Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

gammal.skr.org

Sammanställning av gudstjänstmaterial till EU-ordförandeskapet (pdf)

Ett isande rop Text: Ragnwei Axellie,

www.axellie.se

Mellan Kyrie och

Gloria

Moder Jordmässa.

Gudstjänstmaterial

inför Sveriges

ordförandeskap i EU

Musik: Anna Cederberg-Orreteg

Text och musik: Kristina Forsman

kristina@kristinaforsman.se

www.kristinaforsman.se

förlag, www.argument.se, men kontakt tas med

kerstin.hesslefors@svenskakyrkan.se

Tvåkörigt damkör och blandad kör samt marimba. Utgångspunkten är

Jeremias´ profetia om ropet i Rama

Under vårern 2007 beställde Internationella avdelningen och

Avdelningen för utbildning, forskning och kultur vid kyrkokansliet i

Uppsala en körkomposition som skulle kunna spegla den

konfliktfyllda och mänskligt utsatta situationen i Israel/Palestina.

Verket skulle kunna ge uttryck för den mänskliga erfarenheten av att

leva i Mellanöstern men också fungera som ett uttryck för en

livssituation i spänningsfältet mellan det förtvivlade ropet i mässans

Herre förbarma dig och lovsången Ära åt Gud i höjden oavsett

geografiskt sammanhang. Vad finns mellan Kyrie och Gloraia? Vilka

ord och vilken musik skulle kunna vara bryggan mellan förtvivlan och

hopp? Musiken skulle skrivas för mänskliga röster. ”Mellan Kyrie och

Gloria”.

Marianna Agetorp Mässtexter:

Inledning

Psalmer

Böner

Trosbekännelse

Mässa i mångfald Torbjörn Westman Mässan är framförd några gånger med företrädesvis folkmusiker. Den

är skriven för SATB och liten stråkgrupp och är en fullständig mässa

(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei). Dessutom med en

arrangerad psalm (Herren vår Gud är en konung) samt pre- och post-

Ludium.

Noter och CD-inspelning finns. För framförande, tag kontakt med

Torbjörn Westman torbi@lansmusiken.se

Texterna är delvis på latin, delvis på svenska. Instrumentariet är i

grunden tre stråkinstrument; fiol, altfiol och bas, där altfiolisten ibland

får skifta till fiol. Har också gjorts med fem instrument, då läggs luta

och cello till.

Preludium och procession

Fred

Fred

Miljö

Mångfald (fred)

More magazines by this user
Similar magazines