9_WSP_Christina Hansson - BIOGASSYS

biogassys.se

9_WSP_Christina Hansson - BIOGASSYS

Miljöprövningar

Nordisk Etanolproduktion AB:s etanol- och

biogasanläggning. Produktion av etanol om 260 000

m 3 /år. Biogasen används som fordonsbränsle

alternativt förbränns. Rötresten förbränns för

produktion av el eller ånga.

Syfte: Tillståndsansökan för A-anläggning, enligt 9

och 11 kap (miljödom, vattendom)

WSP tog fram teknisk beskrivning,

miljökonsekvensbeskrivning och huvudansökan till

Miljödomstolsförhandlingarna

More magazines by this user
Similar magazines