18.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MIN FAVORITPLATS

MalinMatilda Allberg

SIDAN 2

Nr 10 Årgång 3

20 oktober - 24 november 2007

www.100procentostersund.se

HUMOR

OCH SATIR

SIDAN 26

Nu fi rar vi 2-årsdag

– och du är inbjuden

SE BILAGAN

Helene Jonze – Leg. Sjuk-

sköterska, distriktssköterska

Roland Ohlsson – Leg. läkare.

Specialist allmänmedicin.

Läs också reportaget

om Kamilla,

som gett mönsterstickning

ett modernt

ansikte

SIDORNA 14-16

Maiken Ferdér – Leg. Sjuk-

sköterska, distriktssköterska

Staffan Bernárdzon – Leg.

läkare. Specialist allmänmedicin.

I NYA LOKALER PÅ CAMPUS

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

Åre Östersund

AKTUELL

Berit Svenningson

SIDAN 26

PÅ JOBBET:

22-åriga

Johanna är

veteran inom

hemtjänsten

SIDORNA 10-11

Jan Engström

om den

älskade

och hatade

snöskotern

Vad

händer

om

någon

har en

muslimskpojkvän?

SIDORNA 17-19

LINNEA SID 8

www.pagang.nu – din guide till Jämtlands kulturliv · se kalendern sid 24-25

Ring oss för att boka:

Läkarbesök

Vaccinationer

Provtagningar

Hälsoundersökningar

063-18 11 60

Campus, Kunskapens väg 4 (Hus O)


2

DET VAR LITE SVÅRT att komma

fram till vilken som är min favoritplats,

men det är här hemma som

jag trivs allra bäst. Jag trodde att

man kanske måste välja en offentlig

plats som folk kan besöka. Men det

är klart att man kan få komma och

hälsa på mig – om man känner mig.

Under somrarna brukar jag och

min syrra åka runt på hembygdsgårdar

och fi ka. Vi är riktiga

fi kafreaks. Vi brukar åka till Stocke

Titt, Björkbacka, Chokladkaféet i

Pilis, Jamtli, lanthandeln i Krokom

och Näs hembygdsgård är också

himla mysig. Men Stocke Titt är i

en klass för sig, eftersom det inte

bara är öppet i juli och eftersom de

har mat också.

ANNARS ÄR JAG som tjuren Ferdinand,

jag trivs bäst här hemma där

jag har mina grejor och där min

katt Greta är. Det är inte bara mitt

hem, utan jag jobbar här också, i

min ateljé. Det funkar bra, eftersom

jag har en trea kan kan jag ha

ett rum enbart till ateljé. Egentligen

skulle jag kunna bo i en tvåa

och hyra ateljé, men det är kö för

ateljeplats. Samtidigt är det bra att

ha ateljén här eftersom jag är så

tankspridd. Jag kan helt plötsligt

komma på något jag vill göra och nu

MIN FAVORITPLATS I ÖSTERSUND

”Här trivs jag bäst – med

mina grejor och med Greta”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Gunnel Edvardsson

Telefon redaktionen: 063 – 13 42 42

Telefon annonser: 063 – 13 49 49

Adress: Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

slipper jag ta bussen till Härke eller

någon annan stans för att jobba.

DET ÄR BRA ATT JOBBA HEMMA

eftersom Greta inte tycker om att

vara ensam. Härom veckan höll

jag på och redigera fi lm och var

borta på dagarna. På nätterna var

Greta uppe och busade och ville ha

uppmärksamhet. Det påminde mig

om när jag hade min förra katt och

bodde i Stockholm. Jag jobbade och

var borta hela dagarna och när jag

kom hem var hon jättebusig. Men

jag förstod inte då att det berodde

på att jag varit borta så mycket. Det

har jag lite dåligt samvete för.

Katter är viktigt för mig och jag

jobbar på kattstugan en kväll i

veckan. Egentligen hade jag tänkt

ta emot en av katterna därifrån,

men så såg jag ett anslag på Ica

och åkte och tittade. Så det blev en

raskatt i stället. Afrodite, som hon

hette då, är en Birma. Jag döpte

henne till Miss Greta efter Greta

Garbo.

TILLVARON ÄR INTE helt lugn just

nu, eftersom jag har vernissage

snart. Det mesta är klart, men jag

måste bränna en DVD och göra

fem eller sex målningar till. Det är

härligt att komma tillbaka till måle-

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

riet, det har jag längtat efter. Många

av de uppdrag jag har haft har

varit video, förmodligen för att jag

jobbade mycket med just video på

konsthögskolan. Ju närmare man

kommer en utställning desto större

risk är det att det händer något. Nyligen

kraschade datorn till exempel.

Då ställde jag mig och målade

och sedan kändes det bättre.

Det svåra med måleriet är att jag

är rädd för att det inte ska bli så

bra som man kan förvänta sig

efter sju års utbildning. När man

inte har målat på fem år känns det

skrämmande och det tar ett tag att

hitta tillbaka dit jag var innan jag

slutade måla.

UTSTÄLLNINGEN kommer att heta

Lyckliga ögonblick och ska bestå

av målningar, en videoinstallation

och en interaktiv del. Jag kommer

att be människor som besöker

utställningen att skriva ned sin

önskedröm. Jag tittar på lapparna

på kvällen och gör teckningar av

dem. De kommer att fi nnas med på

utställningen dagen efter. På så sätt

utvecklas och förändras utställningen

medan den pågår. Men jag

vet inte riktigt hur det kommer att

bli, det beror på vad folk drömmer

om.

E-post, redaktion: gunnel@100procentostersund.se

E-post, annonser: henrik@100procentostersund.se

E-post, annonser: par@100procentostersund.se

Upplaga: 41 000 (31 500 till hushåll, 7 000 i ställ och 2 500 till

företag). Distribution: Svensk direktreklam och posten

Utgivningsområde: Samtliga hushåll och företag i Östersund,

Frösön, Brunflo, Lit, Marieby, Orrviken, och Ås med omnejd.

Tryck: Tryck i Norrbotten AB.

NAMN:

MalinMatilda Allberg

ÅLDER: 37 år

YRKE: Samtidskonstnär

AKTUELL: Med

utställning på Galleri S

mellan den 27 oktober

och 14 november.

SVART-

VITT

Varför gör

man saker?

DEN HÄR tiden för två år

sedan gav vi ut det allra

första numret av 100 procent

Östersund. Den var

tunn, 12 sidor. Månadens

tidning är den tjockaste

vi gjort hittills, Men även

om den växt så kan man

känna igen dragen från

den allra första tiden.

UTMANINGEN för mig som

journalist var att se om

det var möjligt att göra en

spännande och trovärdig

gratistidning. Dessutom

hade jag med mig två

av mina favoritämnen i

bagaget; kultur och jämställdet.

Hur kommersiellt gångbart

låter det?

JAG HAR ALDRIG varit

intresserad av att göra en

nischad livsstilsprodukt.

Däremot tror jag på goda

samtal och att alla människor

vill bli tagna på allvar

och lyssnade till. Och

så tror jag inte att man

kan få för mycket läsning

om en plats man gillar.

VÄLKOMMEN på 2-årsfesten.

Läs mer i bilagan!

GUNNEL EDVARDSSON, CHEFREDAKTÖR

Repressionismen i arkitekturen:

Platta till och

locket på.

Tidningen är samhällsinformation och får därför delas ut

även till dem som angett att de inte vill ha reklam. Vill du absolut

inte ha tidningen, sätt upp en lapp om det på din brevlåda. Tidningen

är politiskt obunden.

Utgivning hösten 2007: Nr 11 utkommer 24 november.

(Bokning senast 16 november). Nr 12 utkommer 15 december.

(Bokning senast 7 december).


FRÅGA TILL MEF NILBERT

Får jämtlänningar

sämre cancervård?

Målstyrda läkemedel är det senaste

inom cancerbehandling.

I en artikel säger Mef Nilbert,

cancerläkare och -forskare, att

Jämtland ligger lågt i användningen

i förhållande till patientantal.

Men betyder det att

jämtlännigar får sämre cancervård

än andra?

MEF NILBERT kommer från Frösön.

Hon är professor i onkologi,

tumörsjukdomar, och jobbar vid

universitetet i Köpenhamn. Den

18 november ordnar hon tillsammans

med musikern Johnny

Wiktorsson kvällen ”Möte med

cancer” på Storsjöteatern. Det är

ett sätt att försöka få människor

att tala om cancer och att få till

ett möte mellan vetenskap och

kultur.

I SAMBAND med den här typen av

evenemang försöker journalister

ofta hitta en vinkel på materialet,

något att skriva om. Jag upptäckte

att Mef Nilbert i en stor artikel

i ÖP antydde att jämtar får sämre

cancerbehandling.

Därför skickade jag ett mejl

till henne med frågan: ”Det vore

intressant om du kunde utveckla

frågan om olika typer av behandling

mot cancer i olika delar av

landet. Kan man uttrycka det så

drastiskt att vi får sämre behandling

här i Jämtland?”

HON SVARADE att cancer är 200

sjukdomar och att man generellt

inte kan uttala sig om vad som är

UTFÖR ALLT

INOM BRANSCHEN

IN- OCH UTVÄNDIGT

063-21042

Fax: 063-22762

Mobil: 070-5851102

brunflo.maleri@telia.com

Centrumvägen 12 834 32 Brunflo brunflomaleri.se

Välkommen att höra

av Dig för mer information:

Komvux reception

063 - 14 38 60 el

Lärcentrum

063 - 14 42 21

bra eller dåligt. Hon menar också

att man egentligen inte kan uttala

sig om detta innan man gjort

en kartläggning, men att den

känsla hon har är, och då citerar

jag, att:

Kirurger sköter stor del av

cancerbehandlingen. De är goda

kirurger, men med den enorma

utveckling som är nu inom nya

cancermediciner är det omöjligt

hänga med som kirurg. Det uppfattar

jag som en svaghet.

Länet har en befolkning på

ca 110 000 personer. Det borde motsvara

ca 5 - 10 onkologer. Det fi nns

en på plats var onsdag, det verkar

helt otillräckligt. (Sedan fi nns

förstås tjänster i Umeå.)

Vissa diagnoser verkar ha en

klar och tydlig linje genom sjukvården.

Bröstcancer är ett exempel.

Diagnos – kurator – operation

– efterbehandling – patientförening.

Bra! Jag är alldeles säker

på att detta saknas vid många

(de fl esta?) andra cancerformer.

Jag tror det betyder att allt för

många patienter hamnar mellan

två stolar och är osäkra på vem

som har ansvar, var man skall

vända sig. Jag anser till exempel

inte att svårt sjuka, snart döende

patienter skall omhändertas via

en akutmottagning – det tycker

inte jag är värdigt.

Det saknas stöd till patienter

och anhöriga. Vad fi nns det för

grupper?

Var vänder man sig för att få

någon att tala med? Om man är

16 år och mamma just fått spridd

Dipl. uttryckande konstterapeut

Samtal

Frigörande måleri

Stresshantering

Drömtolkning

För att boka tid för

enskild träff, info eller

anmälan till kurser;

ring eller mejla.

bröstcancer – vem kan jag tala

med, vem kan jag fråga?

Hur fungerar det i Jämtland

om man som patient vill ha sk.

second opinion – dvs en oberoende

bedömning av annan specialist?

Det blir allt vanligare och rutiner

för detta skall fi nnas så att vi kan

erbjuda det inom landet. Min tro

är att det saknas struktur.

Hur tar man tillvara patienternas

perspektiv – en ökande

trend i vården?

Storsjögläntan är ett fantastiskt

bra exempel på god palliativ

vård i hemmet, men det är en liten

andel av patienterna som kommer

dit. Hur fungerar det för de

andra?

HON SKRIVER att det fi nns luckor

och svagheter, men detta kan med

vilja vändas till möjligheter. Och

avslutar med följande:

”Möte med cancer” vill visa att

många drabbas, att vi kan komma

långt med att tala mer öppet om

sjukdomen, söka stöd i närstående

och vi vill också visa på den starka

utveckling och de ekonomiska

komplikationer som fi nns inom

nya cancerläkemedel.

Men kvällens nyaste grepp och

starkaste budskap är mötet mellan

vetenskap och kultur (konst, patientperspektiv

och musik). Det är

det nya – spännande, avkopplande

och inspirerande.

Mvh Mef Nilbert”

GUNNEL EDVARDSSON

Höstens kurser

• Målarkurs i Ateljén – för dig

som ”vill men inte kan måla”.

Lör-sön 3-4 nov kl 12-16.

Lör-sön 8-9 dec kl 12-16.

• Frigörande måleri för unga

kvinnor 20-25 år.

Gunvor Karlstrand, Biblioteksgatan 24, Östersund

070-680 11 71, 063-305 07, e-post: gunvor.karlstrand@telia.com

Talarformedlingen.se och Ekvilibrium presenterar

En stjärnkavalkad med superinspiratörer

Gabriel Forss

Ulf Nilsson

PG Wettsjö

Alexandra Pascalidou

Sofia Wistam

STUDIER I VÅR

- SÖK NU

Komvux erbjuder grundläggande

vuxenutbildning och Särvux.

Välkommen att kontakta oss!

3

Johan Rheborg

Tommy Körberg

Runar Sögaard

ÄNTLIGEN ÖSTERSUND ! Boka 5 nov!

För mer info om årets roligaste seminarium:

www.talarformedlingen.se / ring 08-6630680!

Ekvilibrium Talarförmedling AB | Banérgatan 21 | 115 22 Stockholm

Ett

stycke

Norrland

till smålandspris

Tänk lite annorlunda! Satsa på välgjorda

snickerier där både rötterna och själen

kommer norrifrån. Då får du ett äkta stycke

Norrland i huset – utan att behöva betala mer.

Vi säljer, levererar och installerar!

Östersunds Glasmästeri

Odenskogsvägen 36

063 - 12 33 50


4

”Det är en strategi man

efterlyser, något som

handlar om mer än bara

byggnader. Jag tror att

teatern och vad den används

till är livsviktigt för

livet runt torget.”

Lars Sillrén, vd Storsjöyran

I DAG FINNS ett förslag till

ombyggnad utfi rån en

idé av arkitekten Vesa

Honkonen, som bygger

på att man planar ut en

del av ytan.

På mötet i Folkets hus

presenterades också ett

förslag av Per Jönsson

(m), där man gör glaspaviljonger

på torget.

Men det förslaget är

varken inlämnat eller

projekterat.

Vad händer med frågan

nu, Göte Murén?

– Den 13 december ska

beslutet om torget tas,

eftersom planerna ingår i

investeringsbudgeten för

2008. Något måste göras

åt torget, jag skäms

över att inget har hänt.

Det skulle vara bra att

kunna sätta igång och

göra allt, när Länsförsäkringar

bygger och

Storsjöteatern ska få ny

entré mot torget.

Sten Rentzhog skrev en

debattartikel i ÖP och

tyckte att man skulle

samordna och utreda

alla projekt på Stortorget.

Hur ser du på det?

– Jag tycker han är

sent ute. Vi har presenterat

planerna för

torget många gånger

sedan 2004 och det har

skrivits spaltmeter. Jag

RÖSTER OM STORTORGET

har stor respekt för hans

uppfattningar, men om

vi skjuter på beslutet

ytterligare kommer det

att dyka upp andra som

har förslag och som

”För handeln är det egalt

hur det ser ut. Det viktiga

är att det skapas trafik,

magneter som skapar

verksamheter kring torget.

Vi är neutrala i hur det sker,

men det är viktigt att något

sker.”

Håkan Flodin, vice ordförande

i köpmannaföreningen.

tycker att vi borde göra

på något annat sätt.

Kommer Vesa Honkonens

idé om Stortorget

att genomföras tror du?

”Det handlar om stadens

hjärta och många har

synpunkter. Jag tycker att

man ska försöka nå politisk

enighet så att alla kan vara

stolta och nöjda.”

Carina Zetterström, c.

”Man kanske inte behöver

ha så bråttom. Mycket av

ombyggnationerna kan göras

i lågkonjunktur. Det här

är en fråga som diskuterats

i 25 år, den kan må bra av

att vi väntar lite till.”

Pär Jönsson, m.

Men vad händer nu då?

Citaten, som ligger inlagda i bilderna från Stortorget, kommer från en debatt i Folkets hus den 9 oktober.

Där fanns både politiker och medborgare med och helt plötsligt har Stortorget blivit hett politiskt, efter många många års mer

undanskymda diskussioner.

Vi ställde tre frågor om torget till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Göte Murén.

”När det gäller kommunala

pengar har

man inte samma

omtanke som med de

egna. Jag tycker man

hanterar de gemensamma

pengarna på

dåligt sätt när det

finns så många hål

att stoppa i.”

Gunnar Hjelm, m.

”Man kan göra en

galgplats på torget

för alla åldringar som

inte kan klara sig

själva”

Medborgare

– Jag hoppas det. Det

handlar inte bara om

själva torget, egentligen

är det belysning som är

hans starka sida. Jag

tycker att Östersunds-

”Torget säger inte

välkommen, det står

alltid något i vägen.

Det är inte bra.”

Carlo Nyberg, medborgare.

borna och besökare är

värda ett vackert torg

med vacker beslysning

under vinterhalvåret.

– Vi ska diskutera med

de andra partierna och

”Själv är jag förälskad

i Vesa Honkonens

förslag. Vi ska

teckna nytt kontrakt

för teatern från sista

september nästa år.

Det kommer inte att

bli ett dött hus, det

kan jag lova.”

Karin Thomasson, mp,

ordförande i kultur- och

fritidsnämnden.

jag hoppas verkigen att

vi kan komma överens

och kan börja bygga om

torget under 2008.

GUNNEL EDVARDSSON


ulbord

Julluncher serveras under hela december.

I ÅR:

Julbord med

underhållning av

Ständut Blakk mfl.

se www.gamla

teatern.se

Julmat

Från

Klassisk Jultallrik

Senapssill, vitlökssill, västkustsill, sillsallad, ägghalva,

gravad lax, bakad pastej, salami, timmermanskorv,

rökt ren, julskinka, kalvsylta, pressylta, rödbetssallad,

senap, äppelmos, saltgurka, hovmästarsås, julost,

brieost, smör, tunnbröd, kokt potatis, med mera!

135kr

småvarmt

Janssons frestelse, Rödkål, Prinskorv, Köttbullar,

Honungs- och ingefärsgriljerade revbensspjäll. 70 kr

Klassisk Jultallrik med småvarmt

165kr

Allt stilfullt upplagt på tallrikar med delade fack, för avhämtning.

Pris inkl 12% moms

Boka vårt populära

Viltjulbord!

med björn, bäver, hare, ren, älg, tjäder, orre, röding med

mera Lör 1/12, Lör, 8/12 & Lör 15/12

Nyårssupé

Vi firar vårt 20-åriga nyår med med god mat, underhållning

och dans med bl.a. Johnny Wiktorsson

Vi erbjuder även vilt- och nyårspaket inklusive

boende! Boka din vinter/vårkonferens före

årsskiftet och vi bjuder på 20 %!

Välkommen till oss önskar Torbjörn och Kerstin

Vår julmeny 27/11 - 29/12

FÖRRÄTTER

þ Lax & skaldjurscheesecake på

kavringsbotten.

þ Calypsokryddad lufttorkad biff

þ S.O.S - Sill, ost, snaps.

VARMRÄTTER

þ Choklad & kanelglacerad Lammytterfilé

þ Rosastekt Reninnanlår med

honungsbakat päron

þ Grillad Landöröding med vitvinssky

på saffran & chili.

DESSERTER

þ Kanel & stjärnanisdoftandeYoghurtpannacotta.

þ ”Death by Chocolate”

- den ultimata

chokladkakan.

þ Marks Saffrans Cake

– vår klassiker i

jultappning

Varmt välkomna!

Öppettider:

Tisdag 17-22

Onsdag & Torsdag 17- 01

Fredag 16-02, Lördag 17-02

Tel: 063-12 33 20 www.marktwain.se • info@.marktwain.se

Julbord

Lördagar o Söndagar

1-2, 8-9, 15-16 December

Pris: 175:-

Barn under 12 år: 65,-

OBS: Ej bordsservering

Välkommen önskar Peter med Personal!

Tel: 0640-10700

Börja boka julbord

Julmat, julbord, mat för fest och evenemang!

Chefevent fixar allt ni behöver!

Vi ordnar även lokal för behov mellan 10 och 1 000 pers!

Stort och varierat utbud som passar alla, såväl privat

personer som företag. Gå in på www.chefevent.se

www.chefevent.se


6 LITE BLANDAT

Projekt Mångfald

satsar på arbets-

marknadsmässa

Arrangör. Mimi Finnstedt är projektassistent för Mångfaldsprojektet i Krokom och en av dem som är med och arrangerar en mässa på

Folkets hus i Östersund, där de hoppas att arbetsgivare och arbetssökande ska hitta varandra.

Det finns invandrare med hög kompetens och det finns arbetsgivare som söker kompetent folk, men

de här grupperna möts inte alltid.

För att försöka skapa en mötesplats för de två grupperna satsar Projekt Mångfald på en arbetsmarknadsmässa

i Östersund den 6 november.

ARRANGEMANGET är en del av

den näringslivsvecka som arrangeras

i länet mellan den 5

och 9 november, i anslutning

till Guldgalan. En av de viktigaste

punkterna under den

veckan är att skapa möten

mellan företagare och politiker

i kommunerna. Men man

planerar också en mängd

andra aktiviter.

Bengt Eriksson i Garvsyra.

Här i Östersund kommer

det att bli en arbetsmarknadsmässa

på Folkets hus.

– Vissa arbetssökande och

arbetsgivare når inte varandra

på grund av olika kulturkoder

och språkförbistring.

Vi vill skapa en mötesplats,

där företag kan visa upp sig

och där förhoppningsvis

invandrare och andra arbets-

sökande kan få direktkontakt

med dem. För det vi har

upptäckt är att företagare

mycket väl kan tänka sig att

anställa invandrare och att

invandrare många gånger

har hög kompetens, men

att de inte träffar varandra,

säger Mimi Finnstedt som

jobbar med Mångfaldsprojektet

i Krokom.

Heja heja, friskt humör.

Tävla och vinn biljetter till Fredrik Lindströms föreställning

Svenskar är också människor 23 nov på Storsjöteatern.

www.100procentostersund.se

Projekt Mångfald har

drivits sedan juli 2006, och

har jobbat för mera mångfald

i arbetslivet och mindre fördomar

i samhället. I slutet av

november är projektet slut,

men Mimi Finnstedt hoppas

ändå att arbetet ska kunna

fortsätta i någon form.

GUNNEL EDVARDSSON

I Garvsyras kristallkula?

DET VAR SOM VANLIGT fullsatt

när Garvsyra hade revypremiär

i Orrviken. En ny revy är det

självklara namnet på föreställningen.

Jag gillar Garvsyragänget

bäst när de känns riktigt galna,

som i ett nummer när de driver

med folk från hela världen. När

man kommer på sig själv med

att tänka “Nejmen...kanman...

görasådär...”– och när de lyckas

ta numret i hamn. Då blir det

riktigt bra.

Jag gillar också när de använder

sina sång- och musikkunskaper

fullt ut, som i numret när de

gör klassisk musik på nytt sätt.

Men allt är inte lika bra, som

till exempel numret med den

gamla damen och temperaturen.

EGENTLIGEN tycker jag att det har

gått infl ation i recensioner.

Jag tycker att så många som

möjligt ska gå och titta på Garvsyra,

gå på bio, lyssna på musik,

se konst, gå på teater, läsa böcker

och äta god mat och prata om

det med alla möjliga människor.

Ändå kommer jag på mig själv

med att just recensera Garvsyra

när jag ska skriva om dem.

JAG HADE EN RIKTIGT rolig kväll i

Orrviken, åt jättegoda hembakta

stutar med kaffe och träffade

trevligt folk. Det räcker väl.

Och så konstaterade vi att

Garvsyra redan slagit ihop ÖP

och LT till en enda tidning. Antingen

har de en egen kristallkula

eller så drar de bara konsekvenserna

av att tidningarna

redan nu, i affärssammanhang,

uppträder som ett enda företag.

GUNNEL EDVARDSSON

Goda nyheter

om oss själva

HUR BERÄTTAR MAN saker om sig själv

utan att låta självgod och belåten?

Kanske genom att beskriva glädjen

i att göra något som man aldrig tidigare

gjort.

Så här är det:

Vi på 100 procent Östersund tycker

det är roligt att göra tidning, reklambyrån

Syre är fenomenala på

formgivning och försäljningsbolaget

Xpocito är duktiga på just försäljning.

Tillsammans ska vi göra det offi ciella

Magasinet för skidskytte-VM 2008.

Till det har vi anlitat Peder Edvinsson

som redaktör.

Dessutom ska vi göra en bilaga om

VM:et som kommer att distribueras

på olika sätt i Sverige och Norge.

Under själva VM, 8 - 17 februari,

kommer vi att göra dagstidning.

Allt det här känns naturligtvis både

hedrande, spännande och kul för oss

och för alla som är med och jobbar.

Faktiskt en

GUNNEL EDVARDSSON

riktigt läsvärd

jubileumsbok

JAG HAR BÖRJAT

läsa en och annan

jubileumsbok

genom åren – och

sedan lagt den åt

sidan. Ofta är den

typen av böcker

både tråkiga och

självgoda.

När Persson-Invest i år fyller 75 år

försöker man sig på ett nytt grepp.

Mattias Warg och Mathias Johansson

är svågrar, den ene journalist och den

andre fotograf, tillsammans försöker de

hitta människor inom koncernen med

goda historier att berätta. Mattias Warg

tillhör ägarfamiljen och sitter med i

styrelsen, så ingen av dem är direkt

någon oberoende iakttagare. Men jag

gillar verkligen tanken att släppa fram

människor som arbetar i koncernen

och låta dem berätta. Det känns faktiskt

ärligt menat och inte bara som ett

konstlat grepp.

I Östersund har de träffat Manne

Mosten, som driver Bilbolagets Kiosk

och Café på entreprenad. En radikal

problemlösare kallas han sedan följande

historia utspelats i caféet.

De yngre tjejerna i personalen ville

lyssna på P3, men Manne tyckte att P4

och Radio Jämtland var bättre för kundernas

del. Tjejerna knäppte över till

P3 och Manne till P4 och så höll det på

– ända tills morgonen när knappen inte

gick att rucka. Den var fastlimmad och

det gick bara att höra Radio Jämtland.

Boken fi nns inte att köpa, det är

därför jag berättar en av historierna

här. Den delades ut till de anställda

i samband med jubileumsfestligheterna

med förhoppning om att den ska

inspirera till fl er historier. Och det

kan vi skriva under på...

GUNNEL EDVARDSSON


Anna Carin Olofsson. Haldo Hansson.

Ny bok om vår lokala idrottshistoria

VISSTE NI att den världsberömde

uppfi nnaren John Ericsson hade

del i den jämtländska idrottens

utveckling i början på 1800-talet?

När han var 17 år fl yttade John Ericsson

till Östersund där han skrev

in sig vid Jämtlands fältjägare.

Efter några år utnämndes han till

löjtnant. Med stöd av en idrottsintresserad

överste införde John

Ericsson en rad idrottsaktiviteter

för att ge soldaterna bättre fysik.

Han var också ett föredöme som

duktig gymnast, simmare och

skytt och det skapade i sin tur ett

stort intresse för de olika idrotterna

bland övriga medborgare i

staden Östersund.

Det här går att läsa, bland

mycket, mycket annat, i en ny

unik bok om Jämtland-Härjedalens

idrottshistoria, som kommer

ut lagom till jul. Bokens titel är

”Från Haldo till Anna Carin”.

Boken, som är på över 300 sidor

och har nära 600 bilder, ger en

genomgripande bild av idrotten

i länet genom historien. En stor

del av boken behandlar länets åtta

kommuners idrott där Östersund

får extra stort utrymme.

I BOKEN FINNS EN BILD när första

skidtävlingen ordnades 1894 i

Östersund med start och mål på

Storsjöns is inför 2 000 åskådare.

Sigge Ericssons hela karriär har

sin givna plats. IFK:s storhetstid i

fotboll, Haldo Hanssons dramatis-

ka liv samt Gunder Häggs många

rekordlopp på Hofvallen är andra

givna höjdpunkter.

Några kändisar skriver också i

boken. Rolf Lassgård berättar om

sin hockeykarriär i Östersund,

Plex Pettersson om sina möten

med världsstjärnorna och Henning

Mankell minns fotbollsmatcherna

i Sveg.

Thord-Erik Nilsson, sportjournalist

Östersunds-Posten under

drygt 40 år, är huvudförfattare.

Första skidtävlingen i Östersund 1894.

Missa inte Guldgalan

Häggenås sportklubb

Häggenåshallen

830 30 Lit

0642 - 201 70

Olle 17 år, Klara 29

år, m.fl. behöver

en kontaktperson

En kontaktperson har till uppgift att vara en

kompis och ge den funktionshindrade möjlighet

att komma ut på fritidsaktiviteter t.ex. gå på bio

eller dans, ta en promenad, styrketräna, bowla,

fiska, fika på stan, eller umgås hemma hos

varandra m.m.

Ni skall träffas en gång/vecka

ca tre timmar, du är fyllda 18 år.

Du får ersättning för ditt upp-

drag och dina omkostnader.

Du behöver inte ha någon erfarenhet sedan

tidigare, det är ditt intresse och engagemang

som räknas.

Till alla er som sett tidigare annonser och

skickat mail till oss som inte besvarats:

Detta beror på ett tekniskt fel som gjort att era

mail aldrig kommit fram till oss.

Vi beklagar detta och hoppas

att ni vill höra av er igen.

VÄLKOMMEN

Kommunala habiliteringsteamet LSS,

Östersunds kommun

hab.teamet@ostersund.se

Tel. 063-144547, 063-144545

Kristin och Ingela

Swedbank är huvudarrangör av Guldgalan. Välkommen 8 november. Läs mer på www.guldgalan.se

!75

7

Häggenås

sportklubb år

Välkomna

att sponsra vår

verksamhet för

ytterligare framgångsrik

verksamhet inom såväl

ungdom- som elitnivå

!

Du som företagare eller privatperson, kontakta oss i

maknadssektionen för att diskutera möjligheter för ett gott

samarbete. Att synas tillsammans och att satsa vidare på

verksamheterna i vår klubb är förutsättningarna för vidare

framgångar i HSK.

Vill du vara med och

sponsra vår verksamhet?

Hör av dig!

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56


8 VAR DET BÄTTRE FÖRR?

LINNEA SWEDENMARK

Om fl ackande

blickar och en

försiktig fråga

Jag pratade med en tjej i Stockholm (typisk

Svensson) som var tillsammans med

en muslimsk kille. Hon berättade att när

hon talade om för folk, även vänner, att hon

var ihop med en kille, en muslim, var det inte

de vanliga ”AAAH, hur träffades ni? Berätta

ALLT!” Utan fl ackande blickar och en försiktig

fråga: ”Och.. ehm..han är troende eller? ”

HELA KONFLIKTEN om Islam har blivit som en

visklek, världen över. Någon börjar med att

säga någonting, och när det kommer fram är

det förvridet och misstolkat. Vi har en vana

att peka och döma. Kanske suckar vi lite lättat

och tror att vi i alla fall kommit längre. Säger

att det är hemskt att folk ifrågasätter vår

tryckfrihet.

JAG VAR PÅ EN DEBATT om Islam i Stockholm.

Där sade en man att det fi nns många muslimska

unga killar som är riktigt, riktigt arga.

Och det var inte skinnskalle 16 som sa detta,

utan en man som är rektor för en muslimsk

skola. Han sa att dom här killarna var arga

över att det i princip bara är muslimska länder

som är ockuperade. Att dom är förbannade

över svartmåleriet. Och att hat föder hat.

EN ANNAN MAN berättade att han hade visat

Muhammed-karikatyren för ett gäng unga

muslimska killar på fryshuset, och sett hur

deras ögon svartnade. Sedan hade dom sagt

”Man testar hur långt man kan driva oss muslimer.

Hur långt kan man gå innan bägaren

rinner över?” Och det är så sant. Jag tycker det

är som om många länder i västvärlden sitter

och petar på muslimer och muslimska länder

med en pinne för att kolla hur länge man kan

hålla på. När något händer upprättar man

anti-terror lagar och pekar på lagar som säger

att man inte gjorde något fel etc etc.

PÅ TUNNELBANAN dagen efter börjar de två

bredvid mig att prata med varann, det verkar

som om de är ytligt bekanta. Han berättar att

han är muslim.

Hon bredvid mig frågar. ”Och.. du är troende

eller?”

Affären Poppel!

Jag hoppas, hoppas

verkligen att

det finns marknad

för dom här

i Östersund.

Wargentinskolans

slutenhet.

Låt de politiska

ungdomsförbunden

komma på besök

oftare, och ha bättre

organiserade debatter

mellan dom!

K

R

Ö

N

I

K

A


Punkare väntar

på efterträdare

DET VAR i mitten på nittiotalet. Band

som Avd 5, Tjernobyl dödar, Defaced

Creation, Hin Haley och Harassed

var i ropet. Det kom folk på konserterna,

konkurrensen var stenhård och

Östersund var omtalat i Sverige för

sitt musikliv. Men sedan hände något.

Någon gång i slutet av nittiotalet togs

musikscenen ihjäl.

– Alla har en egen uppfattning om

var nådastöten kom ifrån, men ingen

kan säga säkert varför musikscenen

försvann,säger Andreas Diablo Persson.

– En avgörande faktor kan vara att

man bara orkar hålla på med musik så

intensivt under en viss period. Några

år. Sedan kommer livet. Man måste

försörja sig, plugga och många väljer

att bilda

familj. Då

Vi söker unga

eldsjälar som

vill sparka liv i

rockscenen igen

behövs att

någon tar

över. Det

gjorde det

inte när vi

lugnade

ned oss.

Visst kan

jag vara

en bitter gubbe som säger att det var

bättre förr, men jag försöker att hålla

igång så gott det går. Jag har ofta fått

stå som ensam arrangör på Bageriet,

och det är inte lätt att lägga ned så

mycket tid och ork på att jobba ideellt

för att få hit band, som sedan blir

svikna av publiken.

BAGERIET ligger på Frösö strand. Där

har Sensus replokaler för lokala band,

en inspelningsstudio och en konsertlokal.

Konsertlokalen är ett rum med ett

trumpodium på golvet, ingen scen.

– Det är ingen jättelokal, men med

trettio personer här blir det intensivt

och skitkul, säger Andreas.

Men det är just det som är problemet,

att få trettio personer till lokalen.

– Folk tycker att det är för avsides,

man måste eventuellt byta buss för att

ta sig ända fram till dörren, det är människor

för bekväma för i dag. Och tyvärr

har media alldeles för stor makt.

Det fi nns bra band här, det arrangeras

bra spelningar, men lokaltidningarna

bryr sig inte. De är alldeles för lata, vi

har tjatat på dem i fl era år för att de

ska komma ut hit och lyssna. Men de

där två kilometrarna från centrum

skrämmer. Tingshuset har den fördelen

att det ligger mitt i stan.

– Det har alltid funnits där och är så

inrotat att folk glömmer bort alla de

andra scenerna som fi nns.

SJÄLV SPELAR Andreas i punkbandet

Boxtavsbarn, och deras idé är att

spela på otraditionellt punkiga ställen.

Premiärgiget skedde på biblioteket,

och det följdes upp av två spelningar på

Stocketitt. I oktober spelade de på GIII

och i november ska de spela på muséet.

Muséet?

– Ja, det har vi inte ordnat själva,

de ringde faktiskt och bokade oss.

Samma sak med GIII. På stans krogar

arrangeras det spelningar, band kommer

hit från hela Sverige. Men det är

ungdomar vi vill spela för och det är

ungdomar vi vill ska börja spela.

Han menar att det fi nns många unga

som vill arrangera spelningar, och

det måste de få chansen att göra. Alla

måste få säga sitt. Scenen ska breddas,

dödsmetall, hiphop eller vad de än vill

hålla på med så måste de få en chans.

– Jag tror det måste till statlig eller

kommunalt stöd vad gäller ekonomin,

viljan är det inget fel på. Det fi nns massor

av eldsjälar, men de är inte sexton

längre. Vi söker efter unga människor

som brinner för det dom gör och vill

sparka liv i rockscenen igen. Jag sitter

och väntar på en ny punkvåg. Och tror

den är på väg.

JAG FÖRSÖKER lirka ur Andreas någon

anekdot från tiden då det begav sig.

Han påstår att han inte minns något av

nittiotalet, men strax börjar historierna

dyka upp.

– Vi blev bokade i en by någonstans,

Loke tror jag det var. Vi tog inte reda

på något om stället utan stack bara

dit. När vi kommer fram så visar det

sig att det är en hembygdsgård. Under

ett av mina första riff så fl yr publiken

huvudstupa ut genom dörren. Fast en

kille stannar kvar, han var klädd i Helly

Hansen-kläder och stupfull. Medan

vi lirar börjar han strippa för oss.

– Sedan glömde vi våran gitarrist

på det stället. Vi kom på det i Brunfl o,

men han fi ck ta sig hem själv.

HAN BERÄTTAR om den gången de spelade

med ett dödsmetalband. De hade

stora nitarmband och försökte skrika

så mycket som möjligt.

– När vi kommer in på scenen består

publiken av killar i smoking och tjejer

i balklänningar med puffärmar. Arrangörerna

hade bokat fel band. Men

vi spelade två låtar ändå.

– Det var roligt på den tiden, säger

Andreas och tittar drömmande ut över

bageriets tomma konsertlokal.

Gör-det-själv, punkens slagord som

arrangerat ett otal spelningar genom

åren har gått förlorat i tidens töcken.

– Det var bättre förr, avslutar Andreas.

JOHAN HEMMINGSSON

När gav du blod senast?

- Eller har du aldrig gett?

Välkommen till våra kontor

Vänd Er till oss med

förtroende i en svår stund

Vi hjälper Er att ordna en

personlig minneshögtid

Vi gör även gärna hembesök

Ring oss på 063-15 41 35

Ulrika Kempe

Regina Mattsson

Gunhild Zetterström-Berg

Kyrkgatan 37, Östersund, tel. 063-13 13 75

Centrumvägen 18, Brunflo, tel. 063-209 19

Guldgalan 8 nov

Swedbank är huvudarrangör av Guldgalan. Missa den inte. Läs mer på www.guldgalan.se

9

Storsjötappen

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Östersunds sjukhus

Tröttnat på julbord?

...eller vill du göra nåt annat för företaget, kompisgänget, födelsedagen,

jubileet, släkten mm.

Vi kan nu erbjuda smakfullt komponerade menyer för er från tio upp

till femtio personer. Välkommen till en angenäm matupplevelse på

Carlslunds krog!

Vår farsdagsmeny kan du se på hemsidan, www.carlslundskrog.se

Välkomna att kontakta oss I Tel : 063 - 51 65 04 I info@carlslundskrog.se

BORRNING

ENERGI &

VATTENBRUNNAR

Levererar och monterar

NIBE värmepumpar

TINBAK

ENERGI

Tel. 0644-410 23

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal

Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00


10 PÅ JOBBET

PÅ JOBBET.

Johanna Persson är 22

år och undersköterska.

Hon jobbar vid hemtjänsten

på Hornsberg,

som drivs av det privata

vårdföretaget Carema.

Vi följde henne några

timmar under ett eftermiddagspass.

Klockan ett går Johanna

Persson på sitt

pass vid hemtjänsten i

Hornsberg på Frösön.

Hon har jobbat där

ca tre år. På arbetsplatsen

är hon veteran,

de flesta är unga och

har jobbat kortare tid.

Innan hon ger sig

iväg kollar hon så att

schemat verkligen

stämmer. Hon går

igenom journaler för

att kolla om det hänt

något sedan sist med

dem hon ska gå till.

Hon tar med sig nycklar

till de boende.

NÅGRA DAGAR TIDIGARE

hölls Caremadagen i

Östersund. För ungefär

ett år sedan var företaget

i rejält blåsväder i

medierna efter att boende

farit illa i Hornsberg och

Lövberga. Men under det

senaste året har ett omfattande

arbete genomförts

för att förhindra att det

upprepas. Bland annat

har företaget jobbat fram

en pärm, guldpärmen, en

sorts manual för hur man

agarerar i alla tänkbara

situationer. Och de har

fått diplom för sitt arbete

med vårdförbundets kvalitetsprogram

Bra Vå. Allt

arbete har genomförts

med all personal inom

alla Caremas hemvårdsområden;

Hornsberg,

Lugnvik, Löfvberga och

Vickervägen. Caremadagen

var ett sätt att redovisa

arbetet för allmänhet

och medier.

Det är också med

stolthet man talar om

att Carema fått ett nytt

uppdrag från kommunen,

att sköta Myrans äldreboende

på Prästgatan.

MEN TILLBAKA till Hornsberg,

där Johanna och jag

åker till 95-åriga Elisabet

Perman. Hon ska få

städning, fi ka och middag


En stunds närhet i jobbet. Det skiljer 73 år mellan dem, men kontakten är jättefin mellan Johanna Persson, 22 år, och Elisabet Perman, 95 år.

Foto: Gunnel Edvardsson

– DET ÄR INTE BARA VÅRD,

MYCKET ÄR ENBART ROLIGT

under eftermiddagen.

Elisabet är sängliggande

och behöver mycket

hjälp. Periodvis under

dagen är de två personer

som hjälps åt, till

exempel vid toalettbesök.

Johanna hinner inte med

all städning vid besöket,

men förklarar att det

hela tiden är Elisabets

behov som måste styra

arbetet och att hon kan

städa resten när hon

kommer nästa gång

under dagen.

JAG HÖR ALDRIG Johanna

eller någon annan av de

som jobbar prata om de

gamla som kunder, de använder

deras namn eller

nummer, vad jag förstår

är det nyckelnummerna

till bostäderna. Men

offi ciellt kallas de gamla

kunder hos Carema,

med motiveringen att de

betalar för sina tjänster

och har rätt att få vad de

önskar.

JOHANNA ÄR genuint intresserad

av människor,

men hade för länge sedan

inställningen att hon

aldrig skulle jobba med

gamla. Tanken på att

byta blöjor på människor

som kunde vara hennes

egen farmor eller farfar

avskräckte. Som tonåring

gjorde hon praktik

hos sin mamma, som

jobbar inom vården, och

fi ck en helt annan syn.

– Det var inte som man

föreställde sig. Det kändes

inte alls obehagligt

och många gamla kunde

man ha roligt och skoja

med.

Vad är det bästa med

jobbet?

– Att man känner att

de gamla blir så glada,

att man blir uppskattad.

Jag tycker jobbet är roligt,

det är inte bara vård

utan också till exempel

fi ka och promenader.

Man blir som en vän,

någon som hjälper.

Tror du att du kommer

att jobba kvar inom

hemtjänsten om tio år?

– Ja, jag trivs jättebra.

Det som skulle kunna

hända är att jag utbildar

mig till sjuksköterska.

Jag har planer på att

plugga och jobba samtidigt.

Då kanske jag inte

blir kvar precis i det här

jobbet.

VILKET TÅLAMOD, vilken

social smidighet och

vilken talang att handskas

med gamla männis-

kor! Så hinner jag tänka

många gånger under de

timmar jag följer Johanna.

För hela tiden är det

olika hem, olika vanor,

olika grader av demens

och olika problem som

ska lösas.

VI KOMMER HEM till en

kvinna som ska ha hjälp

med maten. Johanna

öppnar dörren och viftar

åt mig att skynda mig

in. Hon förklarar att

dörren är larmad för att

kvinnan inte ska smita,

eftersom hon är dement.

Johanna gör i ordning

maten och när den är

färdig smiter kvinnan

iväg med rollatorn.

Båda två småler när

Johanna hämtat henne

och lotsat henne till

matbordet. Men kvinnan

får problem med hörapparaten.

Johanna byter

batteri, men inget hörs.

Hon byter batteri ännu

en gång, utan att det

händer något och säger

att hon ska ta kontakt

med någon som kan

fi xa hörapparaten. Men

kvinnan står på sig och

går fram till lådan där

batterierna ligger och

börjar plocka. Johanna

förklarar att hon redan

bytt två gånger och att

hon ska få hjälp nästa

dag. Kvinnan tar upp

en batteriförpackning,

sätter sig vid köksbordet

och sprätter ut batteriet

ur hörapparaten så det

rullar på bordet och Johanna

är snabbt där och

fångar det. Så sätter hon

in det nya och – hörapparaten

fungerar!

Johanna ser väldigt

förvånad ut men fi nner

sig snabbt, ler och konstaterar

att någon måste

ha lagt uttjänta batterier

på fel ställe.

– DÄR ÄR ANNA, som är

ute och går. Johanna

pekar ut genom fönstret

när vi är på väg i bil mellan

två ställen.

– Nu ska vi till Bojan,

men vi ringer till henne

först så hon vet att det är

vi som kommer, annars

blir hon orolig.

När det tutar upptaget

åker vi i stället till en annan

kvinna, där Johanna

ska kolla om hon ätit.

Men kvinnan mår

inte bra, hon har ont i

hela kroppen och vi åker

tillbaka till kontoret, där

Johanna samråder med

distriktssköterskan och

tar med sig febertermometer

och huvudvärkstabletter.

På vägen ringer

hon upp Bojan, som

pratat färdigt i telefonen.

Vi går in, men hon har

släktingar på besök och

behöver ingen hjälp. Men

Johanna går ändå in och

hälsar på henne och de

pratar om de nattliga

rutinerna, om hon vill

bli väckt eller inte när

hemtjänsten kommer.

EN GRANNKVINNA står

vid den gamla kvinnans

säng och talar tröstande

och uppmuntrande med

henne. Johanna måste

fatta ett beslut om den

gamla kvinnan ska åka

in till lasarettet för sina

smärtor eller om man

ska avvakta. Hon kontaktar

en anhörig som också

kommer dit och det gemensamma

beslutet blir

att kalla efter ambulans

och att kvinnan åker in

och blir undersökt.

När ambulanspersonalen

kommit lämnar vi

platsen och min ”arbetsdag”

är slut. Johanna

fortsätter ett par timmar

till och ska sedan skriva i

journalerna för dem hon

varit hos under dagen

och berätta om det hänt

något särskilt.

Och det har det ju.

GUNNEL EDVARDSSON

GLOBALA AKADEMIN

GRATIS FÖRELÄSNINGAR

TEMA: SÄKERHET

11

VATTEN

31 oktober kl 18.30-20.00

Vatten, en framtida konfliktkälla?

- Om konkurrens och

samarbeten kring en knapp

resurs.Föreläsare: Johan

Kuylenstierna, projektdirektör

vid Stockholm Water

Institute

GENTEKNIK

28 november kl 18.30-20.00

Genteknik på gott och ont.

Om genteknikens följder för

livsmedel, mångfald och

samhälle. Föreläsare: Liv

Ekerwald, grönsaksodlare, och

Jens Sundström, forskare.

Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna

för alla. Ingen föranmälan krävs. Varmt

välkommen! Plats: Länsbiblioteket.

STOCKE

TITT

DET ÅRETRUNTÖPPNA

SOMMARCAFÉET.

063 – 431 70,

070 – 603 07 27

stocke.titt@telia.com

www.stocketitt.se

Öppet helger 11.00 17.00

Övriga tider går att boka.

Händer på Stocke i höst:

24 okt Allsång i

Stockesalen

14 nov Konsert med

Anders

Kronlund och

Suzanne Michelle

16 nov Konsert med

fem syskon

Edlund

16 nov, kv Tjuvstart på

Julmarknad,

utomhus & loge.

17-18 nov Julmarknad

28 nov Allsång i

Stockesalen

1-2 dec Konstutställning

av Bror-Erik

5 dec Konsert i

Stockesalen

13 dec Luciafirande

Julbufféer

FROST-

VIKS-

TRÄFF!

Vill du träffa gamla

och unga (utfl yttade)

Frostviksbor, höra

berättelser från förr, bli

underhållen, äta god

mat och ha allmänt

trevligt?

VÄLKOMMEN

TILL VÅRT

5-ÅRSJUBILEUM

Lördag 24 november

kl 14.00

Hägragården, Dvärsätt

Pris 130:-

Då ingår mat, kaffe och tårta

Anmälan senast 12 nov.

Tel: 063-57 95 16

(Rigmor Danielsson)


12

2003 gjorde Hans och

Karin Kvam den första

konstvideofestivalen

i Östersund. De båda

konstnärerna hade bott

i Stockholm och när de

fl yttade hit ville ta med

sig något. Eftersom de

båda har så många kontakter

i konstnärskretsar

så bestod den första

festivalen i stort sett

av verk av konstnärer

som de känner – och ett

inköpt program.

MEN SEDAN har festivalen

växt. I år har

det kommit in över 600

videor från ca 330 konstnärer från hela

världen. Det betyder att alla inte kommer

att visas på festivalen, utan det görs ett

urval.

– På festivalen 2005 fanns några intressanta

konstnärer med och de har fungerat

som dragplåster för andra konstnärer. I år

har vi fått med några riktigt intressanta

namn, säger Hans Kvam, som sitter och

tittar igenom alla bidrag.

Men hur gör ni urvalet?

– Första festivalen var vi glada att några

ville vara med. 2005 var det kul att kunna

visa en bredd. I år känns det som man

kan tänka lite mer kvalitetsmässigt, säger

Karin.

– Men de får inte vara tråkiga. Det

måste fi nnas ett sug, så att man vill sitta

TRUNK – EN BÄRBAR VIDEOFESTIVAL

Med på festivalen 1. Superflex, en dansk konstnärsgrupp som bland annat gjort det

uppmärksammade projektet Guaraná Power. Det visades först vid Venedigbiennalen 2004.

Tillsammans med ett guaranáodlande kooperativ i Amazonas tog de fram en egen läskedryck

för att bryta de multinationella bolagens prispress och monopol på råvaran guaraná.

Deras festival har lockat över 330

• Konstvideofestivalen hålls

på Folkets Bio Regina den

21 – 25 november.

• I samband med festivalen

delas också ett jurypris på

15 000 kronor ut till konstnären

bakom bästa videon.

• Festivalen kommer att

visas på Färgfabriken i

Stockholm, Rom for kunst

og arkitektur i Oslo och

eventuellt också i ett antal

Norrlandsstäder.

• Det officiella namnet på

festivalen är: Trunk – The

Nordic Art Video Festival

• Programmet finns på:

www.trunk-video.com

kvar och se klart. Man ska inte

behöva sitta och skruva på sig,

säger Hans, som är programansvarig

.

– Det som är fascinerande

med videokonsten är att det är

möjligt att få hit verk av konstnärer

från hela världen. Vi behöver

inte åka till New York eller

andra storstäder för att se dem.

Det är ju betydligt krångligare

med måleri, säger Karin.

Hon menar också att konstvideo

har blivit mycket bättre kvalitetsmässigt

under de senaste

åren.

– Det har kommit en generation

som kan hantera tekniken,

och som har tillgång till både kameror

och datorer. Förr hade många konstnärer

bra idéer, men hade svårare att hantera

mediet. I dag är det också många kvinnor

som jobbar med video och det är kul.

Men vad är då konstvideo, något knepigt

och svårtillgängligt?

– Nej, absolut inte säger Karin. En

konstvideo kan förhålla sig friare till

ämnen än en dokumentär och blir på så

sätt mer tillåtande – och kanske mer spännande.

– Man kan gå dit och kolla en stund, det

är gratis och drop in. Det är inte så att man

måste vara påläst och veta en massa innan,

säger Hans.

GUNNEL EDVARDSSON

Med på festivalen 2. Année Olofsson, Sverige, med videon ”Evil Eye”. Hon blundar

men har målat vakna ögon på sina ögonlock och framför nyheter om våldsamma händelser

som om själv varit inblandad i dem.

Hans och Karin Kvam. Den

21-25 november genomför de en

konstvideofestival i Östersund för

tredje gången. Den har växt för varje

gång och i år har över 300 konstnärer

från hela världen lämnat bidrag.

Foto: Gunnel Edvardsson


konstnärer

Gå med säkra steg i

halkan. Vi har broddar,

både lösa att ta på

och utfällbara att

montera i dina skor!

Nya öppettider

Mån-tis 09.30-17.00

Ons stängt

Tors-fre 09.30-17.00

Lör-sön stängt

Om du är intresserad av hantverk - hör av dig!

Postgränd 10 Östersund ∙ 063-512301

Film, föreläsning och dialog om

våld, maskulinitet och jämställdhet

Lokal F234 på Campus (G:a ridhuset)

24/10 13.00–18.00 alt. 25/10 10.15–16.00

För dig som

Innehåll:

• Jämställdhet som en förutsättning

• Filmvisning ”Ingen ser oss”

• Kunskapsöversikt med utgångspunkt

i filmen

• Hur du kan använda filmen, extramaterialet

med bildspel och animerade

exempel på övningar samt

handledningen i ditt arbete.

Gratis entré. Välkommen!

KVINNOJOUREN – EN FRISTAD I INGEMANSLAND

MÖTE MED CANCER

Storsjöteatern i Östersund, sön 18/11, 2007, kl. 18.00

Varför cancer - Om cancer - Efter cancer

Möten mellan vetenskap och konst, människor

och musik, fakta och tankar

Arrangörer:

Mef Nilbert, läkare och cancerforskare & Johnny Wiktorsson, musiker

i samverkan med Jämtland-Härjedalens cancerpatientföreningar

• möter unga i skolan

• möter unga i fritids-

verksamhet

• möter unga i vård- och

stödsammanhang

• styr och beslutar över

verksamhet för unga

• utbildar dig inom området

Medverkande:

Per Östberg: Filmproducent och projektledare på Amphi Produktion.

”Ingen ser oss” är hans tredje film med syftet att

uppmärksamma och skapa diskussion om genusrelaterat våld.

Emma Lundqvist och Karolin Räcklinger: Utbildningsledare på

Amphi Produktion. Båda arbetar som utbildare för ungdoms- och

vuxengrupper inom projektet ”Ingen ser oss”.

Anmälan: ingenseross@tele2.se • Fax 063-132501 • Tel. 063-132500

Ange namn, kontaktuppgifte vilken dag samt om du har någon allegi

avseende fikabröd, smörgås och frukt.

I samverkan med

Entré 175 kr. Förköp via ÖP-shop,

Kärnan Godis eller Ticnet.

Priset inkluderar lätt pausmåltid

och boken OM CANCER.

Överskottet tillfaller Jämtlands läns

Cancer- och Omvårdnadsfond.

13


14 PASSIONERAD MÖNSTERSTICKARE

Fingerfärdig. Kamilla Svanlund har alltid flera stickningar på gång för att inte tröttna.

I Kamillas händer blir

Kamilla Svanlund är

20 år och jobbar som

vikarie på Lugnviksskolan.

Hon har fått höra att

hon är lite för ung för att

sitta och sticka.

Men själv säger hon

att hon alltid har pysslat;

gjort halsband, sytt

kläder, broderat, lagt

pärlplattor och virkat.

Hon är sådan som

alltid måste ha händerna

igång för att inte bli

rastlös.

HENNES MAMMA och

farmor har alltid stickat

och Kamilla fi ck lära sig

konsten när hon var sju

år. När hon var 16 började

hon lite med mönsterstickning,

men kom inte riktigt

på hur man skulle göra.

Någon undervisning har

hon inte fått, utan hon är

helt självlärd. För ungefär

ett år sedan lossnade det

på allvar. Hon hittade ett

mönster ur dataspelet Super

Mario som en kompis

ville ha. Och på den vägen

är det. Nu har hon massor

av beställningar på vantar,

men även på mössor och

halsdukar.

– Jag blir lätt uttråkad

så vantar är lagom stort

att sticka. Jag har hållit

på med en tröja sedan i

juli och den är fortfarande

inte klar, säger hon.

Hur många vantar har

du gjort?

– Sedan augusti förra

året har det nog blivit 200

par.

Hur lång tid tar det att

göra ett par?

– Om de är tvåfärgade

tar det ungefär 14 timmar,

enfärgade tar längre tid,

eftersom jag tycker det är

tråkigt att göra.

Hur hinner du göra så

många då?

– Jag sitter framför teven,

datorn och på bussen

till och från jobbet. (Kamilla

bor i Torvalla och

jobbar i Lugnvik så det

tar en stund). Om jag är

hemma hos kompisar så

tar jag med en stickning

och ibland stickar jag när

det är rast på skolan. Om

jag behöver koncentrera

mig på något mönster

så lyssnar jag gärna på

ljudböcker.

MÖNSTREN gör hon själv,

i dataprogrammet paint.

Hon bygger rutmönster

som fungerar som stickmönster.

Många är från

dataspelsvärlden, men de

populära dödskallarna är

också vanliga motiv.

Men är det inte svårt att

skiljas från vantarna när

du gjort dem?

– Nej, det är ju de som

beställer dem som bestämt

hur de ska vara. Däremot

fi nns det några som jag är

extra nöjd med. Jag gjorde

porträttvantar med min

bästa kompis. Tyvärr har

jag tappat bort den ena.

Vad använder du för

garn?

– Akrylgarn, eftersom

jag gillar starka färger och

så är jag lite känslig mot

ull. Så vantarna är inte så

där supervarma. Men om

jag gör sockar stickar jag i

ullgarn förstås. Något par

i månaden klarar jag.


gammal teknik mode

DET HAR BLIVIT MODE

med stickat. Kamilla

berättar att det till och

med fi nns böcker med

stickade motiv ur Harry

Potter-böckerna. Man

kan bland annat sticka

Weasley-tröjor och julgransprydnader.

– Om jag skaffar

julgran i år ska jag ha

stickade och virkade

julgransprydnader, säger

Kamilla.

SJÄLV KÄNNER JAG

mig som en tidsslösare

bredvid Kamilla. Medan

vi sitter och pratar så

plockar hon fram ett par

nästan färdiga vantar

och passar på och fästa

lite trådar. Hon stickar

lite och har alltså använt

intervjutiden till att göra

något medan jag producerat

– ingenting.

Garntatuering och personliga favoriter.

Kamillas passion för stickning är så stor

så hon har tatuerat in garnnystan på anklarna.

I mitten ser du hennes egna personliga vantar.

Själv gillar hon bäst traditionella mönster. Längst

t.h. porträttvanten Olivia.

– Jag stickar det som

är roligt för stunden.

Det kanske kan vara en

timme, sedan byter jag.

Just nu stickar jag tre par

vantar samtidigt och ska

börja med en fjärde par.

Sticka

Kamillas

100 procent

Östersundvantar.

Foto: Gunnel Edvardsson

GUNNEL EDVARDSSON

Mönster på nästa sida.

VÄND

15

VINN

biljetter till WASP

17 nov på Eventhuset

Tävla på internet

www.100procentostersund.se

MAMMOR! Nu finns höstens kollektion i din butik.

Sköna att växa och må bra i! Bomullstunika 495:-

Leggings 295:-

Stortorget 6 Östersund. 063 - 10 20 40

www.polarnopyret.se


16 STICKA EGNA VANTAR

Varsågod, lite

pyssel under

höstkvällarna

TUMKIL

VIKVARV

BÖRJA HÄR

TUMME

1 svart rm

1 vit am

1 vit rm

1 röd rm

Vad gör du med ditt avfall?

Vi återvinner det!

Nyhet!

Lördagsöppet på

återvinningscentralen

i

Odenskog

kl 09-13!

Renhållning Östersund

Frågor: Ring Gröna telefonen 063-14 43 17

E-post:grona@ostersund.se,

Webb:www.ostersund.se/sopor

Läs mer på: www.avfallsverige.se

TUMKIL

GARN:

1 nystan av svart Järbo Lady nr 551

1 nystan (+restgarn) naturvit Järbo

Lady nr 614

Restgarn av järboröd Nya Fuga nr 118

STORLEK: One size

STICKOR:

Strumpstickor nr 2½

GÖR SÅ HÄR:

Hela vanten stickas i slätstickning.

Lägg upp 52 maskor med svart garn på

strumpstickorna (13 x 4) och sticka ett

varv. Börja därefter sticka efter diagrammet.

TUMKILEN:

Öka var tredje varv i var sida om tumkilen

enligt diagrammet. Sätt sedan tumkilens

11 maskor på en hjälptråd och lägg

upp 3 nya maskor istället för dessa.

Fortsätt att sticka efter diagrammet och

börja ihoptagningen enligt diagrammet.

Börja från undersidan. Sticka första

hoptagningsvarvet enligt följande: sticka

1 kantm, 2 rm tills., sticka 20 rm, 1 öhpt,

sticka 2 kantm, 2 rm tills., sticka 29 rm,

1 öhpt, sticka 1 kantm.

Upprepa hoptagningarna på detta sätt

varje varv tills det återstår 2 m på varje

sticka, ta av garnet, trä genom de resterande

m, dra till och fäst väl.

TUMMEN:

Ta de 11 m från hjälptråden på stickorna

och plocka upp 9 m i tumgrenen. Sticka

enligt diagrammet och gör även hoptagningarna

enligt diagrammet. Första

hoptagningsv: 1 rm, 2 rm tills., sticka 4

rm, 1 öhpt, 2 rm, 2 rm tills., sticka 4 rm,

1 öhpt, 1 rm. Minska tills det återstår 4

m. Ta av garnet, trä igenom m, dra till

och fäst väl.

FÖRKORTNINGAR.

m=maska

rm=rät maska

am=avig maska

kantm.=kantmaska

v=varv

tills.= tillsammans

öhpt=överhoptagning

125 MILJONER

MÄNNISKOR

HAR NÅGONTING

GEMENSAMT.

PSORIASIS

29 oktober firas Internationella Psoriasisdagen runt om i världen. Syftet med dagen

är att öka kunskapen om sjukdomen och uppmärksamma psoriasissjukas situation.

Nya forskningsrön visar att psoriasis är en systemsjukdom som kan drabba fler av

kroppens organ och som påverkar människors livskvalitet.

STÖD FORSKNINGEN

Idag finns det ingen behandling som botar

psoriasis/psoriasisartrit. Forskningen har gjort

stora framsteg men ännu finns det inget svar

på varför sjukdomen uppstår.

Psoriasisförbundets egen forskningsfond,

Psoriasisfonden, är den största bidragsgivaren

till forskningen kring psoriasis i Sverige.

Stöd den viktiga forskningen genom att ge ett

bidrag till Psoriasisfonden.

- 90 00 66-2

Ditt stöd behövs!

www.pso.se/jamtland


BÅDE

ÄLSKAD

OCH

HATAD

9 års Kvalitetsgaranti på alla nya Hyundai.

År efter år hamnar Hyundais bilar i topp i oberoende kvalitetstester. Därför inför vi nu

hela 9 års Kvalitetsgaranti på samtliga nya personbilar. Välkommen in och provkör.

Välutrustad från 139 900 kr

1 599 kr/mån*

Hyundai i30

MOTORDet

finns väl knappast något fordon genom

17

Jan Engström I 070-2798469

jan@100procentostersund.se

Gör blindtestet på www.blindtestet.se

Nya Hyundai i30 erbjuder en modern design, en rymlig kupé, omfattande standardutrustning, moderna bränslesnåla motorer och hög säkerhet. Dessutom ingår Hyundais långa garantier och

en kvalitet i världsklass. Välkommen in och provkör och se om du kan skilja i30 från de dyra konkurrenterna i mellanklassen eller gå in på www.blindtestet.se.

9 års Kvalitetsgaranti inkl. 3 års Nybilsgaranti • 9 års Elektronikgaranti • 6 års Rostskyddsgaranti • 3 års Lackgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 3 års Vägassistans

Bränsleförbrukning vid blandad körning 4,7–7,6 l/100 km. CO2-utsläpp 125–182 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är en i30 Sport. Exempel på finansiering genom Hyundai Finans.

Ränta 7,35%. 36 mån. 30% kontant eller inbytesbil. 41,3% restvärde. Effektiv ränta 8,58%. Närmaste Hyundai återförsäljare hittar du på www.hyundai.se eller genom att ringa 020-677 677.

www.hyundai.se

Sport och Motor

Brosslarvägen 21

063 - 81010

tiderna som rört upp så mycket känslor som

snöskotern. Antingen älskar man – eller så hatar

man den. Något mellanting finns knappast.

100 % Motors redaktör Jan Engström var under

närmare 20 år chefredaktör för Skandinaviens

största snöskotertidning, Snowmobile Magazine.

Här är hans personliga betraktelse över snöskoterns

inverkan på våra sinnen.

”Vi hade anlänt sent på kvällen till West

Yellowstone som ligger precis på gränsen

mellan Idaho och Wyoming. Det snöade

lätt och vi var trötta och hungriga efter en lång

resa från Östersund med fl era jobbiga mellanlandningar.

Morgonen efter såg vi att det snöat rejält under

natten, säkert fyra decimeter härlig nysnö.

När vi satt och käkade frukost kom vår guide

fram till oss och presenterade sig. Vi skakade hand

och han sa:

– När ni är klara med frukosten så står era snöskotrar

klara här utanför.

Vi hajade till och skyndade oss att klara av den

bastanta amerikanska frukosten med massor av

bacon, ägg, pannkaka, rostat bröd och halvtaskigt

kaffe. Väl påklädda gick vi ut på gatan och minsann,

där stod våra skotrar och väntade på oss.

Mitt utanför hotellet, ute på gatan, parkerade som

vilken annat fordon som helst. Vi häpnade!

Vi fi ck sedan berättat för oss att i Yellowstone

hade man infört ett system där snöskotrar fi ck

åka på gatorna som alla andra fordon. Och det

fungerade bra. Ett samtal med den lokala sheriffen

bekräftade detta och han såg inga nackdelar med

skotertrafi ken.

Fortsättning. Vänd

Ett smartare val


18

MOTOR

Jan Engström

070-2798469

jan@100procentostersund.se

MOTOR

BÅDE

ÄLSKAD

OCH

HATAD

”Det fanns en övertro på

denna maskins egenskaper”

Fortsättning från förra sidan.

MEN SÅ ÄR OCKSÅ Yellowstone

en turistort som

är starkt beroende av den

motoriserade vinterturismen.

En annars ganska

sömning byhåla med

tusentalet invånare växer

varje helg till uppemot

15 000 besökare! De allra

fl esta vill in i nationalparken

och besöka bl.a.

Old Faithful, en varmvattenkälla

som med

minutexakthet sprutar

sin varmvattenstråle ett

antal gånger varje dag.

JAG KOM OSÖKT att tänka

på hur det skulle ha kunnat

se ut i Östersund med

samma scenario.

Snöskotrar parkerade

utanför Radisson,

turister som kommer ut

och grenslar maskinerna

och med en guide i täten

försvinner man ner över

Stortorget för att via

Badhusparken ta sig ut

på isen och vidare över

till andra sidan sjön!

Utopi? Ja, i vår kommun

naturligtvis, för här

har varken politiker eller

andra insett varken värdet

av eller möjligheterna

för snöskoterturism.

Här betraktas fortfarande

snöskotern som

något katten släpat in,

något som möjligtvis kan

tolereras långt utanför

stadens gränser.

I FINLAND har man insett

värdet av snöskoterturismen.

Under ett par vårar

har fl era busslaster med

turistanknytna personer

från länet besökt Rovaniemi

och Levi i JHT:s

regi. Besökarna häpnade.

Centralt placerade skoteruthyrare,

massor av

välpreparerade skoterleder,

organiserad trafi k

där vägar, gågator och

broar utnyttjas för allas

bästa. Skidbroar, sådana

som korsar E14 mellan

Lillänge och Lugnvik,

trafi kerades också av

snöskoter. Här var det

inga problem att skoter

och skidåkare samsades

om utrymmet.

Skulle samma scenario

kunna inträffa här i

Östersund?

Skrattretande dum

tanke...

VISST HAR snöskotern fått

en ökad acceptans sedan

de allra första maskinerna

började puttra

omkring i vår fjällvärld

i slutet av 1950-talet. Då

BYTA BILRUTA?

- Välkommen till försäkringsbolagens partner

Garanti!

Går rutan sönder

inom en månad

efter bytet, får du

en ny ruta utan

extra kostnad!

Östersunds Glasmästeri

Odenskogsvägen 36

063 - 12 33 50

Självklart fri lånebil

vid rutbyte!

betraktades snöskotern

som något revolutionerande,

något som skulle

komma att förändra livet

för boende i fjällvärlden.

Jag minns ett besök i

slutet av 80-talet hos den

gamle trappern Sigurd

Fredriksson i Raukasjö

norr om Borgafjäll,

längst upp i vårt län.

Han skaffade sig en gul

Ski-doo i början av 1960talet

och med den slapp

han åka skidor för att

vittja sina ripsnaror eller

ta upp näten ur sjön.

– Man hade en övertro

på denna maskins egen-

skaper. Jag såg framför

mig hur livet skulle

förändras, berättade han

för mig.

Nu blev det inte riktigt

så. Snöskotrar krånglade

lika mycket då som nu

och otaliga var de gånger

Sigvard fi ck åka skidor

hem och lämna den eländiga

maskinen på fjället.

Men det är en annan

historia!

MEN SNÖSKOTERN hade

kommit för att stanna.

Den ökade i popularitet

och under främst 1970talet

växte det upp många

Alltid med superlokalt innehåll

- även på motorsidorna.

Genom en annons på motorsidorna i 100

procent Östersund kommer du ut till alla

motorintresserade i Östersund.

Upplaga: 41 000 ex

Pris helsida/tidning: 61 öre!

Kontakta oss!

Pär Åhlén: 070-5625115, 063-134949

par@100procentostersund.se

Henrik Sekander: 070-5625678, 063-134949

henrik@100procentostersund.se

Din superlokala gratistidning


Verklighet i Finland - utopi i Östersund? Där trafikeras skidbroar av både skoter- och skidåkare utan problem. Foto: Jan Engström.

tillverkare av snöskotrar

både inom landets

gränser, men framförallt

i USA.

I USA lär det på 70-talet

ha funnit ca 140 snöskotertillverkare!

När det första riktiga

oljekrisen kom på mitten

av 70-talet, parat med

några riktigt dåliga snövintrar,

försvann de allra

fl esta. Kvar blev de som

än idag fi nns på marknaden.

I Sverige dog också tillverkarna

ut så sakteliga.

Aktiv klamrade sig fast

här i Östersund fram till

Bland 180 företag i Östersunds

kommun är YAMAHA CENTER

nominerat till årets serviceföretag

2007 som bra exempel på god

service och välbemötande.

Välkommen till oss på

skoterns dag 27-28/10!

1990 och Ockelbo såldes

något år senare till Lynx

i Finland för att snabbt

gå i graven. Flera har

sedan försökt etablera

nytillverkning men ingen

har lyckats. Senaste tillskottet

är Snowolverine

i Sveg som visade upp

prototyper förra vintern.

Blir det några maskiner

till vintern?

FOLKS ATTITYD till snöskotern

då, har den förändrats?

Nja, jag vet inte riktigt.

Det är klart, nuförtiden

är det väl inte alltför

28 år

28 år 1980-2008

Öppettider: Må-Fre 9-18 • Lö 10-14

många som står och slår

med skidstaven efter oss

när man kommer farandes

längs skoterleden på

fjället.

Men för 15-20 år sedan

var det inte alltför ovanligt.

Min vän Kent Halvarsson

på Fjällgården i Åkersjön

berättade en gång

att han blev stoppad av

en mycket förgrymmad

äldre herre på skidor.

Kent var ute på sin gamla

Grizzly bredbandare för

att dra upp skidspår runt

anläggningen. Mannen

hytte med staven och

2

skrek att här fi ck han

minsann inte åka snöskoter.

Alldeles riktigt,

förklarade Kent, men

han preparerade faktiskt

det skidspår som mannen

själv nu åkte i. Men

icke, Kent fi ck vända och

åka hem och ta svängen

senare.

OCH EN GÅNG efter en

färd längs Kungsleden,

där skotertrafi k var tilllåtet,

blev vi portade när

vi ville komma in i en

STF-stuga för att äta och

värma oss!

Just de mest rabiata

BILGLAS

Vi byter din vindruta

med skadegaranti

– får

du

stenskott

igen

inom

en

månad

får

du ny ruta eller lagning gratis – ring för info!

Solid Försäkringar

– bäst på sikt!

skoterhatarna har kanske

fösvunnit eller dött

ut, vad vet jag.

Under mina otaliga

resor längs den svenska

fjällvärlden har jag mött

så många skidåkare som

verkligen gillar snöskotern.

Många inser att vi

har olika intressen och

att vi måste acceptera

det.

Att man dessutom allt

som oftast hittar skidåkarna

längs skoterleden

är inget som upprör. Människan

är av naturen lat

och tar sig fram där det

är som lättast...

EXTRA!

TVÄTTKORT

PÅ KÖPET

när du byter ruta

eller lagar stenskott!

Rädda rutan, laga stenskott

i tid, självrisk 0 kr

FRI LÅNEBIL 063-10 17 17

19

NU KAN JU ändå skoterhatarna

få vatten på sin

kvarn om klimatforskarnas

teorier slår in. Då

har vi ingen snö att åka

på om 30-40 år och då är

ju problematiken borta.

Men så illa ska det väl

ändå inte behöva gå.

När detta skrivs ligger

årets första snö vit på

backen och det börjar

klia lite i högertummen.

Tänk om man fi ck ta

skotern ut på Älgstråket,

ner över ÖSK:s skidområde,

åka över en av

skidbroarna och vidare

ut i skogen...


Försäkringsbolagens utvalda samarbetspartner

JJoachim oachim Jönsson

Nästa nummer kommer ut den 24 november.

Boka din annons senast den 16 november


20 ATT VILJA – OCH VÅGA

ANNONS

DU MISSAR VÄL INTE FESTEN?

MED

HOVEN DROVEN

SUSANNA EKLUND &

CHRISTER HALVARSSON

fredag den 2 november på Eventhuset

VI BJUDER 500 PERSONER PÅ INTRÄDET

SE BILAGAN

Om att hitta sin lust och

våga gå utanför ramarna

Agnes Sundström i skapartagen. Det är också hon som gjort den stora bilden med

båtar, vilken är något beskuren. ”Det vill gärna bli något föreställande även om vi ska måla fritt,”

säger hon. I bakgrunden Margareta Persson, som också var med på målarkursen.

I en lokal i centrala

Östersund har ett tiotal

kvinnor samlats för att

under Gunvor Karlstrands

ledning träna

sig i att måla fritt under

en helg.

Det är inte så lätt som

det låter, intygar deltagarna.

– LUSTEN att måla fi nns

där, men man är så fylld

av krav på att det måste

bli något och då är det

lätt att bli låst, säger en

av dem.

Det är 40 års skillnad i

ålder mellan deltagarna,

men alla är kvinnor. Man

säger ju att det är kvinnor

som är kulturbärare,

men jag kan inte låta bli

att fråga Gunvor Karlstrand

varför hon tror

att det inte är några män

med på kursen.

– Det är oftast kvinnor

som söker sig till sådana

här sammanhang. Den här

typen av utmaning verkar

passa kvinnor. För det är

en utmaning att komma

till en kurs man inte vet

något om, säger hon.

Gunvor är konstterapeut

och anser att om

man vågat en gång kan

det utvidgas till att gälla

andra saker. Att måleriet

är ett verktyg för utveckling.

– Om man känt sig låst

i måleriet och hittar sätt

där man törs utmana och

göra något man inte gjort

tidigare, då tror jag att

det ger positiva bieffekter

även till andra saker,

säger hon.

MEN EN AV deltagarna uttrycker

det så att måleriet

innebär en mental vila

– på så sätt att hon glömmer

både tid och rum

medan hon håller på.

GUNNEL EDVARDSSON


KORSORDSEXPERT

Tror att korsord förbättrar hälsan. Björn Zätterström ser korsord som ett nöje i

första hand, men också som bra hjärnmotion för att förhindra demensrelaterade sjukdomar.

Foto: Gunnel Edvardssson

Korsord populärt i Östersund

Östersund är en av de

fem städer som har flest

pristagare bland de stora

korsordstidningarnas

lösare. Det tolkar Björn

Zätterström som att det

måste finnas ett stort

intresse för korsord här.

OCH DET KAN VI skriva

under på. Här på 100

procent Östersund får

vi in mellan 300 och 500

krysslösningar varje

månad.

Det fi nns ett korsord

NAMN: Björn Zätterström

GÖR: Pensionär och korsordsentusiast.

AKTUELL: Föreläser om

korsord på Storsjöteatern

den 26 november.

för alla anspråk på

svårighetsgrad, hävdar

Björn och berättar var

man fi nner dem. Det

handlar också mer om

hur mycket tid och tålamod

man är beredd att

ladda ner

busstidtabellen

till din

mobil

sms:a buss till

0730-125 250

Tjänsten kräver att du har en mobiltelefon som är uppkopplad

på nätet och som kan köra JAVA

Kostnad: Vanlig SMS-kostnad + högst 40 öre per nedladdning

www.ltr.se | Tider och priser: 0771-100 110

sätta av till intresset än

egentlig svårighetsgrad.

Belöningen ligger i att

det lite ”svårare” korsordet

ofta har de roligaste

dvs de mest underfundiga

nyckelorden. Björn lär ut

några knep för hur man

knäcker dem.

Han kommer också berätta

om de korsordskonstruktörer

som de fl esta

av oss bara känner till

namnet eller en signatur.

Många av dem otroliga

personligheter.

www.syre.se

Citerat

Bodil Malmsten:

Råd till en begåvad ung

kvinna på gränsen till

genombrott: Du får inte bli

kändis! Håll dig undan.

Låt dem inte se ditt ansikte.

Finns bara i det du skriver.

Malvorna

– friskt, jämställt och lönsamt

N

ästan alla vill att våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och

jämställda. Lönsamma. Nästan ingen vet hur det ska gå till.

Vad vi alla kan göra för att nå dit. Den 20 november kommer några

av svaren.

Malvorna är ett projekt som arbetar för bättre arbetsmiljö, hälsa

och lönsamhet. Under det senaste året har ett trettiotal arbetsplatser

i Jämtlands och Västernorrlands län deltagit i utvecklingsprogrammet.

Den 20 november berättar projektledarna mer om Malvorna, forskare

om resultatet och några av de deltagande arbetsplatserna om sina

erfarenheter. I övrigt blir det bland annat underhållning av estradören

och inspiratören Görhan Hellström.

Varmt välkommen.

Låt dem inte tro något annat.

Lev lycklig lev gömd.

Har du en gång sålt ditt

ansikte får du aldrig tillbaks

det.

För tro inte att du ger bort

Kristina Lindholm och Helena Dahlin

Projektledare och utbildare för Malvorna

friskt, jämställt och lönsamt

tid: 08.30–16.00, den 20 november 2007

plats: Gamla Teatern, Östersund

Anmälan till birgitta.dahl@jll.se

senast den 5/11.

För frågor kontakta

kristina.lindholm@jll.se eller

telefon 063-15 69 36, 070-264 91 33

Läs mer om Malvorna på www.jll.se

Kristina Lindholm och Helena Dahlin

21

www.finistere.se

det, inte så mycket som ett

leende skänker du bort

utan att något tas ifrån dig.

Något som du bäst behöver

själv.

Den 29 september 2007

Fritidsområde i Bakvattnet!

www.korsta.se

Ole Henriksen-aktivitet den 25 oktober,

kvällsöppet till kl.20.00 hos Kräm & Salva.

Välkommen att boka en 40 minuters ansiktsbehandling med Ole

Henriksen-produkter för endast 350 kr och få en necessär med

gåvor på köpet.

Förutom detta erbjuder vi dig också 10% på samtliga märken denna dag.

(gäller ej vårt Aloe Vera-sortiment)

Välkommen till Kräm & Salva.

Du finner oss på Regementsgatan 17. För bokning, ring; 063-137400

begriplig pr . jonasson grafisk design . fotograftina.se

Europeiska unionen

Europeiska socialfonden


22

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Namn........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Förra kryssets lösning

Ni får gå på bio

TACK till er alla som löser

och skickar in både

korsord och bildgåta.

MÅNADENS

VINNARE

Förstapris:

Sture Kjellgren

Taptogränd 20

Östersund

Andra & tredje pris:

Gunnel Eliasson

Tormods väg 8

Frösön

Margaretha Olofsson

Sjöhemsvägen 25

Ås

Korsordskväll!

Björn Zätterström, Korsordets

vänner om korsord som folkrörelse

och korsordets påverkan på hälsa

och välbefinnande.

Musikcafé med Cantilenakören

och live-musikkryss.

Storsjöteatern måndag 26/11 19.00

Välkommen!

Kryssa rätt – vinn biobiljetter

Det var en av de där riktigt fina höstdagarna som jag

passerade Badhusparken. Naturligtvis ville jag föreviga

denna skönhet. Den är temat för månadens korsord.

Första pris: Om du löser krysset rätt har du

chans att vinna två biobiljetter från Biostaden

Ny bildgåta

BILDGÅTAN. Någonstans i Östersund finns denna del av

en mur, kan vi väl avslöja. Vid vilken byggnad?

RÄTT SVAR ger dig chansen att vinna två biobiljetter från

Biostaden.

SKICKA IN svaret så vi har det senast 16 november.

Skicka till:

Bildgåtan, 100 procent Östersund,

Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund.

Eller mejla svaret till: bildgatan@100procentostersund.se

Andra och tredje pris: En biljett vardera.

Vi vill ha den rätta lösningen senast den 16

november 2007. Skicka in den till:

Kryssa rätt, 100 procent Östersund

Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

Rätt svar & vinnare

TACK ALLA som

både mejlat och

skickat in svar

på bildgåtan i

förra numret. För

att hitta svaret

måste man titta

uppåt. Statyn

sitter på Gamla

Tingshuset, mot

Rådhusgatan.

Ur högen med

svar har vi dragit

följande vinnare:

Terese Björklund, Lockne 121,

Brunflo.

Grattis!

Du vinner två biobiljetter, som vi

skickar hem till dig per post.


KRÖNIKA

”Vad bestämmer

vilka beslut vi fattar”

Häromdagen var jag ute och gick på stan

i ett ärende. Plötsligt fick jag se en fin

mössa i ett skyltfönster och innan jag

visste ordet av så stod jag inne i affären

och provade mössor och hade glömt vart jag

egentligen var på väg. Vad inom oss är det som

bestämmer vad vi ska göra, vilka beslut vi tar?

Och har det någon betydelse var besluten kommer

i från?

I YOGA MENAR MAN att det sämsta scenariot är när

sinnena bestämmer, när det är våra ögon, öron,

näsa eller tunga som lockas av något och drar i

väg med oss.

I en gammal metafor beskrivs det som ”Att

låta sinnena bestämma är som att låta hästarna

bestämma var vagnen ska åka”. Hästar

gör ofta saker fort och utan eftertanke.

DET KAN JU VARA ROLIGT att låta sig bli lockad av

sina sinnen, att äta sådant man tycker är gott

även om det inte är så nyttigt, att dansa mer än

vad man egentligen orkar när man går på en

bra konsert, att köpa något man egentligen inte

behöver bara för att det är snyggt.

MEN IBLAND så kanske man inte tycker att följderna

är värt den omedelbara lyckokänslan.

Kanske man får ont i magen en halv dag eller

inte kan sova efter den där kaffelatten man inte

kunde motstå.

Kanske känner man efteråt att den där mössan

inte passade så bra och man hellre velat använda

pengarna till något annat.

Kanske önskar man att man dansat lite lugnare,

om man lockad av musiken dansat så man

har ont i ryggen i flera dagar.

DET FINNS INGET RÄTT ELLER FEL med att köpa en

fin mössa, dricka kaffe eller att dansa en hel

natt. Enligt yoga handlar det mest om var be-

Högtrycket

fortsätter!

För dig som som är skogsägare fortsätter

högtrycket i skogen. Just nu har du en

fantastiskt chans att tjäna lite extra på

din avverkning.

Kontakta oss på Norske Skog

så berättar vi mer!

Vill du också annonsera?

Ring:

Henrik Sekander 070 - 562 56 78

Pär Åhlén 070 - 562 51 15

Jonas Eriksson

Östersund Norra

0640 - 68 30 98

jonas.eriksson@norskeskog.se

Lena Zachrisson

Östersund Södra

0640 - 68 30 97

lena.zachrisson@norskeskog.se

www.norskeskog.se

www.internetmedia.se

YOGA

Karina Freij

Karina Freij är yogalärare i Östersund. Hon

har själv utövat yoga i femton år och varit

lärare på heltid i sex år.

slutet kommer ifrån. Är det sinnena som lockar,

gör vi saker av gammal vana, eller har vi tagit

ett medvetet beslut.

SÅ FÖR ATT KOMMA TILLBAKS till metaforen så

säger den att vi ska eftersträva att det är husbonden

(vårt medvetande) som ska be kusken

(sinnet) att styra hästarna (sinnena) i den riktning

vi har valt.

Fråga om yoga.

Har du någon fråga om yoga som du skulle vilja

ställa till Karina?

Mejla: yoga@100procentostersund.se

Eller skriv till: ”Yogafråga”, 100 procent Östersund.

Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

www.krokomsbostader.se

JUST NU!

LEDIGA LÄGENHETER I

FÖLLINGE, TRÅNGSVIKEN, NÄLDEN

RING 0640-164 65

NYHET hos

23

Ny god meny!

Välkommen till Restaurang Artist.

Vi har öppet alla dagar från kl. 17.00

Vi har allt som behövs för en lyckad kväll.

Modern trevlig miljö, fantastisk mat

och personlig service.

Boka gärna bord | 063-55 60 18

Välkomna!

Julklappstips

Ett presentkort från vår restaurang

är en alltid mycket uppskattad julklapp

Stöd den lokala

idrotten

Välkommen att spela bingo på

BINGOHALLEN STORTORGET

Öppethållande

Mån, ons, fre 10.30-22.00

Tis, tors 10.30-20.00

Lördag stängt

Söndag 12.30-20.00

Lokalen

är rökfri

(rökrum finns)

åldersgräns för spel är 18 år


24

20 oktober - 24 november

Lördag 20 oktober

BARNTEATER. Mamma Mu.

Sång och musik. Folkets

Hus. 14.00

BINGO. Med bilbingo. Häggenås.

13.30

SCENSHOW. After Dark. Med

glitter, glamour, humor och

lyx. Sporthallen. 21.00

FOLKMUSIK. Anders Larsson

och Parik Andersson, några

av landets mest meriterade

folkmusiker. Slängpolskor,

dalapolskor och en och

annan norsk polska bjuds

av grymt svängig fiol och dynamiskt

dansant trall. Gamla

Tingshuset. 18.30

MUSIKTEATER. Lisa på Gästis.

Musikteater på Offerdalsmål.

Av amatörteatergruppen

Glesingan. Storsjöteatern.

18.00

Söndag 21 oktober

KULTURKAFÉ. Med Afternoon

tea och Thorstein Johnsruds

berättelse om djur i kulturhistorien.

Jamtli. 14.00

DAMBASKET. Jämtland - 08

Stockholm. Sporthallen.

16.00

TEATER. Jag är en fågel nu.

Intelligent och eftertänksam

nordsvensk humor som träffar

mitt i hjärtat. Med Klungan.

Storsjöteatern. 18.00

Onsdag 24 oktober

FILM, FÖRLÄSNING, DIALOG.

Ingen ser oss. Om våld,

maskulinitet och jämställdhet.

Campus F234 (gamla

ridhuset). 13.00

BLUESKAFÉ. Årets bluesfestivalartister

presenteras på CD.

Svenssons café. 19.00

ALLSÅNG. I Stockesalen.

Stocke Titt. 19.00

SHOW. Night of the Bläck.

Storsjöteatern. 18.08

ISHOCKEY. Östersund/Brunflo-

Ångel. Div 1 Norra. Z-hallen.

19.00

Torsdag 25 oktober

REVY. Garvsyras ”En ny revy”.

Storsjöteatern. 19.00

Fredag 26 oktober

LUNCHKONSERT. Birka Folkhögskolas

musiklinje. Gamla

kyrkan. 12.15

DANS. Date spelar. Furuparken.

21.00

REVY. Garvsyras ”En ny revy”.

Storsjöteatern. 19.00

KLUBBKVÄLL. Club Warehouse.

Bästa musiken inom House,

Dance, Klubb och RnB.

Gamla Teatern. 22.00

TRAV. Östersund. 18.00

HERRBASKET. Jämtland - Solna

Vikings. Sporthallen. 19.04

BLUESFESTIVAL. Blues i alla

dess former, rock´n roll,

country och rockabilly. Folkets

hus.

Lördag 27 oktober

LOPPIS. Böcker, kläder, textil,

och annat smått och gott.

Frälsningsarmén. 11-14

SKIVMARKNAD. Gammalt och

nytt på vinyl och CD. Sporthallens

matsal. 11-16

Kretsloppshuset i Mörsil

Välkommen till höstens kulinariska

ljusglimtar i underbar miljö:

Fredag 26/10 kl 19 Mysig pubkväll

Lör-Sön 3-4/11 kl 12-16 Dubbelhelgsbuffé

Söndag 11/11 kl 12-16 Farsdagsbuffé

Fredag 16/11 kl 19 Middag för matälskare

(bordsbeställning)

Fredag 30/11 kl 19 Mysig pubkväll

Från 2/12 Vårt läckra julbord i

stämingsfull miljö.

Bordsbeställning.

Info tel: 0647-66 52 12

p r e s e n t e r a r

Storsjöteatern

25-26 okt. kl.19.00

Kälarne (0696-400 01)

29 nov. kl.19.00

Biljetter/

förköp: Ticnet,

Brunflo 8 nov. kl.19.00 Häggenås

Gäddede (0672-102 31) 9 dec. kl.19.00

ATG-ombud,

ÖP-shop.

16 nov. kl.19.00

Mer info: www.garvsyra.se

Ord. öppettider

tis – fre kl 11-16

lö-sö kl 11-17

WWW.KRETSLOPPSHUSET.COM • Tel: 0647-66 52 12

NÄSTA TIDNING: HAR DU ETT EVENEMANG MELLAN 24 NOVEMBER OCH 16 DECEMBER SOM DU VILL HA MED?

FÖRELÄSNING. Hur textil folkkonst

kan inspirera en formgivare.

Vanja Djanaieff berättar.

Jamtli. 13.00

INTERNATIONELL FEST. Folkdans,

afrikansk dans kurdisk dans

och mycket mer. Folkets

hus. 13.00

BLUESFESTIVAL. Blues i alla

dess former, rock´n roll,

country och rockabilly. Folkets

hus.

BINGO. Med bilbingo. Häggenås.

13.30

Söndag 28 oktober

TEATER. Helgonlegender. En

politisk pjäs av Majgull Axelsson

om det sociala arvet, om

brustna hjärtan och ideal.

Storsjöteatern.18.00

TEMA LEK. Trolleri och roliga

aktiviteter för hela familjen.

Jamtli. 14.00

HALLOWEENPARTY. O´Learys.

Må 29 okt - To 1 nov

HÖSTLOVSKUL. Massor med

aktiviteter för alla lediga barn.

Jamtli.

Ti 30 okt - Fr 3 nov

FILMFESTIVAL. Massor med

filmer för alla lediga barn.

Storsjöteatern. 10-22

Tisdag 30 oktober

JAZZ. Norsk-svensk Cool

sextett. John Pål Inderberg,

barytonsax, Erling Aksdal,

piano, Björn Krokfoss, trummor,

Lars Hörnfeldt, altsax,

Björn Alterhaug, bas och

Jan Allan, trumpet. Gamla

Teatern.19.30

Onsdag 31 oktober

GRATIS KORTFILM. Traumwerk.

Experimentell konstmusikvideo,

där Duo Gelland spelar

inför kameran. Ett framförande

som tar plats i realtid likt

en konsertvideo, men istället

för att enbart agera åskådare

tar kameran aktivt del i

framförandet. Regina.18.00-

18.30

FÖRELÄSNING. Vatten - en

framtida konfliktkälla. Johan

Kuylenstierna, Stockholm

Water Institute. Länsbiblioteket.

18.30-20.00

Torsdag 1 nov

MINICIRKUS. Bodils minicirkus.

Folkets hus. 18.00

KONSERT. Lars Vegas Trio.

Middag med underhållning.

Gamla Teatern. 19.00

Fredag 2 nov

LUNCHONSERT. Svenska visor.

Anders Hedén, sång och

gitarr, Bo Kronlund, dragspel.

Gamla kyrkan. 12.15

TRAV. Med V5. Östersunds-

travet. 18.00

NOVEMBERFEST. Hoven Droven,

Susanna Eklund och Christer

Halvarsson Band. Gratis

inträde med 100%-sedel. Se

bilagan i tidningen. Eventhuset.

19.00

KONSERT. Lars Vegas Trio.

Middag med underhållning.

Gamla Teatern. 19.00

DANS. Zlips spelar. Furuparken.

21.00

DANS. Lasse Stefanz. Folkets

Hus. 19.30

Lördag 3 nov

NOVEMBERFEST. Musikpolisen,

Susanna Eklund och Christer

Halvarsson Band. Eventhuset.

19.00

KONSERT. Lars Vegas Trio.

Middag med underhållning.

Gamla Teatern. 19.00

BINGO. Med bilbingo. Häggenås.

13.30

Söndag 4 nov

ATELJÉ FÖR BARN. Kul och

kreativt för de mindre. Jamtli.

12.00 - 15.00

Måndag 5 nov

STREET- OCH BREAKDANCE.

Pump up the Jam. Show med

MONICA Z

En

hyllningskonsert

med

Camilla Göransson-Norrby sång

Anders Berggren hammondorgel

Tony Backlund gitarr Dan West trummor

www.swinghammond.se

tis 6 nov 19.30 Folkets Hus, Bräcke

tors 8 nov 19.00 Gamla Teatern

Förköp ÖP-Shop / ticnet.se / ATG

fredag 9 nov 19.30 Revsundslogen

lördag 10 nov 19.00 Käloms Bygdegård

söndag 11 nov 19.00 Bispgården

foto fotograftina.se

fyra internationella dansare

i världsklass. Host och dj är

en av landets främsta MC’s,

Basutbudet (Mackan från

Fattaru) som exklusivt kommer

att producera musiken

till showen. Tillsammans med

dansarna kommer de att

bjuda på en fet show med

det senaste från den urbana

dans- och musikvärlden.

Storsjöteatern. 19.00

Tisdag 6 nov

TANGOCAFÉ. Dansa eller bara

lyssna på tango. The Corner

Café 18.00

TEATER. Fyren. Kammaropera

i thrillerform om tre fyrvaktare

som försvann spårlöst från

ett avlägset ställe i Skottland

år 1900. Storsjöteatern

19.00

OM BEPPE WOLGERS. Beppe

Wolgers i ord, ton och

improvisation. Mikael Rahm

läser, Jens Comén och

Magnus Vikberg spelar låtar

och improviserar till texterna.

Odensalakyrkan 19.00

Onsdag 7 nov

KONSERT. Miss Li, tjejen med

den fantastiskt härliga rösten.

Gamla Tingshuset. 19.30

FÖRELÄSNING. Mellan bonderepublik

och kungarike

– om riksbildning i Norrland.

Föredrag med professor Dick

Harrison, Lunds universitet.

Gamla Teatern. 19.00

Torsdag 8 nov

KONSERT. Swing Hammond

spelar Monica Zetterlunds

musik. Gamla Teatern.

REVY. Garvsyras ”En ny revy”.

Ordenshuset, Brunflo.

19.00

Fredag 9 nov

LUNCHONSERT. Hyllning till

Monica Zetterlund. Med

Camilla Göransson-Norrby,

sång, Anders Berggren, ham-

mondorgel, Tony Backlund,

gitarr, & Dan West, trummor.

Gamla kyrkan. 12.15

JULGALAN. Jerry Williams &

Rebel Dela Questa, Linda

Bengtzing, Sonja Aldén,

Andreas Johnson, Linda

Sundblad, Bounce, Richard

Street´s Temptations ,Marcus

Fagervall & Smalare än

Thord. En hemlig gästartist.

Dans till Arvingarna. Hangar

90, gamla F4. 17.30

JAMTLINATT. 13-årsjubileum

för familjefesten i mörker och

ljus, med rytmer och mystik.

Jamtli. 18.00 - 22.00

Lördag 10 november

ISHOCKEY. Östersund/Brunflo-

LN91. Div 1 Norra. Klanghallen,

Brunflo. 15.00

DANS. Widerbergs. Folkets

Hus. 19.30

Söndag 11 november

JUBILEUMSKONSERT. Brunflokören

med Näldens storband.

Solist: Staffan Olofsson.

Gamla Teatern.

KONSERT. Nordiska Kammarorketern

med kören Octava

Gande. Stora Kyrkan. 16.00

Måndag 12 nov

TEATER. Hamlet. Två världsdramatiker

möts när Lars Norén

sätter upp Shakespears

Hamlet. Med bland andra Lo

Kauppi, David Dencik och Lil

Terselius. Storsjöteatern.

19.00

Tisdag 13 nov

ÖPPEN SCEN. PoesiCafé med

öppen scen. Ta med dig vänner,

dikter, sånger eller instrument!

Lyssna, fika och delta!

Sinnenas café. 18.00

DAMBASKET. Jämtland - Luleå

BBK. Sporthallen. 19.00

KONSERT. Populärkonsert med

syskonen Edlund. Désirée,

sång, Torbjörn, sång, Rudi,

Nordiska

Kammarorkestern

kören

Octava Grande

dirigent Henry Åkerlund

J.S. Bach Brandenburgkonsert nr 4

Xavier Busto Alma Redemtoris Mater

Edgar Elgar Lux Eterna

Steve Dobrogosz Requiem

fre 9 nov 19.00 Gåxsjö kyrka

lör 10 nov 15.00 Svegs kyrka

sön 11 nov 16.00

Stora kyrkan

Östersund


MEJLA SENAST DEN 16 NOVEMBER: kalender@100procentostersund.se

trumpet, Håkan, piano, Gurli,

sång, Hans Lundhag, bas,

och Lars Forsberg trummor.

Brunflo kyrka. 19.00

Onsdag 14 nov

KONSERT. Lars Winnerbäck.

Förband: Abalone Dots.

Sporthallen. 19.30

KONSERT. Populärkonsert

med syskonen Edlund. Désirée,

sång, Torbjörn, sång,

Rudi, trumpet, Håkan, piano,

Gurli, sång, Hans Lundhag,

bas, och Lars Forsberg

trummor. Odenslundskyrkan.

19.00

Torsdag 15 nov

MODEVISNING. Överskottet

går till välgörenhet. Gamla

Teatern. 19.00

KONSERT. Populärkonsert

med syskonen Edlund. Désirée,

sång, Torbjörn, sång,

Rudi, trumpet, Håkan, piano,

Gurli, sång, Hans Lundhag,

bas, och Lars Forsberg

trummor. Häggenås

kyrka. 19.00

KONSERT. Laakso. (Club Corazon).

Marité. 21.00

Nu - 24 oktober

MAJAKOVSKIJ. Utställning.

Galleri Bolin.

MÅLERI. Hans Lif, Stockholm.

Galleri S

GRUPPUTSTÄLLNING. Från

Linné till Marilyn Monroe.

Utställning med gruppen

Glädjorna från Brunflo.

Galleri Tängtorpet.

Nu - 25 oktober

MÅLERI. Kicki Sjöblom,

lärare i Vedic Art. Folkets

hus.

Nu - 27 oktober

KERAMIK. Helena Andersson,

Göteborg, visar

skulptur och bruksföremål.

Drejeriet.

Nu - 4 nov

MÅLERI OCH GRAFIK. Lotta

Hagerman visar måleri och

grafik. Ahlbergshallen.

Nu - 7 nov

MÅLERI. Svante Rydberg,

Ludvika, ställer ut. Galleri

Remi.

Nu - 11 nov

INSTALLATIONER. Spår. Merete

Hol Tefre, Inghild Sleire

och Marit Thingnäs utgör

den norska konstnärsgruppen

MIM och gör installationer

med friluftsmuseet som

utställningshall. Jamtli.

Fredag 16 nov

LUNCHONSERT. Forslunds Kvintett.

Jazzprogram. Gamla

kyrkan. 12.15

TRAV. Med V 65. Östersunds

travet. 18.00

KONSERT. Populärkonsert

med syskonen Edlund. Désirée,

sång, Torbjörn, sång,

Rudi, trumpet, Håkan, piano,

Gurli, sång, Hans Lundhag,

bas, och Lars Forsberg

trummor. Stocke Titt.

19.00

Lördag 17 nov

JULMARKNAD. Stort och smått

och gott. Stocke Titt.

DANSFÖRESTÄLLNING. Avgrunden.

Baserad på Dante

Alighieris verk. Wendlas

dansstudio. Storsjöteaern.

15.00 OCH 18.00

HÅRDROCKSKONSERT. W.A.S.P.

Få band har varit så hatade

och samtidigt älskade.

Eventhuset.

KONSERT. Populärkonsert

med syskonen Edlund.

Lugnviks kyrka. 19.00

UTSTÄLLNINGAR

Nu - 25 nov

KONSTVALET II. Jens Nilsson

och Robert Uitto har

hittat sina favoriter i Jamtlis

konstsamling.

Jamtli.

Nu - 9 dec

SKULPTUR. Ljus och mörker.

Skulptur i landskap.

Jamtli.

Nu - 13 jan

NORRLÄNDSKT GULD. Verk av

Helmer Osslund (1866-

1938), Leander Engström

(1886-1927), Anna

Nordenskiöld (f. 1950) och

Mattias Olofsson (f. 1973).

Jamtli.

21 okt -

BUSSTORGET. Föreningen

Gamla Östersund visar

gamla fotografier från

Busstorget i Östersund.

Jamtli Kafé.

27 okt - 28 okt

HÖSTUTSTÄLLNING. Ateljé

Någorlunda. Litsv. 29

27 okt - 14 nov

LYCKLIGA ÖGONBLICK. MalinMatilda

Allberg. Måleri,

video och interaktiv konst.

Galleri S.

FÄBODLIVET. Marie Andersson,

akvarell. Galleri

Tängtorpet.

Söndag 18 nov

JULMARKNAD. Stort, smått och

gott. Stocke Titt.

KULTURKAFÉ. Med Afternoon

tea och konstföredag med

Sten Gauffin. Jamtli. 14.00

JAZZ. Spicy Advice Ragtime

Band. Avspänd och lekfull

New Orleans-jazz. Gamla

Teatern. 19.30

MÖTE MED CANCER. Mef Nilbert

och Johnny Wiktorsson.

Ett möte mellan vetenskap

och konst, människor och

musik, fakta och tankar.

Storsjöteatern. 18.00

ISHOCKEY. Östersund/Brunflo-AIK

Härnösand. Div 1

Norra. Z-hallen. 16.00

Onsdag 21 nov

FÖRELÄSNING. Om bröstcancer.

Gamla Teatern. 18.00

Torsdag 22 nov

BLUES. Thorbjörn Risager

Bluesband. Inget vanligt

bluesband, eftersom en stor

portion av deras repertoar är

klassisk, New Orleansinfluerad

50-och 60-tals R&B.

Gamla Teatern. 19.30

27 okt - 15 nov

MÅLERI. Weiny Granqvist,

Tullinge. Galleri Renée.

3 nov - 21 nov

I KVADRAT. Carl-Olof Tronje.

Galleri Bolin.

10 nov - 25 nov

MÅLERI OCH INSTALLATION.

Fredrik Vestergård, Göteborg.

(Härkes konstnärsstipendiat

2006).

Ahlbergshallen.

MÅLERI. Leif Öhr.

Härke Konstcentrum.

10 nov - 28 nov

MÅLERI. Kåre Henriksson.

Galleri Remi.

10 nov - 1 dec

KERAMIK. Dan Leonette,

Katthammarsvik. Drejeriet.


14 nov - 25 nov

KONSTVALET III. Elever från

Östersunds konstskola

väljer favoriter ur museets

konstsamling. Jamtli.

17 nov - 5 dec

TILL GLÄDJE FÖR MIG. Friko,

Östersund. Galleri Tängtorpet.


18 nov - 12 dec

MÅLERI. Yrjö Edelmann,

Stockholm.

Galleri S.


=mer info påannons

www.pagang.nu

www.pagang.nu ges ut av LÄNSKULTUREN Jämtlands Läns Landsting i samarbete

med länets kommuner, Kommunförbundet och Jämtland Härjedalen Turism.

STÅ UPP OCH MUSIK. Emil

Jensen. Genom att trolla

med ord och vända upp och

ner på fördomar och normer

hittar han det ljusa i skiten.

Teaterkällaren, Storsjöteatern.

19.00

Fredag 23 nov

LUNCHONSERT. Flamenco/

spanskt. Safoura Navab-Safavi,

sång och gitarr, Johan

Moberg, gitarr. Gamla

kyrkan. 12.15

AFTER WORK. Med Kjell

Andersson band AHO.

Talkshow med kända

K A L E N D E R

Östersundsprofiler. Gamla

Teatern.

HERRBASKET. Jämtland - Öresundskraft.

Sporthallen.

19.04

STÅ UPP. Svenskar är också

människor. Show om svensk

mentalitet av och med

Fredrik Lindström. Storsjöteatern.

20.00

DANS. Date spelar. Furuparken.

21.00

Lördag 24 nov

DAMBASKET. Jämtland -Norrköping

Dolphins. Sporthallen.

15.00

25

LOPPIS. Böcker, kläder, textil,

och annat smått och gott.

Frälsningsarmén. 11-14

JULFÖRSÄLJNING. Med brödförsäljning,

lotter, sång och

musik. Frälsningsarmén.

14.00

KONSERT. Med Moneybrother

och Florence Valentin.

O´Learys.

Novemberfest

SE BILAGAN


26

HUMOR

SATIR

&

”Medborgare vill

döpa Stora Torget

till Göteplatsen”

Protokoll fört vid möte med Torgkommittén

16 oktober 2007.

Göte berättade att det kommit in 102

medborgarförslag om att Stora Torget ska

§1Ordf.

döpas om till Göteplatsen. Om kommittén

bifaller förslaget blir det gratisfi ka på Törners.

(mp) lanserade idén att man ska

placera vändkors i alla hörn och ta

§2Cello

betalt av alla som beträder torget. Det är

ju kommunen som betalat kalaset. Varför ska man

låta folk snylta och gratis skita ned stenplattorna?

(m) sade sig principiellt inte

ha något emot gropar i marken, men

§3Jazzanders

menade att nu när Berlinmuren fallit så

ska vi inte i Östersund satsa på ett Murénförslag.

(Sekreteraren: Oöversättbar ordlek.)

ville lyfta hela diskussionen och

förslog lunch uppe i Termosen. Kommit-

§4Konrad

tén enades om det och överlät åt undertecknad

att inhämta resplaner för torgstudier i

Moskva, Leeds och Las Vegas.

Dag som ovan

Kommunsekreterare

HiFi · Hembio · Bilstereo

Butiken för dig som

värdesätter personlig

service och ställer

krav på din fritidssysselsättning.

Vi marknadsför

utvalda produkterfrån

de ledande

tillverkarna.

Norra Gröngatan 7, Östersund.

Tel 063-13 30 88 www.jamtljud.se

info@jamtljud.se

AKTUELL

Berit Svenningson. Jämtlands bluesigaste kvinna gillar inte att bluesfestivalen har flyttats från centrala staden till Folkets

hus. Men det är klart att hon hoppas det blir bra kvällar med massor med folk. Foto: Gunnel Edvardsson

– Blues, det är något

jag har i kroppen. Jämt.

Vad betyder blues för

dig?

– Herregud vilken

svår fråga. Jag har alltid

tyckt om blues, jag gillar

takten och känslan. I alla

fall när det är den typ av

medryckande blues som

vi spelar, med lite funk,

soul och tunggung. Blues

är ett slags uttrycksmedel

för vad jag känner. Sedan

tycker jag att det ofta är

häftiga texter. Det handlar

om hat, kärlek, otrohet,

ja, om själva livet.

Det är liksom inget smet,

utan det är som det är….

Jag kan inte spela, men

förmedla text och toner,

som jag förhoppningsvis

kan beröra människor

med.

Men har blues inte lite

med årstiden att göra.

Oktober och november

NAMN: Berit Svenningson

YRKE: Undersköterska,

lokalvårdare och sångerska.

ÅLDER: 48 år

AKTUELL: Spelar med

sitt band på Östersunds

bluesfestival som pågår

på Folkets hus den 26-27

oktober. Berits konsert är

fredag den 26.

är riktiga bluesmånader.

Midsommartiden är det

inte, eller?

– Njae, hos mig fi nns bluesen

alltid. Det är något

jag har i kroppen jämt, så

känns det. Kanske man

har det i blodet, Jag brukar

sjunga i kyrkor också,

på bröllop och begravningar.

Men jag kan inte

sjunga vad som helst, jag

måste känna för det. Det

är svårt att förklara.

Schlager har ju blivit

populärt...

– Nej, det är inget för

mig. Det fi nns säkert bra

låtar, men jag lyssnar

inte på schlager. Däremot

tycker jag om att sjunga

Cornelis Wreeswijks

låtar, han har mycket

blues i sig.

Vad gör du när du inte

sjunger?

– Då sjunger jag. Faktiskt.

Jag sjunger jämt.

Här i huset hos oss är det

alltid massor av musik

och jag lyssnar också

mycket på musik. Men

jag gillar att skriva också.

Jag har en egen blogg och

så vill jag göra en barnbok.

Jag har skrivit ett

kapitel och vill försöka

varva ned och skriva

mera. Annars städar

jag, jag gillar blommor

och trädgård har alltid

mycket att göra.

Vad förväntar du dig av

bluesfestivalen?

– Jag tycker det är trist

att de fl yttat till Folkets

hus. Det hörde till att gå

runt på olika ställen och

lyssna, träffa folk och ja,

jag tyckte det var lite av

charmen med att ha den

inne i staden. Men det är

bara att hoppas att det

blir bra nu också. Jag

hoppas det blir en mysig

kväll och det kommer

massor med folk.

Finns det något som du

inte tänker missa?

– Ja, det är två tjejer jag

är nyfi ken på; amerikanskan

Kelly Rucker och

fi nskan Erja Lyytinen.

GUNNEL EDVARDDSSON


CHEFREDAKTÖR

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

SÄLJARE/VD

Henrik

Sekander

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

SÄLJARE

Pär

Åhlén

063 – 13 49 49

070 - 562 51 15

par@100procentostersund.se

NÄSTA TIDNING delas ut 24 nov. och är aktuell till den 16 dec. BOKA din annons SENAST 16 nov.


Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

UPPLAGA:

41 000

i Östersunds kommun

TILL SIST: Man visas in i ett rum

så sterilt att sekunderna slutat föröka sig

Den här gången ska det

handla om hälsoundersökningar.

Vem darrar

inte inför denna företeelse?

Men på Östersunds sjukhus

har de en väldigt effektiv metod

för att få patienten att slappna av.

NÄR MAN sitter i väntrummet och

stirrar längs den avgrundsdjupa

korridoren så spelas den mest välrepeterade

dörrsmällarfars upp

inför ens ögon. Ut genom en dörr

rusar en doktor, efter kommer

en sköterska med ett urinprov

och de skyndar sig in i en sal ur

vilken en undersköterska rusar

med ett blodprov till föregående

dörr och i bakgrunden upprepas

samma sak om och om igen.

Stefan och Krister skulle inte

kunna göra det bättre. Det är

faktiskt så underhållande att man

glömmer bort tiden, och när en

stressad sköterska undrar vad

man gör där inser man att det

Gör som många andra.

Kontakta oss du också.

gått tjugo minuter sedan man

borde ha ropats in.

TILL SLUT visas man i ett rum

som är så sterilt att till och med

sekunderna slutat föröka sig. Om

papperslakanen kunnat tala så

skulle de ha berättat om tusen

och åter tusen nervösa sammanbrott

i väntan på läkaren.

Och till slut kommer han.

Det fi nns ingen yrkesgrupp

i världen, förutom läkare, som

klarar av att knacka på en dörr,

läsa en journal och ta ointresserat

i hand på en och samma gång.

Och det enda jag kunde tänka på

var de läkarstudenter jag råkade

bevittna en gång på ett studenthak

vars livsmåtto var: armen i

vinkel.

HÄLSOUNDERSÖKNINGEN börjar

alltid med en utfrågning, där man

tvingas redogöra för sina alkoholvanor,

motionsvanor och vad man

Få saker ökar värdet på ditt hus som att byta fönster. Vi kommer till

dig, mäter upp på plats och hjälper dig att välja fönstertyp ur Sveriges

bredaste sortiment av installerade fönster. Du får prisförslag och

garanti på allt. Ring oss, så gör vi ett kostnadsfritt hembesök!

Ring Curt Forslund: 063 - 77 87 70

Läs mer på www.fonsterinstallatoren.se

brukar äta. Sedan stirrar läkaren

på ett papper, kliar sig i skägget

och säger: ¨Tja, det här var ju

positivt.¨

¨Vadå?¨, frågar man hoppfullt

och läkaren håller upp pappret.

¨Det är ett kondylomtest.¨

Innan hjärtrytmen åter stabiliserats

har läkaren förklarat bort

att testet inte var mitt, utan det är

bara något han har burit runt på

en tid.

¨Nu kan vi börja undersökningen!¨,

säger han och slår ihop

händerna.

HAN LYSSNAR på hjärtat och ber

mig hosta, kontrollerar synen och

upptäcker att den inte är riktigt

hundra procent.

Men tack vare att hörselprovet

var perfekt så såg han mellan

fi ngrarna med synprovet.

Undersökningen fortsätter och

han grymtar till: ¨Det är som om

det saknas något här¨, säger han

och jag berättar glatt om mitt

nya superrengörande duschmunstycke.

¨Fascinerande¨, svarar han

och kan till slut konstatera att de

enda skavanker han kunde hitta

var ett lite för högt blodtryck.

Jag förklarar att det bara kommer

periodvis – och bara när jag

får ett kuvert med sorgkanter

som kallar mig till en ny hälsoundersökning.

Johan

Hemmingsson

Här installerar vi

nya fönster

på Skidbacksvägen i Östersund

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!