Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

tiden ge upphov till en situation där målen inte sammanfaller. Att något mål med nödvändighet

överskrids skulle då bero på att prognoser är osäkra.

Det finns dock inte mycket som tyder på att så skulle vara fallet. Om syftet var att

specificera utfallet exakt räcker det med att specificera två mål: ett utsläppsmål och ett

förnybarhetsmål som dock inte får överskridas. EU beslutade 2008 att de gemensamma

målen till 2020 var att minska utsläppen med 20 procent, med 20 procent

energieffektivisering och 20 procent förnybar energianvändning. Det är dock knappast

sannolikt att det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen med 20 % till 2020

var med exakt samma procentuella mål för energieffektivisering och förnybarhet.

På europeisk nivå kommer utsläppsmålet överskridas om de andra målen uppfylls

enligt gällande prognoser för måluppfyllnad. De gemensamma 20/20/20 målen kan

inte uppfyllas exakt enligt Europeiska kommissionen (2011a):

”Om EU lever upp till den aktuella politiken, även åtagandet att nå 20 % förnybara energikällor

och 20 % energieffektivisering 2020, skulle EU kunna överträffa det nuvarande tjugoprocentsmålet

för utsläppsminskningar och nå 25 % minskning 2020.”

I Figur 47 illustreras sambanden. Enligt kommissionens prognos kommer EU med de

åtgärder som vidtagits att uppfylla utsläpps- och förnybarhetsmålen, men inte energieffektiviseringsmålet.

Det motsvarar punkt a i illustrationen. Genom att vidta åtgärder

för att uppfylla energieffektiviseringsmålet skulle man enligt Kommissionen kunna

uppfylla alla tre målen vid punkt b, med en utsläppsminskning på 25 procent.

Figur 47 Utsläppsmålet i Europa överskrids

Kommissionens resonemang kring målinteraktionen illustrerar att det faktum att utsläppsmålet

måste överskridas för att uppnå de andra målen inte var givet vid förhandlingarna

2008. Då diskuterades också ett utsläppsmål på 30 procent, med oförändrade

förnybarhets- och energieffektiviseringsmål på 20 procent (Jordan och Rayner, 2010).

I detta fall skulle utsläppsmålet inte behöva överskridas för att uppnå de andra målen.

175

More magazines by this user
Similar magazines