MORS LILLA OLLE - Swedwatch

swedwatch.org

MORS LILLA OLLE - Swedwatch

ner som företag och media som alla vill diskutera frågan. Ingen annan av våra

rapporter har tidigare rönt så stort intresse redan innan den publicerats.

När denna rapport nu publiceras befinner vi oss i juni och snart börjar nästa

bärsäsong. Som rapporten visar finns det nya regelverk på plats som syftar till

att komma till rätta med problemen. Men rapporten visar också på nya problem

som kan uppstå när regelverket skärps. Det kommer alltså att bli fortsatt

nödvändigt att granska hur det blå guldet utvinns från våra skogar. Det är en

gemensam uppgift för oss alla.

Henrik Fröjmark, Svenska kyrkan

Michael Toivio, Peace & Love Foundation

Viveka Risberg, Swedwatch

4

More magazines by this user
Similar magazines