18.09.2013 Views

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sammanställning</strong> <strong>av</strong> <strong>gudstjänstmaterial</strong> <strong>till</strong> <strong>EU</strong>-<strong>ordförandeskapet</strong><br />

Materialet behandlar de prioriterade områdena klimat, miljö, fredsfrågor och ekumeniska frågor. Ofta är alltför tydliga preciseringar <strong>till</strong> enbart ett <strong>av</strong> dessa<br />

områden svåra att göra. Man får förutsätta att materialet anvnäds i ett sammanhang där syftet framgår klart.<br />

Meditativa texter – passar som förstasida bland material<br />

Barn på jorden Ragnwei Axellie<br />

www.axellie.se<br />

Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Flyktingfrågor<br />

Ängel Ragnwei Axellie Bild D:o<br />

The only possibility Ragnwei Axellie Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Fred<br />

The only possibility Ragnwei Axellie Bild Fred<br />

Ensamkommande<br />

barn<br />

Ragnwei Axellie Texten berör flyktingbarn som kommer ensamma hit. Flyktingfrågor<br />

And the white dove Ragnwei Axellie Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Fred<br />

And the white dove Ragnwei Axellie Bild Fred<br />

Fullständiga kompositioner<br />

A. Följande publiceras mot arvode, den intresserade får på egen hand söka noter och <strong>till</strong>stånd<br />

Namn Upphovsrätter Beskrivning Kategori<br />

Klimat.nu Texter: Kerstin Hesslefors Persson Klimat.nu är en minimusikal om fred, miljö och rättvisa i fem delar, Miljö<br />

Musik: Karin Wall-Källming som tar ungefär 30 minuter att framföra. Den utspelar sig bland ett<br />

gäng barn på utflykt <strong>till</strong> en sjö – omslagsbilden ger en känsla <strong>av</strong> hur<br />

utflyktsplatsen kan se ut. Barnen trivs ihop, men ändå dyker frågor upp<br />

som har att göra med hur vi behandlar människan, djuren och miljön.<br />

Klimat.nu har har repliker för tjugo barn. Fem barn har lite fler<br />

repliker än de andra. De är: Alfa som är först och idérik, Beta som är<br />

nyfiken, Gamma konfliktlösaren, Delta lite kantig och Lilla E som är<br />

mycket i sin egen värld där gåtor är det roligaste som finns. En vuxen<br />

finns med i rollistan.<br />

Musiken är inte alltför svår. Krävs en god kl<strong>av</strong>erspelare och några<br />

andra instrumentalister. Delar <strong>av</strong> materialet är utgivet på Argument


Ett isande rop Text: Ragnwei Axellie,<br />

www.axellie.se<br />

Mellan Kyrie och<br />

Gloria<br />

Moder Jordmässa.<br />

Gudstjänstmaterial<br />

inför Sveriges<br />

ordförandeskap i <strong>EU</strong><br />

Musik: Anna Cederberg-Orreteg<br />

Text och musik: Kristina Forsman<br />

kristina@kristinaforsman.se<br />

www.kristinaforsman.se<br />

förlag, www.argument.se, men kontakt tas med<br />

kerstin.hesslefors@svenskakyrkan.se<br />

Tvåkörigt damkör och blandad kör samt marimba. Utgångspunkten är<br />

Jeremias´ profetia om ropet i Rama<br />

Under vårern 2007 beställde Internationella <strong>av</strong>delningen och<br />

Avdelningen för utbildning, forskning och kultur vid kyrkokansliet i<br />

Uppsala en körkomposition som skulle kunna spegla den<br />

konfliktfyllda och mänskligt utsatta situationen i Israel/Palestina.<br />

Verket skulle kunna ge uttryck för den mänskliga erfarenheten <strong>av</strong> att<br />

leva i Mellanöstern men också fungera som ett uttryck för en<br />

livssituation i spänningsfältet mellan det förtvivlade ropet i mässans<br />

Herre förbarma dig och lovsången Ära åt Gud i höjden o<strong>av</strong>sett<br />

geografiskt sammanhang. Vad finns mellan Kyrie och Gloraia? Vilka<br />

ord och vilken musik skulle kunna vara bryggan mellan förtvivlan och<br />

hopp? Musiken skulle skrivas för mänskliga röster. ”Mellan Kyrie och<br />

Gloria”.<br />

Marianna Agetorp Mässtexter:<br />

Inledning<br />

Psalmer<br />

Böner<br />

Trosbekännelse<br />

Mässa i mångfald Torbjörn Westman Mässan är framförd några gånger med företrädesvis folkmusiker. Den<br />

är skriven för SATB och liten stråkgrupp och är en fullständig mässa<br />

(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei). Dessutom med en<br />

arrangerad psalm (Herren vår Gud är en konung) samt pre- och post-<br />

Ludium.<br />

Noter och CD-inspelning finns. För framförande, tag kontakt med<br />

Torbjörn Westman torbi@lansmusiken.se<br />

Texterna är delvis på latin, delvis på svenska. Instrumentariet är i<br />

grunden tre stråkinstrument; fiol, altfiol och bas, där altfiolisten ibland<br />

får skifta <strong>till</strong> fiol. Har också gjorts med fem instrument, då läggs luta<br />

och cello <strong>till</strong>.<br />

Preludium och procession<br />

Fred<br />

Fred<br />

Miljö<br />

Mångfald (fred)


Livets krafter Text: Ragnwei Axellie,<br />

www.axellie.se<br />

Musik: Anna Cederberg-Orreteg<br />

Kyrie över en arabisk melodi<br />

Gloria med en polska från Värmland, en brudmarsch från Dalarna och<br />

slutligen<br />

psalm 18:1-3<br />

Credo över en andalusisk melodi<br />

Hins polska <strong>av</strong> Gust<strong>av</strong> Holgersson, Oskarshamn, spelas utanför<br />

kyrkporten och <strong>av</strong>bryts <strong>av</strong><br />

psalm 2:1-4<br />

Sanctus över en melodi från Mähren<br />

Pax med latinamerikanska och rumänska klanger<br />

Agnus Dei med melodier från Ungern<br />

Postludium och utmarsch<br />

Fyrstämmig kör med vibrafon. Livets krafter… angelägen text i<br />

miljöhotad nutid… vill påminna om Skaparens verk, skapelsen. Den<br />

naturliga världen… där vi får befruktas <strong>av</strong> liv…<br />

Hymn Text och musik: Maria Löfberg Enl. kompositören: En hymn för europeiska <strong>till</strong>ställningar. Sång,<br />

congas, violin, piano<br />

Måssa i fastetid Steina Quickroot,<br />

quickroot@telia.com<br />

Publiceras mot arvode<br />

Böner<br />

Mässans ordning följer kyrkohandboken. Många <strong>av</strong> texterna känns<br />

välbekanta, men vissa ändringar är gjorda för att fokusera på temat.<br />

Mässan inleds vid dopfunten. Musik finns <strong>till</strong> mässan. Mässa i fastetid<br />

finns tonsatt med melodislinga och ackordanalyser för orgel, liturg och<br />

församling. Komplett gudstjänstagenda finns också både för liturg och<br />

församling. Mässan är framför allt tänkt för tiden skärtorsdaglångfredag<br />

Väderstrecksförbön Kerstin Hesslefors Persson Bönen, som är en tckbön, beds med olika fokus med bedjarna vända i<br />

olika väderstreck<br />

Hur många<br />

Helena Ekhem En tänkvärd bön som med fördel gtår att använda i gudstjänst i olika<br />

glödlampor finns det<br />

i världen?<br />

sammanhang<br />

Miljö<br />

Fred och<br />

samexistens,<br />

klimat, miljö<br />

Fred och<br />

samexistens<br />

Klimat – miljö


Bön mot<br />

Cecilia Holmberg En bön där man kan fylla i sina respektive ämnen i den lokala Klimat – miljö<br />

klimatångest<br />

församlingen<br />

Bön för det vackra<br />

landet<br />

Xiomara Lysti (fri att publicera) En bön som kan användas när Sverige är ordförandeland för <strong>EU</strong>. Miljö<br />

Brödsbrytelsebön Lena Roos Bön för brödsbrytelsen Interreligiös<br />

gudstjänst<br />

Sånger och psalmer<br />

I våra tankar<br />

skapar vi,<br />

With all our<br />

thoughts we can<br />

create<br />

Text: Ragnwei Axellie,<br />

www.axellie.se,<br />

<strong>till</strong> musik <strong>av</strong> Nathan Söderblom<br />

(Ps 200)<br />

Jordens sång Text. Cecilia Holmberg<br />

Musik: Ylva Bjernerup<br />

Vår <strong>till</strong>varo ständigt Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

förändras<br />

Musik: Karin Wall-Källming<br />

Trädet Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik Per Harling<br />

Kallade att tjäna Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik: Hans Kennermark<br />

I samma båt Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik Per Harling<br />

Du snickareson Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik: Astrid Persson<br />

Du kan se dig själv Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik: Hans Kennermark<br />

Du håller en nyckel Text. Kerstin Hesslefors Persson<br />

Musik: Fredrik Sixten<br />

Kan användas utan kostnad Fred<br />

Fin psalm för meditativa sammanhang Klimat – miljö<br />

Finns som unison sång och som körsats SATB med ackordanalys Växt och mognad –<br />

omsorg om<br />

varandra<br />

Melodi med ackordanalys Ekumenik<br />

Melodi med ackordanalys Fred<br />

Körsats, enkel Fred och ekumenik<br />

Melodi med ackordanalys Fred och<br />

samexistens<br />

Enbart text och melodi Fred och<br />

samexistens<br />

Melodi med ackordanalys Fred och<br />

samexistens


Sånger och psalmer ur utgivet material<br />

För en trygg och öppen värld<br />

• Må friden från jorden följa dig (Himlen och jorden sjuder s 86)<br />

• Må din väg gå dig <strong>till</strong> mötes (Hela världen sjunger nr 50)<br />

• Lägg i varandras händer fred (Psalmer i 2000-talet 831)<br />

• Prayer of Peace (en bön från N<strong>av</strong>ahano Indian – GIA publications Inc. Chicago. Kan översättas).<br />

• Vänta, vila, vara (Ps I 2000-talet 909)<br />

• Fred och allt gott (Hela världen sjunger s 67, nr 46)<br />

• Kom med fred o Herre (Hela världen sjunger s 69, nr 48)<br />

• Gud ge mig kunskap (Hela världen sjunger s 120-121, nr 86)<br />

• I alltings början Gud (Hela världen sjunger s 122-123, nr 87)<br />

• Bryt med de hungriga ditt bröd (Hela världen sjunger s 152-153, nr 102)<br />

• Gud, vi ber dig: hela världen (Hela världen sjunger s 160-161, nr 106)<br />

• Tårarna vattnar fattigas jord (Psalmer i 2000-talet nr 832)<br />

• Gode Gud när vi har drivits (Psalmer i 2000-talet nr 844)<br />

• Jorden är Herrens (Psalmer i 2000-talet nr 955)<br />

• Godhet har makt över ondskan (Himlen och jorden sjuder s 24-25)<br />

• Ge oss fred (Så som på jorden, s 29)<br />

Klimat och miljö<br />

• Tack gode Gud för allt som finns (SvPs 23)<br />

• Världen som nu föds på nytt (SvPs 517)<br />

• Här vid ditt bord (Psalmer i 2000-talet nr 893)<br />

• Tyst likt dagg som faller (SvPs 395)<br />

• Tyng inte jorden (Psalmer i 2000-talet nr 838)<br />

• Gud i din godhet (Himlen och jorden sjuder s 28)<br />

• Ubi caritas (Taizé – kontakta Wessmans förlag för rättigheter och översättning)


• Hos dig är livets källa (Jubel och sång del I, s 90)<br />

• Värna din jord (Hela världen sjunger s 166-167, nr 109)<br />

• Jordens bön (Hela världen sjunger s 180-181, nr 115)<br />

• Allting är Herrens (Psalmer i 2000-talet nr 809)<br />

Ekumenik<br />

• Förena oss, o Gud (Hela världen sjunger s 112-113, NR 82)<br />

Annat utgivet material<br />

Ur djupen ropar vi Arbetsgrupp på uppdrag <strong>av</strong><br />

Sveriges Kristna Råd 2003.<br />

Materialet beställs mot<br />

portokostnad från SKR, 08-453 68<br />

00 eller material@skr.org<br />

Mässa för en sårad jord Mässa skriven <strong>av</strong> Erik Hillestad<br />

och Kettil Björnstad<br />

www.verbum.se<br />

Ett omfattande material med förslag för gudstjänster om<br />

symbolanvändning, böner, gudstjänst- och andaktsförslag m.m.<br />

Fred och<br />

ekumenik<br />

En mässa för en sårad jord med hopp om en framtid Klimat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!