Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Förnybarhets- och energieffektiviseringsmål ger upphov till kostnader utöver de som

krävs för att uppnå utsläppsmålet om de i praktiken begränsar hur utsläppsmålet nås.

Om punkt a i Figur 45 ovan var den som medförde lägst kostnader för att uppnå

enbart utsläppsmålet, innebär energieffektiviseringsmålet en begränsning i handlingsfrihet

som medför högre kostnader. 164 Förnybarhetsmålet begränsar inte valet av

punkt a. Vid punkt b uppfylls både utsläpps- och energieffektiviseringsmålen till en

högre kostnad. Denna högre kostnad kan enbart motiveras utifrån andra syften energieffektiviseringsmålet

har än att uppfylla utsläppsmålet.

I Figur 46 har vi den motsatta situationen, med högt ställda förnybarhets- och energieffektiviseringsmål.

I det skuggade området är både förnybarhetsmålet och energieffektiviseringsmålet

uppfyllda. Att dessa mål uppfylls innebär att utsläppsmålet också

är uppfyllt. I denna situation är utsläppsmålet aldrig bindande. Till skillnad från den

föregående situationen påverkar utsläppsmålet aldrig vilka kombinationer av åtgärder

som uppfyller målen. För att uppnå energieffektiviserings- och förnybarhetsmål måste

utsläppsmålet överskridas. Att uppnå detta högre, implicit definierade, utsläppsmål

sker dock till en högre kostnad än om enbart detta högre utsläppsmål fanns, i och med

att de andra målen sätter begränsningar för hur utsläppsmålet kan uppnås (punkt b

snarare än c). Dessa kostnader måste motiveras utifrån de andra syften som energieffektiviserings-

och förnybarhetsmålen har än att uppnå utsläppsmålet 2020.

Figur 46 Utsläppsmålet överskrids för att uppnå de andra målen

Utsläppsmålet i Europa överskrids om de andra målen uppfylls

Man skulle kunna hävda att de tre målen skulle kunna varit satta för att exakt bestämma

utsläppsmål och i vilken grad det ska åstadkommas genom ökad förnybarhet

och genom energieffektivisering. Vid tidpunkten då målen sattes skulle de tre målen

enligt prognos sammanfalla i slutåret och tillsammans exakt ange hur energianvändningen

skulle se ut i slutåret. Givet hur prognoser utvecklas, kan detta sedan över

164 Att bindande restriktioner generellt sett ger upphov till kostnader följer från allmän optimeringslära.

174

More magazines by this user
Similar magazines