Parker din globala arbetsgivare - Studeravidare.se

studeravidare.se

Parker din globala arbetsgivare - Studeravidare.se

Parker i Sverige

Sverige - en viktig del av Parker

Att hela tiden stärka kompetensen och marknadsnärvaron

är en viktig del av det framgångskoncept

som fört Parker till en världsledande position på en

rad högteknologiska områden. Sverige hör till Parkers

viktigaste verksamhetsländer – inte på grund

av storleken, utan på grund av det stora och gedigna

kunnande som byggts upp genom åren inom

områden som avancerad industriell produktion,

automatisering, fordonsteknik, data och elektronik

– och mycket mer.

Inte konstigt då att Parker sedan sjuttiotalet har för-

värvat en rad svenska företag och expanderat deras

verksamheter kraftigt både på hemmaplan och på

4

exportmarknaderna. I dagsläget sysselsätts mer

än 1 200 personer i Parkers svenska verksamheter,

fördelade på fyra säljkontor och pruktionsenheter

med avancerad teknikutveckling i egen

regi. Vi tillverkar ett brett spektrum av produkter

och system som säljs över hela världen. Många

tjänster innebär därför mycket täta kontakter med

systerbolag inom respektive divisioner i andra

länder som till exempel USA, Storbritannien,

Tyskland, Frankrike, Kina och Spanien – som

Parkeranställd har du alla möjligheter att samla

på dig internationella erfarenheter och utveckla

dina språkkunskaper.

Similar magazines