Kurser på Nääs 2013

vastergotlandsmuseum.se

Kurser på Nääs 2013

Kurser Nääs 2013

Välkommen till slöjd & byggnadsVård!

slojdochbyggnadsvard.se


Kurser 2013

Trä & snickeri .................................................. 4–9

Färg & form ................................................................. 10

Putsa & mura .......................................................................... 11

Värme & isolering ................................................................................................. 12–13

Pil & trädgård .......................................................................................................... 14–15

Smide, tråd & verktyg ........................................................................................ 16–17

Textila tekniker ..................................................................................................... 18–19

Barn & vuxna ........................................................................................................... 20–21

Midsommarveckans kurser ............................................................................. 22–23

Kalendarium ............................................................................................................ 24–25

Fakta om kurserna ............................................................................................... 26–27

Anmälan till kurserna görs direkt via www.sv.se/lerum. Du kan

också kontakta Studie för bundet Vuxenskolan tel 0302-158 58

eller maila till lerum@sv.se.

På slojdochbyggnadsvard.se

hittar du fördjupad

kursbeskrivning och

öppettider.

Delad kunskap

är dubbel kunskap.

nu har vi laddat för ett nytt år med mängder

av roliga och inspirerande kurser inom slöjd,

byggnadsvård och folklig kultur. kurser där

kunskap kombineras med estetik och hållbarhet

under ledning av professionella kursledare.

Slöjd & Byggnadsvård ger kurserna i samarbete

med Studieförbundet Vuxenskolan i lerum.

år 1875 öppnade august abrahamson nääs

slöjdlärarseminarium, en skola som lockade

elever från jordens alla hörn. idag ägs och för ­

valtas det vackra området av August Abrahamsons

Stiftelse. nääs var – och är – ett centrum

för slöjd och hantverk.

På källnääs finns Slöjd & Byggnadsvårds nya

gemensamma resurscentrum där du får rådgivning,

inspiration och kunskap i utställning

och bibliotek. botanisera bland sunda material,

redskap och litteratur i butiken. Vi erbjuder ett

utbud utöver det vanliga.

På mellannääs hittar du nääs konsthantverk

med kafé, butik och utställningar.

nääs är ett naturskönt område beläget intill

sjön sävelången där park och gammal ekskog

är naturreservat. besök också själva slottet

med sina unika 1800­tals interiörer.

Välkommen till Nääs 2013.

3


trä & sniCkeri

Skärsvarvning – grundkurs 8–10 feb

TiD: Fre 14-19, lör & SöN 9-17 AVgiFT: 2 750 Kr

KurSleDAre: ÅKe lANDSTröM, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Du lär dig svarva med skärtekniken i både torrt och färskt trä, med olika skölpar, svarvkrok och

svarvmejsel. Bland mycket annat svarvar vi skålar i färsk björk. Vi får tips verktyg, utrustning,

säkerhet och hur vi håller verktygen skarpa. Kostnad för material tillkommer.

Snickeri för skräckslagna 15–17 feb

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Detta är en grundkurs för dig som tycker finsnickeri verkar kul men inte har någon erfarenhet.

Under kursen går vi igenom hur man bearbetar trä för att tillverka finare konstruktioner, t.ex. olika

samman fogningar som sinkning, kex, tappar och tapphål för att kunna göra en hylla, pall eller

liknande. Du får gärna ha med dig en idé om vad du vill tillverka för något under kursen. Kostnad för

material tillkommer.

Täljhäst ny

22–24 feb

TiD: Fre 13-18, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: KNuT öSTgÅrD, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Trätäljarens ”bästa vän” har den kallats. Vi slöjdar en historisk hjälpreda anpassad till dina behov.

Antingen du formar med bandkniven eller vill ha en ”extra” hand som håller fast ämnet under bearbetningen

så är täljhästen optimal. Materialkostnad 350-400 kr tillkommer.

Fönster trälagning 1–3 mars

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Har du gamla fönster som kräver mer än enbart nytt kitt och ommålning? Då är denna kurs för dig.

Du får lära dig att ta isär en båge och byta ut/nytillverka det som behövs. Det innefattar moment

som fräsning, sågning och limning av längdskarvar. Du får givetvis praktisera kittlampa, färgborttagning,

skära glas och kitta om du vill det. Du gör reparationerna ditt eget fönster. Kostnad för

material tillkommer.

Snickra till trädgården 15–17 mars

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Den här kursen ger dig chansen att tillverka en egen grind eller trädgårdsmöbel till trädgården. Vi

snickrar med traditionell sammansättning där vi tappar ihop och fäller in de olika delarna i varandra.

Du bestämmer själv modell din grind eller trädgårdsmöbel. En kurs i finsnickeri för den som har

idéer men behöver lite hjälp, både med teknik, handlag och verktyg, för att gå i mål med sitt projekt.

Kostnad för material tillkommer.

Slöjden börjar i skogen – utbildning i fyra delar

23–24 mars + 4–5 maj + 7–8 sep + 26–27 okt

TiD: lör-SöN 9-16 AVgiFT: 5 400 Kr

KurSleDAre: KNuT öSTgÅrD, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Utbildningen utgår från trädet i skogen – som ämne till föremål som du slöjdar med skarpa verktyg

och handens kunskap. Kursen vill ge en fördjupad inblick i träets egenskaper, täljtekniker och andra

moment som ger resultat i en vackert skuren yta. Den vänder sig bland annat till dig som vill utveckla

ditt slöjdande till en näring eller delförsörjning. Materialkostnad: 300 kr tillkommer.

rikta skeva dörrar – avancerad ny

5–7 april

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Skeva, tröga och lite trasiga spegeldörrar – låter det bekant? Om du vill göra något åt det är detta

kursen för dig. Här lär vi oss ta isär en dörr och åtgärda skevheten. Vi går igenom olika lagningar och

åtgärder som kan få dörren att fungera bättre. Du får även lära dig hur man byter ut en spegel mot

glas. Utöver detta behandlas också skjut- och vikdörrar. Detta är en fortsättningskurs i finsnickeri

som kräver vissa baskunskaper i snickeriteknik. Kostnad för material tillkommer.

4

” kursen vill ge en fördjupad inblick i

träets egenskaper, täljtekniker och

andra moment som ger resultat i

en vackert skuren yta.”


” tänk att själv kunna tillverka en

fönsterbåge! det är just vad du lär

dig i denna kurs. i kursen ingår teori

kring virkesval och trähantering.”

7

trä & sniCkeri

Fönsterrenovering 7 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: FreD lAgNeMAr, FöNSTerhANTVerKAre PlATS: ForSViKS iNDuSTriMiNNeN

De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster

av en kvalitet som inte är möjlig att köpa idag. Under kursen visar fönsterhantverkaren momenten i

fönsterrenovering steg för steg. Vi plockar ur glas, renoverar bågen, kittar och går igenom målning

samt diskuterar glaskvalitet, färg, kitt m.m. Vi varvar teori med lite praktik.

Fönsterrenovering 14 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: MATS liNDSTröM, FöNSTerhANTVerKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster

av en kvalitet som inte är möjlig att köpa idag. Under kursen visar fönsterhantverkaren momenten i

fönsterrenovering steg för steg. Vi plockar ur glas, renoverar bågen, kittar och går igenom målning

samt diskuterar glaskvalitet, färg, kitt m.m. Vi varvar teori med lite praktik.

Bygg en vägg 19–21 april

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Här är kursen för dig som vill bygga nytt - men inte kommer igång. I år bygger vi färdigt det hus vi

började i fjol! Vi bygger en regelstomme, ca tre meter, med gott om arbetsutrymme för alla

deltagare. Utvändigt klär vi med brädor, profilerade lock och foder, solbänk m.m. Invändigt blir det

bl.a. pärlspont, profilerade lister och socklar. Vi isolerar med naturmaterial. Det färdiga huset säljer

vi sedan till högstbjudande, dock lägst för materialkostnaden.

Fönsterrenovering 5 maj

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: MATS liNDSTröM, FöNSTerhANTVerKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster

av en kvalitet som inte är möjlig att köpa idag. Under kursen visar fönsterhantverkaren momenten i

fönsterrenovering steg för steg. Vi plockar ur glas, renoverar bågen, kittar och går igenom målning

samt diskuterar glaskvalitet, färg, kitt m.m. Vi varvar teori med lite praktik.

Tillverka fönster 17–19 maj

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: STeNKulleN, leruM

Tänk att själv kunna tillverka en fönsterbåge! Det är just vad du lär dig i denna kurs. Du genomför alla

moment; hyvling och fräsning av bågprofiler, sammanfogningar av bågen och infällning- samt korsmöte

av spröjs. Du kommer själv att tillverka en egen fönsterbåge. I kursen ingår teori kring virkesval

och trähantering. Kostnad för material tillkommer.

Pall med flätad sits ny

30 maj–2 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 3 100 Kr

KurSleDAre: ANDerS liNDBerg, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Ur färskt virke klyver du fram delar till en klassisk och mycket användbar pall. Vi utnyttjar träets

krympning till att sätta samman i starka fogar och flätar en sits av papperssnöre eller sjögräs. Du

lär dig om olika trädslags egenskaper och möjligheter och om de verktyg och redskap som är smidigast

att använda, som t.ex. täljhäst och bandkniv. Materialkostnad 300 kr.

renovera sommartorpet 26–28 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: SlöjD & ByggNADSVÅrD PlATS: gräFSNäS, AliNgSÅS KoMMuN

Under några härliga sommardagar fortsätter vi vår renovering av sommartorpet. Praktiskt arbete

varvas med diskussioner och vi färdigställer glasverandan, där invändig målning och fönsterarbeten

ska göras. Vi tillverkar också linoljefärg och slamfärg. Under de tre dagarna går vi igenom tidigare

insatser som panelbyte, val av virke, färg, återställning av skorstenar liksom husets historia.


trä & sniCkeri

Tänk & snickra kök 13–15 sept

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Det här är för dig som vill bygga ett nytt kök eller ”modernisera” ett befintligt kök. Vi börjar med en

tidsresa och diskussion om kök i olika tider och stilar. På lördagen och söndagen går vi över till praktik.

Vi tittar material och tekniker för stommar och tillverkar valfri lucka; fönster-, spegeldörr-, pärlspont

med gradregel- eller överfalsad i MDF-lucka. Kostnad för material tillkommer.

Näverburkar 20–22 sept

TiD: Fre 18-21, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: rAMoN PerSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Av björknäver formas funktionella förvaringskärl med botten och lock av trä. Du lär dig bearbeta

nävret, dekorera och prägla mönster, tampa ytskiktet med en låsfog, forma och plugga fast en träbotten

och tälja ett lock. Om du vill kan du måla din näverburk med linoljefärg. Kostnad för material

tillkommer.

Fönsterrenovering 29 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: MATS liNDSTröM, FöNSTerhANTVerKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

De flesta gamla fönster går att rädda även om det tar sin tid. Som lön för mödan får du vackra fönster

av en kvalitet som inte är möjlig att köpa idag. Under kursen visar fönsterhantverkaren momenten i

fönsterrenovering steg för steg. Vi plockar ur glas, renoverar bågen, kittar och går igenom målning

samt diskuterar glaskvalitet, färg, kitt m.m. Teori med lite praktik.

lådor till kök och förvaring – fortsättningskurs ny

4–6 okt

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vem behöver inte en fin, gedigen låda hemma? Lådor kan sättas ihop många olika sätt. Här går vi

igenom tekniken för de vanligaste, såsom olika sinkor, kexning och fräsning. Du får själv pröva de

tekniker du är intresserad av en låda du tillverkar själv. Kostnad för material tillkommer.

Skärsvarvning – avancerad ny

11–13 okt

TiD: Fre 14-19, lör & SöN 9-17 AVgiFT: 2 750 Kr

KurSleDAre: ÅKe lANDSTröM, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Här är svarvkursen för dig som vill komma vidare med mer avancerade former. Du bör ha gått skärsvarvning

grund eller annat sätt vara van vid svarvning. Vi repeterar verktyg och utrustning. Hur

slipar och formar vi bäst våra verktyg för optimal svarvning. Du har mycket tid till praktisk övning i

olika svarvmoment. Kostnad för material tillkommer.

hyvel – snickarens viktigaste verktyg 19–20 okt

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 800 Kr

KurSleDAre: rAMoN PerSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi lär oss användning och skötsel av alla upptänkliga typer av hyvlar. Du får kunskap om eggvinklar,

material och slipning av stålen. Snickarens viktigaste verktyg är ett alternativ till maskiner, särskilt

inom slöjd och byggnadsvård. En handhyvlad plan yta eller profil hyllkanten get en vackrare finish!

Kostnad för material tillkommer.

rörliga träfigurer ny

26–27 okt

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: ANDerS wiNBerg, TräKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Att sätta samman trä och andra material för att, med egen fantasi, tillverka rörliga figurer är fokus

i denna kurs. Kanske blir det en mobil, en leksak eller en skulptur? Materialens möjligheter, redskap

och verktyg samt inspiration är uppdukat. Kostnad för material tillkommer.

8

trä & sniCkeri

Snickeri för skräckslagna 1–3 nov

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Detta är en grundkurs för dig som tycker finsnickeri verkar kul men inte har någon erfarenhet. Under

kursen går vi igenom hur man bearbetar trä för att tillverka finare konstruktioner, t.ex. olika samman-

fogningar som sinkning, kex, tappar och tapphål för att kunna göra en hylla, pall eller liknande. Du får

gärna ha med dig en idé om vad du vill tillverka för något under kursen. Kostnad för material tillkommer.

Tillverka fönster 15–17 nov

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: STeNKulleN, leruM

Tänk att själv kunna tillverka en fönsterbåge! Det är just vad du lär dig i denna kurs. Du genomför alla

moment; hyvling och fräsning av bågprofiler, sammanfogningar av bågen och infällning- samt korsmöte

av spröjs. Du kommer själv att tillverka en egen fönsterbåge. I kursen ingår teori kring virkesval och

trähantering. Kostnad för material tillkommer.

Skedar och marmeladspadar 16–17 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: KNuT öSTgÅrD, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Tälj din första sked, en ren njutning med skarpa verktyg! Få insikter i val av material, hur det klyvs,

grovbear betas med yxa, urholkas med skedkniv, fintäljs och dekoreras. Bästa ämne, gärna björk, ger

rätt form och styrka till skedar, slevar, marmeladspadar och andra föremål för kök och servering.

Kostnad för material tillkommer.

Tälj en cykel ny

23–24 nov + 7–8 dec

TiD: 9-16 AVgiFT: 3 100 Kr

KurSleDAre: ANDerS wiNBerg, TräKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi tillverkar en springcykel för barn. Att sätta samman en funktionell och hållbar cykel av krokvuxet

trä ger oss stora kunskaper om träets egenskaper, sammansättningar samt verktyg och redskap.

Vi adderar luftgummihjul. Sen blir det åka av. Kostnad för material tillkommer.

Fönster trälagning 29 nov–1 dec

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: MANNe SweDBerg, FiNSNicKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Har du gamla fönster som kräver mer än enbart nytt kitt och ommålning? Då är denna kurs för dig.

Du får lära dig att ta isär en båge och byta ut/nytillverka det som behövs. Det innefattar moment

som fräsning, sågning och limning av längdskarvar. Du får givetvis praktisera kittlampa, färgborttagning,

skära glas och kitta om du vill det. Du gör reparationerna ditt eget fönster. Kostnad för

material tillkommer.


Färg & Form Putsa & mura

Materialens Magi ny

16 feb+16 mars+18 maj

TiD: 16 FeB 10-16, 16 MArS 13-16, 18 MAj 10-16,

TVÅ STuDieBeSöK VArDAgAr 15-18 – datum meddelas www.slojdivast.se

AVgiFT: 2 400 Kr

KurSleDAre: SArA DANielSSoN, iNreDNiNgSArKiTeKT, jeNNy STeFANSDoTTer, TexTilDeSigNer

och KerSTiN SylwAN, ProDuKTDeSigNer FrÅN STuDioN DeSigN STorieS

PlATS: SlöjDSeMiNArieT, DeSigN STorieS ATeljé i göTeBorg SAMT STuDieBeSöK i göTeBorg

En kurs med fokus material och hållbar utveckling för dig som vill utveckla din professionella

verksamhet inom formområdet, i samarbete med andra. Inspirerande exempel, studiebesök,

praktiskt arbete och handledning ger en praktisk ingång till nya sätt att förhålla sig till material. Vi

uppmärksammar och experimenterar med hur formgivning kan ge material nya värden. I samarbete

med Folk och Form. Kostnad för material tillkommer.

origami – vik avancerade askar ny

14 april

TiD: 13-16 AVgiFT: 550 Kr

KurSleDAre: ANN-louiSe hellMAN, PeDAgog PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Origami betyder konsten att vika papper. Det är en japansk konstform som är över 1000 år gammal.

I Japan är ett pakets utformning lika viktigt som innehållet. I den här kursen lär vi oss vika avancerade

askar av vackra japanska papper. Från 12 år. Material ingår men finns också att köpa.

Att konservera ett rum ny

7–8 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 390 Kr

KurSleDAre: jAN-eriK eriKSSoN, MÅleriKoNSerVATor PlATS: KällNääS

Har du gamla väggmålningar och tapeter som du gärna vill behålla? Det går att ”hela upp” intrycket av

en interiör även om du renoverar ”så lite som möjligt”. På så sätt bevarar du rummets själ och karaktär

och den gamla charmen går inte förlorad. Under denna praktiska kurs går vi igenom rengöring av gamla

färglager och lagning och retuscheringsmålning av en bemålad vävspänd vägg och snickerier från

1918.

gammaldags julpynt ny

30 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 700 Kr

KurSleDAre: rAgNVi ANDerSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Papper är ett fantastiskt och lättillgängligt material för att pynta såväl till vardag som fest. Här lär

du dig vik- och klippteknik och skapar vackra dekorationer för alla tillfällen inte minst till jul. Vi gör

både enklare och svårare modeller och ser vart det bär hän… Kostnad för material tillkommer.

inspireras mera slojdivast.se

och 365slojd.se.

lerputsning/ lerklining 8–10 mars

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 700 Kr

KurSleDAre: ulF heNNiNgSSoN, lerhuSByggAre PlATS: KällNääS, hiNDÅS, FÅgluM

Att lerputsa eller lerklina väggar var en självklarhet förr i tiden när man ville ha släta och täta väggar.

Idag har den tekniken återigen blivit aktuell, både i gamla hus och i nya där man vill bygga med ekologiskt

hållbara material. Under kursen kommer du att få prova både grovputsning och finputsning

tillsammans med en professionell lerbyggare. Det kommer även att bjudas tillfälle att besöka en

lerputsad timmerstuga. Möjlighet finns till övernattning i Fåglum för 150 kr per person.

Mura bakugn 19–21 april

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 2 750 Kr

KurSleDAre: STig ljuNgBerg, MurAre PlATS: göTeBorg

Här har du chansen att vara med och mura upp en ny bakugn. Moment som att blanda bruk, mura

och göra valv ingår. Diskussioner om fundament, murstock, kanaler och drag får du köpet.

Putsa och mura med kalkbruk 17–19 maj

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 950 Kr

KurSleDAre: STig ljuNgBerg, MurAre & BjörN ohléN, ByggNADSANTiKVArie

PlATS: SjuNTorP, TrollhäTTAN

Murning och putsning med kalkbruk är en uråldrig teknik och som kan vara bra att själv kunna utföra

om du har skador en mur eller en putsad vägg. Under kursen lär du dig teoretiskt om olika sorters

bruk och puts, därefter praktisk murning och putsning av väggar med kalkbruk.

Bygga hus med halmbalar 31 maj–2 juni

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 700 Kr

KurSleDAre: ulF heNNiNgSSoN & MAjA liNDSTeDT, lerhuSByggAre PlATS: KällNääS

Intresset för att bygga med billiga och miljövänliga naturmaterial, där traditionella byggmetoder

och modernt ekologiskt byggande kombineras, blir bara större och större. Under tre dagar lär vi

oss genom att bygga en vägg av halmbalar med en stomme av ramverk. Moment som ingår är bl.a

packa och knyta halmen, sy balar, sätta in fönster och avslutningsvis grovputsa med lera. Praktik

blandas med teori om halmhus, förutsättningar och erfarenheter.

lerputsning/ lerklining 14–16 juni

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 700 Kr

KurSleDAre: ulF heNNiNgSSoN & MAjA liNDSTeDT, ler- & hAlMhuSByggAre PlATS: KällNääS

Att lerputsa eller lerklina väggar var en självklarhet förr i tiden när man ville ha släta och täta väggar.

Idag har den tekniken återigen blivit aktuell, både i gamla hus och i nya där man vill bygga med

ekologiskt hållbara material. Tillsammans med en professionell lerbyggare lerputsar du väggar både

invändigt och utvändigt ett halmbalshus som håller att uppföras.

Bygga hus med halmbalar 5–7 juli

TiD: Fre 13-17, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 700 Kr

KurSleDAre: MAjA liNDSTeDT & jeSPer ZANDer, hAlMhuSByggAre PlATS: VäNerSBorg

Denna kurs hålls i samband med bygge av ett litet permanent halmbalshus i Sikhall norr om

Vänersborg. Vi bygger väggar av halmbalar och lär oss alla moment som ingår. Det är en praktisk

kurs med några teoretiska genomgångar. Vi kommer även diskutera kretsloppslösningar i samband

med boende och göra studiebesök ett kretsloppshus i växthus platsen.


Värme & isolering

Bakning i vedeldad stenugn 27–28 april

TiD: 9-15 AVgiFT: 990 Kr

KurSleDAre: SKAllSjö-NääS heMSlöjDSFöreNiNg PlATS: BAKSTugAN

Baka i bakugn är både teknik och njutning i skön förening. Kursen hålls i den fantastiska bakstugan

där brödet bakades under sommarkurserna som hölls Nääs under slöjdskolans dagar. På kursen

bakar vi traditionella runda brödkakor. Moment som ingår är t.ex. att elda i ugnen, sätta deg, göra i

ordning bakbord och lavar och till sist att baka själva brödkakorna.

grunden – grundläggande om grundläggning 28 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: Per ZAchriSSoN, PrAKTiSK ByggNADSVÅrDAre PlATS: KällNääS

Ombyggnationer och förändringar i användandet av äldre hus verkar både huset och grunden.

Under en dag går vi igenom problematiken kring timmerhus luftade och oluftade naturstensgrunder

från 1800-tal och tidigt 1900-tal. Vi diskuterar teknik och materialval vid renovering av

grund och bjälklag och avslutar med att titta ett praktiskt exempel. Efter kursen har du fått

teoretiska kunskaper så att du själv kan ta dig an din grund.

Mura kakelugn 12–17 maj

TiD: 9-16 AVgiFT: 5 300 Kr

KurSleDAre: ToMAS heNriKSSoN, KAKelugNSMAKAre

PlATS: KuNgälV

Trots nästan 250 år nacken är kakelugnen fortfarande en av de bästa uppvärmningskällorna!

Under vår sex-dagarskurs blir du ingen kakelugnsmakare, men du får utföra alla moment i murning

av kakelugn. I grupp om 3-4 personer arbetar du med att mura upp en nedmonterad kakelugn. Kursen

är praktisk med teoretiska inslag och innefattar bl.a. att blanda lerbruk, mura rökgångar, ansluta

ugnen till vägg mm.

Bakning i vedeldad stenugn 7–8 sept

TiD: 9-15 AVgiFT: 990 Kr

KurSleDAre: SKAllSjö-NääS heMSlöjDSFöreNiNg PlATS: BAKSTugAN

Baka i bakugn är både teknik och njutning i skön förening. Kursen hålls i den fantastiska bakstugan

där brödet bakades under sommarkurserna som hölls Nääs under slöjdskolans dagar. På kursen

bakar vi traditionella runda brödkakor. Moment som ingår är t.ex. att elda i ugnen, sätta deg, göra i

ordning bakbord och lavar och till sist att baka själva brödkakorna.

elda för husbehov 28 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: SVeN-eric lAggreN, TuSeNKoNSTNär PlATS: gräFSNäS, AliNgSÅS

Är du osäker hur man eldar? Under en dag i en fantastisk gård från slutet av 1800-talet går vi

igenom konstruktion, eldningsteknik, ved, sotning, skorstenar samt brandskyddskrav. Vi tänder i

vedspisen för att få förmiddagskaffe, eldar i bakugnen och tänder en brasa i kakelugnen. Vi ser även

till att utnyttja bakugnen och vedspisen till att baka bröd och sockerkaka.

renovera järnspisar och kaminer 19 okt

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: VAlTer SAMuelSSoN & hANS-eriK VeSTerluND, SPiSreNoVerAre

PlATS: huS Till huS, AliNgSÅS

Under kursen får du lära dig hur man förvandlar ett rostigt problem till en blänkande värmare. Vi går

gemensamt igenom konstruktion, vanliga skador, reservdelar och rostborttagning. Vi prövar att

isolera en spis med lera och putsa den med spissvärta. Hus till Hus visar och berättar och vi provar

handlaget.

isolering & värme i gamla hus 9–10 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 390 Kr

KurSleDAre: BjörN ohléN, ByggNADSANTiKVArie & chico hoVeDSKoV, ByggNADSiNgeNjör

PlATS: KällNääS

Rätt insatser för att spara energi i gamla hus leder till både mindre skador och vackrare hus. Det

finns lösningar som förenar vettig uppvärmningskostnad med bevarande, estetik och sunda hus.

En teorikurs om isolering och uppvärmning av hus från 1850-1970.

12


Pil & trädgård

Fågelmatare – fläta i pil 12 feb

TiD: 18-21 AVgiFT: 350 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre PlATS: PilVerKSTAN i TollereD

Du lär dig grunderna i material och teknik och flätar dekorativa strutar av pil. Passar utmärkt att fylla

med talgbollar till fåglarna. Kostnad för material tillkommer.

Fläta levande träd 23 feb

TiD: 9-16 AVgiFT: 800 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Du lär dig grunderna i material och teknik och flätar föremål som kan gro och växa i din trädgård.

Kostnad för material tillkommer.

rangelflätning – prydnader för trädgården 12 mars

TiD: KVällSKurS 18-21 AVgiFT: 350 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre PlATS: PilVerKSTAN i TollereD

Du lär dig grunderna i material och teknik och gör dekorationer för både inom- och utomhusbruk.

Spännande spiralformer i tekniken rangelflätning. Kostnad för material tillkommer.

Fruktträdsvård – fördjupning 23 mars

TiD: 9-16 AVgiFT: 890 Kr

KurSleDAre: rolF eSKilSSoN, horToNoM PlATS: SlöjDSeMiNArieT

En fortsättningskurs för dig som är intresserad av ympning och utveckling av fruktträd. Förmiddagen

ägnas åt praktisk ympning och eftermiddagen åt teorin kring beskärning av fruktträd. Under kunnig

handledning får du själv ympa en grundstam och ta med trädet hem. Du har mer än 200 olika

sorters äppelträd att välja mellan. Kostnad för material tillkommer.

15

Pil & trädgård

Pil & smide ny

6 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 150 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre och jAN-eriK SVeNSSoN, SMeD

PlATS: SMeDjAN och PilVerKSTAN i TollereD

Här prövar vi att göra en ny typ av hängande blomsterkorg. Du får pröva att smida en ställning till

korgen under en halv dag och fläta korg under andra halvdagen. Inspirerande blomsterarrangemang

passande för årstiden förevisas. Kostnad för material tillkommer.

Fläta växtkon 21 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 800 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med pil av olika sort och färg lär du dig fläta en växtkon. Vi arbetar utomhus i den vackra miljön

Nääs och efter avslutad kurs har du ett färdigt, dekorativt och användbart klätterstöd för odling i

täppa eller balkong. Kostnad för material tillkommer.

gräskronor och girlanger 1 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 800 Kr

KurSleDAre: MArioN lArSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Hämta ditt slöjdmaterial utanför dörren! Av gräs och ogräs, av mossa, blad och blommor kan man

göra kransar och dekorationer. Vi går ut i omgivningarna runt Nääs och förser oss med material för

att sedan lära oss kransbindningstekniker och girlangmakeri.

Pilkorg 31 aug–1 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: chriSTiAN erlANDSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med pil av olika sort och färg lär du dig fläta en korg. Med hjälp av olika tekniker – x-botten, mönsterflätning,

kantavslut, hank och låsningsknutar gör du en vacker och praktisk korg. Kostnad för

material tillkommer.

Vård & beskärning av träd 8 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 790 Kr

KurSleDAre: ANDerS greeN, ArBoriST PlATS: SlöjDSeMiNArieT och heMSjö

Vill du lära dig om beskärning av fruktträd och skötsel av vårdträd och andra stora träd? Förmiddagen

ägnas åt teori om trädens behov av skötsel, vanliga skador träd och vad man kan göra åt dem.

Andra halvan av kursen övar vi beskärning av fruktträd. Efter kursen kan du själv ta hand om dina

mindre träd och kunna bedöma vårdbehovet de större.

Smycka med mossa och bär ny

22 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 800 Kr

KurSleDAre: MArioN lArSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Hösten ger oss möjlighet att smycka med mossor, bär och kanske löv. Vi tillverkar kransar, hjärtan

och bollar av naturens material att användas både inom- och utomhus. Nääs omgivningar delar med

sig av sitt överflöd. Lite textil och papper blir pricken över i. Materialkostnad 100 kr om deltagare tar

med eget material, annars 200 kr.

julspira 23 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 800 Kr

KurSleDAre: MArioN lArSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Under kursen kommer vi att tillverka spiror/ruskor/feststänger av gran, sälg, kornell, halm, björnmossa

och annat från skog och fält. Du gör en flera meter hög julspira för utomhusbruk och en

bordsvariant att ha inomhus. Kostnad för material = 200 kr.


smide, tråd & Verktyg

Smide – grund 23–24 feb

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: jAN-eriK SVeNSSoN, SMeD PlATS: SMeDjAN i TollereD

Lär dig grunderna inom smide och några enkla smidestekniker. Du värmer järnet i ässjan och smider

med hammaren ut det städet. Vi tillverkar enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra

användbara mindre ting. Välkommen till smedjan i Tollered! Kostnad för material tillkommer.

Skärpa verktyg 6–7 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: KNuT öSTgÅrD, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Underlätta ditt slöjdande och se hur resultatet förbättras med vårdade verktyg och redskap! Varje

deltagare har en egen slipmaskin att öva och arbeta vid och får under kursen lära sig grunderna i hur

man slipar knivar, stämjärn, hyvelstål, skölpar och saxar. Kostnad för material tillkommer.

Smide – avancerad ny

13–14 april

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: jAN-eriK SVeNSSoN, SMeD PlATS: SMeDjAN i TollereD

För dig som har grunderna och kan hantera material och verktyg. Är du nyfiken att smida fler

föremål? Här kan du söka nya utmaningar och smida detaljer till egna slöjdade föremål i trä, smida

handtag, gångjärn eller annat som du behöver. Välkommen till smedjan i Tollered! Kostnad för

material tillkommer.

Smide, grund 21–22 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: jAN-eriK SVeNSSoN, SMeD PlATS: SMeDjAN i TollereD

Lär dig grunderna inom smide och några enkla smidestekniker. Du värmer järnet i ässjan och smider

med hammaren ut det städet. Vi tillverkar enkla och vackra föremål som krokar, haspar och andra

användbara mindre ting. Välkommen till smedjan i Tollered! Kostnad för material tillkommer.

luffarslöjd 19–20 okt

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: KriSTiNN PeTurSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Lär dig grundprinciperna för trådslöjd/luffarslöjd och forma dina egna trådkonster! Olika kvaliteter av

tråd, som t.ex. den svartglödgade järntråden skall böjas, vikas, najas. Verktyg och inspirationsföremål

finns uppdukade och lockar till att göra bruksföremål som ljushållare, skålar, fat, ljuskrona m.m.

Kostnad för material tillkommer.

Smide – avancerad ny

19–20 okt

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: jAN-eriK SVeNSSoN, SMeD PlATS: SMeDjAN i TollereD

För dig som har grunderna och kan hantera material och verktyg. Är du nyfiken att smida fler

föremål? Här kan du söka nya utmaningar och smida detaljer till egna slöjdade föremål i trä, smida

handtag, gångjärn eller annat som du behöver. Välkommen till smedjan i Tollered! Kostnad för

material tillkommer.

Skärpa verktyg 9–10 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: KNuT öSTgÅrD, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Underlätta ditt slöjdande och se hur resultatet förbättras med vårdade verktyg och redskap! Varje

deltagare har en egen slipmaskin att öva och arbeta vid och du får under kursen lära dig grunderna

i hur man slipar knivar, stämjärn, hyvelstål, skölpar och saxar. Kostnad för material tillkommer.

16

” Verktyg och inspirationsföremål finns

uppdukade och lockar till att göra

bruksföremål som ljushållare, skålar,

fat, ljuskrona med mera.”


textila tekniker textila tekniker

Frivoliteter ny

9–10 mars

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 350 Kr

KurSleDAre: hANNA-KriSTiNe liNDSTröM, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Att slå frivoliteter är ett sätt att göra spetsar som var populärt under 1800-talet. I den här kursen

får du lära dig grunderna till ett roligt hantverk och du får kunskap om hur man kan gå vidare. Du

kommer att få lära dig att slå ringar och bågar, grunderna i alla frivoliterade spetsar, hur du läser

mönster, både svenska och engelska, och diagram. Kostnad för material tillkommer.

Småbroderier ny

9–10 mars

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 350 Kr

KurSleDAre: KAriN holMBerg, BroDöS PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi inspireras av min senaste bok Små och stora broderier och syr små saker som väskor, kamerafodral,

pennskrin, lavendelkuddar eller små figurer. Vi blandar broderi med applikation, pärlor, knappar, vadmal

och tygstuvar. Ta gärna med material du har hemma eller kanske en färdig väska eller liknande att

dekorera? Inga speciella förkunskaper krävs. Kostnad för material tillkommer.

Vårda dina textilier ny

23 mars

TiD: 10-16 AVgiFT: 950 Kr

KurSleDAre: iNgeBorg SKAAr, TexTilKoNSerVATor

PlATS: VArA

Hur sköter jag om mina ärvda, vävda eller nyköpta textilier? Vågar jag använda dem? På den här

kursen får du lära dig om olika textila material, hur man behandlar fläckar mm. Med praktiska

övningar medhavda textilier lär du dig olika sätt att få dina textilier rena och släta. Det är roligt

att använda och vårda sina textilier!

Brickvävning 13–14 april

TiD: 10-17 AVgiFT: 1 350 Kr

KurSleDAre: ViKToriA holMquiST, TexTilArKeolog PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Brickvävning är en historisk teknik för att väva band där man använder fyrkantiga brickor för att

kontrollera trådarna och skapa mönster. Beroende hur man trär och sedan vrider brickorna kan

man göra allt från enkla och snabbvävda mönstrade band till avancerade dubbelbindningar, helt

utan vävstol! Under två dagar utforskar vi brickvävningens många möjligheter och mysterier från

varpning till vävning. Du lär dig sätta upp och väva band med både enkel och mer komplicerad

mönstring. Kostnad för material tillkommer.

Tova textila figurer i blandteknik ny

18 maj

TiD: 10-17 AVgiFT: 700 Kr

KurSleDAre: eriK TorSTeNSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med utgångspunkt i ull och ståltråd gör vi mindre figurer. Vi går igenom grunderna i våttovning och

nåltovning och ser hur dessa tekniker kan kombineras med andra tekniker och material, till exempel

genom återbruk av kläder, knappar och garn. Kostnad för material tillkommer.

Tova till trädgård 19 maj

TiD: 10-17 AVgiFT: 700 Kr

KurSleDAre: eriK TorSTeNSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med utgångspunkt i ull och ståltråd gör vi mindre figurer. Vi tovar rustika krukor, amplar eller mobiler

som passar bra i trädgården eller balkongen. Genom att använda grövre ullsorter och blanda

in andra fibrer skapas stabila former och intressanta uttryck. Vi tovar runt en plastmall; en teknik

som när man väl har lärt sig går att tillämpa många olika vis. Kostnad för material tillkommer.

Tovade fårfällar 27 juni, 28 juni, 29 juni eller 30 juni

TiD: 10-17 AVgiFT: 700 Kr/DAg

KurSleDAre: eriK TorSTeNSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Att tova fällar eller, med andra ord, framställa vegetariska fårskinn är en teknik där man behåller ullens

lockar och får ett resultat som är mycket likt en garvad fårskinnsfäll bortsett att från att skinnsidan

istället består av tovad ull. Fördelen är att man tar till vara ull som kan vara svår att använda

andra sätt och att fåret fortfarande lever och kan ge ny ull. Kostnad för material tillkommer.

18

Stickblandning ny

7–8 sept

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 750 Kr

KurSleDAre: BriTT-MArie chriSToFFerSSoN, TexTilKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi stickar bårder, spetsar, band, slingor, veck, volanger, rundlar, trekanter mm. Ibland sys, virkas eller knyts

de samman till något större och vi prövar att dekorera med broderi. Kostnad för material tillkommer.

Folkligt broderi 4–6 okt

TiD: Fre 18-21, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 700 Kr

KurSleDAre: cAriNA olSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Det folkliga broderiet blommar och tjusar. Materialen vi använder är allt av det som finast är: finaste

kläde, skinn, garner och tyger i lin och ull, pärlor och paljetter. Resultatet kan bli muddar, smycken

eller annat flärdfullt. Kostnad för material tillkommer.

Snabbgobeläng – vävda porträtt ny

4–6 okt

TiD: Fre 18-21, lö-Sö 10-17 AVgiFT: 1 550 Kr

KurSleDAre: eMelie ANDerSSoN, TexTilKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Bildväv ett annorlunda vis. Ta med en tavelram och ett foto, så väver vi porträtt färdiga att hänga

väggen. Hur mycket kan man förenkla ett ansikte men ändå behålla särskilda karaktärsdrag. Vad

är det som är viktigt för att man ska känna igen någon? Vi varpar, väver och studerar ett ansikte.

Kostnad för material tillkommer.

Nuno – färga och tova med tyg 9–10 nov

TiD: 10-17 AVgiFT: 1 350 Kr

KurSleDAre: eriK TorSTeNSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Första dagen färgar vi in eller målar sidentyg samt färgar silkesfibrer och kardad ull. Den andra

dagen tovar vi ihop den kardade ullen med sidentyget för att skapa nya mönster och texturer.

Resultatet blir skira sjalar eller kanske en väska. Kostnad för material tillkommer.


” skogen och slöjdmaterialet har vi nära

till och vid bra väder arbetar vi utomhus.

Vi spelar med våra täljda lekredskap och

rasten hinner vi med ett dopp i sjön.”

barn & Vuxna

Knyppling – barn och vuxna ny

16–17 mars

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 1 550 Kr

KurSleDAre: NiNA DrigoriS, PeDAgog och KoNSThANTVerKAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi knypplar tillsammans. Material och teknik anpassas efter förkunskaper, nybörjaren tränar

handlaget med grövre lingarn. Du som kan mer experimenterar med tygremsor, metall, återbrukade

videoband och sladdar. Nybörjare tränar först tekniken med hjälp av knyppeldyna och pinnar med

lintråd, innan du provar andra material. Ta gärna med eget material och knyppeldyna/platta. I samverkan

med Föreningen Svenska Spetsar. Från 8 år. Materialkostnad kan tillkomma.

Vandrande insekter och andra filurer – barn och vuxna 17 mars

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 700 Kr

KurSleDAre: ANDerS wiNBerg, TräKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

En lekfull dag i slöjdverkstan! Skapa djur och filurer av trä, textil och återbruk. Spänn bågen och

det blir liv och rörelse – det rör sig! Kul konstruktion och en stor dos skaparglädje utlovas! Från 7 år.

Kostnad för material tillkommer.

origami, japansk pappersvikning – barn och vuxna 13 april

TiD: 13-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 650 Kr

KurSleDAre: ANN-louiSe hellMAN, PeDAgog PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Tranor, loppor och räkor, allt kan göras i papper! Origami betyder konsten att vika papper. Det är en

japansk konstform som är över 1000 år gammal. Vi frossar i fint mönstrade japanska papper och

viker figurer och vackra askar. Från 7 år. Material ingår men finns även mer att köpa.

origami – vik avancerade askar ny

14 april

TiD: 13-16 AVgiFT: 550 Kr

KurSleDAre: ANN-louiSe hellMAN, PeDAgog PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Origami betyder konsten att vika papper. Det är en japansk konstform som är över 1000 år gammal.

I Japan är ett pakets utformning lika viktigt som innehållet. I den här kursen lär vi oss vika avancerade

askar av vackra japanska papper. Från 12 år, förkunskaper krävs för denna kurs. Material ingår men

finns också att köpa.

Tova och brodera tillsammans – barn och vuxna 25–26 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 1 350 Kr

KurSleDAre: KerSTiN ABrAhAMSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med ull i olika kvaliteter och färger, såpa och varmt vatten skapar ni tillsammans roliga, användbara

föremål. En tovad platta kan t.ex. sys ihop till en väska och dekoreras med enkelt broderi. Av ledarens

alla inspirationsföremål får du idéer till tovade djur, spel, blommor, smycken, ormar och annat.

Från 7 år. Kostnad för material tillkommer.

Trådslöjd – barn och vuxna 25–26 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 1 350 Kr

KurSleDAre: ANNA eliSA NilSoN, TexTilKoNSTNär PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Luffarslöjd, eller trådtjack som trådslöjd också kallas, är en teknik där man med tänger och ståltråd i

olika tjocklekar kan göra allt från vispar till örhängen. Du arbetar fritt efter roliga inspirationsföremål

och utforskar trådslöjdens möjligheter och tekniker. Från 8 år. Material ingår.

Tälj tillsammans – barn och vuxna 25–26 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 1 350 Kr

KurSleDAre: DAViD F NygÅrD, SlöjDAre och PeDAgog PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med kunnig ledare får barnen lära sig använda kniven rätt och slöjda tillsammans med en vuxen.

Vi täljer roliga och fantasifulla föremål, spel och figurer. Skogen och slöjdmaterialet har vi nära till och

vid bra väder arbetar vi utomhus. Vi spelar med våra täljda lekredskap och rasten hinner vi med ett

dopp i sjön. Från 7 år. Kostnad för material tillkommer.

Kroka, virka eller sticka lite grann – barn och vuxna ny

9–10 nov

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 BArN + 1 VuxeN 1 350 Kr

KurSleDAre: ANNA joSeFSSoN, SlöjDAre PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Med stickor, virknålar och kroknålar provar vi olika tekniker i tjocka garner. Att kroka runt är roligt

och ganska enkelt. Resultatet kan vara muddar eller halvvantar, en liten väska eller andra användbara

saker. Från 8 år. Materialse ingår, men mer material finns till försäljning.

21


midsommarVeCkans kurser midsommarVeCkans kurser

Durspel 14–16 juni

TiD: Fre 14.30-17.30, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 350 Kr (uNgDoM 1 100 Kr)

KurSleDAre: KiM riSBerg PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Spelar du durspel och är nyfiken folkmusik? Då är detta något för dig. Vi lär oss svenska, nordiska

och kanske brittiska låtar gehör. Tips och trix, lite bas- och bälgteknik och kanske spelar vi någon

låt tillsammans med låtspelskursen. Du bör ha spelat i ett par år.

låtspel – alla kan spela folkmusik 14–16 juni

TiD: Fre 14.30-17.30, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 350 Kr (uNgDoM 1 100 Kr)

KurSleDAre: ANNelie weSTerluND PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Fiol, flöjt, dragspel, sång, gitarr ... alla kan spela folkmusik! Vi lär oss låtar gehör från Sverige,

övriga Norden och kanske brittiska öarna. Det blir även en och annan visa. Kanske spelar vi någon

låt tillsammans med durspelskursen. Alla instrument är välkomna men du bör ha spelat i ett par år.

Argentinsk tango – nybörjare + fortsättning 14–16 juni

TiD: Fre 14.30-17.30, lör & SöN 9-16 AVgiFT: 1 900 Kr (uNgDoM 1 500 Kr)

KurSleDAre: guNillA ryDéN & ToMMy SelggreN PlATS: leKhuSeT

Fredagen är nybörjarkurs med introduktion i en spännande dans till innerlig, kraftfull musik. Grunder

kring karaktär, musikalitet och repertoar. Lördag och söndag hakar vi fortsättningskursen.

Argentinsk tango – fortsättning 15–16 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 500 Kr (uNgDoM 1 200 Kr)

KurSleDAre: guNillA ryDéN & ToMMy SelggreN PlATS: leKhuSeT

Passar dig som gått nybörjar- eller grundkurs, Nääs eller annat håll, och vill fräscha upp din

tango. Vi arbetar vidare med improvisation, musiktolkning och repertoar, i öppen och nära omfamning.

Denna gång blir det fokus runda rörelser, s.k. giros. Du får verktyg att skapa din egen tango.

Gunilla och Tommy gillar båda att tolka musiken, så det kan bli en del läckra fraseringar och även

lek med rytmiken för dem som så önskar. Du kan välja att gå enbart fortsättningskurs.

Berätta lek och allvar 15–16 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 100 Kr (uNgDoM 900 Kr)

KurSleDAre: VereNA hAller, SAgoBeräTTAre För BArN och VuxNA PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Vi får kunskap i att bygga upp en berättelse och i att uttrycka oss muntligt. Du får redskap och

övning så ditt berättande fångar lyssnaren. Vi gör ett flertal övningar. Motiven kan komma från det

egna livet eller ur fantasin. Muntligt berättande upplevs ofta som en glädjefylld inre kunskapsväg

till personlig utveckling. Både den vane och den ovane berättaren kan utvecklas denna kurs.

Akvarell 15–20 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 950 Kr (uNgDoM 1 700 Kr)

KurSleDAre: gerT ANDerSSoN PlATS: SlöjDSeMiNArieT

En fantastisk form av bildskapande där vatten och färgpigment förenas papperet, ibland som

du vill men ofta sker oväntade och överraskande saker. Det är charmen och tjusningen med akvarellmåleri.

Vi gör enkla teknik övningar och upptäckarövningar, orienterar oss i material, penslar, papper

och färg. Vi går ut i försommarsköna Nääs omgivningar och försöker fånga ljuset och karaktären

i landskapet. Eller så ställer vi upp ett stilleben och pratar komposition och perspektiv. Nybörjare

eller vana målare. Tag med eget material.

Barndans – sånglekar för små och stora 15–20 juni

TiD: 12–13 AVgiFT: AVgiFTSFriTT, iNgeN FörANMälAN

KurSleDAre: KerSTiN hAllMAN PlATS: leKhuSeT

En kul stund för hela familjen med gamla och nya sånglekar. Ta med farmor och farfar!

Anmälan till midsommarveckans alla kurser, görs direkt till Näässamfundet

tel 0768-35 78 99, eller www.naassamfundet.se.

Du kan även boka boende. lunch ingår i dagkurserna.

Dans kvällskurs – guldkorn från Nääs 15–22 juni

TiD: 6 KVällAr lör-Tor 15-20 juNi + MiDSoMMArhelgeN Fre-lör 21-22 juNi

AVgiFT: grATiS För Dig SoM gÅr DAgKurS eller är MeDleM i NääSSAMFuNDeT (100:-/År)

KurSleDAre: ANNelie weSTerluND, KerSTiN hAllMAN, STeN-Axel juliN

PlATS: leKhuSeT

Kursen startar med sång kl. 17–17.30, då vi får tillfälle att gå igenom sånglekarnas melodier och

texter och kanske öva körsång inför midsommar. Du får bekanta dig med danser som länge haft en

särskild plats Nääs: Sånglekar, Fransäs, Simon i Sälle, Spel-Ingris Vals, högreståndsdanser… Vi lär

oss folkdanser som vi visar upp under midsommar¬festligheterna. Bygdedanser och gillesdanser

står också programmet. Vill du äta kvällsmat kl. 19.30, beställ i din kursanmälan.

Skrivarkurs 17–19 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 300 Kr (uNgDoM 1 000 Kr)

KurSleDAre: MiA holST PlATS: SlöjDSeMiNArieT

En kurs med fokus skrivglädje. Målet är att ta fram lusten och kreativiteten men du får även handfasta

råd om formuleringar och strukturer i skrivandet. Arbeta gärna din bärbara dator.

Folksång 19–20 juni

TiD: 9-16 AVgiFT: 1 300 Kr (uNgDoM 1 000 Kr)

KurSleDAre: iDA MAlKolMSSoN PlATS: SlöjDSeMiNArieT

Visst är det gött att sjunga folkmusik! Vi spanar in lite olika vinklar av sångens härliga värld; uttrycksmöjligheter,

stildrag, grundläggande sångteknik, flerstämmighet och egen kreativitet. Såväl vana

som ovana sångare är välkomna.


kalendarium

8–10 feb ................. Skärsvarvning grund ...................................................................... 4

12 feb ....................... Fågelmatare - fläta i pil ............................................................... 14

15–17 feb ............... Snickeri för skräckslagna .............................................................4

16 feb + 16 mars + 18 maj ............................................................................................

................................... Materialens Magi ............................................................................ 10

22–24 feb ............... Täljhäst ..................................................................................................4

23 feb ....................... Fläta levande träd ......................................................................... 14

23–24 feb .............. Smide, grund .................................................................................... 16

1–3 mars ................ Fönster trälagning ............................................................................4

8–10 mars .............. lerputsning/lerklining ............................................................... 11

9–10 mars .............. Frivoliteter ......................................................................................... 18

9–10 mars .............. Småbroderier .................................................................................... 18

12 mars ................... rangelflätning – prydnader för trädgården ...................... 14

15–17 mars ............ Snickra till trädgården .................................................................. 4

16–17 mars ............. Knyppling barn och vuxna ......................................................... 21

17 mars ................... Vandrande insekter och andra filurer – barn och vuxna 21

23 mars ................... Fruktträdsvård – fördjupning ................................................... 14

23 mars ................... Vårda dina textilier ........................................................................ 18

23–24 mars + 4–5 maj + 7–8 sep + 26–27 okt .......................................................

................................... Slöjden börjar i skogen .................................................................. 4

5–7 april .................. rikta skeva dörrar – avancerad ................................................ 4

6 april ....................... Pil & smide .......................................................................................... 15

6–7 april .................. Skärpa verktyg ............................................................................... 16

7 april ....................... Fönsterrenovering ............................................................................7

13 april ..................... origami, japansk pappersvikning – barn och vuxna ..... 21

13–14 april ............. Brickvävning .................................................................................... 18

13–14 april ............. Smide, avancerad .......................................................................... 16

14 april ..................... Fönsterrenovering ............................................................................7

14 april ..................... origami – vik avancerade askar ............................................... 14

19–21 april ............ Bygg en vägg ..................................................................................... 7

19–21 april ............ Mura bakugn .................................................................................... 11

21 april ..................... Fläta växtkon .................................................................................. 15

27–28 april ............ Bakning i vedeldad stenugn ..................................................... 12

28 april ..................... grunden - grundläggande om grundläggning ................. 12

5 maj ......................... Fönsterrenovering .......................................................................... 7

12–17 maj .............. Mura kakelugn ................................................................................. 12

17–19 maj .............. Putsa och mura med kalkbruk ................................................. 11

17–19 maj .............. Tillverka fönster .................................................................................7

18 maj ....................... Tova textila figurer i blandteknik ........................................... 18

19 maj ...................... Tova till trädgård ............................................................................ 18

30 maj–2 juni ........ Pall med flätad sits ......................................................................... 7

31 maj–2 juni ........ Bygga hus med halmbalar ......................................................... 11

1 juni ......................... gräskronor och girlanger ........................................................... 15

14–16 juni ............... lerputsning/lerklining ............................................................... 11

14–16 juni .............. Argentinsk tango – nybörjare + fortsättning .................. 22

14–16 juni ............... Durspel ................................................................................................ 22

14–16 juni .............. låtspel – alla kan spela folkmusik ......................................... 22

15–16 juni ............... Argentinsk tango – fortsättning ............................................ 22

15–16 juni ............... Berätta lek och allvar ............................................................. 22

15–20 juni .............. Akvarell ............................................................................................... 22

15–20 juni .............. Barndans – sånglekar för små och stora ........................... 22

15–22 juni .............. Dans kvällskurs – guldkorn från Nääs .................................. 23

17–19 juni ............... Skrivarkurs ........................................................................................ 23

19–20 juni .............. Folksång ............................................................................................. 23

25–26 juni .............. Tova och brodera tillsammans - barn och vuxna ........... 21

25–26 juni .............. Trådslöjd – barn och vuxna ........................................................ 21

25–26 juni .............. Tälj tillsammans – barn och vuxna ........................................ 21

26–28 juni .............. renovera sommartorpet ..............................................................7

27 juni, 28 juni, 29 juni eller 30 juni ..............................................................................

...................................Tovade fårfällar ................................................................................ 18

5–7 juli ..................... Bygga hus med halmbalar.......................................................... 11

31 aug–1 sept ...... Pilkorg .................................................................................................. 15

7–8 sept .................. Att konservera ett rum .............................................................. 10

7–8 sept .................. Bakning i vedeldad stenugn ..................................................... 13

7–8 sept .................. Stickblandning ................................................................................ 19

8 sept ....................... Vård & beskärning av träd .......................................................... 15

13–15 sept ............ Tänk & snickra kök ............................................................................8

20–22 sept ............ Näverburkar .........................................................................................8

21–22 sept ............. Smide, grund ..................................................................................... 16

22 sept ..................... Smycka med mossa och bär ..................................................... 15

28 sept .................... elda för husbehov .......................................................................... 12

28 sept .................... Fönsterrenovering ...........................................................................8

4–6 okt .................... Folkligt broderi ................................................................................ 19

4–6 okt .................... lådor till kök och förvaring – fortsättningskurs ...............8

4–6 okt .................... Snabbgobeläng – vävda porträtt .......................................... 19

11–13 okt ............... Skärsvarvning, avancerad ...........................................................8

19 okt ....................... renovera järnspisar och kaminer ........................................... 12

19–20 okt .............. hyvel – snickarens viktigaste verktyg ..................................8

19–20 okt .............. luffarslöjd ......................................................................................... 16

19–20 okt .............. Smide, avancerad .......................................................................... 16

26–27 okt .............. rörliga träfigurer .............................................................................. 8

1–3 nov ................... Snickeri för skräckslagna ............................................................ 9

9–10 nov ................. isolering och värme i gamla hus .............................................. 12

9–10 nov ................. Kroka vantar, virka rutor eller sticka lite grann

................................... – barn och vuxna ............................................................................. 21

9–10 nov ................. Nuno – färga och tova med tyg ................................................ 19

9–10 nov ................. Skärpa verktyg ............................................................................... 16

15–17 nov ............... Tillverka fönster ............................................................................... 9

16–17 nov ............... Skedar och marmeladspadar ..................................................... 9

23 nov ....................... julspira ................................................................................................ 15

23–24 nov + 7–8 dec Tälj en cykel ...................................................................................9

29 nov–1 dec ......... Fönster trälagning ...........................................................................9

30 nov ....................... gammaldags julpynt .................................................................... 10

kalendarium


Fakta om kurserna

arrangeras av slöjd & byggnadsvård i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan i

lerum. Vi är landets största arrangör inom området.

Anmälan

anmälan till slöjd­ och byggnadsvårdskurserna sker via www.sv.se/lerum eller

telefonnummer 0302­158 58 eller via mail till lerum@sv.se. bekräftelse din anmälan

får du senast tre veckor före kursstart.

lokaler

de flesta kurserna hålls slöjdseminariet. lokalerna långa salen, ritsalen och

Vinkelsalen ligger första våningen några få trappsteg upp. Handikappramp finns.

lunch

Välkomstkaffe/te och lunch ingår i kursavgiften för heldagskurser. På kvällskurser

medtas egen fika.

Boende

På nääsområdet finns bed & breakfast som bokas tel 0302­312 25 eller www.naas.se.

annan övernattning och andra aktiviteter i området hittar du www.vastsverige.com.

resa

nääs är beläget nära Floda i lerums kommun ca 3 mil öster om göteborg. ta pendel tåget

från göteborg eller alingsås till Floda station, anslutningsbuss 533 till hållplats

lilla nääs och 10 minuters promenad till kurslokalen. se tider www.vasttrafik.se.

du kan också promenera genom skogen, ca en halvtimmes promenad. kommer du

med bil svänger du av från e20 vid motet nääs slott. taxi 0302­146 00, 0302­140 20.

Mer information

På www.slojdochbyggnadsvard.se hittar du fylligare kurs beskrivningar och mer

information om vår verksamhet. du kan även kontakta oss tel 0302­520 530 eller

slojdochbyggnadsvard@vgregion.se.

För mer information om vad som händer området i övrigt kontakta august abrahamsons

stiftelse. tel 0302­312 25 eller www.naas.se.

Villkor

du har rätt att kostnadsfritt avboka din anmälan fram till 14 dagar före kursstart. avbokar

du senare men senast en vecka före kursstart debiteras du 150 kr. avbokning senare än

en vecka före kursstart debiteras med halv kursavgift. om du återtar din anmälan eller

avbryter ditt deltagande från och med den dag kursen startar, är du skyldig att erlägga

full kursavgift.

om du måste återta din anmälan eller avbryta kursen p.g.a sjukdom (ska styrkas med

läkarintyg) återbetalas del av kursavgiften. Vi kan tvingas ställa in en kurs före start om

det inte anmälts tillräckligt med deltagare. du har då rätt att återfå betald kursavgift.

Midsommarveckans kurser

näässamfundet är en förening som för arvet med lek, dans och midsommarfirande

nääs vidare. För anmälan och information om dessa kurser vänder du dig direkt till näässamfundet.

det finns också möjlighet att boka helpension med boende. lunch ingår i

dagkurserna. tel 0768­35 78 99 eller www.naassamfundet.se.

Stipendium

august abrahamsons stiftelse delar ut stipendier ur rurik Holms minnesfond. det kan du

som kursdeltagare söka för deltagande och logi. max 3 000 kr/sökande. ansökan med en

kort person­ och syftesbeskrivning, ska vara stiftelsen tillhanda senast 10 maj. skickas

till: august abrahamsons stiftelse, ”rurik Holms minnesfond”, nääs slott, 448 92 Floda.

26

Välkomstkaffe och

lunch ingår i alla

heldagskurser!

9

10

8

1 Nääs slott

7

6

5

2 August Abrahamsons

Stiftelse, Turistbyrå

& Värdshus

restaurang, butik,

bed & breakfast

3 Mellannääs

nääs konshantverk

– utställning, butik, kafé

4

4 Källnääs

slöjd & byggnadsvårds

resurscentrum

5 Bakstugan

6 Vänhem

7 Björkenääs

3

8 Slöjdseminariet

kurslokaler

10

2

1

9 lekhuset

konserter, evenemang,

festlokal

10 gångstig från Floda

Station


AVS: Studieförbundet Vuxenskolan

Hedeforsvägen 58

443 38 Lerum

Anmäl dig här

Anmäl dig till Slöjd & Byggnads vårds

kurser via www.sv.se/lerum, tel

0302-158 58 eller maila till lerum@sv.se.

Anmälan till Näässamfundets kurser

under midsommarveckan görs via

www.naassamfundet.se eller

tel 0768-35 78 99.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är ett av landets ledande studie -

förbund. en lokal kraft för kulturlivet där mötet mellan amatör- och

professionell kultur är en viktig del. SV är mötesplatsen där deltagare

både upplever och skapar kultur i studiecirklar och gruppverksamheter.

SVERIGE

PORTO

BETALT

More magazines by this user
Similar magazines