– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

ifmetall.se

– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

info:

5/2007

www.ifmetall.se

4

Stål- och Metall:

Mer pengar i plånboken är viktigast

Svenskt stål är en eftertraktad vara

på den globala världsmarknaden

och företag som SSAB Oxelösund AB

har goda tider just nu. Därför förstår

Tuula Wikstedt, aktiv inom en av IF

Metalls gruppstyrelser på verket, att

avtalsresultatet tas emot med blandade

känslor hos medlemmarna.

Men det är inget dåligt avtal vi har

fått. Det går ju att begära hur höga siffror

som helst, men samtidigt slår detta

tillbaka eftersom allting annat då höjs

i samma takt. En bra reallöneökning är

det viktigaste.

Ansvarsfulla löneökningar

Löneökningarna på 9,6 procent på tre

år innebär att medlemmarna även i

fortsättningen får reallöneökningar.

Sedan industriavtalets tillkomst 1997

har en del av löneutrymmet använts till

att förkorta arbetstiden samtidigt som

reallönerna har stigit med 2 procent om

året. Genom att fortsätta på en väg med

ansvarsfulla löneökningar får medlemmarna

mer pengar i plånboken.

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter på

sammantaget 9,6 procent under avtalsperioden.

Första avtalsåret ger potten 780

kronor, andra avtalsåret 620 kronor och

tredje avtalsåret 700 kronor.

Garantilöner

Avtalets garantilöner, för dem som fyllt

18 år, höjs med sammanlagt 1 862 kronor

under avtalsperioden. Första avtalsåret

höjs garantilönen med 700 kronor per

månad, andra avtalsåret med 700 kronor

per månad och tredje avtalsåret med 462

kronor per månad.

fakta: stålindustrin

23 000 medlemmar. Inom området bedrivs

bland annat smältning, valsning, beläggning,

legering och tillverkning av olika

stålsorter. Några företag: SSAB Tunnplåt,

Ovako Steel AB och Outokumpu AB.

AVTALETS LÄNGD. Det är inget dåligt avtal, men många av medlemmarna hade

önskat ett avtal på ett år för att se vart näsan pekar, säger Tuula Wikstedt vid SSAB

Oxelösund.

Det som medlemmarna inom stål-

och metallavtalet har diskuterat mest

är egentligen inte siffrorna i sig utan

mer avtalets längd. Vinsterna för branschen

är rekordstora och efterfrågan

verkar inte minska och då kan tre år

verka vara en lång tid då mycket kan

hända.

Övriga ersättningar

Ersättning för arbete på övertid och

liknande höjs med följande procentsatser

under avtalsperioden. Första avtalsåret ger

3,4 procent, andra avtalsåret 3,1 procent

och tredje avtalsåret 3,1 procent.

Avtalsperiod

Första avtalsåret är tretton månader, andra

avtalsåret blir elva månader och det tredje

tolv månader.

Föräldralön

Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra

månader som kan tas ut innan barnet är 18

månader. Föräldralönen är 10 procent av

månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna har kompletterats

med EU:s arbetstidsdirektiv, vilket bland

En del medlemmar hade hellre

önskat ett avtal på ett år för att då

kunna se vartåt näsan pekar. Nu kan

nog de lokala förhandlingarna bli tuffa,

säger Tuula Wikstedt.

annette.lack@ifmetall.se

annat påverkar dygnsvila. Kompensation

för borttagande av annandag pingst

som helgdag regleras i avtalet genom att

avsättningen till arbetstidsbanken årligen

höjs med två timmar och 18 minuter.

Facklig introduktion

Facklig organisation

har rätt till facklig

introduktion för nyanställda

på arbetsplatsen.

Hör Tommy Andersson,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se

Foto: Roger Lundberg

More magazines by this user
Similar magazines