Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid - Tobaksfakta

tobaksfakta.se

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid - Tobaksfakta

Att synas i nöjes- och kulturliv

Salustånd för vissa tobaksvarumärken på festivaler,

utdelning av gratisprover på nattklubbar

och värdinnor som går runt och säljer cigaretter

på nöjesetablissemang är några exempel på

tobaksbolagens strävan att göra sina produkter

synliga i nöjeslivet.

Företagen kan också sponsra musikfestivaler,

teateruppsättningar och andra kulturevenemang

som ett led i sin marknadsföring. Sådan

tobakssponsring är förbjuden inom EU och i

många andra länder, men detta förbud överträds.

Sammankoppla snus och idrott

Det fanns en tid när idrottsstjärnor gjorde reklam

för cigaretter. Idag är kunskapen om rökningens

skadlighet utbredd och reklam som

kopplar ihop idrott och en sund livsstil med

rökning förekommer inte längre.

För snustillverkarna är dock idrottsintresserade

idag en intressant målgrupp. Genom att

jämföra snusande med rökning vill tillverkarna

få snuset att framstå som ett hälsosamt alternativ.

Tidningsbilder och TV-inslag där idrottsstjärnor

snusar är inte ovanliga. Ett exempel på

snusindustrins ansträngningar att nå idrottsin-

tresserade är det svenska snusföretag som inlett

samarbete med olika supporterklubbar i landet.

Företaget specialtillverkar snusdosor med namn

och design som knyter an till supporterklubbens

lag och supporterklubben får royalty på

försäljningen.

Indirekt tobaksreklam,

”brand stretching”

Inom EU är det numera förbjudet att använda

logotyper och varumärken som är kopplade till

tobaksprodukter på andra typer av produkter

och marknadsföra dessa. På andra håll i världen

använder tobaksbolagen dock fortfarande

denna typ av marknadsföring. Kläder med

tobakslogotyper är ett vanligt förekommande

exempel. På svenska kallas denna typ av marknadsföring

för indirekt tobaksreklam, den engelskspråkiga

termen är ”brand stretching”.

Samhälleligt ansvarstagande

Tobaksbolagens olika satsningar för att få ett

gott anseende och framstå som ansvarstagande

samhällsaktörer kan ses både som budskap till

konsumenterna och som strategier för att påverka

lagstiftarna. Exempel på den typen av aktiviteter

är kampanjer till stöd för 18-årsgränsen

KINAS NATIONELLA TOBAKSINDUSTRI STÖRST

Kina är världens största tobaksproducent, men konsumtionen sker ENBART

på hemmaplan och den statliga tillverkaren Kinas Nationella Tobaksbolag, CNTC,

kan därför inte räknas till de multinationella tobaksbolagen. Bolagets marknadsandel

på hemmaplan är 98 procent. CNTC säljer 2,1 biljoner cigaretter varje år.

Av den vuxna befolkningen röker 28 procent, 53 procent av männen och 2 procent av

kvinnorna. Tillsammans 300 miljoner. Årligen avlider cirka 100 000 personer av rökning.

Kina är, enligt Campaign for Tobacco-Free Kids, multinationellt på den illegala cigarettmarknaden.

Varje år tillverkas 400 miljoner illegala cigaretter i landet. Huvuddelen av

de illegala cigaretter som säljs i USA och i Europa kommer från Kina.

Fotnot: En biljon = en miljon miljoner.

7

More magazines by this user
Similar magazines