Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Sterner, T, B Johansson och O Johansson-Stenman (1998), ”Skall vi köra på sprit?”, Ekonomisk Debatt,

26:603–616.

Sterner, T. och U M Persson (2008), “An Even Sterner Review: Introducing Relative Prices into the

Discounting Debate”, Review of Environmental Economics and Policy, 2: 61–76.

Stiglitz, J E, A Sen, J-P Fitoussi (2009), “Report by the Commission on the Measurement of Economic

Performance and Social Progress”, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents

/rapport_anglais.pdf (2012-11-16).

Strand, J och M Toman (2010), Green Stimulus, Economic Recovery, and Long-Term Sustainable Development, The

World Bank, Washington D.C.

Sutter, C och J C Parreño (2007), “Does the Current Clean Development Mechanism (CDM) Deliver Its

Sustainable Development Claim? An Analysis of Officially Registered CDM projects”, Climatic

Change, 84: 75–90.

Svenska Dagbladet (2012), ”Dieseldriven bil rena miljöboven”, 21 maj 2012.

Svenska kraftnät (2007), ”Dammsäkerhet – egenkontroll och tillsyn. Handbok”, www.svk.se

/om-oss/var-verksamhet/Dammsakerhet/Egenkontroll-och-tillsyn-/ (2012–07–23).

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), www.spbi.se

Svenskt vatten (2012), www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten

/Vattenverk-och-reningsprocesser/Reningsprocesser/UV/ (2012–05–08).

Söderholm, P (2012), ”Ett mål flera medel”, Naturvårdsverket rapport 6491.

Söderholm, P och H Hammar (2005), ”Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken?

Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar”, Specialstudie nr 8, Konjunkturinstitutet,

Stockholm.

Tietenberg, T H och L Lewis (2008), Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Addison Wesley,

Boston.

Tol, R S J. (1997), “On the Optimal Control of Carbon Dioxide Emissions – An Application of FUND”,

Environmental Modelling and Assessment, 2: 151–163.

Tol, R S J (2005), “The Marginal Damage Costs of Carbon Dioxide Emissions: An Assessment of the

Uncertainties”, Energy Policy, 33: 2064–2074.

Tol, R S J (2008), “The Social Cost of Carbon: Trends, Outliers and Catastrophes”, Economics: The Open-

Access, Open-Assessment E-Journal, 2: 2008–25.

Trafikverket (2012a), Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050.

Trafikverket (2012b), Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5, Preliminär

version 2.

Trafikverkets regleringsbrev 2011, www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev

/?RBID=13562

Turner, K (2009), “Negative Rebound and Disinvestment Effects in Response to an Improvement in

Energy Efficiency in the UK Economy”, Energy Economics, 31: 648–666.

Turner, K och N Hanley (2011), “Energy Efficiency, Rebound Effects and the Environmental Kuznets

Curve”, Energy Economics, 33: 709–720.

UNDESA (2012), “A Guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and

Low Carbon Development – History, Definitions and a Guide to Recent Publications”, Division

for Sustainable Development, UNDESA.

UNEP (2008), “Reforming Energy Subsidies. Opportunities to Contribute to the Climate Change Agenda”,

United Nations Environment Programme, Division of Technology, Industry and Economics.

UNEP (2008a), “Background Paper on Green Jobs”, United Nations Environment Programme,

www.unep.org/labour_environment/pdfs/green-jobs-background-paper-18-01-08.pdf

(2012-10-08).

UNEP (2008b), “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable Low-Carbon World”, United

Nations Environmental Programme, www.unep.org/labour_environment/features

/greenjobs.asp (2012-11-13).

UNEP (2009), “Global Green New Deal. An Update for the G20 Pittsburgh Summit”, UNEP,

http://www.unep.org/pdf/G_20_policy_brief_Final.pdf (2012-11-12).

208

More magazines by this user
Similar magazines