jag som pilgrim möter

människor så möts jag av

vänlighet och av hjälpsamhet.

Jag har aldrig

blivit illa bemött som

pilgrim…”

FREDRIK WALLIN


UPPLAGERAS?

– Nej, inte för oss!

Medan nästan all annan press tappar upplaga är vår lika stadigt hög som

vanligt. Mer än dubbelt så hög som LT och ÖP tillsammans i Östersunds

kommun, faktiskt.

” Uppenbarligen vill människor läsa tidningen men är i mindre utsträckning villiga

att betala för det.” Så förklarade en chefredaktör den minskade upplagan.

Precis så tänkte vi när vi startade för nästan fem år sedan.

Och därför fortsätter vi att ge er en angelägen och bra tidning, direkt hem i

brevlådan, utan att du behöver betala. Trovärdig och superlokal läsning helt

enkelt. Tack för att du läser 100 procent Östersund!

Din superlokala gratistidning www.100procentostersund.se

FOTO: ASIF AKBAR / SXC.HU


28

Ovanligt vackra böcker – och Mad Men

P å

senare år har

min tidigare

beundran för Ulf

Lundell falnat rejält, ibland

har jag tungt suckat

över hans närmast

gränslösa litania över det

saknade folkhemmet.

Nu, när dessa ideal

förbleknat i den nya ekonomins

”high fi ve ideal”

och Lundell betraktar

sin tillvaro med ett

subtilare anslag, blir det

återigen storslaget. Med

kombiutgåvan ”En öppen

vinter” (diktsamling och

CD) fl ammar det som på

slutet varit aska, upp till

en tyglad eld, som man

återhållsamt begrundar.

Likt en Quijote, eller

snarare som en fl ygande

holländare, fortsätter han

visserligen sin ”never ending

tour”, men nu fi nns

en tydlig vilja till försoning.

När Lundell blir

mer personlig i sin resa

mot förlikning med sitt

eget jag, sin Gud, ja, hela

livsmysteriet uppstår det

återigen stor litteratur.

Lundell berättar alltid

samma historia, aldrig

fi ktiv i egentlig mening

och framförallt ärlig

intill själutplåningens

yttersta horisont.

Skapandet handlar ytterst

om överlevnad, det

fi nns ingen tid över för

annat.

Starkast är de bloggliknande

dikterna när han

ser tillbaka på ungdomsåren

och det han trots allt

kände för sin far, ”som

byggde oss ett hus”, ett

folkhemsfundament, som

blev till den grund författaren

fortfarande letar

efter.

Lundell har avslutningsvis

den goda

smaken att hylla Harry

Schein som en avvikare

i den skitpratarkultur,

som inte minst fl ertalet

av radio- och TV-kanalerna

ser som en livsuppgift

att förmedla. Han avslutar:

” Harry Schein,

salut i en Cutty och

frid över hans inrökta

minne”

MED EN AV DE absolut

tjusigaste böcker jag

hållit i min hand ”Citizen

Schein”, har författarna

Lars Ilshammar,

Pelle Snikars

och Per Westerlund

tillsammans

med KungligaBiblioteket

och ett

tjugotal andra

skribenter

åstadkommit ett

praktverk över Harry

Scheins liv och gärningar

-– eller illgärningar som

info@daustryckeri.se | www.daustryckeri.se | fax: 063-16 03 40

Stängselvägen 4 831 | 77 Östersund | Tel. 063-16 03 30

”Lundell

har den goda

smaken att hylla

Harry Schein”

några kanske skulle uttrycka

det.

Det är snart trettio

år sedan jag läste hans

memoarer och minns

fortfarande med vilken

briljans han återgav

brottstycken ur sitt liv.

Här får vi följa Scheins

liv och person från det

att han kom som fl ykting

till Småland efter kriget,

från det skuldtyngda

Österrike. Men framför

allt hur han fortsatte som

entreprenör (vattenrening)

över till intellektuell

(fi lmrecensent i BLM)

och till det han blev mest

hågkommen för, nämligen

hans gärningar inom

svensk fi lm och (kultur-)

politik.

DETTA ÄR

som sagt ett

praktverk.

Det är dyrt

och trots

väl återgivnabetraktelser

av Schein

motiverar bara

alla de fantastiska fotografi

erna i boken i sig,

ett inköp. Med boken föl-

jer också två DVD-fi lmer

där vi får höra Schein

berätta om allt från sin

vänskap med Palme till

hans åsikter om svensk

fi lm, socialdemokrati och

TV-programmet ”Här

har du ditt liv” från 1980,

där han svårövertalad

och ointresserad led sig

igenom två timmars

direktsändning.

SCHEIN BLEV med åren

svårt alkoholiserad och

redan på 90-talet alltmer

isolerad från det offentliga

livet och ofta bitter

över vad han åstadkommit.Inledningsmeningen

i boken ”Makten”

från 1990, ”Döden är

ofrånkomlig, redan av

det skälet är livet ett

misslyckande”, belyser

förmodligen rätt bra de

två sista decennierna

i Scheins liv – från det

han lämnade som chef i

Investeringsbanken tills

han dog, svårt dement.

Jag har svårt för begrepp

som ”manliga genier”,

men har inga problem

med att beskriva Schein

som just det.

v 15 startar våra

populära resor till

IKEA-

BIRSTA

tis, ons, lörd Östersund

pris 220 kr t/r

Avresa Östersund 06.50.

Hemkomst ca kl 19.00 ti,on samt 17 lö

Ring för info. och bokning 063-227 57

Delägare i:

EGENTLIGEN ÄR det inte

speciellt förvånande att

ett bokförlag som Modernista

har haft den goda

smaken att tillhandahålla

oss oinvigda en samlad

produktion av Andres

Lokkos samlade texter,

från 1989 fram till närtid.

Detta är två böcker elegant

formgivna och som

tillsammans motsvarar

tyngden av en välfylld

systemkasse. Möjligen

skulle man kunna titulera

Lokko som ett tidsvittne

för svårt insnöade

popnördar och många av

hans texter utgår från en

välformulerad verklighet,

som jag själv aldrig

haft något förhållande

till.

Trots detta läser jag

hans texter (inte alla)

med intresse, bäst blir det

när musikjournalisten

blir till samhällsbetraktaren

och den moderne

debattören.

För trots att Lokko till

varje pris vill framställa

sig som en introvert,

intellektuell och ouppnåelig

outsider, är han som

starkast när han (o) medvetet

öppnar sig och

blottar både sitt hjärta

och strupe.

AVSLUTNINGSVIS några

rader om det som kallats

00-talets bästa TV-serie,

Mad Men. Berättelsen

om den välrenommerade

reklambyrån Sterling

Coopers väg genom sextiotalets

New York, Madison

Aveny, börjar med ett

100 PROCENT

LITTERATUR

Lars Bolin

Gallerist i Östersund som hyser

stor kärlek till det skrivna ordet.

krismöte. En forskarrapport

påstår nämligen illvilligt

att tobaksrökning

skulle kunna ha skadliga

konsekvenser. Detta bör

självfallet bemötas kraftfullt,

och uppfi nningsrikedomen

är stor.

Vi får under de tre

första säsongerna, (fi nns

på DVD) följa byråns

väg genom sextiotalets

tydliga tidsmarkörer som

Kubakrisen, Kennedyeran,

rasmotsättningar,

homofobi, sexism och

inte minst Marilyn Monroes

bortgång. Serien är

egentligen är en iskall

dystopi över hur lite våra

värderingar förändrats

de senaste femtio åren

och det avspeglar sig

skickligt i huvudrollsinnehavaren

och reklamgurun

Donald Drapers

existentiella ångest över

hur fattig tillvaron egentligen

kan vara.

Fantastiskt återgivna

miljöer. Ner med persiennerna

och ladda in!

Bertil Johansson

– Din man i skogen

bertil.johansson@norskeskog.se

0640-68 30 93 www.norskeskog.se


Dags att börja din

MC-utbildning.

MÖT

SYSTRARNA

SOM GILLAR ATT

KÖRA RIKTIGT FORT

Rätt lärare och bra motorcyklar!

Kom in till oss på Z-Trafi kskola för mer info!

Rådhusgatan 31,Östersund

063-512712

www.ztrafi kskola.se

Hjälm

Shoei

fr 3 695

Välkommen in!

Handskar

Richa

fr 495 kr

MC-

Stövlar

TCX

fr 1 695 kr

29

PÅ 2 HJUL

Visst kan

man cykla

även på

vintern i

Östersund

Här samlas

alla stulna

och borttappade

cyklar

5

specialsidor

VÄND

MC-vår i butiken!

Lås Abus 895 kr

Hagvägen 3,

Tel: 063-123600

butiken@

motorexpo.nu

Solglasögon

Velodrom,

splittersäkra!

269 kr

ETT PARTI

Fjolårshjälmar30%


30

I år siktar Jasmine

och Josefi na in sig

på ännu fl er vinster

JASMINE VAR 13 ÅR när

hon följde med pappa

Peter till Sundsvall för

att han skulle vara med

och köra motorcykel i ett

dragracinglopp.

– Då såg jag att det

var ungdomar med och

då ville jag börja. Pappa

köpte en motorcykel och

vi åkte till Västerås för

att jag skulle ta licensen.

Jag kommer ihåg att det

regnade hela tiden, men

det var jättekul, berättar

hon.

Det var för tre år

sedan.

Nu är hon 16 och ska

för första året köra som

vuxen, med en 1000-kubikare

på 180 hästar. Med

den kommer hon upp i

en fart på ungefär 230

km/timme.

LILLASYSTER JOSEFINA ÄR

14 och tog licens förra

året. Hon ska köra Jasmines

gamla motorcykel

i år. Hon var inte lika

säker som storasyster på

att hon vill börja åka i

början.

– Jag frågade om hon

ville köra, men hon ville

inte. Men så ändrade

hon sig och fi ck prova,

säger Peter.

– Ja, det verkade jätteroligt

– och det var

det. Så jag tog licens och

började tävla förra året.

PÅ 2 HJUL

VI SITTER HEMMA hos

familjen i Brunfl o och

fi kar och pratar. Det är

Peter som inspirerat

sina döttrar till att köra.

Han har själv hållit på

med dragracing med bil

sedan 1987, lite till och

från. 2006 testade han att

köra motorcykel första

gången och kände att det

var hans grej.

– Det handlar både om

farten, spänningen och

allt folk runt omkring.

Alla är som en stor

familj, det fi nns ingen rivalitet

eller osämja. Om

jag skulle köra sönder

något och någon annan

har just den delen skulle

de ställa upp och hjälpa

till och fi xa det för att

det ska bli tävling, säger

han.

– Ja, det är som vårt

andra hem, säger Jasmine

och Josefi na.

Peter har nu byggt

upp ett MC-team som

är Sveriges största i

dragracing. Han har fått

med sig stora delar av

släkten,men alla bor inte

här i kommunen. Det

består av Peter och hans

döttrar, brodern Robert,

brorsonen Marcus, och

kusinbarnen Molly och

Leon.

I år har de anmält

sig till Mellansvenska

dragracingkuppen som

består av 6 tävlingar. En

av deltävlingarna körs

här i Östersund den 7-8

augusti. De kommer

också att delta på andra

tävlingar vid sindan av.

– Min mamma och

hennes man har redan

bokat in sig och ska följa

med på tävlingarna i

sommar, berättar Peter.

Men hur känns det då

att köra så fort?

– Det pirrar i magen.

Man kör och blir helt

fokuserad. Och så vill

man bara gasa mer och

mer, säger Jasmine.

Men även om de kommer

upp i höga farter får

hon inte köra hur fort

som helst. Det handlar

om att köra en viss

sträcka på en viss tid.

– När jag körde 600-kubikaren

var jag tvungen

att bromsa precis före

mål, säger hon.

Men som förälder, är

man inte nervös när ens

Gillar fart. Jasmine

och Josefina på pappa

Peters dragracing-mc.

16-åriga Jasmine K Mattson och 14-åriga Josefina K Mattsson har redan

erövrat fina bucklor i dragracing på mc. Och fler ska det bli. För tjejerna är en

del av det stora familjeteamet Mattsson som leds av pappa Peter i Brunflo.

– Dragracing är beroendeframkallande, konstaterar han.

barn drar iväg i så höga

farter?

– Inte ett dugg. Jag vet

ju själv hur det är, det

fi nns inget som går upp

emot det här, och de

har skyddsutrustning.

Dessutom har jag själv

koll på utrustningen och

mekar själv. Jag skulle

aldrig släppa iväg dem

med något halvfärdigt,

säger Peter.

– Det är inte mina

barn, men jag är skitnervös

när de drar iväg,

säger sambon Anette

Andersson, som inte kör

dragracing utan servar

teamet.

– Anette är viktigast.

Det är som en lagsport.

Alla måste hjälpas åt för

att det ska fungera, säger

Peter.

Vad har ni för mål med

den här säsongen?

– Att vinna hela cupen,

säger Josefi na.

– Att spöa gubbarna

och ta hem hela skiten,

säger Jasmine.

– Ja, de kommer

nog att ha väldigt stor

respekt för henne, säger

Peter. Och även för Josefi

na bland juniorerna.

– Du är glödhet, säger

Jasmine med adress till

Josefi na.

GUNNEL EDVARDSSON

Tar cykeln

till jobbet

i alla väder

Mikael Björs, boende i Östersund,

cyklar till jobbet hela året. Väderlek och

väglag gör ingen skillnad.

– Det går ”väldans bra” att cykla året

om i Östersund. Har gjort min tredje

vinter på dubbdäck nu. Starka ben får

man på köpet.

Hur kommer det sig att

du cyklar året om?

– Jag fi ck lagom cykelavstånd

till mitt nuvarande

jobb, två kilometer.

Jag skaffade dubbdäck

och det gick bra, det här

är tredje vintern.

Tvekar du aldrig, oavsett

väder?

– Enda gången jag kan

tänka på att ställa in är

om det är töväder, eller

om det har kommit riktigt

mycket snö.

Tycker du att snöröjningen

fungerar tillfredsställande

i Östersund?

– De är duktiga på snöröjning

i stan. Olika delar

av stan har olika prioritet,

gatan där jag bor har

låg prioritet.

MIKAEL BJÖRS SÄGER att

dubbarna är avgörande

om man skall cykla säkert

vintertid.

– I viss väderlek känns

det tryggare med cykel än

att promenera. Det har

hänt att jag har halkat sedan

jag klivit av cykeln.

Med dubbdäck kan jag

till och med cykla med

hunden vintertid.

Slits dubbarna fort?

– Jag har dem för tredje

året och jag märker ingen

skillnad.

Hur är det att cykla i snö

och kyla?

– Det går bra att

cykla när det är riktigt

kallt också. Man måste

ha varma kläder, riktiga

handskar och riktig

mössa. Jag har en jacka

med huva och när det var

minus trettio fi ck jag dra

den över huvudet.

MIKAEL HAR OCKSÅ använt

en slags förvärmare som

värmer upp inandningsluften,

en sådan som

skidåkare brukar andas

genom när det är kallt.

Använder du hjälm?

– Jag håller på och lär

mig, i dag hade jag inte

hjälm. Men jag har alltid

hjälm när jag cyklar med

hunden.

Vad har du för cykel?

– Det är en vanlig ordinär

cykel, en allroundcykel.

Den passar till allt,

man kan cykla långt med

den.

Tycker du att man har

tänkt på cyklisterna vid

trafikplaneringen?

– Man har byggt om

stan med cykelvägar och

övergångar för cykel.

Som cyklist känner man

sig trygg på cykelvägarna,

man är skyddad. Det

som är nödvändigt att

vara observant på är folk

med ”lurar i öronen”. Då

hör de inte och kan kliva

ut rakt framför en. Det

är det största hotet på

cykelvägarna, men det är

ju cykel- och gångvägar.

SOM SVAR PÅ FRÅGAN hur

klimatet är mellan cyklister

och bilister i Östersund

berättar Mikael att

han höll på att bli påkörd

av en yngre person i bil.

Det var där en cykelväg

med cykelöverfart korsar


Tredje vintern med dubbat. Mikael Björs cyklar i Östersund året om. I viss väderlek känns det tryggare

med cykel än att promenera, säger Mikael. Foto: Ann-Charlotte Eisfeldt

en vanlig väg. Bilen snuddade

vid Mikaels cykel

och de båda hamnade

i ordväxling. Bilisten

ansåg sig inte ha gjort

något fel.

Har du förslag på något

som skulle förbättra för

cyklisterna?

– En cykelkarta. En

I STÄLLET FÖR SKROT

Vi tar t hand h d

om din

gamla cykel!

karta med cykelvägar i

Östersunds kommun eller

centrum. Om det inte

fi nns en sådan så är det

något man skulle önska

sig.

NU SER MIKAEL BJÖRS fram

emot att få ta av vinterdäcken.

Han berättar att

det blir många däck att

Voltv 26 · 063-107956 · www.z-rondellen.com

Må, on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

byta, eftersom även hustrun

och äldsta dottern

cyklar vintertid.

– Det smattrar när man

kör på ren asfalt, det är

ett mostånd. Det är bättre

”rull” med sommardäck

och det är tystare.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT

KÖPA BEGAGNAT?

Cyklar C kl ffrån å

500 :-

31

Dubbade cykeldäck. Dubbarna är avgörande

om man skall cykla säkert vintertid, anser Mikael

Björs.

All info hittar

du på

www.ossk.se

Kontakta

Östersunds

Snöskoterklubb!

Tel. 070-326 97 55

CABBY CABBY

ELCYKEL

+ Pendla till jobbet & var utvilad när du kommer fram.

+ Ont i kroppen? Nu kan du också cykla!

+ Vi har den mest prisvärda elcykeln på marknaden.

Ska du köra moped

i sommar?

Nu måste du ha körkort för

EU-moppe kl. 1 och

förarbevis för kl.2

FRÖSÖN

063 - 51 09 00

www.frosohusvagnar.se

SERVICE, RESERVDELAR,

GASOL & TILLBEHÖRSBUTIK

Öppettider: Må-To 10-17, Fre 10-15

Lö: 11-14 fr o m 8 maj

Se Cabby och Hobby husvagnar

samt Eura Mobil husbilar!

VÄLKOMMEN!

Vi ordnar kurser

hela sommaren!

Fröjavägen 29, Frösön

HOBBY HOBBY

Kom och provcykla!

Odenskogsvägen 30, 831 48 Östersund

Tel. 063-12 44 10 • info@mortenab.com

Öppet må-fr 8-17, Lö 10-14


ÖPPET:

Månd-fred 10-17

Lördag 10-16

Söndag 11-15


Polishusets cykelförråd. Cykelsäsongen har just börjat så nu finns det bara

hundratalet cyklar här.

Säsong för

stulna cyklar

I samma takt som snön töar bort från cykelbanor åker nu

cyklarna fram ur förråden.

Samtidigt startar säsongen för stulna cyklar.

– Vad lite cyklar här

är, säger Helena Undrom,

chef för administrationen

på polishuset i Östersund.

VI STÅR I CYKELFÖRRÅDET

som ligger ute på gården

till det nya polishuset.

Det är kallare ute än

inne. Cykelsäsongen har

just börjat så det är bara

hundratalet cyklar här

just nu. Här fi nns cyklar

i alla fasoner och storlekar.

Samt en spark.

Men under sommarsäsongen

fylls det på. Och

på ett år brukar det hittas

runt trehundra cyklar

som lämnas in hit till

hittegodset på Polisen i

Östersund.

Det har minskat något

de senaste åren.

– Kanske har folk blivit

bättre på att låsa cyklarna,

tror Helena Undrom.

MEN INTE ALLA. I ett hörn

står en splitterny mountainbike

för ett barn.

– Man kan ju undra varför

inte folk anmäler när

de förlorat en sådan cykel,

säger Helena Undrom.

ATT ANMÄLA FÖRLUSTEN är

det viktigaste steget för

att kunna få tillbaks sin

cykel.

– Annars har vi ingen

chans att hitta den.

Dessutom kräver

försäkringsbolagen en

polisanmälan för att man

skall kunna använda

försäkringen.

DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT att

stöldskyddsmärka cykeln

hos stöldskyddsföreningen

när den är ny. Om

Helena Undrom. Chef

för administrationen på

polishuset i Östersund.

man dessutom sparat på

ramnumret och graverat

in födelsedatum på

ramen så kan polisen leta

upp cykeln i sitt dataregister

över inlämnade

cyklar.

– Om den lämnats in

hos polisen hittar vi den

lätt med rätt uppgifter,

säger Helena Undrom.

HÄMTAS INTE CYKELN ut av

ägaren inom tre månader

så har upphittaren rätt

att hämta ut den mot en

symbolisk förvaringsavgift

på mellan 120-240

kronor.

De cyklar som inte

hämtas alls lämnas in på

auktion och överskottet

går till statskassan. Men

det blir nog inte så mycket

pengar till staten, för

nästan alla cyklar hämtas

ut efter tre månader. Det

framgår inte av statistiken

om den hämtas ut av

ägaren eller inlämnaren.

Men förra året lämnades

201 cyklar in i Östersund

och bara 39 stycken gick

till auktion.

KATARINA FRANCK

REAN FORTSÄTTER!

// Nishiki Dare 24"

Tuff juniorcykel med skivbroms fram,

Shimanoväxlar, Framdämpad, Aluminiumram.

3vxl. m fotbroms: 3795kr

Finns även Grön, 21vxl för 3495kr

6 månader ränte- och betalningsfritt,

inga avgifter tillkommer. Säker och

körklar med 1 års kostnadsfri service.

ÖPPETTIDER:

Månd–Fred: 10–18

Lör: 10–15

// Nishiki Rule 26"

PÅ 2 HJUL

33

Foto: Katarina Franck

Dirtcykel, Shimano skivbroms

& växlar, Framdämpad, Aluminuimram.

Finns även Vit.

Nu: 5395kr Ord: 5795kr

Hemv. 26 • 063-51 46 70

www.sodersport.com

Årets serviceföretag i Östersunds kommun 2007

– Allt du behöver året runt!

Vi har fyllt en

hel båt med

2009 års MCkläder,

skor

och hjälmar.

HALVA

PRISET.

FÖRST TILL

KVARN!

30 år

1980-2010

Inspektörsv. 18, Lillänge 063-51 01 47

Moped- & MC-dag!

lör 8 maj

kl 10-15

Demodag.

Kom och

provkör!

VÄLKOMNA!

HALVA

PRISET!


34

MOTOR-

BLOCKET

Nyheter, tester och reportage

Obama nekas miljölimo. Man skulle kunna

tro att USA:s president får allt han pekar på, men så är

inte fallet. När Barack Obama ville konvertera om sin

limousin ”The Beast” till en hybrid sa Secret Service

blankt nej. Anledningen? Livvakterna ansåg att pansarvagnen

inte var tillräckligt tillförlitlig och att den i

en krissituation inte skulle klara av att accelerera lika

fort. Ingen miljöbil för presidenten med andra ord,

men som plåster på såret har den amerikanska staten

istället köpt in 5 000 hybridbilar för federal användning.

Ett steg i rätt riktning tycker presidenten som

helt enkelt får nöja sig med att glida runt i sin törstiga

V8 limousine!

Ingen la(r)vig Toyota. Bara några timmar innan det stora vulkanutbrottet bröt ut på den

isländska glaciären Eyjafjallajökull och satte stora delar av Europas fl ygtrafi k helt ur spel kunde vi se bilder

av en Toyota Hilux bege sig bort mot vulkankratern. Ombord fanns ett gäng forskare som hade uppdraget att

fästa övervakningsutrustning innan vulkanen började spy ut aska upp i luften. Förutom rejäla 38 tums däck

är geologernas terrängbil även försedd med all nödvändig extrautrustning man kan tänkas behöva under en

expedition av denna kaliber. För till skillnad från fl ygtrafi ken så är det inte mycket som kan stoppa en Toyota

Hilux. Mission complete!


Minitest:

OPEL CORSA

Corsa betyder tävling på italienska och inget kan väl vara

ett mer felaktigt namn på den storsäljande småbilen. Vår

testvagn är visserligen gul som en sportbil från Porsche,

men det är också den enda likheten. Opel Corsa har sålts

i elva miljoner exemplar sedan introduktionen år 1982 och

nu är det dags för en uppdaterad version som ser exakt ut

som den gamla.

Men stirra dig inte blind på det yttre - det är under huven

saker och ting har hänt.

FÖR BARA tre år sedan

genomgick den populära

småbilen den mest

radikala förändringen i

hela sin 28-åriga karriär,

så det kanske inte är så

konstigt att tyskarna gett

designavdelningen ledigt.

Detsamma gäller interiören

som är identisk med

”gamlingen”– den här

gången måste man verkligen

köra bilen för att

upptäcka skillnaderna.

OPEL CORSA är riktigt

skön att färdas i tack

vare fi na justeringsmöjligheter

av förarstolen.

Baksätet är normalstort

för klassen och vi kan

BORRNING

ENERGI &

VATTENBRUNNAR

Levererar och monterar

NIBE värmepumpar

TINBAK

ENERGI

Tel. 0644-410 23

inte låta bli att imponeras

över åkkomforten.

Med tre dörrar blir bilen

faktiskt betydligt tuffare

än med fem, ändå är prisskillnaden

5 000 kronor.

GRUNDMOTORERNA består

av fyra nyutvecklade maskiner,

varav inroparen

på 1,2-liter och 85 hästkrafter

kan bli din för 129

900 kronor.

En handjagad manuell

låda är standard, men

väljer du till automaten

så blir bilen miljöklassad

i ett nafs med sina 119

gram i koldioxidutsläpp.

Maskinen funkar men

är ingen supersprinter

Foto: Staffan Swedenborg

och det kan vara värt

att lägga till 8 000 spänn

och få den femton hästar

starkare 1,4:an.

JÄMFÖRT MED de tidigare

maskinerna har bensinarna

högre effekt och

bättre vrid, men drar

betydligt mindre soppa

vilket resulterar i minskade

koldioxidutsläpp.

Vill du hellre köra diesel

så fi nns två miljöalternativ

på 75 respektive 95

hästkrafter. Den sistnämnda

dricker blott 0,37

liter milen och man tar

sig 122 mil på en tank!

JOHANNES GARDELÖF

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal

Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00

Nya vägarbeten på gång

I sommar blir det ovanligt

intensivt med anläggningsarbeten

i och i

närheten av Östersund.

Här är några av dem:

FRÖSÖBRON. Renovering av

brobanan. Södra halvan av

bron byggs om 2010. Innebär

dubbelriktad trafik på norra

brohalvan. Trafik på Vallaleden

och från Vallsundsbron i riktning

mot Östersund leds via

Frösövägen.

STUGUVÄGEN/Krondikesvägen.

Cirkulationsplats.

Byggtid från början av maj till

slutet av juli. Ingen genomfartstrafik

genom korsningen

under byggtiden. Omledning

av trafik.

MARIAVÄGEN, mellan Krondikesvägen

och Tegelbruksvägen.

Ombyggnad av gatan

och plantering av ny trädallé.

Byggstart i maj.

OPEVÄGEN. Fjärrvärmeledning

från Ö Odensala till

Brunflo. Byggtid från början

av maj till slutet av oktober.

Signalreglering kommer att

tillämpas på vissa sträckor.

E14 FÖRBI ÖSTERSUND.

Beläggningsarbeten. Byggtid

från juni till augusti. Arbete

utförs främst nattetid. Vid

behov omleds trafiken via

Östersund, Torvalla, Ope.

OPEVÄGEN. Ombyggnad

gång- och cykelväg vid Ope

skola. Byggtid juni - augusti.

KONVALJEVÄGEN. Ombygg-

nad av gatan. Byggtid augusti

- oktober.

HAGVÄGEN/CHAUFFÖRVÄGEN.

Cirkulationsplats. Byggtid från

början av augusti till slutet av

oktober. Ingen genomfartstra-

Bränsleförbr. bl. körning: SX4 2,0 Diesel 2WD–1,6 4WD 4,9–6,5 l/100 km. CO 2 129–149 g/km. Miljöklass

Euro5. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti.

*Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n 3,99%. Kontant 30%. Restvärde 50% av

nybilspriset efter 36 månader. Eff ektiv ränta 5,01% (inkl. uppläggnings- och aviavgift). Bilen på

bilden är extrautrustad.

35

fik under byggtiden. Omledning

av trafik.

TÖRNSTENSGRÄND, mellan

Prästgatan och Kyrkgatan.

Ombyggnad med plattor och

gatsten. Byggs på höstsidan.

RÄTT PARTNER FÖR DIG!

Försäljning • Service • Reservdelar

Kör du en Partner eller använder hemredskap

från Honda, Stiga, Jonsered... ja

allt med Briggs & Stratton, Tecumseh

eller Hondamotorer - då vet du vart du ska

vända dig när det gäller reservdelar och

service.

NYA SUZUKI SX4

VÄXLAR UPP

129.900:-

MINICROSSOVER FRÅN 983:-/MÅN*

SX4 4GRIP MED i-AWD FRÅN 166.900:-

EN STORLEK STÖRRE ÄN PRISET

Vi har inte gjort den större. Nya Suzuki SX4 är fortfarande en

rymlig minicrossover i lilla mellanbilsklassen. Däremot har vi

gjort den ännu bättre, och prislappen ännu mindre. Bland annat

har vi utvecklat två helt nya motorer, ny interiör och ny front.

Välkommen in på en provtur.

www.bilcity.se

BILCITY - maskincentralen

Chaufförsvägen 28 ÖStersund

063-12 75 20, fax 063-10 75 48

suzuki.se


36

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Namn........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Förra kryssets lösning Ni vann

Stort tack till er alla

som löste förra månadens

korsord.

Vinnare två biobiljetter:

SONJA GABRIELSSON

Krutvaktargränd 13

ÖSTERSUND

Andra och tredje priset

består av en biobiljett

BENGT STAFFANSSON

Timmervägen 31

ÖSTERSUND

MARIANNE AGDLER

Sågstigen 21

FRÖSÖN

Lös krysset – biobiljetter i pris!

Den här tiden på året får man faktiskt lust att sjunga.

Ja, tänk på alla körer som sjunger in våren – och

sedan kommer alla skolavslutningar. Stortorgets kör

står i centrum för månadens korsord.

Första pris: Om du löser krysset rätt har du chans att

vinna två biobiljetter till valfri föreställning på Biostaden

i Östersund.

Andra och tredje pris: En biobiljett vardera.

Vi vill ha den rätta lösningen senast den 21 maj.

Skicka in lösningen till:

Kryssa rätt, 100 procent Östersund

SAMUEL PERMANS GATA 28 A, 831 42 Östersund

Lycka till!

Bildgåtan Lösning & vinnare

Var kan man se denna bild? Skicka in det rätta

svaret så kan du vara med och tävla om två biobiljetter.

Svar senast 21 maj. Skicka in ditt svar till:

Bildgåtan, 100 procent Östersund,

Samuel Permans Gata. 28 A, 831 42 Östersund.

Eller mejla svaret till:

bildgatan@100procentostersund.se

Visst är det en del av runstenen.

Men en mycket liten del förstås. Stenen

gjordes på 1000-talet och står sedan

1987 vid gamla landstingsborgen på

Frösön. Rätt svar har vi fått från:

TUVA HORNER LARSSON

Regementsgatan 36B, Östersund

Grattis! Du vinner två biobiljetter, som

vi skickar hem till dig.


DEMAB I LIT AB

Adress: Lits-Bye 325, Lit.

Registrerat: 2010-02-26.

Verksamhet: Service och

reparation av motorfordon.

Styrelse: Henriksson, Per

Olof Magnus, Lit.

OUTSIDE WINDTECH

SWEDEN AB

Adress: Öneslingan 5,

Frösön

Registrerat: 2010-02-26

Verksamhet: Bygga, driva

och äga vindkraftverk. Vindmätning,

uthyrning vindmätare,

vindanalyser och handel

med värdepapper, fast och

lös egendom.

Styrelse: Eriksson, Bengt

Göran, Östersund, (vd)

Mikaelsson, Karl Magnus,

Östersund, Säterhall, Pär

Ola, Frösön och Jonasson,

John Erik Fritiof, Östersund.

ADVOKAT BO VICTOR

Adress: Storgatan 30, Östersund.

Registrerat: 2010-01-14.

Verksamhet: Advokatverksamhet,

Östersund,

Innehavare: Victor, Carl Erik

Bo, Östersund.

AVU

Adress: Trefaldighetsvägen

2B, Frösön.

Registrerat: 2010-02-23

Verksamhet: Sjukvård,

utbildning inom hälso- och

sjukvård och informatik.

Innehavare: Ström, Greger,

Frösön.

NYA

FÖRETAG

I ÖSTERSUND

SMECH FÖRSÄLJNING

Adress: Videvägen 7, Frösön.

Registrerat: 2010-02-25.

Verksamhet: Utbildning av

instruktörer i avancerad

förarutbildning.

Innehavare: Turhagen Åsell,

Jeanette Maria, Frösön.

HYRFIRMAN I ÖSTERSUND HB

Adress: Snorres väg 207,

Frösön.

Registrerat: 2010-02-24.

Verksamhet: Uthyrning av

popcornmaskin, minibuss,

godis- och fikavagnar.

Styrelse: Boije, Lars Peter,

Frösön och Karlsson, Ulf

Bertil, Östersund.

FIRMA MORGAN LUNDIN

Adress: Slånbärsvägen 29,

Östersund.

Registrerat: 2010-02-19.

Verksamhet: Service till fastighetsägare

och liknande.

Innehavare: Lundin, Lars

Morgan, Östersund.

Vad är det som hindrar

oss att nå dit vi vill?

Sitter i Estland och undrar

hur länge askmolnet

kommer att hindra fl ygen

från att gå. Vi är här och

håller en yogalärarutbildning som är

inne på sitt tredje år av fyra och det

är inte första gången som det kommer

hinder i vägen för vår hemresa.

För drygt ett år sedan blev vi kvar

här två dagar extra på grund av en

snöstorm. Den hemresan glömmer vi

inte i första taget!

I YOGA SUTRA, yogans grundtext,

talas det om något som på sanskrit

heter Antarayas. Det betyder ungefär

”det som stoppar rörelsen”.

Antarayas är som gråsuggor eller

potthål på vägen, det som hindrar

oss att röra oss framåt mot vårt

mål. Här handlar det inte direkt om

resmål, utan mer om våra mål av

förändring och utveckling.

Så vad är det då, enligt yoga, som

kan hindra oss att nå dit vi vill?

1. SJUKDOM. Blir vi sjuka eller skadade

så kan det hindra oss att göra det vi

tänkt.

Men all sjukdom är inte automatiskt

ett hinder, åtminstone inte

på längre sikt. Sjukdom kan också

vara det som gör att vi tar tag i vår

situation, det som motiverar oss till

förändring.

www.miroi.se

kunskap | utbildning | utveckling

Ni hittar oss nu på

Odenskogsvägen 15 i Östersund

ODENSKOG

Fagerbacken

www.miroi.se

076 - 762 49 76 (Linnea) | 076 - 762 49 75 (Lasse) | 073 - 051 67 52 (Åsa)

Hagvägen

E14

2. HAST. Ofta har vi så bråttom att nå

dit vi vill att vi gör saker slarvigt och

oövertänkt. Kanske begår vi misstag

i brådskan och i slutänden tar det

längre tid att nå målet än om vi tagit

god tid på oss.

3. TVIVEL. Tror vi inte på det vi gör

lägger vi mindre tid och energi på

det, så om tvivlet sätter in så är det

svårare att nå målet.

4. ATT GÖRA FÖR MYCKET. Ibland är vi

så ivriga att vi gör för mycket. Det

kan bli för mycket av allt, även det

som i grunden är bra för oss.

5. ATT GE UPP. För många av oss är

det lättare att börja än att slutföra.

Vi bestämmer oss för att göra något

och sätter i gång med stor entusiasm,

men innan vi hunnit halvvägs så ger

vi upp. Det kan också vara så att vi

faktiskt når vårt mål, men väl där så

kan vi inte hålla oss kvar, utan faller

tillbaka i gamla vanor.

ASKMOLN och snöstorm är hinder

som vi inte kan göra något åt. Går

det inte att fl yga så går det inte, allt

vi kan göra är att hitta andra vägar

för att komma hem eller njuta av att

vara här.

Det är tur att vi trivs i Tallinn och

att vi gillar att åka båt!

Utbildningarna som

din framtida arbetsgivare

har skapat!

Sök till nya Yrkeshögskolan

100 PROCENT

YOGA

Karina Freij

37

OM KARINA:

Har själv utövat yoga i sjutton

år. Yogalärare på heltid sedan

åtta år.

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och betyder

förening av kropp, tanke och

själ.

FRÅGA OM YOGA:

Har du någon fråga som du

skulle vilja ställa till Karina?

Mejla:

yoga@100procentostersund.se

» Ledarskap och förbättringsarbete 2 år - Östersund

» Internationell Servicetekniker 2 år - Örnsköldsvik

» Produktionstekniker 2 år - Örnsköldsvik

» Automationsingenjör 2 år - Umeå

» Projektledare El (Allmän behörighet) 1 år - Umeå

» Butikschef/Ledare inom shoppingturism 1 år - Luleå

» Internationell Svetsspecialist 1,5 år - Luleå

» Applikationsutvecklare 2,5 år - Stockholm

» Köksmästare 1 år - Distans

Besök www.lernia.se/yh eller ring

0200 - 384 384. Sök senast 17 maj.

Ge blod ge liv

Ring oss på 063-15 41 35Östersunds sjukhus


38

First Ascent: Alone on the wall. Amerikansk dokumentärfilm om frisoloklättring och en av filmerna som visas vid filmfestivalen Elixir på Storsjöteatern.

Foto: Sender Films

Ny fi lmfestival visar extrema sporter

AKTUELLT

I MAJ

Filmfestivalen

Elixir

Den 4 maj kommer filmfestivalen

Elixir till Östersund.

Under en helkväll på

Storsjöteatern visas sju

dokumentärfilmer på temat

action.

Mannen bakom filmfestivalen

är journalisten och

filmaren Emil Sergel.

Festivalansvarig. Emil Sergel är

mannen bakom filmfestivalen Elixir.

Den 4 maj är det dags för alla som är intresserade av extremsporter och dess utövare att besöka

Storsjöteatern.

Då kommer filmfestivalen Elixir till Östersund, med möjlighet att se sju olika dokumentärer om

bland annat fridykning, forskajakpaddling och frisoloklättring.

Vad är Elixir?

– Elixir är en fi lmfestival

som fokuserar på

äventyrsdokumentärer.

Någon sådan festival har

inte arrangerats tidigare

i Sverige.

Det säger Emil Sergel,

journalist och fi lmare

från Göteborg, som är

ensam ansvarig för fi lmfestivalen

Elixir.

Varför vill du ordna en

filmfestival av den här

typen?

– Det saknas en

plattform för fi lmer

om actionsporter, och

eftersom jag är fi lmare

själv så vet jag hur svårt

det kan vara att få ut det

man gör.

Jag har en stor passion

för sådana här fi lmer

och jag tänkte att om jag

gillar dem så kan andra

göra det.

ELIXIR ÄGER RUM under

en helkväll på Storsjöteatern.

Då visas sju fi lmer

om bland annat dykning,

kajakpaddling och

klättring.

Det blir också världspremiär

för den franska

fridykningsfi lmen Deep

Blue och den svenska

surffi lmen Kontrast.

– Jag vill visa sådant

som ingen har sett tidigare

och så skall fi lmerna

vara prisbelönta.

FESTIVALEN KOMMER till

städerna Östersund,

Växjö, Göteborg och

Stockholm.

Foto: Axel Ramonet

Deep Blue. Den franska fridykningsfilmen som visas vid filmfestivalen och som samtidigt har

världspremiär.

Hur kommer det sig att

just Östersund hör till

de utvalda?

– Det fi nns två anledningar.

Östersund är

staden med mest friluftsintresse

i Sverige, jag vet

många som har fl yttat

till jobb eller utbildning

i Östersund för just

friluftslivet. Dessutom är

jag faktiskt uppvuxen i

Hackås, fast jag bor i Göteborg

sedan ett par år.

TILL HÖSTEN BLIR det ytterligare

en festival, men

med tonvikten på vintersporter

som skidor,

snowboard och olika expeditioner.

Tanken är att

de fyra städerna årligen

skall få två fi lmfestivaler

av det här slaget.

Utövar du någon actionsport

själv?

– Man kan väl säga att

jag är den evige nybörjaren.

Har provat fridykning

i Egypten och surfat

i Costa Rica. I sommar

blir det mountainbike,

jag är nyfi ken på allt.

ANN-CHARLOTTE EISFELDT


Utställningar

24 april – 29 maj

Nu – 23 maj

I NATURENS RUM. Upplev naturens

former och glödande

färger i en unik bildvärld.

Jämtlands läns konstförening

presenterar Ingegerd

Möller, målare och grafiker,

uppvuxen i den jämtländska

fjällvärlden. Mångsidig

konstnär som varit verksam

i mer än fem decennier och

är representerad i ett stort

antal offentliga sammanhang.

Jamtli.

Nu – 31 dec

PRIMUSRUMMET. Öppet

tisdagar och torsdagar kl.

12-15. Glöm inte detta

speciella galleri! Här visas

akvareller, oljemålningar,

pasteller, skulpturer och

ryor skapade av Östersunds

antagligen mest kände

konstnär Primus Mortimer

Pettersson 1895-1975. Här

kan man också se norske

konstnären JonArne Mogstads

skisser för Primavera

Måleri Grafik Foto

Performance Design

Teckning Akvarell

– en hyllest til Primus sine

himler. Landstingshuset,

Kyrkgatan 12

Nu – 25 april

KERAMIK. Margareta Hafstad,

Mörsil, har experimenterat

med gestaltning vid tillverkning

av bruksföremål - ett

försök att åstadkomma uttryck

och figurer även i kärl.

Härke.

Fibbla. Annica Nordin

visar imaginära växter i

inre och yttre landskap.

Livskraft, växtkraft, spirande,

grönt... på Galleri

Remi.

Nu – 25 april

BLANDTEKNIK. Jukka Nyström

från Nälden. Han arbetade

i många år som typograf,

men har nu det konstnärliga

arbetet som sin huvudsakliga

syssla; måleri, skulptur,

collage, mosaik, fotobaserade

bilder – och en blandning

av alla dessa tekniker.

Galleri Eken.

Nu – 25 april

MÅLERI OCH GRAFIK. Dan

Wirén, Stockholm ställer

ut måleri och grafik. Han är

utbildad vid Gerlesborgsskolan

och Konsthögskolan

i Stockholm. Har gjort offentliga

utsmyckninar bland

annat på KTH och Danderyds

sjukhus i Stockholm.

Ahlbergshallen.

Nu – 28 april

MÅLERI. Utställning med

verk av Birgit Ståhl Nyberg.

Konstnär, född i Hammerdal

1928. Ett måleri med starka

drag av socialrealism. Galleri

Bolin.

Nu – 5 maj

MÅLERI. Annica Nordin ställer

ut målningar i blandteknik

på papper, pannå och

duk. Färgstarka organiska

former och skrapiga ytor.

Imaginära växter i inre och

yttre landskap. Galleri

Remi.

NU – 7 maj

NÄRVARO AV LJUS. Utställning

av Kaj på Höjda. Målningar

i akryl med tema vårmotiv

och naturstämningar. Galleri

S.

Nu – 15 maj

KERAMIK. Anniki Andersson,

Östersund. Drejeriet.

1 maj – 16 maj

MÅLERI. Leif Öhr, Gällö, är

konstnär, konstrecensent

och lärare i konsthistoria.

”Det konstnärliga uttrycket

sker främst genom måleri

i en koloristisk tradition -

färgen får bära uttrycket

snarare än det innehållsliga”.

Härke.

3 maj – 31 maj

MÅLERI. Christin Brännström

visar färgstarka oljemålningar

på duk. Café Otto.

8 maj – 23 maj

ELEVUTSTÄLLNING. Elever

från andra årskursen vid

Östersunds Konstskola

visar arbeten i olika tekniker

från det gångna läsåret.

Ahlbergshallen.

39

Hus med träd. Akvarell av Leif Öhr, som ställer ut på Härke Konstcentrum i maj.

8 maj – 26 maj

VÅRSAMLING. Ett antal konstnärer

ställer ut. Det de har

gemensamt är att de aldrig

ställt ut på galleriet tidigare.

Galleri Remi.

8 maj –27 maj

MÅLERI. Fredrik Lindberg är

född 1975 i Luleå, men bor

och arbetar i Stockholm.

Motiven i målningarna

består ofta av scener ur det

förflutna - funderingar kring

vad vi egentligen minns och

vad vi hittar på för att skapa

en komplett bild. Galleri

Bolin.


40

Musik – från klassiskt till

hårdaste hårdrock

Föreläsningar Stå upp

Poesi Teater Show Dans

KALENDER

24 april – 29 maj

Lördag 24 april

CYKELBYTARDAG. Även ett

parti splitternya cyklar.

Betalning sker kontant.

ElektroDiesel (Mitt emot

Fresks). 12.00 - 14.00

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset. Häggenås. 13.30

WENDLAS VÅRSHOW. Året

avslutas med fartfylld dansshow.

Storsjöteatern.

14.00 & 19.00

TEATER. Grumma Grimhild.

För alla åldrar. Teaterverkstaden.

15.00

KONSERT. Linnékvartetten

med Öystein Baadsvik.

Antik- & samlarmässa

ÖSTERSUND

LÖRDAG 1/5

kl 10.00 – 16.00

SÖNDAG 2/5

kl 11.00 – 15.00

GÖVIKSHALLEN

Klassisk brassmusik, tubasolo

och folkmusik. Sunne

Kyrka. 18.00

REVY. Sissela Kyle. Dina dagar

är räknade! En parodi,

revy eller monolog med

Sveriges roligaste kvinna.

Folkets hus. 19.30

Söndag 25 april

LOPPMARKNAD. Chans till

fynd. Furuparken. 10-14

CYKELBYTARDAG. Även ett

parti splitternya cyklar.

Betalning sker kontant.

ElektroDiesel (Mitt emot

Fresks) 12.00 - 14.00

Massor av samlarprylar

som möbler, allmoge,

klockor, mynt, vykort,

frimärken, koppar,

tenn, smycken, glas,

porslin, textilier,

dockor, knivar, figuriner, samt

1000-tals saker till.

Entré 40:- Cafeteria. Välkomna.

M event

ALLT ÄR TILL SALU!

Tel. 0703-49 78 40

Cirkus Cirkör. Foto: Mats Bäcker Sounds @ Shadows. Gustav Hylén, Tomas Nykvist och Lars Ericsson

TEATER. Grumma Grimhild.

För alla åldrar. Teaterverkstaden.

15.00

STÅ UPP. Magnus Betnér.

Extraföreställning av Livets

Ord. Storsjöteatern. 19.00

Måndag 26 april

FÖRELÄSNING. Samiska trumman

– vad säger de om samisk

religion och kultur. Rolf

Christoffersson berättar om

Samiska trumman utifrån sin

avhandling och bok Med tre

röster och tusende bilder.

Gaaltije. 18.00

Tisdag 27 april

ÖPPET HUS. Föreningsarkivet

fyller 30 år och firar med

öppet hus. Landsarkivet.

14.00 - 17.00

KONSERT. Sounds @ Shadows.

I samarbete med

några av Jämtlands fotografer

och bildkonstnärer

skapas denna audiovisuella

upplevelse av ljudkonstnären

Gustav Hylén tillsammans

med musikerna Tomas

Maria cello Angella violin Lucia piano

Ahn trio

Trion förtrollar sin

publik världen över!

tors 6 maj 19.00

Gamla Teatern

www.ahntrio.com

Nykvist och Lars Ericsson.

Färgfabriken. 23.00

Onsdag 28 april

BLUESCAFÉ. Hans Söderberg

berättar och spelar skivor

under rubriken “Min väg till

blues och rock”. Svenssons

Kafé. 19.00

NYCIRKUS. Wear it lika a

crown. Cirkus Cirkör i kittlande

action, halsbrytande

humor och med uppkäftigt

engagemang. Storsjöteatern.

19.00

ÖPPEN FÖRSKOLA.Våren hälsas

med majblommor. Hackåsgården,

Jamtli. -12

Torsdag 29 april

TEATER. Karlsson på taket.

En timme med en av Astrid

Lindgrens fina berättelser.

Storsjöteatern. 18.00

TEATER. Teater Barda är

tillbaka med Megafon, som

grundar sig på skådespelarnas

egna livserfarenheter.

Hur är det att vara en

person med utvecklingsstörning?

Länskulturen,

Folkets hus. 19.00

NYCIRKUS. Wear it lika a

crown. I ett snurrande scenrum

rör sig cirkusartisterna

genom en värld av illusioner,

skuggspel, knivkastning,

akrobatik, jonglering, dramatik

och komik. Cirkus Cirkör

i kittlande action, halsbrytande

humor och med

uppkäftigt engagemang.

Storsjöteatern. 19.00

JAZZKONSERT. High Coast

Orchestra med Signe Eeg.

Konsert under ledning av

Fredrik Norén. Gamla Teatern.

19.30

Fredag 30 april

LUNCHKONSERT. Birka musikutbildningar.

Gamla

Kyrkan. 12.00

KONSERT. Sounds @ Shadows.

I samarbete med

några av Jämtlands fotografer

och bildkonstnärer

skapas denna audiovisuella

upplevelse av ljudkonstnären

Gustav Hylén tillsammans

med musikerna Tomas

Nykvist och Lars Ericsson.

Storsjöteatern. 12.00

TEATER. Teater Barda är

tillbaka med Megafon, som

grundar sig på skådespelarnas

egna livserfarenheter.

Hur är det att vara en

person med utvecklingsstörning?

Länskulturen,

Folkets hus. 14.00

VÅRKONSERT. Traditionellt och

nytt blandas när Sångarbröderna

tillsammans med

damkören Alma sjunger in

våren. Exercishuset, Campus.

16.00-17.30

VALBORG I VINTERPARKEN.

Stans största majbrasa

och Frösökören sjunger

in våren. Fika och korv till

försälj ning. Hålltider: 20:00

Fikaserveringen öppnar.

21:00 Majbrasan tänds och

Frösökören sjunger in våren.

21.30 Fyrverkeri! Vinterparken.

20-21.30

HÅRDROCKSVALBORG. Monster

of Walborg. Med Troopers

och Hårdrocksbandet.

Åldersgräns 18 år, alternativt

med målsmans sällskap

Storsjöteatern. 22-00

(INSLÄPP. FR. 20.00)

Lördag 1 maj

ANTIK- OCH SAMLARMÄSSA.

Massor av samlarprylar som

möbler, allmoge, klockor,

mynt, vykort, frimärken,

koppar, tenn, smycken, glas,

porslin, textilier, dockor,

knivar samt mycket till. Alla

besökarna bjuds på kaffe!.

Gövikshallen (vid Berners)

10-16

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset. Häggenås 13.30

Söndag 2 maj

ANTIK- OCH SAMLARMÄSSA.

Massor av samlarprylar som

möbler, allmoge, klockor,

mynt, vykort, dockor, knivar

samt mycket till. Gövikshallen

(vid Berners). 10-16

Måndag 3 maj

FÖRELÄSNING. Genom rymden

i en plåtburk. Christer

Fuglesang, Sveriges första

rymdfarare, håller en öppen

föreläsning. Han berättar

om sina tvårymdflygningar

2006 och 2009. Campus.

F 214. 19.00

Tisdag 4 maj

LUNCHMÖTE. Tyck till om

landsarkivets verksamhet.

Gå dit och ta en kopp

kaffe och en smörgås, och

berätta hur du vill att arkiven

ska utvecklas. Landsarkivet.

12.00 - 13.00

FÖRELÄSNING. 1903 fick Carl

Johan Olausson handelsrättigheter

i Östersund. Han

och hans son har blivit

kända som ”Korg-Olle”.

Sonen Peter Olausson och

sonsonen berättar om dem.

Jamtlis arkiv. 18.30

FILMFESTIVAL. Elixir. Sveriges

första filmfestival för

actionsporter och äventyr.

Storsjöteatern. 19-23

Onsdag 5 maj

ÖPPEN FÖRSKOLA. Släpp

käpphästarna loss. Hackåsgården,

Jamtli. 9-12

KABARÉ. Forsell. En kabaré

med texter av Lars Forssell,

sammanställda och framförda

av Anita Nyman och

Helena Svartling. Storsjöteatern.

19.00

Torsdag 6 maj

TRAV. Med V 65. Östersundstravet.

18.30

KONSERT. Ahn Trio. Internationellt

gästspel av en

pianotrio med modern och

relativt lättlyssnad repertoar.

Gamla Teatern. 19.00

FÖRELÄSNING. Kay Pollak: Att

växa genom möten – och

välja glädje. Om att se

problem som möjligheter.

Om att undgå att bli offer

för andra och för omständigehterna.

Om att bli den

styrande kraften i sitt eget

liv. OSD (Folkets hus).

13 - 16 OCH 19.00 - 22

Fredag 7 maj

LUNCHKONSERT. Henrik Hallberg

och Stefan B Nilsson.

Gamla Kyrkan. 12.00

JUBILEUMSKONSERT. Jubileumskonsert

- Jämtlands

Län 200 år - med Anna

Hanning och Anders Larsson.

Musik av Wagner,

Brahms, Gerschwin, Sibelius,

Strauss Rossini och

Peterson-Berger. Storsjöteatern.

18.00

MUSIKAL. Just another musical.

Med Frösö Vokal och

DUF Dramatiska Ungdomsföreningen.Storsjöteatern.

19.00

KONSERT. John Edwins

enmansvaudeville. P Danielsson

(Friteatern o Blue

Mountain boys) är musikern

och historieberättaren som

underhåller med sin enmansvaudeville.

Framträder med

banjospel, guitarpicking,

cloggdans och berättelser

från sin barndom. Stocke

Titt. 19.00

DANS. Premiär för sommardanserna.

Date spelar.

Sandviken. 21-01

Lördag 8 maj

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset, Häggenås 13.30

SHOW. Radio Nord kommer

tillbaka – upplev 60-talet

igen. Siw Malmqvist,

Lill-Babs och Ann-Louise

Hansson. OSD (Folkets

hus). 19.00

Söndag 9 maj

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset, Häggenås 13.30

MUSIKAL. Just another musical.

Med Frösö Vokal och

DUF Dramatiska Ungdoms-


föreningen. OSD, (Folkets

hus). 16.00

Torsdag 13 maj

SHOW. Radio Nord kommer

tillbaka – upplev 60-talet

igen. Siw Malmqvist,

Lill-Babs och Ann-Louise

Hansson. OSD (Folkets

hus). 19.00

TEATER. Thorsten Flinck –

med Kenny Håkansson.

Storsjöteatern. 19.30

Fredag 14 maj

LUNCHKONSERT. Schumann

200 år. Anna Hanning, Jan

Löfgren och Stefan B Nilsson.

Gamla Kyrkan. 12.00

KONSERT. Lars Vegas

Trios vårshow. Extrakonsert!

Förra året firade 20-årsjubileum

förra året med turnéer,

Allsång på Skansen och

gästspel på Hamburger

Börs. Nu är de på hemmaplan.

Storsjöteatern. 19.00

Lördag 15 maj

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset, Häggenås 13.30

KONSERT. Lars Vegas Trios

vårshow. Förra året firade

20-årsjubileum förra året

med turnéer, Allsång på

Skansen och gästspel på

Hamburger Börs. Nu är de

på hemmaplan. Storsjöteatern.

19.00

INTERNATIONELL KULTURKVÄLL.

Konstutställning, Fotoutställning,

Bakverk från världens

alla hörn, Bildvisning och

föreläsning om Väst Papua,

Info om PeaceWorks Östersund

och våra projekt, bl.a.

HIV/AIDS-projekt i Nigeria

och Ghana. Spelning med

Five-leaf Clover kl 19.00.

Tingshuset. 14.00 -

Tisdag 18 maj

KONSERT. Improviserat X 4.

Gitarristen David Stackenäs

rör sig runt i olika spännande

ljudlandskap. Färgfabriken

Norr. 19.00

Onsdag 19 maj

ÖPPEN FÖRSKOLA. Hälsa på de

nyfödda i ladugården Hackåsgården,

Jamtli. 9-12

LUNCHTRAV. Östersundstravet.

12.20

Fredag 21 maj

LUNCHKONSERT. Kulturskolan

firar 60-årsjubileum. Gamla

Kyrkan. 12.00

Lördag 22 maj

SPRINGMEET. Med motormarknad,

utställning,

underhållning och servering.

Speaker: Billy Söderin.

Optands flygfält. 9-15

BILBINGO. Även lotterier,

lyckohjul samt fika. Fören.

huset, Häggenås 13.30

FORBONDEMARSCH. Kattstrupen

- Täng. Kolbulleservering

efter halva vägen.

Kattstrupen. 10-16

VÅRMARKNAD. För alla som

är intresserade av trädgård,

slöjd, inredning, hantverk

och kulturhistoriska hus.

Jamtli. 11-17

Söndag 23 maj

VÅRMARKNAD. För alla som

är intresserade av trädgård,

slöjd, inredning, hantverk

och kulturhistoriska hus.

Jamtli. 11-17

Onsdag 26 maj

ÖPPEN FÖRSKOLA. Vårfinal i

det gröna. Hackåsgården,

Jamtli. 9-12

ÖPPEN SCEN. Gör’t – öppen

scen för musik och scenkonst.

Tingshuset. 18-22

Fredag 28 maj

CYKELTÄVLINGAR. Vertex Velo.

Inleds med backsprint på

fredagskvällen där alla som

har en cykel i stan kan vara

med. Det handlar om att

cykla 1900 meter samt

avverka en stigning på 130

höjdmeter. Start Lövsta på

Frösön och mål på vändplan

vid Frösötornet. Lövsta.

Lördag 29 maj

CYKELTÄVLINGAR. Vertex Velo.

två olika banalternativ, en

lite längre sträckning på

100 km och en kortare på

50 km. Öppen motionsklass

för ALLA deltagare. Lövsta.

MOTORMÄSSAN. Motorhelg

utan dess like med mycket

nostalgi, nutid och framtidsvisioner.

Pågår lördag och

söndag. Frösö Park (fd

F 4.) 10-17

KONSERT. Remembering.

Med Linda Petterson Bratt

Band. Svarta Lådan,

Länskulturen.

ÖPPET MÅNDAG-LÖRDAG

Dagens lunch måndag-fredag

www.gamlateatern.se, 063-51 16 00

SOMMAREN 2010

Dansdags!

Födelsedag = fri dansentré!

07 maj Date

14 maj Jannez

21 maj Torgny Melins

04 juni Claes Löfgrens

11 juni Sannex

18 juni Drifters

02 juli Streaplers

Kom ihåg Wångendagen 23 maj!

Kom och se riddarspel, islandshästtävlingar, auktion med Mårten,

ponnyridning, trav- & Islandshästkadrilj. En dag för hela familjen!

Wärdshuset serverar Smakriketbuffé. Försäljning av hamburgare, korv, glass.

Tävla på vår hemsida och vinn en middag för två på

Wärdshuset under Wångendagen.

• 0640-174 00

Gör som så många redan gör,

kom och dansa till Sveriges bästa dansband!

Här dansar alla åldrar tillsammans.

09 juli Jontez

10 juli Larz Kristerz

16 juli Jannez

23 juli Blender

30 juli Widerbergs

06 aug Martinez

07 aug Highlights

Restaurang med fullständiga rättigheter.

Camping • Stugor • Tel: 063-37008

www.sandvikenscamping-stugby.com

13 aug King Edwards

20 aug Arvingarna

27 aug Fernandoz

03 sept Perikles

10 sept Zlips

Alla danser börjar kl. 21.00.

Danstaxi fr. GIII torg kl 21.00, åter

ca 01:10 - 60 kr/resa.

www.wangen.se

Matakademien rekommenderar

EN ME ESTAURANG

Smaklig måltid med lokala råvaror

ÖPPNAR I MAJ

41

STOCKE

TITT

DET ÅRETRUNTÖPPNA

SOMMARCAFÉET.

063 – 431 70, 070 – 603 07 27

stocke.titt@telia.com

stocketitt.blogg.se

ÖPPET DAGLIGEN

VARDAGAR

11.00 - 15.00

HELGER

11.00 - 17.00

1 MAJ:

VÅRBUFFÉ


42

KORT

E L L E R

GOTT

Sundsvall

tur och retur

ÄR PÅ VÄG till Sundsvall

för att gratulera ett av

mina två barnbarn.

Emma heter hon och

fyller åtta år. Mamman

heter Annika och

är min dotter, pappan

heter Tomas. Jag träffar

också Stefan, som är

mitt andra barn (Jag

har två) och kollar upp

PÅ VÄG

Hans-Erik Persson

hans nya lägenhet. Träffar även X:et som heter Karin.

Så alla mina närmaste bor i Sundsvall.

Innan jag kliver ombord på tåget har jag passerat perrongen

som är hur hal som helst.

NÄR VI FAR FÖRBI Pilgrimstad blir det stopp. All ström

slås ut och även värmen. Vilken tur att det är mitt på

dagen och att vädret är bra, vi behöver inte frysa.

Där blir vi sittande ett bra tag. Humöret är på topp,

inga sura miner. Det var inte tåget det var fel på, det

var en isolator ute på linjen som var felande.

SÅ SMÅNINGOM kommer vi till Ånge. Där blir det byte

till buss. När vi kommer fram till Sundsvalls Centralstation

är vi tre timmar sena. Humöret är fortfarande

på topp. Alla resenärer som ska vidare får bästa tänkbara

hjälp. Man ordnar så de får åka med andra tåg,

taxi eller buss. Ingen av resenärerna verkar ha blivit

strandsatt. Så resan var bra, förutom en sak; låset till

toadörren var felande, det gick inte att låsa.

På söndag kväll åker jag hem med samma tåg, utan

missöden. Låset till toadörren är fortfarande trasigt.

Strax efter starten passerar vi Folkets hus. Jag kommer

då att tänka på när jag var där på kurs.

JAG HAR BOTT OCH ARBETAT i Sundsvall i 32 år och har

varit på Folkets hus många gånger. Där träffade jag

en gång en dam som var döv, men ej stum. När man

skulle prata med henne måste man stå framför henne

så hon kunde läsa på läpparna. Rösten var kanske lite

entonig, men eljest helt ok. De som kan läsa på läpparna

gör det bra.

Jag undrar om de kan lära sig läsa på ett främmande

språk. Om någon av er läsare vet, hör av er till

tidningen.

Att människor kunde läsa på läpparna blev allmänt

känt under stumfi lmens tid i USA. Då kunde fi lmstjärnor

säga vad som helst, som till exempel ”Där sitter

den tjocka kärringen med den fula hatten”. Eller så

pratade man fräckt, eller om alldagliga saker. Huvudsaken

var att munnen gick.

De läppläsande människorna blev naturligtvis förbannade.

Det kom arga brev till fi lmbolaget.

NÄR JAG ANLÄNDER till Östersunds Centralstation är

perrongen fortfarande hal. Nu för tiden, när det är

många aktörer runt ett tåg, fungerar det sämre. Det

var bättre när SJ skötte allt.

Ha det så bra alla läsare och gå försiktigt på perrongen.

SVART-

VITT

AVLYSSNAT

”Hoppas socialbidraget räcker, lev en dag

i taget. När svärmor ringer och skriker i

luren, räkna till tio i den gyllene buren.”

...från videon ”Lycka till” av och med Jens Ganman, som han gjort apropå sommarens

stora begivenhet i Sverige. Eller som han själv uttrycker det i pressmeddelandet:

”En inte helt PK låt om det stundande bröllopet. (It’s a dirty job but someone’s

gotta do it...)”. Finns på http://www.youtube.com/watch?v=C1D67AXqjgk.

PERSPEKTIVBYTE.

Vad är rätt och vad är fel? Verkligheten låter sig varken beskrivas eller

tolkas enbart på ett enda sätt.

Grattis, ni vann biljetterna

Sissela Kyle är född 1957. Det

visste alla som deltog i förra

månadens tävling. Den 24 april

får två vinnare ta med sig någon

och se hennes show ”Dina dagar

är räknade” på Folkets hus.

Bland de rätta svaren har vi

dragit följande vinnare:

Micael Lindbäck, Brunflovägen

34 i Östersund och Marianne

Eskilsson, Lits Prästbord, Lit.

Grattis och ha en trevlig kväll!

Mannen

bakom

omslaget

THOMAS Engström,

Frösön, är del i en

fi lmsuccé. Han har

designat omslaget

till fi lmen om

Eddie Meduza;

Eleganten från vidderna.

Hur kommer det

sig att du blev inblandad

i filmprojektet?

– Jag driver en

hemsida om Eddie

Meduza sedan

2002. Anakronfi lm

hörde av sig till

mig för några år

sedan och ville ha

lite information, så

jag gav dem tips på

personer de kunde

kontakta. Sedan

dröjde det något

år och Stefan Berg

från bolaget hörde

av sig och frågade

om jag ville göra

omslaget.

Och vad sade du?

– Stort ja. På en

gång. Trots att jag

aldrig gjort något

liknande tidigare.

Jo, kanske

privat, men inte

seriöst. Men de var

stränga. Jag gjorde

30-40 förslag innan

vi lyckades ena oss

om det här.

Och filmen går

bra?

– Ja. Den låg

överst på Ginzas

försäljningslista

redan innan den

kom ut, tack vare

alla förhandsbokningar.

Nu ligger

den tvåa, tror jag.

Åsa Linderborg

skrev om den

på Aftonbladets

kultursida. Hur

känns det för ett

Meduza-fan?

– Kul. Det är där

han hör hemma

faktiskt. Han är en

ikon inom kulturen

GUNNEL EDVARDSSON


HITTA

RÄTT

DIN BRANSCHGUIDE

Guiden till alla du behöver nå. Alltid i 100 procent Östersund. Vill du vara med?

Mejla hitta@100procentostersund.se eller ring 063-134949 så berättar vi mera.

Bygg > > > > > >

Vi utför allt inom bygg gg

Betongarbeten, ,

Kakel/klinker,

Mattläggning,

snickeri-arbeten n

Ring Micke! ke!

070-6773061

Nu

även

VVS!

Hushållstjänster > > > >

Camillas

TÄDSERVICE

Byggstäd

Hemstäd

Flyttstäd

Företagsstädning

Tel: 070-6596358

callemillas@bredband.net

Studieförbund (f)

Arbetskläder

Elinstallationer

Begravningsbyråer

Med vår kunskap och

Er valfrihet behöver en

begravning inte vara dyr.

Rådgör med oss!

ellebrinks begravningsbyrå

Bilförsäljning

Din bilhandlare

i Krokomsporten

Vi säljer bilar, fyrhjulingar,

samt moped.

Bilverkstäder

Feng shui Fönster/dörrar Golvslipning

Låssmeder

Lösullsisolering

Målerier Pantbanker Radonsanering > > > > Restauranger

www.brunflomaleri.se

Brunfo Måleri utför kvalitativa

jobb till ett skäligt pris.

Tel: 063-21042

Fax: 063-22762

Mob: 070-5851102

E-post: brunflo.maleri@telia.com

Balsta 135, 834 97 Brunflo.

Se även vår annons i tidningen!

Sjukgymnastik

effektiv

behandling

mot

huvudvärk,

nack- & ryggvärk

tel I 070-3944694

e-post I marcus@manumed.se

internet I www.manumed.se

063-517855

www.studieframjandet.se/

ostersund

Biblioteksgatan 9

831 30 Östersund

Tryckerier (forts) Trädgård

FÖR EN GRÖNARE

MILJÖ!

Nu klimatkompenserar

jag alla mina trycksaker!

Läs mer på

www.priotryck.se

TELEFON 063-10 20 10

Vi kan husgrunder, gator, vägar,

vatten- och avlopp, stängsel,

grindar och givetvis markarbete!

070 - 607 66 20

ab.angsta@telia.com

Flyttstädning

Fönsterputsning

Barnpassning

Sopsortering

Städning

Skyltar

Ge någon du tycker om

ett presentkort på hjälp

hemma!

070-685 86 01

ps. Vi städar också på företag!

Låna av dig själv!

Inga kreditbedömningar

Betalningsanmärkningar

spelar ingen roll

Snabbt, enkelt och säkert

Färjemansgatan 19 • 063-510606

www.pantbankenostersund.se

0640-107 20

0640-105 65

Alla typer av

Elinstallationer.

Välkommen att anlita oss.

IT

Markarbeten

Studieförbund > > > > > > > > > >

Välkommen till våra kurser,

anmäl dig idag!

Rådhusgatan 37

063-57 00 00

www.jh.abf.se

Brunflovägen 5

831 36 ÖSTERSUND

tel/jour. 063-10 21 81

Bostad: Hovermo 0643-401 99

ellebrink@begravningar.se

Vi har det du söker

Musik Data Hantverk

Språk Båtförarintyg

mm mm. Välkommen

till oss för mer info.

Storgatan 25 831 30 Östersund.

063-510060

www.medborgarskolan.se

Länstrafikens bussar fraktar

gods. Vill du veta mer om

tider, priser, linjer och

avgångar, ring gärna:

Östersund

063-13 18 30

www.bussgods.se

Vuxenutbildning > > > .

• Vuxenutbildning

• Grafiska kurser:

Photoshop

Indesign

Dreamweaver

• Ekonomiutbildningar

Välkommen

till oss

www.mikaelssonbil.se

Krokomsporten 1, Krokom

Telefon: 0640 - 627 58

Nya fönster

monterat

och klart

063-77 87 70

www.wisy.se

Lunchbuffé

Vardagar 10-14

Catering

Festlokal

063 - 51 65 04

www.carlslundskrog.se

Städ Tandhygienister Transport > > > > >

Vi kan

hålla

ditt hem

eller kontor

rent. Ring oss!

063-51 34 22

Vi hjälper dig med allt

på tomten hela året

Specialitet: Trädfällning

Tel: 063-362 26

Bengt Mob: 070-511 66 57

info@tradotomt.com

www.tradotomt.com

För en trygg husaffär

• Energideklarationer

• Överlåtelsebesiktningar

• Termografering

• Radonutredningar

• Fuktskadeutredningar

Hagvägen 28, Östersund

063-123530

info.norr@independia.se

Yrkesinriktad

gymnasial

vuxenutbildning

på distans

Ring oss på 063-19 93 71

eller titta in på Rådhusgatan 72

www.academedia.se/ostersund

Föreläsningar Kurser

Konsulta oner

Eija Koivisto 070-2577238

www.livefengshui.se

Lås, larm,

kassaskåp.

Stortorget 4

063 - 12 73 00

Radon?

Har du koll på om din

bostad är radonfri?

Vi utför besiktningar

och saneringar.

Radon och miljö

Tel. 070-344 48 48 www.radexo.se

ISOLERA OCH TJÄNA PENGAR

LÖSULLSISOLERING

Kontakta oss:

063-10 00 80, 070 – 346 75 76

eller mejl: info@mandaria.se

Utnyttja ROT-avdraget och sänk

arbetskostnaden med 50%.

Bygg – Mark – Anläggning – Lösullsisolering

www.mandaria.se

Har du en idé

- kom till NBV

cirklar & kultur!

063-126600

ostersund@nbv.se

www.nbv.se/ostersund

Återanvändning

· Butik

· Snickeri

· Måleri

Voltv 26 · 063-107956

www.z-rondellen.se

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

VOLVO-service

0642-10047

www.ernqvist.se

GOLVSLIPNING

Är ditt trä- eller parkettgolv slitet?

Vi har lösningen!

Vi slipar dammfritt,

oljar eller lackar ditt golv!

Ring eller mejla för kostnadsfri

besiktning och förslag.

christer.soderlund@angtvattbilen.se

www.angtvattbilen.se

Christer Söderlund

070 - 340 70 60

Dränera huset

i vinter

Värmen från huset gör att tjälen inte

når ända fram till grunden vilket gör

den lättarbetad samtidigt som man

förvarar massorna på tjälen.

www.stefanbjorklund.se

070-607 66 84

info stefanbjorklund.se

@

Salonger

Salong M

hudvård massage vax manikyr

Frösövägen 13, Frösön

Tel. 070-300 19 80

www.salongm.net

Tryckerier >

Tel 063 I 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

w.d

Ögonlaser

memira.se

063-10 80 10


Frösövägen 13 - Frösön

063-513018


Vi gör dina

trycksaker!

tr

VILL DU FÅ EN

BÄTTRE SYN UTAN

GLASÖGON OCH

LINSER?


Hälsoundersökning?

UPPLAGA:

43 000

Låt våra specialister

bedöma din hälsa

För mer information se:

www.lakarhuset.com

Tidsbokning dygnet runt på tel.063-51 61 00

Yogaskolan

Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

Till sist: Om stjärnor och horoskop

h ärom

dagen när

jag satt och läste

tidningen slog sig

Love ned mitt emot mig.

”Läs mitt horoskop!”,

uppmanade han mig.

Jag såg irriterat på

honom en stund innan

jag gav med mig och läste

högt: ”Ett inköp som du

gjort blir inte riktigt vad

du tänkt dig. På kvällen

fi nns möjlighet till romantik.”

Love rynkade pannan.

”Aj då”, sa han.

”Vad?”, undrade jag.

”Jag har köpt en

stjärna.”

”Du har gjort vad?”,

frågade jag.

”Jag köpte en stjärna.

På Internet. Man betalar

och så döper dom stjärnan

efter mig.”

”Hur ska du veta vilken

stjärna som är din?”

”Det medföljer ett pap-

per där allt sådant står.

Men det som bekymrar

mig är att jag som kund

måste betala frakten

själv.”

Ӏr inte det ganska

vanligt?”, undrade jag.

”Jo, visst, men vad ska

inte frakten för en enorm

himlakropp av plasma

kosta? Den ska dessutom

fraktas några ljusår.”

JAG BETRAKTADE Love en

stund. Men innan jag

hann säga något sa han:

”Jag vet. Man kan inte

frakta stjärnor. Det slog

mig efter att jag köpt den.

Det känns lite konstigt att

köpa något som man inte

har någon nytta av. Det är

precis som med jobbcoacherna.

Dom kostar

pengar men gör ingen

nytta.”

”Så du gör anspråk på

en plats du aldrig besökt

eller ens sett? Det känns

som om det här har hänt

förut i världshistorien. Så

nu ska kolonisatörerna

bli intergalaktiska?”,

undrade jag.

Love tittade ut genom

fönstret och upp mot

himlen. ”Men det stod att

fem procent av kostnaden

skulle gå till välgörande

ändamål.”

”Hade du inte kunnat

lämna pengarna direkt till

välgörande ändamål?”.

Love ryckte på axlarna.

”Jag fi ck feeling. Stjärnfeeling.”

Vi satt tysta en stund.

Sedan sa jag: ”Vad händer

om din stjärna faller? Får

du pengarna tillbaka?”

”Det enda som stod i

kontraktet var att endast

skadade produkter ersätts.

En liten del av mig tror

att det är certifi katet dom

menar.”

NÄSTA TIDNING KOMMER UT DEN 29 MAJ

ANNONS? BOKA SENAST 21 MAJ

RING DIN SäLJARE ELLER 063-13 49 49

TIPS? RING REDAKTIONEN 063-13 42 42

”Ja, hur ser man att

en stjärna är trasig?”,

frågade jag.

”Jag tror man känner

det inom sig”, sa Love.

”När en stjärna kyls ned

och gaserna kollapsar

pressas den ihop och blir

ett svart hål. Det försvinner

in saker i det svarta

hålet som aldrig kommer

tillbaka.”

”Kan jag få din stjärna

om den blir ett svart hål?”,

frågade jag.

Love satt tyst. Sedan

nickade han.

”MEN DET STOD JU något om

romantik i horoskopet”,

sa jag och försökte liva

upp honom. ”Ska du ut

ikväll?”

”Ja, jag ska lämna blod

halv sex. Du förresten, har

du tänkt på att man aldrig

ser stålmannen och Prins

Carl Philip samtidigt?”

100 PROCENT

KRÖNIKA

Johan Hemmingsson

KRÖNIKANS SOUND-

TRACK: Stjärna som är din,

av Thåström.

”Nej…”

”Det kan inte vara en

slump”, sa Love.

Sedan kokade vi kaffe.

Vår/Sommar premiär på Massor av NYHETER i nya spännande kollektioner!

Boxerkalsonger:

MÄRKESOUTLET 100:-

Alla Dambyxor/Jeans:

50:-

BJÖRN BORG

MILLPORT

FRANK DANDY

Genvägen 1, Fryshuset

ÖPPET: Tors–Sön 29 April–2 Maj kl 11–18 Bli inbjuden till våra Kundklubbskvällar. Anmäl Dig på: www.fashionoutlet.se

Tills döden

skiljer oss åt!

Äldre som lever tillsammans ska ha rätt att fortsätta leva

ihop när den ene behöver fl ytta till ett äldreboende.

I Östersunds kommun har den nuvarande

rödgröna politiska majoriteten

avvisat folkpartiets förslag om att införa

en generell parboendegaranti med

motiveringen att det saknas resurser

och att det skulle medföralånga väntetider

från ansökan till dess att parboendet

kan förverkligas.

Östersunds kommun har en god

ekonomi. Vi anser att resurser på kort

Pär Löfstrand

Mats El Kott

Lennart Ledin

Kia Carlsson

Anna Larsson

Gunnar Dovner

Bertil Andersson

Finn Cromberger

Folkpartiets ledamöter och kandidater till

fullmäktige i Östersunds kommun

sikt kan och skall användas för att förverkliga

en generell parboendegaranti i

Östersund i avvaktan på att lagstiftning

om garantin görs. Med en röst på folkpartiet

den 19 september kan Du bidra

till att parboendegarantin snabbt blir

verklighet också i Östersunds kommun!

Kjell Ericson

Ingegärd

Hemmingsson

Nälden 1 Maj 2010 Dans till tre orkestrar 19-02

Entré: Vuxen 250:- Ungdom: 150:- Förköp: 200:- (ej ungdom)

finns hos: ÖP-shop, ticnet.se, OKQ8 Krokom och ICA i Nälden

Välkommen önskar Näldens IF och Näldens Byalag

Information: 0640-20 870 www.naldensif.se

Happy Hour 19-22

Pub & ServeringÈFri Parkering

samt inhopp av:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!