Views
5 years ago

Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Stridsgrupp Skövde proffs ...

Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Stridsgrupp Skövde proffs ...

Alf Sandqvist slutar. I

Alf Sandqvist slutar. I utnämningskarusellen efter Ove Wiktorin slutar Alf Sandqvist som rikshemvärnschef. Han blir istället chef för det armétaktiska kommandot i operativa insatsledningen med titeln generalinspektör. Hans efterträdare blir överste 1 Mats Welff, nu chef för Södra arméfördelningen. Chefsbytet sker den 1 juli. När ÖB utnämnde Alf Sandqvist för tre år sedan gjorde han ingen hemlighet av att det rörde sig om ett steg i karriären. Att en rikshemvärnschef fortsätter i Försvarsmakten är unikt i hemvärnets historia. Alf Sandqvist gillar principen: – Det är bra att få in lite friskt blod i verksamheten och efter tre år dyker det sällan upp någon helt ny fråga. Mats Welff har, liksom Alf Sandqvist, ett förflutet som fobef (Halland) – även om det bara var ett år. En bra skola för en blivande hemvärnsgeneral är att chefa på regional nivå, anser Alf Sandqvist. Visionsarbetet och kampen för att sätta hemvärnet på dagordningen i Högkvarteret räknar Alf Sandqvist som sina viktigaste insatser. Som generalinspektör för armén har han inte så mycket med hemvärnet att göra. Men det finns beröringsytor. – I min nya uppgift ingår bland annat att samordna de nationella skyddsstyrkorna (NS), där ju hemvärnet ingår, med fältarmén. Jag hoppas dessutom att min idé om en sammanhållen stab i högkvarteret för NS och de stabsdelar som ska styra militärdistrikten (MD) kan genomföras. Den behövs också för att samordna de civila delarna av totalförsvaret på central nivå. Enligt den nuvarande planen ska Högkvarterets strategiavdelning leda militärdistrikten, vilket är mindre lyckat, förklarar Alf Sandqvist. – Vi måste också bibehålla en adekvat ledning för hemvärnet i krig och MD-grupperna är den naturliga lösningen. När Alf Sandqvist blev rikshemvärnschef var det i konkurrens med två andra kandidater. Rådet sa ja till Sandqvist, nja till den andre och nej till den tredje. Den här gången var det mer bråttom och rikshemvärnsrådet fick bara ett namn att ta ställning till. Både ÖB och ministern hade sagt ja redan före rådets sammanträde. Uppslutningen kring Mats Welff blev dock total. (Läs också Alf Sandqvists krönika på sista sidan.) Mats Welff vid rodret i svår tid. Innan Mats Welff går på som rikshemvärnschef måste han snabbt avsluta fyra uppdrag – fördelningschef, stabschef, utredningen om Skövde garnison och utredningen om arméns taktiska ledningssystem, Atle. Många trodde att Mats Welff var självskriven för jobbet som garnisonschef i Skövde, men det blir ingen sådan, utan chefen för MekB 9 axlar också det ansvaret. Mats Welff kastas istället direkt in i en omfattande utredning om de nationella skyddsstyrkorna inklusive hemvärnet. Uppdraget gavs till rikshemvärnschefen i våras men är ännu inte påbörjat. Samtidigt ska han leda hemvärnets utveckling i en tid då anslutningen minskar och hela försvaret stuvas om. Mats Welff är född 1947 och blev officer på P1 1970. Han har arbetat i två omgångar på Milostab S och även på arméstaben. 4 Notiser hemvärnsnytt Annons 1/4 stående 4-färg Försvarsmusikcentrum Han var 1995-96 chef för Högkvarterets strategiavdelning och utnämndes då till öv 1. Åren 1996–1998 tjänstgjorde Mats Welff som chef för Hallands regemente och försvarsområde. Sedan 1998 är han chef för Södra arméfördelningen, tillika stabschef i Milo S. Till hans meriter hör också att ha lett Nordbat 1 i Makedonien 1993–94. Fel om samgående. HBR och CFB ska inte gå ihop, påpekar Lars Hedsäter, förbundsordförande i HBR, Hemvärnsbefälets Riksförbund, apropå en artikel i nummer 1/00. Såväl CFB som HBR har klart uttalat att någon sammanslagning ej är aktuell, säger Lars Hedsäter till Hemvärnet. Nazistannons stoppas. I nummer 2/00 av Hemvärnet förekom en annons för varor från Army Surplus i Sala. I den katalog som skickas till kunderna utbjuds militaria av olika slag, däribland gradbeteckningar, armbindlar, medaljer – till och med hela fältuniformer från Waffen-SS och även andra nazist-tyska symboler. Tyvärr kontrollerades inte innehållet i katalogen, innan vi accepterade annonsen. Ägaren till företaget uppger att han vänder sig till samlare. Faktum är dock att flertalet av de nämnda varorna bara är reproduktioner, alltså inga original, och saknar därför värde från samlarsynpunkt. Företaget är således ute och fiskar i mycket grumligt vatten. Jag vill klart deklarera att tidningen Hemvärnet inte vill medverka till att sprida produkter av detta slag. Kontakterna med leverantören har avbrutits. Ulf Ivarsson, ansvarig utgivare Varför skriver ni aldrig om oss? Om du vill läsa mer om hemvärnet i ditt område är det en god idé att vända sig till närmaste lokalredaktör. Adress och telnr står på sista sidan. 3/2000 .

Röda Korset vill avväpna. Röda Korset vill inte att sjukvårdspersonalen i hemvärnet ska vara beväpnad. I en skrivelse till Rikshemvärnscentrum och högkvarterets frivilligavdelning som undertecknats av Röda Korsets generalsekreterare Peter Örn heter det att SRK inte tillåter beväpning av sjukvårdspersonal som utbildats av SRK. Detta för att förstärka skyddssymbolens värde. SRK hänvisar till en överenskommelse som ska ha träffats tidigare mellan SRK och Rikshemvärnschefen. Bästa skyddet för Röda kors- Peter Örn vill ha en dialog personalen är armbindeln – inte om Röda Korsets åtagande för vapnen. Foto: Jeanette Larsson Försvarsmakten i framtiden. – Den dialogen för vi gärna, men i sak har vi inte ändrat in- ställning, nämligen att sjukvårdspersonal som själv vill ska få ha ett lätt vapen för personligt skydd, säger rikshemvärnschefen Alf Sandqvist. Enligt Genèvekonventionen är detta tillåtet. – Det går vi ändå inte med på, säger Nils-Erik Hedlund, totalförsvarssamordnare för Röda korset. – Vi anser att sjukvårdarna är bättre skyddade av Röda korsemblemet. Upprinnelsen till SRKs brev är enstaka fall där hemvärnsbataljonchefer krävt att sjukvårdarna ska vara beväpnande trots att de inte vill. – Om så skett är det fel, vi kan aldrig tvinga någon sjukvårdare från Röda Korset att bära vapen, säger Alf Sandqvist. I Försvarsmakten är det numera endast hemvärnet som rekryterar personal från Röda Korset. Behovet är 7 500 hemvärnssjukvårdare, gruppbefäl och sjukvårdsbefäl – tillgången var 1999 drygt 5000. Försäkra traktorn. Inom hemvärnet har vi en motorfordonsförsäkring. Nytt är att även traktor nu ingår i gruppen av försäkrade fordonsslag. Meka med stridsvagn? Den som vill köra, åka eller meka med äldre stridsvagnar eller andra pansarfordon tar lämpligen kontakt med Svensk pansarhistorisk förening, SDPHF – hemsida: www. hobby.se/sphf/ SPHF.html Foto: Putte Hallberg Demokratin står pall. Demokratin i hemvärnet påverkas inte av Försvarsmaktens nya ledningsorganisation, men däremot blir det en del formella nyheter när försvarsområden och fo-grupper försvinner den 1 juli. Hemvärnsstämmorna byter eventuellt namn till kompanistämmor och kretsråden blir bataljonsråd. På militärdistriktsnivå blir det ingen representation, eftersom den skulle bli alltför tungrodd med hundratals ombud. Eventuellt kallar dock MDcheferna till information ett par gånger om året enligt förebild i Milo Syd. Fo-tingen och Fo-råden lever vidare i form av MD-gruppting och MD-gruppråd. Stötestenen har varit att bestämma antalet ledamöter i 3/2000 Siktar skarpt på B-uppdrag. Rune Olausson brinner för hemvärnet. Han ordnar B-uppdrag för hemvärnet, FBU och Röda korset, och när värnpliktiga på Halmstads Garnison I16/Fo 31 ligger ute på övningar i fält vänder sig befälen till Rune. Han var hemvärnsungdom till 1957, då han ryckte in som värnpliktig vid Hallands regemente. Rune har byggt upp insatsplutonen inom hemvärnet i Halmstad och arran-gerat B-uppdrag i många år, även utanför Hallands gränser. Vid K3 i Karlsborg Rune Olausson, löjtnanten från Halmstad som arrangerar verklighetstrogna B-uppdrag. har Rune med sin B-styrka ur Hallands hemvärn spelat upp olika scenarier vid beredskapspolisens slutövningar. – Det gäller att kunna agera som en skådespelare och föreställa allt från en oskyldig bärplockare på cykel till gerillasoldat. Fantasi och skådespeleri är vikigt för att uppdragen skall bli bra, säger Rune. Rune har ett brett kontaktnät på Halmstads Garnison. Därför kan han fixa mycket rekvisita. Den kan bestå av allt från utländska uniformer till M 90 skyddsvästar. Behövs det inpasseringshandlingar eller andra dokument till övningarna skannar Rune in sådana i en dator och kan på detta sätt leverera verklighetstrogna papper ut till övningarna. – Det är beställarens önskemål vi måste leva upp till när vi utför B-uppdragen. Vi kan ordna eldöverfall, vara skademarkörer eller demonstranter. I B-styrkan finns hemvärnspersonal som talar utländska språk. Detta ger en realistisk effekt om man sätter upp en checkpoint eller spelar upp ett sceneri med till exempel båtflyktingar, säger Rune. Rune dokumenterar övningarna med videokamera och redigerar sina filmer. Beställaren kan sedan köpa en videokassett och se hur övningarna varit från hans perspektiv. Text och foto: Roger Bengtsson, lokalredaktör Hallandsgruppen Rikshemvärnsrådet för största möjliga rättivsa mellan MD-grupperna. Driftvärnet har dessutom krävt två ordinarie ledamöter i rådet, mot idag en. På sitt sammanträde i maj rekommenderade dock rådet att avslå driftvärnets begäran. Ett förslag om att norra Sverige skulle få extra platser med tanke på att ledamöterna annars får alltför långa resor till sina valmän gillades inte heller. Det blir därför fortsatt 15 ordinarie ledamöter i rådet. Hur fördelningen av platser ska gå till är inte klart. En lösning är att en MD-grupp får en ordinarie plats ena mandatperioden och utser en ersättare under nästa. En annan mer radikal tågordning är att rikshemvärnstinget utser de mest lämpliga att sitta i rådet, oavsett varifrån de kommer. Ungdomar och veteraner förblir icke valbara och står som förut utanför den demokratiska processen. Avtalspersonal kan väljas till ombud på tingen, men inte utses till den tunga posten som vice ordförande i MDgruppråden eller bli ledamot av rikshemvärnsrådet. Annons 1/16 sv/v 90x 30 mm Mörkerkikare 5