Information RH2000 till projektörer - Nynäshamns kommun

nynashamn.se

Information RH2000 till projektörer - Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef Lars Norén, 08-520 682 09

e-post: lars.noren@nynashamn.se

www.nynashamn.se

2013-02-01

Byte av referenssystem i höjd 4 februari

2013 i Nynäshamns kommun

Information till projektörer

Bakgrund

Den 4 februari 2013 byter Nynäshamn och flera kommuner i länet höjdsystem från RH00

till RH2000. Skillnaden mellan det gamla RH00 och det nya RH2000 är endast i

genomsnitt 50,2 cm (för angränsande kommuner finns andra omräkningsfaktorer). Detta

innebär att det finn en stor risk för sammanblandning av höjder i olika system. Allmän

information om höjdsystembytet i Nynäshamn finns på adressen:

http://www.nynashamn.se/Bygga--bo/Kartor-och-matning/Hojdsystem.html

Vad innebär detta för projekt i Nynäshamns kommun?

Det är upp till varje projekt att avgöra hur höjdsystembytet skall hanteras. Nya projekt

bör initieras i RH2000 men det kan finnas lokala förutsättningar som gör att det är

lämpligt att driva projekt i RH00. Kontrollera därför alltid med projektledningen vilket

höjdsystem som skall användas. Pågående projekt kan välja att ligga kvar i det

höjdsystem som projektet initierades i eller att gå över till det nya höjdsystemet i ett

lämpligt skede. Det är upp till projektledningen i varje enskilt projekt att besluta om val

av höjdsystem.

Under övergångstiden kan underlag från olika aktörer levereras i olika höjdsystem. Var därför

mycket observant på vilket höjdsystem som använts i de underlag ni får!

Höjdsystem hos olika organisationer

Byte av höjdsystem kommer att ske vid olika tillfälle hos olika aktörer i Stockholms län.

Hos flertalet kommuner sker höjdsystemövergången vid samma tillfälle. Haninge

kommun gick över den 1 januari 2013 och Södertälje och Nykvarn har redan tidigare bytt

höjdsystem. Observera att aktörer som hanterar höjdrelaterad information även finns

bland myndigheter, ledningsdragare m.fl. organisationer

Under övergångstiden kan underlag från olika aktörer levereras i olika höjdsystem. Var

därför mycket observant på vilket höjdsystem som använts i olika underlag!

Höjdsystem i leveranser

Alla leveranser skall vara tydligt märkta med det höjdsystem som använts. Ritningar

märks med höjdsystem och i olika dokument som PM och tekniska beskrivningar skall

höjdsystem anges i den löpande texten på ett sätt som gör att höjdangivelsen inte kan

missuppfattas. Ange även höjdsystem i mer informell text som t.ex. mejl.

Rutiner och riktlinjer


Ange alltid höjdsystem och verifiera vilket höjdsystem som gäller för det

underlagsmaterial du använder om detta inte är angivet. Följ de rutiner som bestämts av

mätsamordnare/projektledare i ditt projekt. Angivelser för höjdfixar bör t.ex. beställas av

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och inte tas emot från andra aktörer om inte

projektledningen har godkänt detta.

Om du behöver beställa inmätning se till att mätlaget vet vilket höjdsystem som

skall användas och att leverans sker i det system du önskar. Kontrollera att

höjdsystem har angivits korrekt. Det finns exempel där handlingar har märkts med

fel höjdsystem.

2(2)

More magazines by this user
Similar magazines