Leva utomlands (pdf) - Lingazelle

lingazelle.se

Leva utomlands (pdf) - Lingazelle

återkomma och få invaliditetsgraden prövad på nytt. Omprövning medges dock

inte sedan tio år förflutit från det att olycksfallet inträffade.

G. Begränsningar

G.1. Flygning

Följande gäller för de personer som genomgår pilotutbildning:

Försäkringen gäller för flygolycksfall som drabbar dig under flygutbildning när du

är förare eller har annan funktion ombord förutsatt att en flyglärare med giltigt

flygcertifikat är befälhavare och ansvarig för flygningen.

G.2. Sportaktiviteter

Här nedan finns en lista över de sportaktiviteter som ingår i försäkringen med fullt

skydd, vilka som ingår med ett reducerat skydd samt vilka som inte alls omfattas

av försäkringen.

Grupp 1

Sportaktiviteter som omfattas under det normala skyddet:

Ballongfärd (organiserad utflykt)

Basketboll

Bergscykling (inte extrem form)

Cricket

Cykling

Dykning med tuber (ej djupare än 25 meter)

Forsränning

Fotboll

Go-cart

Golf

Grottnedstigning

Grottvandring

Ishockey

Kanoting

Löpning

Orientering

Ridning

Rodd

Brädsegling

Segling (org. utflykt, ej solo)

Skridskoåkning

Vandring/bergsvandring

Vattenskidåkning

Vintersport (Officiellt markerade backar)

Väggklättring (med rep)

Grupp 2

Exempel på riskfyllda sportaktiviteter, som omfattas av försäkringen, med

den begränsningen att det inte utgår någon ersättning för invaliditet eller i

händelse av dödsfall.

Amerikansk fotboll

Andra typer av skidaktiviteter

Backhoppning

Bergsklättring (med rep)

Bobåkning

Bungee jump

Fallskärmshoppning

Kitsurfing

Flygning (utan biljett) (se även G.1)

Hängflygning

Jetskiåkning

Mikrolätt flyg

Offpist skidåkning (med guide)

Rodel

Rugby

Segelflygning

Vågsurfing

12

Similar magazines