Församlingsbladet vinter 2012/2013 - Centrumkyrkan Farsta

centrumkyrkanfarsta.se

Församlingsbladet vinter 2012/2013 - Centrumkyrkan Farsta

Med anledning av

att verksamhetsåret

nu går mot sitt slut

och då det också

har hänt en del

byggtekniska saker

i kyrkan, finns det

anledning att med

stor tacksamhet se

tillbaka på ett

mycket kreativt år.

Många surdegar

har betats av, samtidigt

som nya

tekniska problem

åtgärdats.

Några saker som speciellt förtjänar att

uppmärksammas är:

1. Vaktmästare Lasses mycket omfattande

renovering av stengolv och trappor

på kyrktorget. Vi kan konstatera

att det är viktigt att man från och med

nu använder rätt medel vid rengöring

och polering för att undvika onödigt

extraarbete och därtill hörande kostnader.

En stor eloge till Lasse S för väl

utfört arbete.

2. Takläckage över kyrktorget (surdeg

1) är nu äntligen på väg att åtgärdas

permanent. Detta genom en omfattande

ombyggnad av 80 m 2 tak där hela

den gamla takkonstruktionen bytts ut.

Vidare en förändrad takavrinning samt

slutligen en omfattande tilläggsisolering

vilket rimligen också bör sänka våra

uppvärmningskostnader.

3. I samband med takombyggnaden

upptäcktes att flera fönster och karmar

i kontorsdelen (totalt 14 fönster) hade

börjat ruttna pga dålig grundkonstruktion.

Beslut fattades snabbt att åtgärda

även dessa när taket ändå var intäckt.

Rapport från Fastighetskommittén

4. Omläggning låssystemet (surdeg 2).

Alla har nu fått tabbar istället för nycklar

vilket ökar säkerheten och minskar

problem vid stöld.

5. Klockstapeln har genomgått en rejäl

uppfräschning med rengöring och målning

av metalldetajer och kyrkklocksmotor

m m.

6. Trägolvet i cafét har som tidigare år

blivit inoljat. Även detta genomfört av

vaktmästare Lasse!

FOTO: LASSE VALLMOSS

Speciellt vad gäller arbetet under punkt 1,

5 och 6 har vår anställda personal gjort en

gedigen arbetsinsats och därför vill fastighetsgruppen

passa på att rikta ett varmt

tack till vaktmästare Lasse och städare

Alfred för deras insatser. I övrigt kan vi

bara konstatera att det fortfarande saknas

några kronor för att täcka kostnaden för

hela takombyggnaden och vi vill därför

uppmana församling och vänner att göra

en extra monetär insats så här inför jul.

”Gör någon glad, skänk en bit tak”

Fastighetskommittén

5

More magazines by this user
Similar magazines