nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

SJUKHUSTANDVÅRD/ORAL MEDICIN – ORGANISERAT

INOM SPECIALIST- ELLER ALLMÄNTANDVÅRD?

av Gunnel Håkansson, Agne Nihlson, Cecilia Rånge, Sten Hellström, Inger v. Bültzingslöwen

Hösten 2009 träffade delar av Svensk Sjukhustandläkarförenings styrelse Ann-Christin Tauberman,

Socialdepartementet, som fått regeringens uppdrag att leda Behörighetsutredningen. I denna

utredning ska bl.a. en förnyad översyn göras av tandläkarnas specialistutbildning. Vi beskrev vid

mötet med behörighetsutredaren en positiv utveckling av vårdgrenen sjukhustandvård. Vi tog upp

det som Socialstyrelsen berörde i sin översyn 2006 om att göra sjukhustandvård/oral medicin till

en specialitet. Vi poängterade att det är av stor vikt att trygga patientsäkerheten framgent, för att

vuxna patienter med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar i behov av vård, som allmäntandvården

inte kan ge, även i framtiden ska ges högkvalitativ vård. Medelåldern hos dagens

sjukhustandläkare/ oralmedicinare är relativt hög och unga tandläkare med stor kompetens kommer

att behövas i framtiden. Många behandlingsrekommendationer för munsjukdomar är skapade utan

speciell hänsyn till behandling av patienter med svåra sjukdomar och funktionshinder. Mer kunskap

och forskning behövs på området. Även den utvecklingen torde gynnas av om ämnesområdet inrättas

som en specialitet. Special Care Dentistry och Oral Medicine finns som specialiteter i bland annat

England, Nya Zeeland, Canada och Australien.

Organisationen

Hur ser organisationen av sjukhustandvård och

oral medicin ut inom landstingen? Är området

organiserat inom specialisttandvården eller skulle

stora organisatoriska förändringar krävas om ämnesområdet

blev en specialitet?

För att kartlägga organisationsstrukturen har någon

företrädare för verksamhetsområdet sjukhustandvård

och oral medicin i samtliga landsting ombetts

svara på ett antal frågor. Syftet med kartläggningen

var att få en bild av organisationstillhörighet

och hur många tandläkare som arbetar inom

vårdområdet. Vi ville dessutom ta reda på om

det finns speciella lokala utbildningsinsatser eller

utbildningsprogram riktade specifikt till tandläkare

inom vårdområdet.

Enkät

Samtliga landsting besvarade enkäten antingen

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35 19

More magazines by this user
Similar magazines