Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

på bensin. En sänkning av skatten på bensin till samma nivå som på diesel förutsätter

att Sverige förhandlar sig fram till en dispens för energiskatten som i så fall inte når

upp till EU:s minimikrav. Den sammanlagda punktskatten på diesel (48 öre/kWh, se

Figur 7) är högre än summan av EU:s minimikrav på energiskatten och koldioxidskatten

(36 öre/kWh). Om skatten på bensin behålls, innebär en fördubbling av energiskatten

på diesel en ökning av dieselpriset med ungefär 1 krona och 50 öre per liter

(exklusive moms).

Figur 9 Dieselpriset i EU, ordnade efter punktskatternas storlek

Kronor per liter

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Litauen

Rumänien

Bulgarien

Luxemburg

0

Anm.: Avser april 2012. Växelkurs SEK/EUR = 9.

Källa: Europe’s Energy Portal.

Sverige kommer troligen inte ensidigt följa förslaget till förändring av energiskattedirektivet

och höja dieselskatten. Endast i två andra EU-länder är punktskatten på

diesel högre än i Sverige (se Figur 9). En ensidig höjning innebär att den tunga lastbilstrafiken

i större omfattning tankar i andra länder, en form av koldioxidläckage.

Figur 10 Bensinpriset i EU, ordnade efter punktskatternas storlek

Kronor per liter

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Lettland

Polen

Spanien

Cypern

Anm.: Avser april 2012. Växelkurs SEK/EUR = 9.

Källa: Europe’s Energy Portal.

Portugal

Malta

Slovakien

Ungern

Estland

Österrike

Grekland

Frankrike

Belgien

Nederländerna

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Finland

Irland

Sverige

Slovenien

53

Italien

Storbritannien

Moms

Marginal

Råolja

Punktskatter

Moms

Marginal

Råolja

Punktskatter

More magazines by this user
Similar magazines