16.09.2013 Views

Tolkning som utmaning > Inlevelse och förståelse > Mänsklighet och ...

Tolkning som utmaning > Inlevelse och förståelse > Mänsklighet och ...

Tolkning som utmaning > Inlevelse och förståelse > Mänsklighet och ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR 3 • 2004<br />

PÅ VÄG<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

> <strong>Tolkning</strong> <strong>som</strong> <strong>utmaning</strong><br />

> <strong>Inlevelse</strong> <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

> <strong>Mänsklighet</strong> <strong>och</strong> sexualitet<br />

> Lärare följer sin egen kursplan<br />

> Den muslimska kvinnan<br />

> Tryggheten i livet<br />

på väg 3:04 | 1


2 | religion & livsfrågor


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

På väg<br />

denna regniga <strong>som</strong>mar gav mig <strong>och</strong> min fru möjligheten att städa<br />

upp <strong>och</strong> sortera bland gamla böcker, pärmar <strong>och</strong> andra saker, <strong>som</strong> länge<br />

stått <strong>och</strong> samlat damm i vår källare <strong>och</strong> på vår vind. Det blev en spännande<br />

<strong>och</strong> givande resa i gamla minnen <strong>och</strong> händelser. Foton dök upp, skolkataloger<br />

med tidigare elever <strong>och</strong> kollegor, vykort från forna vänner <strong>och</strong> bekanta,<br />

barnleksaker <strong>som</strong> en gång våra egna barn lekt med, m.m. Också gamla<br />

tentor <strong>och</strong> uppgifter från den egna studietiden, inte minst från lärarutbildningen,<br />

fanns i våra pärmar <strong>och</strong> båda två insåg vi att resan vi gjort genom<br />

åren varit både spännande <strong>och</strong> mycket innehållsrik. En tid var för sig <strong>och</strong><br />

sedan tillsammans har vi två vandrat en bit på livets väg <strong>och</strong> nu fick vi i<br />

timmar fördjupa oss i det <strong>som</strong> en gång hänt, men <strong>som</strong> nu för alltid ligger<br />

ohjälpligt bakom oss. Det var med blandade känslor vi körde till soptippen.<br />

Vi kastade en hel del, men allt kunde vi helt enkelt inte göra oss av med.<br />

Så är det kanske också i vår vardagliga verksamhet. Mycket måste vi<br />

lämna bakom oss för att kunna förnya <strong>och</strong> gå vidare, men en hel del av det<br />

<strong>som</strong> vi glömt <strong>och</strong> gömt undan är nog fortfarande i högsta grad levande <strong>och</strong><br />

användbart. Det gäller bara att veta vad <strong>och</strong> hur det ska användas.<br />

En av mina kollegor berättade för en tid sedan följande historia. Han<br />

hade <strong>som</strong> ung student tillsammans med en flickbekant flyttat in i en liten<br />

lägenhet i Lund <strong>och</strong> nu fylldes de båda rummen i lägenheten med den ena<br />

bokhyllan efter den andra. Det blev en imponerande samling böcker på<br />

hyllorna <strong>och</strong> både min kollega <strong>och</strong> hans flickvän kände sig <strong>som</strong> både kunniga<br />

<strong>och</strong> väl belästa studenter. Så en dag skulle min arbetskamrats gamla<br />

mormor komma på besök från de djupa, småländska skogarna till den stora<br />

lärdomsstaden Lund <strong>och</strong> till sitt barnbarn, <strong>som</strong> hon ofta med stolthet i rösten<br />

berättade om där hemma, påpekade min kollega. Mormodern anlände<br />

<strong>och</strong> min vän visade henne runt i lägenheten <strong>och</strong> pekade då också på de<br />

många böckerna. Den gamla damen stannade upp:<br />

– Har ni verkligen läst alla de här böckerna?<br />

– Ja, svarade min kollega.<br />

– Men varför i himlens namn har ni dem då kvar här?!<br />

Kanske har vi något att lära av denna korta historia, <strong>som</strong> för övrigt min<br />

kollega bedyrar är helt sann, inte minst då vi funderar kring begrepp <strong>som</strong><br />

klokhet, visdom <strong>och</strong> bildning <strong>och</strong> kring vart vi är på väg med vårt ämne<br />

<strong>och</strong> med vår undervisning. Men all tolkning i den riktningen överlämnar<br />

jag med varm hand åt läsaren – lik<strong>som</strong> det här numret av Din tidning. Läs<br />

<strong>och</strong> begrunda, tolka <strong>och</strong> bli förhoppningsvis inspirerad!<br />

sven- göran ohlsson<br />

Innehåll<br />

4 Ordförandetankar<br />

Olof Franck<br />

6 <strong>Tolkning</strong> <strong>som</strong> <strong>utmaning</strong><br />

Olof Franck<br />

8 <strong>Inlevelse</strong> <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

Några funderingar<br />

om religionskunskapen inför<br />

framtiden<br />

Christer Hedin<br />

16 <strong>Mänsklighet</strong> <strong>och</strong> sexualitet<br />

Ann Heberlein<br />

18 Lärare följer sin egen<br />

kursplan eller vilken<br />

kursplan följer lärare?<br />

Marianne Weimer <strong>och</strong><br />

Katarina Berg Cedergren<br />

20 ”Den muslimska kvinnan”<br />

– jag finns i klassrummet<br />

Amani El-Ali<br />

22 Tryggheten i livet<br />

Ulla Stålstedt Ghose<br />

Stigen ligger tyst<br />

<strong>och</strong> överklädes.<br />

Där går ingen<br />

sedan sista röken steg<br />

<strong>och</strong> allt <strong>som</strong> sörjdes<br />

har gått bort där ingen<br />

längre sörjer.<br />

Den djupaste sorgen<br />

vet bara mullen om,<br />

sorgen över saknaden<br />

<strong>som</strong> upphörde, sorgen<br />

över saknadens egen<br />

undergång.<br />

Harry Martinsson<br />

medverkande i detta nummer<br />

Katarina Berg Cedergren<br />

Endre, Burgbyn 8,<br />

621 77 Visby<br />

Amani El-Ali<br />

Blasius Königsgatan 11,<br />

372 35 Ronneby<br />

Ann Heberlein<br />

Vranarp 114,<br />

272 93 Tommarp<br />

Christer Hedin<br />

Åkerbärsvägen 14,<br />

181 64 Lidingö<br />

Ulla Stålstedt Ghose<br />

Linnarhultsvägen 24,<br />

424 55 Angered<br />

Marianne Weimer<br />

Dalhem, Vidunge 315,<br />

620 23 Romakloster<br />

Dessutom medverkar<br />

styrelsemedlemmar, se adresser sidan 4!


ORDFÖRANDETANKAR<br />

det finns människor <strong>som</strong> är rädda för förändring.<br />

När tidigare okända omständigheter<br />

<strong>och</strong> idéer virvlar in på livets arena hukar de sig,<br />

kryper ihop, vägrar se <strong>och</strong> möta, griper krampaktigt fast<br />

vid det <strong>som</strong> varit <strong>som</strong> om detta var det halmstrå på vilket<br />

deras existens hänger <strong>och</strong> kan fortgå. Men en sådan fortsatt<br />

existens kommer mest att handla om att överleva,<br />

att vegetera, att cementera. Värst av allt är att den <strong>som</strong><br />

inte möter framtiden med öppna armar inte heller kan<br />

påverka den, ta för sig av dess nya möjligheter <strong>och</strong> låta<br />

sig själv beröras <strong>och</strong> utvecklas genom allt det de har att<br />

erbjuda. Den <strong>som</strong> räds förändring lever i föreställningen<br />

att den egna identiteten ska bevaras ograverad <strong>och</strong><br />

oförstörd av framtidens idéer <strong>och</strong> uppslag. Men en sådan<br />

inställning är självdestruktiv. Det enda <strong>som</strong> kommer att<br />

bevaras oförstört i de frigörande vindarna är den egna<br />

rädslan. Därmed är förkrympandets nedbrytande process<br />

en verklighet. ”Rädsla urholkar”, <strong>som</strong> Fassbinder i en av<br />

sina mest kända filmer så tydligt gestaltade, ”själen”, <strong>och</strong><br />

kvar blir ett – ingenting!<br />

En nedbrytande motvilja mot nya tiders sätt att leva<br />

<strong>och</strong> tänka kan också inkarneras i föreningar <strong>och</strong> organisationer.<br />

Därför är det av största vikt att samtalet kring<br />

framtidens <strong>och</strong> dåtidens ömsesidiga möten hålls levande<br />

av alla i sådana sammanslutningar aktiva. En förenings<br />

eller organisations existensberättigande kan inte förankras<br />

i oviljan till förändring.<br />

När det gäller en ämnesförening <strong>som</strong> FLR måste den<br />

givna frågan alltid vara ”Vad kan vi bidra med till skolans<br />

undervisning <strong>och</strong> mötet med ungdomar, givet samhällets<br />

nuvarande <strong>och</strong> framtida strukturer <strong>och</strong> sociala liv?”<br />

snarare än den enögt förkrympande ”Hur ska vi få folk<br />

att förstå att vi har ett – historiskt förankrat – överlevnadsvärde?”.<br />

Det råder alls ingen tvekan om att religionslärare,<br />

<strong>och</strong> därigenom också FLR, har oerhört mycket att bidra<br />

med i den ständigt aktuella utveckling <strong>som</strong> skolan måste<br />

tillåta att pulsera, för att kunna bibringa goda kunskaper<br />

i ett föränderligt samhälle. Det är svårt att tänka<br />

sig att vederhäftiga <strong>och</strong> nydanande diskussioner kring<br />

människors möten i en multikulturell samhällsgemenskap<br />

skulle kunna föras utan att gedigna kunskaper om<br />

olika religiösa <strong>och</strong> icke-religiösa traditioner gavs avsevärt<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av Föreningen<br />

Lärare i Religionskunskap<br />

Årgång 37. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilvägen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distrubution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | religion & livsfrågor<br />

Föreningen lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6c, 541 48 Skövde<br />

tel 0500-43 01 08<br />

Vice ordförande Adjunkt Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 44351 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

utrymme. Så mycket av felaktigheter, missvisande generaliseringar<br />

<strong>och</strong> direkta fördomar kan lätt ta överhanden<br />

där sådana kunskaper saknas. Därmed riskerar dialogen<br />

kring etik, moral, religion <strong>och</strong> identitet att helt gå överstyr<br />

– <strong>och</strong> rentav besmittas med konfliktskapande inslag<br />

– om nämnda kunskaper lyser med sin frånvaro.<br />

Betraktade <strong>som</strong> medvandrande mentorer har religionslärare<br />

en ovärderlig uppgift i skolans liv, i mötet med<br />

barn <strong>och</strong> ungdomar <strong>som</strong> har rätt till förutsättningar för<br />

en gedigen <strong>och</strong> icke infantilt förenklande reflexion över<br />

den egna existensen <strong>och</strong> den sociala samvaron med människor<br />

med rötter i både den egna kontexten <strong>och</strong> i andra<br />

kulturellt <strong>och</strong> religiöst präglade traditioner.<br />

Många, om inte de flesta, moraliska föreställningar<br />

<strong>som</strong> aktualiseras i skolans värld berikas dessutom genom<br />

att de tillförs sådana existentiella dimensioner <strong>som</strong> väcks<br />

till liv i reflexionen över ”det <strong>som</strong> ytterst angår”, över<br />

tillvarons vidaste vidder <strong>och</strong> djupaste djup. Här kommer<br />

också hela det traditionella tro-vetande-komplexet att<br />

bli ytterligt relevant, både i kraft av ett tillbakablickande<br />

<strong>och</strong> en framsynthet i ljuset av samtidens vetenskapliga<br />

upptäckter <strong>och</strong> teoribildningar.<br />

Varken religion, kultur, etik eller vetenskap <strong>och</strong> deras<br />

inbördes relationer kan meningsfullt diskuteras med<br />

skygglappar för vad <strong>som</strong> händer just nu <strong>och</strong> vad <strong>som</strong> kan<br />

förväntas ske i framtiden. Sådana diskussioner kan inte<br />

heller leda framåt om parterna låser sig vid att inåtvänt<br />

<strong>och</strong> introvert fundera var <strong>och</strong> en för sig. Det är därför<br />

mer än viktigt att vi <strong>som</strong> enskilda religionslärare, <strong>och</strong> i<br />

FLR i stort, ser till att odla kontakterna med representanter<br />

för andra verksamhet<strong>som</strong>råden. I sådana kontakter<br />

kan vi villigt bidra med våra kunskaper om religion,<br />

kultur, etik <strong>och</strong> vetenskap, men vi bör också förhålla oss<br />

öppna <strong>och</strong> receptiva för andras motsvarande kunskaper.<br />

I enlighet med de öppna samtalens pedagogik medverkar<br />

företrädare för FLR vid åtskilliga evenemang <strong>och</strong> i<br />

en rad olika sammanhang. I slutet av augusti genomförs<br />

den europeiska religionslärarsammanslutningen EFTREs<br />

konferens i Helsingfors med tre FLR-representanter<br />

på plats. I november medverkar företrädare för FLR<br />

vid Skolmässan i Malmö (1/11), vid Attraktiv skola i<br />

Göteborg (2/11) <strong>och</strong> vid Skolforum i Stockholm (3/11).<br />

I Malmö <strong>och</strong> Stockholm kommer temat att röra frågor<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson<br />

Kämpagränden 17c<br />

224 76 Lund<br />

tel 046-12 51 68<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82,<br />

216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46<br />

421 50 Västra Frölunda<br />

tel 031-45 59 97<br />

Årsbok<br />

Redaktör Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok <strong>och</strong> tidsskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.gamdat.se/flr<br />

Tryck<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö


<strong>som</strong> handlar om hur religionslärare kan hantera en vederhäftig<br />

<strong>och</strong> etiskt försvarbar undervisning om fundamentalistiska<br />

rörelser, <strong>och</strong> i Göteborg tas frågor rörande utanförskap <strong>och</strong><br />

annorlundaskap i skolans värld upp under rubriken Hur annorlunda<br />

får man vara?. Under Bokmässan i Göteborg i september<br />

kommer dessutom föreningens ordförande att, i samarbete med<br />

JämO, föreläsa kring samlevnadsundervisning i skolan.<br />

I början av hösten utkommer föreningens årsbok med titeln<br />

Om stora barn <strong>och</strong> små. Barnkonventionen i skola <strong>och</strong> samhälle,<br />

där drygt tiotalet forskare med hemvist i varierande discipliner<br />

behandlar konventionen om barns rättigheter ur bland annat<br />

historiska, juridiska, etiska, sociologiska <strong>och</strong> religionsvetenskapliga<br />

perspektiv. Den 1:e oktober genomförs på Överås i<br />

Göteborg en konferens på årsbokens tema.<br />

FLR deltar vidare aktivt i dialogen kring (i allmänhet)<br />

kärnämnenas <strong>och</strong> (i synnerhet) religionsämnets plats tillsammans<br />

med företrädare för såväl Skolverket <strong>som</strong> Myndigheten för<br />

skolutveckling. Härvidlag odlas också kontakter med representanter<br />

för andra ämnesföreningar.<br />

I perspektivet att vara ”på väg” bör man påminna sig att<br />

religionsämnets identitet bäst tjänas genom att dess företrädare,<br />

väl medvetna om <strong>och</strong> trygga i sina gedigna <strong>och</strong> för alla samhällsmedlemmar<br />

angelägna kunskaper, med ett öppet sinne odlar<br />

dialogen med verksamheter utanför den egna.<br />

Jag må vara part i målet med kan ändå inte avhålla mig från<br />

att tillägga, att frågan är om det finns någon annan så rolig <strong>och</strong><br />

så utvecklande sysselsättning <strong>som</strong> religionslärarens. Att få vara<br />

del av ett pulserande samhällsliv <strong>och</strong> att få gå in i det genom<br />

mötena med barn <strong>och</strong> ungdomar, vilkas intresse för religionsämnets<br />

olika frågor ofta är både äkta <strong>och</strong> nyfiket, är något rikt<br />

<strong>och</strong> fantastiskt.<br />

olof franck<br />

Tack till Rune Larsson!<br />

En trotjänare i styrelsen för FLR – dess ålderman – docent Rune Larsson<br />

har efter åtskilliga år i föreningens tjänst lämnat sina uppdrag. Jag använder<br />

här begreppet ålderman mindre med avseende på år <strong>och</strong> dagar <strong>som</strong><br />

passerat, <strong>och</strong> mer med tanke på den erfarenhet <strong>och</strong> den kunskap <strong>som</strong><br />

Rune representerar <strong>och</strong>, alltid lika välvilligt, delat med sig av till oss senare<br />

tillträdda styrelsemedlemmar. Tillgången till hans gedigna bakgrundsperspektiv<br />

<strong>och</strong> hans kloka <strong>och</strong> spännande idéer rörande föreningens<br />

<strong>och</strong> religionsämnets framtida liv, har varit ovärderlig i arbetet med en<br />

verksamhet där dåtid, nutid <strong>och</strong> framtid ska samsas i konstruktiv balans.<br />

Det är inte alla åldermän <strong>och</strong> ålderkvinnor förunnat att hålla dörrarna öppna<br />

för nya tiders förändrade reflexionsmönster <strong>och</strong> teoretiska <strong>och</strong> praktiska<br />

villkor. Tillsammans med Rune har vi övriga i styrelsen kunnat glädjas åt<br />

– inte bara hans humor <strong>och</strong> optimistiska anslag – utan också åt en närmast<br />

lekande <strong>och</strong> prövande nyfikenhet, vilken utmanat till att ta framtidsperspektiven<br />

på största allvar <strong>och</strong> till att inte hysa rädsla inför nytänkande<br />

<strong>och</strong> ofrånkomliga omvandlingsprocesser. Med Rune vid vår sida har<br />

detta känts tryggt därför att han varit den klippa från vilken framtiden kan<br />

välkomnas med öppna armar, förankrad i livserfarenhet <strong>och</strong> kunskap om<br />

religionsämnets <strong>och</strong> föreningens historia.<br />

Vi vill till Rune framföra vårt allra mest innerliga tack för hans insatser<br />

genom åren, <strong>och</strong> vi gläds mycket åt att också i fortsättningen ha<br />

möjlighet att, när nya frågor <strong>och</strong> <strong>utmaning</strong>ar syns utmed vägen,<br />

konsultera honom <strong>och</strong> få del av hans råd <strong>och</strong> stöd.<br />

för flr: s styrelse, ordförande olof franck<br />

Nytt namn<br />

i FLR:s styrelse<br />

bENgT ARviDSSON, vEm ÄR Du?<br />

Idag är jag lektor i gymnasieskolan på Knut<br />

Hahnsskolan i Ronneby, <strong>och</strong> undervisar i religions-<br />

kunskap <strong>och</strong> filosofi. I min utbildning har jag också<br />

historia. Jag arbetar aktivt med forskning <strong>och</strong> <strong>som</strong><br />

läromedelsförfattare. 1987 disputerade jag i systematisk<br />

teologi i Lund med avhandlingen Bildstrid, bildbruk,<br />

bildlära. Jag koncentrerar mig kring frågor om<br />

förhållandet teologi-konst, bl.a. kyrkornas bildstrider <strong>och</strong><br />

bilddiskussioner men också teologiska bildfunktioner<br />

<strong>och</strong> bildspråk. Ett särskilt intresse ägnar jag åt naturen<br />

<strong>som</strong> symbol <strong>och</strong> i det sammanhanget trädgårdskonsten i<br />

ett religiöst <strong>och</strong> existentiellt sammanhang. Detta intresse<br />

ligger bl.a. bakom min artikel 1992 i RoL Kyrkogården<br />

<strong>och</strong> de existentiella frågorna. I FLRs årsbok har jag medverkat<br />

med artiklarna Avsnittet Kristendomens historia:<br />

samfundshistoria eller idéhistoria? 1994 <strong>och</strong> Hälso-<br />

bringande källor i folktro <strong>och</strong> teologi under 1600-<br />

<strong>och</strong> 1700-talen 1998. Jag bor i Lund men har också<br />

en liten stuga utanför Ronneby i Skönevik.<br />

vAD mENAR Du ÄR mEST pRObLEmATiSKT<br />

FÖR RE-LÄRARE iDAg?<br />

Vår objektiva religionsundervisning är verkligen något<br />

att slå vakt om. I varje klass har vi elever med olika<br />

religionstillhörighet. En del ger sig själva till känna,<br />

några lägger vi märke till medan andra aldrig yppar ett<br />

ord om sin religionstillhörighet. Det är viktigt att elever<br />

– antingen de ger sig till känna eller inte – verkligen<br />

upplever undervisningen inte bara objektiv men också<br />

respekterande – <strong>och</strong> accepterande. Vi har inte elver bara<br />

från de stora kända världsreligionerna, vi har också dem<br />

<strong>som</strong> tillhör olika sekter! Som religionslärare måste vi<br />

alltid vara självkritiska <strong>och</strong> reflektera över våra egna<br />

ställningstaganden <strong>och</strong> attityder. Det är alltför lätt att<br />

hamna i fällan <strong>och</strong> prata om ”dom”.<br />

viLKEN uppgiFT/viLKA uppgiFTER ANSER<br />

Du ATT FLR HAR ELLER bORDE HA?<br />

Det är viktigt att våra olika ämnen på alla stadier är<br />

profilerade. Vetenskapshistoriskt har ju olika ämnen<br />

tillkommit för att underlätta <strong>förståelse</strong>n av tillvaron <strong>som</strong><br />

helhet. Det finns nog inget <strong>som</strong> elever sätter så mycket<br />

värde på <strong>som</strong> just ämneskunniga lärare med brinnande<br />

intresse för sitt ämne. En aktiv ämnesförening är i det<br />

sammanhanget a <strong>och</strong> o! Genom FLR finns stora<br />

möjligheter till fördjupande samtal om undervisningen,<br />

till kvalificerad fortbildning <strong>och</strong> till samarbete när det<br />

gäller religions- <strong>och</strong> etikundervisningen inom hela<br />

undervisningssystemet från grundskola till högskola<br />

<strong>och</strong> forskning.<br />

sven- göran ohlsson<br />

på väg 3:04 | 5


OLOF FRANcK<br />

<strong>Tolkning</strong> <strong>som</strong> <strong>utmaning</strong><br />

En av religionsämnets främsta <strong>utmaning</strong>ar inför framtiden<br />

är motverkandet av stereotypa tankemönster, menar<br />

Olof Franck, lektor, docent <strong>och</strong> ordförande i FLR. Det kan låta<br />

<strong>som</strong> en något svävande vision, men betänker man vad<br />

den i själva verket signalerar ska man se att den är<br />

både kraftfull <strong>och</strong> stark.<br />

studerar man de läromedel <strong>som</strong> står tillbuds slås man inte<br />

sällan av de rätt så fyrkantigt cementerande bilder av religion<br />

<strong>och</strong> etik <strong>som</strong> där presenteras. Det är inget särskilt konstigt med<br />

det, för läroböcker i religionskunskap har inte någon annan<br />

uppgift än att ge en vink om vad bestämda religiösa eller etiska<br />

traditioner har att säga om gudomligt <strong>och</strong> mänskligt liv. Men<br />

denna vink är verkligen inte något mer än ett frö utifrån vilket<br />

vidare <strong>och</strong> djupare reflexioner kan växa, reflexioner <strong>som</strong> inte<br />

stannar innanför två pärmar utan tar elev <strong>och</strong> lärare ut i det<br />

gränslösa land där ramarna ritas upp bara av tankens frihet <strong>och</strong><br />

ett moraliskt ansvar.<br />

Läroböcker är inte några heliga facit – vilket understundom<br />

kan vara värt att framhålla. Det är inte så sällan elever<br />

med hemvist i en eller annan tradition ställer sig frågande <strong>och</strong><br />

främmande inför läromedlens skildringar av densamma, <strong>och</strong><br />

då om inte annars blir det naturligt <strong>och</strong> självklart att ta detta<br />

<strong>som</strong> utgångspunkt för en diskussion kring stereotypa bilder av<br />

tro <strong>och</strong> etik. Det är inte lätt att vara läroboksförfattare <strong>och</strong> vilja<br />

ge en vederhäftig insikt utan att hemfalla åt verklighetsflyende<br />

generaliseringar, men det är självfallet så att läsaren – eleven<br />

tillsammans med läraren – har ett ansvar för att betrakta de lästa<br />

texterna för just det de är: en författares tolkningar av de vägar<br />

utmed vilka människor sökt religionens <strong>och</strong> moralens försök att<br />

hantera detta livets alla märkvärdigt ovetbara hemligheter.<br />

Religiösa <strong>och</strong> etiska tankemönster är, precis <strong>som</strong> andra,<br />

komplicerade <strong>och</strong> sammansatta nog för att inte låta sig fångas<br />

i enkla termer. Religionslärare har en uppgift att bidra till en<br />

problematisering av inte bara läromedels, utan också medias,<br />

ofta simplifierande bilder av olika slag av religiös tro <strong>och</strong> etiska<br />

ställningstaganden. Ta till exempel begreppet fundamentalism!<br />

Visst kan man utmed sokratiskt prövande vägar ringa in en eller<br />

annan bestämd innebörd av detta begrepp, men det kräver en<br />

helt annan <strong>och</strong> djupare analys än vad <strong>som</strong> syns närvarande i det<br />

allmänna bruk av begreppet <strong>som</strong> kommit att göra sitt inträde på<br />

det offentliga samtalets arena. Det tycks ofta vara tillräckligt att<br />

en person hävdar en bestämd övertygelse <strong>som</strong> ”sann” eller ”riktig”<br />

för att vederbörande ska löpa risk att bli föremål för – den<br />

tydligtvis nedsättande – beteckningen ”fundamentalist”.<br />

I syfte att motverka ett sådant här stereotypt språkbruk,<br />

6 | religion & livsfrågor<br />

vilket på ett uppenbart sätt ger uttryck för ett cementerande<br />

tankemönster, brukar jag berätta för mina elever <strong>och</strong> studenter<br />

att jag är mycket glad över att kunna säga att det finns<br />

”fundamentalister” i den här på många sätt otrygga världen,<br />

<strong>och</strong> att jag är mer än tacksam över att jag själv tillhör denna<br />

uppenbarligen misstrodda skara. Jag gläds inte åt dem <strong>som</strong> med<br />

näbbar <strong>och</strong> klor försvarar moraliskt tvivelaktiga <strong>och</strong> kränkande<br />

uppfattningar med hänvisning till en eller annan gudomlig<br />

uppenbarelse eller etisk ”insikt” om vad <strong>som</strong> är att betrakta <strong>som</strong><br />

”normalt” eller ”naturligt”, <strong>och</strong> inte kan någon med hänsyn till<br />

förnuft <strong>och</strong> empati glädjas över dem <strong>som</strong> med vapen <strong>och</strong> våld<br />

strider för den eller den ”Sanningen”.<br />

Men ingen av oss skulle vilja ha ett samhälle där inga ”fundament”<br />

över huvud taget existerade <strong>och</strong> gestaltades. Som pappa<br />

har jag till mina barn velat dela med mig av grundläggande värden<br />

rörande demokrati, rättigheter <strong>och</strong> skyldigheter, rätten att<br />

tänka fritt under ett moraliskt ansvar för att inte kränka andras<br />

motsvarande frihet, jämställdhet mellan kvinnor <strong>och</strong> män <strong>och</strong><br />

mellan människor med varierande etnisk bakgrund, sexuell<br />

identitet, ålder, hälsa <strong>och</strong> så vidare. Dessa fundamentala värden<br />

är det också min uppgift <strong>som</strong> lärare att förvalta <strong>och</strong> förmedla till<br />

de barn <strong>och</strong> ungdomar jag möter. Jag är härvidlag att betrakta<br />

<strong>som</strong> en ”fundamentalist” därför att jag anser att nämnda värden<br />

är orubbliga <strong>och</strong> oundgängliga i gemenskapen människor emellan.<br />

Jag avser visserligen inte att medvetet kränka dem <strong>som</strong> av ett<br />

eller annat skäl förhåller sig tvekande inför något av dem, <strong>och</strong><br />

än mindre har jag – åtminstone så länge fred råder i landet – för<br />

avsikt att med våld försöka omvända någon till dem. Men de är<br />

det demokratiska samhällets etiska fundament. I en mening av<br />

begreppet fundamentalism är vi således allesammans <strong>som</strong> försvär<br />

oss åt dem ”fundamentalister”, <strong>och</strong> det har vi anledning att<br />

glädjas över.<br />

mOTvERKA STEREOTypA TANKEmÖNSTER<br />

Uppgiften att motverka stereotypa tankemönster genom att<br />

problematisera dem <strong>och</strong> förhålla sig prövande till de olika tolkningar<br />

<strong>som</strong> kommer till uttryck i människans språkliga försök<br />

att begripa sig på det där vi kallar ”verkligheten”, är nödvän-


dig i kampen mot fördomar <strong>och</strong> förutfattade meningar. I de<br />

existentiella kontexter där religionslärare lever <strong>och</strong> är till blir det<br />

särskilt viktigt att ta visionen om ”tolkning <strong>som</strong> <strong>utmaning</strong>” på<br />

största allvar, därför att människor på demokratiska <strong>och</strong> etiska<br />

grunder har en rätt att bli behandlade med respekt <strong>och</strong> välvilja.<br />

När stereotypa bilder av ”den andre” gör sig gällande, riskerar<br />

alltid någon att fara illa. Och man ska inte glömma att detta<br />

även gäller en själv. Den <strong>som</strong> har sina rötter eller sitt dagliga liv<br />

förankrat i en eller annan religiös eller etisk kontext, kan också<br />

fastna i en stereotyp bild av vad <strong>och</strong> vem man själv är. Man<br />

kanske helt enkelt inte kan eller vågar ta sig ur de givna <strong>och</strong><br />

traditionella ramar <strong>som</strong> man på olika grunder fått för sig vara<br />

giltiga <strong>som</strong> vägmärken för ett gott personligt liv. Att då få del av<br />

ett tillåtande förhållningssätt där tankens frihet medger att olika<br />

tolkningar prövas <strong>och</strong> diskuteras, kan vara befriande <strong>och</strong> ge en<br />

djup tillfredsställelse <strong>och</strong> förankring.<br />

Religionsläraren kan här finnas till <strong>som</strong> en verkligt behövd<br />

medvandrare. Med insikt om hur bestämda traditioner vanligtvis<br />

uppfattats <strong>och</strong> uppfattat sig själva, <strong>och</strong> med en sokratisk<br />

nyfikenhet på vad tankens frihet kan ge för handen av alternativa<br />

tolkningsvägar, kan en sådan lärare gestalta <strong>och</strong> förmedla<br />

både förankrad trygghet <strong>och</strong> tillåtande nyfikenhet.<br />

Jag tror att kön-, klass- <strong>och</strong> etnicitetsfrågor framöver<br />

kommer att ges ett alltmer tydligt utrymme i samhälls- <strong>och</strong><br />

skoldebatten, <strong>och</strong> där har religionslärare att engagera sig med all<br />

den kunskap om olika religiösa, kulturella <strong>och</strong> etiska traditioner<br />

<strong>som</strong> de har. Men jag är också övertygad om att behovet av att<br />

låta nämnda frågor belysas i ljuset av existentiella dimensioner<br />

kommer att växa sig allt starkare. Vi är alla väl bekanta med det<br />

språkbruk <strong>som</strong> förs på jämställdhets- <strong>och</strong> integrationsdebattens<br />

arenor, <strong>och</strong> vi har ett både pedagogiskt <strong>och</strong> personligt ansvar att<br />

delta i dessa diskussioner. Men om inte de existentiella djupfrågorna<br />

ställs kommer diskussionerna att bli fattigare <strong>och</strong> mindre<br />

konstruktiva.<br />

Besök FLR:s hemsida!<br />

www.flr.se<br />

ExiSTENTiELL FÖRANKRiNg<br />

Vi kan med hänsyn till den demokratiska värdegrundens värden<br />

argumentera för människors integritet <strong>och</strong> frihet eller för jämställdhet,<br />

men ytterst måste vi våga ställa oss frågan ”Varför bör<br />

vi handla i enlighet med värden <strong>som</strong> solidaritet, likaberättigande<br />

<strong>och</strong> demokrati?”. Ska kampen för människovärdet, <strong>och</strong> skolans<br />

undervisning om både denna kamp <strong>och</strong> detta värde, gå framåt<br />

<strong>och</strong> utvecklas, kan inte behovet av en existentiell förankring<br />

förbigås med tystnad.<br />

Det är inte alls säkert att en sådan förankring måste vara just<br />

religiös, men vad <strong>som</strong> är helt klart är att den hur den än ser ut<br />

kommer att vara uttryck för en tolkning av människan, hennes<br />

liv <strong>och</strong> plats i verkligheten. Religiöst, kulturellt <strong>och</strong> etiskt rotade<br />

tolkningsalternativ kommer härvidlag att göra sig påminda <strong>och</strong><br />

visa sig vara angelägna att pröva. Varje människa har naturligtvis<br />

ett ansvar för att på ett personligt plan fundera över dessa alternativ.<br />

För religionslärarens del handlar ansvaret dessutom om<br />

att visa på <strong>och</strong> förmedla sådana här olika livstolkningar för barn<br />

<strong>och</strong> unga människor, så att de får en existentiell grund att bygga<br />

på – hur de sedan än ser till att låta de frön <strong>som</strong> såtts växa.<br />

Inte minst har religionsläraren ett moraliskt ansvar för att<br />

framhålla dessa existentiella frön just <strong>som</strong> tolkningar, varken<br />

mer eller mindre. Tankens frihet medger inga förbud vad gäller<br />

tillåtelsen att pröva fritt <strong>och</strong> nyfiket, medan det moraliska ansvaret<br />

genererar reflexion över vilka tolkningar <strong>som</strong> kan tänkas<br />

medföra kränkningar av andra människors frihet <strong>och</strong> rättigheter.<br />

Religionslärarens uppgift kan således återges i termer av<br />

både ”fundamentalism” <strong>och</strong> ”frihetssträvan” – se där: en arbetsskrivning<br />

värd att tolka!<br />

AKTUELLT, BLI MEDLEM, RELIGION & LIVSFRÅGOR,<br />

ÅRSBOKEN, KONTAKT<br />

Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR är en obunden<br />

ämnesförening för alla <strong>som</strong> undervisar i ämnet i alla skolformer.<br />

Dessutom är alla andra med intresse för<br />

religionsundervisning <strong>och</strong> etik välkomna.<br />

FLR främjar skolans undervisning i religionskunskap <strong>och</strong> etik<br />

genom att företräda ämne<strong>som</strong>rådet inför myndigheter <strong>och</strong><br />

organisationer att befordra en didaktisk utveckling inom<br />

ämne<strong>som</strong>rådet <strong>och</strong> verka för lärarens fortbildning genom att ge ut<br />

tidskriften Religion & Livsfrågor <strong>och</strong> en årsbok .<br />

olof franck<br />

på väg 3:04 | 7


cHRiSTER HEDiN<br />

<strong>Inlevelse</strong> <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

Några funderingar om<br />

religionskunskapen inför framtiden<br />

Det borde höra till re-ämnets väsen att inte utan vidare<br />

acceptera kravet på nytta, menar Christer Hedin, universitetslektor<br />

i religionshistoria, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm <strong>och</strong><br />

Stockholms universitet. De flesta lärare har nog inte valt att bli lärare<br />

i religionskunskap för att det är nyttigt utan för att det är roligt.<br />

Är det inte den känslan vi skall föra vidare till eleverna?<br />

framtidsforskning är ett ämne <strong>som</strong> tycks ha framtiden<br />

bakom sig. För några decennier sedan värderades den högt, men<br />

i dag hör man sällan talas om någon mediaguru <strong>som</strong> ”framtidsforskare”.<br />

Om Institutet för framtidsforskning fortfarande<br />

existerar så är det framför allt i minnet. Det verkar inte vara<br />

så lätt att förutsäga framtiden. Antingen blir det självklarheter<br />

eller också obestämt att man inte vet vad det ska användas<br />

till. Det viktiga tycks ingen kunna förutsäga. Vem varnade för<br />

kraschen på bostadsmarknaden vid 90-talets början? Vem insåg<br />

att IT-bubblan skulle spricka något årtionde senare? Vad visste<br />

framtidsforskarna? Vad <strong>som</strong> kommer att hända med skolans<br />

religionskunskap i framtiden vågar jag inte förutsäga. Däremot<br />

har jag åsikter om hur jag vill att den ska utvecklas. Om detta<br />

också skulle inträffa kan det bero på att flera vill samma sak<br />

samtidigt. Men det är för den skull ingen förutsägelse.<br />

Vetenskapen anses syssla med att beskriva, förklara <strong>och</strong><br />

förutsäga. Under 1900-talet har det vuxit fram en diskussion om<br />

skillnaden mellan humanistisk <strong>och</strong> naturvetenskaplig forskning.<br />

Den tyske filosofen Wilhelm Dilthey (1833–1911) ville beskriva<br />

denna skillnad genom en distinktion mellan att förstå, <strong>som</strong> är<br />

typiskt för humaniora, <strong>och</strong> förklara, <strong>som</strong> skulle vara utmärkande<br />

för naturvetenskapen. Det är svårt att nöja sig med denna formulering,<br />

efter<strong>som</strong> förstå <strong>och</strong> förklara hänger så nära samman<br />

att de ingår i alla former av vetenskap. Men skillnaden finns där<br />

ändå.<br />

I naturvetenskap är förutsägelser i regel ett krav för att<br />

verksamheten skall vara meningsfull. Naturvetenskapen söker<br />

lagbundenheter <strong>som</strong> kan hjälpa oss att förutse, utnyttja eller<br />

påverka framtiden. Dilthey ansåg att humanistisk forskning i<br />

första hand har till uppgift att tolka med inlevelsens hjälp. Det<br />

vetenskapsideal <strong>som</strong> bygger på Diltheys tankar har utvecklats av<br />

bland andra Hans Georg Gadamer (1900–2002). Det brukar<br />

kallas det hermeneutiska. Hermeneutikens strävan efter inlevelse<br />

<strong>och</strong> <strong>förståelse</strong> bör enligt min mening prägla skolans undervisning<br />

i religionskunskap.<br />

Vissa humanister har velat uppnå samma anseende <strong>som</strong><br />

naturvetenskapens företrädare genom att försöka göra förutsägelser.<br />

Samhällsvetenskaperna är kanske inte riktigt vad Dilthey<br />

menade med humaniora, men inom dem har det blivit en påtag-<br />

8 | religion & livsfrågor<br />

lig strävan. Man hoppas att genom studier av samhället kunna<br />

finna de lagar <strong>som</strong> styr utvecklingen. Då kan denna vetenskap<br />

visa sig lika användbar i samhällets tjänst <strong>som</strong> fysik <strong>och</strong> kemi.<br />

En vetenskap <strong>som</strong> underlättar politik <strong>och</strong> samhällsinsatser<br />

tycks vara mer samhällsnyttig än en <strong>som</strong> ”bara” tolkar, analyserar<br />

<strong>och</strong> förstår. En forskare <strong>som</strong> uppställer generella lagar kan<br />

göra förutsägelser <strong>och</strong> därigenom förefalla mer vetenskaplig än<br />

en humanist, <strong>som</strong> med inlevelsens hjälp försöker belysa andra<br />

människors livshållning eller konstnärliga skapande. Förmågan<br />

att göra förutsägelser bevisar forskningens vetenskaplighet <strong>och</strong><br />

nytta.<br />

ÄR RELigiONSKuNSKAp NyTTigT?<br />

Nytta är ett nyckelord i diskussionen om skolan <strong>och</strong> dess<br />

ämnen. Vi lever fortfarande kvar i upplysningens tro på det förnuftiga<br />

<strong>och</strong> användbara. Allt man gör bör vara nyttigt. I skolan<br />

har elever rätt att fråga sina lärare: ”Vad har man för nytta av det<br />

här?” <strong>och</strong> lärarna känner sig skyldiga att motivera ett ämne eller<br />

ett moment. Jag har i många år undervisat gymnasister i filosofi<br />

<strong>och</strong> de <strong>som</strong> har svårt att hänga med i de abstrakta resonemangen<br />

brukar inte säga ”Det här begriper jag inte. Det är för svårt!”<br />

utan mycket hellre ”Har man verkligen nytta av det här?”. I<br />

matematik är det tvärtom. Nyttan är etablerad redan utanför<br />

skolan <strong>och</strong> där kan man beklaga att man har svårt att hänga<br />

med. Föräldrar engagerar sig för att deras barn skall få duktiga<br />

lärare i matematik. Det är viktigt för att ämnet är så nyttigt.<br />

Något motsvarande för filosofiämnet har jag aldrig hört talas<br />

om.<br />

Har man då nytta av religionskunskap? För mig är det<br />

självklart att inget ämne kan vara eleverna till så stor glädje för<br />

livet <strong>och</strong> framtiden. Trots det vill jag skjuta frågan i bakgrunden.<br />

Religionskunskap kanske skall vara ett ämne <strong>som</strong> vågar avvika<br />

från skolans övriga genom att inte vara så nyttoinriktat <strong>som</strong> allt<br />

annat. Jag tror det gör störst nytta genom att inte sträva efter<br />

att vara nyttigt. Man kanske skall våga säga att det främst skall<br />

vara en fridfull oas, en plats för eftertanke <strong>och</strong> avkoppling. Visst<br />

är också det nyttigt, men det nyttiga kanske visar sig i att man<br />

vågar ifrågasätta nyttotänkandet. Det borde höra till ämnets<br />

väsen att inte utan vidare acceptera kravet på nytta. De flesta


lärare har nog inte valt att bli lärare i religionskunskap för att<br />

det är nyttigt utan för att det är roligt. Är det inte den känslan vi<br />

skall föra vidare till eleverna?<br />

I FLR:s årsbok för 2003 har Jan Hjärpe skrivit ett mycket<br />

tänkvärt bidrag om religionsvetenskapens uppgifter. Det heter<br />

Att studera religioner <strong>och</strong> normsystem: från teologisk till antro-<br />

pologisk religionsvetenskap. Där förekommer ordet ”prognosvärde”<br />

vid flera tillfällen. Han anser tydligen att man kan räkna<br />

ut vad <strong>som</strong> kan hända i framtiden genom kunskaper i religionsvetenskap.<br />

”Religionsvetenskap” skall tydligen inte bara beskriva<br />

<strong>och</strong> förklara utan också förutsäga. De metoder han anbefaller<br />

för detta är säkert fruktbara. Men den grundläggande frågan<br />

kvarstår: Är det religionsvetenskapens uppgift att producera<br />

kunskaper med prognosvärde? Det är ett nyttotänkande, <strong>som</strong><br />

kan vara befogat när ett universitetsämne kämpar för sitt anseende<br />

eller sina ekonomiska villkor, men jag skulle ändå önska att<br />

skolämnet religionskunskap inte motiverades på samma sätt.<br />

Vi skall inte läsa om konfucianismen för att räkna ut hur<br />

Kina kan förändras i framtiden. Vi skall inte studera zen-<br />

buddhism för att se vad <strong>som</strong> skall hända i Japan under kommande<br />

år. Vi skall inte ägna oss åt hinduismen för att kunna<br />

förutsäga Indiens framtida utveckling. Allra minst ingår islam<br />

i skolkursen för att vi skall kunna bedöma vad <strong>som</strong> blir nästa<br />

schackdrag från al-Qaida. Religionskunskap i skolan skall inte<br />

vara ett ämne <strong>som</strong> ger eleverna kunskaper med ”prognosvärde”.<br />

Det skall ge dem <strong>förståelse</strong>. Även om forskningen i religionsvetenskap<br />

–<br />

åtminstone i Lund – är präglad av positivismens dröm om förutsägelser<br />

bör skolämnet enligt min uppfattning inte vara det.<br />

Skolans religionskunskap bör i stället präglas av hermeneutikens<br />

ideal. Det måste vara viktigare att skapa inlevelse i andras<br />

tankevärldar <strong>och</strong> livstolkningar. Känslolivet måste engageras<br />

för den <strong>förståelse</strong> <strong>som</strong> gör det möjligt att uppfatta <strong>och</strong> uppleva<br />

ovana <strong>och</strong> oväntade perspektiv på tillvaron. Det måste också<br />

vara viktigt att leva sig in i hur andra människor har brottats<br />

med existentiella frågor. Därför tror jag att det<br />

stoff <strong>som</strong> religionskunskapen skall ägna sig<br />

åt kan sammanfattas i tre ämnen. Det första är människans<br />

längtan efter mening <strong>och</strong> sammanhang. Det andra är religionens<br />

allmänna väsen, vad religion är <strong>och</strong> inte är. Det tredje är de olika<br />

religionernas särart, deras språk, det <strong>som</strong> är typiskt för varje<br />

religions sätt att uttrycka svaren på de gemensamma frågorna.<br />

iNDiviDENS FRiHET OcH iNTEgRiTET<br />

Under våren 2004 har medierna rapporterat flitigt om en tragisk<br />

händelse i Knutby. Har skolans religionsundervisning gett<br />

medborgarna större möjlighet att förstå det <strong>som</strong> hänt? En viktig<br />

fråga är den så kallade barnflickans förhållande till pastorn. Lika<br />

många frågetecken har väl samlats kring den församlingsledare<br />

<strong>som</strong> kallas Kristi brud. Vad har de haft för ställning? Vem har<br />

givit dessa personer auktoritet <strong>och</strong> hur stor makt har de haft?<br />

Förstår man det bättre om man har studerat Pingsrörelsens historia<br />

<strong>och</strong> uppbygnad? Ja, kanske delvis, men det tycks vara ännu<br />

viktigare att förstå hur människor kan vara funtade. Vad finns<br />

det <strong>som</strong> gör vissa till ledare <strong>och</strong> andra till hängivna beundrare?<br />

Det är frågor <strong>som</strong> berör många andra ämnen i skolan. Närmast<br />

till hands ligger det väl att hänvisa till psykologi, även om<br />

inte alla läser det ämnet. Men i alla ämnen finns det anledning<br />

att diskutera vad <strong>och</strong> vem man kan lita på. Hängivenhet <strong>och</strong><br />

engagemang är för de flesta positivt laddade ord. Det kan anses<br />

fint att ”brinna” för något. Men kan det inte gå för långt? Måste<br />

man inte samtidigt iaktta en kritisk distans? Var går gränsen?<br />

Skolans värdegrund framhäver ”individens frihet <strong>och</strong> integritet”.<br />

Eleverna skall få ett sådant självförtroende att de vet vad de vill<br />

med sina liv, kan bedöma andras trovärdighet <strong>och</strong> fritt välja<br />

auktoriteter för sitt liv. Det är inte fel att lyssna på andra <strong>och</strong><br />

att lyda dem, men inte av svaghet <strong>och</strong> rädsla utan av styrka <strong>och</strong><br />

egen övertygelse.<br />

Det är inte alltid lätt att bevara sin frihet <strong>och</strong> integritet.<br />

Vågor av idéer <strong>och</strong> ideal sköljer över oss <strong>och</strong> många låter sig<br />

▲<br />

på väg 3:04 | 9


inlevelse <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

Vi måste i religionskunskap framhäva individens<br />

ansvar för livets innehåll <strong>och</strong> vårt eget<br />

förhållande till auktoriteter. Alla måste själva<br />

veta vad de tycker är rätt <strong>och</strong> inse vad <strong>som</strong> hindrar<br />

dem att handla efter sin övertygelse.<br />

ryckas med, vanligen utan att märka hur lätt vi blir manipulerade<br />

av tidsandan – eller vad detta ord heter i pluralis. Det vet<br />

alla <strong>som</strong> rycktes med av vänstervågen på 1970-talet. Det finns<br />

en förening för föräldrar <strong>som</strong> ”förlorat” ett barn till någon av de<br />

nyandliga rörelserna. Föreningen heter FRI, Föreningen Rädda<br />

Individen, <strong>och</strong> lärare i religionskunskap brukar uppvaktas av<br />

dess medlemmar med önskemål om skolans undervisning. De<br />

vill att vi skall varna för olika så kallade sekter. Vi måste upplysa<br />

eleverna om hur farliga, falska, förädiska <strong>och</strong> fördärvliga de är.<br />

Lärare i religionskunskap vet att sådana varningar inte<br />

är nog. Det kan möjligen vara motiverat att beskriva en del<br />

av de religiösa rörelsernas verkan <strong>och</strong> verksamhet, men det<br />

behövs knappast. Medierna brukar villigt hjälpa oss att måla<br />

upp ”sekternas” katastrofala inflytande på vissa medlemmars<br />

liv. Medierna spelar skickligt på den sektfobi <strong>som</strong> redan finns i<br />

samhället <strong>och</strong> <strong>som</strong> hämtar näring ur skräcken för det avvikande<br />

<strong>och</strong> okända. Att varna för ”sekter” fyller ingen funktion. Det<br />

viktiga i skolan är i stället att skapa säkra människor <strong>som</strong> inte<br />

följer andra ledare än dem de klarsynt <strong>och</strong> frivilligt accepterar<br />

<strong>som</strong> goda vägvisare i livet. Alla pastorer kan inte utan vidare<br />

rekommenderas <strong>som</strong> ”goda herdar”.<br />

Vad kommer det sig då att människor tyr sig till dåliga<br />

ledare? Jag tror det kan bero på längtan efter auktoriteter, längtan<br />

efter hängivenhet <strong>och</strong> längtan efter en helgjuten överlåtelse.<br />

I Ibsens Brand säger huvudpersonen: ”Vad du gör, gör fullt<br />

<strong>och</strong> helt, <strong>och</strong> icke styckevis <strong>och</strong> delt!” Men när är det bra att ge<br />

sig hän? Det är frestande att följa personer <strong>som</strong> själva utstrålar<br />

kompromisslöshet <strong>och</strong> radikal hängivenhet. De kallas ofta<br />

karismatiska. Hela vårt mediasamhälle uppmuntrar denna egenskap.<br />

Det verkar nästan <strong>som</strong> vi vill bli förledda. Bländande <strong>och</strong><br />

förförisk framställning tycks ha högre anseende än ett riktigt <strong>och</strong><br />

viktigt innehåll. Sådan är kanske människan. Vi måste förstå<br />

lockelsen så att vi inser vikten av att vara vaksamma.<br />

Vi måste i religionskunskap framhäva individens ansvar för<br />

livets innehåll <strong>och</strong> vårt eget förhållande till auktoriteter. Alla<br />

måste själva veta vad de tycker är rätt <strong>och</strong> inse vad <strong>som</strong> hindrar<br />

dem att handla efter sin övertygelse. Det skall inte gå att övertala<br />

någon till handlingar <strong>som</strong> de inte accepterar med argument <strong>som</strong><br />

att ”Gud vill det” eller ”Du måste göra det för Guds skull”. Om<br />

10 | religion & livsfrågor<br />

en karismatisk ledare utnyttjar Gud för att förmå några att göra<br />

vad de själva vill, kan det aldrig vara annat än ett missbruk av<br />

religionen. Då måste individens självkänsla vara så stark att hon<br />

genomskådar <strong>och</strong> avvisar argumentet. Därför måste individens<br />

frihet <strong>och</strong> integritet vara ett viktigt mål för religionskunskapen i<br />

skolan. En <strong>förståelse</strong> för de heliga texternas mångtydighet bidrar<br />

givetvis ytterligare till försiktigheten. När någon vill övertala<br />

oss med hjälp av Guds vilja i en privat eller politisk fråga bör<br />

varningsklockan ringa.<br />

RELigiONENS vÄSEN<br />

Religionerna har både yttre <strong>och</strong> inre egenskaper precis <strong>som</strong><br />

människorna. I skolan måste de yttre sidorna inta en framträdande<br />

plats. Det är viktigt att vara konkret <strong>och</strong> viktigt att utgå<br />

från det påtagliga, men det finns en risk med detta. Det är lätt<br />

att stanna där. Det tycks också ha varit en framträdande konsekvens<br />

av att så många lektioner i religionskunskap på högstadiet<br />

har anförtrotts åt obehöriga lärare. De har säkert levande <strong>och</strong><br />

engagerat kunnat skildra religionernas seder <strong>och</strong> historia, men<br />

inte kommit in under ytan, inte fått fram vilka mänskliga behov<br />

<strong>som</strong> religionen tycks vända sig till.<br />

I värsta fall kan detta leda till att religionen uppfattas <strong>som</strong><br />

moralism. Religionen anses vara en normsändare <strong>som</strong> bestämmer<br />

hur folk skall leva. Det kan bli <strong>som</strong> om Israels folk inte<br />

visste att man skulle avstå från mord <strong>och</strong> stöld innan de fick<br />

lagtavlorna på Sinai. Det finns det väl ingen <strong>som</strong> tror? Moralen<br />

finns där utan religion, men kan givetvis införlivas med religionen.<br />

Upplysningen gjorde att många kristna började försvara<br />

religionen med dess hälsosamma inverkan på moralen. I vår<br />

tid kan man fortfarande träffa människor <strong>som</strong> tror att moralen<br />

förutsätter religion. Så lite har man förstått av religionens väsen.<br />

Religionen kan också beskrivas <strong>som</strong> en uppsättning påståenden,<br />

ibland sådana <strong>som</strong> strider mot förnuft <strong>och</strong> sannolikhet. Då<br />

har religionen blivit en samling rimliga eller orimliga satser, <strong>som</strong><br />

det antas att man skall acceptera – helst utan förnuftigt övervägande.<br />

Det kan uppfattas <strong>som</strong> ett kontrakt, där man bekräftar<br />

sitt instämmande genom att skriva under. Ibland kallas detta<br />

”tro”. En kristen tro kan till exempel innebära att instämma<br />

– helst med övertygelse – i påståendet att Jesus var född av en<br />


på väg 3:04 | 11


Foto: Sven-Göran Ohlsson<br />

inlevelse <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

jungfru eller kunde gå på vattnet. Det svenska ordet tro har så<br />

många olika betydelser att sådana missuppfattningar kan leva<br />

<strong>och</strong> spridas vidare. Därför kan tro i vissa sammanhang uppfattas<br />

<strong>som</strong> ”försanthållande”. Några högstadieelever frågade mig en<br />

gång om jag var frälst. Jag fick tillfälle att diskutera med dem<br />

vad de menade med det <strong>och</strong> efter en stunds funderande kom<br />

svaret: ”Tror du på Adam <strong>och</strong> Eva?”<br />

RELigiONENS DRivKRAFTER<br />

Religionernas företrädare kan själva underblåsa sådana missuppfattningar.<br />

De kan påstå att den kristna tron urvattnas om man<br />

talar om vissa delar av budskapet <strong>som</strong> poetiska formuleringar.<br />

Kristna kan mena att man måste acceptera uppgifter i Bibeln<br />

<strong>som</strong> strider mot vetenskapen för att visa sin gudstro. För dem<br />

har tron på Gud blivit detsamma <strong>som</strong> att tolka Bibeln bokstavligt<br />

<strong>och</strong> att hålla alla dess så uppfattade påståenden för sanna.<br />

Tro blir detsamma <strong>som</strong> att koppla bort förnuftet <strong>och</strong> svälja<br />

orimligheter. En sådan intellektuell oärlighet eller självövervinnelse<br />

har åtminstone inget gemensamt med den tro <strong>som</strong> Paulus<br />

framhäver i Romarbrevet. Den skall innehålla förtröstan, tillit<br />

<strong>och</strong> överlåtelse men inte en förnekelse av sunt förnuft. Luther<br />

tar upp tanken <strong>och</strong> ansåg att människan blir räddad av tro på<br />

samma sätt <strong>som</strong> Abraham enligt Paulus. Det är en katastrof om<br />

någon får för sig att denna tro är detsamma <strong>som</strong> att upphäva<br />

intellektuell redlighet.<br />

Religionen innehåller känsla, men det kan också vara<br />

missvisande att helt förlägga den till känslolivet. Mystiken i de<br />

olika religionerna tilldrar i vår tid ett allt större intresse, men<br />

det är inte den enda uttrycksformen. Religionen engagerar både<br />

förnuft, känsla <strong>och</strong> vilja. Själva drivkraften bakom religionen<br />

är svår att bestämma. Ibland tycks det vara en längtan efter<br />

helhetssyn <strong>och</strong> sammanhang, men det är också en protest mot<br />

meningslöshet, uppgivenhet <strong>och</strong> ondska. Religionens livstolkning<br />

fogar in mitt korta <strong>och</strong> obetydliga liv i ett större sammanhang,<br />

ett allomfattande livsmönster. Mitt livs kamp mot<br />

ondskan blir meningsfull även om jag inte får vara med om det<br />

godas slutgiltiga seger.<br />

Religionen uppfattas ibland <strong>som</strong> en egoistisk belöningsmo-<br />

12 | religion & livsfrågor<br />

”RymDSKEppET ANiARA gåR NER<br />

på SALLERupSSKOLANS gåRD”<br />

EDviN ÖHRSTRÖm, ESLÖv 1984<br />

ralism. Man skall låta bli att synda för att sedan få betalt ”i himlen”.<br />

Detta måste ha varit ett framträdande drag i den religion<br />

<strong>som</strong> förkunnats i vårt land efter<strong>som</strong> så många elever i skolan<br />

tar denna tanke för given. När de hör talas om förlåtelse av nåd<br />

kan de fråga varför man i så fall skall göra gott. ”Då kan man ju<br />

ha lite kul – det blir ju ändå förlåtet!” kan de säga. Längre kan<br />

man inte komma från Sokrates tanke på att det är bättre att lida<br />

orätt än att själv göra det orätta. Alla religioner anser att deras<br />

etik i sig själv ger livet ett högre värde. Ändå kan ungdomar tro<br />

att kristna lever efter Guds vilja på jorden för att få betalt efter<br />

döden i himlen. Vilken skuld har de kristna själva för att den<br />

missuppfattningen har uppstått?<br />

iNDiviD OcH iDENTiTET<br />

Religionskunskap är ett internationellt ämne. Det var tidigt<br />

ett uttryck för den numera ofta omtalade globaliseringen. Den<br />

föder ett motsatt behov av att höra hemma i mindre sammanhang,<br />

att ha något eget <strong>som</strong> skapar gemenskap med en mindre<br />

grupp än jordens befolkning. Världens religioner fyller en sådan<br />

funktion. En del är små. De skapar i sig själva en sådan gemenskap.<br />

Andra är stora <strong>och</strong> inom dem bildas mindre enheter <strong>som</strong><br />

kan stärka medlemmarnas identitet. Vi ser hur kristna invandrare<br />

lika väl <strong>som</strong> muslimer bildar egna församlingar. Syriska<br />

kristna har en stark gemenskap i Sverige, även om det också<br />

finns motsättningar inom kyrkan. Kristna från Mellanöstern kan<br />

ta lika kraftigt avstånd från vissa sidor av det svenska samhället<br />

<strong>som</strong> muslimerna från Mellanöstern.<br />

Denna identitet bygger på att den religiösa gruppen har en<br />

särart. De har vissa egna traditioner <strong>som</strong> de är medvetna om<br />

<strong>och</strong> stolta över. Andra är så självklara att de inte är medvetna<br />

för medlemmarna själva. Dessa seder framträder tydligare för<br />

utomstående. Religionens eller gruppens kännetecken kan<br />

studeras <strong>och</strong> beskrivas. Det finns vissa traditioner <strong>som</strong> utmärker<br />

olika religioner <strong>och</strong> underavdelningar av dessa. Därför är det<br />

möjligt <strong>och</strong> motiverat att tala om ”islam”. I den förut åberopade<br />

artikeln av Jan Hjärpe i FLRs årsbok från 2003 finns en<br />

rad invändningar mot detta (s. 45). Där står det att man inte<br />

kan ”konstatera det specifika <strong>och</strong> kännetecknande” i en religiös<br />


på väg 3:04 | 13


inlevelse <strong>och</strong> <strong>förståelse</strong><br />

tradition eller religiös gemenskap. Det går inte att ”på något sätt<br />

’objektivt’ konstatera vad <strong>som</strong> utgör det väsentliga”.<br />

Detta har varit en uppfattning bland vissa religionshistoriker.<br />

Det har ansetts vara ovetenskapligt att tala om ”islam” eller<br />

en annan religion. De påstår att man börjar ”bedriva teologi”,<br />

<strong>och</strong> alltså blir en normativ uttolkare av religionens innehåll<br />

om man försöker beskriva vad <strong>som</strong> utmärker den. ”Gränsen<br />

mellan deskription <strong>och</strong> normativ utsaga suddas ut” enligt Jan<br />

Hjärpe. Den gränsen måste naturligtvis uppmärksammas. En<br />

forskare <strong>som</strong> börjar avgöra vad <strong>som</strong> är ”sann islam” har gått över<br />

gränsen, men det utesluter inte att man kan beskriva vad <strong>som</strong> är<br />

typiskt för muslimer. Och om forskarna inte själva kan skilja på<br />

deskriptiva <strong>och</strong> normativa satser bör de väl inte alls ägna sig åt<br />

forskning.<br />

Generaliseringar är farliga men inte farligare än på andra<br />

områden, där man drar slutsatser om en grupp utifrån studerade<br />

fall. Jan Hjärpe skriver om detta: ”Det är då fråga om<br />

stipulativa påståenden, eller generaliseringar av vad man ibland<br />

eller ofta möter.” ”Stipulativa påståenden” vet jag inte vad det<br />

innebär, men det skulle kunna avse stipulativa definitioner <strong>och</strong><br />

sådana har man alltid rätt att föra in för sin egen del, även om<br />

ingen annan använder orden i samma betydelse. Stipulativa<br />

definitioner är givetvis normerande, men bara för den <strong>som</strong><br />

gjort stipulationen. Generaliseringar av vad man ibland möter<br />

låter äventyrligt men generaliseringar av vad man ofta möter<br />

förekommer på andra håll inom vetenskapen. Det förekommer<br />

inom både naturvetenskap <strong>och</strong> samhällsforskning.<br />

FÖRDjupAD FÖRSTåELSE<br />

Det kan alltså inte vara så farligt att försöka förstå islam genom<br />

att urskilja några utmärkande eller vanliga drag i dess teologiska<br />

tradition. Givetvis kan det inte användas för att sortera riktiga<br />

muslimer från andra eller att avgöra vad <strong>som</strong> är sann islam. Men<br />

man kan faktiskt försöka se <strong>och</strong> framhäva kännetecken till tjänst<br />

för lärare <strong>som</strong> skall hjälpa elever att förstå islam <strong>och</strong> muslimer.<br />

Där handlar det inte om att göra förutsägelser. Skolans kunskaper<br />

skall inte väljas ut för att ha ”prognosvärde”. De skall bidra<br />

till <strong>förståelse</strong>n.<br />

Kjell Härenstam har i Skolboks-islam beskrivit hur vanligt<br />

det är att läroböcker försöker fånga religionernas hela tankevärld<br />

i en klatschig formel. Den skall ge ett första intryck av religionen<br />

<strong>och</strong> sammanfatta allt <strong>som</strong> sedan skrivs. I dessa formler<br />

framträder en avgrund mellan islam <strong>och</strong> kristendomen. Där står<br />

det ofta ”Kristendomen – den utgivande kärlekens religion” eller<br />

något liknande <strong>som</strong> hämtats från Anders Nygrens eller andra<br />

kristna författares texter. Vad står det om islam? ”Underkastelsens<br />

religion” eller ”Blind lydnad för Allah” eller något liknande.<br />

Tankarna har hämtats från den västerländska forskning <strong>som</strong><br />

präglats av orientalismen. Hur har det blivit så?<br />

Det kan finnas många förklaringar. Religionerna har<br />

haft olika status <strong>och</strong> uttrycken har återspeglat detta. Muslimer<br />

anser att Guds barmhärtighet är hans viktigaste egenskap <strong>och</strong><br />

att islam utgör grunden för en rättfärdig världsordning. Varför<br />

återspeglas inte det i dessa komprimerade kunskapskärnor?<br />

En rimlig förklaring är att forskare inte velat eller vågat skriva<br />

något om ”islam”. De har sysslat med enskilda muslimer i olika<br />

sammanhang <strong>och</strong> försökt beskriva dem så korrekt att kunskaperna<br />

kan få prognosvärde, men inte försökt ge överblick eller<br />

sammanhang genom att generalisera <strong>och</strong> beskriva drag <strong>som</strong><br />

utmärker så många muslimer att de kan anses vara typiska för<br />

14 | religion & livsfrågor<br />

islam. Läroboksförfattarna har lämnats i sticket. Ingen har hjälpt<br />

dem till formuleringar <strong>som</strong> kan ersätta de gamla schablonerna<br />

från kolonialtiden.<br />

Det kan inte vara farligare att beskriva islam än att beskriva<br />

socialdemokratin. Den finns i olika former. Den förändras fortlöpande.<br />

Enskilda medlemmar tycker inte alltid <strong>som</strong> partiledare<br />

eller partiprogram. Men de <strong>som</strong> talar om till exempel socialdemokratin<br />

i Tony Blairs tappning gör ju inte några normativa<br />

uttalanden. Skulle de säga att Blair inte är en ”riktig” socialdemokrat<br />

har de gått för långt men det finns mycket att göra<br />

innan dess. På samma sätt kan historiker uttala sig om en epok<br />

<strong>och</strong> försöka fånga in dess utmärkande drag genom en övergripande<br />

beskrivning. Det är naturligtvis farligt att generalisera om<br />

perioder <strong>som</strong> ”romantiken under 1800-talet” men det blir inte<br />

normativt bara för att det är en omotiverad generalisering.<br />

mOTbiLD TiLL mEDiAbiLDEN<br />

Därför skulle jag önska att religionskunskapen i skolan inriktade<br />

sig på att försöka få eleverna att förstå hur företrädare för olika<br />

religioner upplever sin egen religions särart <strong>och</strong> hur detta<br />

påverkar deras upplevelse av identitet <strong>och</strong> gemenskap genom<br />

religionen. För att få en bild av denna särart är det viktigt att<br />

söka hur <strong>och</strong> vad de uppfattar <strong>som</strong> typiskt för religionen. Den<br />

uppfattningen kan kompletteras med det <strong>som</strong> en utomstående<br />

urskiljer <strong>som</strong> karakteristiskt. Stoffet till denna undervisning kan<br />

hämtas från olika källor. Heliga texter är viktiga, även om alla<br />

vet att de inte styr allt i religionen. Den teologiska traditionen<br />

är givande att studera. Nutida teologer eller företrädare kan<br />

ge en bild av nutida förkunnelse. Allt detta kan förenas till en<br />

föreställning om religionens särart.<br />

Den bilden kan utgöra ett viktigt korrektiv till mediernas<br />

bild. Varför anser många svenskar i dag att islams Gud är mer<br />

dömande <strong>och</strong> mindre förlåtande än kristendomens? Varför tror<br />

man att krig <strong>och</strong> kvinnoförtryck är mer påbjudet av islam än av<br />

kristendomen? Varför tror man att islam uppmuntrar självmordsbombare<br />

genom att utlova 72 jungfrur i Paradiset <strong>som</strong><br />

belöning? Allt detta förekommer bland muslimer men varför<br />

tror man att det är typiskt för islam? Kanske beror det på att det<br />

inte finns några andra bilder att tillgå. Forskarna har inte försett<br />

lärarna med några alternativ. Medierna måste ligga i fas med<br />

fördomarna efter<strong>som</strong> de arbetar kommersiellt.<br />

Skolan är den enda informationskanalen i samhället <strong>som</strong><br />

inte arbetar under kommersialismens villkor. Om inte skolan<br />

erbjuder alternativ blir det mediernas bilder <strong>som</strong> bestämmer<br />

föreställningarna i folkdjupet. Därför måste man också<br />

vara försiktig med att låta medierna direkt eller indirekt styra<br />

utformningen av skolans undervisning. Tidningen i skolan är<br />

ett utmärkt projekt <strong>som</strong> kan lära eleverna hur starkt medierna<br />

vinklar sin framställning för att inte avvika på ett stötande <strong>och</strong><br />

störande sätt från etablerade fördomar. När eleverna själva väljer<br />

uppgifter är de ofta redan påverkade av medierna. Skolan måste<br />

få dem att ägna sig åt det <strong>som</strong> de inte visste att de var intresserade<br />

av. Då öppnas nya vyer <strong>och</strong> perspektiv. De kan leva sig in<br />

i nya tankevärldar <strong>som</strong> ger upphov till fördjupad <strong>förståelse</strong> för<br />

andra – <strong>och</strong> för dem själva.<br />

■<br />

christer hedin


ALMQVIST & WIKSELL ÄR ETT FÖRLAGSNAMN I LIBER AB<br />

SO •Serien<br />

– en helt ny SO •Serie<br />

från Almqvist & Wiksell för skolår 6–9.<br />

Idén till SO •Serien<br />

föddes i klassrummen. Vi lyssnade, frågade,<br />

testade – inte bara en gång, utan om <strong>och</strong> om igen för att förstå<br />

hur vi skulle göra det rätta läromedlet. Vi handplockade en<br />

grupp engagerade lärare <strong>och</strong> experter med lust <strong>och</strong> talang för<br />

att skriva. Sedan följde en kreativ process under två år med<br />

gemensam redaktion för alla ämnen <strong>och</strong> grupparbeten med<br />

författare, redaktörer, formgivare, bildredaktörer, tecknare <strong>och</strong><br />

faktagranskare i huvudrollerna. Resultatet är ett SO-läromedel<br />

Vill du veta mera?<br />

Kontakta vår läromedelsinformation<br />

Tel 08-690 93 10, Fax 08-690 94 58<br />

e-post inga-lill.eklund@liber.se<br />

Postadress Liber AB, 113 98 Stockholm<br />

Beställ från vår kundtjänst<br />

Liber Distribution, 162 89 Stockholm<br />

Tel 08-690 93 30<br />

Fax 08-690 93 01 eller 690 93 02<br />

e-post kundtjanst.liberab@liber.se<br />

eller direkt på www.liber.se<br />

utan en massa spretiga utvikningar, med ett väl avgränsat innehåll<br />

<strong>som</strong> passar de flesta lärare <strong>och</strong> elever.<br />

SO •Serien<br />

täcker in skolåren 6-9 i ämnena geografi, historia, reli-<br />

gion <strong>och</strong> samhällskunskap. Välj mellan årskursböcker eller en<br />

samlad ämnesbok. Samtliga böcker, inklusive lärarboxar till varje<br />

ämne, finns framme i början av 2004.<br />

Beställ gärna SO •S<br />

tidningen (R0311-028) <strong>och</strong> läs mer om årets<br />

läromedlesnyhet.<br />

på väg 3:04 | 15


ANN HEbERLEiN<br />

<strong>Mänsklighet</strong><br />

<strong>och</strong> sexualitet<br />

Alla vuxna <strong>som</strong> genom sitt arbete kommer i kontakt med<br />

barn <strong>och</strong> ungdomar har en möjlighet <strong>och</strong> ett ansvar att ge en<br />

motbild till den sexualiserade kulturen, skriver Ann Heberlein, lärare<br />

<strong>och</strong> doktorand i etik vid Centrum för Teologi <strong>och</strong> Religionsvetenskap vid<br />

Lunds universitet samt författare till boken Den sexuella människan.<br />

Etiska perspektiv, Studentlitteratur 2004. Vi kan inte skydda våra barn<br />

från världen, men vi kan nyansera deras bild av den.<br />

den regniga <strong>som</strong>mar <strong>som</strong> gått har jag ägnat åt att skriva<br />

avhandling, lägga kullersten <strong>och</strong> undervisa på en <strong>som</strong>markurs.<br />

Sommarkursen hölls vid Centrum för Teologi <strong>och</strong> Religionsvetenskap<br />

i Lund <strong>och</strong> temat var Sexualitet <strong>och</strong> makt – etiska<br />

perspektiv. Över sjuttio studenter med olika bakgrund deltog<br />

vilket gav spännande <strong>och</strong> givande diskussioner vid seminarieövningarna.<br />

En hel del av studenterna var blivande lärare,<br />

vilket jag tycker är extra roligt. Jag är nämligen övertygad om<br />

att frågor <strong>som</strong> på olika sätt rör människans sexualitet är oerhört<br />

viktiga att fundera på för lärare – <strong>och</strong> för alla andra <strong>som</strong> arbetar<br />

med <strong>och</strong> för människor.<br />

Hur du betraktar människans sexualitet <strong>och</strong> hennes rätt att<br />

uttrycka den – eller att inte uttrycka den – är i grunden en fråga<br />

om hur du ser på människans värde. <strong>Mänsklighet</strong> <strong>och</strong> sexualitet<br />

hör ihop – man kan tala om den sexuella människan lik<strong>som</strong> vi<br />

kan tala om den intellektuella eller religiösa människan. WHO<br />

skriver i sin definition av sexualitet från 2002 att ”sexualiteten<br />

är en central aspekt i människans liv, genom hela livet”. Sexualiteten<br />

är en viktig del i det mänskliga livet <strong>och</strong> i individens<br />

identitet – men naturligtvis inte den enda. Den sexualiserade<br />

kultur vi lever i idag tycks sända budskapet att sexualitet är ett<br />

överordnat värde. Människan är framförallt sexuell. Med hjälp av<br />

den tesen skrivs filmmanus, konstrueras dokusåpor, säljs varor<br />

<strong>och</strong> produceras nya popstjärnor.<br />

Jag, <strong>som</strong> är vuxen väljer att inte se på Big Brother <strong>och</strong><br />

Paradise Hotel. De gånger jag har sett det tycker jag att det är<br />

häpnadsväckande att någon frivilligt ställer upp <strong>och</strong> är med,<br />

men jag tar ingen skada av det. Jag sorterar bort hundratals sex<br />

SPAM i veckan. Jag rycker på axlarna åt larvig reklam, fnyser åt<br />

annat. De flesta vuxna kan sortera. Det kan inte våra barn <strong>och</strong><br />

tonåringar. Många har föräldrar <strong>som</strong> samtalar med dem – men<br />

de <strong>som</strong> inte har det, vem skall hjälpa dem att sortera? Under den<br />

tidigare nämnda <strong>som</strong>markursen togs pornografi, reklam, musik<br />

<strong>och</strong> mode flera gånger upp <strong>som</strong> de ”stora bovarna” i sammanhanget.<br />

Studenterna var överens om att dessa aktörer gemensamt<br />

bidrar till att skapa felaktiga <strong>och</strong> destruktiva föreställningar om<br />

sexualitet hos unga människor. Föreställningar <strong>som</strong> kan leda<br />

till känslor av att inte duga, av att vara maktlös <strong>och</strong> värdelös.<br />

Föreställningar <strong>som</strong> kan göra det svårt att se sina egna <strong>och</strong><br />

16 | religion & livsfrågor<br />

andras gränser. Föreställningar <strong>som</strong> i kombination med andra<br />

omständigheter kan leda till övergrepp.<br />

I Värdegrundsboken från skolverket räknas ett antal värden<br />

upp <strong>som</strong> utmärkande för värdegrunden, <strong>och</strong> bland dessa finns<br />

”aktning <strong>och</strong> respekt för varje människas egenvärde”, ”människolivets<br />

okränkbarhet”, ”individens frihet <strong>och</strong> integritet”<br />

samt ”jämställdhet mellan män <strong>och</strong> kvinnor”. Då andra krafter<br />

så uppenbart bidrar till att dessa värden inte förverkligas bör<br />

skolan bemöta den sexualiserade kulturens budskap. För barn<br />

<strong>och</strong> ungdomar <strong>som</strong> är i färd med att erövra sin sexualitet är<br />

massmedias budskap svåra att hantera. Vem talar om känslor,<br />

osäkerhet <strong>och</strong> kärlek? Vem talar om synen på män <strong>och</strong> kvinnor?<br />

Och varför talar ingen om ansvar – om att ta ansvar för sin egen<br />

sexualitet i relation till andra? Alla vuxna <strong>som</strong> genom sitt arbete<br />

kommer i kontakt med barn <strong>och</strong> ungdomar har en möjlighet<br />

<strong>och</strong> ett ansvar att ge en motbild till den sexualiserade kulturen.<br />

Vi kan inte skydda våra barn från världen, men vi kan nyansera<br />

deras bild av den.<br />

Många upplever att sexualitet är ett ämne <strong>som</strong> det är svårt<br />

att närma sig, kanske för att det känns väldigt intimt. Sexualitet<br />

är ett ämne <strong>som</strong> berör, ett område av det mänskliga livet <strong>som</strong><br />

alla har erfarenhet av. Trots, eller kanske på grund av, att sexualiteten<br />

tillhör människans privata sfär har filosofer, psykologer,<br />

teologer, medicinare <strong>och</strong> andra i hundratals år ägnat sig åt att<br />

på olika sätt försöka reglera den. Man har funderat kring vad<br />

<strong>som</strong> är normalt <strong>och</strong> vad <strong>som</strong> är avvikande, kring manligt <strong>och</strong><br />

kvinnligt, kring barnalstring, varnat för masturbation <strong>och</strong><br />

homosexualitet <strong>och</strong> så vidare.<br />

iNDiviD OcH SAmHÄLLE<br />

Samtidigt <strong>som</strong> sexualiteten tillhör människans privatliv, <strong>och</strong><br />

borde vara hennes egendom, är den på olika sätt reglerad <strong>och</strong><br />

föremål för samhällets intresse. Detta hänger naturligtvis samman<br />

med att sexuella aktiviteter ibland leder till resultat, det<br />

vill säga barn. Graviditeter blir till barn, <strong>och</strong> dessa barn skall<br />

tas om hand på bästa sätt. Under lång tid har äktenskapet <strong>och</strong><br />

kärnfamiljen betraktats <strong>som</strong> det optimala alternativet <strong>och</strong> därför<br />

har äktenskapet haft en privilegierad ställning både i kyrka <strong>och</strong><br />

samhälle. Riktigt så är det inte längre, varken i kyrka eller sam-


hälle, <strong>och</strong> det har med en förändrad syn på sexualitet att göra.<br />

Jag beskriver sexualitetens uppgift <strong>och</strong> innehåll <strong>som</strong><br />

trefaldig, bestående av komponenterna reproduktion, lust <strong>och</strong><br />

intimitet. Samtliga komponenter behöver inte – <strong>och</strong> gör det sällan<br />

– finnas samtidigt, men de är alla oundgängliga delar av den<br />

mänskliga sexualiteten. I reproduktion innefattas konception,<br />

graviditet <strong>och</strong> förlossning. Med lust avses driftstillfredställelse,<br />

men också ömsesidighet; glädjen i att upptäcka partnerns lust.<br />

Den fysiska intimiteten mellan två människor uttrycker ömhet,<br />

ömsesidighet <strong>och</strong> sårbarhet. Under historiens gång har dessa<br />

olika komponenter betonats olika mycket i olika tider <strong>och</strong> i<br />

olika traditioner vilket fått konsekvenser för exempelvis synen<br />

på könsroller, homosexualitet, föräktenskapligt sex <strong>och</strong> masturbation.<br />

Under århundraden har den kristna kyrkan framförallt<br />

betraktat sexualitet <strong>och</strong> dess funktion <strong>som</strong> reproduktiv. Barn<br />

skall tillverkas <strong>och</strong> födas, skapelsen skall fyllas. I samtida kristen<br />

teologi beaktas emellertid även sexualitetens funktion <strong>som</strong> ett<br />

uttryck för kärlek, intimitet <strong>och</strong> gemenskap mellan individer.<br />

Det förändrade synsättet leder till ny praxis, <strong>och</strong> öppningar för<br />

nya sätt att leva även inom de kristna samfunden.<br />

Vårt samhälle präglas idag av en livsåskådningsmässig<br />

pluralism, vilket får återverkningar även på det här området.<br />

Familjebildningar är inte homogena, <strong>och</strong> familjer kan se ut på<br />

många sätt. Barn växer upp i miljöer <strong>som</strong> präglas av olika typer<br />

av livsåskådningar <strong>och</strong> attityder i frågor <strong>som</strong> rör den mänskliga<br />

sexualiteten <strong>och</strong> samlevnaden. I århundraden har Sverige<br />

präglats av kristendom <strong>och</strong> de uppfattningar <strong>och</strong> idéer <strong>som</strong> finns<br />

i den kristna traditionen. Idag lever cirka 250 000 människor<br />

med muslimsk bakgrund i Sverige, islam är utan tvekan vår<br />

största invandrarreligion. Inte minst i mötet mellan islam <strong>och</strong><br />

”det svenska” ställs frågor om sexualitet på sin spets.<br />

Inom islam är grundsynen på sexualitet positiv – kärleken<br />

mellan man <strong>och</strong> kvinna är en gåva från Gud <strong>och</strong> samlaget lovprisas.<br />

Detta avser dock bara endast sex inom äktenskapet <strong>och</strong><br />

heterosexuella aktiviteter. All annan sexualitet anses vara mot<br />

Guds vilja <strong>och</strong> därmed felaktig.<br />

Islam är starkt inriktat på sociala frågor <strong>och</strong> det är säkert en<br />

anledning till att familjen tillmäts ett så högt värde. Kollektivet<br />

är överordnad individen, familjen överordnad den enskilde. Du<br />

är ingen utan din familj. Många vittnar om att de muslimska<br />

värderingarna blir viktigare i mötet med det <strong>som</strong> uppfattas<br />

<strong>som</strong> ”svenskt” – många muslimer upplever sig främmande <strong>och</strong><br />

frågande framförallt inför ”svenskarnas” sexualmoral. Då blir<br />

det viktigt att stärka sin egen identitet <strong>och</strong> avgränsa sig från<br />

den andre genom att vara noga med föreskrifter <strong>och</strong> regler. I<br />

sammanhanget är det värt att påpeka att alltför få muslimer har<br />

personlig kontakt med etniska svenskar. På grund av samhällets<br />

segregering bildar de sin uppfattning av den svenska sexualmoralen<br />

utifrån tv-serier, löpsedlar <strong>och</strong> det fåtal svenskar <strong>som</strong> bor<br />

i Rosengård <strong>och</strong> liknande. Naturligtvis finns det schatteringar<br />

inom islam med olika uppfattningar i sexualetik, exempelvis<br />

feministiska grupper <strong>och</strong> homosexuella muslimer.<br />

LÄRARE OcH ELEv<br />

Vår pluralistiska <strong>och</strong> komplexa samtid ställer stora krav på dem<br />

<strong>som</strong> arbetar med undervisning i skolan – inte bara på ämneskunskaper,<br />

utan även <strong>som</strong> reflekterade medvandrare. Undervisning<br />

är inte bara förmedling av kunskap. Undervisning är också<br />

möten, mellan människor, tankar, viljor <strong>och</strong> idéer. Att förmedla<br />

kunskap är självklart skolans huvuduppgift, men att värna varje<br />

Hur reagerar jag om en ny elev<br />

visar sig ha två pappor? Vad säger<br />

jag till Karl <strong>som</strong> tycker att ”fulla<br />

tjejer med kort kjol <strong>som</strong> blir våldtagna<br />

får skylla sig själva”?<br />

människas egenvärde, människolivets okränkbarhet, individens<br />

frihet <strong>och</strong> integritet <strong>och</strong> verka för jämställdhet mellan könen är<br />

en nog så viktig uppgift. Dessa värden blir konkreta inte minst<br />

i lärarens eget bemötande av sin elev, möten <strong>som</strong> kan bekräfta<br />

eller förneka individen framför dig. Att få vara en individ är<br />

grunden för lärande. Endast subjekt tänker. Det kan uppstå<br />

situationer där ett värde sätts på spel eller två värden står emot<br />

varandra – eller då jag upplever att jag inte klarar av att leva upp<br />

till förväntningarna. Hur gör jag då?<br />

Hur skall jag hantera att muslimska Sara inte får vara med<br />

i undervisningen i sexualkunskap? Hur reagerar jag om en ny<br />

elev visar sig ha två pappor? Vad säger jag till Karl <strong>som</strong> tycker<br />

att ”fulla tjejer med kort kjol <strong>som</strong> blir våldtagna får skylla sig<br />

själva”? Hur hanterar jag ett förtroende från femtonåriga Anna<br />

– bör jag berätta för hennes föräldrar att hon blivit gravid <strong>och</strong><br />

gjort abort?<br />

Jag tror att man måste börja med sig själv: var står jag i de<br />

här frågorna? Vad anser jag? Och varför? Vad anser jag om manligt<br />

<strong>och</strong> kvinnligt? Om livets början? Om heterosexualitet <strong>och</strong><br />

homosexualitet? Vad tycker jag är normalt <strong>och</strong> vad anser jag är<br />

avvikande? Och varför? Var finns mina fördomar? Först när man<br />

blir varse det, kan man möta andra människor på allvar.<br />

ann heberlein<br />

på väg 3:04 | 17


mARiANNE wEimER OcH KATARiNA bERg cEDERgREN<br />

Lärare följer sin egen kursplan<br />

eller<br />

vilken kursplan följer lärare?<br />

vi är två lärarstudenter <strong>som</strong> har skrivit en c-uppsats om<br />

hur skolverkets kursplaner appliceras i det praktiska arbetet. Kursplanerna<br />

är bindande föreskrifter <strong>och</strong> uttrycker de krav <strong>som</strong> staten<br />

ställer på utbildningen i alla ämnen. Vi koncentrerade oss på religionskunskapsämnet<br />

efter<strong>som</strong> vi anser ämnet viktigt då vi lever i ett<br />

mångkulturellt <strong>och</strong> föränderligt samhälle. För att få en bakgrund<br />

till hur kursplanerna är menade att fungera, intervjuade vi två av<br />

skolverkets ansvariga för kursplanernas utformning. Dessutom<br />

intervjuade vi två av skolverkets ämnesexperter <strong>som</strong> skrev texter<br />

till kursplanen i religionskunskap. För att få syn på hur kursplanerna<br />

tolkas <strong>och</strong> i vilken form undervisningen i religionskunskap bedrivs<br />

intervjuade vi sex lärare på mellanstadiet, två rektorer samt tre<br />

elevgrupper i olika skolor. Vi intervjuade även en politiker. Som litteratur<br />

använde vi oss bl.a. av Per Måhls bok Vad krävs nu.<br />

LÄRARNA SÄTTER RE-ÄmNET i SKuggAN<br />

Vår undersökning visar att religionskunskap inte är ett ämne<br />

<strong>som</strong> prioriteras. Det är uppenbart att detta ämne står i skuggan<br />

av svenska, matematik <strong>och</strong> engelska. Vi har också funnit att det<br />

allmänt brister i kunskapen om hur kursplanerna skall fungera.<br />

Enligt de vi intervjuat på skolverket skall inget ämne särställas<br />

i skolan. Efter<strong>som</strong> svenska, engelska <strong>och</strong> matematik är behörighetsgrundande<br />

till gymnasieskolan väljer många lärare att<br />

lägga fokus på dessa. Att det finns nationella prov i dessa ämnen<br />

är ytterligare en förstärkning till att de anses <strong>som</strong> viktigare än<br />

andra ämnen.<br />

Kursplanernas intention är att man skall arbeta ämnesintegrerat,<br />

alltså väva samman flera ämnen. Vår övertygelse är att<br />

man kan träna många färdigheter genom religionskunskapsämnet.<br />

Vi uppfattar det <strong>som</strong> att ämnesintegrering bara genomförs i<br />

vissa delar av undervisningen, vilket inte är meningen.<br />

Vi tycker det är märkligt att svenska, engelska <strong>och</strong> matematik<br />

får fortsätta att vara de ämnen <strong>som</strong> lärare fokuserar på när de<br />

vi talat med på Skolverket sa att alla ämnen har samma tyngd<br />

<strong>och</strong> värde. Kunskaper <strong>som</strong> saknas i andra ämnen än svenska,<br />

18 | religion & livsfrågor<br />

I slutet av lärarutbildningen gör de blivande lärarna ett<br />

examensarbete 10p. Detta skall vara ett undersökande arbete<br />

med didaktisk inriktning. Dessa arbeten är ett rikt material <strong>som</strong><br />

belyser skolan <strong>och</strong> undervisningen på olika sätt.<br />

RoL bad två nyexaminerade lärare, Marianne Weimer <strong>och</strong><br />

Katarina Berg Cedergren från Högskolan på Gotland, <strong>som</strong> bl.a. har<br />

specialisering religionskunskap att redogöra för sitt examensarbete.<br />

Artikeln är väl värd att läsa <strong>och</strong> begrunda för alla religionskunskapslärare.<br />

stefan myrgård<br />

engelska <strong>och</strong> matematik är näst intill omöjliga att ta igen enligt<br />

ämnesexperterna. De sa också att många av eleverna <strong>som</strong> saknar<br />

tillräckliga kunskaper i SO-ämnen avbryter sina studier i förtid,<br />

eller får övergå till individuellt program. Om detta är sant,<br />

måste lärare ute i skolvärlden bli medvetna om detta!<br />

LÄRARNA pLANERAR iNTE FÖR ETiK OcH LivSFRågOR<br />

Uppnåendemålet <strong>som</strong> innefattar etiska samtal tangerar<br />

värdegrundstexten, vilket gör att alla borde vara medvetna<br />

om tyngden i detta mål. De lärare vi har intervjuat, har inte<br />

regelbunden planerad tid för etik <strong>och</strong> livsfrågor, vilket vi ser<br />

<strong>som</strong> en stor brist. Vi anar att en del lärare har olika typer av<br />

etiska samtal <strong>och</strong> kompissamtal, men att man inte relaterar detta<br />

till religionskunskapsämnet. Varför schemalägger man inte tid<br />

för dessa delar av undervisningen? Enligt våra ämnesexperter<br />

uppfattar många lärare religionskunskap <strong>som</strong> ett känsligt ämne.<br />

Lärarna uttryckte dessutom att det inte går att utvärdera i ämnet<br />

religionskunskap, vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Hur kan<br />

man veta att eleverna nått målen om man inte utvärderar? De<br />

flesta lärarna tar bara upp livsfrågor när något inträffar <strong>som</strong> föranleder<br />

det. Om man gjorde likadant överlag i skolan, så kanske<br />

man inte behöver planera matematik <strong>och</strong> svenska heller?! Det är<br />

vår uppfattning att vi <strong>som</strong> professionella pedagoger måste kunna<br />

förbereda barn på svåra <strong>och</strong> känsliga saker <strong>som</strong> kan inträffa i<br />

livet. Dessutom ställer vårt mångkulturella <strong>och</strong> föränderliga<br />

samhälle krav på kunskap, <strong>förståelse</strong> <strong>och</strong> förmåga att göra etiska<br />

ställningstaganden.<br />

åTgÄRDSpROgRAm, mEN i viLKA ÄmNEN?<br />

Enligt Måhl skall åtgärdsprogram upprättas i alla ämnen, <strong>och</strong><br />

man skall skriva olika typer av program beroende på vilka, <strong>och</strong><br />

hur många ämnen det handlar om. Av de personer vi intervjuat<br />

på skolorna är det ingen <strong>som</strong> skriver åtgärdsprogram i något<br />

annat ämne än svenska, engelska <strong>och</strong> matematik. Formuleringen


Det är vår uppfattning<br />

att vi <strong>som</strong> proffesionella<br />

pedagoger måste kunna<br />

förbereda barn på svåra <strong>och</strong><br />

känsliga saker <strong>som</strong> kan inträffa<br />

i livet. Dessutom ställer vårt<br />

mångkulturella <strong>och</strong> föränderliga<br />

samhälle krav på kunskap,<br />

<strong>förståelse</strong> <strong>och</strong> förmåga att<br />

göra etiska ställningstaganden.<br />

”skall” i kursplanerna medför att läraren måste ge eleven möjlighet<br />

att uppnå målen i år 5 i samtliga ämnen. Om någon elev<br />

inte uppnår målen skall åtgärdsprogram skrivas, enligt grundskoleförordningen,<br />

<strong>och</strong> ansvaret för detta är rektorns.<br />

REKTORN TAR iNTE SiTT ANSvAR<br />

Enligt skolverkets ansvariga <strong>och</strong> våra ämnesexperter har rektor<br />

ansvar för den pedagogiska verksamheten, i sin roll <strong>som</strong> chef<br />

<strong>och</strong> pedagogisk ledare. De rektorer vi talat med säger att de delegerar<br />

det pedagogiska ansvaret till lärarna.<br />

Den politiker vi talade med ansåg att det inte är rektorns<br />

uppgift att veta vilka mål <strong>som</strong> skall uppnås i varje ämne, vilket<br />

vi anser ytterst märkligt. Hur kan rektorn då ha överblick över<br />

hur väl eleverna klarar kraven i uppnåendemålen. Vi tycker det<br />

är anmärkningsvärt att de rektorer vi talat med inte vet vad <strong>som</strong><br />

står i kursplanerna i de olika ämnena <strong>och</strong> vilka uppnåendemål<br />

<strong>som</strong> finns. De har heller ingen uppfattning om hur mycket eller<br />

vilken typ av religionskunskapsundervisning <strong>som</strong> bedrivs på<br />

skolorna.<br />

vAD bETyDER EgENTLigEN ORDET KÄRNÄmNEN?<br />

I de arbetsplaner vi sett har inte religionskunskap uppmärksammats<br />

särskilt, utan man har mestadels målformuleringar för de<br />

så kallade kärnämnena, dvs svenska, engelska <strong>och</strong> matematik.<br />

Noterbart är att kärnämnen på gymnasiet är de ämnen <strong>som</strong> är<br />

obligatoriska för alla elever: svenska, matematik, engelska, idrott<br />

<strong>och</strong> hälsa, estetisk verksamhet, samhällskunskap, religionskunskap<br />

<strong>och</strong> naturkunskap. Som vi tolkar detta är alla ämnen på<br />

grundskolan kärnämnen, efter<strong>som</strong> samtliga ämnen är obligatoriska<br />

utifrån kursplanernas intention. På grundskolan är<br />

det endast tre ämnen <strong>som</strong> betecknas kärnämnen av lärare <strong>och</strong><br />

rektorer <strong>som</strong> vi har intervjuat. Även våra politiker på Gotland<br />

använder beteckningen kärnämnen på svenska, matematik <strong>och</strong><br />

engelska då man utvärderar dessa ämnen.<br />

gAmLA KuRSpLANER STyR<br />

Ett par av lärarna vi intervjuat har ingen religionskunskap över<br />

huvud taget, medan de andra tar upp världsreligionerna endast<br />

i år 6, trots att det finns mål att uppnå i år 5. Många lärare har<br />

troligen inte förstått mål- <strong>och</strong> resultatstyrningen, utan de gör<br />

<strong>som</strong> de alltid har gjort. Flera av lärarna säger att mycket av planeringen<br />

”sitter i väggarna”. Den politiker vi intervjuat säger att<br />

det är Lgr 80 <strong>som</strong> genomförs nu. Den läroplanen var detaljstyrd<br />

<strong>och</strong> enligt den togs världsreligionerna upp i år 6. Förordningsmässigt<br />

är det inte möjligt att skjuta på viss undervisning, t.ex.<br />

religionskunskap, till senare läsår, enligt skolverket.<br />

Enligt Skolverket gjordes målen om för att lärare skall<br />

kunna välja eget stoff för sin undervisning, så att kunskapsmassan<br />

i landet blir stor. En av rektorerna sa att läromedlen styr<br />

undervisningen. En lärare sa att det inte finns något bra läromedel<br />

i religionskunskap, medan skolverkets ansvariga säger att det<br />

stora stoffutbudet gör att lärarna känner att de inte hinner med.<br />

Lärarna har inte förstått att de kan välja ut stoff <strong>som</strong> passar deras<br />

elever, <strong>och</strong> att de inte behöver beröra allt. Skolverket säger att<br />

om styrdokumenten uppfattas <strong>som</strong> för svåra medför det att läroböcker<br />

tar överhand i undervisningen <strong>och</strong> leder till likformighet<br />

vilket inte är bra. De säger också att de öppna skrivningarna i<br />

målen ställer höga krav på lärarens profession.<br />

SLuTORD<br />

Är det så här skolans verklighet ser ut överallt? I så fall anser vi<br />

att det är en skrämmande bild av en organisation <strong>som</strong> inte fungerar?<br />

Hur kan lärare få fortsätta i samma gamla spår, utan att<br />

någon reagerar? Av vårt material kan vi utläsa att kursplanerna<br />

inte används <strong>som</strong> det styrdokument det är. Kommunerna borde<br />

se över verksamheten <strong>och</strong> ge alla berörda utbildning i styrdokumentens<br />

innehåll <strong>och</strong> tillämpning. Lämpligt vore då om de såg<br />

till att uppdatera sig själva först!<br />

marianne weimer <strong>och</strong> katarina berg cedergren<br />

Redaktionens tankar<br />

Detta är en rapport från verkligheten i alla fall den verklighet<br />

<strong>som</strong> undersökts i denna rapport. Flera andra undersökningar<br />

visar en motsvarande bild vilket ger upphov till oro.<br />

RoL välkomnar liknande undersökningar <strong>och</strong> rapporter från<br />

den komplexa verklighet <strong>som</strong> skolan utgör.<br />

Medverka i nästa nummer<br />

av RoL!<br />

Manusstopp är den 15 oktober!<br />

Skicka Ditt bidrag till<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18,<br />

241 36 Eslöv<br />

stefan myrgård<br />

på väg 3:04 | 19


AmANi EL- ALi<br />

”Den muslimska kvinnan”<br />

– jag finns i klassrummet!<br />

En generalisering <strong>som</strong> ständigt möter religionsläraren<br />

är ”den muslimska kvinnan”. Men vem är hon<br />

egentligen? Det är lätt att prata om henne, om<br />

hennes problem <strong>och</strong> svårigheter.<br />

för de många unga kvinnor med invandrarbakgrund i<br />

islamiska kulturområden kan generaliseringarna bli nog så<br />

besvärande, även i klassrummet. Amani El-Ali, med rötter<br />

i Libanon, 19 år <strong>och</strong> student våren 2004 på det samhällsvetenskapliga<br />

programmet på Knut Hahnskolan i Ronneby,<br />

tog tag i frågan under sina gymnasiestudier, bl.a. genom ett<br />

projektarbete. Hon berättade också personligt <strong>och</strong> öppet<br />

vid en fortbildningsträff för lärarkollegiet hur hon upplevde<br />

sin situation, sin släkt <strong>och</strong> familj. Hon berättade att hon<br />

tycker om sina föräldrar, sina släktingar, sitt Libanon <strong>och</strong><br />

sin religion <strong>och</strong> traditioner samtidigt <strong>som</strong> hon blivit en del<br />

av det svenska samhället. Egentligen ganska oproblematiskt,<br />

självklart <strong>och</strong> naturligt. Men hennes huvudbudskap<br />

gick inte att ta miste på: jag är inte förtryckt! Hon låter här<br />

Religion <strong>och</strong> Livsfrågor ta del av det hon bl.a. berättade <strong>och</strong><br />

<strong>som</strong> hon gärna vill förmedla vidare till andra lärare, elever<br />

<strong>och</strong> skolor – ett inifrånperspektiv där hon upplever sin<br />

religion <strong>som</strong> rättvis <strong>och</strong> för jämställdhet men…<br />

bengt arvidsson<br />

<strong>som</strong> arabisk- muslimsk tjej känner jag mig träffad av<br />

generaliseringarna av den muslimska invandrarflickans situation.<br />

Jag är fruktansvärt trött på att i media alltid få se <strong>och</strong> höra den<br />

svartmålande bilden av islam <strong>och</strong> den muslimska kvinnan.<br />

Trött på att alla har åsikter om religionen utan att egentligen<br />

veta något om den. För att ta reda på vad ungdomar anser om<br />

den muslimska kvinnan så gjorde jag en liten enkätundersökning<br />

på Malmö Latinskola. Gymnasieelever <strong>som</strong> gick tredje<br />

året fick svara på mina frågor. På skolan finns en blandning av<br />

svenska ungdomar <strong>och</strong> invandrarungdomar. ”Anser du att den<br />

muslimska kvinnan är förtryckt?” <strong>och</strong> ”Varifrån har du fått din<br />

kunskap?” var frågor <strong>som</strong> fanns med på enkäten. Resultatet blev<br />

inte särskilt överraskande för min del. Förtryckt, har ingen åsikt<br />

<strong>och</strong> är inte jämställd ansåg de flesta om henne. Det <strong>som</strong> förvånade<br />

mig var att de flesta hade skrivit att de inte vet mycket om<br />

henne. Ändå anser <strong>och</strong> har de en bild av att hon är förtryckt.<br />

Det är här massmedierna kommer in <strong>och</strong> spelar sin stora roll<br />

<strong>och</strong> ger ungdomarna en negativ bild, <strong>som</strong> om massmedierna<br />

medvetet vill skada islam. Det är inte så konstigt att ungdomar<br />

<strong>och</strong> övriga får en negativ bild av islam när det mesta de ser på<br />

TV-skärmarna <strong>och</strong> läser i tidningarna ger en svart <strong>och</strong> dålig bild<br />

av islam. Varför är det ofta så att när en dokumentär om islam<br />

visas på TV så är det i Afghanistan där vissa kvinnor inte kan<br />

läsa eller skriva, är hemmafruar, inte har yrkesarbete <strong>och</strong> inte får<br />

20 | religion & livsfrågor<br />

gå ut? Visst är denna bild tyvärr sann tack vare talibanerna <strong>och</strong><br />

deras fruktansvärda tolkning av Koranen. Men en bok har både<br />

en fram- <strong>och</strong> en baksida. Varför visas inte den positiva sidan<br />

<strong>som</strong> den negativa? Hur ofta visas en dokumentär om den arbetande,<br />

framgångsrika arabiska muslimska kvinnan? Det är inte<br />

så att de inte finns. De finns <strong>och</strong> är många, många inom politik,<br />

försvar, design, mode, journalister, nyhetssändare, skådespelare<br />

m.fl. Listan är lång. Och inte att glömma de modiga, självständiga<br />

beduinkvinnorna <strong>som</strong> kämpar för att försörja sin familj.<br />

Behandlar männen dem illa så kör de ut dem eller ger sig av<br />

med barnen. Att de bor i öknen <strong>och</strong> är beslöjade gör att många<br />

också tror att de är förtryckta <strong>och</strong> inte utbildade. Var syns alla<br />

dessa framgångsrika muslimska kvinnor? Visst, de syns hos oss i<br />

våra länder, men jag skulle vilja visa omvärlden att vi har starka<br />

ibland också beslöjade kvinnor (vilket inte är något hinder<br />

för karriär <strong>och</strong> inte symbol för förtryck <strong>som</strong> många anser).<br />

Samtidigt med en karriär ute på arbetsmarknaden lyckas dessa<br />

kvinnor också med barn <strong>och</strong> familj. Att dra alla över en kam <strong>och</strong><br />

säga att alla muslimska kvinnor är förtryckta är orätt. Islam är<br />

en religion <strong>som</strong> i historien gav kvinnan rättigheter. En muslimsk<br />

kvinna har rätt till utbildning, arbete, karriär, att utvecklas <strong>och</strong><br />

har ett ”eget jag”. Islam är också en kvinnoreligion. Den <strong>som</strong><br />

följer detta <strong>och</strong> ger kvinnan rätt till detta är en riktig muslim,<br />

<strong>och</strong> allt <strong>och</strong> alla <strong>som</strong> påstår något annat strider mot islam. Felet<br />

idag är inte på själva religionen utan på dem <strong>som</strong> tolkar den <strong>och</strong><br />

på kulturerna man har burit med sig genom åren. Om detta<br />

skriver Maria Selin Fjellström, en kunnig <strong>och</strong> objektiv journalist<br />

i sin artikel Muslimska kvinnor är starka <strong>och</strong> stolta.<br />

Idag förekommer förtryck överallt i världen, även i Sverige.<br />

Kvinnor misshandlas, våldtas, har inte lika lön <strong>som</strong> männen <strong>och</strong><br />

kanske är det långt kvar till en kvinnlig statsminister. Är inte<br />

detta förtryck? Nämns religionen i dessa fall? Nej, men när det<br />

gäller muslimer görs det. Undrar varför? Förtryck förekommer<br />

överallt men på olika sätt.<br />

Om nu islam är en förtryckande, mörk <strong>och</strong> orättvis religion,<br />

varför <strong>och</strong> åter varför konventerar fler <strong>och</strong> fler kvinnor i Sverige<br />

<strong>och</strong> i övriga världen till denna religion? Personligen tror inte jag<br />

att en kvinna väljer själv i dessa fall vägen till förtryck. Eller har<br />

jag fel? Nej, hon upplever <strong>som</strong> jag en religion <strong>som</strong> är rättvis,<br />

jämställd <strong>och</strong> barmhärtig <strong>och</strong> <strong>som</strong> man väljer vägen till med<br />

en stark glädje <strong>och</strong> med ett ansikte upphöjt mot det oändliga<br />

ljuset…<br />

amani el- ali


på väg 3:04 | 21


uLLA STåLSTEDT gHOSE<br />

Tryggheten i livet<br />

Efter att ha arbetat i Hjällbo under ett kvartsekel, bytte jag skola <strong>och</strong><br />

hamnade i en betydligt svenskare omgivning. Mycket blev annorlunda.<br />

Som religionslärare blev det en stor förändring. Från att vara omgiven av många<br />

djupt troende barn, var jag nu i ett klimat, där väldigt få hade en personlig tro.<br />

från att bli innesluten i elevers kvällsböner, så jag skulle<br />

komma till tro <strong>och</strong> slippa hamna i helvetet, var nu både kunskapen<br />

om <strong>och</strong> intresset för religion betydligt lägre. Naturligtvis<br />

fanns ändå intresset för livsfrågor <strong>och</strong> aptit på kunskap om<br />

världen utanför, fast på ett mer förutsättningslöst sätt, <strong>och</strong> på<br />

en ofta lägre nivå. Men vad är det då, <strong>som</strong> är viktigast för dessa<br />

mestadels svenska medelklassbarn i Olofstorp, i Göteborgs<br />

utkant? Det fick de i hemuppgift att tänka igenom <strong>och</strong> också<br />

ställa <strong>som</strong> fråga till sin närmaste omgivning. Det kom in en<br />

massa svar. I Hjällbo hade majoriteten svarande varit muslimer.<br />

Här kom det med en muslim. Vem är det, undrade jag <strong>och</strong> fick<br />

till svar att det var ”handlarn”. Också detta en bild av Sverige<br />

idag. Mer av resultaten följer nedan.<br />

NågRA SvAR<br />

Åttorna har haft i uppgift att fråga minst fem olika personer:<br />

– Vad är grunden/tryggheten i livet för dig? Ungefär – vad finns<br />

kvar, när allting börjar gunga <strong>och</strong> är krisigt?<br />

Alla gjorde inte uppgiften, men ungefär 150 svar kom in.<br />

Här kommer citat från dem. Ett svar kan ha kommit i många<br />

liknande variationer. Mer om det på slutet.<br />

– Viktigast är familjen. Man kan inte klara sig utan den.<br />

– Mamma <strong>och</strong> pappa. De vet allt om mig.<br />

– Mina barn är min absolut största trygghet.<br />

– Vännerna är viktigast. Man känner sig trygg,<br />

när man är med dom.<br />

– Vännerna, fotboll <strong>och</strong> Frölunda. För man blir glad<br />

<strong>och</strong> lycklig av dem.<br />

– Utan stödet från min familj, skulle jag inte klara mig.<br />

– Man blir olycklig om man inte har en familj.<br />

– Utan min syster skulle jag vara fattigare.<br />

– Människor man älskar <strong>och</strong> litar på, för det<br />

blir fattigt utan dem.<br />

– Jag känner mig trygg <strong>och</strong> säker, när jag är med mina kompisar,<br />

för jag vet att jag kan säga vad jag vill, utan att det kommer ut.<br />

Jag kan bete mig hur jag vill, vara barnslig eller sur <strong>och</strong> ändå<br />

gillar de mig.<br />

– Ärlighet är viktigt i livet. Då kommer man långt.<br />

– Kärlek är det finaste <strong>som</strong> finns.<br />

– Trygghet är när jag är med sådana <strong>som</strong> jag älskar <strong>och</strong> <strong>som</strong> älskar<br />

mig.<br />

– Familjen <strong>och</strong> min pojkvän.<br />

– Musiken är grunden till alla mina framgångar!<br />

– Jakten är mitt liv <strong>och</strong> jag vill inte leva utan den.<br />

– Mitt företag är nästan <strong>som</strong> mitt andra hem.<br />

– På jobbet känner jag mig trygg.<br />

22 | religion & livsfrågor<br />

– Arbetet, för det ger en stadig inkomst.<br />

– Kompisarna på jobbet betyder jättemycket för mig.<br />

– Jobbet är oerhört viktigt för mig, det är min trygghet.<br />

– Utan en bra hälsa, kan man inte känna sig trygg.<br />

– Våra djur är min trygghet.<br />

– Hästarna <strong>och</strong> min familj.<br />

– Hästarna är mina bästa vänner.<br />

– Kunskap! Man klarar sig ifrån problem,<br />

om man har kunskap. Man skall lära sig mer om allt.<br />

– En utbildning behöver man för att bli trygg,<br />

så man har något att luta sig tillbaka mot.<br />

– Fritiden är viktigast. (Olika bollsporter fick enstaka röster.)<br />

– Friheten är viktig.<br />

– När man är fri kan man välja det man vill.<br />

– Att leva i ett land, där det är fred.<br />

– Glädje <strong>och</strong> skratt är min trygghet.<br />

– Tryggheten i livet är att våga lyssna till sig<br />

själv <strong>och</strong> sina egna behov. Att våga stanna<br />

upp <strong>och</strong> ta tag i sina tankar <strong>och</strong> följa dem.<br />

– Min dator är väldigt viktig.<br />

– Jag har ingen speciell grund i livet.<br />

Eller så är det bara att jag inte vet.<br />

– Tryggheten är PENGAR. Pengar löser allt.<br />

– Utan en bra ekonomi, har man ingen trygghet.<br />

– Mitt hem är min trygghet.<br />

– En tro är grunden.<br />

– Min religion gör mig trygg.<br />

– Gud är grunden. Han har gett mig familjen <strong>och</strong> kärleken.<br />

– Det är Gud <strong>som</strong> har fört in mina vänner i mitt liv.<br />

– Det är skönt <strong>och</strong> tryggt att veta, att livet<br />

fortsätter efter döden.<br />

Och hur fördelade sig svaren? Ganska nära hälften, eller snarare<br />

lite över hälften av alla svar handlade om vänner <strong>och</strong> familj.<br />

Sedan fanns det ingen klar andraplats. Religion <strong>och</strong> pengar,<br />

arbete <strong>och</strong> husdjur, samt hälsa fick ganska många röster var.<br />

De kategorierna tog ungefär en tredjedel av svaren. Resten var<br />

ganska enstaka svar, förutom fritid, <strong>som</strong> hamnade lite mittemellan<br />

enstaka <strong>och</strong> ganska många.<br />

De intervjuade var barn, tonåringar, vuxna <strong>och</strong> gamla<br />

människor, allt från tre år till nittioårsåldern <strong>och</strong> jämt fördelade<br />

könsvis.<br />

Så nu vet vi lite om vad <strong>som</strong> är tryggheten i livet för åttorna<br />

i Bergums skola <strong>och</strong> deras närmaste omgivning.<br />

Skulle vara roligt med några insändarkommentarer till nästa<br />

nummer av tidningen.<br />

ulla stålstedt ghose


Välkommen till en fortbildnings-<br />

<strong>och</strong> inspirationsdag på temat<br />

bARNKONvENTiONEN i<br />

SKOLA OcH SAmHÄLLE<br />

Fredagen den 1 oktober 2004 kl 9.30–16.00<br />

på Överås, Danska vägen 20, i Örgryte i Göteborg!<br />

pROgRAm<br />

09.00 Samling – kaffe.<br />

09.25 Välkommen<br />

– FLR:s ordförande Olof Franck.<br />

09.30-12.00 Sisyfosarbete <strong>och</strong> guden Ares.<br />

Barnkonventionen <strong>och</strong> yrkesetik i skolan.<br />

Fil. dr. Kristina Bartley, Göteborg.<br />

Samtal <strong>och</strong> diskussion i anslutning till<br />

föreläsningen.<br />

12.00-13.00 Lunch<br />

13.00-15.30 Mötet med alla barn. Barnkonventionen<br />

<strong>som</strong> värdegrund i pedagogiskt arbete<br />

Prof Siv Fischbein, Stockholm <strong>och</strong> lärare<br />

Olle Österberg, Stockholm.<br />

Samtal <strong>och</strong> diskussion i anslutning till<br />

föreläsningen. Kaffe.<br />

15.30-16.00 Sammanfattning <strong>och</strong> avslutning.<br />

mEDvERKANDE<br />

Kristina Bartley är fil. dr. i sociologi <strong>och</strong> disputerade<br />

1998 på en avhandling om barnpolitik <strong>och</strong> barnets<br />

rättigheter, med utgångspunkt i FNs konvention om<br />

barnets rättigheter.<br />

Siv Fischbein är professor i specialpedagogik<br />

vid Lärarhögskolan i Stockholm. I sin forskning<br />

har hon intresserat sig för samspelet mellan<br />

individförutsättningar <strong>och</strong> omgivningsfaktorer i<br />

pedagogiska situationer.<br />

Olle Östberg är lärare <strong>och</strong> har varit verksam vid<br />

både grundskolan <strong>och</strong> Lärarhögskolan i Stockholm.<br />

ANmÄLAN<br />

Anmälan görs senast 15 september 2004.<br />

Avgiften är 700 kronor <strong>och</strong> den betalas direkt efter<br />

konferensen, antingen genom att du själv sätter in<br />

beloppet på FLR:s postgiro 15 69 53-2, eller att du<br />

lämnar uppgifter till konferensvärdarna om vart<br />

fakturan för ditt deltagande ska skickas.<br />

I avgiften ingår<br />

- fortbildningsdagens båda föreläsningar<br />

- kaffe <strong>och</strong> lunch<br />

- årets temabok från FLR med rubriken Om stora barn <strong>och</strong><br />

små. Barnkonventionen i skola <strong>och</strong> samhälle,<br />

med 11 intressanta artiklar bl.a. av dagens föreläsare.<br />

För anmälan <strong>och</strong> information<br />

Kontakta Olof Franck, Poppelvägen 6c, 541 48 Skövde,<br />

tel 0500-43 01 08, 46 42 90 eller e-post: olof.franck@skovde.<br />

se. Om anmälan görs via e-post, var vänlig ange<br />

nedanstående uppgifter!<br />

- Anmälan till fortbildningsdagen på<br />

Överås den 1 oktober 2004.<br />

- Namn<br />

- Gatuadress<br />

- Postnummer/ort<br />

- Tel<br />

- Fakturan ställs till<br />

- Övrigt (t.ex. önskemål om vegetarisk kost)


Upptäck det mångreligiösa Sverige!<br />

Sensus studieförbund vill öka <strong>förståelse</strong>n för olika sätt att leva, tänka <strong>och</strong> tro i dagens mångreligiösa<br />

Sverige. Vi har därför tagit fram en rad olika pedagogiska hjälpmedel. Här presenterar vi några av dem.<br />

SverigesMultireligiosaGuider MULTIRELIGIÖSA ALMANACKAN<br />

Multireligiösa almanackan är en unik väggalmanacka<br />

inklusive ett 12-sidigt faktamaterial<br />

om sex världsreligioner i dagens Sverige.<br />

Här hittar du de viktigaste högtiderna inom<br />

hinduism, islam, judendom, kristendom,<br />

buddhism <strong>och</strong> sikhism. Du får också veta<br />

hur <strong>och</strong> varför de olika högtiderna firas samt lära<br />

dig mer om de olika religionerna i Sverige.<br />

Använd almanackan i undervisningen <strong>och</strong><br />

i planeringsarbetet!<br />

Sveriges multireligiösa guider är ett nätverk av människor <strong>som</strong> tagit<br />

ställning för den religiösa mångfalden <strong>och</strong> valt att tala väl om andra<br />

människors tro. Majoriteten är unga <strong>som</strong> själva känner sig hemma i en<br />

av de sju världsreligionerna hinduism, islam, judendom, kristendom,<br />

buddhism, sikhism <strong>och</strong> bahai. Låt en multireligiös guide vägleda din klass<br />

eller skola <strong>och</strong> berätta om alltifrån slöjor <strong>och</strong> turbaner, religiösa fester<br />

<strong>och</strong> matregler, till synagogor, tempel <strong>och</strong> moskéer i det mångreligiösa<br />

Sverige. Till sin hjälp har guiden den Multireligiösa resväskan, videofilmer<br />

<strong>och</strong> roliga tester.<br />

Läs mer om guiderna, hur du bokar en guide <strong>och</strong><br />

hur du själv kan bli guide på www.smg.sensus.se.<br />

MULTIRELIGIÖSA<br />

RESVÄSKAN<br />

Den Multireligiösa resväskan ett<br />

verktyg för våra multireligiösa guider.<br />

Den är fylld med spännande föremål<br />

från de sex världsreligionerna<br />

hinduism, islam,<br />

judendom, kristendom,<br />

buddhism <strong>och</strong> sikhism<br />

<strong>och</strong> är de multireligiösa<br />

guidernas främsta redskap.<br />

Med hjälp av väskan kan du<br />

uppleva de mest vardagsnära sidorna<br />

av de olika religionerna men också få glimtar<br />

av det allra heligaste. Du kan prova kläder <strong>och</strong> huvudbonader, bygga altare<br />

<strong>och</strong> undersöka en rad böne- <strong>och</strong> meditationsredskap.<br />

Bokas genom ditt närmaste Sensus kontor, se www.sensus.se<br />

..<br />

Beställ 2005 års almanacka via telefon 08 - 727 17 50<br />

eller e-post almanacka@sensus.se<br />

UTSTÄLLNINGEN<br />

GUD HAR 99 NAMN I GÖTEBORG<br />

Efter att ha gjort succé landet runt visar nu Sensus<br />

studieförbund utställningen Gud har 99 namn<br />

permanent i Göteborg. Tjugo multireligiösa guider<br />

<strong>som</strong> hör hemma i någon av de sex världsreligionerna<br />

hinduism, islam, judendom, kristendom, buddhism<br />

<strong>och</strong> sikhism har utbildats. Med deras hjälp guidas du<br />

runt i den interaktiva utställningen. Du kan bland<br />

annat testa din festprofil, prova kläder <strong>som</strong> hör<br />

hemma i de olika religionerna eller möblera<br />

ett eget altarskåp. Ett besök på Gud har 99 namn<br />

är ett utmärkt studiebesök i anslutning till skolresan!<br />

Pris för guidad visning är 150 - 250 kr per klass<br />

beroende på gruppens storlek.<br />

Boka visning via telefon 031-33 33 430<br />

eller e-post info@gudhar99namn.se<br />

STUDIEHÄFTET<br />

GUD HAR 99 NAMN<br />

Det här är ett studiehäfte <strong>som</strong> är fullmatat med<br />

information om de sex världsreligionerna hinduism,<br />

islam, judendom, kristendom, buddhism <strong>och</strong><br />

sikhism. Det innehåller information om de olika<br />

religionerna samt test <strong>och</strong> faktablad om mat, fester<br />

<strong>och</strong> kläder. En rad olika pedagogiska tips <strong>och</strong><br />

övningar finns med <strong>som</strong> inspiration till hur<br />

studiehäftet kan användas i undervisningen.<br />

Studiehäftet kan beställas via telefon 08-727 17 50<br />

eller e-post service.dkss@folkbildning.net<br />

Sensus studieförbund erbjuder studiecirklar, kurser <strong>och</strong> kulturupplevelser med livsfrågor <strong>och</strong> mångfald i centrum.<br />

Verksamheten engagerar fler än 200 000 deltagare <strong>och</strong> 10 000 cirkelledare.<br />

Med vårt arbete vill vi bidra till att stärka <strong>och</strong> utveckla demokratin samt motverka det <strong>som</strong> kränker människans värdighet <strong>och</strong> mänskliga rättigheter.<br />

Läs mer om oss på www.sensus.se<br />

Sensus studieförbund, Folkbildningsgården, 125 30 Älvsjö. Tel 08-727 17 50, fax 08-727 17 58. Presskontakt 08-727 17 55. E-post info@sensus.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!