FÖRSVARA UNGDOMARNAS RÄTTIGHETER

www2.sjukvardsinformation.net

FÖRSVARA UNGDOMARNAS RÄTTIGHETER

Innehåll

4

# 6 2009

SkAnDinAviSk

SjukvårdSinformation

06 STATiSTik FRån SiL

Christer Jönsson presenterar aktuell

branschstatistik från Skandinavisk

Sjukvårdsinformation.

08 viLJAn ASpeRGeR

på viljans tre boenden och friskola är

förutsägbarheten och strukturen hög.

14 iT i HeMTJänSTen

via anhörigportalen kan brukare och anhöriga

i Sandviken se när hemtjänsten kommer.

18 pRoDUkTnYHeTeR

ett urval av höstens produktnyheter.

20 HeDeRSvåLD

Barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat

våld och förtryck måste få hjälp av ett

enat samhälle där alla vet hur de ska agera.

26 koRTnYHeTeR

nyheter och notiser för branschen.

34 BöCkeR

ett urval av nyligen utgivna böcker presenteras.

SkAnDinAviSk

SjukvårdSinformation

Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL

Tel 0651-150 50, Fax 0651-133 33

Omslagsbild

Foto: Kerstin Karell

www.sjukvardsinformation.com

36 TioHUnDRA

Mycket positivt har hänt inom projektet Tio-

Hundra i norrtälje där omsorg och vård finns i

en gemensam organisation. Men det behövs

en tydligare styrning.

39 poSiTivT FöR pSYkiATRin

inom psykiatriverksamheten TioHundra har

antalet slutna vårdplatser minskat med 40

procent och verksamheterna lär av varandra.

44 UnGA kRiS

Den ideella kamratstödjande föreningen Unga

kRiS har hittat sin plats i samhället. Snart

måste verksamheten stå på egna ben.

48 GäSTkRönikA

Göran Harnesk, generalsekreterare på BRiS,

är gästkrönikör i detta nummer.

50 FSS-DAGARnA

Tidningen SiL var på FSS socialchefsdagar

i västerås och pratade med besökare.

52 inTeRvJU

Lars-Gunnar Skogar har under flera år

organiserat och samordnat fängelsepräster.

De är häktades och intagnas samtalspartner.

Redaktionen

Mikael Sagström, Chefredaktör/Ansvarig utgivare

0651-76 04 12, 0706-35 50 50

mikael.sagstrom@sjukvardsinformation.com

kerstin karell, Redaktör

0651-76 04 96

kerstin.karell@sjukvardsinformation.com

Susanne Mattsson, Journalist

susanne.mattsson@sjukvardsinformation.com

nathalie Häll, Journalist & Layout

nathalie.hall@sjukvardsinformation.com

Anders Andersson, Layout

anders.andersson@sjukvardsinformation.com

isak Andersson, Layout

isak.andersson@sjukvardsinformation.com

Christian Johnsson, Layout

christian.johnsson@sjukvardsinformation.com

Ylwa Stake, Annonstraffic

ylwa.stake@sjukvardsinformation.com

Christer Jönsson, Analyser och statistik

christer@sjukvardsinformation.com

56 SiLAT & BLAnDAT

var med i annonspusslet och vinn böcker.

58 kALenDARiUM

en presentation av höstens och vinterns

mässor och konferenser.

14

Annonser

Stefan Jonsson, 0651-150 66

stefan.jonsson@sjukvardsinformation.com

Maria Fagerberg, 0651-69 90 07

maria.fagerberg@sjukvardsinformation.com

Prenumerationsärenden

Anette Yngvesson, 0651-76 04 24

nettan@svenskamedia.se

Telefontider: Mån-tis 08.00-15.00, fre 08.00-14.00

Teknisk information

Upplösning: 300 dpi.

Tidningens format: 210x280 mm. Satsyta 182x262 mm.

Tryck: vTT Grafiska AB

Utges av:

Skandinavisk Sjukvårdsinformation, Marknadsdata AB

Box 79, 827 22 Ljusdal

Tel:0651-16040, Fax: 0651-711980

info@sjukvardsinformation.com, www.sjukvardsinformation.com

8

More magazines by this user
Similar magazines