Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Lundmark R och P Söderholm (2004), Brännhett om svensk skog – en studie om råvarukonkurrensens ekonomi,

SNS Förlag, Stockholm.

MacKay, D (2009), Sustainable Energy, UIT Cambridge.

Madlener, R och S Stagl (2005), “Sustainability-Guided Promotion of Renewable Electricity Generation”,

Ecological Economics, 53: 147–167.

Mandell, S (2008), “Optimal Mix of Emissions Taxes and Cap-and-Trade”, Journal of Environmental Economics

and Management, 56: 131–140.

Mandell, S (2010), “Steering the European Transport Greenhouse Gas Emissions under Uncertainty”,

Journal of Transport Economics and Policy, 44: 1–16.

Mansfield, E (1996), “Contributions of New Technology to the Economy” i Smith, B L R och C E Barfield

(red), Technology, R&D, and the Economy, The Brookings Institution and the American Enterprise

Institute, Washington DC.

Martins, J O och J-M Burniaux (2000), “Carbon Emission Leakages – A General Equilibrium View”,

Working Paper No 242, OECD, Paris.

Medina, M (2005), “Serving the Unserved: Informal Refuse Collection in Mexico”, Waste Management and

Research, 23: 390–397.

Mendehlsohn, R O (2006), “A critique of the Stern Report”, Regulation, 29: 42–46.

Michaelowa, A och P Purohit (2007), “Additionality determination of Indian CDM project developers

outwit the CDM executive board?”, University of Zurich.

Miljöaktuellt (2011), ”Försäkringsbolagens tuffa klimatmatch”, 38: 32–35.

Milne, G och B Boardman (2000), “Making Cold Homes Warmer: The Effect of Energy Efficiency

Improvements in Low-Income Homes”, Energy Policy, 28: 411–424.

Monjon, S och P Quirion, (2009), “Addressing Leakage in the EU ETS: Results from the CASE II Model”,

Working paper March 16 2009, Climate Strategies.

Mowery, D C, R R Nelson och B R Martin (2010), “Technology Policy and Global Warming: Why New

Policy Models are Needed (or Why Putting New Wine in Old Bottles Won’t Work)”, Research Policy,

39: 1011–1023.

Naturskyddsföreningen (2010), Klimatindex 2010 – rankning av kommunernas klimatarbete.

Naturvårdsverket (1993), ”Ett svenskt miljöindexsystem”, Rapport 4219, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket (2004), ”Ekonomiska konsekvensanalyser i myndigheternas miljöarbete – Förslag till

förbättringar”, Rapport 5398, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket (2007), ”Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden – En enkätstudie av

företagens agerade och attityder inom ramen för EU’s system för handel med utsläppsrätter”,

Rapport 5579, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket (2009), ”Bruk och missbruk av naturens resurser”, Monitor 21, Naturvårdsverket,

Stockholm.

Naturvårdsverket (2011a), Plattform för samhällsekonomisk analys i miljömålssystemet – en förstudie.

http://miljomal.nu/Global/27-samhallsekonomiska%20analyser/plattformen-forstudie.pdf

Naturvårdsverket (2011b), “Report for Sweden on Assessment of Projected Progress in Accordance with

Article 3.2 under Council Decision No 280/2004/EC on a Mechanism for Monitoring Community

Greenhouse Gas Emissions and for Implementing the Kyoto Protocol, March 2011”,

Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket (2011c), www.naturvardsverket.se/sv/Start/Klimat/Utslapp-avvaxthusgaser/Prognoser/Prognoser-for-Sveriges-utslapp-av-vaxthusgaser/.

Naturvårdsverket (2012), ”Potentiellt miljöskadliga subventioner. Förstudie från 2005 – uppdaterad

2011”, Rapport 6455, Naturvårdsverket, Stockholm.

Naturvårdsverket (2012a), ”Underlag för LULUCF-sektorn, Färdplan 2050”.

Naturvårdsverket (2012b), ”Färdplan 2050”, kommande.

Nilsson, C (2004), Studies in Environmental Economics: Numerical Analysis of Greenhouse Gas Policies, doktorsavhandling,

Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Stockholm.

Nilsson, J-E och R Pyddoke (2009), Höghastighetsjärnvägar – ett klimatpolitiskt stickspår, Expertgruppen för

miljöstudier (EMS), 2009:3, Stockholm.

203

More magazines by this user
Similar magazines