18.09.2013 Views

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet

Materialet behandlar de prioriterade områdena klimat, miljö, fredsfrågor och ekumeniska frågor. Ofta är alltför tydliga preciseringar till enbart ett av dessa

områden svåra att göra. Man får förutsätta att materialet anvnäds i ett sammanhang där syftet framgår klart.

Meditativa texter – passar som förstasida bland material

Barn på jorden Ragnwei Axellie

www.axellie.se

Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Flyktingfrågor

Ängel Ragnwei Axellie Bild D:o

The only possibility Ragnwei Axellie Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Fred

The only possibility Ragnwei Axellie Bild Fred

Ensamkommande

barn

Ragnwei Axellie Texten berör flyktingbarn som kommer ensamma hit. Flyktingfrågor

And the white dove Ragnwei Axellie Kort text för meditation. Har använts uppförstorade i samband med utställning. Fred

And the white dove Ragnwei Axellie Bild Fred

Fullständiga kompositioner

A. Följande publiceras mot arvode, den intresserade får på egen hand söka noter och tillstånd

Namn Upphovsrätter Beskrivning Kategori

Klimat.nu Texter: Kerstin Hesslefors Persson Klimat.nu är en minimusikal om fred, miljö och rättvisa i fem delar, Miljö

Musik: Karin Wall-Källming som tar ungefär 30 minuter att framföra. Den utspelar sig bland ett

gäng barn på utflykt till en sjö – omslagsbilden ger en känsla av hur

utflyktsplatsen kan se ut. Barnen trivs ihop, men ändå dyker frågor upp

som har att göra med hur vi behandlar människan, djuren och miljön.

Klimat.nu har har repliker för tjugo barn. Fem barn har lite fler

repliker än de andra. De är: Alfa som är först och idérik, Beta som är

nyfiken, Gamma konfliktlösaren, Delta lite kantig och Lilla E som är

mycket i sin egen värld där gåtor är det roligaste som finns. En vuxen

finns med i rollistan.

Musiken är inte alltför svår. Krävs en god klaverspelare och några

andra instrumentalister. Delar av materialet är utgivet på Argument


Ett isande rop Text: Ragnwei Axellie,

www.axellie.se

Mellan Kyrie och

Gloria

Moder Jordmässa.

Gudstjänstmaterial

inför Sveriges

ordförandeskap i EU

Musik: Anna Cederberg-Orreteg

Text och musik: Kristina Forsman

kristina@kristinaforsman.se

www.kristinaforsman.se

förlag, www.argument.se, men kontakt tas med

kerstin.hesslefors@svenskakyrkan.se

Tvåkörigt damkör och blandad kör samt marimba. Utgångspunkten är

Jeremias´ profetia om ropet i Rama

Under vårern 2007 beställde Internationella avdelningen och

Avdelningen för utbildning, forskning och kultur vid kyrkokansliet i

Uppsala en körkomposition som skulle kunna spegla den

konfliktfyllda och mänskligt utsatta situationen i Israel/Palestina.

Verket skulle kunna ge uttryck för den mänskliga erfarenheten av att

leva i Mellanöstern men också fungera som ett uttryck för en

livssituation i spänningsfältet mellan det förtvivlade ropet i mässans

Herre förbarma dig och lovsången Ära åt Gud i höjden oavsett

geografiskt sammanhang. Vad finns mellan Kyrie och Gloraia? Vilka

ord och vilken musik skulle kunna vara bryggan mellan förtvivlan och

hopp? Musiken skulle skrivas för mänskliga röster. ”Mellan Kyrie och

Gloria”.

Marianna Agetorp Mässtexter:

Inledning

Psalmer

Böner

Trosbekännelse

Mässa i mångfald Torbjörn Westman Mässan är framförd några gånger med företrädesvis folkmusiker. Den

är skriven för SATB och liten stråkgrupp och är en fullständig mässa

(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei). Dessutom med en

arrangerad psalm (Herren vår Gud är en konung) samt pre- och post-

Ludium.

Noter och CD-inspelning finns. För framförande, tag kontakt med

Torbjörn Westman torbi@lansmusiken.se

Texterna är delvis på latin, delvis på svenska. Instrumentariet är i

grunden tre stråkinstrument; fiol, altfiol och bas, där altfiolisten ibland

får skifta till fiol. Har också gjorts med fem instrument, då läggs luta

och cello till.

Preludium och procession

Fred

Fred

Miljö

Mångfald (fred)


Livets krafter Text: Ragnwei Axellie,

www.axellie.se

Musik: Anna Cederberg-Orreteg

Kyrie över en arabisk melodi

Gloria med en polska från Värmland, en brudmarsch från Dalarna och

slutligen

psalm 18:1-3

Credo över en andalusisk melodi

Hins polska av Gustav Holgersson, Oskarshamn, spelas utanför

kyrkporten och avbryts av

psalm 2:1-4

Sanctus över en melodi från Mähren

Pax med latinamerikanska och rumänska klanger

Agnus Dei med melodier från Ungern

Postludium och utmarsch

Fyrstämmig kör med vibrafon. Livets krafter… angelägen text i

miljöhotad nutid… vill påminna om Skaparens verk, skapelsen. Den

naturliga världen… där vi får befruktas av liv…

Hymn Text och musik: Maria Löfberg Enl. kompositören: En hymn för europeiska tillställningar. Sång,

congas, violin, piano

Måssa i fastetid Steina Quickroot,

quickroot@telia.com

Publiceras mot arvode

Böner

Mässans ordning följer kyrkohandboken. Många av texterna känns

välbekanta, men vissa ändringar är gjorda för att fokusera på temat.

Mässan inleds vid dopfunten. Musik finns till mässan. Mässa i fastetid

finns tonsatt med melodislinga och ackordanalyser för orgel, liturg och

församling. Komplett gudstjänstagenda finns också både för liturg och

församling. Mässan är framför allt tänkt för tiden skärtorsdaglångfredag

Väderstrecksförbön Kerstin Hesslefors Persson Bönen, som är en tckbön, beds med olika fokus med bedjarna vända i

olika väderstreck

Hur många

Helena Ekhem En tänkvärd bön som med fördel gtår att använda i gudstjänst i olika

glödlampor finns det

i världen?

sammanhang

Miljö

Fred och

samexistens,

klimat, miljö

Fred och

samexistens

Klimat – miljö


Bön mot

Cecilia Holmberg En bön där man kan fylla i sina respektive ämnen i den lokala Klimat – miljö

klimatångest

församlingen

Bön för det vackra

landet

Xiomara Lysti (fri att publicera) En bön som kan användas när Sverige är ordförandeland för EU. Miljö

Brödsbrytelsebön Lena Roos Bön för brödsbrytelsen Interreligiös

gudstjänst

Sånger och psalmer

I våra tankar

skapar vi,

With all our

thoughts we can

create

Text: Ragnwei Axellie,

www.axellie.se,

till musik av Nathan Söderblom

(Ps 200)

Jordens sång Text. Cecilia Holmberg

Musik: Ylva Bjernerup

Vår tillvaro ständigt Text. Kerstin Hesslefors Persson

förändras

Musik: Karin Wall-Källming

Trädet Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik Per Harling

Kallade att tjäna Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik: Hans Kennermark

I samma båt Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik Per Harling

Du snickareson Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik: Astrid Persson

Du kan se dig själv Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik: Hans Kennermark

Du håller en nyckel Text. Kerstin Hesslefors Persson

Musik: Fredrik Sixten

Kan användas utan kostnad Fred

Fin psalm för meditativa sammanhang Klimat – miljö

Finns som unison sång och som körsats SATB med ackordanalys Växt och mognad –

omsorg om

varandra

Melodi med ackordanalys Ekumenik

Melodi med ackordanalys Fred

Körsats, enkel Fred och ekumenik

Melodi med ackordanalys Fred och

samexistens

Enbart text och melodi Fred och

samexistens

Melodi med ackordanalys Fred och

samexistens


Sånger och psalmer ur utgivet material

För en trygg och öppen värld

• Må friden från jorden följa dig (Himlen och jorden sjuder s 86)

• Må din väg gå dig till mötes (Hela världen sjunger nr 50)

• Lägg i varandras händer fred (Psalmer i 2000-talet 831)

• Prayer of Peace (en bön från Navahano Indian – GIA publications Inc. Chicago. Kan översättas).

• Vänta, vila, vara (Ps I 2000-talet 909)

• Fred och allt gott (Hela världen sjunger s 67, nr 46)

• Kom med fred o Herre (Hela världen sjunger s 69, nr 48)

• Gud ge mig kunskap (Hela världen sjunger s 120-121, nr 86)

• I alltings början Gud (Hela världen sjunger s 122-123, nr 87)

• Bryt med de hungriga ditt bröd (Hela världen sjunger s 152-153, nr 102)

• Gud, vi ber dig: hela världen (Hela världen sjunger s 160-161, nr 106)

• Tårarna vattnar fattigas jord (Psalmer i 2000-talet nr 832)

• Gode Gud när vi har drivits (Psalmer i 2000-talet nr 844)

• Jorden är Herrens (Psalmer i 2000-talet nr 955)

• Godhet har makt över ondskan (Himlen och jorden sjuder s 24-25)

• Ge oss fred (Så som på jorden, s 29)

Klimat och miljö

• Tack gode Gud för allt som finns (SvPs 23)

• Världen som nu föds på nytt (SvPs 517)

• Här vid ditt bord (Psalmer i 2000-talet nr 893)

• Tyst likt dagg som faller (SvPs 395)

• Tyng inte jorden (Psalmer i 2000-talet nr 838)

• Gud i din godhet (Himlen och jorden sjuder s 28)

• Ubi caritas (Taizé – kontakta Wessmans förlag för rättigheter och översättning)


• Hos dig är livets källa (Jubel och sång del I, s 90)

• Värna din jord (Hela världen sjunger s 166-167, nr 109)

• Jordens bön (Hela världen sjunger s 180-181, nr 115)

• Allting är Herrens (Psalmer i 2000-talet nr 809)

Ekumenik

• Förena oss, o Gud (Hela världen sjunger s 112-113, NR 82)

Annat utgivet material

Ur djupen ropar vi Arbetsgrupp på uppdrag av

Sveriges Kristna Råd 2003.

Materialet beställs mot

portokostnad från SKR, 08-453 68

00 eller material@skr.org

Mässa för en sårad jord Mässa skriven av Erik Hillestad

och Kettil Björnstad

www.verbum.se

Ett omfattande material med förslag för gudstjänster om

symbolanvändning, böner, gudstjänst- och andaktsförslag m.m.

Fred och

ekumenik

En mässa för en sårad jord med hopp om en framtid Klimat

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!