5.1 Graviditet - SBU

sbu.se

5.1 Graviditet - SBU

Hereditär trombofili

Högst frekvens avseende venös tromboembolism vid graviditet rapporteras

vid ärftlig antitrombinbrist (3–69 procent) [42,72,97,144,163]

(Tabell 2). Vid protein C- och protein S-brist förekommer VTE i ungefär

2–20 procent [42,72,144,163]. De sistnämnda har högre incidens

av VTE efter förlossningen än under själva graviditeten. Vid ärftlig

aktiverad protein C-resistens har VTE noterats i cirka 1 procent, men

ökar till omkring 15 procent vid homozygot form av faktor V Leiden

[121,127,133,146]. Ärftlig och förvärvad APC-resistens förekommer

speciellt ofta hos kvinnor med trombos i samband med graviditet eller

behandling med kombinerade p-piller [21,74,85,98,129,163]. Detta

kan delvis förklaras genom hög halt av faktor VIII:C och oförmåga till

hämning av faktor V. Dessutom rapporteras en ökad förekomst av

protein C-inhibitorer under graviditet [162].

Incidensen av VTE i samband med graviditet och heterozygoti för

protrombin polymorfism (20210) är inte studerad, men incidensen vid

dubbel heterozygoti för APC resistens (faktor V Leiden) och protrombin

(20210) rapporteras till 4 procent [127]. Betydelsen av hyperhomocysteinemi

är osäker och det finns inte rapporterat något direkt samband

mellan termolabilt metylentetrahydrofolat reduktas (TT677) och VTE

i samband med graviditet.

Vid ärftlig antitrombinbrist är frekvensen av spontant uppkommen

VTE stor, men vid övriga ovan angivna tillstånd krävs oftast ytterligare

riskfaktor för uppkomst av trombos under graviditet. Vid ärftlig antitrombinbrist

kan svår VTE förekomma även hos det ofödda barnet [19].

Vid homozygot form av ärftlig protein C- eller protein S-brist kan ett

livshotande tillstånd, purpura fulminans, inträffa i neonatalperioden

[136]. Protein S är sänkt under graviditeten, men vid ärftlig protein Sbrist

föreligger en nivå som är ytterligare sänkt jämfört med normal

graviditet. Nivån av fritt protein S normaliseras tidigast omkring

12 veckor efter partus [109].

Dysfibrinogenemi har rapporterats hos 15 kvinnor varav sju fick VTE i

samband med graviditet. Det förekom fler obstetriska komplikationer

264

BLODPROPP – FÖREBYGGANDE, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV

VENÖS TROMBOEMBOLISM, VOLYM III

More magazines by this user
Similar magazines