ENDAST DET BÄSTA - Berner Oy

berner.fi

ENDAST DET BÄSTA - Berner Oy

Styrelse

George Berner Hannes Berner

Michael Berner

Peter Berner Nicolas Berner

Klaus Berner

Antti Korpiniemi

Kirsi-Marja Koskelo

Antti Rinta-Harri

7

George Berner

∙ (f. 1948) DI

∙ Verkställande direktör, konsul

Hannes Berner

∙ (f. 1953) EM

∙ Vice ordförande

Michael Berner

∙ (f. 1952) DE

∙ Vice VD

Peter Berner

∙ (f. 1945) DE

∙ Ordförande, kommerseråd

Nicolas Berner

∙ (f. 1972) JK

∙ Förvaltnings- och utvecklingschef

Klaus Berner

∙ (f. 1951) DE

∙ Delägare

Antti Korpiniemi

∙ (f. 1961) AFM, Agronom, eMBA

∙ Direktör för Växtskydd och

Trädgårdsskötsel

Kirsi-Marja Koskelo

∙ (f. 1955) EM

∙ Direktör

Antti Rinta-Harri

∙ (f. 1960) AFM, Agronom,

∙ Direktör för Agenturavdelningen

Similar magazines