Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

ner med förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Resultaten gäller för tiden 2003-2008

och eventuella konsekvenser av svenska gröna stimulanspaket finns alltså inte med.

Tabell 23 Sannolikheten att arbeta på ett grönt arbetsställe

Parameterskattningar och t-värden

187

Parameter 1 t-värde

Intercept 0,0589 *** 76,27

Kvinna -0,0334 *** -123,37

Storstad -0,0192 *** -69,87

Inkomst>median 0,0301 *** 104,42

Ålder>genomsnittsålder -0,000538 -1,95

Förgymnasial utbildning 9–10

år -0,00201 * -2,53

Gymnasial utbildning -0,00450 *** -6,41

Eftergymnasial utbildning

More magazines by this user
Similar magazines