ENDAST DET BÄSTA - Berner Oy

berner.fi

ENDAST DET BÄSTA - Berner Oy

Å R S Ö V E R S I K T

2011

ENDAST DET BÄSTA


FÖRETAGSPRESENTATION

Berner växer med framgångarna 3

Berner – ett varuhus för varumärken 4

Affärsområden 5

In memoriam 6

Styrelsen 7

Värderingar och strategi 8

Nyckeltal 9

Tillväxt och utveckling 10

AFFÄRSOMRÅDEN

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

TILL KONSUMENTER

Förbrukningsvaror 12

Växtskydd 14

Trädgårdsskötsel 15

Sport 16

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

TILL FÖRETAG

Agentur 17

Hälsovård 18

Laboratoriegruppen 19

Veterinärmedicin 20

Renlighet & Hygien 21

Auto-Berner 22

Truckar 23

Innehåll

2

DOTTERBOLAG

Bröderna Berner Handels AB 24

Berner Eesti OÜ 25

EGEN PRODUKTION OCH LOGISTIK

Produktutveckling och logistik 26

Tillverkning 27

FÖRETAGSANSVAR

Personal 28

Ekonomi 30

Miljö 32

BOKSLUT 34

Nyckeltal 35

Nyckeltal 36

Konsernbalansräkning 38

Kontaktuppgifter 40


Berner växte med framgångarna

■ Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet 2011 ökade konsumenternas

osäkerhet även i Finland. Berner var ändå ganska framgångsrikt på alla affärsområden

i Finland, Sverige och Baltikum.

Koncernens omsättning ökade med 8 procent jämfört med föregående år

och lönsamheten var fortsatt god. Särskilt bra gick det för Berner i Sverige,

där marknadspositionen och resultatet utvecklades positivt. Även i Baltikum

fortsatte försäljningen att växa.

Nicolas Berner, som tillhör den femte generationen i ägarfamiljen,

utnämndes till företagets nya förvaltnings- och utvecklingschef i augusti.

Under året fortsatte den aktiva och ansvarstagande utvecklingen av de egna

produktmärkena. I slutet av året köpte Berner Ab import- och grossisthandelsföretaget

Normomedical Oy:s affärsverksamhet.

Företagets interna rutiner samordnades enligt Berner före-konceptet. För

att öka synergin sammanslogs avdelningarna Kosmetika-, Dagligvaru- och

Automotive-avdelningarna vid årsskiftet. Dessutom inleddes förberedelser

för att centralisera inköpsverksamheten till en ny enhet, Berner Inköp. De

förbättringar som gjorts garanterar god kundservice även i fortsättningen

och säkrar det finländska familjeföretagets framgång i en global och föränderlig

verksamhetsmiljö.

Trots att den ekonomiska osäkerheten i Europa lär fortsätta även under

2012 ser vi hos Berners med tillförsikt fram emot det kommande året och

arbetar för att uppnå våra mål. Vi är en ansvarsfull partner – vi har en

engagerad, innovativ och kunnig personal, högklassiga varumärken och sakkunnig

service.

Jag vill tacka alla våra kunder och samarbetspartner för deras förtroende

och för gott samarbete. Jag vill också tacka hela Berners personal för

ett gott och målmedvetet arbete.

3

Verkställande direktör

George Berner


Berner – ett varuhus för varumärken

Berner är ett inhemskt

familjeföretag som har byggt

varumärken i 127 år. Målet

med Berners verksamhet är

ett långsiktigt partnerskap

med intressentgrupperna.

Företaget har sitt

huvudkontor och sin

produktutveckling i

Helsingfors och fabriker i

Heinävesi och Rajamäki.

Berner har dotterbolag i

Sverige och Baltikum.

4


Produkter och

tjänster till företag

och offentliga sektorn

Agentur

Växtskydd

Hälsa och Forskning

Renlighet och Hygien

Truckar

Affärsområden

Produkter

till konsumenter

Förbrukningsvaror

Trädgårdsskötsel

Sport

Auto-Berner

5

Egen produktion

och logistik

Produktutveckling

Fabriken i Rajamäki

Fabriken i Heinävesi

Logistikcenter


Erik S. Berner

✯ . 18.2.1922

✝. 8.5.2012

In memoriam

■ Kommerserådet, Berner Aktiebolags långvariga vice styrelseordförande

och VD Erik S. Berner avled den 8 maj 2011 i

Helsingfors i en ålder av 89 år. Han var född den 18 februari

1922 i Helsingfors.

Han tog studenten vid Berghälls samlyceum 1940, varefter

han började arbeta på Berner aktiebolag. Han deltog aktivt i

företagets verksamhet med undantag av krigsåren och en studieresa

till Sydamerika 1946–47.

Erik arbetade som representant för tredje generationen i

familjeföretagets ledning i bolagets kommandocentral "bakre

kammaren" fram till generationsväxlingen 1988 och som vice

styrelseordförande till år 2003.

Under sin karriär hade han förtroendeuppdrag i många

näringslivsorganisationer i Finland och utlandet, däribland

Utrikeshandelns Agentförbund, Nordiska Agentfederationen,

Internationella handelskammaren och Finsk-bulgariska handelsföreningen.

Erik var frontofficer under fortsättningskriget och major

i reserven. Försvarsarbetet och stöd till försvaret var viktiga

aktiviteter för honom under hela hans livstid. Han deltog aktivt i

Tykkimiehet ry:s och Suomen Kenttätykistön Säätiös verksamhet

som styrelsemedlem och ordförande. Han gjorde en stor insats i

Kommittén för fältartillerimuseet, vars arbete ledde att artillerimuseet

i Tavastehus uppfördes.

Erik var under hela sitt liv en vän av idrott och motion. Särskilt

engagerad var han i tennis, bandy och skidåkning. Utöver

sin egen idrottsutövning hade han ledande förtroendeuppdrag i

Finlands tennisförbund, Finlands bandyförbund och Internationella

bandyförbundet.

Även veterantennis låg honom varmt om hjärtat, både som

aktiv och på föreningsnivå i Finland och i Europa. Han åkte Finlandialoppet

på skidor många gånger och vann flera inhemska

och utländska veteranmästerskap i tennis. Som ung spelade han

bandy i Finlandsserien för Vesta, Brändö. I tennis representerade

han i hela sitt liv brändölaget GVLK.

Som ledare och chef var Erik krävande men alltid vänlig och

rättvis mot sina underlydande. Han hade ett positivt sinnelag

och hade nära till ett leende, även i besvärliga situationer.

Erik fick ta emot flera inhemska hedersbetygelser, t.ex. Kommendörstecknet

av Finlands Vita Ros orden, Finlands idrottskulturs

förtjänstkors i guld, Finlands Tennisförbunds förtjänsttecken

i guld och Finlands Bandyförbunds förtjänstmedalj i guld.

6


Styrelse

George Berner Hannes Berner

Michael Berner

Peter Berner Nicolas Berner

Klaus Berner

Antti Korpiniemi

Kirsi-Marja Koskelo

Antti Rinta-Harri

7

George Berner

∙ (f. 1948) DI

∙ Verkställande direktör, konsul

Hannes Berner

∙ (f. 1953) EM

∙ Vice ordförande

Michael Berner

∙ (f. 1952) DE

∙ Vice VD

Peter Berner

∙ (f. 1945) DE

∙ Ordförande, kommerseråd

Nicolas Berner

∙ (f. 1972) JK

∙ Förvaltnings- och utvecklingschef

Klaus Berner

∙ (f. 1951) DE

∙ Delägare

Antti Korpiniemi

∙ (f. 1961) AFM, Agronom, eMBA

∙ Direktör för Växtskydd och

Trädgårdsskötsel

Kirsi-Marja Koskelo

∙ (f. 1955) EM

∙ Direktör

Antti Rinta-Harri

∙ (f. 1960) AFM, Agronom,

∙ Direktör för Agenturavdelningen


Värderingar och

strategi

Värderingar

Familjeföretaget Berners verksamhet har styrts av

samma värderingar ända sedan 1880-talet:

Arbete

■ Företagets grund vilar på det arbete som de

anställda utför. Vid Berner är allt arbete värdefullt,

betydelsefullt och produktivt. Verksamheten grundar

sig på företagsamhet, och alla ska ha möjlighet

att behärska det egna arbetet.

Ärlighet

■ Grunden för all verksamhet är ärlighet, både i förhållande

till kunder, huvudmän, andra samarbetspartner och personalen.

Med ärlighet avser Berner en pålitlig, rättvis, jämlik, förutsägbar och

öppen verksamhet.

Människan

Berner är framgångsrikt då de anställda är framgångsrika. Företagets anställda

är jämlika som människor, oberoende av ställning. Berner tar hand om och bryr

sig om sina anställda och tror på deras möjligheter och förmåga att utvecklas.

Strategi

Stadigt växande

finländskt familjeföretag

• Vi strävar efter en jämn tillväxt av

omsättning och nettoresultat på

5–10 % om året.

• Vi växer genom att utveckla

affärsverksamheten och genom

företagsköp.

• Familjen är en aktiv, ansvarsfull och

långsiktig ägare.

• En ärlig, stabil och lönsam

verksamhet skapar välstånd för

personalen, intressegrupperna och

familjen.

• Vi vill även i fortsättningen vara

en intressant arbetsgivare och en

eftersökt arbetsplats.

Ledande

mångsysslare

• Endast det bästa! Vi koncentrerar

oss på högklassiga produkter och

specialkompetens för krävande

affärsområden.

• Våra viktigaste kunder är handeln,

industrin och den offentliga sektorn.

• Vi satsar på egen produktutveckling,

produktion, logistik och egna

varumärken.

• Vi erbjuder det bästa

kompanjonskapet och kunnandet

för import av internationella

varumärken.

• Vår huvudmarknad är Finland och

vi söker tillväxtmöjligheter även i

närområdet.

8

Självständiga avdelningar

Berner före

• Avdelningarna är självständiga

resultatenheter som följer

gemensamma verksamhetsprinciper.

• Avdelningarnas verksamhet stödjer

Berners mål och strategi.

• Avdelningarna är de bästa

experterna på försäljning och

marknadsföring inom sina

affärsområden, och de strävar efter

att bli marknadsledande.

• Vi utvecklar gemensamma

funktioner som ger avdelningarna

kostnadseffektivt stöd.

• Vi är snabba och flexibla och

förbättrar fortlöpande vår

verksamhet.


Nyckeltal

Trots det instabila ekonomiska läget var 2011 ett relativt bra år för Berner. Omsättningen

ökade med 8 procent. Likviditeten och soliditeten låg på en utmärkt nivå.

Personal (i genomsnitt)

531

Omsättning, milj. €

294,5

Rörelsevinstprocent

5,7 %

Avkastning på investerat kapital

17,8 %

Soliditetsgrad

73,5 %

Current ratio

3,5

9


1890

Agenturverksamheten

startar.

1883–1930

FÖRETAGET GRUNDAS

1883

Sören Berner kommer

från Stavanger, Norge, till

Södra Kajen i Helsingfors

och inleder affärsverksamheten

med att sälja

sill.

Han hyr en affärslokal på

platsen för det nuvarande

huvudkontoret och anställer

sin första arbetare, en

häst som heter Jaakko.

1946

Företaget börjar dela ut

vinstandelar till personalen.

1930–1988 1988–2011

AVDELNINGAR GRUNDAS

1960-talet

Korrek-bilvårdsprodukter, sjukhusutrustning

och tillbehör

10

1970-talet

Avdelningarna Sport,

Truckar och Livsmedel

1950-talet

Fabrik i Hertonäs, import av kosmetika,

XZ oljeinpackning

1940-talet

Import av läkemedel

1930-talet

Växtskyddsavdelningen och

nuvarande Automotiveavdelningen

1980-talet

Facotek Oy Ab, tillverkare

och importör av produkter

för städbranschen.

Företagets viktigaste

utvecklingssteg

på 2000-talet

2000

Fabriken i Heinävesi,

som utvecklas till en

modern kemifabrik

och ersätter fabriken i

Hertonäs.

1988

George Berner

blir VD.

VERKSAMHETEN UTÖKAS

1990

Berner köper teknokemifunktionerna

av Alko. I och med företagsköpet

kompletteras sortimentet med bilvårdsprodukterna

Lasol och Masinol samt

desinfektionsprodukter för sjukhus. Ett

dotterbolag grundas i Estland.


2001

LV från Unilever,

Gullviks, svensk grossist inom

växtskyddsmedel. Gullviks

uppgår senare i Bröderna Berner

Handels AB.

1995

Berner köper Sareko Agros

växtskyddsverksamhet och flera

finländska varumärken.

1998

Berner köper Bergenheims affärsverksamhet

av Instrumentarium

och blir en av Finlands största

kosmetikaimportörer.

2004

Herbina av Noiro. Pris som

Årets familjeföretag av

Familjeföretagens förbund

och Fonden för företagsekonomisk

forskning.

2000 FÖRETAGSKÖPENS TID

2009

Ett eget logistikcenter öppnas i Vinikby i Vanda. Logistikfunktionerna centraliseras

till ett modernt logistikcenter på 24 000 m 2 . Yara Suomis konsumentverksamhet.

Berner börjar sälja och marknadsföra GreenCare-konsumentprodukter

samt produkter för golfbanor och grönområden i Finland och

Baltikum. Konstrumed Oy. Köpet stödde Hälsa och Forsknings verksamhet.

11

2011

I december köper Berner Normomedical Oy.

Omrons blodtrycksmätare, febertermometrar,

steg- och kroppskonstitutionsmätare

och eltandborstar kompletterar Berners

produktutbud.

2007

Rajamäki-ättikan av Altia. Årets tidskriftsannonsör.

2005

Nokian

Footwear

2010

Berner når det näst

bästa resultatet i

företagets historia.

2006

Priset som Finlands bästa

familjeföretag av Suomen

Kuvalehti.


Förbrukningsvaror

Dagligvaru-, Kosmetika- och Automotiveavdelningarna

går samman till en ny avdelning,

Berner Förbrukningsvaror. Den 1 februari 2012

börjar Tia Yrjölä som den nya

avdelningens chef. Direktör

Kirsi-Marja Koskelo är ansvarig

för avdelningens verksamhet i

Berner Aktiebolags styrelse.

Sammanslagningen

av avdelningarna

medför synergifördelar i varumärkes- och

marknadsföringsarbetet. Dessutom ger

samarbetet mellan affärsverksamheterna

betydande fördelar för försäljning och

distribution.

Berners egna produkter utvecklas

och tillverkas framför allt i Finland.

Inhemska produktmärken är Ainu,

Herbina, Korrek, Lasol, LV, Mariderm,

Oxygenol, Rajamäki samt XZ.

Dessutom representerar Berner

flera internationella märken och är

den ledande importören av kosmetika

i Finland. Till de importerade produkterna hör

bland annat Kikkoman och Saclà livsmedel, Baby

Björn barnartiklar och Omron wellnessprodukter

på konsumentsidan.

Dagligvaror

■ Dagligvaruavdelningens försäljning växte under 2011 klart

bättre än marknaden i sin helhet. Det märktes särskilt i Berners

egna konsumentvarumärken, av vilka XZ och LV stärkte

sina marknadsandelar trots den ökade konkurrensen. Inom

livsmedel var Rajamäki-produkterna och importerade livsmedel

framgångsrika. Företagsköpet av Normomedical i slutet

av året stärkte avdelningens ställning inom hälsovårds- och

wellnessprodukter.

Kosmetika

■ Inom kosmetik utvecklades selektiv och semiselektiv kosmetika

bra. Nagelvårdsmarknaden stärktes, delvis tack vare

de importerade produktmärkena Isadora, Mavala och Sally

Hansen. Även doftlanseringarna var lyckade och särskilt bra

gick det för Calvin Klein.

Automotive

■ Försäljningen av bilvårdskemikalier ökade 2011, då de

extrema väderförhållandena återgick till det normala. Särskilt

mycket ökade försäljningen av Lasol och Korrek.

Symaskiner

■ Försäljningen av Bernina- och Eva-symaskiner minskade

jämfört med föregående år. Den hårdare priskonkurrensen

påverkade stormarknadsförsäljningen, vilket märktes genom

svikande volymer för Eva. Försäljningen av Bernina-maskiner

låg kvar på nästan samma goda nivå som året innan.

www.ainu.fi

www.babybjorn.fi

www.herbina.fi

www.xz.fi

www.lumivalko.fi

12

www.omaomron.fi

www.rajamaen.fi

www.kikkoman.fi

www.lasol.fi

www.korrek.fi

www.bernina.fi

www.evakoneet.fi

www.upea.fi

www.komea.fi

www.oxygenol.fi


Växtskydd

Växtskydd ingår i Berners avdelning Växtskydd

och Trädgårdsskötsel. Avdelningen importerar

och marknadsför produkter för bekämpning av

ogräsväxter, växtsjukdomar och skadedjur samt

retarderingsmedel för odlingsväxter. Avdelningen

har utvecklat det finländska växtskyddet i lantbruket

sedan 1933. Berner är en stark aktör inom växskydd

även i Sverige och Baltikum.

Problem och utmaningar inom växtskyddet

identifieras snabbt och reds ut med hjälp av en stor

grupp experter.

14

■ År 2011 steg världsmarknadspriserna för jordbruksprodukter

jämfört med året innan, vilket ökade odlarnas vilja

att satsa på större skördar och bättre kvalitet vad gäller

odlingsväxter.

Den totala odlingsarealen förblev ungefär oförändrad,

men odlingsarealen för oljeväxter minskade med över 40

procent och spannmålsarealen ökade.

Det ovanligt varma vädret i början av juni var ett problem

för växtskyddsbesprutningarna och i sin helhet var

sommaren en av de varmaste under de senaste femtio

åren. Den totala spannmålsskörden i Finland var genomsnittlig,

men det var stora skillnader i skördens storlek

och kvalitet i olika delar av landet.

Växtskyddsavdelningens försäljning var något mindre

än den utomordentliga nivån 2010, eftersom växtskyddsbesprutningarna

och odlingsarealen för oljeväxter

minskade. Även förlusten av Makhteshimis produkter

gjorde att omsättningen sjönk. Åkrarna besprutades dock

rätt normalt med medel som avdelningen representerar,

eftersom både lantbrukarnas och handelns överstora

lager minskade. Växtskyddsavdelningen gjorde egna

GEP-försök på åkrar i olika delar av södra Finland och

undersökte speciellt egenskaperna hos nya, kommande

växtskyddsmedel. Data från försöken kommer att aktivt

föras över till det praktiska lantbruket både med hjälp av

egen rådgivning och genom Farmit-portalen på internet.

www.kasvinsuojelu.berner.fi


Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel ingår i Berners avdelning

Växtskydd och Trädgårdsskötsel. Till

produktsortimentet hör produkter för

skötsel av hemträdgårdar och professionellt

skötta grönytor, produkter för

bekämpning av ogräs, växtsjukdomar

och skadedjur, insektsmedel samt

produkter för bekämpning av skadedjur

i bostäder och lager.

■ Marknadsvärdet på hemträdgårdsprodukter sjönk en aning jämfört

med året innan. Marknaden för gödslingmedel, trädgårdsjord och kalk

höll sig dock stabil. Berner lanserade det nya varumärket GreenCare

och ett moderniserat förpackningsutseende. Det nya varumärket och

de fräscha förpackningarna togs entusiastiskt emot av marknaden och

försäljningen växte från fjolårets nivå.

En annan viktig förnyelse var Cooper-produkternas nya visuella

image och expansionen av sortimentet till en bred produktserie. Förnyelsen

var lyckad och försäljningen av produkterna ökade betydligt.

Det goda året fullbordades med framgångarna för Free insektsmedel,

vars försäljning överträffade förväntningarna. År 2012 utökas Freeprodukterna

betydligt och de nya produkterna väntas sätta än högre

fart på försäljningen.

www.cooper-tuotteet.fi

www.greencare.fi

www.free-hyttyskarkote.fi

15


Sport

Berner Sport är verksamt på

idrotts- och fritidssektorn som

innehavare och tillverkare

av det egna produktmärket

Nokian Footwear. Dessutom

importerar avdelningen bollsportredskap

och Woolpowertextilier.

16

Ställningen som skoleverantör

stärktes

■ Även om huvudvikten 2011 låg på hemmamarknaden,

slöt Nokian Footwear avtal

om representation och kartlade möjligheter

till utländskt samarbete. Även avtal mellan

Finlands och Sveriges försvarsmakter gynnade

skoförsäljningen.

Nokia Originals gav synlighet

Nokian Footwears topprodukter samlades

i den nya produktgruppen Originals, som

omfattar Hai, Hai Frost, Finnjagd, Kontio

Classic och den nya produkten Kuura.

Med Original-konceptet vill vi skapa ett

trendigare och mer originellt varumärke

samt bygga upp en internationellt trovärdig

image för Nokian Footwear. Originals

medför ett helt nytt visuellt uttryck för

Nokian Footwear, och vi lyckades också få

uppmärksamhet i nya konsumentgrupper.

Detaljistdistributionen av Woolpower

underkläder ökade och kontakter byggdes

upp på yrkessidan. Skosamarbetet med

Scholl avslutades.

Bollsporter

Inom bollsporter var produktmärket Stiga

särskilt framgångsrikt. Genom samkampanjer

ökades märkets utbud för utövarna,

vilket vi hoppas ska göra att antalet

utövare växer än mer. Inom övriga bollsporter

fortsatte det välfungerande arbetet på

gräsrotsnivå.

www.berner.fi/sport

www.nokianjalkineet.fi


Agentur

Agenturen har varit en grundpelare i

Berners affärsverksamhet ända sedan 1883.

Agenturavdelningen anskaffar produkter över hela

världen och kunderna består av internationella

storföretag, små och medelstora industrier samt

grossistföretag. Agenturens huvuduppgift är att vara

råvaruleverantör för stora kundsektorer och betjäna

kunderna med ett så komplett sortiment som

möjligt. Den språkkunniga personalen känner till

kundernas krav och fungerar som länkar mellan den

finländska industrin och finländska företagare och

internationella aktörer.

17

■ Under 2011 expanderade Agenturen till nya kundområden,

t.ex. kraftverk och gruvor. Gruvkundernas

volymer växte bra, även om de fluktuerande valutakurserna

orsakade osäkerhet på marknaden och

försvårade prissättningen. De ovanliga väderförhållandena

märktes i försäljningen av vägsalt. Importen

från Fjärran Östern minskade allt eftersom de växande

hemmamarknaderna i öst ökade sin förbrukning.

Agenturen fortsatte under året att utveckla sina

lager- och förpackningsrutiner och kunde på så vis förbättra

både leveranstider och leveranssäkerhet. I synnerhet

produkter på kemiområdet var framgångsrika.

www.berner.fi/agentuuri/


Hälsovård

Diagnostik

Diagnostikgruppens kunder är universitets- och

centralsjukhus, hälsostationer och privat hälsovård.

Gruppens huvudprodukter är ENMG-, EEG- och

EKG-utrustning samt utrustning för urodynamiska

och gastroenterologiska undersökningar. I slutet av

2011 stärkte gruppen sitt produktutbud betydligt,

när Berner köpte representationen för OMRON.

OMRON tillverkar bland annat blodtrycksmätare,

febertermometrar och kroppskonstitutionsmätare.

■ Affärsverksamheten 2011 förlöpte enligt de uppställda

målen med jämn ökning av försäljningen under hela året.

Försäljningen av diabetesprodukter och invasiva kardiologiska

produkter som inleddes 2010 utvecklades relativt väl

om än långsammare än väntat. I sin helhet förbättrades

Diagnostikgruppens försäljning mot slutet av året och försäljningen

väntas fortsätta öka även under 2012.

18

Till affärsområdet hör infektionsbekämpning

samt kirurgi och diagnostik.

Kirurgi

Kirurgigruppen säljer kirurgiska produkter av

hög kvalitet främst till specialsjukhus. Utländska

huvudmän är Teleflex Medical, KLS Martin, Scanlan,

Surgical Acuity och GEM, som har ett stort utbud av

produkter med mycket hög kvalitet.

■ 2011 var ett bra år för Kirurgi, vi var framgångsrika i alla

produktgrupper och förväntningarna på 2012 är ännu bättre.

Huvudmännen lanserar många moderniserade produkter på

marknaden, och nya huvudmän anskaffas i den takt resurserna

tillåter. Det har uppstått varit klart positiva synergieffekter,

resultatutvecklingen har varit god och även försäljningsfältet

utökades under förra året.


Infektionsbekämpning

Berner har en starkt ställning inom

infektionsbekämpning i hälsovården och särskilt på

sjukhusen. Denna ledande position har vi uppnått

genom produktutveckling, ett stort försäljningsfält

samt utbildning på Berner Akademin Hälsa och

Forskning. Akademin utbildar årligen mer än 10 000

experter och anställda inom hälso- och sjukvården.

■ Villkoren för offentlig upphandling har blivit strängare år

för år. I upphandlingsbesluten har endast priset betonats,

vilket har lett till en allmän försämring av kvaliteten, och det

har blivit svårare att producera tjänster för yrkesverksamma

inom hälsovården.

Berner har svarat på utmaningen genom att utveckla

produkter av högsta klass och vår strategi har varit framgångsrik.

Trots att marknaden för desinfektionsmedel minskade

betydligt under förra året, låg vår försäljning kvar på en

oförändrat god nivå och vår marknadsandel ökade.

Även operationshandskar sålde bra och de nya produkterna.

t.ex. kärl för riskavfall, togs emot väl. Under 2012

kommer vi att lansera fler högklassiga produkter på marknaden

och vår tillförsikt inför framtiden är stark.

Tekniskt stöd

■ Avdelningen ger tekniskt stöd och service till veterinärmedicin,

hälsovård, kirurgi och laboratorier. Service har ett

verksamhetsställe i Helsingfors och ett i Jyväskylä. Det tekniska

stödet består av heltäckande service och reservdels-,

monterings- och underhållstjänster.

www.berner.fi/tuoteryhmat/terveydenhuollon-tuotteet

19

Laboratoriegruppen

Laboratoriegruppens kunder är utbildnings- och

forskningsinstitut inom elektronik- och läkemedelsindustrin

samt miljö- och hälsovårdens laboratorier.

Gruppens produkter omfattar bland annat analys,

biovetenskap, avdunstning, hygien, temperaturreglering

och -mätning, mikrobiologi, vätskeöverföring

och dosering, PTFE-produkter, blandning och skakning,

vakuumteknik, diskmaskiner för laboratoriekärl

och pipetter, desinfektionsprodukter samt industri-

och undersökningshandskar.

■ 2011 inledde laboratoriegruppen ett samarbete med amerikanska

Rudolph Research Analytical. Företaget tillverkar

bland annat polarimetrar, refraktometrar och instrument för

densitetsmätning, som passar utomordentlig väl ihop med

gruppens övriga produktutbud. Stora leverantörer till utrustningsgruppen

var bland annat PAC och Lauda.

Egentillverkade desinfektionsprodukter och Ansells

industrihandskar fortsatte växa i likhet med året innan. Inom

mikrobiologiprodukter koncentrerade vi oss på det egna

produktmärket SERVANT, som består t.ex. av petriskålar,

odlingsstavar och -öglor samt olika slags provkärl. Försäljningen

av Idexx vattenmikrobiologiska tester utvecklades

positivt och antibiotikatester av mjölk bevarade sin starka

marknadsledande position.

www.berner.fi/tuoteryhmat/laboratoriotuotteet


Veterinärmedicin

Veterinärmedicingruppen säljer och

marknadsför veterinärmedicinsk utrustning,

tillbehör och foder. Produktsortimentet

omfattar hund- och kattmat, foder för

kaniner, gnagare och exotiska djur samt

analysutrustning och vårdmaterial för

djurkliniker.

■ Under det gånga året koncentrerade vi oss på

Hill’s Pet Nutrition hund- och kattmat med temat husdjurens

ökade övervikt. Omkring temat byggde vi upp

en framgångsrik Weight Management-kampanj och

lanserade Hill’s C/D Reduced Calorie-mat. Både veterinärer

och husdjursägare var intresserade av Spectrum

allergitester och -behandling, och det gjorde

produktgruppen till en hörnsten i försäljningen. Även

Datamars mikrochips och Oxbow-foderserien befäste

sin ställning. Under det kommande året är vår avsikt

att skaffa nya produktgrupper och befästa Berners

ställning som en av de viktigaste samarbetsparterna

för veterinär- och husdjurskliniker.

www.berner.fi/tuoteryhmat/elaintuotteet

www.hillspet.fi

20


Renlighet & Hygien

Renlighet & Hygien betjänar yrkesverksamma inom

renlighetsbranschen, fastighetsunderhåll samt

gatusopning genom att tillverka och importera

rengöringsmedel, -utrustning och -maskiner av hög

kvalitet. Till de mest kända produktmärkena hör Heti,

LV, Wetrok, Comac och Dulevo.

Fler Svanenmärkta produkter

■ Under 2011 lanserade Renlighet & Hygien flera Svanenmärkta

rengöringsmedel och Heti städprodukter, anpassade för

målmarknadernas metoder. Betydelsen av miljömärkta produkter

och miljövänliga arbetsrutiner betonades alltmer. På grund av

den ökade efterfrågan ökades resurserna till produktutveckling.

Renlighet & Hygien presenterade de viktigaste nyheterna

i produktgrupperna på Finnclean-mässan, som arrangerades i

Tammerfors i oktober. Försäljningen av Heti-medlen fick en bra

start på mässan, som besöktes av mer än 10 000 yrkesverksamma

i branschen. Särskilt stort intresse väckte den nya Innova

60 B-modellen från Comac och Svanenmärkta Heti rengöringsmedel.

Inom stora städmaskiner har Renlighet & Hygien ett nära

samarbete med Berners Truckavdelning, vilket ger kostnadseffektivitet

framför allt vid marknadsföring och service av maskiner

för användning i industrin och i lager.

www.cleaner.fi

Vi tar hänsyn till miljön i all vår

verksamhet – andelen miljömärkta

produkter växer.

21


Auto-Berner

Auto-Berner är återförsäljare av Volkswagen

person- och paketbilar samt Audi och Seat

personbilar i Kouvola och Villmanstrand. Audiåterförsäljningen

omfattar också Kotka och

Imatra. Auto-Berners verksamhetsställen är

bilhus med full service, det vill säga förutom

försäljning även bilservice- och reservdelstjänster.

■ Auto-Berner har som mål att producera ortens

bästa kundservice på det sätt som kvalitetsprodukterna

förutsätter. Auto-Berners styrka ligger i

de bilmärken vi representerar. De hör till de mest

efterfrågade på marknaden. De nya moderna lokalerna

samt kunnig och välutbildad personal garanterar

vår framgång.

2011 började bra ur bilförsäljningens synvinkel,

men den världsomspännande ekonomiska nedgången

bromsade snabbt upp utvecklingen. Den

kommande förändringen av bilskatten satte fart på

försäljningen i slutet av året, vilket gjorde att slutresultatet

blev ganska gott. De märken Auto-Berner

representerar sålde bättre än genomsnittet i den

hårda konkurrensen mellan bilmärkena. Alla tecken

tyder på att det kommande året blir utmanande.

www.autoberner.fi

22


Truckar

Berner Truckar importerar och marknadsför

Mitsubishi lager- och motviktstruckar, Combilift

flervägstruckar, Aisle-Master smalgångstruckar

samt Dantruck motviktstruckar. Dessutom

tillhandahåller Berner service- och reservdelstjänster

för sina importerade truckar. I det

allsidiga utbudet finns det lämpliga alternativ

för snart sagt all materialhantering. Nätet av

återförsäljare och auktoriserade serviceverkstäder

för truckar täcker hela landet.

■ Truckmarknaden i Finland ökade efter två mycket

svaga år. Det osäkra ekonomiska läget påverkade

fortfarande kundernas beslutsfattande och gjorde

att investeringarna gick långsammare. Även Berner

Truckars försäljning ökade klart. Försäljningsökningen

av Mitsubishi motviktstruckar försvagades av leveranssvårigheter

vid fabriken. Combilift-truckarna sålde

mycket bra under året.

I slutet av året inledde avdelningen ett datasystemprojekt,

vars mål är att effektivisera försäljningsprocesserna.

Målet är att öka försäljningen och

kundnöjdheten.

www.berner.fi/trukit

23


Bröderna Berner Handels AB

Berners dotterbolag i Sverige är

Bröderna Berner Handels AB.

Dotterbolaget har två enheter: Gullviks

som producerar bekämpningsmedel

inom växtskydd och gödslingsmedel

samt Hälsa och forskning som är

verksamt på hälsovårdsområdet.

Försäljningsorganisationen täcker hela

Sverige och bolagets huvudkontor ligger

i Malmö. Bröderna Berner Handels

AB och Hälsa och Forskning är ISO

9001-certifierade

Bröderna Berner Handels

AB:s omsättning år 2011 var

454 MSEK (ca 50,4 MEUR).

Större delen kom från

Gullviks-enheten.

Växtskydd

■ Gullviks har koncentrerat sig på detaljhandel med försäljning direkt till

jordbruken av växtskyddsmedel, gödslingsmedel, bladgödsel och produkter

för skogsskötsel.

Gullviks uppnådde ett bra resultat med tanke på de utmanande förutsättningarna

och behöll sin starka ställning på den svenska marknaden

för växtskyddsmedel. Under 2011 expanderade verksamheten och organisationen

växte. Yara växtnäringsprodukter togs in som en ny produktgrupp.

Dessutom kompletterades produktutbudet med rapsfrön.

Hälsa och Forskning

■ Hälsa och Forskning säljer undersöknings- och

operationshandskar, desinfektionsmedel, handskhållare

samt kirurgiska instrument. I produktsortimentet

ingår Ansells operationshandskar, Bode

Chemi Sterilium -desinfektionsmedel, Scanlan

kirurgiska specialinstrument och Harry Holms hållare

för handsklådor.

Hälsa och Forskning gjorde ett bra resultat år

2011. Organisationen klarade sig på den utmanande

marknaden och i den hårda priskonkurrensen

genom att vara kostnadseffektiv. År 2012 väntas

försäljningen öka stadigt i alla produktgrupper.

www.gullviks.se | www.bernermedical.se

24


Berner Eesti OÜ

Berners dotterbolag i Baltikum är Berner Eesti OÜ.

Affärsverksamheten i Baltikum startade i Tallinn

1994. Försäljningsorganisationen är verksam

även i Lettland och Litauen. Berners finländska

affärsenheter Växtskydd samt Hälsa och Forskning

är också verksamma i Baltikum. Berner Eesti

OÜ:s huvudkontor ligger i Tallinn och man har

lager i Estland och Litauen. Berner Eesti OÜ:s

största affärsområde är växtskydd. De viktigaste

huvudmännen på det området är Dupont och Dow

AgroScience. Den viktigaste produktgruppen för

Hälsa och Forskning är mikrobiologiska produkter

som Oxoid.

Berner Eesti OÜ:s

omsättning år 2011

var 8,6 MEUR.

25

Växtskydd

■ År 2011 kom man över det värsta stadiet i den ekonomiska

nedgången. Det största baltiska marknadsområdet

Litauens BNP ökade med 5.8 procent, jämfört med endast

1,3 procent året innan.

Samma positiva utveckling kunde vi se även i Lettland

och Estland. Finansmarknaderna utvecklades samtidigt

gynnsamt, vilket underlättade kapitalintensiv jordbruksproduktion.

Skördarna varierade avsevärt mellan olika

områden, men resultatet var tillfredsställande i synnerhet

tack vare prisökningen på oljeväxter. Berners försäljning

ökade väl i alla tre länderna och översteg den allmänna

utvecklingen på växtskyddsområdet.

Hälsa och Forskning

■ År 2011 utvecklades försäljningen mycket gynnsamt.

Utsikterna för 2012 är goda, och försäljningen torde växa

klart.

www.berner.ee


Produktutveckling och logistik

Ansvarstagande egen produktutveckling,

högkvalitativ tillverkning och logistik är Berners

styrkeområden. Med hjälp av dessa uppnår

vi synergifördelar, kostnadseffektivitet och

enhetliga processer. Verksamheten styrs

av kvalitetscertifikatet ISO 9001:2008 och

miljöcertifikatet ISO 14001:2004.

Logistik

■ Logistikcentret tillhandahåller lagrings- och logistiktjänster

för Berners egna affärsenheter och medverkar vid

planering och träffande av avtal för företagets utgående och

inkommande varutransporter.

Logistikcentret i Vinikby, Vanda, ligger nära flygplatsen

och sysselsätter 46 personer. I samma lokaler finns även

avdelningarna för Truckar och Renlighet & Hygien. Goda

kommunikationer och utvecklad automatisering möjliggör

effektiva och konkurrenskraftiga logistiktjänster.

26

Produktutveckling

■ Produktutvecklingsenheten utvecklar Berners egna varumärkesprodukter

både för konsumenter och fackmän. Varumärken

är bland andra hårvårdsserien XZ, hygienserierna LV

och Herbina, Rajamäki-ättikan, bilvårdsserierna Lasol och

Korrek, Heti rengöringsprodukter för yrkesbruk samt desinfektionsmedlen

Desinfektol och LV. Produkterna tillverkas i

fabrikerna i Heinävesi och Rajamäki. Avdelningen har också

till uppgift att utveckla Berners kvalitets- och miljösystem.

2011 utökades flera produktserier: nyheter i Herbinaserien

var tre bionedbrytbara produkter, ansiktstvål och

rosenvatten samt en deodorant. I LV-serien lanserades

långtidsverkande Teho Roll-on, Heti-serien för professionell

rengöring kompletterades med Svanenmärkta Heti Yleispesu

och Heti Moniteho. XZ-serien utökades med Aito äppelschampo

och hårbalsam.

Inhemsk produktion är viktig för Berner. Företaget värdesätter

att kvalitetskontroll och produktion sker i Finland och

att vi kan erbjuda arbete för ortens invånare i Heinävesi och

Rajamäki.

I produktutvecklingen och produktionen används så

långt det går lokala råvaror samt förpackningsmaterial som

belastar miljön så lite som möjligt. Även transportsträckorna

planeras så att de blir så korta som möjligt.

www.berner.fi/top

År 2011 hade Berner 148

Nyckelflaggan-produkter

och 22 Svanenmärkta

produkter.


Tillverkning

Fabriken i Heinävesi

På fabriken i Heinävesi framställs vattenbaserade

hygienprodukter, tvätt och rengöringsmedel

samt växtskyddsprodukter. De viktigaste

produktmärkena är XZ, LV, Herbina, Oxygenol,

Tummeli, Heti rengöringsmedel och GreenCare.

Dessutom tillverkar fabriken produkter på

underleverantörsbasis.

■ År 2011 fäste fabriken särskild uppmärksamhet vid energi-

och miljöfrågor och slutförde en industrienergianalys.

Fabriken anskaffade en ny tryckluftskompressor med vars

hjälp elförbrukningen kunde minskas med cirka 10 procent.

Energibesparingarna fortsätter även under 2012.

Under året genomförde fabriken också ett GMP-projekt

som syftade till goda och hygieniska produktionsmetoder.

Med hjälp av projektet säkerställdes att produktionen

uppfyller kraven i kosmetikaförordningen 1223/2009/EG

(produktionsstandard för kosmetikaprodukter).

Dagligvaruavdelningens XZ-produktfamilj utökades med

Aito Omena hårvårdsprodukter och Oxygenol-serien med

smakerna Peppermint och Lemonmint. Produktionsvolymerna

höll sig kvar på fjolårets nivå.

Under 2011 fortsatte effektiviseringen av produktionen

med en omorganisation av dunklinjen, och produktionslinjerna

gjordes om för nya produkter. Utbildningsinsatserna

fokuserade på truckhantering. Fabriken sysselsätter 32

personer.

27

Fabriken i Rajamäki

Berners fabrik i Rajamäki har två produktionsenheter

varav den ena framställer etanol- och

lösningsmedelsbaserade produkter och den andra

starksprit och vinättika. De mest kända etanol- och

lösningsmedelsbaserade produkterna är Lassol,

Sinol, Masinol och Korrek. Dessa bilvårdsprodukter

marknadsförs av avdelningen för Förbrukningsvaror.

Samma produktionsenhet tillverkar också

Desinfektol och Dilutus, som är viktiga produkter

på hälsovårds- och på laboratorieområdet och ingår

i Hälsa och Forsknings produktutbud. Den mest

kända produkten som tillverkas på enheten för

starksprits- och vinättika är Rajamäki-ättika.

■ De viktigaste investeringarna och moderniseringarna i

fabriken år 2011 var inriktade på utveckling av förpackningslinjerna.

Båda enheterna förnyade utrustning för matning av

tappflaskor så att antalet fysiskt ansträngande arbetsmoment

kunde minskas och bullernivån i arbetsmiljön sänkas.

Förpackning av mindre storlekar av desinfektions- och

handsköljningsmedel centraliserades till fabriken i Rajamäki

och samtidigt övergick man till en mer användarvänlig, platt

flaska istället för den runda man haft tidigare.

Fabrikens produktionsvolymer låg på samma nivå som

föregående år. I början av året var efterfrågan på fönstertvättmedel

mindre än vanligt på grund av de hårda köldperioderna.

I slutet av året slogs ett rekord, då december

månads produktion av fönstertvättmedel var större än

någonsin tidigare under en enda månad. Fabriken sysselsätter

26 personer.


Företagsansvar - Personal

Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Aktiebolaget Berner.

Målet för Berner aktiebolags verksamhet är hållbar

utveckling för personalen, miljön och ekonomin. Vi

strävar efter att säkra våra långsiktiga verksamhetsförutsättningar

genom att ha ett ansvarsfullt förhållande

till våra intressegrupper, samhället och miljön.

■ Aktiebolaget Berners personalledning styrs av familjebolagets

värderingar: arbete, ärlighet och människan. Dit hör

utveckling av ledarskapspraxis, kompetens och arbetshälsa

samt förverkligande av jämställdhet. Företagets välfärdstjänster

stödjer personalens arbets- och verksamhetsförmåga

i olika stadier av anställningsförhållandet.

Vi värderar människan som individ oberoende av kön,

livsåskådning, ålder eller motsvarande faktorer. Målen och

funktionerna för jämställdhetsverksamheten har dokumenterats

i företagets jämställdhetsplan.

Utveckling av ledarskapspraxis

■ Hos Berner innebär gott ledarskap att verka enligt våra

värderingar. Förverkligandet av de mål som ställts upp för

affärsverksamheten säkerställs genom att styra personalresurserna

på rätt sätt. Vi strävar efter att uppnå gott ledarskap

genom ledarskapsutbildning som anordnas internt på

företaget för alla nyanställda chefer.

År 2011 startade Berner en JET-utbildning för specialyrkesexamen,

som ger färdigheter i ledning och utveckling av

personal, kundförhållanden och nätverk. 20 Berneranställda

valdes ut av ledningen till utbildningsprogrammet.

Kompetensutveckling

■ Med hjälp av kompetensstyrning ser vi till att företaget

har tillräcklig kompetens på rätta ställen. Dit nåt vi genom

att se till den befintliga personalens kompetens och genom

att rekrytera nya medarbetare.

Kompetensutvecklingen styrs genom utvecklingssamtal.

Under 2011 undersöktes rutinerna omkring utvecklingssamtalen

med hjälp av en enkät. På grundval av enkätresultaten

28

förbättrades och effektiviserades rutinerna. Resultaten av

enkäten har utnyttjats även i chefsutbildningen.

År 2011 anordnades i varje affärsenhet ett diskussionstillfälle

om medarbetarkompetens och spelregler för sociala

medier. Syftet med arrangemanget var att främja välbefinnandet

i arbetet och öka medarbetarnas kommunikativa

färdigheter.

Berner Aktiebolag nyanställde 63 personer år 2011. Vid

årsslutet var personalstyrkan 444. Personalomsättningen var

12 procent.

Välfärdstjänster

■ Vi fäster speciellt stor vikt vid välbefinnandet i arbetsgemenskapen

och som en del av detta arbetshälsovård

och personalmotion. Den heltäckande arbetshälsovårdens

uppgift är att stödja personalens arbets- och verksamhetsförmåga

under hela arbetslivet. Arbetshälsovårdens tjänster,

inklusive tandvård, köps in på externa läkarstationer. Våra

äldre anställdas hälsa stöds med särskilda hälsokontroller,

program för ökning av arbetsförmågan och seniorledighet.

I personalmotionstjänsterna använder vi SporttiPassi. Företaget

stödjer personalmotions- och kulturtjänster med 400

euro per person och år. Närmare 40 procent av personalen

använde dessa tjänster under förra året.

Sjukfrånvaron på företaget var 3,8 procent.


Berner som arbetsgivare 2011

Berner är en uppskattad arbetsgivare och en eftersökt arbetsplats.

Vår samarbetspartner för rekrytering är Arespartners Oy.

• Anställda vid årets slut 444 pers

• Tillsvidareanställningar 96 %

• Nya tillsvidareanställningar 23 %

• Visstidsanställningar 18 st

• Personalomsättning 12 %

• Ålderspensionering (genomsnitt) 63,6 år

• Deltidsarbete 11 pers

deltidspension 2 pers

delinvalidpension 3 pers

vårdledighet på deltid 4 pers

övrigt deltidsarbete 2 pers

29

Könsfördelning

Åldersfördelning

Tjänsteårsfördelning

Kvinnor

Män

16–24 år

25–39 år

40–49 år

50–59 år

60+ år

< 1 år

1–5 år

6–10 år

11–15 år

16+ år


Företagsansvar

Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Aktiebolaget Berner.

Ekonomi

■ Aktiebolaget Berners goda resultat och soliditet möjliggör ett ansvarsfullt engagemang

i personalens välbefinnande, hantering av driftskostnader och i social

välfärd genom betalning av skatter och andra allmännyttiga satsningar. Vårt mål

är att producera en jämn och långsiktig nytta till alla våra intressenter även under

kommande år.

Det är en styrka för Berner att ha produktion och produktutveckling i Finland.

Vår fabrik i Heinävesi sysselsätter 32 personer, fabriken i Rajamäki 26 och produktutvecklingen

i Helsingfors 16 personer. Vi är övertygade om att även konsumenterna

uppskattar inhemsk, högklassig och ansvarsfull produktion.

Fördelning av ekonomiskt värde i Finland

Genom sin egen verksamhet producerar Berner ekonomisk välfärd för flera intressegrupper.

Varuleverantörer, personal, aktieägare och samhället får alla sin andel

av penningflödena från Berners affärsverksamhet.

Fördelning av ekonomiskt värde (1000-tal euro)

Redovisningsperiod 2011 2010

Omsättning, övriga intäkter från

affärsverksamheten och finansiella intäkter 240 637 229 296

Varuleverantörer: Material och tjänster 160 343 150 355

Andra samarbetspartner:

Övriga kostnader för affärsverksamheten 40 380 38 554

Personal: utbetalade löner och arvoden 20 837 20 889

Aktieägare och finansiärer:

Vinstutdelningar och finansiella kostnader 6 368 6 391

Samhället: Skatter, pensioner och sociala utgifter 8 102 8 346

Vinstandel och resultatlön

Berner har sedan 1946 delat ut cirka 10 procent av företagets nettovinst till

de anställda som vinstandel till personalen. Enligt Berners ideologi har ägarna

investerat penningkapital i företaget och de anställda med sitt arbete. Vinstandelen

är ränta på detta arbetskapital.

År 2011 hade företaget 480 anställda, varav 336 personer erhöll vinstandelar.

Beräknat på 2011 års resultat är vinstandelen 8,37 procent av respektive vinstandelsberättigad

persons årslön. Året innan var andelen 10,28 procent. Övrig

personal som utför arbete regelbundet får resultatbaserad lön.

30

År 2011 donerade Berner cirka

5 000 par gummistövlar från Nokian

Jalkineet till Finlands Röda Kors

samt Frälsningsarmén i Finland

och Estland. Till Humanitäärinen

Idäntyö Ry skänkte vi över 10 000

nappflaskor och andra Ainu-

barnvårdsprodukter. Mindre

donationer gjordes till bland annat

SOS Barnbyar och andra allmännyttiga

organisationer. Samhälleligt stöd

i större omfattning har vi gett till

Finlands Krigsveteranförbund och på

idrottssidan har vi traditionellt stött

Finlands Tennisförbund och Finlands

Bandyförbund.


Företagsansvar

Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Aktiebolaget Berner.

Miljö

I den egna produktionen beaktas miljöpåverkan

vid val av råvaror och kemikalier. Berner har

definierat miljömål genom vilka vi ska minska

miljöbelastningen och resursförbrukningen.

32

Berner aktiebolags enhet för Produktutveckling har till

uppgift att utveckla Berners kvalitets- och miljösystem.

Bolagets kvalitetscertifikat ISO 9001:2008 omfattar produktutveckling,

fabrikernas produktionsverksamhet samt

försäljning av produkter, kundtjänst och logistikfunktioner.

På motsvarande sätt täcker miljöcertifikatet ISO 14001:2004

Berners produktutveckling samt fabrikernas funktioner och

logistik.

Verksamhetsprinciper

• Miljöpåverkan beaktas vid val av material och kemikalier

som används som råvara.

• Avfallsmängderna minimeras och materialen används

effektivt.

• Tillsammans med våra intressentgrupper skapar vi

produkter som belastar miljön mindre.

• I produktutvecklingen prioriterar vi lätt nedbrytbara

råvaror och förpackningarna utformas så, att de är lätta

att återvinna och materialanvändningen blir effektiv.

• Produktionsanläggningarna utbildar sin personal i

miljöfrågor.


Produkter

Utbudet av miljövänliga produkter utökas hela tiden.

År 2011:

• Herbina-serien med bionedbrytbara produkter

utökades med ansiktstvål, rosenvatten och deodorant.

• LV-produktfamijen utökades med en xylitolbaserad

fuktgörande spray.

• Utbudet av Svanenmärkta rengöringsmedel ökade.

Produktutveckling och produktion:

• I produktutvecklingen inleddes ett projekt om

användning av livscykelanalys.

• Motiva genomförde en energiutredning vid fabriken i

Heinävesi.

• En press för plastavfall anskaffades till fabriken

i Rajamäki. Det ledde till att avfallstransporterna

minskade och därmed också utsläppen på grund av

transporter.

Antalet Svanenmärkta

produkter ökar ständigt.

33

Grön vardag är en del av kontorsarbetet

Berner Aktiebolag har deltagit i WWF:s Green Office miljöprogram

sedan 2010. Med hjälp av Green Office strävar

Berner målmedvetet efter att minska el- och pappersförbrukningen

på verksamhetsställena och dessutom minska onödigt

resande. Miljöprogrammet har som mål att uppmuntra

de anställda att sortera avfall och vidta miljöåtgärder inte

bara på arbetsplatsen utan också hemma. Genom små

åtgärder i vardagen strävar vi efter att minska arbetsplatsens

utsläpp av växthusavgaser och minska det ekologiska

avtrycket.

Green Office-programmet följs vid huvudkontoret på

Södra kajen i Helsingfors samt verksamhetslokalerna i Hertonäs.

På övriga platser kommer Green Office att tas i bruk

när man skaffat sig mer erfarenheter av programmet.

Åtgärder 2011

Berner aktiebolag ingick ett avtal med Helsingfors Energi

om användning av grön el. I fortsättningen köper Berner

vattenkraftsproducerad grön el till en del av enheterna i

Helsingfors.

• Nya blanketter tillverkade av miljömärkt returpapper togs

i bruk.

• Avtal om miljövänliga budtjänster slöts med A2Bbudservice.

• Vi medverkade i den nationella Energisparveckan och

arrangerade en egen återvinningsvecka.

• Vi utökade antalet sorteringskärl för att effektivisera

avfallssorteringen på verksamhetsställena.


Bokslut

■ 2011 var ett år med måttlig tillväxt för Berner. Koncernens

omsättning steg med 8 procent till 294,5 miljoner euro (272,8

miljoner euro). Omsättningsökningen främjades av det goda

resultatet av bilhandeln och det svenska dotterbolagets

rekordresultat både omsättnings- och resultatmässigt. Den

finländska bruttonationalprodukten steg med 2,9 procen

2011 (Statistikcentralen).

Koncernens rörelsevinst minskade med 3,1 procent till

16,9 miljoner euro (17,6 miljoner euro). Rörelsevinstens andel

av omsättningen var 5,7 procent (6,4 procent). Resultatet

belastades av utgiftsökningar och den försämrade täckningsnivån

på försäljningen, vilket berodde på hårdnad konkur-

Berner-koncernen 31.12 2011

Bröderna

Berner HAB

Ägande 100 %

Sverige

34

rens. Moderbolaget har stor betydelse både för koncernens

omsättning och dess vinst.

Som ett finländskt familjeföretag strävar Berner efter

en stadig och långsiktig verksamhet. Lönsam tillväxt och

soliditet har alltid varit viktiga ekonomiska mål. Koncernens

soliditet och likviditet låg på en utmärkt nivå även under

2011. Soliditetsgraden var 73,5 procent (76 procent) och Current

ratio 3,5 procent (3,7 procent). Vinsten på bundet kapital

var 17,8 procent (19,3 procent).

År 2011 uppgick koncernens personal i genomsnitt till

531 (529), varav 38 (38) personer i Sverige och 12 (9) i Estland.

Berner Aktiebolag

Finland

Berner

Eesti OÜ

Ägande 100 %

Estland


300

250

200

150

100

50

0

600

500

400

300

200

100

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

NYCKELTAL

Omsättning MEUR

2007 2008 2009 2010 2011

Personal

2007 2008 2009 2010 2011

Soliditetsgrad %

2007 2008 2009 2010 2011

35

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

25

20

15

10

5

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Rörelsevinst MEUR

2007 2008 2009 2010 2011

Avkastning på investerat kapital

2007 2008 2009 2010 2011

Investeringar MEUR

2007 2008 2009 2010 2011


140

120

100

80

60

40

20

NYCKELTAL

Redovisningsperiod 2011 2010 2009 2008 2007

MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR %

Den allmänna ekonomin

Omsättning 294,5 272,8 259,2 280,1 258,0

Ändring i omsättningen (%) 8,0 5,3 -7,4 8,6 6,5

Bruttoinvesteringar 6,2 2,1 3,6 1,3 6,5 2,5 4,7 1,7 9,5 3,7

Balansomslutning 137,1 124,1 118,2 121,5 109,3

Personal 531 529 548 539 570

Lönsamhet

Rörelsevinst 16,9 5,7 17,4 6,4 11,9 4,6 17,1 6,1 9,9 3,8

Nettovinst för räkenskapsperioden 12,5 4,2 13,2 4,8 9,0 3,5 12,5 4,5 7,1 2,7

Avkastning på investerat kapital 17,8 19,3 13,7 21,3 13,3

Soliditet

Soliditetsgrad % 73,5 76,0 74,0 68,9 68,4

Likviditet

Quick ratio 1,7 2,0 1,9 1,7 1,6

Current ratio 3,5 3,7 3,9 3,5 3,4

Förmögenhetens struktur MEUR

0

0

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Likvida medel

Fordringar

Omsättningstillgångar

Placeringar

Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

36

140

120

100

80

60

40

20

Kapitalstruktur MEUR

Kortfristigt främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

Eget kapital


KONCERNBALANSRÄKNING

01.01.2011–31.12.2011 01.01.2010–31.12.2010

OMSÄTTNING 294 547 891,74 272 798 211,95

Tillägg/minskning av lager med färdiga

och halvfärdiga produkter (+/-)

703 073,01 609 684,64

Övriga intäkter från affärsverksamheten 1 421 021,87 1 678 647,13

Material och tjänster

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 209 982 006,95 178 197 856,48

Ökning/minskning av lager (-/+) -10 852 231,82 2 466 337,56

Externa tjänster 2 419 603,65 -201 549 378,78 1 893 103,00 -182 557 297,04

Personalkostnader

Löner och arvoden 23 814 610,70 23 667 302,33

Lönebikostnader

Pensionskostnader 4 674 420,92 4 523 553,96

Övriga lönebikostnader 2 298 187,22 -30 787 218,84 2 029 707,60 -30 220 563,89

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar -4 044 869,19 -4 205 601,15

Övriga kostnader för affärsverksamheten -43 415 865,06 -40 693 680,91

RÖRELSEVINST 16 874 654,75 17 409 400,73

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter av andra placeringar

bland bestående aktiva

Av övriga 43 327,60 27 781,00

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

Av övriga 556 945,27 528 286,19

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Till övriga -543 915,98 56 356,89 -391 965,82 164 101,37

VINST FÖRE SKATT 16 931 011,64 17 573 502,10

Inkomstskatt

Från räkenskapsperioden -4 085 275,27 -4 125 771,41

Från tidigare räkenskapsperioder -11 106,86 -1 728,81

Ändring av latent skatt -326 411,21 -228 668,84

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 12 508 218,30 13 217 333,04

Minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat 7 437,04 16 071,25

Koncernens vinst under räkenskapsperioden 12 515 655,34 13 233 404,29

37


KONCERNBALANSRÄKNING

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

31.12.2011 31.12.2010

Immateriella rättigheter 204 839,18 265 235,98

Affärsvärde 4 353 095,40 1 813 275,10

Andra utgifter med lång verkningstid 1 351 512,41 1 643 964,29

Förskottsbetalningar 17 650,00 5 927 096,99 3 722 475,37

Materiella tillgångar

Markområden 1 910 564,38 1 910 564,38

Byggnader och konstruktioner 8 432 990,56 8 916 345,54

Maskiner och inventarier 5 329 860,42 5 560 871,30

Förskottsbetalningar 59 114,73 15 732 530,09 18 500,00 16 406 281,22

Placeringar

Andelar i företag inom samma koncern 5 412,29 5 412,29

Andel i intresseföretag 5 045,64 5 045,64

Övriga aktier och andelar 206 935,91 217 393,84 205 352,92 215 810,85

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 3 264 895,47 2 758 538,88

Halvfabrikat 465 416,33 352 627,85

Färdiga produkter /varor 55 306 482,34 59 036 794,14 43 787 550,97 46 898 717,70

Fordringar

Kortfristiga

Kundfordringar 27 201 807,77 26 848 201,34

Lånefordringar 26,76

Övriga fordringar 2 962 401,61 1 192 850,69

Resultatregleringar 2 062 345,97 32 226 582,11 1 660 906,98 29 701 959,01

Finansiella värdepapper

Övriga värdepapper 11 001 288,40 10 004 200,06

Pengar och banktillgodohavanden 12 935 854,49 17 165 540,00

38

137 077 540,06 124 114 984,21


PASSIVA

EGET KAPITAL

31.12.2011 31.12.2010

Aktiekapital 1 000 000,00 1 000 000,00

Övriga fonder

Reservfond 214 349,46 214 081,62

Tidigare räkenskapsperioders vinst 86 899 610,88 79 813 684,20

Koncernens vinst för

räkenskapsperioden

12 515 410,52 99 415 021,40 100 629 370,86 13 233 404,29 93 047 088,49 94 261 170,11

MINORITESANDEL 3 747,64

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Lån från finansinstitut 1 426 776,06 125 680,82

Latent skatteskuld 1 908 429,66 3 335 205,72 1 581 852,04 1 707 532,86

Kortfristigt

Lån från finansinstitut 23 924,04 9 947,56

Erhållna förskott 230 057,74 63 296,94

Leverantörsskulder 17 561 597,63 14 626 900,25

Övriga skulder 4 413 235,48 5 213 896,59

Resultatregleringar 10 884 148,59 33 112 963,48 8 228 492,26 28 142 533,60

39

137 077 540,06 124 114 984,21


Kontaktinformation

E-postadresser har formatet förnamn.efternamn(at)berner.fi

Berner Aktiebolag

Huvudkontor Helsingfors

Södra kajen 4B

00130 Helsingfors

Växel 020 791 00

vaihde.keskus@berner.fi

Fax 020 791 4500

Agentur

Södra kajen 4B

00130 Helsingfors

Direktör

Antti Rinta-Harri

Tel. 020 791 4329

Förbrukningsvaror

Södra kajen 4B

00130 Helsingfors

Avdelningsdirektör

Tia Yrjölä

Tel. 020 791 4256

Växtskydd och

Trädgårdsskötsel

Södra kajen 4B

00130 Helsingfors

Direktör

Antti Korpiniemi

Tel. 020 791 4200

Sport

Södra kajen 4A

00130 Helsingfors

Avdelningsdirektör

Pirjo Talka

Tel. 020 791 4308

Produktutveckling

Svarvaregatan 15

00880 Helsingfors

Avdelningschef

Maria Svinhufvud

Tel. 020 791 4262

Hälsa och Forskning

Sågaregatan 24

00880 Helsingfors

Vice VD

Michael Berner

Tel. 020 791 4247

Logistik

Katrinevägen 20

PB 64

01530 Vanda

Logistikchef:

Jorma Okkonen

Tel. 020 791 4456

Truckar

Katrinevägen 20

PB 64

01530 Vanda

Avdelningsdirektör

Jari Kaapeli

Tel. 020 791 4560

Renlighet & Hygien

Katrinevägen 20

PB 64

01530 Vanda

Avdelningschef

Jukka Rouvinen

Tel. 020 791 4331

Auto-Berner Kouvola

Kymenlaaksontie 1

45100 Kouvola

Lokalchef

Harri Salminen

Tel. 020 791 4700

Auto-Berner Villmanstrand

Myllymäenkatu 6

53550 Villmanstrand

Lokalchef

Harri Salminen

Tel. 020 791 4700

Fabriken i Heinävesi

Yrittäjätie 5

79700 Heinävesi

Fabrikschef

Jari Puustinen

Tel. 020 791 4800

Fabriken i Rajamäki

Valta-akseli

05200 Rajamäki

Lokalchef

Pertti Könkö

Tel. 020 791 4872

www.berner.fi

Utländska dotterbolag

Bröderna Berner HAB

Box 50132

Hemsögatan 10B

20211 Malmö

Sverige

Tel. +4640 680 6800

Berner Eesti OÜ

Ehitajate tee 114

PL 27 13517 Tallinn

Estland

Tel. +372 650 5040

Revisor

Ernst & Young Oy Ab

CGR-samfund

Harri Pärssinen

CGR

Similar magazines