– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

ifmetall.se

– Vi vann striden om lägsta lönerna - IF Metall

Gemensamma Metallavtalet:

Klart godkänt om lägsta lönerna

Medlemmarna på 3M i Borlänge ser

fram emot reallöneökning och en

högre pension, helt utan eftergifter.

Regeringens ändringar i lagen om

anställningsskydd påverkar inte medlemmar

inom gemensamma Metalls

avtalsområde. Samma regler gäller

i dag som tidigare, trots försämrad

lagstiftning.

Avtalet innebär enbart förbättringar

för oss, säger Lars Halvarsson, IF Metalls

ordförande på 3M.

Höjningen av avtalets lägsta löner

får positiva effekter ur ett fl ertal perspektiv.

Men viktigast av allt motverkar

det att lönerna pressas ned av borgarnas

sänkta a-kassa och utländska

företag. Nya skrivningar i avtalet om

löneprinciperna hindrar lönedumpning.

Förbättring

Vid olycksfall i arbetet betalar arbetsgivaren

full lön under frånvaroperioden,

det är också en klar förbättring, konstaterar

Lars Halvarsson.

Han konstaterar att industriavtalet

har gagnat medlemmarna inom gemensamma

Metallavtalet. Sett tillbaks på

tidigare avtalsperioder har medlem-

Avtalet i korthet:

Löneökningar

Löneökningar sker i form av lönepotter på

sammanlagt 9,6 procent under avtalsperioden.

Första avtalsåret ger 3,5 procent,

andra avtalsåret 3,3 procent och tredje

avtalsåret 2,8 procent.

Lägsta lön

Den som går på avtalets lägsta lön och

som varit anställd minst ett år garanteras

en höjning med 1 400 kronor första

avtalsåret.

fakta: gemensamma

metallavtalet

5 000 medlemmar. Företag inom metallprocess

och metallvaruindustrin. Några

företag: SAPA Profi ler AB, Fuji Autotech AB

och Outokumpu Copper Strip AB.

Foto: Henrik Hansson

VANN KAMPEN. En av avtalsrörelsens knäckfrågor var kampen om lägsta lönerna.

Arbetsgivarna bjöd länge ideologiskt motstånd. Det är lätt att säga att lönenivåerna

borde ha varit något högre, men sett till helheten är det klart godkänt, säger

industriarbetarna på 3 M. Längst fram: Victoria Jacobsson och Lars Ekvall. Längst bak

fr. v. Emil Tillman, Anders Brandström och Lars Halvarsson.

marna haft en bra reallöneutveckling,

Det är lätt att säga att lönenivåerna

borde ha varit något högre, men

sett till helheten är det klart godkänt.

Lägsta semesterlön

Avtalets lägsta semesterlön höjs med 45

kronor per år. Från och med den 1 april

2007 är lägsta semesterlön 1 075 kronor

per dag, den 1 april 2008 är lägsta semesterlön

1 120 kronor per dag och den 1 april

2009 är lägsta semesterlön 1 165 kronor.

Arbetstid

Arbetstidsreglerna kompletterar EU:s arbetstidsdirektiv,

vilket bland annat påverkar

dygnsvila. Kompensation för borttagande

av annandag pingst som helgdag regleras i

avtalet genom att avsättningen till arbetstidsbanken

årligen höjs med två timmar.

Facklig introduktion

Facklig organisation bör på lämpligt sätt

delta vid introduktion för nyanställda.

Det ska bli intressant att efter dessa tre

år se hur utfallet blev, men i dag ser det

bra ut, säger Lars Halvarsson.

michael.blohm@ifmetall.se

Anställning

Arbetsgivaren kan efter lokal överenskommelse

provanställa i upp till sex månader

och visstidsanställa i upp

till tolv månader.

Villkoren ersätter de

kommande förändringarna

i lagen om

anställningsskydd.

Hör Darco Davidovic,

avtalsansvarig, kommentera

i medlemsportalen under

Avtal 07 och rubriken

Uppgörelser & Webb-tv.

www.ifmetall.se

5

More magazines by this user
Similar magazines