Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

Figur 20 Globala offentliga utgifter för energirelaterad FoU

Miljarder Euro i 2010-års priser

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1974

Källa: IEA.

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

Stora investeringar förväntas de kommande decennierna i energisektorn globalt (IEA,

2011c). Enligt prognos beräknas 16 900 miljarder dollar investeras i kraftanläggningar

globalt mellan 2011 och 2035, och i Europa förväntas investeringar inom elkraft

uppgå till knappt 2 000 miljarder dollar. De offentliga utgifterna för FoU är således

mycket små jämfört med förväntade investeringar – mindre än en halv procent av de

förväntade investeringarna de kommande decennierna. 59 Stöd till förnybar energi (genom

direkt stöd, stödmekanismer etc.) var 57 miljarder dollar 2009 (IEA 2010, sid

295), vilket är drygt tio gånger mer än global FoU och ca 20 gånger större än offentligt

stöd till energiforskning.

Svensk klimatforskning, definierad som forskning om energi, transporter, klimatmodeller

och klimatanpassning, uppgick till knappt två miljarder kronor 2010 (Riksrevisionen,

2012b). Det innebär att klimatforskningen utgjorde omkring 7 procent av

statens totala forskningsmedel samma år. Som Figur 21 illustrerar har de offentliga

anslagen till energirelaterad FoU i Sverige nästan halverats från slutet av 70-talet till

slutet av 90-talet för att därefter öka igen. Regeringen har nyligen föreslagit (Prop.

2012/13:21) att de offentliga anslagen för energiforskning skall förbli relativt oförändrade

de kommande åren.

59 De offentliga utgifterna utgör 0,4 % av de totala investeringarna om de fördelas jämt över perioden.

1998

77

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Fossila Bränslen

Kärnkraft

Annat / Övergripande

Annan Energi och Lagring

Väte och Bränsleceller

Förnybar Energi

Energieffektivisering

More magazines by this user
Similar magazines