Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

KAPITLET I KORTHET

Klimatmålet till 2020 ser ut att nås med nuvarande bedömning av den ekonomiska

utvecklingen och med befintliga (nivåer på) styrmedel.

Energieffektiviseringsmålet 2020 nås inte utan ytterligare åtgärder.

För att nå regeringens vision om ett samhälle 2050 med kraftigt minskade utsläpp

av växthusgaser kan utsläppen utanför EU ETS behöva minska med så

mycket som 25 procent mellan 2020 och 2030, något som inte förväntas ske

med nuvarande styrmedel.

En utveckling som leder till att visionen 2050 uppnås kräver skärpta styrmedel

och snabb teknikutveckling efter 2020.

Åtgärder inom skogsbruket kan bidra till att uppnå ett framtida klimatmål,

genom ökat nettoupptag av koldioxid.

I ett första försök att länka resultat från en skogssektormodell med EMECmodellen

indikerar beräkningarna att åtgärder inom skogsbruket kan vara

kostnadseffektiva, men ytterligare analyser behövs.

130

More magazines by this user
Similar magazines