Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

indelningen och flera branscher klassas helt och hållet som gröna. Följande SNIbranscher

klassas till exempel helt och hållet som gröna: Regummering (SNI 2211),

Avloppsrening (SNI 37), Avfallshantering och återvinning (SNI 38), Sanering (SNI

39) samt Partihandel med avfallsprodukter och skrot (SNI 4677) (SCB, 2012b). För att

även hitta miljöarbetsställen inom branscher som inte antas vara helt gröna använder

SCB information från till exempel SCB:s Energistatistik, KRAV, olika branschorganisationer

och andra källor.

I analysen nedan använder vi data på miljöarbetsställen för åren 2003-2008. Arbetsställena

klassas som gröna eller övriga, och i miljöklassningen finns även en uppgift

om varje arbetsställes gröna andel när det gäller omsättning, export och sysselsättning.

Vi har individdata för alla anställda i varje arbetsställe. Dessa individdata kommer från

årstabellerna i LISA 178, som innehåller information om kön, ålder, arbetsinkomst, bostadskommun,

och utbildning. Förutom dessa variabler har vi även information om

individerna är anställda på ett grönt arbetsställe. Denna koppling mellan SCB:s klassificering

av gröna arbetsställen och individdata från LISA har, så vitt vi känner till, inte

genomförts tidigare i Sverige, och är unik även internationellt.

Vi är intresserade av att studera vad som karaktäriserar de anställda på gröna arbetsställen

(operationaliserat som anställda på gröna arbetsställen vägt med varje arbetsställes

gröna andel) jämfört med anställda i övriga sektorer (arbetsställen som inte är

gröna). Vår population består av sysselsatta personer mellan 15 och 74 år vilket motsvarar

4,41 miljoner sysselsatta år 2008.

Tabell 19 Sysselsatta vid gröna respektive övriga arbetsställen

Tusental

År Gröna Övriga Totalt Andel gröna (%)

2003 61 4 068 4 129 1,48

2004 62 4 104 4 166 1,49

2005 64 4 115 4 179 1,53

2006 66 4 218 4 284 1,54

2007 67 4 327 4 394 1,52

2008 68 4 344 4 412 1,54

Källor: LISA (SCB) och Konjunkturinstitutet.

I Tabell 19 visas antalet sysselsatta i miljösektorn och i övriga sektorer under perioden

2003-2008. Andelen sysselsatta inom miljösektorn har legat stadigt runt 1,5 procent.

178 Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier.

184

More magazines by this user
Similar magazines