Första läkemedlet som motverkar för tidig utlösning ... - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

Första läkemedlet som motverkar för tidig utlösning ... - Mynewsdesk

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, Sverige, 10 februari 2009

Första läkemedlet som motverkar för tidig

utlösning har godkänts i Sverige

För allra första gången är det nu möjligt att behandla män med för tidig

utlösning med hjälp av ett nytt läkemedel i tablettform. Sverige och Finland

är de första länderna som godkänt PRILIGY (dapoxetine) för försäljning

och inom kort väntar ytterligare fem europeiska länder på ett godkännande.

Många män lider av att de får för tidig utlösning, så kallad prematur ejakulation. Det

innebär att de får utlösning inom en minut, ofta inom 30 sekunder, efter samlagets

början. En del män får utlösning redan under förspelet. Tidigare har det saknats effektiv

läkemedelsbehandling för dessa män, vilket inneburit problem både för männen och

deras partners och för läkarna som inte haft någon behandling att erbjuda.

Godkännandet av Priligy idag innebär att det nu blir möjligt att ge män i åldern 18-64 år

en tablett som kan bidra till att de kan genomföra ett samlag utan att få utlösning direkt.

Det är bra att vi äntligen kan erbjuda en medicinsk behandling som är

skräddarsydd för behandling av män som lider av prematur ejakulation. Den

tidigare avsaknaden av en speciellt utprovad medicinsk behandling har gjort att

de flesta män med detta problem lämnats med sitt lidande och kunskapen om

detta tillstånd är låg och sällan föremål för medicinsk eller psykiatrisk bedömning,

säger Stefan Arver, överläkare, docent och verksamhetschef vid Andrologiskt

Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.


PRESSMEDDELANDE

Stockholm, Sverige, 10 februari 2009

Största kliniska prövningsprogrammet

Priligy är en unik, korttidsverkande, selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Läkemedlet har särskilt utvecklats för att män ska kunna ta tabletten vid behov, en till tre

timmar före samlag [2]. Totalt har drygt 6 000 män med prematur ejakulation och deras

partners deltagit i fem randomiserade, placebokontrollerade fas tre studier. Det kliniska

prövningsprogrammet är det största och mest omfattande som hitintills har genomförts

för en medicinsk behandling av för tidig utlösning [1-3]. Sju europeiska länder har fått en

så kallat positive opinion och väntar nu på ett slutgiltigt godkännande av Priligy. Utöver

Sverige är det även Österrike, Finland, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal som har

ansökt om att få marknadsföra Priligy. Under våren kommer Priligy troligtvis att finnas

tillgängligt för förskrivning i Sverige.

-----------------------------

Fakta om prematur ejakulation (för tidig utlösning)

För tidig utlösning är ett ganska vanligt problem. Beroende på metod och kriterier vid

utvärdering varierar statistiken över hur många som är drabbade, men mellan 4-30

procent [4] anses lida av prematur ejakulation enligt internationell statistik.

Folkhälsoinstitutets sexualvaneundersökning "SEX I SVERIGE – om sexuallivet i

Sverige 1996", är den största undersökningen inom detta område i Sverige. Den visar att

för tidig utlösning är den största sexuella oförmågan hos män och sju procent uppges

lida av detta problem.

Problemet med för tidig utlösning kan uppstå såväl vid sexdebuten som senare i livet.

De tre huvudkomponenterna som bidrar till att mannen drabbas av prematur ejakulation

är att han har tidig sädestömning, att han inte kan kontrollera sin utlösning samt

psykiska faktorer såsom stress och prestationsångest. En kombination av fysiologiska

och psykosociala faktorer påverkar troligtvis utlösningen [8, 9]. Den fysiska processen i

samband med utlösningen är den samma oavsett om mannen har för tidig utlösning eller

ej, skillnaden är att de män som lider av prematur ejakulation får utlösningen mycket

snabbare och de har mindre kontroll över när det sker [6]. Undersökningar visar att

signalsubstansen serotonin spelar en viktig roll när det gäller hur länge mannen kan

hålla tillbaka sädestömningen [8-10].

Prematur ejakulation definieras av International Society of Sexual Medicine (ISSM) som

“en manlig sexuell dysfunktion som utmärks av att sädestömningen alltid eller nästan

alltid sker inom en minut efter vaginal penetration samt oförmåga att fördröja

sädestömningen under alla eller merparten av alla samlag vilket medför negativa

konsekvenser i form av till exempel oro, irritation, frustration och/eller avståndstagande

till sexuell intimitet” [5]. Till skillnad mot potensproblem som främst drabbar äldre män

förekommer prematur ejakulation i lika stor utsträckning i alla åldersgrupper [6].

Troligtvis är prematur ejakulation dessutom ett vanligare problem än potensproblem [6,

7].


PRESSMEDDELANDE

Stockholm, Sverige, 10 februari 2009

Fakta om Priligy (dapoxetine)

År 2001 inlicensierade ALZA Corporation, en forskningsorganisation inom Johnson &

Johnson, dapoxetine från PPD-GenuPro. Företaget fick därmed exklusiva,

världsomspännande rättigheter att utveckla och marknadsföra läkemedel inom det

urogenitala området, vilket även inkluderar prematur ejakulation. Det kliniska

prövningsprogrammet för Priligy genomfördes av Johnson & Johnson Pharmaceutical

Research and Development. Läkemedlet kommer att marknadsföras av Janssen-Cilag.

Referenser

1. Buvat, J., et al., Abstracts of the Sexual Medicine Society of North America, SMSNA, 2007 Winter

Meeting. December 6-9, 2007. Chicago, Illinois. Patient-reported Treatment Benefit of Dapoxetine

for the Treatment of Premature Ejaculation in 22 Countries. J Sex Med 2008. 5(Suppl 1): p. 4-41.

2. Pryor, J.L., et al., Efficacy and tolerability of dapoxetine in treatment of premature ejaculation: an

integrated analysis of two double-blind, randomised controlled trials. Lancet, 2006. 368(9539): p.

929-37.

3. McMahon, C., et al., Abstract of the joint congresses of the European and International Societies of

Sexual Medicine December 7–11 2008, Brussels, Belgium. Efficacy and Safety of Dapoxetine for

Premature Ejaculation: Integrated Analysis of 5 Phase 3 Trials. J Sex Med, 2009. in press

4. Grenier, G. and E.S. Byers, The relationships among ejaculatory control, ejaculatory latency, and

attempts to prolong heterosexual intercourse. Arch Sex Behav, 1997. 26(1): p. 27-47.

5. McMahon, C.G., et al., An evidence-based definition of lifelong premature ejaculation: report of the

International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature

Ejaculation. BJU Int, 2008

6. Porst, H., et al., The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey: prevalence,

comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol, 2007. 51(3): p. 816-23; discussion 824.

7. Laumann, E.O., A. Paik, and R.C. Rosen, Sexual dysfunction in the United States: prevalence and

predictors. Jama, 1999. 281(6): p. 537-44.

8. Donatucci, C.F., Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation. J Sex Med,

2006. 3 Suppl 4: p. 303-8.

9. Wolters, J.P. and W.J. Hellstrom, Current concepts in ejaculatory dysfunction. Rev Urol, 2006. 8

(Suppl 4): p. S18-25.

10. Palmer, N.R. and B.G. Stuckey, Premature ejaculation: a clinical update. Med J Aust, 2008.

188(11): p. 662-6.

För mer information vänligen kontakta:

Katarina Hamnström

Medicinsk Direktör 08-6265095

Anna Käll

Public Affairs Manager 08-6265029

Janssen-Cilag är en del av Johnson & Johnson-koncernen. Janssen-Cilag-företagen verkar i praktiskt taget

alla länder i världen och är aktiva inom en rad terapeutiska områden som bl a neurologi, onkologi, psykiatri

och smärta. Fler än 6 000 medarbetare inom Janssen-Cilag i Europa utvecklar och marknadsför innovativa

läkemedel av hög kvalitet. För mer information: www.janssen-cilag.com.

More magazines by this user
Similar magazines