Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta?” - Dagen

bilder.dagen.se

Vad har jag gjort för att förtjäna allt detta?” - Dagen

Foto: Drago Prvulovic

Foto: ScaNPix

Nyheter 7

Dödlig

attack mot

söndagsskola

■ Ett barn dog och

flera skadades när en

kyrka i Kenya utsattes

för ett sprängattentat i

söndags. 6

Insikt 14

Programledare

i

200 avsnitt

■ På söndag sänder

programledaren Katarina

Josephsson sitt

200:e program i serien

Andliga sånger.

Familj 17

Foto: Birgit ahlBerg hySe

Margareta

har sitt

drömjobb

■ Om Margareta

Murray-Nyman inte

var redaktör på Katolskt

magasin skulle

hon skapa roliga rim

för barn.

Debatt 3

En del

kommer

att uppfatta

böneutrop

som störande

intrång i den

personliga integriteten.

Staffan DanielSSon (C)

Manifestation

efter attack

i Malmö

Fred Kahn, judiska församlingens ordförande.

Tisdag

2 oktober

2012

Årgång 68

Nr 149

Pris 14 kr

Ni ska inte handla

orätt när ni dömer

om längdmått, vikt

och rymdmått.

3 Moseboken 19:35

Dagen.se

Kyrkorna kräver:

Lär er om vår tro

Sveriges kyrkoledare kritiska mot myndigheters kunskap i asylfrågor

■ Myndigheter som jobbar med asylfrågor

måste skaffa sig bättre kunskap

om religion för att fatta bättre beslut.

Krönika 2

Vad har jag gjort för

att förtjäna allt detta?

Det menar Sveriges kristna ledare,

som i ett uttalande vänder sig till berörda

politiker och myndigheter. För

anna Sophia BonDe, präst i lunds stift

att belysa problematiken hänvisar de

till de två iranska konvertiterna som

var på väg att utvisas. 4–5

STÅR ENADE I UPPROPET. På bilden syns högst upp från vänster Marie Willermark (Frälsningsarmén), Anders Blåberg (Evangeliska frikyrkan), Lasse Svensson

(Gemensam Framtid), Kjell Larsson (Svenska Alliansmissionen), och i den lodrätta raden ner syns uppifrån Anders Arborelius (Katolska kyrkan), Pelle Hörnmark

(Pingst), Dositej Motika (Ortodoxa kyrkan) och Mats Joelsson (Vineyard). I den stora bilden syns Svenska kyrkans biskopar, från vänster: Martin Modéus, Esbjörn

Hagberg, Hans Stiglund, Jan-Olof Johansson, Thomas Söderberg, ärkebiskop Anders Wejryd, Antje Jackelén, Erik Aurelius (biskop emeritus, efterträdd av Åke

Bonnier), Eva Brunne, Tuulikki Koivunen Bylund, Ragnar Persenius, Per Eckerdal, Hans-Erik Nordin, samt Sven-Bernhard Fast.

Vardag 10–11

Relationsfrågan: Måste jag berätta allt för min fru?

POSTTIDNING A


2

opinion

Ledare

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

Dags för samtal

om böneutrop

Vissa begränsningar av religionsfriheten sker alltid

Som Dagen kunDe berätta förra

veckan kan Botkyrka kommun

vara på väg att säga ja till regelbundna

böneutrop från moskén

i Fittja. Frågan har inte beslutats

i kommunfullmäktige men den

politiska majoriteten har inte

funnit skäl till att säga nej.

Frågan om vem som beslutar om

böneutrop eller inte är märkligt

nog oklar, trots att den varit

aktuell i många år i Sverige.

Är det, som KD-ledamoten

Stefan Dayne i Botkyrka hävdar,

en polisiär fråga? Eller är den

kommunal eller rikspolitisk?

När vi diskuterar islamska

böneutrop gör vi alla det utifrån

den kultur vi lever i. Många upplever

det som en förändring av

det invanda, vilket skrämmer.

När det dessutom, för oss kristna,

handlar om en annan religions

växande reagerar vi kanske

med magen negativt.

Att diskussionen uppenbart

gynnar främlingsfientliga krafter

är inget skäl att säga nej. Vi har

sedan många år en acceptans i

samhället, även bland de flesta

kristna, för att muslimer har rätt

att bygga moskéer, ett resultat av

att vi eftersträvar ett öppet, tolerant

samhälle där alla behandlas

lika.

Å andra sidan finns en risk att

man även ogenomtänkt säger

ja till förslaget, eftersom något

annat skulle uppfattas som ett

brott mot religionsfriheten.

Det är också en ryggmärgsreaktion,

detta att vi inte vill förneka

någon att utöva sin religion utifrån

sina egna förutsättningar.

Men skulle det verkligen

vara ett brott mot religionsfriheten

i det här fallet? Det finns

ju alltid begränsningar i religionsutövning,

av rent praktisk

karaktär. Riksdagsledamoten

Staffan Danielsson skriver i sin

debatt artikel i dagens tidning

att böneutrop är en marknadsföringsfråga,

och det är ett perspektiv

som är intressant. Det är

trots allt skillnad på kyrkklockor

och böneutrop.

Även Stefan Dayne menar att

böneutropens budskap måste

vägas in. Det går att göra följande

tankeexperiment: Anta att

Filadelfiakyrkan på Rörstrands-

gatan i Stockholm skulle ansöka

om att få sätta upp en högtalare

utanför kyrkan där man

fem gånger om dagen ropade ut:

Jesus är väldens frälsare!. Det

finns inga sådan tankar, men i

lagstiftningssammanhang måste

man vara beredd att testa hypotetiska

situationer.

Eller att Immanuelskyrkan på

Birger Jarlsgatan, utöver klockringning

vill ha utrop i högtalare

med budskapet Gud är stor!.

Skulle de få tillstånd till det?

Troligen inte.

Och vem ska besluta om ett

sådant tillstånd? Den lokala ordningspolisen?Kommunfullmäktige?

Riksdag? Regering?

Vill vi att enskilda polismyndigheter

avgör frågorna, något

som kommer att leda till olika

besked på olika orter? Det är

dags för rikspolitikerna att ta sig

en funderare om detta, de kommer

sannolikt att få den på sitt

bord senare. Ett nationellt samtal

om frågan är önskvärd. Till

dess bör Botkyrka kommun ligga

lågt i ärendet om moskén i Fittja.

HaSSe BOStRöm

Obunden på

kristen grund

nytt i StaDSbilDen. Sedan flera år har muslimer haft möjlighet att bygga moskéer i Sverige. Men frågan om böneutrop har inte

diskuterats på allvar. FOTO: Hasse HOlmberg

I korthet

tveksamt bidrag till ensamstående

■ Miljöpartiet vill ge ensamstående föräldrar

en skattesänkning med 5 000 kronor per år,

ett slags vårdnadsbidrag till ensamstående.

Många ensamstående har det tufft, men

förslaget är ändå tveksamt av flera skäl.

Redan i dag sker manipuleringar med man-

talsskrivningar av människor som vill komma

FOTO: scanpix

åt bidrag. Det här blir ytterligare en frestelse.

Och hur resonerar de som är på väg att flytta

ihop? Vänta, och därmed tjäna pengar?

Allvarligast är ändå att alla, enligt förslaget,

får del av stödet, rik som fattig. Det skulle

kännas som direkt stötande av familjer med

låga inkomster. HaSSe BOStRöm

DAGEN Tisdag 2 oktober 2012

Gäst-

krönika

anna sophia bonde,

präst i lunds stift

och frilansskribent

Det är ett under

att det går så bra

Härom kvällen läSte jag för mina pojkar berättelsen

i Barnens bibel om Kain och Abel. Förutom

den tidlösa frågan om varför Gud föredrog Abels

offer ställde de sig undrande till hur man kan bli så

arg så att man faktiskt mördar sin egen bror.

Plötsligt framstod de som moralens främsta väktare.

Här fanns ett tydligt exempel på förkastligt

beteende! Eller så kände de något slags njutningsfylld

lättnad över att det funnits skurkar i världshistorien

som betett sig värre än vad de själva brukar

göra.

Det där är allmänmänskligt. Försvarar vi oss inte

ganska ofta – om så bara inför vårt eget samvete –

med att vi ju i alla fall

Det är inte

säkert att vi

ska kalla de

lägena misslyckanden.

inte är lika omoraliska

som den-och-den? Alltid

finns det någon politiker,

kändis eller historisk

militär jämfört med

vilken vi framstår som

hyfsat änglalika. Och så

hankar vi oss fram och

gör, tycker vi, så gott vi kan. Sätter plåster och tror

att det ska läka de stora sår som vi, med berått mod

eller ovetande, åsamkar varandra.

Den kriStna erfarenHeten kan man uppfatta

som både nedslående och hoppfull. Nedslående

för att den säger att hur mycket jag än försöker så

kommer jag aldrig att räcka till. Hoppfull för att

den påstår att jag inte behöver räcka till. Det är en

annan som gjort det i mitt ställe. Tro är att luta sig

mot Honom. Som Martin Luther skriver: tro är att

i farans stund söka skydd, som kycklingen under

hönans vingar.

Haken är att vi inte har lust att vara så beroende.

Vi tjusas allt som oftast av våra egna krafter,

vårt utseende, vår framgång bland människor. Och

så får vi för oss att vi nog klarar oss ganska bra på

egen hand ändå. Beroende – det får oss att tänka

på hemtjänst och äldreboenden, det känns alltför

mycket nära döden för att verka lockande.

men Så HänDer Det, som för mig häromdagen,

att Gud för oss in i situationer där vi märker att vi

inte räcker till. Inte vår goda vilja, inte vår sociala

kompetens. Det är inte säkert att vi ska kalla de

lägena misslyckanden. Tvärtom misstänker jag att

Gud, genom att tillåta de där kallduscharna, vill lära

mig det som jag helst av allt vill slippa lära mig: att

ingenting av det jag kallar mitt eget duger när det på

allvar sätter i att blåsa och regna.

Det är lätt att bli bekymrad när det gäller människans

möjlighet till hela relationer med sin nästa.

Ibland tänker jag, som så ofta på motorvägen,

att det ju egentligen är ett under att det går så bra

det går, att det inte blir ännu fler olyckor, att vi inte

sårar varandra ännu mer.

Kanske är det så vi skulle tänka, i stället för att

muttra oresonligt när något går oss emot: Tänk,

vilken underbar dag! Ett gott samtal med A och B,

ett vykort från C, en stund med hela familjen i köket,

utan att några blev osams. Vad har jag gjort för

att förtjäna allt det här?


DAGEN Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

Debatt

3

opinion

Utrop. Moskén i Fittja, söder om Stockholm, har ansökt om att få ha böneutrop regelbundet från sin minaret. Men det blir ett budskap som man inte kan komma undan, menar Staffan Danielsson.

FoTo: Jessica Gow, scanpix

Ja till böneutrop inte självklart

Staffan

DanieLSSon,

riksdagsledamot

(c)

Debatt för mig är det inte självklart att säga ja till böneutrop,

skriver riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). till skillnad

från kyrkklockor blir utropen en marknadsföring av religionen.

Moskéer börjar trycka på

för att få kalla till gudstjänst

genom offentliga böneutrop

från sina moskéer. Jag känner

tveksamhet. Självfallet är religionsfriheten

oerhört viktig

liksom yttrandefrihet och demokrati.

Den är grundmurad i

Sverige. Tyvärr gäller dessa rättigheter

inte i många muslimska

länder, där det är ett brott att

välja annan religion och där

kyrkklockor är otänkbara.

Detta ska självfallet inte på

något vis påverka huruvida vi

i Sverige ska öppna för böneutrop

från moskéer eller ej.

En del progressiva människor

anser det självklart att tillåta

böneutrop eftersom kyrkorna

ringer i klockor. Och det handlar

ju bara om en moské och

väldigt sällan. Samt att detta är

en väldigt liten fråga.

Jag menar att det är en principiell

fråga. Är det okej att börja

ropa ut böner från en moské

så kommer det ju att gälla för

allt fler moskéer. Och det torde

väl också handla om böneutrop

med allt starkare hög­

talare vartefter. Har man rest i

muslimska länder vet man hur

påträngande böneutropen där

kan vara.

Likabehandling av religioner

skulle således i detta fall kunna

innebära antingen att böneutrop

från minareter i Sverige

Ska en stormarknad

också få tillstånd

att

marknadsföra

sig med högtalarbudskap?

tillåts, eller att de inte gör det

och klockringning analogt med

det också förbjuds.

En tredje variant, som jag

lutar åt, är att ha kvar klockringningen

men inte acceptera

böne utropen.

jag ser kyrkklockorna som

ett etablerat kulturellt undantag.

Och jo, religionsfriheten

innebär självklart rätt att ha

och utöva sin tro tillsammans

med andra, samlas i sina gudstjänstbyggnader/lokaler,offentligt

inbjuda till möten och

gudstjänster via till exempel

annonser och anslag, och så vidare.

Men innebär det också en

rätt att genom höga böneutrop

regelbundet marknadsföra sin

religion i det offentliga rummet?

offentliga böneUtrop innebär

att människor i närheten

av en moské regelbundet kommer

att i sina bostäder och på

gator och torg höra budskapet

att moskén kallar till gudstjänst.

En del kommer att uppfatta det

som störande intrång i den personliga

integriteten som det

inte går att komma undan.

Vi har ju en löpande diskussion

om skolavslutningar ska

ske i en kyrkobyggnad, vilket

motiveras med tradition. Motsätter

man sig det borde väl

samma skäl göra att det är tveksamt

att tvingas lyssna till offentliga

böneutrop regelbundet.

Det finns olika religioner i

världen och de marknadsför sig

alla på olika sätt. Islam gör det

till exempel genom sina tydliga

yttre tecken, främst kvinnornas

slöjor i olika utformningar.

Judendomen gör det

ibland genom männens kippa

på huvudet – när de vågar – och

kristna kan signalera sin tillhörighet

genom att bära ett kors

runt halsen. Grunden för dessa

före teelser är religiöst betingad,

men företeelsen fungerar också

som en marknadsföring.

Men innebär religionsfrihet

också en rätt att högt och återkommande

ropa ut sitt budskap

i det offentliga rummet från

sina gudstjänstbyggnader?

Nej, inte nödvändigtvis. Om

nu moskéer skulle få den rätten

och möjligheten att föra ut sitt

budskap, hur ska vi då ställa oss

om andra vill haka på? Ska en

stormarknad eller kvartersbutik

som vill marknadsföra sig i

det offentliga rummet också få

tillstånd att regelbundet göra

det med regelbundna högtalarbudskap?

Här tror jag att det

är svårt att utverka sådana polistillstånd.

Och av egentligen

samma skäl är det tveksamt att

öppna för offentliga böneutrop

som en generell princip.

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

på sidan 15

Vill du

debattera?

◆ Debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

Dagen debatt,

105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke beställda

manus ansvaras

ej. Redaktionen förbehåller

sig rätten

att korta texten.


4

nyheter Nyhetschef:

Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

Det är inte ofta Sveriges kyrkoledare

kraftsamlar och uttalar

sig gemensamt. Men lättast att

hitta gemensam nämnare är

i asylfrågor, menar Karin Wiborn,

generalsekreterare på

Sveriges kristna råd (SKR).

I går gick Sveriges kristenhet

ut på bred front för att lyfta religionsaspekter

i svensk asylpolitik.

Kravet på ökad religionskompetens

skickades bland

annat till Migrationsverkets

generaldirektör Anders Danielsson

och migrationsminister

Tobias Billström (M).

Vad hoppas ni kunna uppnå?

DAgen Tisdag 2 oktober 2012

Svenska kyrkor sågar

Nytt gemensamt uttalande: Migrationsverkets anställda behöver utbildning i frågor som

Svenska kyrkoledare kräver att myndigheter

som jobbar med asylfrågor

måste skaffa sig bättre kunskap om

religion. I ett skarpt uttalande har i

stort sett alla stora samfund samsats

om ett budskap till myndigheter och

politiker.

Det behövs en omfattande satsning

på utbildning av Migrationsverkets

anställda i frågor

som rör religion. Även i domstolsväsendet,

dit asylärenden

överklagas, finns det bristande

kunskap om trosfrågor. Det anser

Sveriges kristna ledare, som

skrivit ett gemensamt uttalande

där de vänder sig till politiker

och myndigheter för att kräva

att religiösa minoriteter och

konvertiter ska hanteras rättvist

i asylprocessen. Ett arbete som

har letts av Sveriges kristna råds

migrationsgrupp.

Lufthansa stoppade

I fokus för deras krav på bättre

kompetens finns såväl ett aktuellt

asylfall, samt en ny EUdom.

Dagen har tidigare skrivit

om de två iranska konvertiterna

Amireh och Zeinab som för två

veckor skulle utvisas till Iran.

Det fick stora delar av samfundet

Gemensam framtid på fötterna

i protest. Ingemar Olsson,

pastor i kvinnornas församling

i Fellingsbro, satte sig själv

på ett flygplan till Frankfurt för

att kunna stoppa avvisningen.

Där skulle mor och dotter mellanlanda,

men resan till Iran avbröts

sedan flygbolaget Lufthansa

vägrat ta emot dem på planet,

bland annat efter påtryckningar

från kristna aktivister.

11

Så många samfund

skrev under uttalandet

Sveriges kyrkoledare anser

att fallet med Amireh och Zeinab

är principiellt viktigt och

uppmanar alla ansvariga parter

att ta de här frågorna på högsta

allvar, står det i kyrkoledarnas

gemensamma uttalande.

Krav på fortbildning

De kräver, bland annat utifrån

det här fallet, att Migrationsverket

och migrationsdomstolarna

satsar på fortbildning om religionsfrågor,

och kyrkoledarna säger

att de själva gärna ställer upp

Fakta:

De här står

bakom

uttalandet

◆ Alla biskopar i

Svenska kyrkan,

samt ärkebiskop

Anders Wejryd.

◆ Flera samfundsledare

för traditionella

frikyrkor, Pelle

Hörnmark

(Pingströrelsen),

Lasse Svensson

(Gemensam

Framtid), Marie

Willermark (Frälsningsarmén),

Anders Blåberg

(Evangeliska frikyrkan),

Torbjörn

Freij (Vineyard)

och Kjell Larsson

(Svenska Alliansmissionen).

◆ Kyrkoledare

från andra samfund,

Anders Arborelius

(katolska

kyrkan), Pal Molnar-Veress(ungerskaprotestantiska

kyrkan) och

Dositej Motika

(serbisk-ortodoxa

kyrkan)

◆ Sveriges kristna

råds generalsekreterare

Karin

Wiborn har också

skrivit under uttalandet.

Tidigare artikel

Dagen den 18 september 2012.

som expertis, bland annat när

det gäller att avgöra om en person

som säger sig ha konverterat

också är genuint kristen.

Utöver det enskilda fallet med

de två iranierna så hänvisar också

kyrkoledarna till EU-domstolen,

och en dom som kom den

5 september. En dom som slår

fast att religionsfriheten är en av

grundvalarna i ett demokratiskt

samhälle. Domen betonar att när

det gäller religion, så är det viktigt

att se vilken konsekvens individens

religiösa handlingar

kommer att få vid en eventuell

avvisning.

Fel fokus

Amireh och Zeinabs asylärende

borde exempelvis genomlysas

utifrån den här nya EU-domen.

Vad kyrkoledarna kritiserar i deras

fall är att de svenska myndigheterna

fokuserat så mycket på

vilken kunskap de båda kvinnorna

hade om kristen tro. När Amireh

inte visste hur många böcker

det fanns i Bibeln, eller kunde

de tio budorden utantill, så var

det ett bevis på att hennes kristna

tro inte var genuin. Snarare,

argumenterades det, handlade

mor och dotters konvertering

främst om social tillhörighet.

Så här går det inte att resonera,

menar kyrkoledarna, som

hellre vill sätta fokus på hur en

människa lever ut sin tro, och

hur en sådan livsstil skulle vara

möjlig att ha även om man utvisas.

En ny viktig omständighet

De menar exempelvis att domen

från EU är en ny viktig omständighet

i fallet Amireh och

Zeinab, och att de skulle vilja

se deras ärende prövad i Migrationsöverdomstolen,

högsta juridiska

instans. På så sätt skulle

även andra asylärenden, där någon

åberopar skydd efter att ha

konverterat, belysas utifrån deras

livsöde.

jacob ZetteRMan

jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 15

KONVERTITFALL. Vad krävs för att bevisa sin tro? Frågan brukar aktualiseras när det handlar

om asylsökande som säger sig behöva skydd för att de konverterat, och därmed hotas av repressalier

i sitt tidigare hemland. Det här är en fråga som Dagen skrivit om vid ett flertal tillfäl-

Karin Wiborn: Det behövs

Karin Wiborn.

– Naturligtvis att de ska hörsamma

det vi reagerar på, och

att vi ska få bidra med vår kunskap,

säger Karin Wiborn, en

av dem som skrivit under uttalandet

från kyrkoledarna.

Ofta underbyggda beslut

Hon berättar att SKR:s migrationsgrupp

redan har bra

uppbyggda kontakter med

Migrationsverket, och att

svenska myndigheter som har

hand om asylfrågor ofta fattar

väl underbyggda beslut. Men

långt ifrån alltid, och det är

därför det behövs kompetens-


DAgen Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Martin Einald

asylpolitiken

rör religion

len, och bilderna här ovan är hämtade från några av fallen. På bilden ovan till höger höger finns Amireh och Zeinab

som för två veckor sedan skulle utvisas till Iran, och som Sveriges kristna råd lyft upp som exempel.

kompetensutbildning

Migrationsfrågor

lever alltid

nära våra hjärtan,

men det här uttalandet

kommer

inte att följas upp

och bli till något

allhelgonauppror

eller så.

utbildning när det handlar om

religionsfrågor.

– För oss är det lätt att ge vida-

re konkret expertis i de här frågorna,

menar Karin Wiborn.

Varför valde ni att lyfta fram fallet

med de två iranierna som konverterat?

– Vi är många om att vi tar

upp det eftersom det är ett aktuellt

ärende, och det belyser en

okunskap som finns kring konvertiter.

Karin Wiborn menar dock att

detta fall inte är helt unikt, bara

för att det fått publicitet i media.

Utan bakom varje uppmärksammat

fall så finns det flera andra,

som också berörs vid ett sådant

här tillfälle.

FoTo: Jacob ZeTTeRman, JoseFin casTeRyd, JoseFin LiLJa,

Kommer ni att följa upp uttalandet

på något sätt?

– Absolut. Jag vill trycka på att

det finns en otrolig kompetens

hos SKR:s migrationsgrupp, som

jobbar kontinuerligt med dessa

frågor. De jobbar tillsammans

med alla medlemskyrkor, och

det är viktigt att påpeka att alla

kan vända sig till dem vid behov.

Migrationsfrågor lever alltid

nära våra hjärtan, men det här

uttalandet kommer inte att följas

upp och bli till något allhelgonauppror

eller så.

Jacob ZETTErMan

I korthet: Sverige

5

nyheter

Skylten utanför SOS Alarms huvudkontor på Humlegårdsgatan

i Stockholm. FoTo: JaneRik HenRiksson, scanpix

För lång svarstid

på SOS Alarm

■ ■Det

tar för lång tid för nödställda att få prata med

en sjuksköterska. I tre år har SOS Alarm misslyckats

med att klara kraven – och det blir bara sämre och

sämre. Företaget säger att det har problem att rekrytera

sjuksköterskor.

I Västra Götaland har regionen satt upp ett krav

att 90 procent av de vårdsökande som ringer 112

ska få prata med en sjuksköterska på SOS Alarm

inom åtta sekunder. Målet har gällt sedan avtalets

början i september 2009. Hittills har det aldrig

nåtts.

– Nej, det har man inte. Under första året var man

ganska nära. Sedan har personalbristen gjort att det

blivit sämre och sämre, säger Bengt Asplén, verksamhetschef

på Ambualarm, som är regionens funktion

för att övervaka ambulansalarmeringen.

I sommar nåddes ett bottenrekord, då knappt 30

procent av de hjälpsökande fick prata med en sjuksköterska

i tid. TT

Smitta sprider oro i Örebro

■ ■–

Jag har haft många samtal med oroliga föräldrar.

De är oroliga och en del har funderat på att låta sina

barn stanna hemma, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare

i Örebro läns landsting.

Framför allt undrar föräldrarna varför inte fler får

den förebyggande behandlingen. I stället för att behandla

hela förskolan har Hans Fredlund beslutat

att bara den avdelning där flickan gick och hennes

familj ska behandlas, något som har resulterat i kritik

och frågor.

– Den internationella erfarenheten som finns på

området är mycket stor och det finns inget som talar

för att det hjälper att behandla fler. TT

S föreslår ungdomspaket

■ ■Socialdemokraterna

föreslår i sin skuggbudget 4,8

miljarder nästa år till förslag som gör att ingen under

25 års ålder ska behöva gå arbetslös i mer än sex

månader. Unga ska erbjudas 35 000 platser i utbildning

eller arbete, enligt ett pressmeddelande.

Vi föreslår ett batteri av åtgärder som sammantaget

innebär att alla unga under 25 år som är arbetslösa

anvisas antingen arbete eller utbildning, heter

det i pressmeddelandet. TT

217 824

så många var inskrivna som öppet arbetslösa

hos arbetsförmedlingen under förra veckan.

Varg dödade småländska får

■ ■En

varg dödade i helgen fem får och skadade tre i

Arnaskruv söder om Kosta. Attacken skedde natten

till söndagen.

En lösspringande hund dödade och skadade flera

får på samma plats tidigare i september. De får som

attackerades i helgen har besiktigats och det är med

säkerhet en varg som gått till angrepp, skriver länsstyrelsen

i ett pressmeddelande. TT


6

nyheter

Minst ett barn dödat

i kyrkattack i Kenya

DAGEN Tisdag 2 oktober 2012

Tros vara hämndaktion för att armén har gått in i Somalia för att bekämpa islamister

Minst ett barn dödades och flera andra skadades

allvarligt när en anglikansk kyrka i utkanten av

Kenyas huvudstad Nairobi utsattes för ett attentat

i söndags.

Vid explosionen, som enligt uppgifter

inträffade i samband medbarnens

söndagsskola på förmiddagen,

dödades en nioårig pojke.

– Han fyllde nio år på lördagen

och vi hade bjudit hem några av

hans vänner till oss efter kyrkan

för att fira födelsedagen och för

att hjälpa oss att äta upp resterna

av tårtan, sa pojkens gråtande

mamma enligt All Africa.

Barnen höll till i en byggnad

intill kyrkan och efter explosionen

fördes de skadade till flera

sjukhus. Uppgifterna om hur

många som skadades varierar

mellan tre och nio personer.

– Vi äldre bad i kyrkan när vi

hörde en hög explosion som följdes

av skrik från barnen som var

i den bombade byggnaden, sa Li­

vingstone Maina, en av församlingens

äldste.

– Plötsligt var hela området

täckt av rök, fyllde mamman till

ett av de skadade barnen i.

Misstänkt granatattack

Samuel Anampiu, polischef i

området, säger att de misstänker

att det handlar om en granatattack.

– Antingen kastades den eller

så hade den placerats i byggnaden

tidigare. Men vi håller fortfarande

att undersöka området

och samla ihop bevis för

att avgöra exakt vilket typ av

sprängladdning det handlade om

och för att hitta de ansvariga.

Efter explosionen låg det nedblodade

barnkläder och skor ut­

spridda på golvet bland förvridna

takplåtsdelar.

Tros vara hämndaktioner

Kyrkor i Kenya har de senaste

veckorna utsatts för flera attacker.

Ingen har tagit på sig ansvaret

för attackerna, men de tros vara

hämndaktioner för att den kenyanska

armén har gått in i Somalia

för att bekämpa islamistiska

grupper. I lördags tvingades militanta

islamister överge sitt sista

försvarstillhåll i Somalia och

enligt flera uppgifter är söndagens

attack troligtvis ytterligare

en hämndaktion. En talesperson

illuSTraTion: WiKipedia.org

för den kenyanska polisen säger

till Reuters att attacken är de sista

dödsryckningarna från de militanta

islamisterna.

Mamman till ett av de skadade

barnen vid söndagens attentat

säger enligt All Africa att området

runt kyrkan var välbevakat.

Fel att döda i kyrkor

Efter attacken gick flera lokala

politiker ut och fördömde våldet.

De uppmanade också lokalbefolkningen

att hålla sig lugna

och låta polisen utreda attacken.

– Det är fel att döda människor

i kyrkor. Platser för tillbedjan kan

aldrig vara krigsplatser. Vi uppmanar

polisen att arbeta snabbt

för att dra gärningsmännen inför

rätta och vi uppmanar även polisen

att vara mer vaksam för att

förhindra liknande attacker.

Men lokalpolitikernas vädjan

om lugn hörsammades inte. De

senaste attackerna mot kyrkor i

Kenya har ökat spänningen i lan­

det och efter söndagens attack

råkade somalier som bor i närheten

av kyrkan illa ut. En mobb på

cirka 100 personer gick till attack

med stenar och slagträn och enligt

polisen skadades 13 personer.

Enligt tidningen Daily Nation

fördömer även ett flertal muslimska

ledare och politiker söndagens

våldsamheter i Nairobi.

De kallar granatattacken och de

efterföljande attackerna mot somaliska

muslimer för rent kriminella

handlingar.

– Vi kan inte tillåta att ett fåtal

människor som vill dela landet

av religiösa skäl ska lyckas, sa politikern

Aden Duale, som också

slog fast att de vill arbeta tillsammans

med kristna ledare för att

garantera fortsatt fred i landet.

johannes ottestig

johannes.ottestig@dagen.se

08­619 24 75

FoTo: Khalil SenoSi, Scanpix

Fakta:

Religion

i Kenya

◆ cirka 70 procent

(1999) av

Kenyas befolkning

är kristen

(romerska katoliker,

protestanter

och anhängare av

oberoende afrikanska

kyrkor).

◆ Muslimerna,

sannolikt färre

än 10 procent, är

främst koncentrerade

till kustområdet

och

till vissa etniska

grupper.

Källa:

naTionalencyKlopedin

Förödelse. En

kenyansk polisman

undersöker

skadorna efter

söndagens explosion

som förstörde

en kyrkobyggnad

i utkanten av

Kenyas huvudstad

Nairobi.


DAGEN Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

MAnifEstAtion. Initiativtagaren Rebecka Hagerfors vid fredagskvällens manifestation utanför judiska församlingens

attentatsutsatta lokal i Malmö. Manifestationen samlade ett femtiotal personer. FoTo: DRago PRvulovic, ScaNPiX

Stort stöd efter

sprängning i Malmö

ett förmodat knallskott detonerade

natten till i fredags utanför

dörren till den judiska församlingen

i Malmö. Två 18-åringar

som greps efteråt släpptes på

fredagskvällen, men enligt polisen

kvarstår misstankarna mot

dem.

– Jag blev chockerad över att

det händer nu, säger församlingens

ordförande Fred Kahn.

Detonationen, som inträffade

utanför judiska församlingen

mellan klockan 00.30 och 00.45,

hördes enligt Sydsvenskan flera

kvarter bort.

Enligt Malmöpolisen var det

ett knallskott med begränsad

effekt, som gick av. Den uppges

inte ha utgjort någon risk för

vare sig person eller egendom.

Däremot förstördes en glasruta

vid attacken och polisen menar

att uppbruten gatsten troligtvis

orsakade skadan.

De släppta 18-åringarna är

skäligen misstänkta för grov skadegörelse,

men har i förhör nekat

till alla anklagelser.

18-åringarna greps inte på bar

gärning, men de ska ha befunnit

sig i en bil som vittnen sett strax

före sprängningen.

Anders Lindell, informatör

vid Malmöpolisen, säger till TT

att polisen söker ytterligare vittnen.

Ett femtiotal samlades

I fredags kväll samlades ett

femtiotal personer, bland annat

Malmös kommunalråd Katrin

Stjernfeldt Jammeh, utanför

församlingens lokaler för att

visa sitt stöd för församlingen

och dess medlemmar.

– Det (som har hänt) är inte

acceptabelt, därför är det viktigt

att visa var vi står och vad vi står

för, sa initiativtagaren Rebecka

Hagerfors enligt Expressen.

Fred Kahn tror inte att målet

10 950:-

(Ord. pris 11 950:-)

allt ingår!

för den nattliga attacken var en

slump.

– Vill man förstöra så är det

enklare att gå på huset intill,

som inte har pansarglas, säger

han till Sydsvenskan.

Avskyvärt och oförlåtligt

Dådet fördömdes i fredags av

Simon Wiesenthal Center och

Malmös kommunalråd Ilmar

Reepalu, som tidigare har hamnat

i blåsväder för uttalanden

kring judar och antisemitism,

har också tagit kraftigt avstånd

från attentatet.

– Det är avskyvärt och förfärligt

när sådana här saker händer.

Under veckan ska Fred Kahn

träffa integrationsminister Erik

Ullenhag (FP). Församlingen

vill fördjupa diskussionen om

säkerhetsfrågor, med både stat

och kommun.

Johannes oTTesTig

Res med Dagen och Contour Air till

2 november 2012 &

22 februari 2013

Följ med oss till ett Beijing som ständigt förändras samtidigt

som det gamla historiska Mittens Rike alltid känns närvarande!

Här får du uppleva det mesta som är värt att se i och runt Beijing.

Dag 1 Avresa från Arlanda med flyg ca kl 18.00.

Dag 2 Ankomst Beijing ca 13.00. Besök på Himmelska fridens torg

och Himmelens tempel. Incheckning på hotellet. Kvällspromenad.

Dag 3 Vi besöker Förbjudna Staden, besök på Sidenfabrik. En kvällsföreställning

med världsberömd kinesisk akrobatshow.

Dag 4 Dagen börjar med ett spännande gudstjänstbesök. Därefter går

färden till pandorna på Beijing zoo. Sommarpalatset och besök på

pärlfabrik. På kvällen Pekingopera.

Dag 5 Heldagsutflykt till Heliga vägen och Kinesiska muren. Vi tittar

på tillverkning av cloissonnévaser.

Dag 6 Dagen börjar tidigt för den som vill se morgongymnastik i en

närliggande park. Vi gör sedan en spännande rundtur med cykelrickshaw

i Beijings gamla gränder (hutonger) och äter en lunch

hemma hos familjer. Eftermiddagen besöker vi Silkmarket (shopping).

Boka din resa | 019-672 16 60 | www.contour.se

I korthet: Världen

7

nyheter

ÅngER? Tre av medlemmarna i Pussy Riot har överklagat

fängelsedomen. FoTo: ScaNPiX

Ryska ortodoxa kyrkan:

Punkare – ångra er

■ ■Om

de dömda ångrar sig bör domstolen ta hänsyn

till det, anser Ryska ortodoxa kyrkan sedan tre medlemmar

i punkbandet Pussy Riot överklagat en

fängelsedom. Men de ska ändå straffas, säger en

talesman för kyrkan.De tre fick två år för huliganism

efter en protest i Frälsarkatedralen i Moskva

mot Rysslands president Vladimir Putin.

– Det är absolut uteslutet om kyrkan med ångra

sig menar att de ska erkänna ett brott, säger de

dömdas advokat.

En domstol tog upp överklagandet i går. TT

Muslimer brände buddhisttempel

■ ■Grupper

av uppretade muslimer attackerade i helgen

buddhisttempel i sydöstra Bangladesh. Orsaken

till ilskan var ett fotografi på en delvis bränd Koranen

på en Facebook-sida.

Demonstranterna, som även tände eld på några

tempel, ropade anti-buddhistiska slagord och anklagade

en buddhistisk pojke för att ha bränt Koranen.

Nyhetsbyrån Reuters skriver att de muslimska attackerna

genomfördes av hundratals personer och

att minst fyra buddhisttempel och 15 hus som buddhister

bor i brändes ned i söndags. Dagen

Minst 118 döda i strider i syrien


■ Inbördeskriget i Syrien fortsätter att skörda nya offer.

På lördagen dödades minst 118 personer enligt

den London-baserade människorättsgruppen Syrian

Observatory for Human Rights (SOHR).

Storstaden Aleppo har under de senaste två månaderna

varit centrum för stridigheterna och de

senaste dagarna har våldet eskalerat ytterligare,

skriver nyhetsbyrån AFP. På lördagen eldhärjades

de gamla delarna av staden där en kulturhistorisk

marknad till stora delar har förstörts. Enligt SOHR

dödades 48 civila, 41 soldater och 29 rebeller i lördags.

Dagen

Dag 7 Dagen fri för egna strövtåg. På kvällen festmåltid med

Pekinganka.

Dag 8 Efter frukost avfärd till flygplatsen. Vi landar på Arlanda ca 17.00

Vi reserverar oss för att ordningsföljden i programmet kan ändras.

Pris för prenumeranter 10 930:-/person i dubbelrum (ord. 11 930:-)*

* Priset inkluderar de ökade visumkostnader som införts under våren 2011.

Ingår:

• Reguljärt flyg t o r.

• Del i dubbelrum

• Helpension inkl dryck

• Alla utfärder och inträden

• Reseledare från Sverige

• Kinesisk lokalguide

• Alla flygskatter

• Visumhantering/avgift

Ingår ej i resan:

• Enkelrumstillägg: 1 900 kr

Begränsat antal platser!


8

ANNONSSIDAVill du vara med? Kontakta MATTIAS DAVÉN 08-619 24 09

eller maila mattias.daven@dagen.se

små

Vattenkraftspecialisten i nässjö

Vi tillverkar vattenturbiner samt reparerar och

underhåller en betydande del av Sveriges vattenkraftverk.

Turbin & Regulatorservice AB

Förrådsgatan 2, 571 39 Nässjö

Tel 0380-155 10 • Fax 0380-155 30

www.turab.com

Legobearbetning i tunnplåt i form av

stansning, bockning, pressning, toxing,

svetsning och gängning

Tel 0370-33 23 50 • Fax 0370-33 23 59

Hydraulaggregat

Blockmonterade ventiler ger kompakta enheter

Hydraulschema med artikelnr bifogas samtliga aggregat

Kvalitetskomponenter från marknadsledande

leverantörer eller egen tillverkning

LALMEK AB

Tel +46(0)36-522 00

Fax +46(0)36-524 93

info@lalmek.se

www.lalmek.se

Mail: info@gnosjoror.se • www.gnosjoror.se

dagen Tisdag 2 oktober 2012

Vill

du vara

med?

Kontakta

MATTIAS DAVÈN

på 08–619 24 09 eller

mattias.daven@dagen.se

Gnosjö 0370-33 22 90 Reftele 070-368 70 30

EXPERTER INOM VVS INSTALLATIONER SEDAN 1935

Nygårdsvägen Brogatan 19, 1 • 330 330 33 33 Hillerstorp. Hillerstorp Tel • Tel 0370-37 37 37 00, 00 fax • fax 0370-37 0370-37 37 37 27. 27.

Välkommen att besöka besöka oss oss på www.swede-wheel.se www.swede-wheel.se för vidare information.

information.


dagen Tisdag 2 oktober 2012

små

...ett samhälle som genomsyras av kristna värderingar...

Egen verktygstillverkning med

gnistbearbetning.Ytbehandling

ombesörjes

UPP TILL 200 TONS PRESSKRAFT

Styrkan är att

aldrig ge upp...

Smemo är legoföretaget för dig

som behöver utveckla och tillverka

detaljer med plåt, tråd och

rör som utgångsmaterial.

automatpressade

detaljer

Vindo L. Claesson & Co

Box Fabriksgatan 88, Fabriksgatan 6

330 30 Hillerstorp

Tel 0370-37 33 20

Fax 0370-220 81

www.vindo.se

Box 75 • 330 33 Hillerstorp

Telefon 0370-37 36 30

www.smemo.se

Vill du vara med? Kontakta MATTIAS DAVÉN 08-619 24 09

eller maila mattias.daven@dagen.se

9

ANNONSSIDA

Bo bra – Bo privat!

Vi bedriver fastighetsförvaltning

i Nässjö, och kan erbjuda fina lägenheter

och lokaler centralt i stan.

Mobil 070-311 90 23

www.kapen.se

Bra bilägande

börjar hos oss.

Det ska vara enkelt att ha bil!

Enkelt att köpa, äga, serva, reparera

och allt annat som hör till bilägandet.

Och det är vår vision:

Att göra det enkelt för dig. Därför har

all vår personal hög kompetens och alla

våra produkter bästa kvalitet.

Och därför vågar vi påstå att

Bra bilägande börjar hos oss

www.svenstigs.se

Värnamo Gislaved Smålandsstenar

Möt hösten med

nya tapeter!

JUST NU!

25%

RABATT

på massor av tapeter!

Erbjudandet gäller t o m 13 oktober.

Järnvägsgatan 14 • 0371-100 69 • mån–fre 9–18, lör 10–14


10

vardag

Redaktör: Malin Aronsson 08-619 24 74, feature@dagen.se

relationer

dagen Tisdag 2 oktober 2012

Måste jag berätta allt

?

Jag är en medelålders man som

lever tillsammans med en kvin-

na jag älskar. Vi har två barn, delar

både kyrka och andra intressen och

är enligt min mening lyckliga.

För en tid sen gjorde jag dock ett

misstag som jag ångrar djupt. Av

rädsla för att min fru ska bli ledsen

har jag inte berättat något för

henne... Måste man alltid vara

helt sann och ärlig mot den man

lever med, eller kan det vara

okej att utelämna saker som

man vet kan såra?

!

Olycklig Och ångerFull

Christina svarar: I allmänhet

kan vi inte dölja våra misstag

och misslyckanden för omvärlden.

De läcker ut genom oss på ett

eller annat sätt. Inte så att någon

kan se eller veta exakt vad vi har

gjort, men det gör något med oss. Vi

är inte fria när vi har något att dölja.

Du skriver inte vad det handlar

om för misstag. Det tycks som om

du har handlat trolöst mot din fru i

något avseende. Ett tillfälle gavs och

en stunds obetänksamhet gjorde att

du gav dig in i något som du nu ångrar,

kanske ett gränsöverskridande

tillsammans med en annan kvinna?

Det innebär att du nu har en hemlighet

för din hustru, en hemlighet

som du delar med en annan kvinna.

Den där hemligheten skär igenom

den enhet du och din hustru utgör.

På ett väsentligt område i ert liv har

du i dag en annan som är förtrogen

med vad som skett. Någon som på

ett plan vet mer om vem du är än

din hustru gör.

Många par jag mött genom åren

har beskrivit att den trolösa handlingen

var inte det värsta, det värsta

var lögnen, allt som blev uppdagat

i efterhand. Jag önskar att han/hon

själv hade berättat. Att jag inte hade

behövt få veta på det här sättet.

Men det fräMsta motivet för att

berätta är inte att föregripa att någon

annan avslöjar vad som hänt för

din hustru. Det väsentliga motivet

ligger i att öppenheten är gemenskapens

förutsättning. Johannes skriver

i sitt första brev: Men om vi vandrar

i ljuset, ---, så har vi gemenskap

med varandra (1 Joh 1:7).

Att dölja sina misstag och sitt svek

i den goda avsikten att inte skada

gemenskapen, får alltså helt motsatt

effekt. Gemenskapen är redan skadad.

För att den ska helas behöver

ljuset få bryta in, hur smärtsamt det

än är för er båda. I smärtan kan förlåtelse

födas och ur den djupnar och

förnyas gemenskapen.

Men kanske du tycker att det här

Fråga Christina

Christina halldorf,

leg psykoterapeut,

svarar

på dina frågor

om relationer.

Skicka din fråga

till expert@

dagen.se eller till

Dagen,

expertfråga,

105 36

Stockholm.

Det kan

gå hur

som helst,

och det enda

du vet är att

det kommer

att vara

smärtsamt.

Ändå är det

precis i detta

som möjligheterna

finns.

FoTo: Scanpix

inte var så farligt, att det var en ganska

harmlös historia, en kyss med en

arbetskamrat under en gemensam

tjänsteresa? Det kommer aldrig att

bli något mer, och att berätta detta

riskerar att förstöra mycket mer

än det egentligen är värt. En ickehändelse

som riskerar att blåsas

upp till något mycket större kan

skada ert äktenskap och göra din

hustru förtvivlad. Helt i onödan.

Eller?

Det finns viss vägledning att

hämta ur orden Allt vad ni vill att

människorna skall göra för er, det

skall ni också göra för dem (Matt

7:12). Hade du önskat att din hustru

skulle ha berättat om sitt misstag

för dig, om situationen varit den

omvända?

Nej, ingen av oss vill få dåliga nyheter.

Det finns de som säger att

de helst vill slippa veta jobbiga saker,

att de föredrar att få leva i en

bubbla där livet aldrig gör ont. Blunda

genom livet. Är det då rätt att

tvinga på någon den information de

inte vill ha, det som spräcker deras

bubbla?

du skriver att din tystnad beror

på rädslan för din hustrus reaktion.

Om du visste att hon skulle kunna

bära det du har att säga och fick en

garanti på att ditt avslöjande skulle

föra fram till förlåtelse och ny gemenskap,

skulle du inte tveka att

berätta. Men en sådan garanti finns

inte. Det kan gå hur som helst, och

det enda du vet är att det kommer

att vara smärtsamt. Ändå är det precis

i detta som möjligheterna finns.

Att berätta handlar inte i första

hand om att avbörda sig sin skuld,

även om det kan komma att ske

på sikt, utan det är ett avklädande,

stolthetens död: jag är inte bättre

än så här, vill du ändå ha mig? Det

är i den öppenheten en ny tillit kan

växa. En tillit och kärlek som grundar

sig på den verkliga bilden av den

andre, inte på en idealbild.

nu kanske någon börjar tänka att

man alltid borde vara helt genomskinlig

för den andre. Att man måste

berätta alla sina tankar och infall.

Men så är det inte. Våra tankar och

känslor kan flyga hit och dit, allt behöver

inte redovisas, det bleve alltför

tröttsamt – och kanske också

oroande. Men de handlingar som

skett bakom ryggen på den andre, de

som vi vet att den andre skulle uppfatta

som ett svek om de kände till

dem, de behöver läggas fram i ljuset.

På det sättet mister de sin makt över

oss och bara så kan vi återerövra vår

frihet. Och vår gemenskap.

Kärlek är något man gör

för någon annan, inte

något man gör för sig själv.

Dr gary chapman, författare till

boken Kärlekens fem språk


dagen Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Danne Sundell

Grattis på Ickevåldsdagen

■ I dag den 2 oktober är det ickevåldsdagen.

Dagen instiftades år

2007 av FN till minne av fredskämpen

Mahatma Gandhis födelsedag.

Hans filosofi byggde på att

r min fru?

FoTo: scanpix

kämpa emot det onda genom ak-

av alla kvinnor har någon

tivt ickevåldsmotstånd. Exakt hur

gång blivit förälskad i en person

Ickevåldsdagen ska firas framgår

inte ur FN:s direktiv, men att ge

som de till en början inte alls kän-

någon en kram är väl aldrig fel? 38procent

FoTo: anDERs WiKLUnD, scanpix

Just nu

relationer

11

de sig attraherad av. Women´s health

FoTo: scanpix

Mera stöd – säkrare mor

att föda med kejsarsnitt innebär ofta en extra

utmaning och kan störa mammans känslor för sitt

nyfödda barn. Med hjälp av specialutbildad vårdpersonal

som fått träning i att stötta verkar det

dock som om den tidiga mamma-barn relationen

kan underlättas, menar stina Torstensson som just

nu undersöker ämnet i en doktorsavhandling.

– Väldigt förenklat uttryckt verkar det professionella

stödet fungera som en känslomässig vaccination.

De kvinnor som mötte vårdpersonal med särskild

utbildning stärktes i tron på sin egen förmåga

i relation till barnet jämfört med den grupp som

hade mött vårdpersonal utan denna utbildning, säger

stina Thorstensson.

Sudda bort sura minnen

■ nybildade känslominnen kan suddas ut ur människans

hjärna. Det visar en ny studie från Uppsala

universitet. i studien har man låtit försökspersoner

titta på bilder samtidigt som de utsatts för en negativ

upplevelse. sedan har de fått se samma bild

utan negativ påverkan, och den obehagliga känslan

kring bilden försvann. Resultatet kan vara ett

genombrott för forskning om minne och rädsla.

– i förlängningen kan detta innebära förbättrade

behandlingsmetoder för miljontals människor

i världen som lider av ångestproblem som fobier,

posttraumatisk stress och panikångest, säger Thomas

Ågren, doktorand på institutionen för psykologi.

Fullproppad med kärlek

■ Kärleken är röd. Kärleken är värme.

Ur kärleken föds relationer.

Håller det på att bli kallt i vår

värld? Då är det dags för Guds

lilla röda (Libris förlag).

i denna lilla bok har författaren

Richard Daly samlat bibelverser

som på ett eller annat sätt handlar om kärlek.

Det här är en bok att läsa själv eller ge bort till

någon man tycker om.

Avsked till mamma

■ Författaren Gunilla Linn persson

har genom åren haft ett trassligt

förhållande till sin mamma som

har haft svårt att visa Gunilla sin

kärlek. så en dag drabbas mamman

av cancer.

Ett månvarv: en dagbok om

kärleken och döden (Wahlström

och Widstrand) är Gunillas

beskrivning kring de sista 28 dagarna av hennes

mammas liv. Det är en vacker och tankvärd berättelse

om kärlek och sorg, relationer och minnen.


12 Dagen Tisdag 2 oktober 2012

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Böcker

FoTo: ANDERS WIKLUND

Kärleken till min fru och

mina barn är olika, men den

grundar sig i en stor omtanke.

Skivaktuelle Peter LeMarc intervjuad i musiktidningen Sonic

Gamla testamentet är fyllt av våld. Hur ska man som kristen förhålla sig till det? Philip Jenkins har skrivit en viktig bok för dem som vill gå i närkamp med några av de svåraste delarna av

Bibeln. FoTo: TobIAS FISchER

Om Bibelns brutala blodbad

du har troliGtvis aldrig hört någon predika

från 5:e Moseboks sjunde kapitel, där Guds order

lyder att sju folkslag ska vigas åt förintelse.

Israels folk ska inte visa någon skonsamhet och

inte knyta någon släktskap.

Det här är ingen engångsföreteelse, utan Gamla

testamentet är fullt av gudomligt sanktionerade

avrättningar av diverse folkslag. Gud nöjer sig

inte med att betrakta slaktandet från ovan, utan

är högst aktiv när Israels folk begår folkmord och

etnisk rensning.

Philip Jenkins har i boken Laying down the

sword skrivit om Bibelns blodigaste partier, och

hur kristna pacificerat sin Heliga bok. Inte ens en

fundamentalistisk och bokstavstroende kristen

gör sig besväret att bläddra tillräckligt djupt i sin

egen Heliga skrift, utan Bibeln läses selektivt. Likaså

predikas det selektivt.

till viss del går det att bortförklara allt mördande

i Bibeln som historiskt beskrivande. Men

så enkelt är det inte, speciellt inte då Gud själv

kommenderar ut israeliterna på slagfältet och

uppmanar dem att förinta andra folkslag. Enligt

Philip Jenkins finns det ingenstans i Bibeln där

dessa order skulle tas tillbaka, även om teologer

har för vana att föra ett resonemang där ett bibelord

kör över ett annat, och på så sätt neutralisera

texterna.

De blodiga partierna finns kvar, kanoniserade

och helgade av kyrkan. Det är en ocean från allt

Teologi

Philip

Jenkins

Laying down

the sword

(HarperOne)

som doftar religionsfrihet, mångkulturellt samhälle

och dialog. Jenkins går så långt att han frågar

om vi kan leva med bilden av Mose som en

massmördare? Josuas krigföring jämför han med

den beryktade Herrens motståndsarmé som satt

skräck i flera länder i centrala Afrika. Dess ledare,

Joseph Kony, är eftersökt för krigsbrott, och

hans illgärningar lär knappast lovprisas som bibelgestalten

Josuas.

för den som vill ge sig in i en brottningsmatch

med några av Bibelns knepigaste partier är det

här en utmärkt bok, dock måste man än så länge

läsa på engelska. Philip Jenkins är ett aktat

namn, han har skrivit en rad omtalade böcker om

kristendom. Som historiker jämför han Bibeln

med modern forskning.

Flera gånger jämför han med Koranens motsvarigheter,

där han konstaterar att Bibeln går

mycket längre i sin brutalitet. Däremot används

Koranens texter av militanta fundamentalister i

dag på ett sätt som Bibelns texter inte gör. Men

det tog sin tid innan kristna slutade se Bibeln

som en inspirationskälla till våld och erövringar,

förstår man när man läser Jenkins bok.

Författaren argumenterar för att Bibelns blodiga

texter är viktiga och inte får ignoreras. Om

inte kristna själva letar upp och bearbetar dessa

bibelställen, då kommer garanterat någon annan

att göra det.

Och vad svarar då författaren själv? När det

kommer till Israels brutala invasion av det land

som Gud utlovade dem, som främst beskrivs i 5:e

Mosebok och Josua, så kommer den kritiske historikern

fram. Philip Jenkins menar att det inte

finns några belägg för att det som beskrivs i Bibeln

skulle vara sant. Ingen arkeologi kan bekräfta

händelserna, dessutom är texterna troligtvis

skrivna omkring 600 år efter att invasionen skulle

ha inträffat. Det handlar inte om ögonvittnesskildringar,

och författarna har en helt annan avsikt

än att skriva historia.

Snarare föredrar Philip Jenkins att texterna läses

allegoriskt. Kananéer, midjaniter och amalekiter

kanske inte är folkslag som ska utrotas. Snarare

representerar de olika syndiga egenskaper,

och allt prat om förintelse handlar om teologi, att

utrota sin egen synd, att utrota sina egna avgudar.

Hur man än vrider och vänder på perspektivet

är det inte lätt. Alla läsare är nog inte nöjda med

Jenkins analys.

men författaren har en viktig poäng när han

skriver att det inte går att förneka bibeltexters

existens. Det går inte att redigera bort det som vi

anser är obehagligt i Bibeln. Det enda sättet att

handskas med de blodiga passagerna är att acceptera

dem, hantera dem och lära sig

att leva med dem.

jAcob ZeTTerMAn

jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 15


Dagen Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Klaus Franken

Nytt konstmuseum i Oslo invigt Stjärnspäckade domkyrkor

■ I helgen öppnade Astrup Fearnley-museet

på Tjuvholmen i Oslo.

Det nya konstmuseet kommer att

bli ett av Norges flaggskepp när det

gäller konst, sa drottning Sonja vid

öppnandet. Museet är byggt av arkitekten

Renzo Piano, som också ritat

Centre Pompidou i Paris. Museet har

också investerat i verk av en rad kända

konstnärer, skriver Vårt Land.

En gripande berättelse om liv och död

Jag fiNNer iNte Gud. Han finner

mig, skriver Carolina Johansson

i debutboken Bråkdelen

av en sekund.

Boken är en självbiografi och

beskriver Guds närmande, som

här bäst kan liknas vid ett blixtnedslag.

Först resulterar Gudsnärvaron

i en överväldigande

längtan att bli döpt. Plötsligt är

detta det enda sanna för Carolina,

att få komma in och leva i

gemenskap med Gud genom dopet.

Hon kontaktar en präst och

vi får följa hennes väg genom

tankar och samtal.

UpplevelSeN av att vara uppfylld

av Gud och dagar som troende,

visar sig bli en process

där känslor och intellekt skapar

motsägelser. Skiftningar på ska-

Roman

Carolina

Johansson

Bråkdelen av

en sekund

(Libris)

Insiktsfullt och trösterikt om sorg

SOrg kaN iNte bedömas utifrån,

sorg kan inte alltid förstås,

men sorg kan respekteras och

bekräftas, menar prästen och

psykoterapeuten Lise Trap. I

boken Leva med sorg, vänder

hon sig till den sörjande och den

sörjandes omgivning. En omgivning

vars stöd och hjälp betyder

mycket, inte minst när det gäller

praktiska ting. För det som behövs

är inte goda råd /---/ inte

någon som avleder min uppmärksamhet

och skingrar mina

tankar, utan snarare att jag får

hjälp att bli samlad i sorgen.

Trap betraktar sorg som en

Fakta

Lise Trap,

Översättning:

Janne

Carlsson

Leva med sorg

(Verbum)

Romandebut om en kvinnas livsresa

MagdaleNaS bekännelser är

en roman om en kvinnas inre

och yttre livsresa. Efter en skilsmässa

och cancerbehandling söker

hon ensamheten på en ö i

skärgården. Där återhämtar hon

sig och försöker hitta sitt eget

jag. Det senare upphäver gränser

i tid och rum. Dörren till

barndomen öppnas: en liten syster

mister sin tvillingbror, och

barnens rasande mor förgriper

sig på dottern både fysiskt och

psykiskt.

Åren på ön blir en nystart för

Magdalena. Starkare vet hon att

Roman

Else-Britt

Kjellqvist

Magdalenas

bekännelser

(Carlssons)

lan galenskap-fullkomligt naturligt

måste balanseras.

Berättelsen är detaljerad och

Carolina Johansson går på djupet.

Utforskar. Försöker förstå.

Och vi får se det skymta fram

ett visst avstånd mellan det hon

erfar av sin totala upprymdhet

och hennes möte med kyrkans

stundtals mer praktiska hållning.

BOkeN UtSpelar Sig under två

viktiga år med fem års mellanrum.

Frälsningen och gudsgemenskapen

varvas med berättelsen

om Carolinas mammas

sista dagar i jordelivet. Vi får

följa författaren, hennes bror

och deras mamma vars sjukdom

försämras.

Carolina Johansson gör

process som samtidigt växlar

mellan två spår: det förlustorienterade

och det återuppbyggnadsorienterade

spåret. På

samma gång som den sörjande

minns och ser tillbaka på den

förlust hon drabbats av, rör hon

sig framåt under nya förutsättningar.

Att som tidigare tala om

en chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas,

och nyorienteringsfas

ter sig alltför schematiskt,

anser Trap.

leva Med SOrg är en insiktsfull

och trösterik bok utan några

enkla svar. Trap för ett reso-

hävda sin rätt, men också att

inte låta gamla oförrätter förgifta

en ny och kärleksfull relation.

Därtill möter hon Gud –

en omvändelse som tycks vara

resultatet av ett långvarit sökande

efter Gud och kristen tro.

En rad extraordinära händelser,

förnimmelser av en transcendent

verklighet, bidrar till trosvissheten.

Berättarperspektivet är Magdalenas,

en medelålders kulturskribent,

som gärna tolkar sina

upplevelser genom en rad litterära

referenser. Här finns en

FoTo: scanpix

en väldigt fin skildring av sin

mamma, deras nuvarande relation

hur den har förändrats under

åren och hur de kan mötas i

sin gemensamma Jesuslängtan.

Språket är flödaNde och det

är lätt att ryckas med i händelseförloppet.

Författaren

tydliggör sin kamp med frågeställningar

som vad som är

normalt, i vad finner vi trygghet,

vad frälsning och sorg

innebär.Carolina Johanssons

debutbok blir en mycket gripande

berättelse av sprudlande

liv och det oundvikliga slutet.

Ett himlastormande nu, en

kärleksaffär med Gud som blir

till vila i igenkännandets trygghet.

■ Västerås domkyrka har fått tre stjärnor av Guide Michelin, en

bok som guidar till turistupplevelser. Klosterkyrkan i Vadstena och

Lunds domkyrka har också tre stjärnor. Storkyrkan i Stockholm

samt domkyrkorna i Uppsala, Visby och Strängnäs har fått två. Riddarholmskyrkan

i Stockholm och Leksands kyrka har en stjärna.

HeLeNa SveNSSoN

nemang kring sorgearbetet och

sorgens plats på kort och lång

sikt. Det vill säga: sorgen efter

en älskad människa försvinner

inte, men den är inte heller

statisk. Sorgen förändras med

den inre och yttre förändring

som varje levande människa genomgår.

Trap skriver utifrån sin yrkesmässiga

erfarenhet, men

också som privatperson. Hon

förlorade själv en tjugoårig son

för en handfull år sedan. Det

ger boken en djupare dimension.

aNNeLi WiNeLL

tendens till name dropping –

och medan somliga referenser

kunde ha strukits, kunde andra

ha fördjupats och utvecklats

till fromma för berättelsen.

Det finns även några berättelser

i berättelsen som kunde ha

knutits hårdare fast vid huvudspåret.

Magdalenas bekännelser är

författarens första roman. Hon

har tidigare gett ut såväl barnböcker

som diktsamlingar och

essäböcker.

aNNeLi WiNeLL

Böcker

13

Nya böcker Inger Alestig

Rachel Hickson

När Gud talar (Boklövet)

■ En bok om hur man kan läsa sin Bibel

mer djupgående. Rachel Hickson

och hennes man Gordon har startat

organisationen Heartcry, som tränar

lokala församlingar inom områdena

bön och det profetiska.

Lawen Mohtadi

Den dag jag blir fri – en bok om Katarina

Taikon (Natur och Kultur)

■ Katarina Taikon föddes i ett tält och

växte upp med ständiga uppbrott.

Hon blev känd som en stark talesperson

för romernas lika rättigheter i sverige.

Här skildrar journalisten Lawen

Mohtadi hennes kamp för mänskliga

rättigheter för alla.

Solveig Bergqvist Larsson

Ögona böj (Verbum)

■ En delvis självbiografisk berättelse

om Julia, som växer upp i en prästgård

i Västerbotten. Författaren är verksam

som kåsör och föreläsare.

Bengt Ohlsson

Margot (Brombergs)

■ Författaren Bengt ohlsson har följt

en av sveriges mest kända politiker i

spåren. Han har varit med på både välgörenhetsgalor

och hemma vid köksbordet,

och ger här nära porträtt av

Margot Wallström.

Astrid Lindgren & Sara

Schwardt

Dina brev lägger jag under madrassen

– en brevväxling 1971–2002

(Salikon)

■ Under några år i början av 1970-talet

brevväxlade astrid Lindgren och

sara schwardt intensivt, och kontakten

mellan de två kvinnorna upphörde

inte förrän vid astrids död. Här återges

brevsamlingen i sin helhet.

Tomas Lundström, redaktör

Kroppen – Let’s get physical (Libris

pocket)

■ Kroppen är vår tids mittpunkt, men

kyrkan har däremot ofta betraktats

som kroppsfientlig. Här reflekterar en

rad författare runt teologi och kroppslighet.

Boken gavs ut i samband med

ungdomsfestivalen Frizon 2012.

David van Reybrouck

Kongo en historia (Natur och Kultur)

■ En innehållsrik bok om Kongo, som

har blivit både en kritik-och läsarsuccé

i nederländerna och Belgien. Här finns

fakta, historia och människoöden.

Richard Daly

Guds lilla röda – ord av kärlek, värme

och omtanke (Libris)

■ En presentbok i det lilla formatet,

med utvalda bibelord om kärlek, illustrerade

med vackra teckningar.

Richard Daly har sammanställt en rad

små böcker i en serie med olika teman

hämtade från Bibeln.


14

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

DAGEN tisdag 02 oktober 2012

radiojuBileum. Tillsammans med radioteknikern Peter Nolåkers firar Katarina Josephsson att hon på söndag leder sitt 200:e program av Andliga sånger i Sveriges Radios P1. Foto: Peter NolåKerS

Andlig sång i 200 avsnitt

Katarina Josephsson firar jubiluem med radioprogrammet Andliga sånger

På söndag leder Katarina Josephsson

sitt 200:e Andliga sånger i Sveriges

Radios P1. Ett jubileum hon

inte vill göra något större väsen av,

men som hon egentligen känner sig

både glad och stolt över.

– Vi säger inget i programmet

för det är ju

bara mitt jubileum, inte

Andliga sångers. Men

jag kommer i alla fall att

spela Hildegard av Bingen, för

hon betyder mycket för mig. Jag

är fascinerad av att hon var så

otroligt begåvad. Hon levde på

1100-talet och skrev spännande

musik som sprängde alla normer

för den tiden. Själv kallade

hon sig för En fjäder på Guds

andedräkt. Jag tar också med

världens bästa kör, Lutherska

Missionskyrkans kör, som är något

av huskör i programmet, berättar

Katarina Josephsson.

Minns du när du sände ditt första

Andliga sånger?

– Det var den 7 december

100

Katarina Josephsson

hade

lett mer än så

många program

av i serien Andrum

innan hon

tog över Andliga

sånger.

2008. Då spelade jag Gören

portarna höga som första sång.

Det var ju advent.

Hur kom det sig att du fick jobbet?

– Det var den tidigare programledaren

Claes Hollander

som tipsade om mig. Jag hade

gjort mer än 100 Andrum, ett

annat radioprogram med liknande

musik som sändes i P1.

Hur tänker du när du väljer ut

musiken till Andliga sånger?

– Det är väldigt genomtänkt.

Varje program innehåller

tre önskesånger och

jag väljer gärna sådana som berättar

en historia om varför de

vill höra just den musiken. Det

är fint när de berättar vad den

sången betytt för dem. Så ska

det vara psalmer, det ska finnas

visa och gospel tycker jag är

fantastiskt.

– Jag tar också med ny andlig

musik, och några sånger som

har ett mer allmänt andligt tonläge

om du förstår vad jag menar.

Typ Ängeln i rummet.

Jag spelar alltid en instrumental

och aldrig mer än två på annat

språk än svenska och det

Nytt radioprogram om typsnitt

Typo är en ny serie i P1. Här får vi

följa tillkomsten av de mest kända typsnitten,

som till exempel Times, Courier,

Bodoni med flera. Bakom tillkomsten

finns ofta rafflande historier, till

måste vara Bach och Mahalia

Jackson med jämna mellanrum.

Så tänker jag mycket på

att musiken ska passa ihop, jag

är ju musiker själv, jag tycker

att det ska märkas. Jag tror på

bredd och vill att man ska känna

en helhet som är behaglig

när man lyssnar.

– Jag tycker det är viktigt att

traditionen finns kvar med läsarsånger,

psalmer och andliga

visor, men också att tänka

framåt. Man kan inte bara spela

musik inspelad före 1970, det

ska vara en levande musiktradition,

det kommer ju nya klassiker

också.

Hur många är det som lyssnar på

Andliga sånger?

– Cirka 80 000 personer.

Men när de mäter räknar de

inte lyssnare som är äldre än 78

år, så det är säkert fler, för även

om det är blandade åldrar som

lyssnar så har vi många äldre

lyssnare. Många lyssnar också

på nätet, Andliga sånger ligger

bland de 25 mest klickade

programmen på Sveriges Radios

hemsida.

exempel använde Rädda Barnen en tid

typsnittet Gill Sans – som skapats av en

man som öppet erkänt sig ha utnyttjat

barn sexuellt. Första programmet sänds

på lördag kl. 08.50

Fakta:

Katarina

Josephsson

◆ Bor: Örebro.

◆ Ålder: Fyller

snart 49.

◆ gör: Jobbar

som sångpedagog.Producerar

gudstjänster i

P1, frilansar som

journalist, sångerska,

sedan augusti

körledare

för gospelkören

Svart på vitt.

◆ radiodröm:

Göra ett eget

soul- och gospelradioprogram

där

jag fick intervjua

gospelartister,

prata gospelhistoria

och om gospel

i Sverige.

redigering: Jakob Ihfongård

Gill

Sans

Hur länge har programmet funnits?

– Jag är lite osäker på det, men

det har funnits i många år. Jag

tror att det skulle bli ett ramaskri

om det las ner och några sådana

signaler har jag inte heller fått.

Vad får du för respons från lyssnarna?

– När jag var ny fick jag en hel

del negativa brev av folk som

klagade på musikvalet, men det

är inte alls lika mycket sådant nu.

Jag får mycket positiv feedback.

Folk skriver att de uppskattar

bredden och att de upptäcker ny

musik tack vare programmet. En

del hör av sig och frågar vad det

var för artist eller hur de kan få

tag en viss skiva.

Brukar du ställa klockan på söndagsmorgnarna

06.03 och lyssna

på dig själv?

– Nej, jag tycker det är för tidigt

(skratt). Däremot lyssnar

jag på nätet. Min mamma brukar

lyssna och höra av sig med

vad hon tycker.

UrBAn THoMs

urban.thoms@dagen.se

08-619 24 91


Dagen Tisdag 2 oktober 2012

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, debatt@dagen.se

Dagens fråga (27 sept)

byter du lätt ståndpunkt?

Ja 8 %

Nej 78 %

Vet inte 14 %

◆ Antal svarande på Dagen.se: 258

För mig är LeMarcs

stapplande start på

artistkarriären en vacker

bild av nåden.

Urban thoms, från dagen.se/bloggar

IsolerINg. Om nu allt fler kristna väljer att för barnens tros skull isolera dem i trosmässigt trygga miljöer, hur går det då med de cirka

400 000 barn och ungdomar som har mer eller mindre alkoholmissbrukande föräldrar, de som aldrig någonsin hört om Jesus, de som

aldrig varit i en kyrka och aldrig kommer att inbjudas till en? frågar sig artikelförfattaren. FoTo: JANeRik HeNRikSSoN, SCANPiX

Kristna isolerar

sig i egna skolor

I dag beskrIVs privatskolorna

som pedagogiska genuina alternativ

till de kommunala skolorna,

vilka allt som oftast beskrivs

som misslyckade i sitt värv att

ge svensk ungdom en god utbildning

inför arbete eller vidareutbildning.

Det finns goda initiativ av föräldrar

som bildat privata alternativ

i olika former. Här i Västerbotten

finns många mindre

skolkooperativ, vilka drivs av

hängivna föräldrar som vill ha

skola på hembygden.

Mycket finns också att säga

om de privata skolaktiebolag

som i dag drivs främst av vinstintresse.

Men jag vill peka på en annan

sida av kristen skolverksamhet.

När jag växte upp i en av Stockholms

norra förorter på 1960-

och 1970-talen träffade jag inte

en enda elev under grundskola

eller gymnasieskola som ut-

Jag träffade

inte en enda

elev som sa

sig tro på en

levande

Gud.

tryckligen sa sig tro på en

levande Gud, en personlig frälsare,

en uppstånden Jesus.

När jag läser mina dagböcker

och så gott det går försöker

minnas vid sidan av dem,

inser jag att jag var en mogen

frukt att plockas. Jag trodde

på Jesus, bad till Jesus, mitt i

en trasproletär uppväxt i en

tuff och hård och många gånger

våldsam uppväxtmiljö där

ingen vuxen någonsin talat om

Gud, förutom min lärare i lågstadiet

under kristendomslektionen.

Jag sökte aktIVt själv tron

genom besök i min konfirmationskyrka,

men prästen förstod

inte min längtan efter

mer, efter en omvändelse. Det

var ju bra som det var. Mindre

än ett och ett halvt år senare

stod jag som förstaårsgymnasist

på ett förortscentrum och

Ja. Det är ett tecken pa att jag är förändringsbenägen,

vilket är absolut nödvändigt

i denna tid om man vill hänga med i

utvecklingen.

elsiebritt

sålde KFML(r):s tidning Proletären.

Om nu allt fler kristna väljer

att för barnens tros skull isolera

dem i trosmässigt trygga

miljöer, hur går det då med de

cirka 400 000 barn och ungdomar

som har mer eller mindre

alkoholmissbrukande föräldrar,

de som aldrig någonsin

hört om Jesus, de som aldrig

varit i en kyrka och aldrig

kommer att inbjudas till en?

Ibland får jag en känsla av att

kristendomen mer handlar om

en småborgerlig from livsstil

där våra ungdomar ska förskonas

från allt det som i dag översköljer

resten av samhället.

Missionsbefallningen överlåts

hellre till proffs som är anställda

och som i bästa fall orkar sig

utanför kyrkans betongmurar.

Är det inte snart dags för kyrkor

för bara kristna?

DaviD JinDer

Mest läst på Dagen.se

1) Fragmentet om Jesus fru inte äkta

2) Ja till förslag om nya strukturer för Svenska kyrkan

3) Nu kan böneutrop snart bli verklighet i Botkyrka

4) Deras försoning blev ett uppdrag för livet

5) Muslimer brände buddhisttempel i Bangladesh

Från Dagens bloggare

Kalla judehat

för judehat

Röster på Dagen.se

15

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

1 okT

Det finns debattörer som gärna talar

om spänningar mellan olika grupper

i Malmö. Ett resonemang som känns

mindre pinsamt än den nakna sanningen att

Sverige härbärgerar ett växande judehat.

Men ska vi någonsin komma till rätta med

detta faktum att judar i Sverige lever under

pressen av en ökad hotbild måste nog saker

och ting kallas vid sitt rätta namn. antisemitism

är antisemitism. Judehat är judehat.

(…)

Judinnan Petra Kahn uppfattar inte längre

nynazisterna i Sverige som det största hotet,

utan överföringen av internationella konflikter

till svensk mark. Det tål att tänka på. Bland annat

för Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu,

som i försåtliga ordalag kopplat stadens judiska

grupp till den israeliska regeringens kritiserade

politik.

nu kallar reepalu det nya attentatet mot

den judiska församlingen för avskyvärt

och förfärligt. Det är en bra makering. Men

kommunalrådet bör nog fundera över

varifrån det avskyvärda och förfärliga får

sitt bränsle.

Birger Thureson, ledarbloggen

Läs hela blogginlägget på Dagen.se/bloggar

Hur kan församlingen som

helhet, agera för att alla ska

kunna känna sig som en viktig

del? Har vi inte alla ibland en

känsla av utanförskap, oavsett

om vi har grova funktionsnedsättningar

eller ej? Jag har det

ibland. Men jag vill agera för ett

inkluderande ...

Signaturen Fredrikhimlen angående debattartikeln

Får personer med funktionsnedsättning plats i din församling?,

Dagen 28 sept.

Det jag anser vara det stora

problemet är SYNEN på handikappade

och sjuka. Undervisningen

om helande har gjort att

många kristna lever i den föreställningen

att det är något FEL

med handikappade och sjuka.

Signaturen rosalisa angående debattartikeln

Får personer med funktionsnedsättning plats i din församling?,

Dagen 28 sept.

Vill du debattera?

◆ Debattartiklar och insändare skickas till:

debatt@dagen.se | Dagen debatt, 105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.

◆ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.


16 Dagen Tisdag 2 oktober 2012

familj

Familjeredaktionen: 08-619 24 27 familj@dagen.se

En fråga om tid

och prioritering

Det var det där med tid … Jag har 24

timmar om dygnet, precis som alla

andra, men önskar ibland att de timmarna

skulle vara något fler, det är ju så

mycket jag vill hinna göra.

Fler timmar lär jag aldrig få, alltså: Vad är

viktigt? Två som ofta får höra Jag hinner

inte nu är de som betyder mest av allt för

mig – mina barn. Hur avigt är inte det? Det

är klart att jag har tid för dem! Och för vänner.

Och för kyrkan. Och för jobbet. Sen har

vi skolan. Och huset. Och samfälligheten.

Fritidsintressen? Och borde jag inte börja

träna också …?

Nu tar jag ett djupt andetag och prioriterar.

Löven får ligga kvar på gräsmattan och

garaget kan vi röja i vår. Och träna – det gör

jag en annan dag.

Barn säger

Döda

Helena Waern, familjeredaktör

Skicka in ett roligt citat från ditt barn eller

barnbarn till familj@dagen.se

Nellie, 2 ½ år, till en fluga i

taket:

– Akta dig så du inte ramlar ner

och slår dig! Farmor Anita Sten

Grattis!

annonsera födelsedagar gratis med bild!

Nygifta?

sprid nyheten i dagen!

Kundcenter 08-619 24 60 | annons@dagen.se

Min älskade son

Min käre bror

Thomas Björksten

* 20 januari 1970

har hastigt lämnat oss

i stor sorg och saknad.

MaMMa

anna

––––

Nu finns ingen oro

Du har hittat hem

Du lever inom oss

tills vi möts igen

Begravningen äger rum i stillhet.

Till minne

Födelsedagar

■ 85 år

Malin Karlsson

pensionär

Ekenässjön, 3/10

Brita Svanberg

Brita Svanberg, Bredaryd, har avlidit

på Värnamo Sjukhus den 18

september i en ålder av 86 år.

Brita föddes i Tollarp i Skåne,

och kom att under sin uppväxt

engagera sig i Filadelfiaförsamlingen

där. Så småningom gick

hon en bibelskola i Filadelfiaförsamlingen

i Stockholm där hon

träffade sin blivande make, Eric.

De gifte sig 1951 och Brita följde

med Eric där han verkade

som föreståndare och predikant i

pingströrelsen på orter som Rödeby,

Silverdalen, Julsta, Bromölla

och Forsheda. Hon tog med liv

och lust del i församlingsarbetet

på dessa orter.

I äktenskapet föddes sönerna

Sven-Evan, Bengt, Christian och

Robert. Brita ägnade familjen stor

omsorg och kärlek.

1973 köpte Brita och Eric en

mindre gård i Havrida utanför

Bredaryd. Här kom Brita att ägna

stort intresse åt ekologisk odling.

Under åren i Bredaryd engagerade

sig Brita i pingstförsamlingens

arbete där hon bland annat

var med i omsorgsgruppen. Hon

var också engagerad i Erikshjälpens

arbete.

Brita har genom åren inte velat

vara den som står i förgrunden

men hon har i sin lågmäldhet

visat på ett stort mått av varm

kärlek och omsorg. Hon lämnar

nu ett stort tomrum efter sig hos

släkt och vänner. Det är en saknad

som också fylls av tacksamhet

och glädje över åren i gemenskapen

med Brita.

Sven-Evan Svanberg

dagens bibelord

■ Ni ska inte handla

orätt när ni dömer

om längdmått, vikt och

rymdmått.

3 Moseboken 19:35

Min bild

KommeNtar: När Jesus berättar liknelsen om talenterna

säger han att den som har varit trogen i det lilla

ska få större ansvar. Det gäller att vara vaksam på sig

själv så att man inte rundar av åt fel håll eller är mindre

nogräknad, även om det bara gäller småsaker.

NatioNaldag:

Guinea

Har du en bild med en speciell historia? Låt läsarna få se den! Skicka bilden tillsammans med en kort text till familj@dagen.se eller

Dagen, Familj, 105 36 Stockholm – märk brevet Min bild.

Födda 2 okt

1890 Groucho Marx, amerikansk

komiker.

1904 Graham Greene, brittisk

författare.

1918 Lars Orup, journalist.

1948 Avery Brooks, amerikansk

skådespelare.

1951 Sting, egentligen

Gordon Matthew

Sumner, brittisk

artist.

1955 Per Fritzell,

revyartist.

1973 Maria Wetterstrand

(bilden),

miljöpartistisk politiker.

Källa: WiKipEDia.org

Hände 2 okt

1950 Serien Snobbens första avsnitt

publiceras.

1958 Guinea blir självständigt

från Frankrike.

2006 Per Westerberg väljs till

svenska riksdagens talman.

Källa: WiKipEDia.org

Fyller du

år snart?

deliKatess.

Förra hösten var

ovanligt lång och

varm här i mitten

av landet – Sundsvall

närmare

bestämt. Den 15

november var

trattisarna fortfarande

i perfekt

skick.

FoTo: maTs HolmbErg

NaturfeNomeN. Här är Davidsstjärnan

formad av naturen själv. Det

är en björk vars gren vuxit på detta

intressanta sätt, i Rydsnäs i södra

Östergötland hos Ingegerd och Elis

Carlsson.

Fyller du jämnt snart och vill vara med i Dagens födelsedagslista? Sänd in talongen

senast en vecka före födelsedagen, gärna med aktuellt foto! Födelsedagsbilder

publiceras gratis. Mer info tel 08-619 24 69 eller mejl familj@dagen.se

Född

Efternamn

Förnamn

Yrke

Adress

Postnr

Postadress

Tel dagtid

Skicka till DAGEN Familj 105 36 Stockholm eller mejla till familj@dagen.se


Dagen Tisdag 2 oktober 2012

Redigering: Klaus Franken

Dagens namn

■ LuDvig är ett namn med gammalt tyskt ursprung (Hludwig).

Det är bildat av ett förled med osäker betydelse, möjligtvis

Hlut berömd, och efterledet Wig den store.

■ Love är en variant av Louis som är en fransk smekform av

Ludvig. Love kan också vara en maskulin form av Lovisa.

Tisdag

2

okTober

Ludvig

Love

Dagen för 60 år sedan: Presidentval i USA

■ Presidentvalet i USA kastar sin skugga framför sig. Medan hela

världens blickar riktas mot det väldiga landet i väster fortsätter

kampen om rösterna mellan republikanernas man, general Eisenhower

samt demokraten Stevenson. Vem som skall få flytta in

i Vita Huset är dock ännu en öppen fråga.

Jubilaren

Rimmande redaktör

vill inte bli pensionör

Margareta Murray-Nyman lämnar ogärna sitt jobb på Katolskt magasin

Hon föredrar säckpipa före blockflöjt

och arbete före pension. Nu fyller

Margareta Murray-Nyman 65,

men lämnar ogärna sitt jobb som

chefredaktör för Katolskt magasin.

Den dagen hon gör det skulle det

dock kunna skapas fler barnramsor.

ett två tre fyra fem, nu så

går den dumma myran hem.

Så slutar Margareta Murray-

Nymans dikt Myran kommer

som publicerades i en bok med

barnramsor för ett tiotal år sedan.

Hon har nämligen ett förflutet

som barndiktsförfattare,

den nuvarande chefredaktören

för Katolskt magasin. En talang

som lever upp när hon nu umgås

med sina barnbarn.

– När man är tillsammans

med små barn är det så lätt att

börja jollra, prata och rimma på,

säger hon och berättar hur glad

hon blev när hennes dikter kom

i tryck.

– Det var en av de stora stunderna

i mitt liv, när ett bokförlag

tackade ja till mina dikter som

jag skickade in.

Något annat som gör henne

lycklig är hennes jobb. Trots att

hon nu fyller pensionärsålder

är tanken på att lämna kollegor

och arbetsuppgifter inte alls

lockande.

– Jag älskar mitt arbete, konstaterar

hon och det hörs att

hon menar det.

– Att vara chefredaktör på

Katolskt magasin är det roligaste

jag fått göra under hela

mitt arbetsliv. Topparna inför

manusstoppen varje månad är

spännande, att sen få ta del av

något konkret som vi har skapat

tillsammans är härligt och kontakten

med läsarna är jätterolig.

När hoN tar ett exempel på respons

från en nöjd läsare kan

man förstå att redaktörshjärtat

smälter: När tidningen kommer

tänker jag: På med kaffet!

Nu ska jag sätta mig och läsa,

det är LYX!.

Margareta

Murray-

Nyman

◆ Aktuell: Fyller

65 år den 4 oktober.

◆ Familj: gift

med Magnus,

fyra barn mellan

28 och 38 år.

◆ Firar: Öppet

hus i söndags,

lugnt firande på

själva dagen.

◆ Önskar: Böcker

som är något

extra och en liten

happening är alltid

trevligt.

◆ Bibelord: Ty

jag är viss om att

varken död eller

liv ... från Romarbrevet

8:38.

◆ Gillar: Mitt

jobb, att läsa

(med i bokcirkel

sedan 30 år),

sjunga i Sankt

Lars-kören.

Margareta Murray-Nyman, redaktör Katolskt Magasin FoTo: BiRgiT AHLBeRg HySe

Något som dock står över

både arbetslust och barnramsor

är Margaretas kristna tro.

För snart 30 år sedan konverterade

hon och maken Magnus

till katolicismen. Uppväxt med

en pappa som var präst i Svenska

kyrkan var det länge självklart

att det var där hon hade

sitt andliga hem, men ju mer

hon läste och tog del av katolsk

litteratur förstod hon att det

egentligen var i den katolska

kyrkan hon hörde hemma.

uNDer fLera år funderade

hon på eget håll och tillsammans

med maken Magnus fram

och tillbaka. Den slutliga vändpunkten

kom under ett besök

i Portugal. Efter ett besök i en

kyrka där visste både hon och

Magnus att de inte längre ville

stå utanför den gemenskapen.

– Att tillhöra en kyrka som

alltid har funnits och som

spänner om hela världen, det

är otroligt starkt. Tidigare kunde

jag uppleva att min relation

med Gud låg mycket på mig

själv. Inom katolicismen handlar

det mer om att hela kyrkan

bär tillsammans. Men för

den skull vill jag inte åka snålskjuts,

det är inte det som är

tanken. Jag vill också vara med

och bära.

Vad var det då med den där

säckpipan som nämndes i ingressen?

Och doftar inte namnet

Murray lite skotskt? Jo,

visst har hon rötter i Skottland,

Margareta Murray-Nyman.

Många generationer tillbaka,

men ändå. När hennes bror

fyllde jämnt för ett tag sedan

Snabba

❍ Skriva

❍ Redigera

❍ Innemys

❍ Skogs-

vandring

❍ Säckpipa

❍ Blockflöjt

❍ Reportage

❍ Dikter

❍ Roman

❍ Biografi

17

fick han en riktig kilt av de andra

syskonen i present.

– Vi brukar skoja om det en

del, mina syskon och jag. Det är

lite kul, jag är förtjust i skotsk

musik och sättet de pratar på.

Så, veM vet, kanske blir det en

säckpipa hon får ta emot av sina

syskon på torsdag? Det skulle

i så fall bli ett exotiskt inslag i

kyrkokören i församlingen

Sankt Lars som MargaretaMurray-Nyman

tillhör

JoseFin LiLJA

josefin.lilja@dagen.se

08-619 24 47


18

radio&tv Redaktör:

Dagens tv-tips

kär och galen? Joyce McKinney. © DOGWOOF GLOBAL

Besatthet och

brittisk press

Dox: Tabloid är en historia som innehåller allt. Äkta

kärlek, kidnappning och anklagelser om hjärntvätt.

Joyce McKinney förälskade sig i Kirk Anderson och

när hon skulle avprogrammera honom från hans

tro med hjälp av sex, blev det en oemotståndlig följetong

för den brittiska pressen.

I Dox: Tabloid visar flerfaldigt prisbelönta filmaren

Errol Morris hur fakta spelar en underordnad

roll när en riktigt bra story dyker upp.

Året var 1977. Joyce McKinney var en före detta

skönhetsmiss och Kirk Anderson en intet ont anande

mormon. Han var också hennes drömmars man.

Ville avprogrammera

När han lämnade USA för att sprida sin tro i England,

följde hon efter. Hon kidnappade honom och

hade sex med honom – övertygad om att han blivit

hjärntvättad av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

och att sex var det enda som kunde rädda honom.

I filmen intervjuas de brittiska reportrar och fotografer

som bevakade storyn på 1970-talet. Och den

var som ett beställningsjobb för skvallerpressen. Nu

säger McKinney att hon är oskyldig och att allt som

skrevs då var lögner. Hon var förälskad och ville

bara rädda Anderson från vad hon kallar en kult.

Dox: Tabloid

SVT1, 22.00

Myrdals

sanning

■ Sveriges bråkigaste

och mest

omstridde debattör

Jan Myrdal

(bilden) kommer

till kvällens Min

sanning och

berättar som sitt

liv och sina ställningstaganden,

om sina resor till

pol pots Kambodja

och sitt

försvar för Röda

Khmerernas

regim. Vi kommer

även få höra

om hans minst

sagt speciella

barndom med

berömda föräldrarna

Gunnar och

Alva Myrdal.

Min sanning:

Jan Myrdal

SVT2, 20.00

FOTO: SVT FOTO: TV4 FOTO: ScAnpix

olyckor

hos 112

■ i kvällens

avsnitt av dramaserien

112 – på

liv och död får

överbrandmästaren

Stefan, på

Johannes Brandstation,

larm om

en tågolycka där

en kvinna har

hamnat framför

tåget. Ambulanssjuksköterskan

petra (bilden)

får skynda sig till

en ung man som

varit med om

en allvarlig fallolycka.Dessutom

söker polisen

Emma efter en

försvunnen flicka

i Hässleholm.

112 – på liv

och död

TV4, 20.00

President-

val I USa

■ inför amerikanskapresidentvalet

i

november mellan

Barack Obama

(bilden) och Mitt

Romney tecknar

SVT:s korrespondent

Stefan

Åsberg en bild

av dagens USA.

Genom olika

livsöden skildrar

de hur klyftorna

växer politiskt,

ekonomiskt och

socialt, där den

rikaste procenten

av befolkningen

mer och mer

ställs mot de allt

fattigare nittionio

procenten.

Korrespondenterna

SVT2, 22.15

Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

radio i dag

SR P1

12.00 Tolvslaget. Dagens dikt.

12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. Även i kväll.

12.30 Luncheko. Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder.

13.00 Ekonyheter.

13.03 Radiosporten.

13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradion Språket. Även 3/10

och 7/10.

13.45 OBS. Med Fredrik Pålsson. Även i kväll.

14.00 Ekonyheter.

14.03 Nya Vågen. Med Eric Schüldt. Även

3/10.

14.50 Mitt i musiken.

Musiknyheter från Sverige och världen. Även i

kväll.

15.00 Ekonyheter.

15.03 Nordegren och Epstein i P1.

15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder.

16.00–17.45 Studio ett. Direktsänt aktuellt

magasin.

16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko.

18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten.

18.15 Kulturdokumentären: Gatukonst. Ett

program av Jens Nielson. Repris från i går.

19.00 Ekonyheter.

19.03 Vetenskapsradion Forum.

Med Urban Björstadius. Repris från i går. Även

6/10.

19.30 Dagens Strindbergsbrev.

19.35 Radioföljetongen: Giovannis rum.

Del 12 av 18. Av James Baldwin. Uppläsare: Simon

J Berger. Repris från förmiddagen.

20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens Samtalet. Repris från förmidagen.

Även 3/10.

20.35 Ring P1.

Ring P1 är ett direktsänt debattprogram där du

som lyssnare ringer in och bestämmer vad du vill

prata om. Valda delar ur morgonens sändning.

Även 3/10.

20.45 OBS. Med Fredrik Pålsson. Repris från eftermiddagen.

21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Skolministeriet.

Landets enda radioprogram om skolan. Vi bely-

radio i morgon

SR P1

5.29–9.30 P1-morgon. Med Anna Hernek.

5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt.

5.55–5.59 Sjöväder. 6.00–6.15

Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko.

6.34–6.39 Nyheter från Vetenskapsradion.

6.50 Tankar för dagen. 6.55 Landväder.

7.00–7.18 Morgoneko. 7.30 Ekonyheter.

7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39 Nyheter

från Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt.

7.55 Land- och sjöväder. 8.00–8.15 Morgoneko.

8.30 Ekonyheter. 8.32

Ekonomieko. 8.36–8.41 Nyheter från Vetenskapsradion.

9.30 Ring P1. I dag från Göteborg.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Plånboken.

Sveriges Radios program om privatekonomi och

konsumentfrågor. 11.00 Ekonyheter. 11.03

Tendens. 11.35 Radioföljetongen: Giovannis

rum. Del 13 av 18. Av James Baldwin. Uppläsare:

Simon J Berger. 12.00 Tolvslaget. Dagens

dikt. 12.05 Ekonyheter. 12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. 12.30

Luncheko. Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder. 13.00 Ekonyheter.

13.03 Radiosporten. 13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradion Klotet. Med

Marie-louise Kristola. 13.45 OBS. Med Fredrik

Pålsson. 14.00 Ekonyheter. 14.03 Kulturradion:

Stadserien. Del 2. Även 4/10. 14.35

Apropå. Även 4/10. 14.50 Mitt i musiken.

Musiknyheter från Sverige och världen. Även i

kväll. 15.00 Ekonyheter. 15.03 Nordegren

och Epstein i P1. 15.45 Dagens eko. 15.55

Sjöväder. 16.00–17.45 Studio ett. Direktsänt

aktuellt magasin. 16.45–17.00 Dagens

eko. 17.45 Dagens eko. 18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten. 18.15 Nya Vågen. Med

Eric Schüldt. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion

Språket. 19.30 Dagens Strindbergsbrev.

19.35 Radioföljetongen: Giovannis

rum. Del 13 av 18. Av James Baldwin.

Uppläsare: Simon J Berger. 20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens. 20.35 Ring P1. Valda delar ur

morgonens sändning. 20.45 OBS. Med Fredrik

Pålsson. 21.00 Ekonyheter. 21.03 UR Bildningsbyrån

– Kina. Shanghai – 100 stormiga

ser, granskar och diskuterar de viktigaste skolfrågorna.

Med Matz Lundin.

21.35 Mitt i musiken. Musiknyheter från Sverige

och världen. Repris från eftermiddagen.

21.45 Tankar för dagen. Repris från i morse.

21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett. Repris från i eftermiddags.

22.55 Dagens dikt. Repris från lunch.

23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. Repris från lunch.

23.30 Tendens. Repris från i går.

0.00 Ekonyheter.

0.02 Stil. Med Susanne Ljung. Repris från 21/9.

1.00 Ekonyheter.

1.02–1.30 Vetenskapsradion Historia. Med

Tobias Svanelid. Repris från 20/9.

SR P2

12.00 P2 Dokumentär: Att söka upprättelse.

Del 3. En serie om tre program av Sten

Björnulfson. Skammen, om en Syditaliensk folkmusik

som höll på att glömmas. Repris från 30/9.

13.00 SR på persiska.

13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska.

15.00 SR på engelska.

15.35 SR Sameradion.

16.00–17.00 Sisu-uutiset.

16.10 Studio Sisu. Uutis- ja ajankohtaisohjelma

ruotsinsuomalaista näkökulmasta.

16.50 Roketti. Lastenohjelma.

17.00 P2 Klassiskt.

18.00 Ekonyheter.

18.03 Ad lib.

Med Lex. ad lib är ett direktsänt underhållningsprogram

med örat på det aktuella, ett slags

fånga dagen med musik. LEX har koll på kalendern,

och associerar bland begivenheter som jubileer

& jubilarer, premiärer & sekundärer samt

sköna konster av alla (o)upptänkliga slag. Det vill

säga det mesta som kan omsättas i toner. I en

klassisk & mindre klassisk mix. Alla tiders musik,

efter behag!

19.19 Mitt i musiken.

Här speglas det svenska och internationella musiklivet

med intervjuer och reportage. Mitt i musiken

bevakar konstmusik, folkmusik och jazz.

Med Andreas Lindahl.

19.30 P2 Live jazz: Rita Marcotulli Trio. Rita

Marcotulli, piano, Anders Jormin bas och Anders

år. För hundra år sedan var Shanghai en stad med

tvivelaktigt rykte. Den driftige kunde snabbt göra

sig en förmögenhet. På barer och nöjespalats festade

västerlänningarna och den vanlige kinesen

var inte välkommen. Men 1921 träffades 13

unga män i Shanghai för att bilda ett kommunistiskt

parti. 21.35 Mitt i musiken. Musiknyheter

från Sverige och världen. 21.45 Tankar för

dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00

Ekonyheter. 22.10 Radiosporten. 22.12

Studio ett. 22.55 Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. 23.30 Tendens

Samtalet. 0.00 Ekonyheter. 0.02

Kropp & själ. Med Ulrika Hjalmarson Neideman.

0.50 Möjliga samtal: Sanningen ska göra

eder fria. Om Hammarskjölds död, av Stina

Oscarson. 1.00 Ekonyheter. 1.02–1.30 Vetenskapsradion

Språket.

SR P2

6.00–6.50 SR Sisuradio. 6.30–6.34 Sisuuutiset.

6.35 SR Sameradion. 6.50–9.00

Aurora. Musikmorgon. Med Patrik Paulsson.

7.30–7.32 Ekonyheter. 8.30–8.33 Ekonyheter.

9.00 Önska i P2. Med Pernilla Eskilsdotter.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk förmiddag.

1. Adina Izarra: El amolador (Knivsliparen).

Manuela Wiesler, flöjt. BIS CD 869. 2.

Howard Hanson: Fantasy variations in a theme of

youth (1951). Solist: Carol Rosenberger. New

Yorks kammarsymfoniker. Dirigent: Gerard

Schwarz. Delos DE 3092. 3. Benjamin Britten:

Metamorfoser. François Leleux, oboe. 4. Erland

von Koch: Symfoni nr 2, Sinfonia dalecarlia.

Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent: B

Tommy Andersson. 5. Sergej Rachmaninov: Pianotrio

nr 2 d-moll. Florestantrion. Konsert 1999,

Apelrydsladan, Båstad. Med Erika Libeck Lindahl.

12.00 Jazzarkivet: Rune Gustafsson. Med

Lars Westin. 13.00 SR på persiska. 13.30 SR

på romani. 14.00 SR på kurdiska. 14.30 SR

på arabiska. 15.00 SR på engelska. 15.35

SR Sameradion. 16.00–17.00 Sisu-uutiset.

16.10 Studio Sisu. 16.50 Roketti. 17.00 P2

Klassiskt. 18.00 Ekonyheter. 18.03 Ad lib.

Med Lex. 19.30 P2 Live klassiskt: Båstad

kammarmusikfestival 2012 Ungdom.

dagen Tisdag 2 oktober 2012

Kjellberg trummor. Konsert 17/9, Stenhammarsalen,

Göteborgs konserthus.

21.30 Jazzarkivet: Rune Gustafsson. Med

Lars Westin.

22.30 Kalejdoskop. Lång musik av Charlie

Mingus. Med Anders Olsén.

0.00–6.00 Notturno. Musik i natten.

Med Bodil Asketorp. Notturno bjuder på alla sorters

kammar-, konst- och orkestermusik, sakralt

och opera i inspelningar av offentliga konserter

och i studioinspelningar från hela Europa. Notturno

ingår i det europeiska radiosamarbetet

Euroclassic Notturno som produceras av BBC.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

12.05 Musikguiden i P3. Med Micke Cederberg.

13.02 P3 Nyhetsguiden. Med Valeria Helander.

14.02 Christer: din vän i etern.

16.10 Tankesmedjan. Rättvis och balanserad

desinformation!

17.05 Carpe Fucking Diem. Varje dag är en ny

show

18.06 Verkligheten i P3.

18.30 Musikguiden i P3. Med gästredaktör

Timo Räisänen.

23.07 Ligga med P3. Programmet som handlar

om sex och relationer. Med Matilda Berggren.

0.02 Vaken. Med Peter & Jenny.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.

15.03 Lokala program. 16.45–17.00 Dagens

eko.

17.45 Barnradion.

18.00 Klartext: Nyheter på lätt svenska.

18.10 City Sisu. 18.15–18.22 Sisu-uutiset.

19.00 Sportextra.

Med Champions League, fotboll, elitserien i

ishockey och elitserien i speedway, final. Med

Dag Malmqvist, Susanna Andrén.

21.40 Karlavagnen. Christian Olsson tar er

med mot midnatt. Telefon: 099/110 80.

0.02 Vaken. Med Peter & Jenny.

20.55 P2 Live klassiskt: Percy Grainger. I’m

seventeen come Sunday. Radiokören. Dirigent:

Bo Holten. Konsert 2001, Gustav Vasa kyrka,

Stockholm. 21.00 P2 Live klassiskt: Håkan

Larsson. Symfoni nr 2. Sveriges Radios Symfoniorkester.

Dirigent: Manfred Honeck. Uruppförandet

17/5 2002, Berwaldhallen. 21.31 Monitor:

Michèle Bokanowski. Elektronisk musik av

den franska tonsättaren. Trois chambres c’inquiétude

(1976) och Phone variations (1988).

22.30 Kalejdoskop. Bred musik. Med Urban

Göransson. 0.00–6.00 Notturno.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset. 10.02

PP3. Med Pär Lernström. 12.05 Musikguiden i

P3. Med Micke Cederberg. 13.02 P3 Nyhetsguiden.

Med Valeria Helander. 14.02 Christer:

din vän i etern. 16.10 Tankesmedjan. 17.05

Carpe Fucking Diem. Varje dag är en ny show

18.06 Verkligheten i P3. 18.30 Musikguiden

i P3. Med gästredaktör Timo Räisänen.

20.30 Musikguiden i P3: Session . Med Agnes

och Miriam Bryant. 22.03 Musikguiden i

P3 med vår playlist. 23.07 Ligga med P3.

0.02 Vaken. Med Jenny & Peter.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

5.59 Lokala program. 6.08 Lokala program.

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé. 15.03 Lokala

program. 16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Barnradion. 18.00 Klartext: Nyheter

på lätt svenska. 18.10 City Sisu. 18.15–

18.22 Sisu-uutiset. 19.00 Sportextra. Med

Champions League, fotboll, elitserien i handboll,

herrar, landskamp handboll, Sverige-Island, damer,

allsvensk hockey och elitserien i speedway,

final.21.40 Karlavagnen. Pernilla Arvidsson tar

er med mot midnatt. 0.02 Vaken.


dagen Tisdag 2 oktober 2012

tv i dag

6.00 Rapport [70550]

6.05 Reg nyheter [2905078]

6.25 Gomorron Sverige

[33539666]

10.00 Fråga doktorn (R)

[2988956]

10.45 Vem tror du att du

är (R) [7541227]

11.45 Doobidoo [7609276]

12.45 Fridlyst (R) [9834289]

13.45 Lilyhammer (R)

[5193550]

14.30 Historien om

toaletten (R) [48395]

14.40 Främlingen

från skyn

¿ ¡¡ Svensk thriller

från 1956. [4693192]

16.00 Rapport [68111]

16.05 Gomorron Sverige

[853173]

16.30 En andra chans (R)

Även 4/10. [66111]

17.30 Sverige idag

Även senare i natt. [44840]

17.55 Sportnytt [7342173]

18.00 Rapport [95550]

18.10 Regionala nyheter

[9986647]

18.15 Go’kväll

Även 3/10. [6021314]

19.00 Kulturnyheterna

[48173]

19.15 Regionala nyheter

[3841260]

19.30 Rapport [24]

20.00 Ung & bortskämd

Svensk realityserie från

2012. Del 6 av 8. Ungdomarna

får besök av ett

bekant ansikte. Även

3/10, 7/10. [5956]

Poul Perris hjälper nytt par

som hamnat i svårigheter.

21.00 Par i terapi

Svensk realityserie från

2012. Även 3/10. [29666]

22.00 Dox: Tabloid

Amerikansk dokumentär

från 2010. Även 3/10.

[4536531]

23.25 Rapport [8513463]

23.30 Seraphim Falls

¿ ¡¡¡ Amerikansk

västern från 2006. En ensam

man sitter vid en brasa

i skymningen. I rollerna:

Liam Neeson, Pierce Brosnan.

[9511173]

1.20 Rapport. 1.25 Lilyhammer. 2.10

Rapport. 2.15 Homeland. 3.10 Rapport.

3.15 Fem döttrar. 4.05 Dagar

emellan. 4.20–4.25 Rapport. 4.50

Sverige idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

SVT1 I MORGON

6.25 Gomorron Sverige. 10.00 Go’kväll. 10.45

Ung & bortskämd. 11.45 Par i terapi. 12.45 Dox:

Tabloid. 14.15 Samtal med min trädgårdsmästare.

16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige.

16.30 Indien – ett land i förändring. 17.25 Mitt i

naturen – tittarfi lm. 17.30 Sverige idag. 17.55

Sportnytt. 18.00 Nyheter. 18.15 Go’kväll. 19.00

Kulturnyheterna. 19.15 Nyheter. 20.00 Uppdrag

granskning. 21.00 Dom kallar oss skådisar.

21.30 Kobra. 22.00 Fatta katastrofen. 22.30

Barnet och orden. 23.00 Danne och Bleckan.

23.15 Rapport. 23.20–0.10 Fem döttrar.

8.05 Världens hårdaste

jobb (R) [4860314]

9.00 SVT Forum [94970260]

12.00 Vem vet mest? (R)

Även 7/10. [2111]

12.30 Kryddigt med

Camilla Plum (R) [7260]

13.00–15.30 UR [1042395]

13.00 Mästerfrisören

Vidal Sassoon (R) [70840]

14.00 Barnet och orden –

om språk i förskolan (R)

[9005] 14.30 Jonas löfte

(R) [7024] 15.00–15.30

Barnen bakom rubrikerna:

Haiti (R) [8753]

15.35 Merlin (R) [6956227]

16.20 Fritt fall (R) [2113145]

16.50 Fotbollskväll (R)

[9868078]

17.20 Nyhetstecken

[9222014]

17.30 Oddasat [16579]

17.45 Uutiset [992956]

Josh West kör minibuss utan

servostyrning.

18.00 Världens hårdaste

jobb [21573]

18.55 En man och hans

bil (R) [6791666]

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2012. Även 3/10. [9685]

19.30 Andri och Tómas

NYTT Isländsk reportageserie

från 2011. Del 1 av

6. Även 3/10. [8956]

20.00 Min sanning:

Jan Myrdal

Svensk intervjuserie från

2012. Del 5 av 8. Intervju

med Jan Myrdal. Även

5/10. [4734]

21.00 Aktuellt [87192]

21.00 Aktuellt [97260]

21.40 Kulturnyheter

[7945666] 21.45 Regionala

nyheter [6908260] 21.55

Nyhetssammanfattning

[7935289]

22.00 Sportnytt [68956]

22.15 Korrespondenterna

Svenskt utrikesmagasin

från 2012. 99 mot 1.

Även 4/10, 5/10. [926579]

22.45 Entourage [7275111]

23.15 Kulturnyheterna

[7805314]

23.30 Thundersoul –

bandet som aldrig

slutade svänga (R)

Musik special. [27550]

0.25 Hex. 1.15–2.15 Muhammeds liv.

SVT2 I MORGON

8.05 Världens hårdaste jobb. 9.00 SVT Forum.

12.00 Vem vet mest? 12.30 Andri och Tómas.

13.00–15.30 UR. 15.35 Nationalklenoder.

16.05 Året i trädgården. 16.35 Agenda. 17.20

Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset.

18.00 Världens hårdaste jobb. 18.55 En man

och hans bil. 19.00 Vem vet mest? 19.30

Pop och politik. 20.00 Trädgårdsonsdag. 20.30

Jonas löfte. 21.00 Aktuellt. 22.00 Sportnytt.

22.15 Babel. 23.15 Kulturnyheterna. 23.30

Mnouchkine, teaterns lysande sol. 0.25 Entourage.

0.55–1.50 Världens hårdaste jobb.

6.00 Rachael Ray [6789276]

6.55 Nanny

Även i natt. [2544753]

7.25 Oprah Winfrey show

(R) [1284802]

8.25 Alla älskar Raymond

[2308482]

8.55 Jims värld [1557260]

9.25 The real housewives

of Atlanta (R)

[5864276]

10.20 Våra bästa år

[5398338]

11.10 Top model (R)

[5784227]

12.05 Project runway (R)

[8784289]

13.05 Oprah Winfrey

show [538482]

14.00 How I met

your mother [258840]

15.00 The real housewives

of Atlanta

Även 3/10. [627956]

16.00 Top model [698444]

17.00 Project runway

Även 3/10. [607192]

18.00 Revenge [614463]

18.55 Keno [2072208]

19.00 Kontaktannonsen

Även 6/10. [466647]

19.30 Djurakuten

Svensk realityserie från

2012. Del 18 av 32. Även

7/10. [465918]

Sylwia är stammis och lokalkändis

på danspalatset.

20.00 Danspalatset

Playa del Sol

Svensk realityserie från

2012. Del 7 av 8. Efter att

ha jobbat en hel säsong på

Playa del Sol så känner

Jasmine till de fl esta knepen.

Även 6/10. [624734]

21.00 Svenska Hollywoodfruar

Svensk realitysserie från

2012. Del 7 av 10. Gunilla

Persson går på dejt.

Även 6/10. [288956]

22.00 69 saker du vill

veta om sex

NYTT Svensk underhållning

från 2012. Del 1

av 10. Robin pratar med

swingers i Danmark. Även

6/10. [277840]

23.00 Navy CIS [268192]

0.00 Sex and the city. 1.05 How I met

your mother. 2.05 Jims värld. 2.35

Navy CIS. 3.25 Without a trace. 4.10

Sex and the city. 5.05 2900 Happiness.

5.30–6.00 Nanny.

TV3 I MORGON

5.50 Nyhetsmorgon (R)

[84710753]

10.00 Efter tio [7708717]

11.35 Hem till gården

[2878289]

12.45 Holby city [2472314]

14.00 Matmissbrukarna

(R) [4600024]

14.55 Colins och Justins

heminredningskupp (R)

[7236192]

16.00 Robinson (R) [629314]

17.00 Äntligen hemma (R)

Svensk inredningsserie

från 2008. [605734]

18.00 112 – på liv

och död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2011. [609550]

19.00 Nyheterna [804463]

19.15 Lokala nyheter

[5712918]

19.20 Väder [204005]

Maria i Dalsland bjuder på

älggryta.

19.30 Halv åtta hos mig

Svenskt matlagningsserie

från 2012. Del 26 av 60.

Dagens värd är Stephen

King-fantasten Maria.

Hon bjuder sina gäster på

bland annat en älggryta.

[456260]

20.00 X Factor

Svensk underhållning från

2012. Del 11 av 21. Det

är dags för deltagarna att

få veta vilka tolv akter

som gått vidare till livesändningarna.

[622376]

21.00 House

Amerikansk dramaserie

från 2011-12. Del 5 av

22. Sjukhuset får in en

man som kollapsat och

när de undersöker honom

framkommer det att han

döljer en mörk hemlighet.

[286598]

22.00 Nyheterna [275482]

22.00 Nyheterna [274208]

22.10 Ekonominyheterna

[4117260] 22.30 Lokala nyheter

[283956] 22.35 Sport

[1281043] 22.45 Väder

[8936024]

23.00 House (R)

Amerikansk dramaserie

från 2009-10. Del 19 av

22. [266734]

0.00 X Factor. 1.00 Good guys.

1.55 90210. 2.50 Arkiv X. 3.50

Kvinnor som mördar. 4.20–5.15

Hem till gården.

6.00 Rachael Ray. 6.55 Nanny. 7.25 Oprah Winfrey

show. 8.25 Alla älskar Raymond. 8.55 Jims

värld. 9.25 The real housewives of Atlanta.

10.20 Våra bästa år. 11.10 Top model. 12.05

Project runway. 13.05 Oprah Winfrey show.

14.00 How I met your mother. 15.00 The real

housewives of Atlanta. 16.00 Top model. 17.00

Project runway. 18.00 Revenge. 18.55 Keno.

19.00 Kontaktannonsen. 19.30 Djurakuten.

20.00 SOS Sommar. 21.00 Efterlyst. 22.00

Masterchef USA. 23.00 Navy CIS. 0.00 Sex and

the city. 1.05–2.05 How I met your mother.

TV4 I MORGON

6.05 America’s funniest

home videos (R) [7672840]

6.30–9.00 Vakna med

The Voice [8382685]

9.30 Grey’s anatomy (R)

[9797734]

10.25 Desperate housewives

[5020647]

11.20 Sjunde himlen

[4854840]

12.15 The middle [768376]

12.45 Vänner (R) [143043]

13.15 Ellen DeGeneres

show [891463]

14.10 Shear genius

[7987444]

15.10 Gossip girl [4051024]

16.05 Unga mödrar

[5480531]

16.35 America’s funniest

home videos [7843956]

17.05 Grey’s anatomy

Även 3/10. [781647]

18.00 The middle

Även 3/10. [172821]

18.30 Vänner [180840]

19.00 2 1/2 män [746395]

19.30 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2010. [745666]

20.00 Johnnie & Mattias

på avvägar

NYTT Svensk äventyrsserie

från 2012. Del 1 av 6.

Johnnie och Mattias söker

upp noshörningen. Även

6/10. [904482]

21.00 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2011. Del 22 av 24.

Svensexan för Howard resulterar

i att Bernadette

får veta saker om Howards

förfl utna. [726531]

George (Jeremy Sisto) går på

shoppingrunda.

21.30 Suburgatory

Amerikansk komediserie

från 2011. Del 18 av 22.

Även 6/10. [725802]

22.00 Cougar town

NYTT Även 7/10. [731579]

22.55 The Big bang

theory (R) [6811734]

23.25 2 1/2 män (R)

[7834208]

23.55 CSI [253289]

0.50 The Big bang theory. 1.15 Johnnie

& Mattias på avvägar. 2.15 CSI NY.

3.05 Fringe. 3.50 Tredje skiftet. 4.35

Förhäxad. 5.20–6.00 Ellen DeGeneres

show.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35

Hem till gården. 12.45 Holby city. 14.00 Matmissbrukarna.

14.55 Colins och Justins heminredningskupp.

15.55 Hjälp, mitt hus rasar. 16.55

Äntligen hemma. 17.55 112 – på liv och död.

18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 18.30 112

– på liv och död. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala

nyheter. 19.20 Väder. 19.30 Halv åtta hos mig.

20.00 Bonde söker fru. 21.00 Dallas. 22.00 Nyheterna.

22.10 Ekonominyheterna. 22.30 Lokala

nyheter. 22.35 Sport. 22.50 Väder. 23.00 House.

0.00 Bonde söker fru. 1.00–1.55 Good guys.

19

radio&tv

7.25 Lois & Clark. 9.20–10.15

Chuck. (R) 10.45 Våra värsta år.

11.45 Stargate Atlantis. 12.40

Stargate SG-1. 13.35 Chuck.

14.30 Simpsons. (R) 15.30 Family

guy. (R) 16.30 Scrubs. (R)

17.30 My name is Earl. Komediserie

från 2008. 18.00 2 1/2

män. Komediserie från 2006.

18.30 How I met your mother.

Komediserie från 2007. 19.00

Family guy. Animerad komediserie

från 2008. 20.00 Fotboll:

Nordsjälland–Chelsea. 23.00

Scrubs. 0.00 How I met your

mother. (R) 0.30 My name is

Earl. (R) 1.00 Spin city. 1.30

Skål. 2.00 2 1/2 män. (R) 2.30

Simpsons. 3.00 Våra värsta år.

(R) 4.00 Dexter. 4.50–5.40

Magnum. 5.05–6.00 Magnum.

6.20 En plats vid havet. 7.10

Masterchef goes large. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.05 Property ladder

revisited. (R) 10.00–11.05

The apprentice. (R) 11.35 Celebrity

masterchef. (R) 12.35

Masterchef goes large. 13.45

Antiques roadtrip. (R) 14.45

Top chef: Just desserts. (R)

15.45 Property ladder revisited.

16.45 The apprentice. 18.00

Celebrity masterchef. Brittisk

matlagningsserie från 2011.

19.00 Antiques roadtrip. Brittisk

livsstilsserie från 2011.

20.00 The mentalist. Kriminalserie

från 2009. 21.00 Mördare

okänd. Brittisk kriminalserie från

2007. 22.05 Masterchef. Brittisk

matlagningsserie från 2011.

23.20 Alla älskar Raymond.

23.50 Bones. (R) 0.45

Brottskod: Försvunnen. (R) 1.40

I lagens namn: Brottslig synvinkel.

2.35 Bones. 3.25 Alla älskar

Raymond. (R) 3.55

Brottskod: Försvunnen. 4.40 I

lagens namn: Brottslig synvinkel.

(R) 5.30–6.00 En plats vid havet.

(R)

9.00 En bok, en författare:

Det enda könet. (R) 9.30 Medialized:

A thread in the web. (R)

10.00 När jag var död. (R)

10.55 Naturens underverk:

Dancing white lady och havssula.

(R) 11.00 Stora tänkare:

Inom ekonomin. (R) 12.00 SVT

Forum. 16.00 UR Samtiden.

19.00 En bok, en författare: Jakten

på den försvunna samiska

dansen. 19.30 Ibsens kvinnor.

Hedda Gabler. 20.00 Myten om

värktabletten. 20.45 Hur bor

djur? Om vilda djur i deras naturliga

habitat. 21.00 Bland kungar

och kejsare. 21.55 Jordens

skatter. (R) 22.00 Världens museer.

Vatikanens museer. (R)

22.50 Sten för sten. Tio minuter

med en av Europas vackraste

byggnader. (R) 23.00 Dokument

utifrån. (R) 0.00 En bok,

en författare: Jakten på den försvunna

samiska dansen. (R)

0.30–1.00 Han hejdade tidvågen.

(R)

KANAL 5 I MORGON

6.05 AFV. 6.30–9.00 Vakna med The Voice.

9.30 Grey’s anatomy. 10.25 Desperate housewives.

11.20 Sjunde himlen. 12.15 The middle.

12.45 Vänner. 13.15 Ellen DeGeneres show.

14.10 Shear genius. 15.10 Gossip girl. 16.05

Unga mödrar. 16.35 AFV. 17.05 Grey’s anatomy.

18.00 The middle. 18.30 Vänner. 19.00 2 1/2

män. 19.30 The Big bang theory. 20.00 Nybyggarna.

21.00 Grey’s anatomy. 21.55 Scandal.

23.00 The Big bang theory. 23.25 2 1/2 män.

23.50 CSI. 0.45 Nybyggarna. 1.45 CSI NY. 2.35

Fringe. 3.20 Tredje skiftet. 4.05–4.55 Förhäxad.


Tack för i dag Tipsa Dagen!

Puttrande

redaktion

med nytt

datasystem

Dagens tidning är skriven i

ett för oss nytt redaktionellt

datasystem, Newspilot.

När cirka 30 medarbetare på

en och samma dag ska börja använda

ett nytt dataverktyg, med

många detaljer att lära sig i programmet,

kräver det skärpta sinnen

och en vilja att lära sig. Vi har

visserligen gått på

kurs i olika omgångar

under två

veckors tid. Men

först när det blir

skarpt läge ställs

saker och ting på

sin spets. I går

105 36 Stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

tisdag den 2 oktober 2012

Thomas Österberg,

redaktionschef

predikan

i helgen om

tio Guds bud

som ger råd

in i livet.

gällde det att sätta alla rutiner för

hur texter och bilder skrivs och

läses in i systemet, i vilken ordning

de okejas av redaktörer samt

hur redigerarna slutligen får in

dem på de olika tidningssidorna.

Ett fascinErandE lagarbete var

vad jag kunde se när jag gick omkring

på redaktionen. I går småpratades

betydligt mer än vanligt

när vi lärde av varandra. Ett och

annat stressmoment kunde noteras

i luften, något teknikstrul

behövde fixas till, men mest gick

mina tankar till en kaffekanna

som småputtrar härligt på spisen,

när jag hörde pratandet och

såg hjälpande händer kring datorerna.

Som du ser bjuder vi i dag på

en färsk tidning, precis som vanligt.

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

POSTTIDNING A

■ Känner du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

I morgon

Torsdag

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Fredag

FoTo: kaj aalTo

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte Skoglund

Dagen i morgon

Lördag

Söndag

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

Karamellerna

som inte

bara är goda

Polkagrisar för Världens barn.

Kloster och sajt fredsprisade

pristagarE. Alsike kloster utanför Uppsala fungerar

som fristad för flyktingar. FoTo: scanpix

Ickevåldspriset som delas ut av

Kristna Fredsrörelsen går i år

till den ideella föreningen Alsike

kloster och nätverket Dessa

mina minsta.

Priset, som är på totalt 5 000

kronor, delas ut i dag tisdag den

2 oktober.

Enligt Kristna Freds står Alsike

kloster, som ligger i Knivsta utanför

Uppsala och är ett kloster

inom Svenska kyrkan, för ett

uthålligt och medvetet engagemang

när det gäller att vara en

fristad för skyddsbehövande

från olika delar av världen.

ickevåld som princip

Dessa mina minsta är ett kristet

aktionsbaserat nätverk som

använder sig av sociala medier

i kampen mot en inhuman

och snäv flykting- och asylpoli-

Vädret – för fem dagar framåt

De är

båda

uttryck för

en handlingsinriktad

djup solidaritet

på kristen

grund.

+25

+20

+15

+10

+5

0

–5

–10

–15

Prenumeration

12 månader: 1 886 kr

6 månader: 1 018 kr

3 månader: 558 kr

Autogiro: 162 kr/månad

tik. Nätverket har ickevåld som

princip och genomför civila

olydnadsaktioner.

– Alsike kloster och Dessa

mina minsta kompletterar varandra,

säger Kristna Fredsrörelsens

ordförande Peter Lööv

Roos.

– Uppkomna i olika tider, och

med olika organisationsformer

och arbetssätt, är båda uttryck

för en handlingsinriktad djup

solidaritet på kristen grund med

de mest utsatta i samhället.

får 2 500 kronor var

Priset, som alltså delas mellan

Alsike kloster och Dessa mina

minsta, delas ut på internationella

ickevåldsdagen den 2 oktober

och de får 2 500 kronor var.

Kristna Fredsrörelsen har delat

ut ickevåldspriset sedan 1993.

ThomAs mAnFreDh

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

mod att leda

global leadership summit 2012

bill hybells Condoleezza rice Jim Collins pranitha timothy

för alla ledare,

styrelser oCh

pastorer

9-10 november >> stockholm göteborg falun 23-24 november >> malmö

arrangörer: willow creek AssociAtion l d A gen/libris l lokA l A försA mlingA r

anmäl

dig nu

06.50

06.59

07.21

07.14

17.51

18.14

18.40

18.36

www.gls2012.se

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2012

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

More magazines by this user
Similar magazines