nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

CERTIFIERING I ORAL

MEDICIN

av Wivi-Anne Sjöberg

Sedan 1998 har Svenska Oralmedicinska

Sällskapet genomfört en certifieringsprocess

inom ämnesområdet Oral medicin. Totalt 22

tandläkare har tom 2009 certifierats. Processen

är en examination av såväl teoretisk

kunskap som klinisk mognad, och syftar till

att stimulera till kompetensutveckling inom

området.

Krav

Den som vill genomgå certifieringsprocessen skall

vara tandläkare och ha minst två års allmänpraktik

och dessutom minst två års klinisk tjänstgöring

vid klinik med oralmedicinsk verksamhet. En

bedömning görs av den sökandes bakgrundskunskaper

och av vilka kompletteringar som krävs, i

form av kurser, auskultationer, etc. Speciell vikt

läggs vid medicinska ämnen som internmedicin,

ÖNH-sjukdomar, farmakologi, dermatologi, geriatrik,

psykiatri, hematologi, immunologi, samt

infektionssjukdomar.

Vad gäller den odontologiska kunskapen är oral

mikrobiologi och oral patologi av stor vikt.

När den sökande anses vara mogen för certifieringsprocessen

skapas en individuell plan och en

handledare tilldelas den sökande.

För att säkerställa att den sökanden har tillräcklig

klinisk träning inom det oralmedicinska ämnesområdet

ställs särskilda krav när det gäller redovisning

av kliniska fall. De sökanden ska dokumentera 20

kliniska fall som ska representera patienter med

olika oralmedicinska problem. Det förtjänas att

poängtera att de kliniska fallen inte till övervägande

del ska innehålla sällsynta sjukdomsdiagnoser utan

representera fall som är en del av den oralmedicinska

vardagen. Den sökanden skall kunna styrka

18

att fallen är självständigt handlagda vilket betyder

att den sökanden skall ha varit huvudansvarig för

de aktuella patientfallen. De kliniska fallen ska

presenteras med hjälp av text- och bildmaterial.

Examination

Examination genomförs årligen och är uppdelad

i en skriftlig och en muntlig del. Det skriftliga

provet består av 9-10 essäfrågor. Den muntliga

delen genomförs som ett offentligt ”förhör” där

certifikanden inför en examinationsnämnd får

redogöra för handläggningen av några av sina

patientfall. För att bli certifierad skall betyget

”Godkänd” erhållas, både på den skriftliga och

muntliga delen. I samband med Riksstämman ska

årets certifierade ge en 20 minuters presentation

av valfritt oralmedicinskt ämne.

Examinationsnämnden består av tre ledamöter.

En ledamot skall ha internationell anknytning, en

skall ha fakultetsanknytning och en ledamot skall

ha landstingsanknytning.

Oral medicin innebär såväl diagnostik och behandling

av slemhinnor som omhändertagande

av de riskpatienter som en sjukhustandläkare/

oralmedicinare möter i sin kliniska vardag.

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines