UPPTÄCK GLAS I FASAD

sggs.com

UPPTÄCK GLAS I FASAD

UPPTÄCK GLAS I FASAD


Projektnamn: The National Grand Theatre

Ort: Bejing

Glastyper: SGG DIAMANT och SGG STADIP

Arkitekt: Paul Andreu architecte paris

Fotograf: Yang Chao Ying


Ett estetiskt verktyg

Glasets färg, spegling, ljustransmission och tjocklek är några av de egenskaper som påverkar

glasfasadens utseende. Våra glaslösningar ger dig estetiska möjligheter och flera funktioner.

Glaslösningar

Glaskonstruktioner utformas utifrån tekniska krav och estetiska värden. Fönster- och dörrsystem

påverkar valet av lösning. Fasadsystemets konstruktion, infästningsdetaljer och indelning utgör en

stor del av helhetsintrycket. Glaset kan vara mekaniskt infäst i ramar, med clips eller bultar, eller

limmat i structural glazing. Vårt breda sortiment och våra kunskaper kring hjälper dig att utforma

glaslösningar för din arkitektur.

Din glaspartner

Vår roll på marknaden är att fungera som din glaspartner i byggprocessen. Slå en signal till oss när

du vill diskutera materialfrågor. Du är också välkommen att skicka dina frågor

till våra glasrådgivare: glasbesked@saint-gobain.com

Våra produkter ska ses i sitt sammanhang. Vi har samlat ett antal

projekt vi tycker är goda exempel på glasarkitektur. Vi hoppas att

de ska inspirera och ge nya idéer kring glas i arkitektur och miljö.


Projektnamn: Beridarebanan

Ort: Stockholm

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 154 och SGG PLANITHERM ULTRA

Arkitekt: Reflex Arkitekter AB


SGG CLIMAPLUS, SGG CLIMATOP

SPARA ENERGI

Kombinera efter dina behov

Isolerglas eller förseglade rutor är beteckningen för 2- eller 3-glas-

konstruktioner som lagts samman med distansprofil och gas mellan

glasen. Alla Saint-Gobains isolerglas är dubbelförseglade. Flertalet

isolerglas är i dag multifunktionella, ett flertal olika egenskaper

har kombinerats i samma isolerglas.

Våra isolerglas har namn efter uppbyggnad:

SGG CLIMALIT är en 2-glas isolerruta med vanligt floatglas

SGG CLIMAPLUS är en 2-glas isolerruta med ett lågemissivt glas

SGG CLIMATOP är en 3-glas isolerruta med ett eller två lågemissiva glas.

Behåll värmen inomhus. Välj energisparglas med varm kant.

Rätt isolerglaskonstruktion. Genom att kombinera glas, med rätt distansprofil och gasfyllning kan

man uppnå mycket goda U-värden. Våra 2-glaskombinationer ger U g -värden ned till 0,9 W/m 2 K och

våra 3-glaskombinationer ger U g -värden ned till 0,4 W/m 2 K.

Distansprofil VK. Till alla glaskombinationer rekommenderar vi SGG SWISSPACER V/TPS som distansprofil.

SGG SWISSPACER V/TPS förbättrar konstruktionens totala U-värde samtidigt som yttemperaturen

ökar i randzonen. Tillsammans med rätt gasfyllning når vi på detta sätt lägre U-värden.

Den nya generationens energisparglas SGG PLANITHERM ONE/MAX/ULTRA har mycket låga U-värden

och neutral färgåtergivning.

Avsevärt minskade värmeförluster ger lägre uppvärmningskostnader och inte minst en byggnad med

varsammare miljöpåverkan. Jämnare värmefördelning i rummet ger ökad komfort.

Våra energisparglas kan kombineras med funktionsglas för solskydd, ljudreduktion, smutsavvisning,

brandskydd och design.

BRA BÄTTRE BÄST

SGG CLIMAPLUS ULTRA N

Argon 1,1 W/m 2 K

SGG CLIMAPLUS ULTRA N

Krypton 1,0 W/m 2 K

SGG CLIMAPLUS ONE

Argon 1,0 W/m 2 K

SGG CLIMAPLUS ONE

Krypton 0,9 W/m 2 K

SGG CLIMATOP2 ONE

Argon 0,6 W/m 2 K

SGG CLIMATOP2 ONE

Krypton 0,4 W/m 2 K


Projektnamn: Uppsala Konsert & Kongresshus

Ort: Uppsala

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN, SGG PLANITHERM ULTRA DIAMANT, SGG STADIP DIAMANT

Arkitekt: Henning Larsen Architects


SOLSKYDDSGLAS

SPARA ENERGI

Projektnamn: Bonnierhuset Ort: Stockholm Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 178 Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor

Minska insläppet av solenergi med solskyddsglas

SGG COOL-LITE SKN är ett solskydds- och energisparglas med mycket hög ljustransmission, låg

ljusreflektion och låg solfaktor. Glaset används endast som ytterglas i isolerglas. För att nå låga

u-värden kan solskyddsglasen kombineras med något av SGG PLANITHERM-glasen, ULTRA/MAX/ONE

i treglaskonstruktioner.

Glastypen reducerar tillförseln av solvärme och förebygger kallras. Den har hög ljustransmission

och är färgneutralt. Den låga ljusreflektionen gör glaset extra lämpligt när man önskar god insyn

eller vill undvika besvärande reflexer.

Genomfärgat solskyddsglas SGG PARSOL används när man vill undvika de ljusreflektioner som uppstår

från några av de belagda solskyddsglasen. Solvärmen reduceras genom absorption. Ökad glastjocklek

innebär ökad absorption och mörkare färgnyans. SGG PARSOL används både som solskyddsglas och

inredningsglas.

SGG ANTELIO är ett belagt solvärmereflekterande glas. Olika varianter av glaset gör att man kan välja

grad av solvärmedämpning och hur det inkommande ljuset ska upplevas. Glaset kan användas som

enkelglas och som ingående i isolerglas.

SGG COOL-LITE CLASSIC är en serie mjukbelagda solavskärmande glas utan lågemissiva egenskaper.

BRA BÄTTRE BÄST

SGG CLIMAPLUS SKN 174

g-faktor 0,41

SGG CLIMAPLUS SKN 165

g-faktor 0,32

SGG CLIMAPLUS SKN 154

g-faktor 0,27


Projektnamn: Dramatiska Institutet

Ort: Stockholm

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 165B, SGG STADIP SILENCE

Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB


SGG CLIMAPLUS/CLIMATOP SILENCE, SGG STADIP SILENCE

FÖRBÄTTRA LJUDKLIMATET

Komfort med ljudreducerande glas

SGG STADIP SILENCE är ett laminerat glas med en ljudreducerande folie. SGG CLIMAPLUS SILENCE /

SGG CLIMATOP SILENCE är en serie speciellt uppbyggda 2-glas/3-glas isolerrutor som möter kraven

på hög ljudreduktion. Beroende på ljudreduceringskrav ingår ett eller två SGG STADIP SILENCE i

glaskonstruktionen. Våra konstruktioner möjliggör ljudreduktion från 36 till 51 dB (R w -värde).

Ljudkrav. Vårt sortiment omfattar ett stort antal ljudreducerande glas och det är viktigt att veta

vilken typ av ljud som ska utestängas. En dörr till ett konferensrum ska hindra att samtalen kan

höras ut men också dämpa störande ljud från korridoren.

Helheten är avgörande för ett gott resultat. Dämpningsvärden för våra ljudreducerande glas

gäller endast glasen och förutsätter korrekt montering. Som projektör bör man ställa krav på

konstruktionens totala ljudreducerande förmåga.

Kombinationer. SGG CLIMAPLUS/CLIMATOP SILENCE kan byggas upp så att de flesta krav tillgodoses,

oavsett om det gäller brand, solavskärmning, lågt U-värde eller inbrottsskydd.

BRA

SGG STADIP SILENCE® ES 8/37

R w = 37 dB

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 30/40

R w = 40 dB

SGG CLIMATOP® SILENCE TS 41/38

R w = 38 dB

BÄTTRE

SGG STADIP SILENCE® ES 10/38

R w = 38 dB

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 36/44

R w = 44 dB

SGG CLIMATOP® SILENCE TS 44/45

R w = 45 dB

BÄST

SGG STADIP SILENCE® ES 15/40

R w = 40 dB

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 50/51

R w = 51 dB

SGG CLIMATOP® SILENCE TS 51/50

R w = 50 dB


Projektnamn: Bundeskanzleramt

Ort: Berlin

Glastyper: SGG CLIMAPLUS, SGG DIAMANT, SGG STADIP PROTECT

Arkitekt: Axel Schultes Architecten

Fotograf: Esch


SGG CLIMAPLUS PROTECT, SGG CLIMAPLUS SAFE

TRYGGA GLASLÖSNINGAR

Skydd och säkerhet

Skyddsglas är laminerade glas uppbyggda för att klara respektive skyddsklass som t.ex. inbrottshämmande

glas, glas för skydd mot explosion och skotthämmande glas. Om laminerat glas ska

ingå i isolerglaset, bör detta om möjligt placeras på glasets ”varmsida” för att ge optimalt skydd.

SGG CLIMAPLUS PROTECT är ett isolerglas som innehåller skyddsglas.

SGG STADIP PROTECT är ett skyddsglas, d.v.s. det kan ge skydd mot vandalism, inbrott, rymning,

beskjutning och explosioner. Glaset är ett flerskikts lamellglas och uppbyggnaden varierar

med skyddsfunktionen.

För skydd mot UV-strålning används laminerat glas. Glas som skyddar mot röntgenstrålning

har en extra hög halt av bly. För att hindra elektromagnetisk strålning används glas

med ett mycket tunt metallnät, som minimerar strålningen.

Säkerhetsglas är ett härdat eller 2-skikts laminerat glas, som uppfyller personsäkerhetskrav.

Om laminerat glas ingår i isolerglaset, bör detta om möjligt placeras på glasets ”varmsida” för

att optimalt skydd ska erhållas.

SGG CLIMAPLUS SAFE är ett isolerglas som innehåller säkerhetsglas.

SGG SECURIT är ett härdat säkerhetsglas som är 5 gånger starkare än vanligt glas. Glaset uppfyller

kraven för högsta personsäkerhetsklass 1(C)1.

SGG STADIP är ett laminerat säkerhetsglas som används i fönster, dörrar, mellanväggar och tak för

att ge god personsäkerhet. Glaset uppfyller kraven för högsta personsäkerhetsklass 1(B)1.


Projektnamn: Peder Skrivare Skola

Placering: Varberg

Glastyper: SGG CLIMAPLUS DESIGN med SGG STADIP COLOR

Arkitekt: ABAKO arkitektkontor AB

Fotograf: Hans L Bonnevier


Projektnamn: Netherlands Institute for Sound and Vision

Placering: Hilversum, Nederländerna

Glastyper: SGG CREA-LITE

Arkitekt: Neutelings Riedijk Architects

Fotograf: Marc Detiffe

SGG CLIMAPLUS DESIGN, DESIGNGLAS

MÖNSTER OCH FÄRG

Starka karaktärer.

Interiör med SGG STADIP COLOR

Grafiska mönster, ornament, färger i glas skapas med flera olika metoder. Vi har ett brett sortiment

av designglas. Från starka, iögonfallande accenter till subtila skiftningar och mönster. Begreppet

Designglas omfattar en stor mängd glastyper som har någon form av dekorativ funktion.

I fasadens isolerglas ger designglasen även spännande interiörer.

SGG CLIMAPLUS DESIGN är ett isolerglas som innehåller en av nedanstående glastyper:

SGG MASTERGLASS / SGG DECORGLASS /SGG OPALIT EVOLUTION /SGG SERALIT / SGG STADIP COLOR.

Färgat glas. SGG STADIP COLOR, färgsätts genom laminering av färgade folier mellan glasen och ger

helt genomsiktliga glas. SGG PARSOL är ett genomfärgat glas som färgas i glasframställningen. Glaset

är genomsiktligt. SGG EMALIT EVOLUTION är ett emaljbelagt glas, främst avsett som bröstningsglas

i glasfasader. Kan levereras i ett mycket stort antal färgvarianter.

Glas för grafiska mönster, text och bilder. Screentryck används när glaset ska ha både färg och

mönster. Trycket bränns in i glasytan i samband med härdningen (SGG SERALIT). Beroende av tryckets

grafiska utformning kan olika grader av insynsskydd uppnås. Bilder i hög kvalitet kan tryckas på folien

i ett laminerat glas (SGG STADIP IMAGE).

Ornamentglas. Glas kan även förses ett mönster redan i tillverkningen. Det varma glaset passerar

då mellan valsar med mönster av varierande djup.

Etsat glas. SGG SATINOVO är ett etsat glas. Glaset släpper igenom dagsljuset men hindrar insyn.

SGG CREA-LITE är två typer av konstglas, som kan användas både interiört och exteriört, som enkelglas

eller i isolerglas. SGG CREA-LITE tillverkas endast mot order. Tillverkningsprocessen gör det möjligt att

skapa med stor frihet i mönster, färg och transparens.


Projektnamn: Skuespilhuset

Ort: Köpenhamn

Glastyper: SGG CONTRAFLAM LITE, SGG CONTRAFLAM och SGG SWISSFLAM

Arkitekt: Boje Lundgaard og Lene Tranberg


SGG CLIMAPLUS FIRE, BRANDSKYDDSGLAS

BRANDSKYDDSGLAS

Klart, brandavskiljande glas ger extra tid

SGG CLIMAPLUS FIRE är ett isolerglas som innehåller brandavskiljande produkt och lågemissivt glas.

Används oftast i fasadsammanhang, men kan också användas interiört för ökad ljudreduktion.

Beroende av brandskyddsklass finns fyra typer av brandskyddsglas:

SGG PYROSWISS används för montering i stålkonstruktioner i brandskyddsklass E.

SGG CONTRAFLAM LITE uppfyller kraven för brandskyddsklass E 60, EW 60 och EI 15.

SGG CONTRAFLAM och SGG SWISSFLAM uppfyller kraven för brandskyddsklass EI.

De tre sistnämnda är glaskonstruktioner med innesluten, värmestoppande gel.

Personsäkerhetssklass:

SGG PYROSWISS uppfyller klass 1(C)1,

SGG SWISSFLAM uppfyller klass 1(B)1

SGG CONTRAFLAM LITE/ SGG CONTRAFLAM uppfyller både klass 1(C)1 och 1(B)1.

Brandglasningssystem med minimala fogar skapar nya interiörer. SGG CONTRAFLAM STRUCTURE

är ett brandskyddande glasningssystem där silikonfog ersätter traditionella profiler. Tester har visat

att CONTRAFLAM-glasen även i mycket stora format kan limmas i de vertikala skarvarna och ändå

uppfylla kraven i EI-klass. Glasen är något tjockare eftersom silikonsträngen inte ger samma stadga

som en konventionell profil.

CE-märkning. Samtliga brandskyddsglas från Saint-Gobain Emmaboda Glas är CE-märkta.


Projektnamn: Beijing Botanical Garden

Ort: Beijing

Glastyper: SGG Diamant

Arkitekt: Zhang Yu – Institute Architectural Design&Research

Fotograf: Yang Chao Ying


Grundglas

SGG DIAMANT – SÅ NÄRA NATURLIGT LJUS SOM MÖJLIGT

EXTRA KLART GLAS

Extra klart glas ger fri sikt, så långt ögat når.

I inredning och dekoration är SGG DIAMANT ett utmärkt grundglas

för screentryck (SGG SERALIT), till skiljeväggar, dörrar, duschkabiner,

inglasade uterum, golv eller som isolerglas.

Glaset är även mycket uppskattat vid framställning av möbler,

skulpturer och lampor av tjockt glas.

SGG DIAMANT är grundglas för det reflexfria lamellglaset

SGG VISION-LITE PLUS, som i skyltfönster och montrar skyddar

exklusiva föremål och visar dem med korrekt färgåtergivning.

Tack vare sin mycket höga transmission i våglängdsområdet för

UV-strålning lämpar sig SGG DIAMANT utmärkt för bland annat

glasskydd i högsensitiv medicinsk mätutrustning, fotokopieringsapparater,

solfångare och solvärmeanläggningar samt för glasrutor

i akvarier och i djurparker.

Glaset i SGG DIAMANT är så neutralt att genomsiktligheten blir helt perfekt – även när det handlar

om stora glaspartier i flera skikt. Naturligt ljus når ofiltrerat in i alla delar av rummet. Glaset låter

exklusiv inredning och unika utställningsföremål komma till sin rätt. Den höga energitransmissionen

är ytterligare en fördel – glaset passar överallt där solenergin utnyttjas. Hög transmissionen av

UV-strålning ger också en god miljö för växter.

Glaset passar för en mängd användningsområden där det krävs hög transparens och optisk briljans.

Det ofärgade floatglaset har mycket låg halt av järnoxid vilket innebär att ljustransmissionen blir

mycket hög och den egna färgen obetydlig – något som aldrig går att uppnå med ett vanligt floatglas.

Glasets ljudabsorberande och mekaniska egenskaper är identiska med dem i SGG PLANILUX.

SGG DIAMANT kan ligga till grund för en lång rad transformerade produkter: Som lamellglas

rekommenderar vi SGG STADIP eller SGG STADIP PROTECT. SGG DIAMANT används vid tillverkningen

av det reflexfria glaset SGG VISION-LITE PLUS. På grund av att den egna färgen är obetydlig och

ljustransmissionen hög lämpar sig SGG DIAMANT även bra för framställning av mycket tjockt

lamellglas. SGG EMALIT DIAMANT, emaljerat glas, är utmärkt för inom- och utomhusbruk.


Projektnamn: Universitetssjukhuset

Ort: Linköping

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 178 med SGG BIOCLEAN

Arkitekt: Carlstedts Arkitekter i Linköping

Fotograf: Hans L Bonnevier


SGG CLIMAPLUS CLEAN, SGG BIOCLEAN

SMUTSAVVISANDE GLAS

UV-ljus och regn håller glasen rena längre

För fasader, fönster och glastak finns det idag glas som rengörs med hjälp av UV-strålning och regn.

Den speciella beläggningen på SGG BIOCLEAN, som ingår som ytterglas i SGG CLIMAPLUS CLEAN,

aktiveras av UV-strålningen, smutsen lossnar och regn som träffar glaset sköljer sedan bort smutsen.

Glaslösningen minskar behovet av fönsterputsning men innebär inte att glasen aldrig behöver putsas.

SGG CLIMAPLUS CLEAN är ett isolerglas med SGG BIOCLEAN som ytterglas och ett lågemissivt glas,

exempelvis SGG PLANITHERM ULTRA som innerglas för att uppnå en smutsavvisande fasad samtidigt

som U-värdet är lågt för eliminering av kallras. Solskyddsglasen SGG COOL-LITE SKN finns även med

SGG BIOCLEAN som yttre beläggning för kombinationen av solskydd och smutsavvisning.

SGG BIOCLEAN används till fönster, glastak, uterum, takfönster, fasader, butiksrutor, atriumgårdar,

reklamtavlor och väderskydd, bullerskydd eller bullerskärmar längs vägar. Glaset ger många fördelar,

det behöver inte putsas lika ofta och är lättare att rengöra. Det blir lättare att se ut genom glaset när

det regnar och en minskad användning av rengöringsmedel skonar naturen.

En vanligt glas för glastak och uterum är SGG COOL-LITE ST 150 med SGG BIOCLEAN, ett smutsavvisande


Projektnamn: Konsert- och operahuset

Ort: Hämeenlinna, Finland

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 172, SGG EGLAS

Arkitekt: Mäki-Jyllilä


SGG PRIVA-LITE, SGG EGLAS

ELSTYRDA FUNKTIONER

Ökad valfrihet med flera användningsområden

Interiör med SGG PRIVA-LITE, glas med elektriskt styrt insynskydd.

SGG PRIVA-LITE är ett tekniskt avancerat glas som erbjuder helt nya möjligheter i både fasad och interiör.

Möjligheten att alternera mellan genomsiktlighet och insynsskydd ger produkten unika fördelar

där säkerhet och sekretess har hög prioritet. Det gäller t.ex. sjukhusmiljöer, myndigheter och konferensanläggningar.

Den mjölkfärgade ytan lämpar sig mycket bra för projicering av bilder. Detta gör

SGG PRIVA-LITE till en högintressant applikation för kommersiella och samhällsinformativa budskap.

SGG PRIVA-LITE är ett laminerat glas som med hjälp av elektricitet kan ändras från genomsikligt glas

till insynsskyddande glas. Med strömmen tillslagen ser SGG PRIVA-LITE ut som vanligt glas och när man

bryter strömmen blir glaset mjölkfärgat och ljusdiffuserande. Detta insynsskydd uppnås med hjälp

av flytande kristaller mellan plastfolierna i glaset.

SGG EGLAS är ett eluppvärmt isolerglas som används i glasfasader, glastak och fönsterpartier som

kallras- och kondensskydd. Glaset kan också vara ett komplement till annat uppvärmningssystem.

SGG EGLAS har framförallt i de nordiska länderna blivit känt för sina unika komfortegenskaper, både

vid nybyggnation och i renoveringssammanhang. Vanliga användningsområden är kontor, restauranger,

simhallar, sjukhus, laboratorier, bostäder, burspråk och vinterträdgårdar. Utrymmen som

tidigare enbart användes under sommarhalvåret förvandlas till boyta året om. SGG EGLAS kan även

användas för snösmältning på glastak.

Liknande teknik används i flera av våra glas. SGG MIRALITE THERMO är ett eluppvärmt spegelglas för

att förhindra kondens på glaset. SGG THERMOVIT ELEGANCE är ett härdat, eluppvärmt glas med kapaciteten

att användas både som ”osynligt” värmeelement framför glaspartier eller som handdukstork

i badrum.


Projektnamn: Sida/Naturvårdsverket

Ort: Stockholm

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 165 DIAMANT, SGG PLANITHERM ULTRA,

screentryckt SGG COOL-LITE SKN 165 DIAMANT, SGG COOL-LITE SKN 154

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB


GLAS SOM FASADBEKLÄDNAD

FÄRG OCH KOMPOSITION

Hitta rätt balans

Glas är genom sina speciella egenskaper ett utmärkt skivmaterial för fasadbeklädnad. Det finns flera

lösningar för hur transparenta glas och opaka glas i kombination skapar spännande fasadlösningar.

SGG EMALIT EVOLUTION är ett emaljbelagt glas, främst avsett som bröstningsglas i glasfasader.

Kan levereras i ett mycket stort antal färgvarianter, med ett flertal kombinationsmöjligheter som

följd. Normalt monteras glaset med den emaljbelagda sidan inåt, vilket ger en viss speglande effekt.

SGG EMALIT EVOLUTION är ett termiskt härdat glas med emaljbeläggning.

Förutom de 40 standardfärgerna, kan SGG EMALIT EVOLUTION levereras i de flesta NCS-färger.

För bäst kontroll av färgåtergivningen kan SGG DIAMANT, ett extra klart floatglas, emaljbeläggas.

Vanliga applikationer är fasader, mellanväggar, väggbeklädnad, balkong, bad, kök m.m.

SGG EMALIT EVOLUTION är härdat och kan därför inte ytterligare bearbetas. Emaljbeläggningen

är inbränd i glaset och tålig mot väder och vind.

SGG SERALIT är ett screentryckt glas, för färg och/eller mönster. Trycket bränns in i glasytan i samband

med härdningen. Tryckfärgen är inte genomsiktlig. Screentryck är lämpligt för både interiörer och

exteriörer. Valfriheten i tekniken gör att screentryck används för både insynsskydd, solskydd och

grafiska element i arkitekturen.


Produktöversikt. våra vanligaste glaslösningar.

GlastyP tjocklek/glasuppbyggnad,

mm

u-värde, W/m 2 k

ss-eN 673

dagsljus,

%

solfaktor g,

ss-eN 410

ljudreduktion,

dB

eNkelGlas antal luft Ädelgas lt utv.refl. g r w r w +C tr

SGG PLANILUX® 4 5,8 90 8 0,85 32 29

SGG PL ANILUX® 6 5,7 89 8 0,82 33 30

SGG PLANILUX® 8 5,7 88 8 0,80 34 32

SGG PLANILUX® 10 5,6 87 8 0,78 35 34

SGG DIAMANT® 4 5,8 91 8 0,90 32 29

SGG DIAMANT® 6 5,7 91 8 0,90 33 30

isolerGlas / PlaNiluX argon

SGG CLIMALIT® 2 4-15-4 2,8 2,6 81 15 0,76 33 30

SGG CLIMALIT® 3 4-12-4-12-4 1,9 1,8 73 20 0,68 34 30

eNerGisParGlas / ultra N argon

SGG CLIMAPLUS® ULTrA 2 4-15-4 ULTrA 1,4 1,1 79 12 0,63 33 30

SGG CLIMATOP ULTrA 3 4-12-4-12-4 ULTrA 1,3 1 72 18 0,57 34 30

SGG CLIMATOP ULTrA 3 4 UN-12-4-12-4 ULTrA 2xarg 0,7 70 15 0,53 34 30

eNerGisParGlas / oNe argon

SGG CLIMAPLUS® ONE 2 4-15-4 ONE 1 71 22 0,49 33 30

SGG CLIMATOP 1 ONE 3 4-12-4-12-4 ONE 0,95 65 26 0,46 34 30

SGG CLIMATOP 1 ONE 3 4-15-4-15-4 ONE 0,85 65 26 0,46 34 30

SGG CLIMATOP 2 ONE 3 4 ONE-12-4-12-4 ONE 2xarg 0,65 58 31 0,37 34 30

SGG CLIMATOP 2 ONE 3 4 ONE-15-4-15-4 ONE 2xarg 0,6 58 31 0,37 34 30

krypton

SGG CLIMAPLUS® ONE 2 4-12-4 ONE 0,9 71 22 0,49 33 30

SGG CLIMATOP 2 ONE 3 4 ONE-12-4-12-4 ONE 0,4 58 31 0,37 34 30

Glas För eNerGi- och solkoNtroll argon

SGG CLIMAPLUS® SKN 174 2 6-15-4 1,4 1,1 68 10 0,41 36 33

SGG CLIMAPLUS® SKN 178 2 6-15-4 1,4 1,1 70 12 0,41 36 33

SGG CLIMAPLUS® SKN 165 2 6-15-4 1,4 1,1 60 15 0,33 36 33

SGG CLIMAPLUS® SKN 154 2 6-15-4 1,4 1,1 50 18 0,27 36 33

SGG CLIMATOP SKN 174 3 6-12-4-12-4 1,25 1 62 14 0,38 36 33

SGG CLIMATOP SKN 178 3 6-12-4-12-4 1,25 1 64 16 0,38 36 33

SGG CLIMATOP SKN 165 3 6-12-4-12-4 1,25 1 55 18 0,31 36 33

SGG CLIMATOP SKN 154 3 6-12-4-12-4 1,25 1 46 20 0,25 36 33

ljudreduCeraNde Glas argon

SGG STADIP SILENCE® ES 8/37 8 5,7 87 8 0,77 37 35

SGG STADIP SILENCE® ES 10/38 10 5,6 86 8 0,75 38 36

SGG STADIP SILENCE® ES 15/40 15 5,5 84 8 0,70 40 37

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 30/40 2 30 med ULTrA 1,1 77 11 0,56 40 37

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 36/44 2 36 med ULTrA 1,1 76 11 0,54 44 37

SGG CLIMAPLUS® SILENCE DS 50/51 2 50 med ULTrA 1,2 72 11 0,50 51 47

SGG CLIMATOP SILENCE TS 41/38 3 41 med ULTrA 1,0 70 17 0,50 38 33

SGG CLIMATOP SILENCE TS 44/45 3 44 med ULTrA 1,0 68 16 0,50 45 39

SGG CLIMATOP SILENCE TS 51/50 3 51 med ULTrA 1,0 66 16 0,47 51 47

smutsavvisaNde Glas argon

SGG BIOCLEAN® 4 5,8 87 11 0,84 32 29

SGG BIOCLEAN® 6 5,7 86 11 0,80 33 30

SGG CLIMAPLUS® CLEAN/ULTrA 2 4 BIOCL-15-4 ULTrA 1,4 1,1 77 15 0,61 33 30

SGG CLIMAPLUS® CLEAN/ULTrA 2 6 BIOCL-15-6 ULTrA 1,4 1,1 76 14 0,59 34 30

SGG CLIMAPLUS® CLEAN/SKN 2 6 BIOCL/SKN178-15-4 PLX 1,3 1,1 68 15 0,40 36 33

SGG CLIMAPLUS® CLEAN/SKN 2 6 BIOCL/SKN165-15-4 PLX 1,3 1,1 59 18 0,33 36 33


GlastyP tjocklek

mm

vikt

kg / m 2

ljudred.

dB

BraNdskyddsGlas r w lt

dagsljus

%

SGG PyrOSwISS® 6 15 32 89 E 30 Vårt sortiment av brandskyddande glas spänner

SGG PyrOSwISS® EXTrA 6 15 32 89 E 60

från E 30 till EI 120. De tre viktigaste faktorerna

vid val av brandskyddsglas är:

• typ av skydd (E-, Ew- eller El-klass)

SGG CONTrAfLAM® LITE 30

SGG CONTrAfLAM® LITE 60

13

14

30

31

37

38

87

83

E 30

E 60

• hur länge glaset ska ge skydd (15, 30, 60 osv

räknat i minuter)

• vilken ramkonstruktion som ska användas

(trä, aluminium eller stål)

klass

SGG CONTrAfLAM® 30 16 34 38 86 EI 30

SGG CONTrAfLAM® 60 25 50 41 82 EI 60

SGG SwISSfLAM® 30 16 34 40 86 EI 30

SGG SwISSfLAM® 60 25 52 43 85 EI 60

SGG CONTrAfLAM® STrUCTUrE 30 23 50 40 84 EI 30

SGG CONTrAfLAM® STrUCTUrE 60 28 65 42 81 EI 60

Andra typer på begäran.

GlastyP tjocklek

mm

vikt

kg / m 2

ljudreduktion,

dB

sÄkerhetsGlas r w r w +C tr tid. klass

klass

Brandklasser

• E-klass innebär skydd mot gaser, rök och

flammor.

• Ew-klass innebär att den uppmätta värme-

• strålningen 1 m framför icke exponerad glasyta

• ligger under 15 kw/m 2 .

• EI-klass ger skydd mot gaser, rök och flammor

och skydd mot den brandspridande värme-

strålningen.

Personsäkerhet ss-eN 12600 När personsäkra glas ska användas

SGG SECUrIT® 4 – 12 1( C )1 f3

framgår av lagar och föreskrifter.

Sammanfattningsvis gäller att glas

SGG STADIP® 44.1 8,38 20,5 34 31 1( B )1 f3 som man kan springa på eller falla

SGG STADIP® 44.2

SGG STADIP® 55.1

8,76

10,38

21

25,5

34

35

32

33

1( B )1

1( B )1

f3

f3

mot skall hålla eller, om de går sönder,

inte orsaka skador.

skydd mot åverkan ss-eN 356 Skydd mot åverkan,

vandalism eller rymning.

SGG STADIP PrOTECT® 7 P1A

SGG STADIP PrOTECT® 9 16 34 33 P2A A1

SGG STADIP PrOTECT® 9 22 36 33 P3A A2

SGG STADIP PrOTECT® 10 22 35 33 P4A A3

SGG STADIP PrOTECT® 10 23 35 P5A

inbrottshämmande ss-eN 356 Skydd av: hem, post, apotek,

SGG STADIP® N P6B 12 27 36 33 P6B B1

museer och polistationer, fängelser

och offentliga byggnader. Kontrollera

SGG STADIP® N P7B 16 34 38 35 P7B B2 alltid med försäkringsbolaget, för att

SGG STADIP® N P8B 21 43 40 37 P8B B3 få rätt information kring skyddsklass.

skotthämmande ss-eN 1063, s= splittrande baksida, Ns= splitterfri baksida testvapen kaliber

SGG STADIP PrOTECT® HS 219-S på begäran 44 39 36 Br 2 S C1-SA Handeldvapen, 9 mm Luger

SGG STADIP PrOTECT® HS 234-NS på begäran 83 40 37 Br 2 NS C1-Sf Handeldvapen, 9 mm Luger

SGG STADIP PrOTECT® HS 323-S på begäran 53 Br 3 S C2-SA Handeldvapen, 0,357 Magnum

SGG STADIP PrOTECT® HS 349-NS på begäran 119 41 39 Br 3 NS C2-NS Handeldvapen, 0,357 Magnum

SGG STADIP PrOTECT® HS 431-S på begäran 73 Br 4 S C3-SA Handeldvapen, 0,44 rem Magnum

SGG STADIP PrOTECT® HS 454-NS på begäran 130 44 42 Br 4 NS C3-Sf Handeldvapen, 0,44 rem Magnum

SGG STADIP PrOTECT® HS 647-S på begäran 112 Br 6 S C4-SA Gevär 7,62 x 51

SGG STADIP PrOTECT® CP-HS 673-NS på begäran 149 Br 6 NS C4-NS Gevär 7,62 x 51

Det här är endast ett urval av våra produkter. Andra typer/klasser på begäran.

ssG CLIMALIT = 2-glas isolerglas

ssG CLIMAPLUS = 2-glas isolerglas med energisparglas

ssG CLIMATOP = 3-glas isolerglas med energisparglas

Säkerhet: Klasserna refererar till Europeisk norm EN-12600, EN 356, EN 1063

Brandskydd: Brandskyddsglas godkänns alltid tillsammans med ramkonstruktion.

förkortningar

PLX= SGG PLANILUX

ULTrA= SGG PLANITHErM ULTrA N

ONE= SGG PLANITHErM ONE


Projektnamn: Beridarebanan

Placering: Stockholm

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN 154 och SGG PLANITHERM ULTRA.

Arkitekt: Reflex Arkitekter AB


Projektnamn: Sida/Naturvårdsverket

Ort: Stockholm

Glastyper i fasad: SGG COOL-LITE SKN 165 DIAMANT, SGG PLANITHERM ULTRA,

SGG SCREENTRYCKT COOL-LITE SKN 165 DIAMANT, SGG COOL-LITE SKN 154

Glastyper interiör: SGG STADIP, SGG SECURIT och SGG PLANIDUR

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB


Projektnamn: Uppsala Konsert & Kongresshus

Placering: Uppsala

Glastyper: SGG COOL-LITE SKN, SGG PLANITHERM ULTRA DIAMANT, SGG STADIP DIAMANT

Arkitekt: Henning Larsen Architects


Projektnamn: Petuel Ring

Ort: München

Glastyper: SGG MULTIPOINT, SGG STADIP, SGG VETROFLAM

Arkitekt: Auer & Weber Architekten


Projektnamn: Ekonomen, Alléskolan

Ort: Hallsberg

Glastyper: Solceller med SGG PROSOL, SGG EMALIT, SGG PLANITHERM FUTUR mot norr, SGG COOL-LITE SKN

Arkitekt: White Arkitekter AB


Projektnamn: Skuespilhuset

Ort: Köpenhamn

Glastyper: SGGCONTRAFLAM LITE, SGGCONTRAFLAM och SGGSWISSFLAM

Arkitekt: Boje Lundgaard og Lene Tranberg


Projektnamn: Hotel Esplanade. Ort: Berlin

Produkt: SGG POINT, SGG SECURIPOINT. SGG SECURIPOINT är ett specialhärdat säkerhetsglas för bultinfästning.

Arkitekt: Murphy/Jahn

Fotograf: Esch


Projektnamn: Swiss Re Tower

Ort: London

Produkt: SGG CLIMALIT, SGG PARSOL GREY, SGG STADIP

Arkitekt: Sir Norman Foster & Partners

Fotograf: Emporis GmbH


Projektnamn: Gasometer City

Ort: Wien

Produkt: SGG PYROSWISS EXTRA

Arkitekt: Ateliers Jean Nouvel


Projektnamn: Chanel Building

Ort: Tokyo

Glasprodukt: Dubbelskalsfasad med SGG PRIVA-LITE i ytterskalet,

SSG PARSOL / SGG PLANITHERM i klimatskärmen.

Arkitekt: Nolan Heintges


Din glaspartner i byggprocessen

SAINT-GOBAIN EMMABODA GLAS

Emmaboda Fönsterglasbruk grundades 1919. Redan 1946 blev Saint-Gobain

en betydande delägare och sedan 1974 äger Saint-Gobain samtliga aktier

i Saint-Gobain Emmaboda Glas AB. Saint-Gobain har utvecklat Emmaboda

Glas till ett utpräglat förädlingsföretag och idag tillverkas inget glas i

Emmaboda. Glasråvaran kommer numera från Saint-Gobains olika

floatverk i Europa.

Vår roll på marknaden är att fungera som partner i byggprocessen för alla

intressenter. Vår kunskap och service står till förfogande för arkitekter,

designer, projektörer, producenter och glasmästare.

Verksamheten i Emmaboda är helt inriktad på processen där vi förädlar

råvaran till glas med funktioner och design. Vi skär, borrar, slipar, härdar

och screentrycker glas.

Vi har en väl inarbetad position på marknaden. 1999 blev Glashuset

i Sverige AB ett helägt dotterbolag till Emmaboda Glas AB. Sedan 2006

utgör det tidigare bolaget en integrerad del av vår marknadsorganisation.

Det innebär att du alltid har oss inom bekvämt räckhåll.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain är ett av världens 70 största företag. Idag har Saint-Gobain

210.000 anställda i mer än 1.400 företag, med verksamhet i 50 länder.

Förutom planglas och bilglas finns ytterligare fyra verksamhetsområden

och Saint-Gobain är ledande inom dem alla.


I dina kontakter med oss på Saint-Gobain Emmaboda Glas

är vår ambition att ge dig både personlig service, rådgivning

och inspiration i ditt arbete med glas.

Inspiration

Glas ger fantastiska möjligheter att söka nya vägar för form och

funktion i det offentliga rummet. Som din partner i byggprocessen

kan vi bidra med kunskap, erfarenheter och idéer om hur du kan

utnyttja ett spännande material på nya sätt.

Teknisk rådgivning

Slå en signal till oss när du vill diskutera materialfrågor. Vi ger dig goda

råd och besked om rätt materialval. Vi är väl förtrogna med de byggsystem

som dominerar marknaden och har bra samarbete med

leverantörerna.

Du är också välkommen att skicka dina frågor till våra glasrådgivare:

glasbesked@saint-gobain.com

Prover

När du överväger alternativ och vill diskutera varianter med dina uppdragsgivare

förser vi dig med de prover du behöver för att visualisera

dina idéer.

Byggmöte i vårt showroom

Du kan utnyttja våra lokaler när du vill boka möten för att diskutera

dina projekt med byggare och andra intressenter. Du har tillgång till

konferensanläggning för film- och bildpresentationer samtidigt som

vårt utställningsmaterial och våra provkollektioner kan komma till

användning. Prata med oss så hjälper vi dig med arrangemanget.

www.emmabodaglas.se

Här finner du det senaste om våra produkter, inspiration,

glasinformation, dimensionering och mycket annat.

EMMABODA

Box 153

361 22 Emmaboda

Telefon: 0471-188 00

Telefax: 0471-135 26

SUNDSVALL

Tegelvägen 20

853 50 Sundsvall

Telefon: 060-64 74 44

Telefax: 060-12 24 95

KARLSTAD

Östanvindsgatan 14

652 21 Karlstad

Telefon: 054-85 32 30

Telefax: 054-85 32 40

STOCKHOLM

Finspångsgatan 29

163 53 Spånga

Telefon: 08-760 01 95

Telefax: 08-795 91 83

LINKÖPING

Kolfallsgatan 17

582 73 Linköping

Telefon: 013-10 48 44

Telefax: 013-10 48 35

UDDEVALLA

Schillers Väg 4

451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-64 54 90

Telefax: 0522-103 21

GÖTEBORG

Argongatan 24

431 53 Mölndal

Telefon: 031-86 56 30

Telefax: 031-27 55 23

MALMÖ

Fårögatan 6, Box 50222

202 12 Malmö

Telefon: 040-18 81 30

Telefax: 040-18 35 48

www.emmabodaglas.se


Projektnamn: The Cube. Ort: Shiroishi, Japan. Produkt: SGG SECURIPOINT. Arkitekt: Hideto Horiike.

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB Box 153, 361 22 Emmaboda. Telefon: 0471-188 00. Telefax: 0471-135 26. www.emmabodaglas.se

Condesign Infocom – 201006 2289/35

More magazines by this user
Similar magazines