Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Kelly, D L och C D Kolstad (1998), “Integrated Assessment Models for Climate Change Control”,

http://128.111.225.6/papers/wp31–98.pdf (2012–06–01).

Kemp, R (1997), Environmental Policy and Technical Change. A Comparison of the Technological Impacts of Policy

Instruments. New Horizons in Environmental Economics, Edward Elgar, Cheltenham.

Kinell, G, T Söderqvist och L Hasselström (2009), ”Monetära schablonvärden för miljöförändringar”,

rapport 6322, Naturvårdsverket.

Klein, R J T, S Huq, F Denton, T E Downing, R G Richels, J B Robinson och F L Toth (2007), “Inter-

Relationships Between Adaptation and Mitigation” i Parry, M L, O F Canziani, J P Palutikof, P J

van der Linden och C E Hanson (red), Climate change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate

Change, Cambridge university press, Cambridge.

Klette, T J, J Møen och Z Griliches (2000), “Do Subsidies to Commercial R&D Reduce Market Failures?

Microeconometric Evaluation Studies”, Research Policy, 29: 471–495.

Klimatanpassningsportalen (2012), www.smhi.se/klimatanpassningsportalen, (2012–05–08).

Kolmuss, A och M Lazarus (2010), “Industrial N2O Projects Under the CDM: Adipic Acid – A Case of

Carbon Leakage?”, Working Paper WP-US-1006, Stockholm Environment Institute.

Kolstad, C D (2000), Environmental Economics, Oxford University Press, New York.

Kommittén (2011), ”Dammsäkerhet och klimatförändringar. Slutrapport från Kommittén för dimensionerande

flöden för dammanläggningar i ett klimatförändringsperspektiv. December 2011”,

Svenska Kraftnät, Svensk Energi, SveMin och SMHI i samverken i Kommittén för dimensionerade

flöden för dammar i ett klimatförändringsperspektiv.

Konjunkturinstitutet (2012a), ”Svensk ekonomi ett långsiktsscenario fram till år 2035”, Specialstudie

nr 30, Konjunkturinstitutet, Stockholm.

Konjunkturinstitutet (2012b), ”Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen

2013”, 8 maj 2012, Dnr: 6-10-12.

Kuik, O och R Gerlagh (2003), “Trade Liberalization and Carbon Leakage”, The Energy Journal, 24: 97–

120.

Kåberger, T, T Sterner, M Zamanian och A Jürgensen (2004), “Economic Efficiency of Compulsory

Green Electricity Quotas in Sweden”, Energy and Environment, 15: 675–697.

Larsson, G. (2009), ”Köp av utsläppsminskningar utomlands”. Fores Studie 2009:5

Lecocq, F och Z Shalizi (2007), “Balancing Expenditures on Mitigation and Adaptation to Climate

Change: An Exploration of Issues Relevant to Developing Countries”, Policy Research Working

Paper 4299 Världsbanken.

Lenton T M (2010), “The potential for land-based biological CO2 removal to lower future atmospheric

CO2 concentration”, Carbon Management,1: 145–160.

Lenton, T M, H Held, E Kriegler, J W Hall, W Lucht, S Rahmstorf och J Schellnhuber (2008), “Tipping

Elements in the earth’s climate system”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United

States of America, 105: 1786–1793.

Li, C-Z och K-G Löfgren (2010), Att mäta välfärd och hållbar utveckling, Expertgruppen för miljöstudier

(EMS) 2010:3, Stockholm.

Lindberg, A, J Lusua och B Nevhage (2011), ”Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser

och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott”, Totalförsvarets forskningsinstitut

och Livsmedelsverket, Användarrapport, FOI-R-3376-SE.

Lindgren, E (2010), “A Dark Side of Car Ownership: Perspectives on the Rebound Effect in Sweden

1950–2007”, i avhandlingen Samhällsförändring på väg, Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan

1950 och 2007, Umeå Universitet.

Lindmark, M och L F Andersson (2010), “Unintentional Climate Policy: Swedish Experiences of Carbon

Dioxide Emissions and Economic Growth 1950–2005”, CERE Working Paper 2010:14, Umeå

Universitet.

Lipp, J (2007), “Lessons for Effective Renewable Electricity Policy from Denmark, Germany and the

United Kingdom”, Energy Policy, 35: 5481–5495.

Lund, E (2010), “Dysfunctional Delegation: Why the design of the clean Development Mechanism’s

Supervisory System is Fundamentally Flawed”, Climate Policy, 10: 277–288.

202

More magazines by this user
Similar magazines