Views
5 years ago

PDF-dokument (954,4 kB) - Starka

PDF-dokument (954,4 kB) - Starka

PDF-dokument (954,4 kB) -

Marksten & plattor Del III – Drift och underhåll Marksten och plattor har blivit alltmer vanligt som beläggning på gator, torg och öppna platser. En anledning är det ökade intresset för estetik där marksten och plattor i allt större grad används i stället för asfalt. En annan anledning är den ökade satsningen på säkrare trafik i tätorter där beläggningar av marksten används i praktisk utformning för att uppmärksamma bilister på att lägre hastighet råder. Dessutom har branschen tagit fram teknisk kunskap som har sammanställts och marknadsförts. Sveriges Kommuner och Landsting (tidigare Svenska Kommunförbundet) driver tillsammans med Svensk Markbetong ett projekt för att utveckla användningen av marksten och plattor i våra tätorter. Detta är del tre som behandlar drift och underhåll. Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40 eller från förbundets webbplats www.skl.se (välj Publikationer). ISBN: 91-7164- Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Marksten & plattor del III – Drift och underhåll Sveriges kommuner och Landsting Marksten & plattor Del III – Drift och underhåll

PDF-dokument (2,2 MB) - Starka
PDF-dokument, 213 kB - Synskadades Riksförbund
Starka - Skapa din utemiljö med marksten och plattor - Svenska ...
PDF-dokument, 453 kB - Svenska FN-förbundet
PDF-dokument, 263 kB - Andra AP-fonden
PDF-dokument 339 KB - Investment AB Latour
PDF-dokument, 121 kB - Synskadades Riksförbund
Välkommen till Svenska Brukshundklubben (PDF-dokument, 720 kB)
Ladda ner (PDF-dokument, 640 kB) - Statskontoret
PDF-dokument, 444 kB - Svenska Mässan
Läs rapporten här! (PDF-dokument 320 Kb) - Statsvetenskapliga ...
Bas 2 Målvaktstränarutbildning (PDF-dokument, 28 kB)
Wittsjö (PDF-dokument, 818 kB) - Högskolan Kristianstad
Modern stenålder pdf - S:t Eriks
PDF-dokument, 500 kB - Synskadades Riksförbund
RC 2007 (PDF-dokument, 263.1 KB) - Storstad Linköping
Nummer 1, 11 februari (PDF-dokument, 489 kB) - Vellinge kommun
Bas 1 Målvaktstränarutbildning (PDF-dokument, 26 kB)
Ladda ner (.pdf, 883 kB) - Stockholm Vatten
Generella steginstruktioner (PDF-dokument, 7.6 MB) - Wibe Ladders
pdf 372 kB - Naturvårdsverket
Östra Göinge (PDF-dokument, 799 kB) - Högskolan Kristianstad
Säkerheten vid våra kraftverk (PDF 595 kB) - Vattenfall
PDF-dokument, 1,0 MB - Svenska Mässan
Read article (pdf - 322 KB) - Jens Bursell
30 års drift i Forsmark (PDF 2000 kB) - Vattenfall