Din personröst spelar roll! (pdf)

scb.se

Din personröst spelar roll! (pdf)

Kvotering till Kommunfullmäktige

Johanna Rickne, IFN och UCLS

Olle Folke, Columbia University och IFN


Del I: Könskvotering

och kompetens

med Tim Besley, LSE och

Torsten Persson, IIES


Varför kvinnor och kompetenta?

• Väljarnas preferenser

– kompetenta politiker ett viktigt skäl att välja parti

– ganska eller mycket viktigt att Riksdagen

avspeglar befolkningen, 84% år 2008

• Kommunpolitiken är viktig

– stor andel av BNP och arbetskraften

– allt mer utmanande arbetsuppgifter

– könet på politikern spelar roll (Chattopadhyay

and Duflo 2004; Svaleryd, 2009; Wängnerud

och Sundell, 2011)


Kontroversiell könskvotering

• Svårt att hitta kompetenta kvinnor

• Kompetenta män lämnar politiken

vs.

• Ge kompetenta kvinnor en ”ärlig chans”

• Bara grabbarna hotas, inte männen


”Metoden är förhatlig. Kompetensen ska avgöra”

Gullan Lindblad, Moderata kvinnoförbundets

ordförande 1990-1997

”Inom S-kvinnor var vår könskvotering Varannan

Damernas känd som ’den mediokra mannens

kris’”

Inger Segelström, ordförande för S-kvinnor 1995-

2003


Vår undersökning

• Påverkar könskvotering kompetensen?

– fokus på männen

• Varannan Damernas inom (S)

– infördes år 1993

– svar på hot om feministiskt parti,

Stödstrumporna

– alla listor varvas, få undantag


Data för socialdemokrater

• Alla kommunala vallistor 1988-2010

• Kön, utbildning, inkomst och männens

mönstringsdata

– kognitivt prov (”IQ”) och icke-kognitiv

utvärdering (ledarskap)

• Vad är politisk kompetens?

– mönstringsdata och utbildningsnivå

– approximera lokala ledare: tre översta männen

på valsedeln


Figur 1 Effekten av Varannan Damernas på andelen kvinnor

bland socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöter


Vår teori: Jämvikt

• Väljare föredrar jämställdhet och kompetens

• Men mediokra ledare hotas

• Partigrupper är olika bra på att rekrytera

}

– hög konkurrens fler kvinnor

– kompetent ledare fler kompetenta män

• Undersök om detta ”jämviktsläge” gäller

innan kvoteringen införs!


Figur 2 Konkurrens mellan de politiska blocken och

männens kompetens (t.v.) samt andelen kvinnor (t.h.)


Figur 3 Socialdemokratiska lokala ledares utbildningsnivå

och männens kompetens (t.v.) samt andelen kvinnor (t.h.)


Vår teori: Kvoteringen

• Könskvotering ökar hotet mot de mediokra

och icke konkurrensutsatta ledarna

• Avgångshot ger förbättrad rekrytering

Ju större kvoteringseffekt desto större

andel kompetenta män!


Figur 4 Storleken på kvoteringens effekt och förändringen i

männens kompetens, 1991-1994


…och något om kvinnorna

Tabell 1 Andelen högskoleutbildade och genomsnittlig lön

för kvinnliga socialdemokratiska ledamöter

Stor

kvoteringseffekt

Jämvikt

1991

Kvoterat

1994

Liten

kvoteringseffekt

Jämvikt

1991

Kvoterat

1994

Andel högskoleutbildade 28.8% 29.1% 34.9% 35.7%


Slutsatser

• Effekten av könskvotering på

kompetensen i organisationen beror av

kvalitén på rekryteringen

• Låg politisk konkurrens och mediokra

ledare bidrar till svag rekrytering…

• … i dessa fall kan kvotering förbättra

kompetensen bland de folkvalda


Del II: Effekter på andra

politiska minoriteter?

med Lenita Freidenvall, SU


Varannan Damernas och

invandrares representation

• Könskvotering kan påverka andra

minoriteter

– gemensamma barriärer bryts ned

– formella och informella (Dahlstedt, 2004)

• Lägg till information om politikernas

härkomstregion

– inom eller utom Norden


1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Stor kvoteringseffekt

1991 1994 1998 2002 2006 2010

Relativ andel kvinnor födda utanför Norden

Relativ andel män födda utanför Norden

Relativ andel födda utanför Norden

Figur 5 Andelen utomnordiskt födda ibland

socialdemokratiska ledamöter delat med andelen i

kommunens befolkning

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Liten kvoteringseffekt

1991 1994 1998 2002 2006 2010

Relativ andel kvinnor födda utanför Norden

Relativ andel män födda utanför Norden

Relativ andel födda utanför Norden


Vad hände valet 2002?

• Indirekt effekt av könskvoteringen!

– partikongressen antar år 2001 beslut om

utskick till kommunerna

– listor ska matcha landets befolkning

– argumentationen lutar sig mot Varannan

Damernas

• Svaga kommuner kom delvis ifatt


Slutsats

• Ingen direkt effekt på andra minoriteter,

men indirekt effekt via inställning till

representation


Kontaktuppgifter

Email: johanna.rickne@ifn.se

Telefon: 070-433 73 88

More magazines by this user
Similar magazines