Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

KAPITLET I KORTHET

Samhällsekonomisk effektivitet handlar om hur samhällets resurser, såväl materiella

som miljö- och naturresurser, ska fördelas så effektivt som möjligt.

I miljöekonomi är det framför allt förekomsten av kollektiva varor och externa

effekter som gör att marknaden misslyckas med att fördela resurser på bästa

sätt. Därför behövs politisk styrning – det vill säga miljöpolitik.

Miljömålen baseras inte på beräkningar om samhällsekonomiskt effektiva utsläppsminskningar

utan är snarare resultatet av en politisk process där olika

intressen vägts samman. Med givna miljömål kan nationalekonomiska analyser

fokusera på hur målen ska nås kostnadseffektivt, det vill säga till lägsta

möjliga kostnad. Kostnadseffektivitet har med andra ord inget med den miljöpolitiska

ambitionsnivån att göra.

Beslutsfattaren har flera typer av styrmedel till sitt förfogande. Historiskt har

miljöpolitisk styrning framför allt handlat om administrativa styrmedel i form

av regleringar. Över tiden har fördelarna med ekonomiska styrmedel uppmärksammats

allt mer.

För att öka miljöpolitikens effektivitet behövs utvärderingar både före och efter

att styrmedlen införs. Det finns förbättringsmöjligheter i miljömålsmyndigheternas

ekonomiska beslutsunderlag. Tidigare krav på att miljöpolitiska

åtgärder ska vara kostnadseffektiva och föregås av konsekvensanalyser har

dock plockats bort från miljömålsmyndigheternas regleringsbrev. Detta riskerar

att försämra miljöpolitikens kostnadseffektivitet.

39

More magazines by this user
Similar magazines