Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid - Tobaksfakta

tobaksfakta.se

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid - Tobaksfakta

Att marknadsföra tobak på 2000-talet

”Jag har också gått över till Prince”, berättade

leende kändisar för svenskarna i stora reklam-

annonser på 1960-talet. ”Känt folk röker

Kent” var budskapet i en annan välkänd,

liknande kampanj.

Vid skärpningen av Tobakslagen (1993:581)

1 juli 1994 förbjöds tobaksannonsering. Sedan

dess har det svenska förbudet mot tobaksreklam

genom lagändringar utvidgats steg för steg.

Tobaksreklam är förbjuden i periodisk press

samt i radio och TV och på Internet. Även utomhusannonsering

och direktreklam för tobak

är förbjuden. Utomhusreklam är förbjuden även

vid butiker som säljer tobak. Tobaksreklam får

inte heller förekomma på bio eller vid andra

evenemang för allmänheten. Motsvarande förbud

gäller även s.k. indirekt tobaksreklam, d.v.s.

när tobaksvarumärken används i marknadsföring

av andra varor och tjänster.

Det är dessutom förbjudet för dem som tillverkar

eller saluför tobak att sponsra idrottsgalor,

festivaler och andra evenemang för allmänheten

om sponsringen kan antas främja

försäljningen av tobaksprodukter.

4

Liknande begränsningar av marknadsföringen

av tobak finns idag inom hela EU och i

stora delar av övriga världen. Kunskapen om

tobakens förödande hälsoeffekter har lett till att

tobaksbolagens utrymme för marknadsföring

stadigt minskar. Denna utveckling påskyndas

nu av att allt fler länder genomför rekommendationerna

i den internationella Tobakskonventionen

(WHO Framework Convention on Tobacco

Control) och dess riktlinjer. Att kunna rekrytera

nya konsumenter är självklart en förutsättning

för tobaksindustrins överlevnad och fortsatta

lönsamhet. Industrin lägger därför stora resurser

på att anpassa sin marknadsföring efter rådande

juridiska och politiska förutsättningar.

Det här avsnittet beskriver de strategier som

tobaks bolagen nu utvecklar för att påverka nuvarande

och framtida konsumenter.

Reklam på försäljningsställen

I Sverige och många andra länder är försäljningsställen

för tobak idag tobaksindustrins

främsta reklamplats. Vid kassorna i en vanlig,

svensk mataffär möts kunderna (och deras barn)

Marknadsföring

i svenska butiker.

foto: Bosse Johansson.

More magazines by this user
Similar magazines