Församlingsbladet vinter 2012/2013 - Centrumkyrkan Farsta

centrumkyrkanfarsta.se

Församlingsbladet vinter 2012/2013 - Centrumkyrkan Farsta

6


Födelsedag

Birgitta Johnson 50 år

12 januari

Maria Fernandez 60 år

8 februari

Jean Saliba 60 år

8 februari

Kerstin Ahlgren 60 år

18 februari

Kerstin Haglund 70 år

21 februari

Cecilia Thomsson 50 år

22 februari

Effie Asola 30 år

7 mars

Nya medlemmar

Bengt Ekelund

Gustav Jonsson

Gretel Jonsson

Utgått

Emil Ahlén,

Ulf Ebegård,

Ulrika Ebegård,

Per-Hugo Svensson

Välkommen till

Centrumkyrkans

ADVENTSFEST

för kyrkans

pensionärer/daglediga.

Tisdagen 27 nov 13.00–15.00.

Adventskaffe, enkelt program,

sångstund, andakt.

Anmälan senast månd 26/11 till

kyrkans expedition via telefonmeddelande,

08- 94 48 95 eller via mail till

lasse.vallmoss@centrumkyrkanfarsta.se

(Tryckfelsnisse gav tidigare ett annat

datum - som var fel!)

Nästa församlingsblad för mars–maj 2013 kommer ut i slutet av februari.

Manusstopp är den 12 februari.

More magazines by this user
Similar magazines