Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Miljö, ekonomi och politik 2012 - Konjunkturinstitutet

minskning har skett i Sverige, från 11 procent 1982 till 4 procent 2010. Jämfört med

1982 har offentliga anslag till FoU i stora drag följt BNP-utvecklingen. Som Figur 22

illustrerar minskade dock energiforskningen i början av åttiotalet från en högre nivå

för att sedan återhämta sig något de senaste åren. Samtidigt är denna minskning från

ett utgångsår som hade de högsta utgifterna för energiforskning.

Figur 22 Energiforskningen har minskat i Sverige

Index 1982=1, fasta priser

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1982

Källor: IEA och SCB.

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

UTFORMNINGEN AV STÖD TILL FOU OCH MARKNADSINTRODUKTION

1998

2000

Det är viktigt att separera stöd till forskning från stöd till marknadsintroduktion, både

konceptuellt och organisatoriskt. De motiveras i stor utsträckning av olika marknadsmisslyckanden,

vilket även kan påverka hur de bäst utformas. För att stöd till marknadsintroduktion

ska vara motiverat ska det konkret motiveras utifrån de marknadsmisslyckanden

som finns. Finns inlärningseffekter på svensk, europeisk eller global

nivå? Om den relevanta marknaden för förnybar produktionsteknologi är internationell

bör samordning mellan länder i marknadsintroduktion prioriteras. Stöd till mer

mogen teknologi bör utformas teknikneutralt, med mer riktat stöd i tidigare skeden av

utvecklingsprocessen (IEA, 2010a).

Fokus, samordning och kortsiktighet är inte lika viktiga aspekter i utformningen av

stöd till FoU. Forskning är ofta mycket långsiktig och riskabel, med större sannolikhet

för misslyckande, vilket innebär att bedömningen av risk kan vara annorlunda än för

marknadsintroduktion. Det är viktigt att prioritera forskning där nationell kompetens

finns och att klart prioritera några forskningsområden (IEA, 2012 sid 115).

Prioritering av vilka forskningsområden Sverige bör satsa på bör vara relativt långsiktig,

då forskningsprocessen är långsiktig. De stora variationerna i offentligt stöd till

energiforskning i Sverige över tiden är därför oroväckande. Man kan notera att stödet

till forskningen varierar mycket över tiden, och samvarierar mycket med priset på

råolja (Söderholm, 2012).

79

2002

2004

2006

2008

2010

BNP

Forskning

Energiforskning

More magazines by this user
Similar magazines