EXOdesigner - regin

reginproducts.se

EXOdesigner - regin

Skapa ett EXO-system med

kommunikationsstruktur och generell

projektuppbyggnad

Ett EXO-projekt är en anläggning bestående av ett

antal DUC:ar, huvuddatorer, och ett antal arbetsdatorer.

Alltihop sammanbinds i ett system för kommunikation.

All konfiguration för ett projekt ligger samlade i en egen

mapp med undermappar på hårddisken. Detta gör det lätt

att flytta ett helt projekt till en annan dator utan att andra

projekt påverkas.

Struktur

Projekt organiseras i en hierarkisk struktur. Projektet

är den högsta nivån. Projektet kan innehålla områden,

stationer, DUC:ar och datorer.

2

Arbetsdatorer

(EXO4-klienter)

TCP/IP

Huvuddator (EXO4-server)

EXOcompact Dual Port

Regulatorer

Regin product information

Modem

Station A

Station B

Regulator

Station C

Syd

I ett projekt finns det vanligtvis en huvuddator och ett

antal arbetsdatorer som samtliga har en installation av

EXO4.

En DUC har ett antal I/O-punkter samt en till tre kommunikationsportar.

DUC:arna styr och reglerar processer,

samlar in data, ger larm vid feltillstånd etc.

DUC:ar kan organiseras i stationer. En station kan bestå av

flera DUC:ar i ett master/slav-system. Stationens master-

DUC är vanligtvis kopplad till en huvuddator t.ex. med

fast kabel, TCP/IP-nätverk, telemodem eller radiomodem.

Områden används vanligtvis för att gruppera projektets

stationer i geografiska områden. I nedanstående bild visas

detta som områdena Syd och Nord. Dessa områden ingår

i sin tur i ett större område kallat City.

Se nedanstående bild.

Nord

City

Servicedator

Telekopplade stationer

Radiokopplad station

More magazines by this user
Similar magazines