och tryck på - Olympus

olympus.pl

och tryck på - Olympus

DIGITALKAMERA

SE

Bruksanvisning Innehåller detaljerade beskrivningar

av alla funktioner, så att du kan få

största möjliga nytta av din kamera.

Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya

kamera bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att du får bästa möjliga resultat

och så att kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning ett säkert ställe för

framtida bruk.

Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta

viktiga bilder.

För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att

uppdatera och ändra informationen i denna bruksanvisning.

Bilderna displayen och kameran i den här bruksanvisningen gjordes under

utvecklingsstadiet och kan variera något från den färdiga produkten.


Viktig information om vattentäthet och

stöthållfasthet

Vattentäthet: Produkten är vattentät *1 för användning ner till 3 m djup i en timme. Kamerans vattentäthet

kan inte garanteras om den utsätts för stötar eller våld.

Stöthållfasthet: Produkten är utrustad så att den är stöthållfast *2 mot oförutsedda stötar när den används

normalt. Stötdämpningen är inget totalt skydd som garanterar att kameran inte kan skadas. Ytliga skador,

t.e.x. repor och bucklor, täcks inte av garantin.

Kameran är en elektrisk apparat och den måste användas och skötas rätt sätt så att den fungerar och

håller länge. Om kameran har utsatts för stötar ska den lämnas in till ditt närmaste Olympus servicecenter.

Annars fungerar den eventuellt inte som den ska. Om kameran skadas p.g.a. att den inte har använts eller

skötts rätt sätt täcker inte garantin kostnaderna om den måste lämnas in service eller repareras. För

ytterligare information om garantin, se din lokala Olympus webbplats.

Sköt din kamera enligt följande instruktioner.

Innan du börjar använda kameran:

• Kontrollera om kameran är smutsig, dammig eller sandig. Rengör den om det behövs.

• Kontrollera att batteri-/kortluckan och kontaktluckan är ordentligt stängda.

• Öppna inte batteri-/kortluckan eller kontaktluckan med fuktiga händer, under vatten eller fuktiga

eller dammiga platser (t.ex. stranden).

När du har använt kameran:

• Torka av vatten och smuts när kameran har använts under vatten.

• När kameran har använts i havsvatten måste den ligga i en hink med sötvatten i ca 10 minuter (se till

att batteri-/kortluckan och kontaktluckan är ordentligt stängda). Låt sedan kameran torka ett

skuggigt, väl ventilerat ställe.

• Det kan finnas vattendroppar insidan av batteri-/kortluckan och kontaktluckan när du öppnar dem.

Om det är fallet måste du torka dem torra innan du använder kameran igen.

Förvaring och skötsel

• Förvara inte kameran varma platser (40°C eller varmare) eller kalla platser (0°C eller kallare).

Om detta inte följs finns det inga garantier för att kameran är vattentät.

• Använd inga kemikalier för rengöring, rostskydd, kondensskydd, reparation etc.

Om detta inte följs finns det inga garantier för att kameran är vattentät.

• Lämna inte kameran i vatten en längre tid. Om detta inte följs kan kameran skadas och/eller

vattenskyddet försämras.

Skölj inte heller kameran med vatten direkt under kranen.

• För att kameran ska vara vattentät även i fortsättningen rekommenderar vi att det vattentäta skyddet

(och tätningarna) byts ut en gång om året.

Olympus återförsäljare eller servicestationer där det vattentäta skyddet kan bytas ut finns den

bifogade listan med »Olympus återförsäljare» eller gå in Olympus webbplats.

Stäng batteri-/kortluckan och kontaktluckan

Observera: De medföljande tillbehören (t.ex. laddare) är inte stöthållfasta eller vattentäta.

*1 har fastställts med Olympus utrustning för tryckmätning enligt IEC-standard, publikation 529 IPX8 –

Detta betyder att kameran kan användas under vatten upp till ett visst tryck.

*2 Stöthållfastheten har testats av Olympus enligt MIL-STD-810F, metod 516.5, tillvägagångssätt IV

(Transit falltest). För ytterligare information om testmetoderna, se din lokala Olympus webbplats.

2 SE

Batterilucka / kortlucka

Kontaktlucka


Innehåll

Introduktion s. 4

Knappfunktioner

Användning av menyerna

Utskrift

Lär känna din kamera

Övrigt

Bilaga

s. 8

s. 12

s. 28

Anslutning av kameran

till en dator s. 33

s. 42

s. 51

s. 55

Följ instruktionerna och

tryck samtidigt kamerans

knappar och testa så sätt

kamerans olika funktioner.

Lär dig allt om hur menyerna fungerar,

börja med basfunktionerna och

vidare till de olika menyerna och deras

speciella inställningar.

Lär dig skriva ut dina bilder.

Lär dig flytta bilderna till en dator

och spara dem där.

Ta reda mer om kameran och

lär dig hur du hittar svar frågor

om olika funktioner.

Läs om praktiska funktioner och

säkerhetsåtgärder för att kameran ska

bli så effektiv som möjligt.

SE 3

1

2

3

4

5

6

7


Introduktion

4 SE

Fäste för

kamerarem

Multikontakt

Kontaktlucka

Skärm

Stativfäste

Kamerans delar

Avtryckare

Strömbrytare (o)

Självutlösarlampa

Mikrofon

Blixt

Zoomknapp

Batterilucka / kortlucka

Högtalare

Objektiv

K / h / s -knapp

q -knapp

Pilknappar (1243)

o -knapp (OK/FUNC)

< -knapp (utskrift)

m -knapp (MENY)


Innan du börjar

Ta fram dessa delar (förpackningens innehåll)

Digitalkamera Kamerarem LI-42B litium-jonbatteri

LI-40C batteriladdare USB-kabel AV-kabel OLYMPUS Master

CD-ROM (programvara)

Delar som inte finns med bilden: Referensmanual (CD-ROM), denna bruksanvisning,

garantikort. Innehållet kan variera beroende var produkten har köpts.

Vägguttag

2

Ladda batteriet (rekommenderas*)

Strömkabel

* Batteriet är delvis laddat vid leveransen.

LI-42B litium-jonbatteri

1


3

LI-40C batteriladdare

Laddningsindikering

Röd lampa lyser: laddar

Lampan släckt: färdigladdad

(Uppladdningstid: ca 300 minuter)

SE 5


Att komma igång

Ta en bild

6 SE

a. Fäst kameraremmen b. Sätt i batteriet

Kamerarem

1

• Dra åt remmen ordentligt så att den inte

kan lossna.

g »Inställning av datum och tid» (s. 25)

P

[ ]


Sätt in 3

c. Ställ in datum och tid

[IN IN]

4

a. Zoom

1

Skjut

Zooma ut: Zooma in:

P

[ ]


2 Lyft

Låsknapp

[IN IN]

4


. Skärpa

1 Placera AF-markeringen ditt motiv genom att

använda skärmen.

Grön lampa

P

[ ]


AF-markering

[IN IN]

4

2 Tryck ner och håll avtryckaren halvt nedtryck

för att låsa skärpan.

• Den gröna lampan indikerar att skärpan är låst.

Visa eller radera en bild

(nedtryckt halvvägs)

Avtryckare

c. Ta bilden

1 Tryck ner avtryckaren helt för

att ta bilden.

(helt nedtryckt)

Avtryckare

• Bilderna lagras i det interna minnet.

• Bilder kan även lagras ett

xD-Picture Card, som säljs separat

(i denna bruksanvisning kallas det

»kort»).

a. Ställ in bildvisningsläget b. Ta en närmare titt

1 Tryck q.

• Senast tagna bild visas.

Zoomknapp

q -knapp

Föreg. bild Nästa bild

1 Ta fram den bild som du vill radera.

• Välj visning av en bild i taget. Det går inte

att radera en bild när delförstoring eller

småbildsvisning används.

g »Radering av valda bilder / Radering av

alla bilder» (s. 21)

• Tryck T eller W för att

zooma in eller ut.

• Tryck o för att gå

tillbaka till originalstorlek.

• Tryck 12 eller 43

för att förflytta dig i bilden.

Tryck K / h / s för att gå tillbaka till

fotograferingsläget.

c. För att radera en bild

2 Tryck 2Y / S.

g »Kamerans delar» (s. 4)

3 Välj [YES] och tryck o.

• Bilden raderas permanent.

SE 7


1

Knappfunktioner

Knappfunktioner

1 Strömbrytare Sätta och stänga av kameran

Sätta

kameran:

Fotografering av stillbilder

Tryck K / h / s för att välja fotograferingsläget i P, AUTO, h eller s och tryck ner

avtryckaren lite (halvvägs). När skärpan och exponeringen är låsta tänds den gröna lampan

(skärpelås). Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

Ställ in fotograferingsläget. Tryck K / h / s flera gånger. Fotograferingsläget ändras

enligt följande: P / AUTO -> h -> s.

• Kameran kan endast aktiveras med K / h / s.

g »Kq Aktivering av kameran med fotograferingsknappen eller bildvisningsknappen (s. 24)

K Fotografering av stillbilder

Kameran väljer de optimala inställningarna och fotograferar.

8 SE

12

3

Kameran sätts i fotograferingsläge

• Skärmen sätts

• Linsskyddet öppnas

2 Avtryckaren Fotografering

3 Knappen K / h / s (fotografering) Byte av fotograferingsläge

P

Fotograferingslägen

[ ]


Lås skärpan och komponera bilden (skärpelås)

Komponera din bild med låst skärpa och tryck sedan ner

Grön lampa

avtryckaren helt för att ta en bild.

• Om den gröna lampan blinkar är skärpan inte rätt inställd. Försök att

P

låsa skärpan igen.

Lås skärpan (AF-lås)

Om programmet är k, H eller T kan du låsa skärpan genom

AF-låsningssymbol [ ]

att trycka 2. Tryck 2 igen för att upphäva AF-låset.

g »s (program) Fotografering med motivprogram» (s. 15)

k


[IN]

4

Inspelning av videosekvenser

Tryck K / h / s för att ställa in fotograferingsläget s och välj n [ i ]

motivprogrammen. Ljud spelas in samtidigt. Tryck ner avtryckaren lite för att låsa skärpan.

Tryck sedan ner avtryckaren helt för att starta inspelningen. Tryck ner avtryckaren igen

för att stoppa inspelningen.


[IN]

4

A

00:36

Under inspelningen lyser den röda lampan.

[IN IN]

4

Den återstående inspelningstiden visas skärmen.

När den resterande inspelningstiden är 0, avslutas inspelningen.


h Fotografering med digital bildstabilisering

Den här funktionen stabiliserar rörelseoskärpa som uppstår när motiven eller kameran rör sig

under fotograferingen.

• Om man byter läge ändras de flesta inställningarna till det valda lägets standardinställningar.

s Fotografering med motivprogram

Man kan ta bilder genom att välja ett program utifrån situationen.

Byt program

• Tryck m för att välja [SCN] från huvudmenyn

och gå till ett annat program.

• Om man byter program ändras de flesta inställningarna

till det valda programmets standardinställningar.

4 Knappen q (bildvisning) Stillbildsvisning / Val av bildvisningsläge

Senast tagna bild visas.

• Tryck pilknapparna (43) för att titta andra bilder.

• Använd zoomknappen för att gå mellan delförstoring, småbildsvisning och kalendervisning.

gUppspelning av videosekvens »MOVIE PLAY spelar upp videosekvenser» (s. 18)

• Kameran kan endast aktiveras med q.

g »Kq Aktivering av kameran med fotograferingsknappen eller bildvisningsknappen» (s. 24)

5 Pilknapparna (1243)

Använd pilknapparna för att välja program, visa bilder och välja funktionerna i menyerna.

6 Knappen o (OK/FUNC)

Visar funktionsmenyn och ställer in funktioner som används ofta i fotograferingsläget.

Denna knapp används alltså till att bekräfta ditt val.

Dessa funktioner går att ställa in med funktionsmenyn

P / AUTO ................................................................. Fotografering med automatiska inställningar

Använd P / AUTO för att välja fotograferingsläge i P (automatiskt program) och AUTO

(helautomatisk fotografering).

P (automatiskt program) Kameran ställer automatiskt in det optimala bländarvärdet och

slutartiden för motivets ljusstyrka.

AUTO (helautomatisk fotografering) Kameran ställer automatiskt in vitbalansen och ISOkänsligheten

beroende bländarvärdet och slutartiden.

Funktionsmeny

P

P

WB

AUTO

ISO

AUTO

o

ESP P h

1

2

: Välj inställningsfunktionerna.

g »WB Justering av bildens vitbalans» (s. 15)

»ISO Ändring av ISO-känslighet» (s. 15)

»DRIVE Sekvensfotografering» (s. 15)

»ESP/n Ändring av området för mätning av motivets

ljusstyrka» (s. 16)

43: Välj en inställning och tryck o.

6

5

4

8

7

SE 9

1

Knappfunktioner


1

Knappfunktioner

7 Knappen m Visar huvudmenyn

8 Zoomknapp Zoomar under fotografering / delförstoring

Fotograferingsläge: Zooma in ett motiv

Bildvisningsläge: Visar nästa bild

Visning av en bild i taget

• Tryck pilknapparna (1243) för att bläddra mellan bilderna.

T

10 SE

Zooma ut:

Tryck W

zoomknappen.

Optisk zoom: 3x

HQ 3072 3072×2304 2304 4

HQ 3072 3072×2304 2304 4

W


T

T W

[IN IN]

[IN IN]W
[IN IN]


W

c

[IN IN]

Småbildsvisning

• Använd pilknapparna

(1243) för att välja

bilden som ska visas

och tryck o för

att visa bilden.

Zooma in:

Tryck T

zoomknappen.

Delförstoring

• Tryck T för att stegvis förstora bilden upp

till 10 gånger den ursprungliga storleken.

Tryck W för att minska storleken.

• Tryck pilknapparna (1243) under

delförstoringen för att förflytta dig i bilden.

• Om du vill gå tillbaka till visning av en bild i

taget, tryck o.

Kalendervisning

• Använd pilknapparna (1243) för att välja datum och tryck o eller T

zoomknappen för att visa bilderna från det valda datumet.

o

b

9

0

a

Självutlösare

Makroläge/

Supermakroläge

P

Blixtfunktioner

[ ]


[IN IN]

4


9 Knappen 1F Exponeringskompensation

Tryck OF i fotograferingsläget för

att justera exponeringen.

• Kan ställas in mellan –2,0 EV och +2,0 EV

0 Knappen 3# Fotografering med blixt

Tryck 3# i fotograferingsläget för att välja blixtfunktionen. Tryck o för att ställa in.

AUTO (automatisk blixt) Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.

! Blixt med reducering av röda ögon Ger förblixtar som reducerar effekten röda ögon.

# Upplättnadsblixt Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är.

$ Blixten avstängd Blixten utlöses inte, oavsett hur mörkt det är.

a Knappen 2Y / S Fotografering med självutlösare / Radering av bilder

Fotografering med självutlösare

Tryck 2Y / S i fotograferingsläget för att sätta och stänga av självutlösaren.

Tryck o för att ställa in.

Y ON Tryck sedan ner avtryckaren helt.

Y OFF Stänger av självutlösaren.

• Först tänds självutlösarlampan i ca 10 sekunder, sedan blinkar den i ca 2 sekunder och bilden tas.

• Tryck 2Y / S för att avbryta självutlösarfunktionen.

• Självutlösaren stängs av automatiskt efter en bild.

Radering av bilder

Ta fram bilden du vill radera i bildvisningsläget och tryck 2Y / S.

• När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att

undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar.

g »0 Skrivskydda bilder» (s. 20)

• Det går inte att radera en bild när delförstoring eller småbildsvisning används.

b Knappen 4& Fotografering nära håll

Tryck 4& i fotograferingsläget för att välja makroläget. Tryck o för att ställa in.

& Makroläge I detta läge kan motivet fotograferas så nära håll som 20 cm

(i utzoomat läge) och 30 cm (i inzoomat läge).

% Supermakroläge I detta läge kan motivet fotograferas endast 7 cm avstånd.

c Knappen < Utskrift

Välj bildvisningsläge och bilden du vill skriva ut och tryck


2

Menyfunktioner

Menyfunktioner

Om menyerna

Tryck m för att gå till huvudmenyn.

Innehållet i huvudmenyn beror vilket läge som är inställt.

Användning av menyerna

Använd pilknapparna (1243) och o för att ställa in olika menyfunktioner.

I exemplet nedan visas hur menyerna ska användas i läget [AF MODE].

12 SE

Huvudmenyn i fotograferingsläget

RESET

RESET

IMAGE

IMAGE

QUALITY

QUALITY
SCN

EXIT MENU SET OKHuvudmenyn i bildvisningsläget

SLIDE-

SHOW

EDIT

P

PRINT

ORDER

ORDER

PLAYBACK

CALENDAR MENU SETUP

INDEX ERASE ALBUM

EXIT MENU SET OK

• Om [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE]

eller [SETUP] har valts visas den tillhörande menyn.

CAMERA MENU

WB AUTO

ISO AUTO

DRIVE o

ESP

DIGITAL ZOOM OFF

BACK MENU

SET OK

Menyn för [CAMERA MENU]

Välj fotograferingsläge eller bildvisningsläge.

• Tryck K / h / s för att ställa in fotograferingsläget P.

1

Tryck m för att gå till

huvudmenyn och tryck sedan o.

• [AF MODE] finns under menyn [CAMERA

MENU]. Tryck o.

• Använd pilknapparna (1243) för att välja en

annan meny, tryck sedan o

• Tryck m för att stänga huvudmenyn.

PLAYBACK MENU

0 OFF

y

R

BACK MENU

ALBUM ENTRY

SET OK

Menyn för [PLAYBACK MENU]

2

Tryck 12 för att

välja inställning och

tryck o.

• [AF MODE] är den sjätte

menyfunktionen, så tryck

2 fem gånger och tryck

sedan o.

• Inställningar som inte är

tillgängliga kan inte att väljas.


Inställningsguide

3

RESET

RESET

Huvudmeny

IMAGE

IMAGE

QUALITY

QUALITYSCN


EXIT MENU SET OK

m -knapp

o

1243 pilknapparna

Den valda funktionen visas i

en annan färg.

Fotograferingsmeny K h s

2 *2

g »Inställningsmenyer (SETUP)» (s. 23)

• En del menyer kan inte väljas i vissa fotograferingslägen.

g »Funktioner i fotograferingslägen och program» (s. 49)

• Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ).Tryck 12 för att

välja inställning och

tryck o.

• Välj [AF MODE] i [iESP] och

[SPOT] och tryck sedan o.

• Menyfunktionen har ställts in och

den föregående menyn visas.

1

IMAGE

IMAGE

QUALITY

QUALITY

RESETSCN

EXIT MENU SET OK

3 *3


4

o

m -knapp

Den här markeringen visas

när det finns fler menyfunktioner

nästa sida.

CAMERA MENU

AF MODE SPOT

R OFF

PANORAMA

BACK MENU

WB

ISO

DRIVE

SET OK

Sidnumrering

o

o

CAMERA MENU

WB AUTO

ISO AUTO

DRIVE o

ESP

DIGITAL ZOOM OFF

BACK MENU

SET OK

KAMERAMENY

ESP/n

DIGITAL ZOOM

AF MODECAMERA MENU

WB AUTO

ISO AUTO

DRIVE o

ESP

DIGITAL ZOOM OFF

BACK MENU

SET OK

2 1

CAMERA MENU

AF MODE

R

PANORAMA

SPOT

BACK MENU

SET OK

Tryck 4 i fönstret för

steg 2 för att flytta

markören till

sidnumreringen om det

finns fler menyfunktioner

nästa sida.

Tryck 12 för att

byta sida.

Tryck 3 eller o för

att gå tillbaka till

föregående sida.

R

PANORAMA *1

*1 Ett kort krävs.

*2 [RESET] kan inte väljas när fotograferingsläget är inställt

s eller h.

*3 s kan väljas när fotograferingsläget är inställt s.

SE 13

2

Användning av menyerna


2

Menyfunktioner

1 IMAGE QUALITY Ändrar bildkvaliteten

Kvaliteten stillbilder och deras användning

Bildkvalitet/Bildstorlek Komprimering Användning

SHQ 3072 x 2304 Låg

komprimeringsgrad

HQ 3072 x 2304 Standardkomprimering

Videosekvenskvalitet

Följande funktioner kan återställas till följande fabriksinställningar.

14 SE

• Används för att skriva ut stora bilder

stort papper.

• Används för bildbehandling en dator,

t.ex. justering av kontrast eller röda ögon.

SQ1 2560 x 1920 Standard-

• Används för utskrifter i vykortsformat.

2304 x 1728

2048 x 1536

komprimering • Används för dataredigering, t.ex. rotera bilder

eller lägga till text en bild.

SQ2 1600 x 1200 Standard-

• Används för att titta bilderna en dator.

1280 x 960

komprimering

1024 x 768 • Används för att skicka bilder som bilaga

640 x 480 Låg

komprimeringsgrad

i e-post.

Bildkvalitet / Bildstorlek

SHQ 640 x 480

HQ 320 x 240

SQ 160 x 120

2 RESET Återställa fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna

NO / YES

Återställer fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna.

Kameran måste stå K (P eller AUTO) för att man ska kunna

återställa fabriksinställningarna.

Funktion Fabriksinställning Ref. sida Funktion Fabriksinställning Ref. sida

FLASH AUTO s. 11 ISO AUTO s. 15

Y Y OFF s. 11 DRIVE o s. 15

F 0.0 s. 11 ESP/n ESP s. 16

& OFF s. 11 DIGITAL ZOOM OFF s. 16

IMAGE

QUALITY

HQ s. 14 AF MODE SPOT s. 16

WB AUTO s. 15 R OFF s. 16


3 s (program) Fotografering med motivprogram

• Programvalsfönstret visar exempel bilder och det

fotograferingsläge som passar bäst för situationen.

• Om man byter program ändras de flesta inställningarna till

det valda programmets standardinställningar.

[e SHOOT & SELECT1] / [f SHOOT & SELECT2]

• Tryck ner och håll avtryckaren nedtryckt för att ta bilder i följd.

När du har tagit bilder: Välj ut de som ska raderas, markera

dem med R och tryck 2Y / S för att radera dem.

e

BACK MENU SET OK ERASE S

4 CAMERA MENU

WB ...................................................................................................... Justering av bildens vitbalans

AUTO Vitbalansen ställs in automatiskt så att färgerna ser naturliga ut

oberoende av ljuskällan.

5 Soliga dagar För fotografering under en klar himmel.

3 Molniga dagar För fotografering under en molnig himmel.

1 Tungsten För fotografering i konstljus.

w Lysrör 1 För fotografering i lysrörsljus. (Den här typen av lampor används

mest i bostäder.)

x Lysrör 2 För fotografering i ett neutralt vitt lysrörsljus.

(Den här typen av lampor används mest i skrivbordslampor.)

y Lysrör 3 För fotografering i ett vitt lysrörsljus. (Den här typen av lampor

används mest i kontorslokaler.)

ISO.....................................................................................................................Ändra ISO-känslighet

AUTO Känsligheten justeras automatiskt beroende motivförhållandena.

64 / 100 / 200 /

400 / 800 / 1600

Vald bild

Tryck 43 för att bläddra mellan bilderna.

Bilder markerade med R raderas.

Välj de bilder som ska raderas.

Ett lågt värde minskar känsligheten för fotografering i dagsljus för en klar, skarp

bild. Ju högre värde desto bättre är kamerans ljuskänslighet och förmåga att ta

bilder med en kort slutartid under förhållanden med lite ljus. Hög känslighet kan

tillföra brus vilket kan leda till att bilden blir kornig.

DRIVE.............................................................................................................. Sekvensfotografering

o Tar en bild i taget när avtryckaren trycks ner.

j Skärpan, exponeringen och vitbalansen låses vid den första bilden. Hastigheten

sekvensfotograferingen varierar beroende inställningen av bildkvalitet.

i Bilder kan tas med en högre hastighet än vid normal sekvensfotografering.

Du kan ta flera bilder i rad en gång genom att hålla ner avtryckaren. Kameran tar bilder i följd

tills du släpper knappen.

• [IMAGE QUALITY] är begränsad till under [2048 x 1536] vid sekvensfotografering med hög hastighet.

B

F

D

G

U

Programval

PORTRAIT

BACK MENU

SET OK

Tryck o för att välja

program.

SE 15

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

ESP/n...................................................... Ändra område för mätning av ljusstyrka ett motiv

ESP Mäter ljusstyrkan i mitten av skärmen och omgivningen separat för att komponera en bild

med balanserad ljusstyrka. När man tar bilder i starkt motljus kan bildens mitt bli mörk.

n Mätningen görs endast i mitten av skärmen. Används för att ta bilder av motiv i skärmens

mitt i motljus.

DIGITAL ZOOM................................................................................... Zooma in ett motiv

OFF /ON

Den digitala zoomen kan användas för att ta närbilder med kraftigare förstoring än med den optiska

zoomen. (Optisk zoom x digital zoom: maximalt 15x)

Optisk zoom Digital zoom

AF MODE............................................................................Ändra inställningsområde för skärpan

iESP Kameran avgör vilket motiv skärmen som skärpan ska ställas in .

Även om motivet inte befinner sig i mitten skärmen kan skärpan ställas in.

SPOT Valet av skärpa baseras motivet inom AF-markeringen.

R ...............................................................................................................Spela in ljud med stillbilder

OFF /ON

Inspelningen börjar ca 0,5 sekunder efter att avtryckaren släpps upp och fortgår i ca 4 sekunder.

När inspelningen börjar; rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela in.

PANORAMA .............................................................................................. Skapa en panoramabild

Med panoramafotografering kan man skapa en panoramabild med hjälp av programmet

OLYMPUS Master, som finns den medföljande CD-ROM:en. Det krävs ett Olympus xD-Picture

Card för panoramafotografering.

16 SE

P

[ ]


[IN IN]

4

P

[ ]


[IN IN]

4

Zoomindikator

Vitt område: område för den optiska zoomen

Rött område: område för den digitala zoomen

Sammanfogar bilder från vänster till höger Sammanfogar bilder nerifrån och upp

3: Nästa bild sammanfogas i höger kant.

4: Nästa bild sammanfogas i vänster kant.

1: Nästa bild sammanfogas upptill.

2: Nästa bild sammanfogas nedtill.


Använd pilknapparna (1234) för att specificera i vilken kant bilderna ska sammanfogas.

Komponera sedan bilderna du tar så att de överlappar varandra. Delen av bilden som ska

överlappas med nästa bild stannar inte kvar i ramen. Du måste själv komma ihåg hur delen i bilden

såg ut och ta nästa bild så att den överlappar.

Det går att använda panoramafotografering för upp till 10 bilder. Tryck m för att avsluta

panoramafotograferingen.

Bildvisningsmeny q

Q

REDEYE FIX

BLACK & WHITE

SEPIA

FRAME

TITLE

CALENDAR

BRIGHTNESS

SATURATION

INDEX

EDIT *1

EDIT *1

*1 Ett kort krävs.

MOVIE

PLAY PL PLAY

EDIT

PRINT

ORDER

ORDER

PL PLAYBAC PLAYBACK YBACK

CALENDAR MENU SETUP

• Fabriksinställningarna är markerade med grått ( ).

1

3

4

2

33

44

När en stillbild har valts

5

SLIDE-

SHOW

g »Inställningsmenyer (SETUP)» (s. 23)

EDIT

5

1 SLIDESHOW Automatisk visning av bilder

• Välj om du vill ha bakgrundsmusik eller ej, [BGM] [ON] eller [OFF].

• Välj vilken övergångseffekt mellan bilderna du vill ha i [TYPE].

SLIDESHOW

[IN]

BGM ON / OFF

BGM

TYPE

OFF

ON

TYPE NORMAL

FADER

SLIDE

ZOOM

• Bara den första bilden i varje videosekvens visas.

• När du har ställt in [BGM] och [TYPE]; tryck o för att starta bildspelet.

• Tryck o eller m för att avsluta bildspelet.

BACK MENU

SET OK

P

PRINT

ORDER

ORDER

PLAYBACK

CALENDAR MENU SETUP

INDEX ERASE ALBUM

EXIT MENU SET OK

8 7

6 *1*3

9 *1

När videosekvensen har valts

-

INDEX ERASE

ERASE ALBUM

EXIT MENU SET OK

8 9 *1 7

PLAYBACK MENU

0

y *2

R *2

ALBUM ENTRY *1

*2 Det här visas inte

när en videosekvens

har valts.

*3 Det här kan inte väljas

när en videosekvens

har valts.

SE 17

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

2 MOVIE PLAY Uppspelning av videosekvenser

Välj [MOVIE PLAY] i huvudmenyn och tryck o för att spela

upp videosekvensen.

Man kan även välja en bild med filmkamerasymbolen (n) och trycka

o för att spela upp videosekvensen.

Manövreringar under uppspelning av videosekvens

[IN IN]

• Tryck o för göra en paus i bildvisningen.

Funktioner när du tryckt paus

[IN IN]

• Tryck o för att fortsätta med uppspelningen.

• Tryck m för att avsluta uppspelningen av bildvisningen när den går eller under paus.

3 CALENDAR Visa bilderna i kalenderformat

Med den här funktionen kan du visa bilderna i kalenderformat enligt det datumet de togs.

g »Zoomknapp Zooma under fotografering/delförstoring» (s. 10)

4 INDEX Visa bilderna som en miniatyrbild

Med den här funktionen kan du se 9 bilder samtidigt skärmen.

g »Zoomknapp Zooma under fotografering/delförstoring» (s. 10)

5 EDIT Redigera stillbilder i kameran

Med den här funktionen kan du redigera stillbilder kortet och spara dem som nya bilder.

Q ............................................................................................................................Ändra bildstorlek

640 x 480 / 320 x 240

Ändrar bildstorleken och sparar den som en ny fil.

18 SESpeltid/total inspelningstid

1 :Höjer volymen.

2 : Sänker volymen.

[IN IN]


MOVIE PLAY OK


3 : Varje gång du trycker knappen ändras uppspelningshastigheten enligt följande:

2x; 20x; och tillbaka till 1x.

4 : Spelar upp filmen baklänges. Varje gång du trycker knappen ändras hastigheten

med vilken videosekvensen spelas upp enligt följande: 2x; 20x; och tillbaka till 1x.


3 : Visar nästa bild.

4 : Visar föregående bild.

1 : Visar den första bilden.

2 : Visar den sista bilden.


REDEYE FIX........................................................................................... Reducering av röda ögon

Den här funktionen korrigerar effekten av röda ögon som kan uppstå när man tar bilder med blixt.

BLACK & WHITE ...............................................................................Ändra bilderna till svartvitt

Ändrar bilden till svartvitt och sparar den som en ny fil.

SEPIA ...............................................................................................................Ändra bilder till sepia

Ger bilden en gammaldags brunfärgad sepiaton och sparar den som en ny fil.

FRAME...................................................................................................Foga samman ram och bild

Med den här funktionen väljer du en ram, sammanfogar ramen och

bilden och sparar dem som en ny bild.

• Välj en ram med 43 och tryck o.

• Välj bilden som ska fogas samman med ramen med 43 och tryck

o. (Tryck 12 för att rotera bilden 90 grader medurs eller 90

grader moturs.)

• Tryck pilknapparna (1243) eller zoomknappen för att justera

bildens läge och storlek och tryck o.

FRAME

O MOVE SET

TITLE ...................................................................................................... Foga samman text och bild

Med den här funktionen väljer du en text, sammanfogar texten och

bilden och sparar dem som en ny bild.

• Välj bild med 43 och tryck o.

• Välj text med 43 och tryck o. (Tryck 12 för att rotera texten

90 grader medurs eller 90 grader moturs.)

• Tryck pilknapparna (1243) eller zoomknappen för att justera

TITLE

textens läge och storlek och tryck o.

• Välj färg texten med pilknapparna (1243) och tryck o.

SET OK

CALENDAR ................................................................................Foga samman kalender med bild

Med den här funktionen väljer du kalender, sammanfogar kalendern

och bilden och sparar dem som en ny bild.

• Välj bild med 43 och tryck o.

• Välj kalender med 43 och tryck o. (Tryck 12 för att rotera

bilden 90 grader medurs eller 90 grader moturs.)

• Ställ in datumet kalendern och tryck o.

CALENDAR

BRIGHTNESS..................................................................................... Exponeringskompensation

Med den här funktionen justerar du bildens ljusstyrka och

sparar som en ny bild.

• Välj bild med 43 och tryck o.

• Justera ljusstyrkan med 12 och tryck o.

BRIGHTNESS

OK

SET OK

BACK MENU SET OK

SE 19

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

SATURATION............................................................................Justering av bildens färgmättnad

Med den här funktionen justerar du bildens färgmättnad och sparar

som en ny bild.

• Välj bild med 43 och tryck o.

• Justera färgmättnaden med 12 och tryck o.

SATURATION

INDEX....................................................................Skapa en småbildsvisning av en videosekvens

Den här funktionen väljer ut 9 bilder från en videosekvens och sparar dem som en ny bild (INDEX).

6 PRINT ORDER Skapa utskriftsreservationer (DPOF)

Med den här funktionen kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om datum och

tid) tillsammans med bilderna när de lagras kortet. g »Utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 31)

7 PLAYBACK MENU Bildvisningsmeny

0 ........................................................................................................................ Skrivskydda bilder

OFF /ON

Skrivskyddade bilder kan inte raderas med [ERASE] / [SEL.IMAGE] /

[ALL ERASE], men alla bilder raderas utan undantag vid formatering.

• Välj bild med 43 och skrivskydda den genom att välja [ON] med 12.

Du kan skrivskydda flera bilder i följd.

y...................................................................................................................................... Rotera bilder

+90° / 0° / –90°

Bilder som tas när kameran hålls vertikalt visas horisontellt. Med denna funktion kan du rotera

dessa bilder så att de visas vertikalt. Bilden behåller sin nya riktning även efter det att kameran

stängts av.

R ................................................................................................................ Lägga till ljud till stillbilder

Ljud spelas in i ca 4 sekunder.

• När [START] visas; rikta kameramikrofonen mot ljudkällan du vill spela

in och tryck o.

• Inspelningen börjas och indikatorn [BUSY] visas under inspelningen.

20 SE

y

+90°

SET OK

y

BACK MENU SET OK

0

SET OK

0° –90°

SET OK

OFF

ON


EXIT OK

PLAYBACK MENU

0

y

R START

ALBUM ENTRY

BACK MENU SET OK


ALBUM ENTRY....................................................................................Lägga in bilder i ett album

Bilder som sparas kortet kan sorteras in i album. Bilder som sparas i det interna minnet kan inte

sorteras in i album.

g »Albummenyer» (s. 22)

Välj metod för att lägga

in i album.

ALBUM ENTRY

SEL. IMAGE

SET CALENDAR

SET ALL


BACK MENU SET OK

Välj ett album för bilderna

SEL. ALBUM


BACK MENU SET


OK

[SEL. IMAGE]

SEL. IMAGE
SET OK EXIT OK HOLD
[SET CALENDAR]

[SET ALL]

SET ALL

PHOTO

MOVIE

0


8 ERASE Radera valda bilder/Radera alla bilder

Skrivskyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skrivskyddet innan du försöker radera dessa bilder.

När bilderna väl har raderats kan de inte återställas. Kontrollera varje bild före raderingen för att

undvika att av misstag radera bilder som du vill ha kvar.

• Sätt inte i kortet i kameran när du vill radera bilder i det interna minnet.

• Sätt först i kortet i kameran när du vill radera bilder kortet.

SEL. IMAGE ..............................................................................................................Radera en bild

• Använd pilknapparna (43) för att välja en bild och tryck o för att

markera med R.

• Tryck o igen för att ångra valet.

• Tryck S när valet har gjorts.

• Välj [YES] och tryck o.

S SEL. IMAGE

ALL ERASE...............................................Radera alla bilder i det interna minnet och kortet.

• Välj [YES] och tryck o.

[xD xD]


BACK MENU SET OK

Välj en bild i taget för att

lägga in i albumet.

• Använd pilknapparna (1243) för att

välja en bild och tryck o för att

markera med R.

• Tryck o igen för att ångra valet.

• Tryck o en stund när valet

har gjorts.

Lägg in bilder som är tagna

samma dag

Använd pilknapparna (1243) för att

välja datum för de bilder som ska läggas

in i albumet och tryck o.

Välj alla stillbilder,

alla skrivskyddade bilder

eller alla videosekvenser.

BACK MENU SET OK ERASE S

SE 21

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

9 ALBUM Titta bilderna i albumet

Använd pilknapparna

(1243) för att

välja ett album och

tryck o.

Albummenyer

• Ett kort krävs.

1 SEL. ALBUM Titta i ett annat album

För att byta album; välj önskat album i [SEL. ALBUM].

9»ALBUM Titta bilderna i albumet» (s. 22)

2 PLAYBACK MENU Bildvisningsmeny

UNDO ENTRY.............................................................................................Ta bort bilder ur album

Även om en bild tas bort ur ett album finns det kvar kortet.

SEL. IMAGE Väljer en bild i taget som ska tas bort ur albumet.

22 SE

SEL. ALBUM

ALBUM

BACK MENU SET


• Använd pilknapparna (1243) för att välja en bild och tryck o för att

markera med R.

• Tryck o igen för att ångra valet.

• Tryck o en stund när valet har gjorts.

UNDO ALL Ta bort alla bilder ur albumet
När en stillbild har valts När videosekvensen har valts

SLIDE-

PRINT P

SHOW

SHOW EDIT ORDER

1 PL PLAYBAC PLAYBACK YBACK

SEL. ALBUM

ALBUM MENU SETUP

MOVIE

PRINT

PLAY PL PLAY EDIT ORDER

ORDER

1

PL PLAYBAC PLAYBACK YBACK

SEL. ALBUM

ALBUM MENU SETUP

INDEX ERASE

CLOSE

ALBUM

INDEX ERASE

CLOSE

ALBUM

EXIT

OK

EXIT MENU SET OK

MENU SET

g »SLIDESHOW Automatisk visning av bilder» (s. 17)

»MOVIE PLAY Uppspelning av videosekvenser» (s. 18)

»Utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 31)

»Inställningsmenyer» (s. 23)

»ERASE Radera valda bilder / Radera alla bilder» (s. 21)

SEL. IMAGESET OK EXIT OK HOLD


2OK

PLAYBACK MENU

0

y* 1

R* 1 * 2

UNDO ENTRY

SELECT JACKET

Använd

pilknapparna (43)

för att ta fram den

bild du vill se.

*1 Det här visas inte när en

videosekvens har valts.

*2 Stillbilder som är inlagda i

album kan inte lagras.


SELECT JACKET ................................................................................................. Val av framsida

SEL. ALBUM


BACK MENU SET OK

Du kan ändra framsidan (första bilden i ett album) som visas i fönstret

för val av album.

Andra albummenyer

g »0 Skrivskydda bilder» (s. 20). »y Rotera bilder» (s. 20)

Inställningsmenyer

Fotograferingsläge

RESET

RESET

IMAGE

IMAGE

QUALITY

QUALITYSCN


EXIT MENU SET OK

Bildvisningsläge

SLIDE-

SHOW

EDIT

P

PRINT

ORDER

ORDER

PLAYBACK

CALENDAR MENU SETUP

INDEX ERASE ALBUM

EXIT MENU SET OK

Framsida (första bilden i albumet)

*1 Ett kort krävs.

*2 [SCREEN SETUP] kan väljas under visningen

av stillbilder.

*3 [SHUTTER SOUND] kan väljas under

fotografering av stillbilder.

*4 Detta kan inte väljas när videosekvenser

spelas in.

*5 Detta kan inte väljas i bildvisningsläge.

SETUP

MEMORY FORMAT

(FORMAT *1 )

BACKUP *1

W

Kq

PW ON SETUP

SCREEN SETUP *2

COLOR

BEEP

8

SHUTTER SOUND *3

VOLUME *4

REC VIEW *4

FILE NAME *5

PIXEL MAPPING *5

s

X

DUAL TIME

ALARM CLOCK

VIDEO OUT

MEMORY FORMAT (FORMAT) ...................Formatering av det interna minnet eller kortet

All datainformation, inklusive skrivskyddade bilder, raderas när det interna minnet eller kortet

formateras. Se till att överföra viktig data till en dator innan du formaterar kortet.

• Det får inte finnas något kort i kameran när det interna minnet formateras.

• När det interna minnet formateras kommer all bilddata och text som har laddads ned med

programvaran OLYMPUS Master att raderas.

• Se till att kortet sitter i kameran när det ska formateras.

• Innan du använder kort som inte är tillverkade av OLYMPUS eller kort som har formaterats en

dator, måste du formatera dem med kameran.

BACKUP ...................................................................Kopiera bilder i det interna minnet till kortet

Sätt i kortet i kameran. Bilderna i det interna minnet raderas inte vid kopieringen.

• Det tar en stund att kopiera data. Kontrollera att batteriet inte är tomt innan kopieringen startas eller

använd en nätadapter.

SE 23

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

W .................................................................................................................... Val av displayspråk

Du kan välja språk för texterna displayen. Vilka språk som går att välja varierar beroende var

du har köpt kameran.

Du kan lägga till andra språk i din kamera med den bifogade programvaran OLYMPUS Master.

g»Uppdatera kamerans menyspråk» (s. 41)

Kq ......................Aktivering av kameran med fotograferingsknappen / bildvisningsknappen

YES • När man trycker K / h / s aktiveras kameran i fotograferingsläget.

• När man trycker q aktiveras kameran i bildvisningsläget.

NO Kameran aktiveras inte. Tryck o för att sätta kameran.

PW ON SETUP.........................................................................Inställning av startbild och volym

SCREEN OFF (ingen bild visas) / 1 / 2 (Bilden markerad med

[SCREEN SETUP] visas.)

VOLUME OFF (inget ljud) / LOW /HIGH

Du kan välja volym för den bild som kommer att visas när kameran sätts . [VOLUME] kan inte

ställas in när [SCREEN] står [OFF].

• Även om [SCN] står [MUSEUM] hörs det ljud från kameran när den stängs av och när [LOW]

eller [HIGH] har valts för [VOLUME] i [PW ON SETUP].

Ställ [VOLUME] [OFF] i förväg när du inte vill att kameran ger i från sig ljud.

SCREEN SETUP ................................................................... Markering av en bild som startbild

Stillbilder i det interna minnet eller kortet kan väljas för fönster [2] för [PW ON SETUP].

Om en bild redan har förvalts visas fönstret [IMAGE EXISTING] och frågar om du vill ta bort den

befintliga bilden och spara en ny.

COLOR ...........................................................................Justering av menyfönstrens färgsättning

NORMAL /BLUE /BLACK /PINK

BEEP .....................................................................................Justering av volymen för knappljudet

OFF (inget ljud)/ LOW /HIGH

8.....................................................................Justering av volymen för kamerans varningssignal

OFF (inget ljud)/ LOW /HIGH

SHUTTER SOUND ......................................................................Justering av avtryckarens ljud

OFF (inget ljud)

1 LOW / HIGH

2 LOW / HIGH

3 LOW / HIGH

VOLUME ..........................................................................Justering av volymen under bildvisning

OFF (inget ljud)/ LOW /HIGH

24 SE


REC VIEW ........................................................................................................... Se bilder direkt

OFF Bilden som tas visas inte. Detta är användbart om du vill förbereda dig för nästa

korttagning medan den föregående bilden lagras.

ON Bilden som tas visas. Detta är användbart om du vill göra en snabb kontroll av bilden du

just har tagit. Du kan fortsätta att fotografera medan bilden fortfarande visas.

FILE NAME ............................................................................................ Återställning av filnamnet

RESET Den här metoden används för att gruppera filer olika kort.

Filnumret och katalognumret återställs varje gång ett nytt kort sätts in i kameran.

Katalognamnet går tillbaka till [No. 100] och filnumret till [No. 0001].

AUTO Metoden är användbar om du vill sköta alla dina filer med hjälp av sekvensnummer.

Även när ett nytt kort sätts in kommer mappnumren att fortsätta från det förra kortet.

Detta hjälper dig att skilja flera olika kort.

Filnamn och katalognamn för sparade bilder skapas automatiskt av kameran. Filnamn och

katalognamn inkluderar filnummer (0001 till 9999) och katalognamn (100 till 999) och heter

enligt följande:

Katalognamn

\ D C I M \ * * * O L Y M P \ P m d d * * * * . j p g

Katalognr Månad (1 – C)

(100 – 999)

Månad: Jan. – Sep. = 1 – 9, Okt. = A, Nov. = B, Dec. = C

Filnamn

Filnr

(0001 – 9999)

Dag (01 – 31)

PIXEL MAPPING ......................................................... Justering av bildbehandlingsfunktionen

Med funktionen pixelmapping kan kameran kontrollera och justera CCD:n och

bildbehandlingsfunktionerna. Man behöver inte använda denna funktion särskilt ofta. Ungefär en

gång om året rekommenderas. Vänta minst en minut när du har tagit eller visat bilder för att

funktionen pixelmapping ska fungera korrekt. Om du råkar stänga av kameran under funktionen

pixelmapping måste du starta om funktionen igen. Välj [PIXEL MAPPING]. Tryck o när

[START] visas.

s .................................................................................................Justering av skärmens ljusstyrka

s

BACK MENU

SET OK

1: Gör skärmen ljusare. 2: Gör skärmen mörkare.

Tryck o när inställningen är klar.

X ..........................................................................................................Inställning av datum och tid

1 Tryck o för att sätta kameran.

2 Tryck MENU för att gå till huvudmenyn och välj [SETUP]>[X].

3 Tryck 12 för att välja funktion. Tryck 43 för att gå till nästa fält.

SE 25

2

Menyfunktioner


2

Menyfunktioner

Datum och klockslag sparas sedan med varje bild och används också i filnamnet.

X

MOVE

• De första två siffrorna för året går inte att ändra.

• Tiden visas enligt 24-timmarsklocka.

• För att få en mer exakt inställning; tryck o när klockan du ställer in ifrån är precis jämn minut.

DUALTIME.......................................................... Inställning av datum och tid i en annan tidszon

OFF Växlar till datumet och tiden som har ställts in i [X].

ON Växlar till datumet och tiden som har ställts in i [DUALTIME]. Välj [ON] och ställ sedan in

tiden när du ställer in dualtiden.

MOVE

• Datumformatet är detsamma som det som ställts in med [X].

• De första två siffrorna för året går inte att ändra.

• Tiden visas enligt 24-timmarsklocka.

• För att få en mer exakt inställning; tryck o när klockan du ställer in ifrån är precis jämn minut.

ALARM CLOCK..............................................................................................Inställning av alarm

OFF Inget alarm ställs in eller alarmet stängs av.

ONE TIME Alarmet aktiveras en gång.

DAILY Alarmet aktiveras samma tid varje dag.

• När [X] inte har ställts in kan [ALARM CLOCK] inte väljas.

• När [DUALTIME] står [ON] aktiveras alarmet enligt dualtiden och tidsinställningen.

Inställning av alarm

• Välj [ONE TIME] eller [DAILY] och ställ in alarmtiden.

• Du kan ställa in snooze eller alarmljud och volym.

TIME Ställer in alarmtiden.

SNOOZE OFF Snooze har inte ställts in.

ON Alarmet aktiveras var 5:e minut, upp till 7 gånger.

ALARM

SOUND

26 SE

x


Y M D


SET

SET

OK

DUALTIME
OK

1 LOW / MID / HIGH

2 LOW / MID / HIGH

3 LOW / MID / HIGH

12 : Välj datumformat (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y).

43 : Går till föregående eller nästa inställning.

12 : Ställer in datum och tid.

43 : Går till föregående eller nästa inställning.

12 : Ställer in datum och tid.

ALARM CLOCK

TIME

SNOOZE

ALARM SOUND

MOVE

SET

OK


Använda, stänga av och kontrollera alarmet

• Använda alarmet:

Stäng av kameran. Alarmet kan ställas in när kameran är avstängd.

• Stänga av alarmet:

Tryck valfri knapp för att stänga av alarmet när det hörs och för att stänga av kameran.

När du trycker o, K / h / s eller q sätts kameran . (Kameran kan bara sättas

med K / h / s och q när [Kq] står [YES].)

Om [SNOOZE] står [ON] kommer inställningen att avbrytas. När [SNOOZE] står [OFF] avbryts

alarmet automatiskt och kameran stängs av efter 1 minut om den inte används.

VIDEO OUT...................................................................................................... Visa bilder en TV

NTSC / PAL

Fabriksinställningarna varierar beroende var kameran har köpts.

Ställ in videoutgången enligt videosignaltypen din TV för att visa bilderna i kameran TV:n.

• TV:ns videosignaltyp enligt land/region: Kontrollera typen av videosignal innan du ansluter kameran

till TV:n.

NTSC: Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan

PAL: Europa, Kina

Visa bilder en TV

Stäng av kameran och TV:n innan anslutningen görs.

Kontaktlucka

Multikontakt

Anslut till videoingången (gul) och ljudingången (vit)

TV:n.

AV-kabel (medföljer)

Inställningar kameran

Tryck q för att sätta kameran.

• Den senast tagna bilden visas TV:n. Använd

pilknapparna (43) för att ta fram den bild du vill se.

Inställningar TV:n

Sätt TV:n och ställ in den video.

• Se bruksanvisningen för TV:n för

ytterligare detaljer gällande videoingång.

SE 27

2

Menyfunktioner


3

Utskrift

Utskrift

Direktutskrift (PictBridge)

Direktutskrift

Genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt,

utan att behöva använda en dator.

Välj bilderna du vill skriva ut och antalet utskrifter kamerans skärm.

Se efter i skrivarens bruksanvisning om den är kompatibel med PictBridge.

Vad är PictBridge?

PictBridge är standarden för att ansluta digitalkameror och skrivare av olika fabrikat och skriva ut

bilderna direkt, utan att behöva använda en dator.

• Vilka utskriftslägen, pappersstorlekar o.s.v. som går att välja beror vilken

skrivare du använder. Se efter i din skrivares bruksanvisning.

• För detaljerad information om olika utskriftspapper, bläckpatroner etc.,

se skrivarens bruksanvisning.

EASY PRINT

[EASY PRINT] kan användas för att skriva ut bilden som visas skärmen.

Bilden skrivs ut med skrivarens standardinställningar. Datumet och filnamnet skrivs inte ut.

STANDARD

Alla skrivare som stödjer PictBridge har standardiserade skrivarinställningar. Om man väljer

[STANDARD] i inställningsfönstren (s. 29 till 30) skrivs bilderna ut enligt dessa inställningar.

Se efter i skrivarens bruksanvisning eller kontakta tillverkaren för att få information om dess

standardinställningar.

Ta fram bilden, som du vill skriva ut, LCD-skärmen i

1 bildvisningsläge.

2

3

28 SE

Sätt skrivaren och anslut USB-kabeln (medföljer kameran) till

kamerans multikontakt och till skrivarens USB-port.

Multikontakt USB-kabel

• Fönstret [EASY PRINT START] visas.

• Titta i skrivarens bruksanvisning för att se hur man sätter skrivaren och var

USB-porten finns.

Tryck


4

5

1

Lossa USB-kabeln

från kameran.

Lossa USB-kabeln

från skrivaren.

Du kan använda [EASY PRINT] även när kameran är avstängd eller i fotograferingsläge.

Anslut USB-kabeln när kameran är avstängd eller befinner sig i fotograferingsläge. Fönstret för val

av USB-anslutning visas. Välj [EASY PRINT].

g »EASY PRINT» steg 3 (s. 28), »CUSTOM PRINT» steg 2 (s. 29)

Andra utskriftsfunktioner och skrivarinställningar (CUSTOM PRINT)

Ta fram fönstret som visas till höger

enligt beskrivningen i steg 1 och 2

s. 28 och tryck o.

2

3

Välj [CUSTOM PRINT] och tryck o.

Gör skrivarinställningarna

enligt guidefunktionen.

Val av bild för utskrift (endast när det finns

ett kort i kameran)

ALL IMAGES

SEL. ALBUM

SET

OK

Val av utskriftsfunktion

PRINT MODE SELECT

PRINT

ALL PRINT

MULTI PRINT

ALL INDEX

EXIT MENU

SET

OK

EASY PRINT START

PC / CUSTOM PRINT

OK

USB

PC

EASY PRINT

CUSTOM PRINT

EXIT

SET

Inställningsguide

ALL IMAGES Du kan välja mellan alla bilder kortet för utskrift.

ALBUM Välj ett album och bilderna i albumet för utskrift.

PRINT Skriver ut den valda bilden.

ALL PRINT Skriver ut alla bilder som lagrats i det interna

minnet eller kortet.

MULTI PRINT Skriver ut en bild i multilayoutformat.

ALL INDEX Skriver ut ett index för alla bilder som lagrats i det

interna minnet eller kortet.

PRINT ORDER Skriver ut bilder enligt utskriftsreservationsdata

kortet. Om det inte finns några

utskriftsreservationer går detta alternativ

inte att välja.

g »Utskriftsinställningar (DPOF)» (s. 31)

OK

SE 29

3

Utskrift


3

Utskrift

Pappersinställningar

PRINTPAPER


SIZE BORDERLESS

BACK MENU

30 SE

Observera

• Om fönstret [PRINTPAPER] inte visas är [SIZE], [BORDERLESS] och [PICS/SHEET] inställda

[STANDARD].

Val av bild för utskrift

Tryck 43 för att välja bilden du vill skriva ut. Du kan även använda zoomknappen för att välja

en bild från småbildsvisningen.

Inställning av antalet utskrifter och utskriftsdata

4

STANDARD

[IN IN]

SINGLEPRINT

PRINT INFO


5

6

7

Gå till fönstret [PRINT MODE SELECT] och

tryck MENU.

• Ett meddelande visas.

Koppla loss USB-kabeln från kameran.

• Kameran stängs av.

Koppla loss USB-kabeln från skrivaren.

Utskriftsinställningar (DPOF)

Så här görs utskriftsreservationer

Med hjälp av utskriftsreservationer kan du spara utskriftsdata (antalet utskrifter och information om

datum och tid) tillsammans med bilderna när de lagras kortet.

Endast bilder som sparats kortet kan utskriftsreserveras. Sätt i ett kort med sparade bilder i

kameran innan utskriftsreservationer görs.

Bilder med utskriftsreservationer kan skrivas ut följande sätt.

Utskrift i en fotobutik som stödjer DPOF-formatet.

Du kan skriva ut bilderna med hjälp av utskriftsreservationsdata.

Utskrift en DPOF-kompatibel skrivare.

Du kan skriva ut direkt från ett kort som innehåller utskriftsreservationsdata, utan att du

behöver använda någon dator. För att få mer information, se skrivarens bruksanvisning.

En PC card-adapter kan eventuellt behövas.

Observera

• DPOF-reservationer som är gjorda med någon annan enhet kan inte ändras med denna

kamera. Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. Om ett kort innehåller DPOFreservationer

som är gjorda med någon annan enhet, kan reservationer som görs med den här

kameran skriva över de tidigare reservationerna.

• Du kan göra DPOF-reservationer för upp till 999 bilder per kort.

• Eventuellt är inte alla funktioner tillgängliga alla skrivare eller i alla fotobutiker.

Att skriva ut utan att använda DPOF

• Bilder som finns i det interna minnet kan inte skrivas ut i en fotobutik. Bilderna måste kopieras

till ett kort innan de kan skrivas ut.

g »BACKUP Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet» (s. 23)

Reservation av enkelbild

Följ guidefunktionen för att göra en utskriftsreservation för en vald bild.

1

2

Tryck m i bildvisningsläge för att gå till huvudmenyn.

Välj [PRINT ORDER] [


3

Utskrift

3

4

5

6

32 SE

Tryck 43 för att välja bilder för

utskriftsreservation, tryck sedan 12

för att ställa in antalet utskrifter.

• Du kan inte göra utskriftsreservationer för bilder med A.

• Upprepa steg 3 för att göra utskriftsreservationer för

andra bilder.

Tryck o när du är färdig med att göra

utskriftsreservationer.

Välj inställning för datum och tid och

tryck o.

NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid.

DATE De utvalda bilderna skrivs ut med

fotograferingsdatum.

TIME De utvalda bilderna skrivs ut med fotograferingstid.

Välj [SET] och tryck o.

Reservation av alla bilder

Visar alla bilder som är lagrade kortet. Antalet utskrifter är inställt en utskrift per bild.

Tryck m i bildvisningsläge för att gå till huvudmenyn.

1

Välj [PRINT ORDER] [U] och tryck o.

2 • Bildvisning ur album: Huvudmeny [PRINT ORDER] [U]

Välj inställning för datum och tid och tryck o.

3 NO Bilderna skrivs ut utan datum och tid.

DATE Alla bilder skrivs ut med fotograferingsdatum.

TIME Alla bilder skrivs ut med fotograferingstid.

Välj [SET] och tryck o.

4

Återställa utskriftsreservationsdata

Du kan återställa all utskriftsreservationsdata, eller bara för utvalda bilder.

Välj menyn [PRINT ORDER] och tryck o.

1 • Bildvisning ur album: Huvudmeny [PRINT ORDER]

Borttagning av utskriftsreservationsdata för alla bilder

Välj [


Att återställa utskriftsreservationsdata för en vald bild

2

3

4

5

6

7

Välj [


4

Anslutning av kameran till en dator

Ladda ner bilder från kameran eller

andra lagringsmedia

Titta bilder och videosekvenser

Du kan köra ett bildspel och spela upp ljud.

Hantera bilder

Du kan organisera dina bilder med hjälp

av kalenderdisplayen. Sök efter bilden du

önskar utifrån datum eller sökord.

Redigera bilder

Du kan rotera bilder, beskära dem och

ändra storlek dem.

Redigera bilder med filter och

korrigeringsfunktioner

Installera programmet OLYMPUS Master

Innan du installerar programmet OLYMPUS Master, måste du se till att din dator är kompatibel med

följande systemkrav. För nyare operativsystem, se Olympus webbplats. Adressen hittar du

baksidan av denna bruksanvisning.

Systemkrav

Windows

OS Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP

CPU Pentium III 500 MHz eller snabbare

RAM 128 MB eller mer (minst 256 MB rekommenderas)

Ledigt hårddiskutrymme 300 MB eller mer

Anslutning USB-port

Bildskärm 1024 x 768 pixlar, 65 536 färger eller mer

34 SE

Observera

• Dataöverföringen kan bara garanteras datorer som har operativsystemet färdiginstallerat

vid leverans.

• För att installera program i Windows 2000 Professional / XP måste du logga in som användare

med administratörsrättigheter.

• Internet Explorer och QuickTime 6 eller senare bör vara installerat datorn.

• Med Windows XP menas Windows XP Professional / Home Edition.

• Med Windows 2000 menas Windows 2000 Professional.

• Om du använder Windows 98SE installeras USB-drivrutinen automatiskt.

Macintosh

Utskrift

Du kan skriva ut bilder och göra

småbildsindex, kalendrar och vykort.

Skapa panoramabilder

Du kan skapa panoramabilder utifrån bilder

som har tagits i panoramaläge.

För närmare detaljer om funktioner och

kommandon som inte visas här ovan,

se »Help» (hjälp)-guiden och

bruksanvisningen för OLYMPUS Master.

OS Mac OS X 10.2 eller senare

CPU Power PC G3 500 MHz eller senare

RAM 128 MB eller mer (minst 256 MB rekommenderas)

Ledigt hårddiskutrymme 300 MB eller mer

Anslutning USB-port

Bildskärm 1024 x 768 pixlar, 32 000 färger eller mer

Observera

• Anslutningen kan bara garanteras om din Macintosh är försedd med en inbyggd USB-port.

• QuickTime 6 eller senare och Safari 1.0 eller senare måste vara installerat.

• Se till att ta bort lagringsmediet (dra och släpp soptunnan) innan du gör något av följande.

Annars kan det hända att datorn blir instabil och måste startas om.

• Dra ur kabeln som ansluter kameran till datorn.

• Stäng av kameran.

• Öppna kamerans batteri-/kortlucka.


Windows

Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.

1 • Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas.

• Om fönstret inte visas; dubbelklicka ikonen »Den här

datorn» och klicka därefter symbolen CD-ROM.

2

3

4

5

6

Klicka »OLYMPUS Master».

• Installationsfönstret för QuickTime visas.

• QuickTime krävs för att använda OLYMPUS Master. Om

installationsfönstret för QuickTime inte visas, är QuickTime 6

eller senare redan installerat datorn. Gå i så fall till steg 4.

Klicka »Next» (fortsätt) och följ

instruktionerna skärmen.

• När licensavtalet för QuickTime visas, läs igenom avtalet och klicka »Agree» (godkänn)

för att fortsätta med installationen.

• Installationsfönstret för OLYMPUS Master visas.

Följ instruktionerna skärmen.

• När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom

avtalet och klicka »Yes» för att fortsätta med installationen.

• När dialogrutan »User Information» visas, skriv in ditt

namn (»Name») och serienumret (»OLYMPUS Master

Serial Number»). Välj sedan region och klicka »Next».

Serienumret hittar klistermärket CD-ROMförpackningen.

• När licensavtalet för DirectX visas, läs igenom avtalet och

klicka »Yes» (ja).

• Ett fönster som frågar om du vill installera Adobe Reader visas.

Adobe Reader behövs för att du ska kunna läsa

bruksanvisningen för OLYMPUS Master. Om fönstret inte visas är Adobe Reader redan

installerat datorn. För att installera Adobe Reader, klicka »OK».

Följ instruktionerna skärmen.

• Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas. Klicka »Finish» (färdigställ).

Välj att starta om datorn omedelbart när fönstret som frågar om du vill

starta om visas och klicka »OK».

• Datorn startar om.

• Ta ut CD-ROM:en ur CD-ROM-enheten och förvara den en säker plats.

Macintosh

Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.

1 • CD-ROM-fönstret öppnas.

• Om CD-ROM-fönstret inte visas; dubbelklicka symbolen

CD-ROM skrivbordet.

Dubbelklicka mappen för önskat språk.

2

SE 35

4

Anslutning av kameran till en dator


4

Anslutning av kameran till en dator

3

4

5

1

2

3

4

Dubbelklicka ikonen »Installer» (installation).

• Installationsprogrammet för OLYMPUS Master startar.

• Följ instruktionerna skärmen.

• När licensavtalet för OLYMPUS Master visas, läs igenom avtalet och

klicka »Continue» (fortsätt) och därefter »Agree» (godkänn) för

att fortsätta med installationen.

• Fönstret som bekräftar att installationen är klar visas.

Klicka »Finish» (färdigställ).

• Det första fönstret visas.

Klicka »Restart» (omstart).

• Datorn startar om.

• Ta ut CD-ROM:en ur CD-ROM-enheten och förvara den en säker plats.

Ansluta kameran till en dator

Se till att kameran är avstängd.

• Skärmen är avstängd.

• Linsskyddet är stängt.

Anslut multikontakten kameran till

datorns USB-port med den medföljande

USB-kabeln.

• Se efter i datorns bruksanvisning var du

hittar USB-porten.

• Kameran sätts automatiskt.

• Skärmen aktiveras och fönstret för val av

USB-anslutning visas.

Skärm

Multikontakt

Välj [PC] och tryck o.

Kameran identifieras av datorn.

• Windows

Kontaktlucka

När du ansluter kameran till datorn för första gången försöker datorn identifiera kameran.

Klicka »OK» för att stänga meddelandet som visas. Kameran identifieras som en

»Flyttbar disk».

• Macintosh

Programmet iPhoto är standardprogrammet för att hantera digitala bilder. När du ansluter din

digitalkamera för första gången, startar programmet iPhoto automatiskt. Stäng detta program

och starta OLYMPUS Master.

36 SE

Observera

• Kamerafunktionerna går inte att använda medan kameran är ansluten till datorn.

Starta programmet OLYMPUS Master

Windows

Dubbelklicka ikonen »OLYMPUS Master» skrivbordet.

1 • Huvudmenyn visas.

• När OLYMPUS Master startas för första gången efter installationen, visas dialogrutan

»Registration» innan huvudmenyn kommer upp. Följ instruktionerna och fyll i

registreringsformuläret.


Macintosh

Dubbelklicka ikonen »OLYMPUS Master» i

1 katalogen »OLYMPUS Master».

• Huvudmenyn visas.

• När OLYMPUS Master startas för första gången, visas

dialogrutan »User Information» innan huvudmenyn kommer

upp. Mata in namn (»Name») och serienummer

(»OLYMPUS Master Serial Number») och välj region.

• Efter dialogrutan »User Information» (användarinformation)

visas dialogrutan »Registration» (registrering). Följ

instruktionerna och fyll i registreringsformuläret.

För att lämna OLYMPUS Master

Klicka »Exit» (avsluta) i huvudmenyn.

1 • OLYMPUS Master avslutas.

Visa kamerans bilder en dator

Ladda ner och spara bilder

Klicka »Transfer Images» i OLYMPUS Masters huvudmeny.

• Menyn för att välja källa visas.

Klicka »From Camera» .

• Fönstret för att välja bilder visas. Alla bilder i kameran visas.

1

2

OLYMPUS Master huvudmeny

7

1

6

2

3 5

4

1 Knappen »Transfer Images»

(överföra bilder)

Används för att ladda ner bilder från kameran

eller annat lagringsmedium.

2 Knappen »Browse Images»

(bläddra bilder)

Fönstret »Browse» visas.

3 Knappen »Online Print» (onlineutskrift)

Fönstret för onlineutskrift visas.

4 Knappen »Print Images at Home»

(skriva ut bilder hemma)

Utskriftsmenyn visas.

5 Knappen »Create and Share»

(skapa och dela)

Visar redigeringsmenyn.

6 Knappen »Backup Images»

(kopiera bilder)

Används för att säkerhetskopiera bilderna.

7 Knappen »Upgrade» (uppgradera)

Visar fönstret för uppgradering till

OLYMPUS Master Plus (valfritt).

SE 37

4

Anslutning av kameran till en dator


4

Anslutning av kameran till en dator

3

4

38 SE

Välj bildfilerna du vill överföra och klicka

»Transfer Images» (överföra bilder).

• Ett fönster som meddelar att nedladdningen är klar visas.

Klicka »Browse images now»

(bläddra bilder nu).

• De nedladdade bilderna visas i fönstret »Browse».

• För att återgå till huvudmenyn, klicka »Menu» (meny) i

fönstret »Browse» (bläddra).

För att koppla loss kameran

1

2

3

Kontrollera att kortlampan har slutat blinka.

Utför följande steg innan du drar ur

USB-kabeln.

Windows 98SE

1 Dubbelklicka ikonen »Den här datorn» och högerklicka

ikonen »Flyttbar disk» för att visa menyn.

2 Klicka »Eject» i menyn.

Windows Me / 2000 / XP

1 Klicka ikonen »Unplug or Eject Hardware» (koppla ur eller

mata ut maskinvara) i meddelandefältet.

2 Klicka meddelandet som visas.

3 Klicka »OK» när ett meddelande visas som säger att

maskinvaran kan matas ut ett säkert sätt.

Macintosh

1 Soptunnan förvandlas till en utmatningssymbol när ikonen

»Untitled» (ingen titel) eller »NO_NAME» (inget namn)

dras över skrivbordet. Dra och släpp ikonen

utmatningssymbolen.

Koppla loss USB-kabeln från kameran.

Kortlampa

Observera

• Windows Me / 2000 / XP: När du klickar »Koppla ur eller mata ut maskinvara»

kan ett varningsmeddelande visas. Kontrollera att bilddata inte laddas ner från kameran och att

alla program är avstängda. Klicka ikonen »Koppla ur eller mata ut maskinvara» igen och dra

ur kabeln.


Titta stillbilder och videosekvenser

1

2

Klicka »Browse Images» i OLYMPUS Masters huvudmeny.

• Fönstret »Browse» visas.

Dubbelklicka miniatyrbilden för bilden som

du vill titta .

• Kameran kopplar om till visningsläge och bilden förstoras.

• För att återgå till huvudmenyn, klicka »Menu» (meny) i

fönstret »Browse» (bläddra).

För att titta en videosekvens

1

2

Miniatyrbild

Dubbelklicka miniatyrbilden för videosekvensen som du

vill titta i fönstret »Browse».

• OLYMPUS Master går över till visningsläge och videosekvensens första bild visas.

Klicka uppspelningsknappen längst ner i fönstret för att

spela upp videosekvensen.

Namn och funktioner för knappar, m.m. visas nedan.

1 2 3 4 5 6 7 8

Funktion Beskrivning

1 Bildvisningsreglage Flytta reglaget för att välja en viss bild.

2 Tidsindikering Visar hur lång tid som har spelats upp.

3 Uppspelningsknapp (paus) Spelar upp videosekvensen. Fungerar som pausknapp

under uppspelning.

4 Bakåtknapp Visar föregående bild.

5 Framåtknapp Visar nästa bild.

6 Stoppknapp Stoppar uppspelningen och återgår till första bilden.

7 Repetitionsknapp Spelar upp videosekvensen gång gång.

8 Volymknapp Justerar volymen.

SE 39

4

Anslutning av kameran till en dator


4

Anslutning av kameran till en dator

Utskrift

Bilder kan skrivas ut från foto-, småbilds-, vykorts- och kalendermenyn. I beskrivningen nedan

används fotomenyn som exempel.

Klicka »Print Images at Home» i

1 OLYMPUS Masters huvudmeny.

• Utskriftsmenyn visas.

Klicka »Photo» .

2 • Fönstret »Photo Print» (skriv ut foto) visas.

Klicka »Settings» (inställnigar) i fönstret

3 »Photo Print» (skriv ut foto).

• Fönstret för skrivarinställningar visas.

Gör de skrivarinställningar som behövs.

Välj layout och storlek.

4 • Om du vill skriva ut datum och tid tillsammans med bilden,

kryssa i rutan bredvid »Print Date» (skriv ut datum) och välj

»Date» (datum) eller »Date & Time» (datum & tid).

Välj miniatyrbilden för bilden som du vill

5 skriva ut och klicka »Add» (lägg till).

• En förhandsgranskning av den valda bilden visas

i layout-fältet.

Välj antal kopior.

6

7

40 SE

Klicka »Print» (skriv ut).

• Skrivaren börjar skriva ut.

• Klicka »Menu» (meny) i fönstret »Photo Print» (skriv ut foto) för att komma

tillbaka till huvudmenyn.

Ladda ner bilder till en dator utan att använda OLYMPUS Master

Den här kameran stödjer USB-masslagring. Du kan ansluta kameran till din dator med hjälp av

USB-kabeln (som följer med kameran) för att ladda ner och spara bilderna utan att använda

OLYMPUS Master. Något av följande operativsystem krävs för att du ska kunna ansluta kameran

till datorn med USB-kabeln.

Windows: Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP

Macintosh: Mac OS 9.0 till 9.2/X

Observera

• Om din dator använder Windows 98SE måste du installera USB-drivrutinen. Innan du ansluter

kameran till datorn med USB-kabeln ska du dubbelklicka följande filer den medföljande

OLYMPUS Master CD-ROM:en:

(Drivenhetens namn): \USB\INSTALL.EXE

• Dataöverföringen kan inte garanteras i följande datormiljöer, även om datorn har en USB-port.

• Windows 95/98/NT 4.0

• Windows 98SE uppgraderat från Windows 95/98

• Mac OS 8.6 eller tidigare

• Datorer med en USB-port som är tillagd via utbyggnadskort etc.

• Datorer som inte har något operativsystem installerat vid leverans och

hemmabyggda datorer


Uppdatera kamerans menyspråk

1

2

3

4

5

6

7

Se till att din dator är ansluten

till internet. Öppna OLYMPUS

Master Software och

välj »Bläddra bilder» i

startfönstret.

• Gå till Online-Service i

huvudmenylistan och välj

»Update Camera».

• När du har valt funktionen

»Uppdatering av kameran» visar

OLYMPUS Master ett fönster med säkerhetsanvisningar.

Sätt i USB-kabeln i datorns USB-port.

Sätt i den andra änden av USB-kabeln i

kamerans USB-kontakt.

• Kameran sätts automatiskt.

• Skärmen aktiveras och fönstret för val

av USB-anslutning visas.

Välj [PC] och tryck Z.

Tryck Z.

• OLYMPUS Master registrerar nu vilken

version din kamera har.

• Klicka »Check for latest Version»

och programvaran söker igenom

Olympus hemsida efter nya versioner

av firmware och extra språk. Sedan

kan du välja ytterligare ett språk.

När du har valt uppdatering

laddar OLYMPUS Master ner

det nya språket till din

kamera. Lossa inte någon

kabel eller ta inte ut batteriet

medan kameran arbetar.

När nedladdningen är klar

visas OK displayen. Du

kan ta bort kablarna och ställa

strömbrytaren OFF. När du

sätter kameran igen kan du

välja funktionerna ditt språk.

Se till att batterierna är fulladdade!

SE 41

4

Anslutning av kameran till en dator


5

Lär känna din kamera

Lär känna din kamera

Tips om fotografering och information

Tips innan du börjar ta bilder

Kameran sätts inte även om batteriet är laddat

Batteriet är inte helt laddat

• Ladda batteriet med laddaren.

Batteriet fungerar inte för tillfället p.g.a. kyla

• Batteriets effekt minskar i låga temperaturer och det kan eventuellt inte vara tillräckligt laddat för att

sätta kameran. Ta ut batteriet och värm batteriet genom att lägga det i fickan en stund.

Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner

Kameran är i energisparläge

• För att spara batteriet övergår kameran automatiskt till energisparläge och skärmen stängs av

om kameran inte används när den sätts (när linsskyddet öppnas och skärmen är ). Det tas

ingen bild när avtryckaren trycks ner helt i detta läge. Tryck zoomknappen eller någon annan

knapp för att aktivera kameran ur energisparläget innan en bild tas. Om kameran inte används i 15

minuter stängs den av automatiskt (linsskyddet stängs och skärmen stängs av). Tryck o

för att sätta kameran.

Bildvisningsläget är inställt.

• I det här läget visas de tagna bilderna LCD-skärmen. Tryck K / h / s för att gå till

fotograferingsläget.

Blixten laddas

• Vänta tills symbolen # (blixten laddas) slutar att blinka innan du tar bilden.

Minnesmätaren är full

• Inga bilder kan tas när minnesmätaren är full. Vänta tills det finns utrymme kvar i minnesmätaren.

Datumet och tiden har inte ställts in

Kameran har används i samma tillstånd som den var i när den köptes

• Datum och tid har inte ställts in kameran när den köptes. Ställ in rätt datum och tid innan du

använder kameran. g »X Inställning av datum och tid» (s. 25)

Batteriet hat tagits ut ur kameran.

• Inställningarna av datum och tid återgår till fabriksinställningen om kameran lämnas utan batterier i

ungefär 1 dygn. Se till att datum och tid är korrekt inställda innan du tar viktiga bilder.

42 SE

Fotografera Fotografera Fotografera

a b c d

Före fotografering

(lyser inte)

När en bild har tagits

(lyser)

När flera bilder har tagits

(lyser)

Vänta

Max har nåtts

(alla lyser)


Tips för fotografering

Ställ in skärpan motivet

Det finns flera sätt att ställa in skärpan beroende motivet.

Motiv som inte är i bildens mitt

• Placera motivet i bildens mitt, lås skärpan motivet och komponera sedan bilden.

• Ställ in [AF MODE] [iESP].

g »AF MODE Ändring av inställningsområdet för skärpan» (s. 16)

Motivet rör sig för snabbt

• Fokusera kameran en punkt ungefär samma avstånd som motivet som ska

fotograferas (genom att trycka ner avtryckaren halvvägs). Komponera om bilden och

vänta tills motivet når bilden.

Motiv som det är svårt att ställa in skärpan

• Under vissa förhållanden kan det hända att autofokus inte fungerar korrekt. Den gröna lampan

skärmen tänds vilket gör det möjligt att kontrollera om skärpan är låst.

Den gröna lampan

blinkar.

Det går inte att ställa

in skärpan motivet.

Den gröna lampan

lyser men det blir

inte korrekt skärpa

motivet.

Motiv med låg

kontrast

Föremål olika

avstånd

När detta händer ska skärpan ställas in (skärpelås) ett föremål med hög kontrast som är

samma avstånd från kameran som motivet, komponera om bilden och fotografera. Om motivet

saknar vertikala linjer; håll kameran vertikalt och ställ in skärpan med hjälp av skärpelåset

genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, vänd sedan kameran till horisontellt läge medan du

håller knappen halvvägs nertryckt och ta bilden.

Ta bilder utan att de blir suddiga

Motiv med ett

extremt ljusstarkt

område i bildens

centrum

Snabbrörliga

motiv

Motiv utan

vertikala linjer

Motiv som inte är i

bildens mitt

Håll kameran rätt sätt och tryck ner avtryckaren försiktigt för att ta bilden. Du kan göra så att

bilden blir mindre suddig om du fotograferar i läget h.

Orsaker till att bilden blir suddig:

• När den optiska eller digitala zoomen används zoomen används eller när man zoomar in för mycket

när bilden tas.

• När slutartiden är för lång för att fotografera ett mörkt motiv.

• När blixten inte kan användas eller när en lång slutartid har ställts in i s.

Fotografering utan blixt

Blixten löser ut automatiskt om det inte är tillräckligt ljust. Om motivet är för långt bort har blixten

ingen effekt. Så här kan du ta bilder utan blixt i den här typen av situationer.

SE 43

5

Lär känna din kamera


5

Lär känna din kamera

Ställ in kameran läget h.

• Eftersom CCD:ns känslighet ökar automatiskt kan du använda kameran mörka platser utan att

använda blixten.

g »h Fotografering med digital bildstabilisering» (s. 9)

Öka inställningen av [ISO]

• Öka [ISO] -värdet.

g »ISO Ändring av ISO-känslighet» (s. 15)

Bilden är för grynig

Det finns flera orsaker till att bilden ser grynig ut.

Använd den digitala zoomen för att ta närbilder

• Med den digitala zoomen är en del av bilden bortskuren och förstorad. Ju större förstoring desto

grynigare ser bilden ut.

g »DIGITAL ZOOM Inzoomning» (s. 16)

Öka ISO-känsligheten

• När [ISO] -inställningen ökas kan »brus», som syns som färgprickar eller ojämnheter, uppstå och

göra bilden grynig. Den här kameran har en funktion som gör det möjligt att fotografera med hög

känslighet medan brus förhindras; men när ISO-känsligheten ökas blir bilden grynigare än med en

lägre känslighet.

g »ISO Ändring av ISO-känslighet» (s. 15)

Ta bilder med rätt färg

• Orsaken till att det finns skillnader mellan färgerna bilden och de naturliga färgerna är att

ljuskällan lyser upp motivet. [WB] är en funktion som gör att kameran kan avgöra rätt färger.

Normalt sett har inställningen [AUTO] den optimala vitbalansen men, beroende motivet,

kan det det vara bättre att experimentera med att ändra inställningen [WB].

• När motivet befinner sig i skuggan en solig dag.

• När motivet är upplyst av både naturligt ljus och belysning inomhus, t.ex. nära ett fönster.

• När det inte finns något vitt i bildens mitt.

g »WB Justering av bildens vitbalans» (s. 15)

Ta bilder av en vit strand eller snö

• Ta bilder med K i s. Används för att ta bilder en solig dag stranden eller i snö.

g »s (program) Fotografering med motivprogram» (s. 9)

• Ofta blir ljusstarka föremål (som snö) mörkare än sina naturliga färger. Justera [F] mot [+] för att få

dessa motiv närmare sina verkliga färgtoner. När du fotograferar mörka motiv kan det vara

effektivare att justera mot [–]. Ibland kan blixten eventuellt inte ge den ljusstyrka (exponering)

som väntas.

g »Knappen 1F Exponeringskompensation» (s. 11)

Ta bilder av ett motiv i motljus

• När [ESP/n] står [n] kan bilden tas baserad ljusstyrkan i mitten av skärmen utan att

verkas av bakgrundsljuset.

g »ESP / n Ändring av området för mätning av motivets ljusstyrka» (s. 16)

• Sätt blixten [#] för att aktivera upplättnadsblixten. Du kan ta bilder ett motiv i motljus utan att

ansiktet bli mörkt. [#] är effektivt vid fotografering i motljus och i lysrörsljus och annat artificiellt ljus.

g »Knappen 3# Fotografering med blixt» (s. 11)

44 SE


Ytterligare tips om fotografering och information

Så här ökas antalet bilder som kan tas

Det finns två sätt att lagra bilden som tas med den här kameran.

Lagra bilder i det interna minnet

• Bilder lagras i det interna minnet och när antalet bilder som kan lagras når 0 måste du ansluta

kameran till en dator för att ladda ner bilderna eller överföra dem till ett kort. Radera sedan bilderna

från det interna minnet.

Användning av kort (köps separat)

• Bilderna lagras kortet när det sitter i kameran. När kortet är fullt laddar du ner bilderna till en dator

och sedan raderar du bilderna från kortet eller så använder du ett nytt kort.

• Bilderna lagras inte i det interna minnet när det finns ett kort i kameran. Bilder som lagras i det

interna minnet kan kopieras till ett kort med funktionen [BACKUP].

g »BACKUP Kopiering av bilder från det interna minnet till kortet» (s. 23)

»Kortet» (s. 52)

Antalet stillbilder som går att lagra/resterande inspelningstid

Stillbilder

Bild- Bildstorlek Antal stillbilder som går att lagra

kvalitet

Internt minne Med 128 MB-kort

Med ljud Utan ljud Med ljud Utan ljud

SHQ 3072 x 2304 5 5 36 36

HQ 3072 x 2304 11 11 71 73

SQ1 2560 x 1920 15 16 102 105

2304 x 1728 19 19 124 128

2048 x 1536 23 24 156 163

SQ2 1600 x 1200 28 30 185 194

1280 x 960 43 46 285 307

1024 x 768 64 71 420 469

640 x 480 97 116 614 726

Videosekvens

Bild-

Bildstorlek Inspelningslängd (i sekunder)

kvalitet

Internt minne Med 128 MB-kort

SHQ 640 x 480 (15 bilder / sek.) 17 112

HQ 320 x 240 (15 bilder / sek.) 50 333

SQ 160 x 120 (15 bilder / sek.) 129 848

Använda ett nytt kort

• Om du använder kort som inte är tillverkade av Olympus eller kort som används till något annat,

t.ex. en dator, visas meddelandet [CARD ERROR]. Använd funktionen [FORMAT] för att formatera

kortet om du vill använda ett sådant kort i kameran.

g »MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatering av det interna minnet eller kortet» (s. 23)

SE 45

5

Lär känna din kamera


5

Lär känna din kamera

Lampor

Den här kameran använder flera olika lampor för att indikera kamerans status.

Lampa Status

Självutlösarlampa Lampan tänds i ca 10 sekunder, sedan blinkar den i ca 2 sekunder och

bilden tas.

Kortlampa Blinkar: En bild tas, kameran spelar upp en videosekvens eller bilder

laddas ner (när kameran är ansluten till en dator).

• Gör inget av följande när kortlampan blinkar. Det kan leda till att data

inte sparas eller att det interna minnet eller kortet blir obrukbara.

• Öppna batteri-/kortluckan.

• Ta ut batteriet.

• Anslut eller lossa nätadaptern.

LCD-skärmens

gröna lampa

Så här förlängs batteriets livslängd

• Om du gör något av följande när du inte fotograferar kan det leda till att batteriet förbrukas.

• När man trycker ner avtryckaren halvvägs flera gånger.

• När man använder zoomen flera gånger.

• Stäng av kameran när du inte använder den för att spara batteriet.

• En del funktioner kan eventuellt inte väljas från menyerna med pilknapparna (1243).

• Funktioner som inte kan ställas in med det aktuella fotograferingsläget.

• Funktioner som inte kan ställas in eftersom de redan har ställts in:

[%], [FLASH MODE], etc.

• Funktioner som inte kan ställas in p.g.a. att bilder som tagits med en annan kamera

kommer att redigeras.

• En del funktioner kan endast användas när det finns ett kort i kameran.

[PANORAMA], [FORMAT], [BACKUP], [PRINT ORDER], [Q], [REDEYE FIX], [BLACK & WHITE],

[SEPIA], [FRAME], [TITLE], [CALENDAR], [BRIGHTNESS], [SATURATION], [ALBUM ENTRY], ALBUM

Val av rätt bildkvalitet

Bildkvalitet är en kombination av önskad bildstorlek och komprimeringsgraden. Använd följande

exempel för att avgöra den bästa bildkvaliteten när du fotograferar.

För att skriva ut stora bilder stort papper/För att redigera och bearbeta

bilder en dator

• [SHQ] eller [HQ]

För att skriva ut bilder i vykortsformat

• [SQ1]

För att skicka bilden som en bifogad fil med e-post eller lägga in webbplatsen

• [SQ2]

g»IMAGE QUALITY Ändra bildkvaliteten» (s. 14)

Så här återställs inställningarna eller funktionerna till

fabriksinställningarna

• Om inställningarna som t.ex. [IMAGE QUALITY] eller blixtinställningarna (förutom h och s)

har ändrats för fotograferingen, kan de ändrade inställningarna bibehållas även om kameran stängs

av. Gör en [RESET] för att återställa fabriksinställningarna.

g »RESET Återställning av fotograferingsfunktionerna till fabriksinställningarna» (s. 14)

46 SE

Lyser: Skärpan och exponeringen är låsta.

Blinkar: Skärpan och exponeringen är inte låsta.

• Släpp upp fingret från avtryckaren, placera ännu en gång

AF-markeringen föremålet du vill ställa in skärpan och

tryck ner avtryckaren halvvägs.

Funktioner som kan ställas in från menyer


Bildvisningshjälp

Effekten av röda ögon kan inte korrigeras

• Effekten av röda ögon kan eventuellt inte korrigeras beroende bilden.

Delar förutom ögonen kan korrigeras.

Bilden kan inte lagras i albumet

• Upp till 200 bilder kan läggas in i varje album.

• Samma bild kan inte läggas in i flera album.

Bildvisningstips

Visning av bilderna i det interna minnet

• När det finns ett kort i kameran kan bilderna i det interna minnet inte visas.

Dra ut kortet innan du använder kameran.

Att snabbt ta fram en bild

• Använd albumfunktionen. Det går att skapa upp till 12 album. Lägg in bilderna ett kort eller i

albumen. För att se bilderna: Tryck m i bildvisningsläget, välj sedan ett album ur

huvudmenyn. Samma bild kan inte läggas in i flera album.

g »ALBUM ENTRY Lägga in bilder i album» (s. 21)

»ALBUM Titta bilderna i albumet» (s. 22)

• Tryck W zoomknappen för att visa bilderna i småbildsformat (småbildsvisning) eller i

kalenderformat (kalendervisning).

g »Zoomknapp Zoomning under fotografering/delförstoring» (s. 10)

Radering av ljud stillbilder

• Efter att ljud har lagts till en bild går det inte att radera. I detta fall kan du göra om inspelningen med

tystnad. Det går inte att spela in ljud om det inte finns tillräckligt med plats i det interna minnet eller

kortet.

g »R Lägga till ljud till stillbilder» (s. 20)

Se bilder en dator

Se hela bilden en dator

Storleken bilden som visas en bildskärm ändras beroende datorns inställning.

När bildskärmens inställning är 1,024 x 768 och om du använder Internet Explorer för att

se en bild med en bildstorlek av 2,048 x 1,536 vid 100%, kan inte hela bilden ses utan

att man behöver rulla den. Det finns flera sätt att se hela bilden bildskärmen.

Se bilden med ett speciellt program för bilder

• Installera programmet OLYMPUS Master som finns den medföljande CD-ROM:en.

Ändra bildskärmens inställning

• Symbolerna datorns skrivbord kan därmed flyttas runt. Se bruksanvisningen till datorn för

ytterligare information om hur man ändrar inställningarna.

SE 47

5

Lär känna din kamera


5

Lär känna din kamera

När du får ett felmeddelande kameran ...

Indikering

skärmen

q

CARD ERROR

q

WRITE-PROTECT

>

MEMORY FULL

q

CARD FULL

L

NO PICTURE

r

PICTURE ERROR

CARD-COVER

OPEN

g

BATTERY EMPTY

48 SE

Å / M / D

CARD SETUP

POWER OFF

FORMAT

MEMORY SETUP

POWER OFF

MEMORY FORMAT

NO CONNECTION

NO PAPER

NO INK


SET OK


SET OK

Möjlig orsak Åtgärd

Det är något problem

med kortet.

Detta kort kan inte användas.

Sätt i ett nytt kort.

Det går inte att skriva kortet. Den tagna bilden har skrivskyddats en

dator. Ladda ner bilden till en dator och ta

bort skrivskyddsinställningen.

Det finns ingen plats i det

interna minnet och data kan

inte lagras.

Det finns ingen plats kortet

och data kan inte lagras.

Det finns inga bilder i det interna

minnet eller kortet.

Det är något problem med den

valda bilden och den går inte att

visa med denna kamera.

Sätt i ett nytt kort eller radera data som du

inte vill ha kvar. Innan du raderar, se till att

kopiera viktiga bilder till kortet eller ladda

ner dem till en dator.

Byt ut kortet eller radera bilder som inte

behöver sparas. Ladda ner viktiga bilder till

en dator innan du raderar dem.

Det interna minnet eller kortet innehåller

inga bilder.

Ta bilder.

Använd ett bildprogram datorn för

att titta bilden. Om detta inte går är

bildfilen skadad.

Batteri-/kortluckan är öppen. Stäng batteri-/kortluckan.

Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.

När kameran används för första

gången eller när batterierna har

varit uttagna en lägre tid återgår

datum- och tidsinställningarna

till fabriksinställningarna.

Det här kortet kan inte

användas i den här kameran.

Eller så är kortet inte formaterat.

Det finns ett fel i det

interna minnet.

Kameran är inte ansluten till

skrivaren rätt sätt.

Det finns inget papper

i skrivaren.

Ställ in datum och klockslag.

Formatera kortet eller byt ut det.

• Välj [POWER OFF] och tryck o.

Sätt i ett nytt kort.

• Välj [FORMAT] [YES] och tryck

o. All datainformation kortet

raderas.

Välj [MEMORY FORMAT] [YES]

och tryck o. All data i det interna

minnet raderas.

Koppla loss kameran och anslut den igen

rätt sätt.

Lägg i papper i skrivaren.

Skrivaren har slut bläck. Byt ut bläckpatronen i skrivaren.


JAMMED

SETTINGS

CHANGED

PRINT ERROR

r

CANNOT PRINT

En del funktioner kan inte ställas in i vissa fotograferingslägen. För mer information,

se tabellen nedan.

Grå fält ( ) i spalten s indikerar att det finns vissa restriktioner för vilka funktioner som kan

användas i fotograferingsläget s. g »Funktioner som kan användas i begränsad omfattning

i samband med program» (s. 50)

Funktioner i fotograferingslägen

Pappret har fastnat. Ta bort pappret som har fastnat.

Skrivarens papperskassett har

tagits bort eller så har skrivaren

används medan inställningarna

kameran ändrades.

Något är fel med skrivaren

och / eller kameran.

Bilder som har lagrats

med en annan kamera kan

eventuellt inte skrivas ut

med den här kameran.

Funktioner i fotograferingslägen och program

Använd inte skrivaren medan du ändrar

inställningarna kameran.

Stäng av kameran och skrivaren.

Kontrollera om något är fel med skrivaren

och åtgärda i så fall detta innan du sätter

den igen.

Använd en dator för att skriva ut.

Fotograferingsläge K h s

Funktion P AUTO

F

BLIXT

& / %

Y

OPTISK ZOOM

WB – VITBALANS —

ISO – ISO-KÄNSLIGHET — —

DRIVE – SEKVENSFOTOGRAFERING —

ESP/n – LJUSMÄTNING —

IMAGE QUALITY – BILDKVALITET

DIGITAL ZOOM – DIGITAL ZOOM —

AF MODE – AF LÄGE —

R —

PANORAMA – PANORAMA —

MEMORY FORMAT (FORMAT) –

FORMATERING AV MINNET


BACKUP – SÄKERHETSKOPIERING

W

Kq

PW ON SETUP – INSTÄLLNING AV

STARTBILD OCH VOLYM


COLOR – FÄRG

BEEP – SIGNALVOLYM

8

SE 49

5

Lär känna din kamera


5

Lär känna din kamera

SHUTTER SOUND – SLUTARLJUD

REC VIEW – SNABBGRANSKNING AV BILD

FILE NAME – ÅTERSTÄLLNING AV FILNAMN

PIXELMAPPING – PIXELMAPPING

s

X

DUALTIME – DUALTID

ALARM CLOCK – ALARM

VIDEO OUT – VIDEOUTGÅNG

u —

FRAME ASSIST – STÖDLINJER —

Funktioner som kan användas i begränsad omfattning i samband med program

Funktion

*1 [%] kan inte användas.

*2 Endast bildkvalitet under [2048 x 1536] kan användas.

*3 Bildkvaliteten är inställd [640 x 480] och kan inte ändras.

*4 Skärpelåset är aktiverat.

*5 Förutom [!].

50 SE

Program

B

C

g

V

F

D

G

U

N W

c

R S X j P

d

i e f k

H

l T n

BLIXT — — — — — — — *5 —

& / % *1 *1 *1 *1 *1 — —

Y — — *4 — *4

OPTISK ZOOM — —

ISO – ISO — — — — — — — — — — — — — — —

DRIVE – SEKVENS-

FOTOGRAFERING

ESP/n –

LJUSMÄTNING

— — — — — — — —


IMAGE QUALITY

– BILDKVALITET *2 *3 *2

DIGITAL ZOOM –

DIGITAL ZOOM

— — —

AF MODE –

AF LÄGE

— — —

R — — — —

PANORAMA –

PANORAMA

— — — — —

BEEP –

SIGNALVOLYM


8 —

SHUTTER

SOUND –

SLUTARLJUD

REC VIEW –

DIREKTGRANSK-

NING AV BILD

Fotograferingsläge K h s

Funktion P AUTO

— —

— — — — —


Övrigt

Kameraskötsel

Rengöring av kameran

Utsidan:

• Torka försiktigt med en mjuk trasa. Om kameran är mycket smutsig, fukta trasan i en mild tvållösning

och vrid ur den ordenligt. Rengör kameran med den fuktiga trasan och torka den sedan med en torr

trasa. Om du har använt kameran stranden, ska du använda en trasa som är doppad i rent vatten

och ordentligt urvriden.

Skärm:

• Torka försiktigt med en mjuk trasa.

Objektiv:

• Blås bort dammet från objektivet med en blåsborste (finns att köpa i handeln) och torka sedan

försiktigt med en linsduk.

Batteri / laddare:

• Torka försiktigt med en mjuk, torr trasa.

Observera

• Använd inte starka lösningsmedel, som exempelvis bensin eller alkohol,

eller kemiskt behandlade trasor.

• Det kan bildas mögel objektivets yta om objektivet är smutsigt.

Förvaring

• Om kameran inte ska användas under en längre period ska batteriet, nätadaptern och kortet

avlägsnas. Förvara sedan kameran ett svalt och torrt ställe som är ordentligt ventilerat.

• Sätt då och då i batteriet och testa kamerans funktioner.

Observera

• Undvik att lämna kameran platser där kemiska produkter hanteras eftersom detta kan

resultera i frätskador.

Batteri och laddare

( Den här kameran har ett Olympus litium-jonbatteri (LI-42B eller LI-40B). Inga andra typer av

batterier kan användas.

( Kamerans strömförbrukning varierar i hög grad beroende vilka funktioner som används.

( Under förhållandena som beskrivs nedan förbrukas ström hela tiden och batteriet laddas ur snabbt.

• När zoom-funktionen används hela tiden.

• När avtryckaren trycks ner halvvägs upprepade gånger i fotograferingsläge (autofokus aktiveras).

• En bild visas skärmen under en längre tid.

• När kameran är ansluten till en dator eller skrivare.

( Om ett urladdat batteri används kan kameran stängas av utan att varningen om låg

batterinivå visas.

( Det uppladdningsbara batteriet är inte helt laddat när det köps. Ladda upp batteriet helt

med LI-40C-laddaren innan du använder det.

( Det tar ca 300 minuter att ladda upp det uppladdningsbara batteriet som följer med kameran.

( Använd ingen annan laddare än LI-40C.

( Laddaren kan användas för 100 V AC till 240 V AC (50/60 Hz). När du använder laddaren

utomlands kan du eventuellt behöva en adapter för att kontakten ska passa i strömuttaget.

Kontakta din lokala elhandel eller resebyrå för detaljer.

( Använd ingen frekvensomriktare eftersom det kan skada laddaren.

SE 51

6

Övrigt


6

Övrigt

Effektiv användning av tillbehör

Kortet

Bilder kan lagras ett separat kort.

Det interna minnet och kortet är kamerans medium för att lagra bilder vilket motsvarar filmen i en

filmkamera. Bilder som sparas i det interna minnet eller kortet kan enkelt raderas med kameran

eller redigeras en dator.

I motsats till ett flyttbart medium kan det interna minnet inte tas ut eller bytas ut.

Antalet bilder som kan tas kan ökas genom att man använder ett kort med större kapacitet.

1 Informationsfält

Här kan du skriva kortets innehåll.

2 Kontaktyta

1

Den del där data från kameran överförs till kortet.

Kompatibla kort

xD-Picture Card (16 MB – 1 GB)

Användning av det interna minnet eller kortet

På skärmen kan du välja om du vill använda det interna minnet eller kortet för

fotografering eller bildvisning.

Fotograferingsläge Bildvisningsläge

Sätta in och ta ut kortet

1

2

52 SE

Stäng av kameran.

P

Öppna batteri- / kortluckan.

[

]


[IN IN]

4

Minnesmätare

Sätta i kortet

Håll kortet enligt instruktionerna och

3 sätt i det i kortplatsen som bilden.

• Sätt i kortet rakt.

• Skjut in kortet tills det klickar fast.

[IN IN]


2

1

Batterilucka / kortlucka

Skåra

2

Kontaktyta


Ta ut kortet

3

4

Tryck in kortet hela vägen och låt det åka ut sakta.

• Kortet sticker ut lite och stannar.

• Fatta tag i kortet och dra ut det.

Stäng batteri- / kortluckan.

Observera

• Kortlampan blinkar medan kameran läser in bilderna. Det kan ta lite

tid att läsa in bilder. Öppna inte batteriluckan / kortluckan när

kortlampan blinkar. Om du gör det kan det skada det interna minnet

eller kortet och göra dem obrukbara.

Nätadapter

En nätadapter är praktisk att använda för tidskrävande uppgifter, t.ex. när man ska ladda ner bilder

till datorn eller visa ett bildspel en längre stund. Den här kameran kräver en multi-adapter

(CB-MA1/tillbehör) som nätadapter. Använd ingen annan nätadapter till den här kameran.

Observera

• Ta inte ut eller ladda inte batteriet eller anslut eller lossa inte nätadaptern eller multi-adaptern

medan kameran är . Om man gör det kan det verka kamerans interna inställningar

och funktioner.

• Nätadaptern kan användas för 100 V AC till 240 V AC (50 / 60 Hz).

• När du använder den utomlands behöver du ev. en adapter för att kontakten ska kunna anslutas

till nätuttaget i väggen. Kontakta din lokala elhandel eller resebyrå för detaljer.

• Använd ingen frekvensomriktare eftersom det kan skada nätadaptern.

• Kamerans vattentäta funktion aktiveras inte när en nätadapter används.

• Läs igenom nätadapterns bruksanvisning.

Symboler och ikoner skärmen

( Skärm - Fotograferingsläge

3 2 1 21

4

5

6

7

8

9

P


( #

$

[ ]


R

o %

l

k[IN IN]

n

4

20

19

18

17

16

15

10 11 12 13 14

Stillbilder

Funktioner Indikeringar

1 Självutlösare Y

2 Fotograferingslägen h, P, h, B, F, D, G etc.

3 Batterisymbol e = hög batterinivå, f = låg batterinivå

4 Grön lampa = automatiskt skärpelås

5 Standby för blixten

# (lyser)

Varning för kamerarörelser/blixtladdning # (blinkar)

6 Vitbalans 5, 3, 1, w – y

7 ISO ISO 64 – ISO 1600

4

6

9

(

3 2 1 21

A

%

[

n


10 11 13

]

Videosekvens


$ 20

19

18

l R 17

k[IN

IN] 16

00:36

14

SE 53

6

Övrigt


6

Övrigt

8 Bildtagning o, j, i

9 Spotmätning 5

10 Makroläge

Supermakrofotografering

11 Bildkvalitet SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ

12 Bildstorlek 3072 x 2304, 2560 x 1920, 640 x 480 etc.

13 AF-markering [ ]

14 Antal stillbilder som går att lagra

4

Resterande inspelningstid

00:36

15 Minnesmätare a, b, c, d (max. uppnått)

16 Aktuellt minne [IN] (internt minne), [xD] (kort)

17 Inspelning av ljud R

18 Dualtid l

19 Alarm k

20 Blixtfunktioner !, #, $

21 Exponeringskompensation –2.0 – +2.0

( Skärm – Bildvisningsläge

Stillbilder

14

Videosekvens

Funktioner Indikeringar

1 Batterikontroll e = hög batterinivå, f = låg batterinivå

2 Album -

3 Aktuellt minne [IN] (internt minne), [xD] (kort)

4 Utskriftsreservation / antal utskrifter


Tekniska data

( Kamera

Produkttyp : Digitalkamera (för fotografering och visning av bilder /

Inspelningssystem

videosekvenser)

Stillbilder : Digital inspelning, JPEG (i enlighet med

Design rule for Camera File system [DCF])

Tillämpliga standarder : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF),

PRINT Image Matching III, PictBridge

Ljud med stillbilder : Wave-format

Videosekvens : QuickTime Motion JPEG

Minne : Internt minne

xD-Picture Card (16 MB till 1 GB)

Antal bilder som kan sparas när : Stillbilder utan ljud

det interna minnet används

Bildkvalitet Bildstorlek

Antal stillbilder som

går att lagra

SHQ

HQ

3072 x 2304

5

11

2560 x 1920 16

SQ1 2304 x 1728 19

2048 x 1536 24

1600 x 1200 30

SQ2

1280 x 960

1024 x 768

46

71

Videosekvens

0640 x 480 116

Bildkvalitet Bildstorlek

Resterande

inspelningstid

SHQ

640 x 480

(15 bilder / sek.)

17 sek.

HQ

320 x 240

(15 bilder / sek.)

50 sek.

SQ

160 x 120

(15 bilder / sek.)

129 sek.

Antal bilder när batteriet är helt

laddat

: Ca 180 (baserat CIPA:s standarder för mätning av

batteriers livslängd)

Antal effektiva pixlar : 7 110 000 pixlar

Bildupptagnings-element : 1/2,33" CCD (skalfärgsfilter), 7 380 000 pixlar (totalt)

Objektiv : Olympus objektiv 6,7 till 20,1 mm, f3.5 till 5.0

(motsvarar 38 mm till 114 mm en 35 mm kamera)

Ljusmätningssystem : Digital ESP-mätning, spotmätningssystem

Slutartid : 4 till 1/1000 sek.

Fotograferingsavstånd : 0,5 m till ) (W/T) (normal)

0,2 m till ) (W), 0,3 m till ) (T) (makroläge)

0,07 m till 0,5 m (endast W) (supermakroläge)

Skärm : 2,5-tums TFT färg-LCD-display, 115 000 pixlar

Tid för blixtladdning : Ca 6 sek. (för total urladdning av blixten i rumstemperatur när ett

helt uppladdat batteri används)

Nätingång : Nätingång (DC-IN), USB-kontakt, A/V AUTO-uttag (multikontakt)

Automatiskt kalendersystem : 2000 till 2099

SE 55

7

Bilaga


7

Bilaga

Vattentäthet

Typ : Motsvarande IEC-standard, publikation 529 IPX8 (under

OLYMPUS testförhållanden) 3 m djupt vatten

Betydelse : Kameran kan normalt användas under vatten vid ett visst tryck.

Dammtäthet : IEC-standard, publikation 529 IPX6

(under OLYMPUS testförhållanden)

Systemkrav

Temperatur : 0°C till 40°C (användning ) / –20°C till 60°C (förvaring)

Luftfuktighet : 30% till 90% (användning) / 10% till 90% (förvaring)

Strömförsörjning : Ett litium-jonbatteri från Olympus (LI-42B/LI-40B)

eller Olympus nätadapter

Mått : 91 mm (B) x 58,7 mm (H) x 19,8 mm (D) utskjutande

delar ej inräknade

Vikt : 153 g utan batteri och kort

( Litium-jonbatteri (LI-42B)

Produkttyp : Uppladdningsbart litium-jonbatteri

Standardspänning : DC 3,7 V

Standardkapacitet : 740 mAh

Batteriets livslängd : Ca 300 hela uppladdningar (beroende användningen)

Systemkrav

Temperatur : 0°C till 40°C (laddning) / 0°C till 60°C (användning)/

–20°C till 35°C (förvaring)

Mått : 31,5 x 39,5 x 6 mm

Vikt : Ca 15 g

( Batteriladdare (LI-40C)

Krav spänning : 100 till 240 V AC (50 till 60 Hz)

3,2 VA (100 V) till 5,0 VA (240 V)

Utgång : DC 4,2 V, 200 mA

Uppladdningstid : Ca 300 min.

Systemkrav

Temperatur : 0°C till 40°C (användning) / –20°C till 60°C (förvaring)

Mått : 62 x 23 x 90 mm

Vikt : Ca 65 g

Rätt till ändringar förbehålles.

56 SE


Säkerhetsföreskrifter

RISK: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN (ELLER

BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ SJÄLV.

EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS.

Ett utropstecken i en triangel gör dig uppmärksam viktiga användnings- eller

underhållsinstruktioner i dokumentationen som följer med produkten.

Om produkten används utan att instruktionerna som står vid denna symbol följs kan detta leda till

FARA allvarliga personskador eller dödsfall.

Om produkten används utan att instruktionerna som står vid denna symbol följs kan detta leda till

VARNINGAR personskador eller dödsfall.

Om produkten används utan att man följer instruktionerna som står vid denna symbol kan det leda

RISK till mindre personskador, skador utrustningen eller förlust av värdefull datainformation.

VARNING!

FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR: UTSÄTT ALDRIG PRODUKTEN FÖR VATTEN,

ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER OCH PLOCKA INTE ISÄR DEN.

Allmänna föreskrifter

RISK

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

ÖPPNA EJ

Läs igenom alla instruktioner – Läs igenom alla instruktioner innan du använder produkten.

Spara alla bruksanvisningar och dokumentationer för framtida bruk.

Rengöring – Dra alltid ur stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör produkten. Använd endast en fuktig

trasa för rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av organiska

lösningsmedel för att rengöra produkten.

Tillbehör – För din egen säkerhet och för att undvika skador produkten: Använd endast tillbehör som

rekommenderas av Olympus.

Vatten och fukt – Säkerhetsföreskrifter för produkter med väderskyddad konstruktion hittar du i avsnittet

om väderskydd.

Placering – För att undvika skador produkten får den endast monteras stabila stativ,

ställningar eller hållare.

Elanslutning – Anslut endast produkten till vägguttag med den spänning och den frekvens som anges

produktetiketten.

Åskväder – Om ett åskväder närmar sig medan nätadaptern används måste nätadapterns stickpropp

omedelbart dras ut ur vägguttaget.

Främmande föremål – För att undvika personskador får inga metallföremål föras in i produkten.

Värme – Använd eller förvara inte produkten nära en värmekälla som t.ex. element, värmeutsläpp, ugn / spis

eller andra typer av utrustning eller anordningar som genererar värme, inklusive stereoanläggningar.

Kameran

VARNING

• Använd inte kameran i närheten av antändliga eller explosiva gaser.

• Använd inte blixten alltför nära ansiktet andra människor (i synnerhet småbarn).

• Avståndet till ansiktet den du fotograferar måste vara minst 1 m (3 ft). Om du använder blixten för

nära håll kan personen du fotograferar bli bländad.

• Se till att småbarn inte kommer åt kameran.

• Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll för småbarn för att förhindra följande farliga situationer

som kan ge upphov till allvarliga skador:

• De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk för strypning.

• De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.

• De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andra barns ögon.

• De kan råka skada sig kamerans rörliga delar.

• Titta inte solen eller starka ljuskällor genom kameran.

• Använd eller förvara inte kameran dammiga eller fuktiga platser.

• Täck inte blixten med handen när du fotograferar.

SE 57

7

Bilaga


7

Bilaga

RISK

• Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller

ser rök komma ut ur kameran.

• Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersom det finns risk för brand eller brännskador.

• Öppna eller stäng aldrig skydden eller luckorna med våta händer.

• Öppna eller stäng aldrig batteri-/kortluckan och kontaktluckan eller dra aldrig ut eller sätt aldrig i

nätadaptern med våta händer. Detta kan leda till skador eller elektrisk stöt.

• Lämna inte kameran platser där den kan utsättas för extremt höga temperaturer.

• Om du gör det kan materialet i somliga delar brytas ner, vilket under vissa förhållanden kan leda till att

kameran börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om det ligger någonting ovan den

(t.ex. en filt). Det finns risk för överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand.

• Hantera kameran försiktigt för att undvika brännskador.

• Om kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till lindriga brännskador. Tänk följande:

• När kameran används under lång tid blir den varm. Om du håller i kameran kan du få

lindriga brännskador.

• På extremt kalla platser kan temperaturen kamerans hölje vara lägre än omgivningens temperatur.

Använd om möjligt handskar när du använder kameran vid låga temperaturer.

• Var försiktig med kameraremmen.

• Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka

allvarliga skador.

Föreskrifter för batteriet

Följ dessa viktiga föreskrifter för batterierna för att undvika läckage, överhettning, brand,

explosion, elektriska stötar och brännskador.

FARA

• Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran. Ladda batteriet med laddaren som anges

i den här instruktionen. Använd inga andra laddare.

• Man får aldrig hetta upp eller bränna batterier.

• Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att de inte kommer i kontakt med metallföremål,

exempelvis smycken, nålar, spännen, etc.

• Förvara aldrig batterierna platser som utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer, exempelvis i

en varm bil, nära en värmekälla, etc.

• Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följas noggrant, för att förhindra batteriläckage och

skador batteripolerna. Försök aldrig ta isär ett batteri eller modifiera det något sätt, exempelvis

genom lödning, etc.

• Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja dem omedelbart med rent, kallt rinnande vatten och

genast kontakta en läkare.

• Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Om ett barn av misstag sväljer ett batteri måste en

läkare genast kontaktas.

VARNING

• Se till att batterierna alltid är torra.

• För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand och explosion, får endast de batterier som

rekommenderas för den här produkten användas.

• Sätt i batterierna försiktigt det sätt som beskrivs i instruktionerna.

• Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdade efter den angivna laddningstiden ska du sluta

ladda dem och inte använda dem mer.

• Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.

• Om ett batteri läcker, blir missfärgat eller deformerat eller verkar konstigt något sätt under användning

måste du omedelbart sluta använda kameran.

• Om ett batteri läcker vätska dina kläder eller din hud: Ta av kläderna och skölj omedelbart av huden

med rent, kallt rinnande vatten. Om vätskan bränner huden måste du genast kontakta läkare.

• Utsätt aldrig batterierna för kraftiga stötar eller kontinuerliga vibrationer.

RISK

• Undersök batteriet noga för att se om det läcker, är missfärgat, missformat eller något annat sätt

onormalt innan du laddar det.

• Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut det direkt när det har används för att du inte ska

bränna dig.

• Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte ska användas under en längre tid.

58 SE


Säkerhetsföreskrifter

Föreskrifter för kameran

• För att skydda högprecisionstekniken i kameran, får du aldrig lämna den platserna som är

uppräknade nedan, oavsett om det gäller användning eller förvaring.

• Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller undergår extrema förändringar.

Exempel: I direkt solljus, stranden, i en stängd bil, nära värmekällor (spis, element, etc.)

eller nära luftfuktare.

• I sandiga eller dammiga miljöer.

• Nära lättantändliga föremål eller sprängämnen.

• På våta platser, exempelvis badrum eller i regn. Om du använder produkter med väderskyddad

konstruktion, ska du läsa igenom de särskilda instruktioner som gäller för dessa.

• På platser som utsätts för kraftiga vibrationer.

• Tappa aldrig kameran och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer.

• När kameran är monterad ett stativ, ska positionen justeras med stativhuvudet.

Vrid inte själva kameran.

• Rör inte kamerans elektriska kontakter.

• Lämna inte kameran så att den pekar direkt mot solen. Om du gör det finns det risk att objektivet eller

slutaren skadas, att färgerna förvrängs, att det uppträder skuggkonturer CCD-enheten eller att

kameran börjar brinna.

• Man får inte trycka eller dra i objektivet.

• Om du ska förvara kameran under en längre tidsperiod, måste du först ta ur batteriet. Välj en sval och

torr förvaringsplats för att förhindra att kondens eller mögel bildas inuti kameran. När du ska använda

kameran igen efter förvaringen, bör du testa den genom att sätta den och trycka avtryckaren för

att kontrollera att den fungerar som den ska.

• Följ alltid gränserna och restriktionerna för den yttre miljön som anges i kamerans bruksanvisning.

Säkerhetsföreskrifter för batterier

• Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran. Använd inga andra typer av batterier.

För säker och korrekt användning; läs bruksanvisningen till batteriet noggrant innan du använder det.

• Om batteripolerna blir blöta eller smutsiga kan det leda till att anslutningen till kameran inte fungerar.

Torka batteriet noga med en torr trasa innan du använder det.

• Ladda alltid batteriet när du använder det för första gången eller om det inte har används ett tag.

• Om du använder kameran med batteridrift vid låga temperaturer ska du försöka hålla kameran och

reservbatteriet så varma som möjligt. Ett batteri som slutar fungerar vid låga temperaturer kan börja

fungera igen när det återfår rumstemperatur.

• Antalet bilder du kan ta varierar beroende fotograferingsförhållandena och vilket batteri som används.

• Innan du åker iväg en lång resa, i synnerhet om du ska resa utomlands, bör du köpa reservbatterier.

Det kan hända att det blir svårt att få tag det rekommenderade batteriet under resan.

• Lämna batterier till återvinning för att skona miljön. När du slänger obrukbara batterier måste polerna

täckas över. Följ de nationella lagarna och bestämmelserna.

LCD-skärm

• Tryck inte hårt skärmen; om du gör det finns det risk att bilden blir suddig, att bildvisningen inte

fungerar korrekt eller att skärmen skadas.

• Ett ljust band kan synas längst upp eller längst ner skärmen, men det betyder inte att något är fel.

• När man tittar ett motiv diagonalt i kameran, kan kanterna se trappstegsformade ut skärmen.

Detta betyder inte att något är fel; det kommer inte att märkas lika tydligt i bildvisningsläge.

• På kalla platser kan det ta lång tid för LCD-skärmen att aktiveras och färgerna kan tillfälligt bli förvrängda.

Om du använder kameran extremt kalla platser, är det en god idé att då och då värma upp den. En

LCD-skärm som fungerar dåligt grund av låg temperatur, börjar fungera som den ska igen när den

återfår normal temperatur.

• LCD-skärmen som används i monitorn är tillverkad med högprecisionsteknik. Trots det kan det hända att

det syns svarta punkter eller lysande punkter kontinuerligt skärmen. Punkterna kan variera i färg och

ljusstyrka beroende punkternas egenskaper och vinkeln du betraktar dem ur. Detta betyder inte att

något är fel.

Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella skador, eller uteblivna fördelar som

förväntas vid användning av denna enhet ett lagligt sätt, eller krav från tredje person, som är orsakade

av felaktig användning av produkten.

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella skador, eller uteblivna

fördelar som förväntas vid användning av denna enhet ett lagligt sätt, som orsakas

av radering av bilddata.

SE 59

7

Bilaga


7

Bilaga

Friskrivningsklausul

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande

något innehåll i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga förhållanden vara

ansvarsskyldigt för några underförstådda säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst

syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till skador

rörande förlust av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust av affärsinformation) som uppstår

genom användningen eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller programvaran eller

utrustningen. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller begränsa ansvarsskyldigheten för

följdskador eller indirekta skador, så det är möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

Olympus förbehåller sig alla rättigheter för denna bruksanvisning.

Varning

Ej tillåten fotografering eller användning av upphovsrättsskyddat material kan kränka tillämpliga

upphovsrättslagar. Olympus tar inget ansvar för otillåten fotografering, användning eller andra åtgärder som

kan kränka rättigheterna för upphovsrättsägare.

Kommentar om upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av detta skriftliga material eller denna programvara får reproduceras

eller användas i någon form eller något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering,

inspelning eller användning av någon typ av informationslagring eller informationsinhämtningssystem,

utan föregående skriftligt godkännande från Olympus. Ingen ansvarsskyldighet accepteras vad gäller

användningen av informationen som finns i detta skriftliga material eller programvaran, eller för skador som

uppstår genom användningen av informationen som finns häri. Olympus förbehåller sig rätten att ändra

funktionerna och innehållet i detta dokument eller programvaran efter eget godtycke och utan föregående

meddelande.

För kunder i Europa

»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd,

miljöskydd och kundskydd. Kameror med »CE»-märke är avsedda för försäljning i Europa.

Använd endast godkända uppladdningsbara batterier och batteriladdare

Vi rekommenderar att du endast använder det godkända uppladdningsbara batteriet och batteriladdaren

från Olympus till den här kameran. Om du använder ett ett uppladdningsbart batteri och/eller en

batteriladdare som inte är godkända kan det leda till brand eller personskador p.g.a. att batteriet läcker,

blir för varmt, antänds eller skadas. Olympus tar inget ansvar för skador eller olyckor som uppstår när man

använder ett batteri och/eller en batteriladdare som inte ingår i Olympus tillbehörsserie.

Varumärken

• IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation.

• Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation.

• Macintosh är ett varumärke för Apple Computer Inc.

• xD-Picture Card är ett varumärke.

• Alla andra företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken för sina

respektive ägare.

• Standarden för kamerafilsystem som det hänvisas till i denna bruksanvisning är DCF (»Design Rule for

Camera File System») som fastställts av JEITA (»Japan Electronics and Information Technology

Industries Association»).

60 SE

Denna symbol (överkorsad soptunna med hjul enligt WEEE, bilaga IV) betyder att elektriska

och elektroniska produkter ska avfallssorteras i EU-länderna.

Släng inte produkten i hushållsavfallet.

Lämna produkten till återvinning när den ska kasseras.


Garanti

1. Om den här produkten visar sig vara defekt fastän den har används rätt sätt (enligt de bifogade

skriftliga instruktionerna för skötsel och användning) och om den har inhandlats hos en auktoriserad

återförsäljare av Olympus inom marknadsområdet för Olympus Imaging Europa GmbH, vilket fastställs

med listan av auktoriserade återförsäljare, kommer den här produkten att repareras eller, om Olympus

anser så, bytas ut utan extra kostnad. För att garantin ska gälla måste kunden ta med produkten och

garantibeviset till den återförsäljare där produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer som

ligger inom marknadsområdet för Olympus Imaging Europa GmbH (fastställs genom listan av

auktoriserade återförsäljare) innan den tvååriga garantitiden har löpt ut. Under den ettåriga världsvida

garantitiden (World Wide Warranty) kan kunden lämna in produkten vilken Olympus servicestation

som helst. Observera att det inte finns Olympus servicestationer i alla länder.

2. Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller en auktoriserad Olympus servicestation egen

risk och ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband med transporten.

3. Den här garantin gäller inte under följande omständigheter och kunden kommer att få betala för

reparationerna, även för defekter som uppstår inom garantitiden som beskrivs ovan.

(a) Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex. om produkten används ett sätt som inte

beskrivs i bruksanvisningen etc.).

(b) Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar, rengöring, etc. som utförs av någon annan än

Olympus eller en auktoriserad Olympus servicestation.

(c) Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar ner, chock, etc. när produkten har köpts.

(d) Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv, översvämning, oväder, andra

naturkatastrofer, föroreningar av miljön och ojämn strömtillförsel.

(e) Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt (hög temperatur, hög luftfuktighet,

nära insektsmedel som t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)), sköts felaktigt, etc.

(f) Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.

(g) Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord, etc. tränger in i produkten.

(h) När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med produkten.

(i) När garantibeviset har ändrats med avseende år, månad och dag då produkten köptes,

kundens namn, återförsäljarens namn och serienummer.

(j) När ett köpbevis inte kan uppvisas tillsammans med garantibeviset.

4. Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för tillbehör som fodral, kamerarem,

objektivlock och batterier.

5. Olympus garantiansvar begränsar sig till reparation eller byte av produkten. Olympus ansvarar inte för

indirekta skador eller följdskador av något slag som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta

gäller särskilt om objektiv, filmer, annan utrustning eller tillbehör som används med produkten förloras

eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller dataförlust. Gällande regler och

lagar berörs inte av detta.

Garantins giltighet

1. Den här garantin gäller endast om garantibeviset har kompletterats av Olympus eller en auktoriserad

återförsäljare eller om det finns annan dokumentation som styrker detta. Se därför till att ditt namn,

återförsäljarens namn, serienummer och år, månad, dag då produkten köptes har fyllts i

garantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot (där återförsäljarens namn, inköpsdatum och

produkttyp finns med) bifogas garantibeviset. Olympus förbehåller sig rätten att inte utföra service utan

extra kostnad om garantibeviset inte är komplett eller om ovan nämda dokumentation inte finns med eller

om informationen inte är komplett eller är ogiltig.

2. Förvara garantibeviset ett säkert ställe eftersom du inte kan få ett nytt.

• Se den bifogade listan över det auktoriserade internationella Olympus servicenätet.

Friskrivningsklausul

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande

något innehåll i detta skriftliga material eller programvaran, och är under inga förhållanden ansvarsskyldig

för några underförstådda säljbarhetsgarantier, för att garantin är fullständigt ifylld, för att originalräkningen

eller kvittot erhålles av kunden eller garantier för lämplighet för ett visst syfte eller för eventuella följdskador

eller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust av affärsvinster, avbruten

affärsverksamhet och förlust av affärsinformation) som uppstår genom användningen eller oförmågan att

använda detta skriftliga material eller programvaran. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller

begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador eller indirekta skador, så det är möjligt att ovanstående

begränsningar inte gäller för dig.

SE 61

7

Bilaga


Register

! Blixt med reducering av röda ögon........... 11

$ Blixten avstängd ......................................... 11

o -knapp (OK/FUNC)....................................... 9

& Makroläge ................................................... 11

% Supermakroläge......................................... 11

# Upplättnadsblixt........................................... 11

Knappen q (bildvisning) ................................ 9

Knappen 3# (blixtfunktion) ............................ 11

Knappen 1F (exponeringskompensation)... 11

Knappen K / h / s (fotografering) ...... 8

Knappen 4& (makro)..................................... 11

Knappen 2 / Y / S (självutlösare/radering) . 11

Knappen < (utskrift)....................................... , 11

A

AF-lås............................................................... 8

Alarm k ........................................................... 26

Album............................................................... 22

Album, lägga in bild.......................................... 21

Albummenyer................................................... 22

Antal stillbilder som går att lagra...................... 45

Autofokus ......................................................... 43

Automatisk blixt................................................ 11

Automatiskt program........................................ 9

AUTO (helautomatisk fotografering) .................. 9

AV-kabel ........................................................... 27

Avtryckare .......................................................... 8

B

Batteri............................................................... 51

Batteri-/kortlucka .............................................. 52

Bildkvalitet........................................................ 14

Bildnummer...................................................... 23

Bildspel m...................................................... 17

Bildstorlek......................................................... 14

Bildvisning TV ............................................. 27

Bildvisningsläge q ......................................... 17

Bildvisningsmeny ............................................. 22

Blixtfunktioner................................................... 10

Blixtladdning..................................................... 42

Borttagning av röda ögon................................. 19

C

CCD ................................................................. 25

D

Datum och klockslag X................................. 25

Delförstoring U................................................ 10

Digital bildstabilisering h .............................. 9

Digital Zoom..................................................... 16

Direktutskrift ..................................................... 28

DPOF ............................................................... 31

Dualtid för annan tidszon l............................ 26

E

Enbildstagning o ........................................... 15

Energisparläge................................................. 42

ESP / n ......................................................... 16

62 SE

EV..................................................................... 11

Exponeringskompensation F .......................... 11

F

Färg .................................................................. 24

Färgmättnad ..................................................... 20

Felmeddelande................................................. 48

Filnamn............................................................. 25

Formatera minnet/minneskortet........................ 23

Fotografera & Välj 1 / 2 e, f......................... 15

Fotografering av stillbilder K .......................... 8

Fotograferingsläge........................................ 8, 13

Funktionsmeny ................................................... 9

H

HQ .................................................................... 14

Huvudmeny....................................................... 12

I

iESP.................................................................. 16

Inspelning av ljud till stillbilder R....................... 16

Inspelningslängd............................................... 45

Inställningsmenyer............................................ 23

Internt minne..................................................... 23

ISO.................................................................... 15

J

JPEG ............................................................... 55

Justering av skärmens ljusstyrka s............... 25

K

Kalender ......................................................18, 19

Kalendervisning ................................................ 10

Kamerameny .................................................... 15

Knappljud.......................................................... 24

Komprimering ................................................... 14

Kontaktlucka ............................................... 27, 36

Kort ....................................................... 16, 23, 52

Kortlampa ...............................................38 46, 53

L

Litium-jonbatteri ................................................ 51

Ljusstyrka.......................................................... 19

Lysrör 1/2/3 wxy....................................... 15

M

MENU -knapp (MENY) .............................. 10, 12

Meny................................................................. 12

Mikrofon............................................................ 20

Miniatyrbild...................................................18, 20

Minnesmätare................................................... 42

Molniga dagar 3 ............................................ 15

Multikontakt............................................27, 28, 36

N

Nätadapter ........................................................ 53

NTSC................................................................ 27


O

OLYMPUS Master............................................ 33

Optisk zoom ............................................... 10, 16

P

P (automatiskt program).................................. 9

PAL................................................................... 27

Panorama......................................................... 16

PC .................................................................... 36

PictBridge......................................................... 28

Pilknappar (1243).................................... 9

Pixelmapping.................................................... 25

Pixlar ................................................................ 34

R

Radera bilder.................................................... 11

Radera enstaka bild S..................................... 21

Radering av samtliga bilder R....................... 21

Rama in bild ..................................................... 19

Redigera stillbilder............................................ 18

Resterande inspelningstid.................................. 8

Rotera bilder y ............................................... 20

S

s (motivprogram) ................................... 9, 15

Säkerhetskopiera (BACKUP) ........................... 23

Sätta kameran Kq ................................. 24

Sekvensfotografering med hög hastighet i .. 15

Sekvensfotografering j ................................ 15

Sepia................................................................ 19

SHQ ................................................................. 14

Självutlösare Y................................................ 10

Skärpa................................................................ 8

Skärpeinställning.............................................. 16

Skärpelås ........................................................... 8

Skrivskydda 0 .............................................. 20

Slutarljud .......................................................... 24

Småbildsvisning ............................................... 10

Snabbgranskning ............................................. 25

Soliga dagar 5 ............................................... 15

Spela in videosekvenser n............................... 8

Speltid / total inspelningstid.............................. 18

Spotmätning 5............................................... 16

SQ.................................................................... 14

SQ1.................................................................. 14

SQ2.................................................................. 14

Standard........................................................... 28

Startbild och ljud............................................... 24

Strömbrytare................................................... 8

Svart / vitt ......................................................... 19

T

Text................................................................... 19

Tungsten 1..................................................... 15

U

Under vatten foto T........................................ 8

Under vatten makro H ................................... 8

Under vatten vidvinkel 1 k.............................. 8

Uppspelning av videosekvens.......................... 18

USB-drivrutin............................................... 34, 40

USB-kabel....................................... 28, 33, 36, 38

Utskrift............................................................... 28

Utskriftsinställningar


©2006

http://www.olympus.com/

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

2 Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A., Tel. 631-844-5000

Teknisk support (USA)

24/7 automatisk hjälp online: http://www.olympusamerica.com/support

Kundsupport telefon: Tel. 1-888-553-4448 (gratis i Nordamerika)

Vår kundsupport telefon är öppen från 08:00 till 22:00

(Måndag till fredag, östkusttid USA)

E-mail: distec@olympus.com

Olympus mjukvaruuppdateringar kan fås : http://www.olympus.com/digital

Besöksadress: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Tyskland

Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Godsleverans: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Tyskland

Brev: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Tyskland

Teknisk kundsupport i Europa:

Besök vår hemsida http://www.olympus.se

eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: 00800 - 67 10 83 00

i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge,

Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike.

• Observera att vissa (mobila) telefontjänster / -leverantörer inte låter dig ringa

+800-nummer eller behöver ytterligare prefix.

För europeiska länder som inte finns med här ovan, eller om du inte ansluts

till numret ovan, använd följande

BETALNUMMER: +49 180 5 - 67 10 83 eller +49 40 - 23 77 38 99.

Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag).

Printed in Germany · OE · 3.6 · 2/2006 · Hab. · E0417299

More magazines by this user
Similar magazines