Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 16 Pris på elcertifikat

Kronor per MWh

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Källa: Svensk Kraftmäkling (SKM) via ekonomifakta, www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Styrmedel/

Elcertifikat.

Stödet till förnybar el, det vill säga certifikatpriset, varierar över tiden men är lika för

alla energikällor vid varje tidpunkt eftersom det bestäms av det pris som klarerar efterfrågan

och utbud på elcertifikat. Det innebär att elcertifikat uppfyller marginalkostnadsvillkoret

för kostnadseffektivitet. Figur 16 visar priset på elcertifikat mellan 2006

och 2011. I genomsnitt har priset legat runt 240 kronor per MWh under perioden

motsvarande en intäkt på 24 öre per kWh utöver intäkten från elförsäljningen.

Figur 17 Utfärdade elcertifikat per energikälla

Miljoner

25

20

15

10

5

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Källa: Svensk Kraftmäkling (SKM) via ekonomifakta, www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Styrmedel/

Elcertifikat.

Figur 17 visar det totala antalet utfärdade elcertifikat 2003–2011. Totalt sett har antalet

elcertifikat ökat med mer än 300 procent under perioden. De största ökningarna har

skett för energikällorna biobränsle och vindenergi. Under 2011 omsatte elcertifikatmarknaden

ca 3,7 miljarder kronor 48 vilket storleksmässigt motsvarar fyra gånger så

48 Givet ett genomsnittspris på 187 kr per certifikat och 19,8 miljoner utfärdade certifikat.

67

Bio

Vind

Vatten

More magazines by this user
Similar magazines