Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Förnybarhetsmålet begränsar också vilka kombinationer av fossil och förnybar energi

som är tillåtna i slutåret. I Figur 44 används enligt prognos dubbelt så mycket fossil

energi som förnybar utan åtgärder för att minska utsläppen, vilket innebär att andelen

förnybart är 33 procent. Ett förnybarhetsmål specificerat som en förnybarhetsgrad på

50 procent innebär att minst lika mycket förnybar energi som fossil energi ska användas

i slutåret. Alla kombinationer i den skuggade triangeln överträffar detta förnybarhetsmål.

Figur 44 Förnybarhet

I denna förenklade värld finns ett enkelt samband mellan utsläppsreduktioner å ena

sidan och energieffektivisering och förnybarhet å andra sidan. Varje förändring i energianvändningen

kan beskrivas som en specifik kombination av energieffektivisering

och förnybarhet. Kvantitativa mål för förnybarhet och energieffektivitet utgör begränsningar

för vilka kombinationer av dessa som är tillåtna. I Figur 45 är det skuggade

området som samtidigt överträffar samtliga tre mål.

Figur 45 Förnybarhets- och energieffektiviseringsmålen begränsar

valmöjligheten

173

More magazines by this user
Similar magazines