Februari 2013 - Björketorps Församling

bjorketorpsforsamling.se

Februari 2013 - Björketorps Församling

Rävlanda Hällingsjö Hindås

Förskolan Fisken 10 år

Februari - Maj 2013


Pastorsexpeditionen:

tel: 443 60, fax: 441 84

Postadress: Hedv. 1, 438 51 Rävlanda

PlusGiro: 11 64 24 - 3 Björketorps

församling

E-post: info@bjorketorpsforsamling.se

www.bjorketorpsforsamling.se

Kyrkokassör: Ulla Jönsson,

tel: 443 60

Kyrkoherde: Bengt Johansson,

tel: 443 63, 443 72

Komminister: Björn Fyrlund,

tel: 102 27, 443 75

Diakon: Maria Berggren,

tel: 442 71, 443 58

Församlingsassistent: Yngve Sivertz,

tel: 458 03, 443 97

Förskolan Fisken i Rävlanda,

tel: 443 14

Förskolechef: Berit Aler,

tel: 444 37, 443 77

2

Uppdaterad information om aktuellt i

Björketorps församling finns på adress:

www.bjorketorpsforsamling.se.

Här publiceras också kontinuerligt

en kort introduktion till

varje sön- och helgdags texter.

Gilla oss också på facebook.

Välkommen!

Kantor i Rävlanda: Ingalill Nilsson,

tel: 443 74, 443 86

Kantor i Hindås: Tobias Olbers,

tel: 102 30, 443 20

Vaktmästare:

Kristian Börjesson, tel: 443 68

Rolf Zetterberg, tel: 443 73

Karl Johansson, tel: 443 64

Vaktmästare i Rävlanda:

Annika Kullberg, tel: 443 60

Vaktmästare i Hindås:

Carina Andreasson,

tel: 215 15, 443 59

RÄVLANDA församlingshem,

tel kök: 443 71,

bokning genom pastorsexpeditionen

HINDÅS församlingshem,

tel kök: 215 15,

bokning genom vaktmästare i Hindås

Kyrkorådets ordförande:

Björn Ljungström, tel: 443 61

Redaktion: Björn Fyrlund, Ingalill Nilsson och Maria Berggren

Ansvarig utgivare: Bengt Johansson

Foto: Redaktionen, där inget annat anges

Omslagsbild: Barn från förskolan Fisken. Foto: Gustav Öhlander


DÖPTA

11 november

Eskil Nils Henry Månsson

Ödgärdet 170, Rävlanda

25 november

Ludvig Oscar Robert Gårlin

Gingsjövägen 5, Hällingsjö

16 december

Maja Agnes Eleonore Andihn

Hedebergsvägen 6, Rävlanda

Eva Astrid Mikaela Lind

Löparvägen 34, Hindås

22 december

Livia Izabelle Lindberg Viklund

Skrinnarvägen 12, Hindås

Cecilia Mikaela Skoog

Vänhemsvägen 1, Hindås

DÖDA

Birgit Kristina Carlsson

Sköndalsvägen 1, Rävlanda, 89 år

Lars Håkan Peter Svensson

Kvarndammsvägen 10, Hindås, 56 år

Lars Gunnar Johansson

Bryggerivägen 6 B, Rävlanda, 83 år

Olof Allan Percival Andersson

Vänhemsvägen 1, Hindås, 95 år

Olivia Anna Ingrid Hallin

Fagerhultsvägen 71, Hindås, 4 år

Mats Gunnar Johansson

Boråsvägen 22 I, Rävlanda 72 år

6 januari

Ellen Margareta Julin

Sköndalsvägen 4, Rävlanda

12 januari

Hektor Gustav Abel Christiansson

Motionsvägen 3 B, Hindås

13 januari

Zelda Brigitte Tranefors

Snickarevägen 8, Rävlanda

Havanna Joline Johnsson

Överåsvägen 9, Rävlanda

19 januari

Eskil Johan Malte Skoglund

Röberg 12b, Rävlanda

Czeslaw Robotnikowski

Mystvägen 8, Hällingsjö, 90 år

Bojan Elisabet Gunverth

Lindvägen 1 B, Rävlanda, 89 år

Vera Marta Emma Bergman

Björkelidsvägen 12, Björkelid,

Rävlanda, 100 år

Mats Åke Olsson

Hökvägen 2, Hindås, 71 år

Herta Falck

Björkelidsvägen 12, Björkelid,

Rävlanda, 98 år

3


4

Välkommen till...

Kyrksöndagar

10 mars Hindås kyrka

Stefan Martinsson

11 Högmässa.

Stefan Martinsson, präst bördig från Borås och

föreståndare för Drottning Silvias mödrahem

i Rio de Janeiro, predikar. Hindås kyrkokör

sjunger.

Vid kyrkkaffet talar Stefan om verksamheten

vid mödrahemmet.

Drottning Silvias mödrahem, Abrigo Rainha

Silvia, är ett hem för unga mödrar och deras barn

i Brasiliens näst största stad där klyftan mellan

fattiga och rika är stor.

Unga kvinnor som bor på gatan och blir gravida kan få hjälp på Abrigo.

Mödrahemmet ställer upp inte bara med materiell hjälp utan arbetar

också aktivt för att stärka kvinnornas självförtroende. De får hjälp med

utbildning så att de kan börja försörja sig själva och på det sättet bryta sig

ur den destruktiva miljö som livet på gatan innebär. Läs mer på Abrigos

hemsida: www.abrigo.se

28 april Björketorps kyrka

Jenny Berggren

11 Högmässa.

Jenny Berggren, sångerska, låtskrivare och

författare, medverkar med sång i gudstjänsten.

Vid kyrkkaffet i församlingshemmet sjunger

och berättar hon bland annat om tiden med det

världsberömda bandet Ace of Base och om sin

kristna tro med utgångspunkt från sin bok Vinna

hela världen, där hon skriver om sitt liv och om

framgångens pris.

Foto: Abrigos hemsida

Foto: Johan Reftel


Välkommen till...

5


Välkommen till...

Öppet Hus i Rävlanda församlingshem

februari – maj

Följande onsdagar kl. 14:

20 feb “Livsnöden och livsnåden”

Bertil Hanberger, präst och författare, talar utifrån sin bok.

27 feb “Miljöer och blomster längs Storån”

Enar Sahlin, lärare och biolog.

6 mars “Bilder och berättelser från Israel”

Roland Persson, diakon i Örby-Skene församling.

13 mars Inget Öppet Hus.

20 mars “Låtar och klassiska pärlor”

Margareta och Bertil Ottertun.

27 mars “Utflykt till Lena Forsbergs bibliska gestalter”

Buss från församlingshemmet kl 13. Vi är tillbaka ca kl 17.

Anmälan till Maria, tel: 442 71, senast 20 mars.

3 april “Onsdagsorkestern”

Anita Söfting, Karl-Erik Lindberg, Hans Abrahamsson och

Maria Berggren.

10 april Inget Öppet Hus.

17 april “Utflykt till nya biblioteket i Rävlanda”

Karin Saldert, bibliotekarie.

24 april “Ett liv – ett vittnesbörd”

Gustav Börjesson, prost emeritus.

1 maj Inget Öppet Hus.

8 maj Inget Öppet Hus.

15 maj “Utflykt till Alfredssons blommor”

Håkan Alfredsson berättar och vi tittar

i växthusen.

Det finns möjlighet till samåkning från

församlingshemmet kl 13.50.

22 maj “Sill & Potatis”

Sång av barnen från förskolan Fisken.

Har du svårt att ta dig till något av våra Öppna Hus i Rävlanda eller

Hindås och önskar få skjuts, ring Maria Berggren, diakon,

tel: 442 71.

6


Välkommen till...

Torsdagskvällar i Björketorps

församling 18.30

Kyrkans besöksgrupp

7


8

Välkommen till...

Leva vidare – samtal

I första hand för den som har

förlorat sin livskamrat.

Ny grupp startar 19 mars.

Sex träffar med en uppföljning.

Första gången är en prova-pågång.

Anmälan till Maria Berggren,

diakon, senast 13 mars

tel: 442 71

Att sitta sig till stillhet

Varannan torsdag 18.00 –18.30

är det tyst, ordlös bön i Hindås

kyrka.

Efter en kort inledning, där vi

hittar en avslappnad

sittställning – på meditationspall/

kudde eller i kyrkbänken – går vi

in i tystnaden.

Vi låter tankarna komma och gå.

Vi ser utan att fästa uppmärksamhet

kring vad vi ser. Vi är i

vaken, uppmärksam närvaro

inför Gud. Vi får låta allt vara

precis som det är, och hittar en

djup vila, överlåtelse till nuet. Vi

söker oss djupare in i erfarenhet

av att vara älskade av en personlig

och allomfattande kärlek.

Kärleken från Gud, uppenbarad

i Jesus Kristus.

Halvtimmen senare, kl 19, firar

vi, vid några tillfällen under terminen,

veckomässa i kyrkan.

Då kan man, om man vill, vänta

i kyrkan under egen fortsatt bön

och andakt – eller vara med i ett

enkelt samtal om meditationserfarenheten

i församlingshemmet.

Ledare: Björn Fyrlund, präst,

tel: 443 75

Ingen förhandsanmälan krävs.


Välkommen till...

Gudstjänst i fastetid

3 mars kl 18

i Björketorps kyrka

Fia Adler Sandblad

Bengt Johansson

Björketorps kyrkokör

Pilgrimsvandring 5 maj

I år vandrar vi från Hindås till

Rävlanda. Dagen inleds med

Högmässa i Hindås kyrka 11.00

och avslutas med en kort andakt i

Björketorps kyrka ca 16.00.

Ta med egen matsäck.

Ingen anmälan. Information: Björn

Fyrlund, präst, tel: 443 75

Mässa på Annandag pingst

20 maj kl 19

”Andens vind över världen”

I Hindås kyrka firar vi mässa för

att fortsatt högtidlighålla denna

gudstjänstdag och påminna oss om

Andens verk i våra liv – och vårt

ständiga behov av Andens ledning.

Morgonbön

Rävlanda församlingshem

Fredagar 08.30

15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4,

19/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5

Passionsandakter

Hindås kyrka torsdagar 12.40

14 februari 7 mars

21 februari 14 mars

28 februari 21 mars

Terminsavslutning

2 juni kl 11

Gemensam gudstjänst för

Små och Stora

i Hindås kyrka.

Lennart Henricsson från

Youngsters (Barn-Oas)

medverkar i gudstjänsten.

Kyrkofullmäktige sammanträder i Hindås församlingshem

onsdag 22 maj 18.30.

9


Ärkebiskop Anders Wejryd:

“Själva naturen, basen för vårt liv,

har börjat svikta. I många delar av

Afrika upplever man en ny sorts

värme. Torkan stannar längre än

förr. Regnperioderna har ändrat

sitt mönster. I Indien hotas stora

områden av översvämning.

När vi ser klimatförändringarna,

finns det då fortfarande hopp om att

kommande generationer ska kunna

leva drägliga liv på vår planet?

Och vad kan du och jag göra för att

förändra?

Vi människor har utvecklat

levnadssätt som utarmar

ekosystemen och hotar människors

överlevnad. Bland annat på grund

av detta sprider sig hungern i

10

Fasteinsamlingen till

Svenska kyrkans internationella arbete 2013

10 februari – 24 mars.

Solidarisk sopplunch i

Hindås 21 mars!

11.30 Tipspromenad, samling

i församlingshemmet.

Pris att vinna.

12.40 Passionsandakt.

13.00 Solidarisk soppa.

Välkommen!

världen. Detta kan vi inte acceptera.

Tillsammans med kyrkor över hela

världen arbetar vi både långsiktigt

med utvecklingssamarbete och

kortsiktigt med katastrofhjälp.

Vi finns i världens alla hörn. Vi vet

vad som behövs på varje plats. Vi

hjälper människor oavsett religion

att själva påverka och förändra sina

liv. En viktig förutsättning för vårt

arbete är stödet från människor som

du.

Ge ditt stöd idag! Tack!

Plusgironummer: 90 01 22-3

Bankgironummer: 900-1223

Julens insamling till Svenska kyrkans internationella arbete

inbringade 16.782 kronor.

Tack till alla som bidragit på olika sätt,

med både tid och pengar!


Gudstjänstkunskap IV – Kyrkohandboken

Hur Svenska kyrkans gudstjänster

firas regleras i Den Svenska Kyrkohandboken.

Här anges vad som skall

finnas med i varje gudstjänst för att

den ska vara ett uttryck för Svenska

kyrkans tro, lära och bekännelse. Det

är kyrkomötet som antar texterna i

Kyrkohandboken.

Det liturgiska språket och gudstjänstens

ordningar revideras från

tid till tid för att så långt som möjligt

anpassas till samtidens aktuella

språkbruk och för att spegla alla

kristna kyrkors och samfunds

gemensamma grund.

Nuvarande Kyrkohandbok antogs

1986. Under kyrkoåret 2013 prövas i

Svenska kyrkan ett nytt material, som

efter remissbehandling ska ligga

till grund för en ny Kyrkohandbok

2015. I de församlingar som är

remissförsamlingar prövar man det

nya materialet i gudstjänsterna.

Björketorps församling är inte

remissförsamling.

Istället för att pröva materialet i

söndagens gudstjänster valde vi att

under hösten 2012 ha ett studiearbete

kring kyrkohandboksförslaget. Vi

firade också en temamässa i Hindås

kyrka.

Remissmaterialet innebär att

gudstjänsten byggs upp kring

momenten: samling, ordet, mål-

tiden och sändning. Inom denna

ram blir valfriheten i de lokala

församlingarna större mellan olika

liturgiska texter och liturgisk musik.

När ett mer konkret förslag av

den nya handbokens innehåll har

kommit, antagligen under senare

delen av 2014, får vi anledning

att återkomma till ett mer lokalt

förankrat arbete med de ordningar

som kommer att gälla i Björketorps

församling.

Det liturgiska språket måste ge oss

ord att tillbe Gud, ord som svarar

mot vår tids språk och erfarenhet,

och ord som talar om vem den Gud

är som vi tillber. Att hitta denna

balans är Kyrkohandboksarbetets

utmaning, som därför tar tid och

kräver lyhördhet för såväl samtid

som tro och tradition.

Nattvardskärl i Björketorps kyrka

Foto: Enar Sahlin

11


12

Påsken i våra kyrkor

Vi vill spegla påskens drama genom att fira kompletterande gudstjänster

i Björketorps och Hindås kyrkor. Påskens drama och olika händelser

följs alltifrån Skärtorsdagskvällens mässa genom Långfredagens

predikogudstjänster över Jesu sista timmar, död och begravning till

Påskdagens lovsång och jubel över den tomma graven och Annandagens

högmässa med texterna om vandringen med den Uppståndne till Emmaus.

För den som har möjlighet kan alltså ett gudstjänstfirande växelvis i

Rävlanda och Hindås ge möjlighet till att djupare leva sig in i påskens

budskap.

Skärtorsdag – Jesu sista måltid

19 Skärtorsdagsmässa i Björketorps kyrka

19 Skärtorsdagsmässa i Hindås kyrka

Långfredag – Jesu korsfästelse, död och gravläggning

11 Jesus korsfästs, Gudstjänst i Björketorps kyrka

14.15 Jesus dör på korset, ekumenisk korsvandring, se nedan

15 Andakt inför korset, i Rävlanda Missionskyrka

18 Jesu gravläggning, Musikgudstjänst i Hindås kyrka

Påskdagen – Jesu uppståndelse

11 Gudstjänst i Björketorps kyrka

11 Gudstjänst i Hindås kyrka

Annandag påsk – Möte med den uppståndne

11 Högmässa i Hindås kyrka

Ekumenisk korsvandring

Långfredagen 6 april

14.15 Samling vid Björketorps kyrka

för att därefter vandra till

Rävlanda Missionskyrka.

Vandringen påminner oss om

Jesu väg mot korset på Golgata.

15.00 Andakt i Missionskyrkan.

Förra årets korsvandring


I samband med kyrkkaffet söndagen den 27 januari firades jubileet med

tårtkalas!

Alla barn som gått på förskolan var inbjudna med sina familjer.

Det blev många glada återseenden.

Linnéa Johansson, Herman Helgegren,

Ida Söderlund och Karin Nordling

Förskolan Fisken 10 år!

Vill du vara värd i Vägkyrkan i sommar?

Under många år har vi i Björketorps

kyrka haft Vägkyrka. Kyrkan har

varit öppen fem timmar varje vardag.

Kaffe har serverats, och en stunds

samvaro har varit möjlig för den som

önskat det. För några har en stilla

stund i kyrkbänken eller ett tänt ljus

i ljusbäraren varit viktigt. Måndag

till fredag har det varit andakt kl 16.

På lördagarna har kvällen slutat med

Musik vid helgsmål kl 18. Några

hundra personer har varje år besökt

vägkyrkan. Flera tiotal personer har

varje år varit engagerade värdar. Nu

Foto: Annica Helgegren

Annika Tuneld, Olle Örngård och

Katarina Eliasson

håller vi på att planera för sommaren.

Vi hoppas att det är många som vill

vara med också i sommar. Redan

nu skulle vi vilja veta om det finns

frivilliga medarbetare som kan

tänka sig att ta ansvar för någon dag

i Björketorps kyrka tillsammans

med någon annan. Vi behöver vara

tidigt ute för att kunna vara med i de

vägkyrkobroschyrer som trycks.

Du som vill vara med i sommar

– hör av dig före 1 mars till

expeditionen, tel: 443 60 eller

Bengt Johansson, tel: 443 63.

13


Februari

14

Gudstjänster

13 Askonsdag 19 Mässa

17 1 sönd i fastan 11 Gudstjänst 11 Högmässa

Gustav Börjesson Hans Lundaahl

22 Fredag 8.30 Vardagsmässa

24 2 sönd i fastan 11 Gudstj f Små och Stora* 11 Gudstj f Små och Stora*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

Mars

Björketorps kyrka

Hindås kyrka

3 3 sönd i fastan 18 Gudstjänst i fastan** 11 Högmässa

Bengt Johansson Björn Fyrlund

10 Midfastosöndag 11 Kyrksöndag***

Stefan Martinsson,

Bengt Johansson

17 J Marie Beb.d 11 Högmässa 11 Gudstjänst

Björn Fyrlund Hans Falck

24 Palmsöndag 11 Gudstj f Små och Stora* 11 Gudstj f Små och Stora*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

28 Skärtorsdag 19 Skärtorsdagsmässa 19 Skärtorsdagsmässa

Bengt Johansson Björn Fyrlund

29 Långfredag 11 Gudstjänst

Bengt Johansson

14.15 Korsvandring

15 Andakt i Missionskyrkan 18 Musikgudstjänst

Björn Fyrlund

31 Påskdagen 11 Gudstjänst 11 Gudstjänst*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

April

1 Annandag Påsk 11 Högmässa

Björn Fyrlund


Gudstjänster

Björketorps kyrka

Hindås kyrka

7 2 sönd i Påsktiden 11 Högmässa 11 Gudstjänst

Bengt Johansson Bertil Hanberger

14 3 sönd i Påsktiden 11 Gudstjänst 11 Högmässa

Bertil Hanberger Björn Fyrlund

21 4 sönd i Påsktiden 11 Gudstj f Små och Stora* 11 Gudstj f Små och Stora*

Bengt Johansson Björn Fyrlund

26 Fredag 8.30 Vardagsmässa

28 5 sönd i Påsktiden 11 Kyrksöndag***

Bengt Johansson,

Björn Fyrlund

Maj

5 Bönsöndag 11 Högmässa

Björn Fyrlund,

Bengt Johansson

9 Kristi Himmelsf d 11 Gudstjänst 11 Gudstjänst

Hans Lundaahl Bengt Johansson

12 Sönd f Pingst 11 Högmässa

Bengt Johansson

19 Pingstdagen 11 Konfirmationshögmässa

Björn Fyrlund

20 Annandag Pingst 19 Pingstmässa

Björn Fyrlund

26 Heliga Tref d 11 Gudstjänst 11 Högmässa

Bengt Johansson Bertil Hanberger

31 Fredag 8.30 Vardagsmässa

Juni

2 1 sönd e Tref 11 Gudstj f Små och Stora*

Björn Fyrlund,

Bengt Johansson

Kyrkkaffe i församlingshemmet

Kyrksöndag se s.4

Gemensam gudstjänst i den andra kyrkan

Enkelt kyrkkaffe

15


16

På tredje dagen...

Gruppförsändelse

Väntan kan ibland kännas lång. Vi räknar ned tiden inför stora händelser

i livet, önskar att tiden skulle gå lite fortare och det efterlängtade snart

vara här.

Inför jul räknar vi, kanske särskilt om det finns barn i huset, dagar i Advent,

och väntar att få öppna Adventskalenderns sista lucka.

I fastan före Påsk räknar vi fyrtio dagar inför den stora högtiden, osv.

Lärjungarna, som sett Mästaren dö på korset och sett honom läggas i en

grav, räknade timmarna tills vardagen skulle vara tillbaka då de kunde få

gå ut till graven och sörja, om nu inte romarna var ute efter dem också...

Det lärjungarna inte räknat med kommer dock istället: Ryktet som säger:

Han Lever! Han är inte här! Graven är tom!

Det ingen kunnat räkna fram, tänka ut, fantisera ihop kommer istället:

Mötet med Honom som lever, och ger liv!

Detta hände på tredje dagen i Jerusalem för nu så länge sedan. Detta

händer varje dag i våra liv: Inbjudan att få del av Kristus-livet. Det liv

som ger hoppet om evigt liv hos Gud.

Björn Fyrlund

More magazines by this user
Similar magazines