Views
4 years ago

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Ett isande rop Text:

Ett isande rop Text: Ragnwei Axellie, www.axellie.se Mellan Kyrie och Gloria Moder Jordmässa. Gudstjänstmaterial inför Sveriges ordförandeskap i EU Musik: Anna Cederberg-Orreteg Text och musik: Kristina Forsman kristina@kristinaforsman.se www.kristinaforsman.se förlag, www.argument.se, men kontakt tas med kerstin.hesslefors@svenskakyrkan.se Tvåkörigt damkör och blandad kör samt marimba. Utgångspunkten är Jeremias´ profetia om ropet i Rama Under vårern 2007 beställde Internationella avdelningen och Avdelningen för utbildning, forskning och kultur vid kyrkokansliet i Uppsala en körkomposition som skulle kunna spegla den konfliktfyllda och mänskligt utsatta situationen i Israel/Palestina. Verket skulle kunna ge uttryck för den mänskliga erfarenheten av att leva i Mellanöstern men också fungera som ett uttryck för en livssituation i spänningsfältet mellan det förtvivlade ropet i mässans Herre förbarma dig och lovsången Ära åt Gud i höjden oavsett geografiskt sammanhang. Vad finns mellan Kyrie och Gloraia? Vilka ord och vilken musik skulle kunna vara bryggan mellan förtvivlan och hopp? Musiken skulle skrivas för mänskliga röster. ”Mellan Kyrie och Gloria”. Marianna Agetorp Mässtexter: Inledning Psalmer Böner Trosbekännelse Mässa i mångfald Torbjörn Westman Mässan är framförd några gånger med företrädesvis folkmusiker. Den är skriven för SATB och liten stråkgrupp och är en fullständig mässa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei). Dessutom med en arrangerad psalm (Herren vår Gud är en konung) samt pre- och post- Ludium. Noter och CD-inspelning finns. För framförande, tag kontakt med Torbjörn Westman torbi@lansmusiken.se Texterna är delvis på latin, delvis på svenska. Instrumentariet är i grunden tre stråkinstrument; fiol, altfiol och bas, där altfiolisten ibland får skifta till fiol. Har också gjorts med fem instrument, då läggs luta och cello till. Preludium och procession Fred Fred Miljö Mångfald (fred)

Livets krafter Text: Ragnwei Axellie, www.axellie.se Musik: Anna Cederberg-Orreteg Kyrie över en arabisk melodi Gloria med en polska från Värmland, en brudmarsch från Dalarna och slutligen psalm 18:1-3 Credo över en andalusisk melodi Hins polska av Gustav Holgersson, Oskarshamn, spelas utanför kyrkporten och avbryts av psalm 2:1-4 Sanctus över en melodi från Mähren Pax med latinamerikanska och rumänska klanger Agnus Dei med melodier från Ungern Postludium och utmarsch Fyrstämmig kör med vibrafon. Livets krafter… angelägen text i miljöhotad nutid… vill påminna om Skaparens verk, skapelsen. Den naturliga världen… där vi får befruktas av liv… Hymn Text och musik: Maria Löfberg Enl. kompositören: En hymn för europeiska tillställningar. Sång, congas, violin, piano Måssa i fastetid Steina Quickroot, quickroot@telia.com Publiceras mot arvode Böner Mässans ordning följer kyrkohandboken. Många av texterna känns välbekanta, men vissa ändringar är gjorda för att fokusera på temat. Mässan inleds vid dopfunten. Musik finns till mässan. Mässa i fastetid finns tonsatt med melodislinga och ackordanalyser för orgel, liturg och församling. Komplett gudstjänstagenda finns också både för liturg och församling. Mässan är framför allt tänkt för tiden skärtorsdaglångfredag Väderstrecksförbön Kerstin Hesslefors Persson Bönen, som är en tckbön, beds med olika fokus med bedjarna vända i olika väderstreck Hur många Helena Ekhem En tänkvärd bön som med fördel gtår att använda i gudstjänst i olika glödlampor finns det i världen? sammanhang Miljö Fred och samexistens, klimat, miljö Fred och samexistens Klimat – miljö

Hävkraft från EU för sysselsättning (pdf) - Rakennerahastot.fi
Himmelsk Musik på Söders höjder (PDF - Information och ...
Utdrag ur skrivhäfte som hör till utställningen (pdf) - Textmakare ...
Tidskriften i pdf-format - Västerbottens museum
Instpirationsmaterial (pdf) - Musik i Syd
XIT #9 2005 (pdf)
Kulturnatten (pdf) - Norrköpings kommun
FMS tidning nr 23.pdf - Förbundet för Musikterapi i Sverige
ladda ner tidningen som PDF här! - EFS Mittsverige
Ladda ned rapporten här (pdf) - LRF Konsult
Programtidning Berwaldhallen September 2012 (pdf) - Sveriges Radio
Ladda ned sommarens program (PDF) - Stockholms Stadsteater
Programtidning Berwaldhallen April 2011 (pdf) - Sveriges Radio
Öppna som pdf-fil (4 Mb) - Kungliga Operan
Programtidning Berwaldhallen September 2011 (pdf) - Sveriges Radio
Rikard Dahlströms presentation 1.1 MB pdf - SNS
KULTURSMOCKAN nr 6/2011.pdf - SMoK - Sveriges Musik
KULTURSMOCKAN nr 3/2010.pdf - SMoK - Sveriges Musik
Program för musik o teater hösten 2011(pdf, 1 Mb ... - Hallstahammar
KULTURSMOCKAN nr 2/2013.pdf - SMoK - Sveriges Musik
Folder för dans, teater och musik våren 2013 (pdf ... - Hallstahammar
Skåne - EU Projektkörkort 2012.pdf
Hävkraft från EU för utveckling av företagsverksamheten (pdf)
Hävkraft från EU till Östra Finland (pdf) - Rakennerahastot.fi